I.

DUDA

STELIAN GRĂDINARU

CALCUL INTEGRAL CU APLICAŢII
VOLUMUL 1

Grădinaru.5 Format: 16/70×100 Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine Splaiul Independenţei nr.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine. – 2007 – ISBN 978-973-725-824-3 I.2007. 2007 Bibliogr. Duda./Fax: 444.P.3(075. Bucureşti. Coli tipar: 36. O. I.313.8) © Editura Fundaţiei România de Mâine.ro . Sector 6.spiruharet.04. Calcul integral cu aplicaţii. ISBN 978-973-725-823-6 – general Vol. G 517.Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DUDA. www. / I.91. 16 Tel. 2 vol. 2007 Redactor: Mihaela ŞTEFAN Tehnoredactor: Stelian GRĂDINARU Coperta: Cornelia PRODAN Bun de tipar: 25. 1.20. Stelian Grădinaru – Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine.

2007 . DUDA STELIAN GRĂDINARU CALCUL INTEGRAL CU APLICAŢII VOLUMUL 1 EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE BUCUREŞTI.UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ I.

.

2. Integrale recurente care conţin funcţii hiperbolice ……….4.4. 1.. 1. 1.7.11. cos x ) dx …………………. 1.12.5.1. Substituţiile lui Euler ……………………………………. Alte metode de integrare a funcţiilor iraţionale………….4. Formula lui Leibniz – Newton ………………………………..3. Noţiunea de integrală definită ……………….2.7. 1..2. Integrarea funcţiilor raţionale elementare ………………. Integrarea funcţiilor iraţionale cu ajutorul substituţiilor de funcţii trigonometrice………………………………………………. Integrala definită 2.10..2. Integrala nedefinită 1. Integrarea funcţiilor raţionale în ch x. 2..2.3. 246 251 5 .CUPRINS Prefaţă ………………………………………………………………… Capitolul 1.9..8..1.. Integrarea prin părţi …………………………………………. Integrale recurente ……………………………………………. 1. Integrarea funcţiilor iraţionale ………………………………… 1. Sume Riemann. 13. 1.7. Integrarea funcţiilor raţionale în e x . Integrale abeliene……………………………………………. Generalităţi…………………………………………………….. 172 174 193 197 213 230 Capitolul 2. 1. Integrarea funcţiilor trigonometrice…………………………… 1.9. Integrarea funcţiilor raţionale prin descompunerea în fracţii simple …………………………………………………………… 1. 1. Schimbarea de variabilă la integrala nedefinită………………. 1...5..1..8.... sh x. 1.. 1... ch x. Integrale diverse ……………………………………………. Integrarea funcţiilor exponenţiale………………………….. th x …………. 1...9. Integrarea funcţiilor iraţionale pe cazuri particulare …….. 1.1..8. Integrarea funcţiilor raţionale …………………………………. 1. Integrale binome ……………………………………………. 1.6. 1.1. 1.1..9.3.4...9. 1.8.2.. Integrarea funcţiilor hiperbolice ………………………………..5.7. Integralele de forma ∫ R ( sin x. Integrale de funcţii trigonometrice particulare …………..7..8. Relaţii fundamentale. Integrale generale de funcţii hiperbolice ……………………………………………………………. sh x ………… 1. 7 9 11 26 35 69 70 76 97 110 110 116 122 125 132 132 144 149 153 167 167 1. Integrale trigonometrice diverse ……………………….. Integrarea funcţiilor quasiraţionale……………………….

Aplicaţii ale integralei definite în geometrie 3. Aplicaţii generale ale integralei definite în mecanică ……….6. Calculul ariilor în coordonate polare ………………………. Calculul aproximativ al integralelor definite ……………….3. 3.7. 2... Inegalităţi integrale …………………………………………....7. Capitolul 3. Alte proprietăţi ale integrale definite……………………….4. Formule de recurenţă la integrala definită…………………. 585 6 . Formula de integrare prin părţi pentru integrala definită ……. Teoremele lui Pappus ..10...9.. Existenţa primitivelor unei funcţii continue ………………….2. 3.4. 2. 2...... Capitolul 4. Calculul ariilor suprafeţelor plane definite în coordonate carteziene ……………………………………………………………… 3.2. Lungimea unui arc de curbă plană reprezentată în coordonate carteziene ……………………………………………………………… 3.1.. 4... Aplicaţii ale integralei definite în mecanică 4..6. Proprietăţile integralei definite ………………………………. …………….... Calculul momentelor statice şi al momentelor de inerţie. 3..1..2.. 258 272 280 300 310 323 341 365 385 394 409 427 446 460 465 503 519 580 Bibliografie ….. 4. Lungimea unui arc de curbă plană reprezentată în coordonate parametrice ……………………………………………………………. Centre de greutate...3. Calculul ariilor în coordonate parametrice …………………. 2. 2....3. Formule de medie pentru integrala definită…………………..8.Guldin ………………. 2.. Probleme diverse ……………………………………………. Calculul volumelor solidelor ………………….5.. 2.....………………………………………………………. 3. Lungimea unui arc de curbă plană reprezentată în coordonate polare ………………………………………………………………….5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful