Unitatea de învăţare

Competenţ e specifice

Conţinuturi

Nr. de Săptămâna ore alocate SEMESTRUL I

Observaţii

- le voi spune cum se vor desfășura orele -le voi vorbi despre psihic, de unde își are originea. I.Procese psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii 1.1. Psihicul şi caracteristicile acestuia Ipostazele psihicului (inconștient, subconștient, conștient) și relațiile dintre ele Procese cognitive senzorialecaracterizare generală Senzațiile și percepțiile -Reprezentarea Procese cognitive superioare: - Gândirea - Memoria - Imaginaţia 2 S1 -se va discuta despre ipostazele psihicului și relațiile dintre ele,despre Freud-cel care a subliniat importanța inconștientului -caracterizarea proceselor cognitive senzoriale, prin exemple concrete -voi defini cele trei procese, iar cu ajutorul elevilor vom contura legiile percepției, funcțiile reprezentării și clasificări -voi defini termenii de gândire, memorie, imaginație -voi clasifica procesele -o oră sau chiar două pot fi alocate testelor de memorie(ex.Rey verbal sau figura complexă)sau alt tip de teste -o oră va fi alocată imaginației elevilor - o scurtă evaluare orală -vom discuta despre limbaj ca și sistem complex de comunicare -activitatea de comunicare cu ajutorul limbii Evaluare scrisă (teza)

1.2.

2

S2

1.1. 1.2.

2 6

S3 S4-S5

1.1.; 1.2.

9

S6-S10

2.1 Limbajul

2

S11

1 Evaluare

S12

5. Temperamentul 1. maturitatea. de ore alocate 8 Saptamâna Observații/Semestru S12-S14 -fiecare din cele 4 procese vor fi discutate în 2 ore -pentru a trezi interesul elevilor.2..3. definiții ale aptitudinii și inteligenței ca și aptitudine generală -două ore acordate Teorie inteligenței multiple -definirea caracterului și părți aplicative -partea de teorie -elaborarea unu eseu cu tema:”99% inspirație și 1% transpirație” -două ore se va discuta despre cum se diferențiază fiecare în manifestarea personalității -câte o oră va fi acordată fiecărei etape de dezvoltare a personalițății 2 1. 2.1 Diferențe individuale în manifestarea personalității Etape în dezvoltarea personalității (copilăria.3.Motivaţia .3 2.Voinţa . adolescența.Atenţia Recapitulare semestrială Caracterizarea generală a personalităţii Individ-persoană-personalitate Nr. iar ca și parte interactivă fiecare își va caracteriza colegul de bancă -o ora va fi alocată părții teoretice: definiții -o ora va fi alocată testelor de personalitate și interpretărilor -voi clasifica tipurile de temperament -îi voi ajuta pe elevi să își recunoască tipul de carcater -două ore vor fi axate pe teorii. Structura şi dezvoltarea personalităţii 2 S15 S16 2 S17 2.1.3 .3. bătrânețea) Aptitudinile -Inteligenţa ca aptitudine generală -Inteligențe multiple Caracterul Creativitatea 4 S21-24 4 S18-S20 2 2 S25 S26 S27-S29 6 1.3.Afectivitatea .2. Conținuturi Procesele reglatorii: . 1.3 II.Unitatea de învățare Competenț e specifice 1. îi voi ruga să îmi dea exemple din viața lor mai ales legate de motivație și voință și nu numai -la sfârșitul semestrului I se va realiza o sinteză -se vor sintetiza procésele psihice -începem sem II cu caracterizarea personalității -vor fi discuții libere.2 4.

4. Relaţiile interpersonale şi rolul lor în formarea şi dezvoltarea personalităţii Comportamente pro şi antisociale Atitudinile sociale și evoluția lor Recapitulare anuală Evaluare 2 2 S31 S32 4.4. 2 2 2 S33 S34 S35 -lecție bazată mai mult pe experiențele personale ale elevilor -îi voi invita pe elevi să facă singuri delimitări între comportamentul prosocial și antisocial cu exemplificări personale -vom discuta despre cum evoluează atitudiniile sociale -se va face o recapitulare pe întreg semestrul II despre tot ce s-a discutat -evaluarea v-a consta în elaborarea unu eseu și susținerea acesstuia. TOTA L-70 ore TOTAL35 săptămâni . 2. Conduita psihosocială 1.4.3.3. 2.III.4 Imaginea despre sine şi percepţia socială a imaginii de sine 3 S30 -teoria despre ceea ce înseamnă imagine de sine -parte aplicativă cum se vede fiecare pe sine și cum îi vede pe alții -evaluare scrisa(teza) Evaluare 1 S31 1. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful