ANTHONY GOITLIEB

SOCRATE

Filosoful martir
Traducere din limba engleză de TEODORA PAVEL

00

Editura Ştiinţifică
Bucureşti, 2000

Coperta: DORIN BOTEZ Redactor: TEODORA PAVEL

© Anthony Gottlieb, Socrates Phocnix, a division of the Orion Publishing Group Ltd., 1 998

Toate drepturile asupra ediţiei de faţă aparţin Editurii Ştiinţifice, Bucureşti, 2000

/
ISBN

973-44-0282-X

Autorul este recunoscător lui Sir Kenneth Dover pentru comentariile făcute la citirea proiectului acestei cărţi.

.

Asemenea altor martiri. Potrivit lui Platon.( . nu se lăsa influenţat de nimic altceva. . 28) Dar spre deosebire de alţi sfinţi. p. Nici un alt mare filosof nu a mai fost atât de preocupat de o viaţă trăită în mod drept. prin renunţarea la ideile sale." (AS. F . credinţa sa nu se baza pe revelaţie sau speranţă oarbă. Socrate avea un simţ dezvoltat al umorului. ori de câte ori făptuieşte ceva. şi anume dacă ceea ce face e drept sau nedrept şi dacă e lucru vred­ nic de un om bun sau de un om rău.Filosoful martir: Socrate ilosofia îşi are sfântul şi martirul ei în persoana lui Socrate. ) nu aveţi dreptate dacă vă închipuiţi că acela care poate fi cât de cât folositor trebuie să cântărească sorţii de moarte ori de viaţă. Socrate a ales moartea. ci pe devotamentul faţă de raţiunea argumentativă. care lmeori se manifes­ ta ca vorbă de duh. 28 b. care se afla acolo. . Şi spre deosebire de sfinţii oricărei religii. Socrate le-a spus judecătorilor: . când probabil ar fi putut să o evite. alteori ca o ironie pregnantă. ci nu să ia aminte la un singur lucru.. Din acest punct de vedere.

220 c) În ciuda modului în care îşi folosea timpul liber. după ce mâncară. nu s-a mai urnit din loc.Prietenii povesteau despre stranietatea sa." (BN. minunându-se. adâncit în gânduri. şi apoi se făcu nevăzut. meditând la te-miri-ce! Şi când unii dintre cei care-l văzuseră îşi sfârşiră. "Socrate. după cină. rămânea mereu în urmă. cât şi spre a urmări dacă Socrate rămâne şi noaptea acolo. . în drum spre banchetul unde se desfăşoară acţiunea din dialogul amintit. Atunci zise întâi o rugăciune către soare. Un alt prieten povestea cum." (BN. atât cât să se culce la aer. chiar din revărsatul zorilor. 1 74 d) Acesta s-a furişat atunci pe prispa unui vecin pentru a-şi continua 8 .( . meditând. după cum ne spune un dialog pla­ tonic. şi-şi spuneau unul către altul că Socrate stătea în acel loc din wri. . un tânăr care fusese împreună cu Socrate în armată.. povesteşte : . cum nu se lămurea asupra obiectului cercetării sale. despre seară. ) Începu a sta pe gânduri într-un loc şi rămase acolo în picioare. -ci a stat reflectând mai departe. îşi scoaseră afară paturile de campanie (era vară atunci). Şi se făcuse miezul zilei şi oamenii se uitau la dânsul. Iar el rămase până s-a făcut ziuă şi apăru soarele. Apoi. Î ntr-o seară. Socrate a avut o prestaţie militară onorabilă. lucrul.

În marea parte a timpului... 1 75 b ) Celelalte obiceiuri ale sale nu include au spălatul. 36 b. este nevoit 9 ." (BN. se pare tot atât de intense ca şi momentele sale de abstracţie solitară. găsea timp să vorbească şi cu ceilalţi. chiar şi prietenii săi cei mai bWli au căzut de acord că era un lucru neobişnuit să-I vezi proaspăt îmbăiat şi încălţat. că acela care. Dar Socrate nu credea că aceste avantaje ale unei vieţi convenţionale şi bogate erau dăunătoare în sine. p. mi se pare. se află aproape de Socrate şi stă adesea cu el de vorbă. ) Acesta-i obiceiul lui. nu avea niciodată bani şi mânca pe apucate.( . nici nu i-a îndemnat pe ceilalţi să trăiască tot atât de simplu. Nu mi-a păsat nici de bani. 3 7) . . . Nici nu era un ascet în sensul uzual al ter­ menului.. deşi nu a fost vreodată văzut beat) . se spune. prin părerile şi. să bea cot la cot cu prietenii. Nu a predicat niciodată abstinenţa (putea. nici de onoruri militare sau civile şi de toate celelalte care sunt în cetatea noastră" (AS. Un general vestit care îl cunoştea a spus : . wleori. avea prea multe de făcut pentru a mai acorda atenţie veşmintelor.Nu ştii. pe lângă contem­ plarea interioară.meditaţia: . mâncării sau banilor. prin neamul său. Se retrage aşa. Fiind o per­ soană rezistentă şi activă.Nu am trăit o viaţă ca toţi ceilalţi. parcă. Umbla ponosit îmbrăcat şi avea o înfăţişare hirsută. Discuţiile cu el erau. A admis în faţa juraţilor că . şi stă pironit te miri unde.

. "Cât despre mine." (BN.. i-a comparat discursul cu muzica lui Marsyas. 250) Socrate era sărac. moaşă. 187 e. cum trăieşte acum şi care a fost existenţa sa trecută. purtat de către şirul gândirii acestuia. Faptul că avea totuşi acces la înalta so­ cietate din Atena atestă darul remarcabil al conver­ saţiei." (LC. iar atun­ ci când a ajuns aici. Alcibiade. aş fi în stare să jur chiar acum şi să vă mărturi­ sesc ce urme adânci au săpat în sufletul meu cuvintele lui şi sub ce farmec mă simt chiar în clipele acestea? Când îl ascult. care a povestit despre noaptea când Socrate fusese santinelă. p. 2 1 5 b ) Alcibiade îi spune lui Socrate: .să nu se oprească până nu ajunge. Dacă mă uit împrejur. Socrate nu-l va mai lăsa până nu va fi cercetat bine şi frumos absolut totul.chiar dacă mai înainte începe să discute despre altceva . Lacrimi îmi pică din ochi sub vorbele sale. prieteni. bag de seamă că şi alţii mulţi alţii dintre cei ce-l 10 . iar mama sa. ) se folosea de flaut şi vrăjea pe oameni prin puterea artei ce se desprinde de pe buzele sale. inima mea bate mai tare decât a corybanţilor. să dea socoteală despre sine însuşi. zeul apelor care .. de nu m-aş teme c-am să vă par cu totul ameţit de băutură.( .tatăl său fusese pietrar. nu făcuse nimic în viaţă şi avea o origine umilă .

. ) Dimpotrivă." (BN. Legăturile dintre filosofii din Atena şi tinerii discipoli presupunea în mod curent homo­ erotismul. Alcibiade tânjea. fie că este vorba despre apologia lui Alcibiade sau despre diatribele duşmanilor. ( . acest Marsyas de aici nu o dată m-a adus într-o astfel de stare sufletească. eu nu mă îngrijesc de mine şi am timp pentru afacerile atenienilor. după dragostea lui Socrate. Alcibiade i-a Il . Este un fapt adeverit că toată lumea se lăsa dusă de val când vorbea despre Socrate. în timp ce Socrate se dis­ tingea prin urâţenie . mai ales în cercul lui Platon.) Dar el mă sileşte să recunosc că. ( . Tânărul Alcibiade era într-adevăr "băut" în acel moment al banchetului. . Cu toate acestea. în vreme ce-mi lipsesc atâtea. aşa cum sunt şi aşa cum o trăiesc. Însă atât Platon. cât şi Socrate au contestat homosexu­ alitea. şi nu pentru că nu se simţea atras de acesta. resimt acelaşi lucru. un bărbat în vârstă le va atrage atenţia flatându-le înţelepciunea. încât chiar viaţa să-mi pară nesuferită. de asemenea.aud. idem 2 1 5 d) . Alcibiade era din cale afară de frumos. deci fără îndoială că s-a lăsat dus de val. Alcibiade cel puţin a fost de-a dreptul umilit când Socrate a rehlzat SăJ:ăspW1dă afecţiunii sale. Atras de frumuseţea fragedă a tinerilor.. Aşa Cun1 SOCl"ate a explicat în epocă. a rezistat avansurilor lui Alcibiade din motive etice.

. Se pare că un cunoscut de-al lui Socrate. 2 1 8 a) Socrate Îşi lua în râs propria urâţenie. . Am fost în adevăr rănit şi muşcat de cuvântul filosofie. în care fiecare trebuia să convingă un juriu improvizat că era cel mai arătos dintre toţi. să te ascult. Socrate inaugurează concursul: Socrate: Primul pas ar fi. aşadar. l-a provocat odată la un "concurs de frumuseţe". sau o sabie. apoi să-mi răspunzi la întrebări . fru­ museţea poate fi descoperită doar la om. am primit cea mai cumplită lovitură ce poate izbi pe cineva în inimă. ori de câte ori prinde un suflet tânăr şi nu lipsit de Înzestrare. părerea mea este că frumuseţea poate fi găsită şi la un cal sau un bou. Soc. De asemenea. Susţii că . 12 . sau o lance pot fi frumoase. Critobulos. sau şi la alte lucruri ? Critobulos: De fapt.remarcat doar frumuseţea interioară: "Aşa sunt şi eu: muşcat de ceva care e mai dureros încă. un scut. ori cum trebuie să numesc locul ăsta. În suflet. .: Dar cum se întâmplă că toate lucrurile sunt frumoase.. şi la alte lucruri neînsufleţite.: Ele sunt frumoase dacă sunt bine alcătuite pentru menirea lor sau dacă în mod natural slu­ jesc nevoilor noastre. un rău care se ţine mai sălbatic ca năpârca." (BN. dacă ele sunt diferite ? Crit. deşi putea transforma Într-un subiect serios un lucru atât de frivol.

dar ale mele adulmecă aerul. în timp ce ochii tăi văd doar înainte. s-ar părea că am buze mai slute decât ale unui asin .Soc. mos. Crit.: Ştii cumva de ce avem nevoie de ochi? Crit. fiind bulbucaţi. dacă Destinul ne-a dat nasul pen­ tru miros.. Soc. să zicem.: Cât despre gură.: Fireşte.: Potrivit argumentului tău. Dacă a fost pentru mâncare.: Dar cum se face că un nas cârn pare mai fru­ Pentru că acesta nu împiedică vederea. astfel încât prind mirosuri din toate părţile. Crit.: Pentru că. Crit. sunt de acord.: Cred că eu.: Cum aşa? Soc. ai putea ai lua \ creată îmbucături mult mai mari decât mine.. Crit..: În cazul acesta. 13 .. nu mai e nevoie să spun ochii mei sunt mai frumoşi decât ai tăi. Şi nu crezi că sărutarea ta va fi mai tandră din cauza buzelor mai pline? Soc. Pentru că nările tale sunt îndreptate spre pământ. vor vedea şi lateral. ai mei.: Vrei să spui că un crab are o vedere mai bună decât orice alt animal? Soc. pentru a vedea.: Soc. că Crit.: Bine. tu sau eu? dar cine are un nas mai fru­ Soc.: Fără îndoială . ci o în timp ce un nas mai mare mos decât unul drept? lasă liberă. împiedică vederea.

Critobulos muşcă momeala şi dă propria definiţie: "lucrurile sunt frumoase şi bune dacă sunt potrivite pentru scopul pentru care au fost făcute sau dacă servesc nevoilor noastre în mod natural. Xenofon) nu l-ar fi făcut nicidecum pe Alcibiade să Iăcrimeze. V. Nu îi va fi deloc greu să afirme că el însuşi este frumos. ştia că nu putea câştiga şi că totul fusese doar pentru amuzament. Dar să remarcăm cum această simplă zeflemea are acelaşi caracter socratic întâlnit în binecunoscutele dezbateri dificile din dialogurile filosofice ale lui Platon. Această întâmplare (citată din dialogul altui admirator. în acest caz. p. LCL. 4. În loc de a propune propria sa teză. Socrate îl va prinde în mreje. acesta ar fi râs cu lacrimi şi nici nu-l înfăţişează pe Socrate într-o ipostază foarte rafinată.. Banchetul. asupra frumuseţii. 599) Fireşte că Socrate a pierdut. Socrate va cere mai întâi o definiţie lămuritoare asupra subiectului dezbătut. lasă-i pe ei să împartă sorţii ." În acel moment.Crit. dacă frumuseţea a primit definiţia 14 . Departe de aceasta: este doar perioada de început a filosofului. . (Xenofon.: Nu mai sunt în stare să discut cu tine. Socrate îl lasă pe celălalt să facă ast­ fel şi să ajungă la consecinţele pe care le crede de cuviinţă. cel mult. Î n primul rând este vorba de metoda sa carac­ teristică de a pune întrebări. voI.

Ca şi pretenţia ludică la frumuseţea per­ sonală. de pildă. Socrate asertase deja. se poartă ca şi cum nici unul dintre aceste lucruri nu ar fi ast­ fel: pare foarte încântat când foloseşte definiţia pentru a demonstra că este. De fapt.respectivă. Ea nu poate fi definită. faptul că definiţia frumuseţii nu este aceea pe care o dăduse cunoscutul său. de fapt. Socrate a negat în mod frecvent că ar şti ceva. Deşi a susţinut tot timpul că nu 15 . El ştia că este urât şi mai ştia că definiţia frumuseţii propusă de Critobulos este eronată. în acelaşi timp. acesta face cu totul altceva: împrumutând în glumă definiţia lui Critobulos. nici măcar nu încearcă să câştige. Dar încercarea sa nu urmăreşte să abuzeze de cuvintele lui Critobulos pentru a câştiga competiţia printr-o viclenie. pe jumătate serioasă. Jocul dialecticii socratice consta în fap­ tul de a clarifica definiţiile date de ceilalţi. Astfel. Concursul de frumuseţe dezvăluie. despre frumuseţe. ca rezultat negativ. Ignoranţa mărturisită a devenit astfel semnul său distinctiv. în timp ce încerca în mod ironic să îl convingă pe Critobulos de propria frumuseţe. Cu toate acestea. În timp ce pretinde că se luptă pentru a câştiga concursul. Înzestrat cu frumuseţe. negarea sa era pe jumătate ironică. Socrate a demonstrat că definiţia aces­ tuia a scăpat din vedere esenţa frumuseţii. aşa cum toată lumea ştie. virtute sau dreptate. ironia complexă a lui Socrate. doar în termeni de adecvare şi utilitate.

Politica. numiţi de Sparta. Hr. dialogurile sale semănau foarte mult cu nişte lecţii . Mă voi opri acum asupra la procesul lui Socrate şi la apărarea sa. când avea aproape 70 de ani. democraţii se simţeau încă în nesiguranţă.învaţă pe nimeni. Acesta a fost acuzat pentru faptul de a nu fi recunoscut zeii oficiali ai statului.. Existau destule motive de inconfort provocate de prezenţa lui Socrate în cetate.Hr. Hr. cu cinci ani înainte de proces. În timpul domniei tiranilor. În mod firesc. deşi democraţia a fost rein­ staurată abia în 40 1 î. În 404 războiul de cu î. încât ei au con­ dus doar pentru un an. religia şi educaţia erau implicate în chestiune şi oricum am privi lucrurile. însă acest lucru nu Înseamnă că procesul a fost înscenat din raţiuni politice. În spatele procesului exista un evi­ dent fundal politic.destul pentru a fi acuzat în instanţă că a avut o influenţă dăunătoare asupra tinerilor. crimele lor au fost atât de numeroase. Democraţia ateniană a fost răsturnată şi înlocuită de domnia celor treizeci de tirani. Procesul lui Socrate a avut loc în399 î. 27 de ani dintre Atena şi Sparta s-a sÎarşit înfrângerea atenienilor. 16 . Socrate afir­ ma lucrurile nepotrivite la momentul neporivit. închinându-se la o altă zeitate şi pentru faptul că a corupt tinerii.. pentru a arăta de ce a devenit atât de incomod pentru unii atenieni con­ servatori� dar atât de celebru în rândul filosofilor.

.rijorarea datorată influenţei sale era Înte­ meiată. În loc să le facă faţă. Î n 40 3 î. el a fost acuzat de impietate şi de câteva scan­ daluri minore. De altfel. a trădat şi a trecut de partea spartanilor. Şi indiferent de 17 . petrecute În timp ce era băut. subminându-i concepţiile şi valorile tradiţionale. Alcibiade s-a dovedit. Toate acestea au fost în defavoarea lui Socrate. din întâmplare. Faptul că a existat o caricatură a lui Socrate în ipostaza de învăţător plin de ifose şi subversiv într-o piesă de Aristofan. jucată la Atena cu 24 de ani mai devreme. totuşi. astfel încât condamnarea lui Socrate nu era posibilă pe baze explicit politice. o amnistie politică a fost declarată în Atena. Aceştia aveau senzaţia că intelectualii slăbeau societatea ateniană. fostul mentor al acestora. Celălalt. Alcibiade a auzit de acest acuzaţii în timp ce se afla într-o expediţie militară în Sicilia. Charmides. fusese conducătorul celor treizeci şi un om din cale afară de sângeros. Chr. cunoscuţi ai lui Platon) . In timpul lungului război cu Sparta. nu a îmbunătăţit situaţia. Iată de ce un bărbat care îi fascina pe tinerii fără ocupaţie cu întrebările sale despre drep­ tate a reuşit să trezească suspiciunea. Unul dintre ei. Critias. Aristocrat încăpăţânat şi aro­ gant.Doi foşti apropiaţi ai acestuia au fost implicaţi în tiranie. ate­ nienii au devenit din ce în ce mai irascibili. mai degrabă a fi o povară. îne. fusese unul din­ tre sfetnicii lor (amândoi erau.

Astfel că mă voi baza pe Platon. Platon a încercat din răsputeri să prezinte un Socrate real. încă nesig­ ure.adevărul care ar exista în zvonul potnvit căruia Socrate nu credea în zeii tradiţionali . deşi nu foarte convingător . Apologia (sau "discur­ sul de apărare") lui Socrate pe care îl va scrie câţiva ani după aceea. după cum sună acuzarea. prima sa lucrare. "duhul păzitor" sau "semnul său divin" per­ sonal a reprezentat un serios motiv de îngrijorare cu privire la faptul de a fi "adus zei noi în cetate". Aici nu avem alternativă. Socrate din Apologia lui Platon este singurul care există în toată istoria filosofiei. Platon s-a aflat la proces. sfida de fapt legitimitatea statului democratic. în această scriere.se pare că a respins acuzaţia. Puterea de a decide ce anume trebuia venerat reli­ gios aparţinea numai statului. Modul în care vorbea despre daimo­ nion. Socrate se împotrivise de fapt tuturor acestor lucruri în momentul în care se afla în faţa celor 500 de cetăţeni atenieni care urmau să-I judece.fără îndoială că acesta nu s-a apropiat în mod ortodox de divinitate. este probabil. 18 . Există motive să credem că. ca şi până acum. deşi nu a încercat neapărat să redea exact cuvintele sale. acesta avea propriile proceduri pentru recunoaşterea oficială a zeilor şi oricine care le nesocotea. Acest lucru ar fi fost un delict cumplit împotriva democraţiei ateniene.

iar dacă vei face rău cuiva. observă Socrate. ori neconvingător. De exemplu. Această afirmaţie este întrutotul adevărată. discursul este o realizare nereuşită. ca "sofiştii" de profesie. cum mai este el vinovat pentru faptul de a fi adus zei noi? Acuzaţiei de corupere a tineretului. în privinţa religiei. El nu este. atlll1c i aceasta va încerca să riposteze. dacă intenţia sa era pur şi sim­ plu să fie achitat. afirmând că Socrate este lll1 ateu desăvârşit care crede că nu există nici un zeu. argument care nu a convins pe nimeni. dar în cazul nostru. Socrate îi răsplll1de neconvingător şi pe ocolite cum că nu ar fi putut face un asemenea lucru. Socrate începe prin a spune că nu este lll1 orator priceput. Aproape orice va splll1e pentru a respinge acuzaţiile oficiale este ori irelevant. Însă. va trebui să fim de acord cu el. Dar dacă ar fi aşa. Aşadar. a acceptat să cânte în schimbul lll1ui 19 . din moment ce este împotriva intereselor sale. el nu ar fi riscat în mod sigur. acesta este un procedeu retoric standard. A corupe o persoană înseamnă a-i face rău. o persoană care predă pen­ tru bani. Socrate se va mărgini să-şi ia în râs acuzatorul. cu care Aristofan l-a confundat. Socrate ştia că judecătorii erau deja porniţi împotriva sa ca urmare a calomniilor lui Aristofan şi a încercat să corecteze această impresie.Din plll1ct de vedere legal. Acesta va ajlll1ge să se contrazică. după cum spune. pentru că nu a cerut nimănui nici un bănuţ.

a venit răspunsul care i-a indus lui Socrate o stare înspăimântătoare de con­ fuzie . .. Primea ospitalitatea ca o răsplată tacită pentru conversaţia sa plină de tâlc şi se pare că nu mai avea nici un fel de altă ocupaţie. fapt pentru care l-au condamnat şi la moarte. Dar Socrate a respins acuzaţia. 20 . Aşadar. care este mai mult o apologie generală a modului său de viaţă decât o respingere a acuzaţiilor oficiale. modul în care îşi câştiga existenţa nu era foarte diferit de cel al sofiştilor. m-am hotărât să cercetez lucrul cam în felul acesta . apoi. afirmând că nu ştia destul pentru a mai învăţa pe cineva.blid cu mâncare. . Şi aceasta pen­ tru că a susţinut întotdeauna că nu era înţelept câtuşi de puţin : . greu de tot. ) Şi multă vreme am fost nedumerit ce vrea să spună. fără să mai spunem că ambele moduri de viaţă ar fi astăzi suspecte.sau cel puţin. . Nu. " (AS. aşa spune el. Aceasta este principala temă din Apărare. Un prieten de-al său a mers o dată la oracolul din Delphi şi a întrebat dacă există vreun om mai înţelept decât Socrate. De asemenea. Socrate se apără în esenţă afirmând că le-a făcut un bine atenienilor supunându-i la un examen ftlosofic.( . a încercat să evite acuzaţia potrivit căreia învăţa oamenii să argumenteze în mod viclean pen­ tru a avea câştig de cauză într-o problemă nedreaptă. dar că aceştia mai degrabă au fost deranjaţi. . Socrate afirmă că îndeplineşte numai dorinţa zeilor atunci când are dispute cu cetăţenii Atenei.

20) Atunci. Socrate a înţeles spusele ora­ colului : «Căci de fiecare dată cei de faţă îşi închipuiau că eu. 1 8 . de obicei prin punerea în hunină a unor consecinţe neavenite şi neaşteptate ale pW1Ctelor de vedere.. dintr-o dată. dacă nu ştiu ceva. nwnai că el îşi închipuie că ştie ceva. După o astfel de întâlnire: «Plecând de acolo.mi închipui că ştiu". prin faptul că. mă tem că înţelept e nwnai Zeul şi. Însă era mereu dezamăgit.într­ adevăr. eu sunt mai înţelept decât acest om: mă tem că unul dintre noi nu ştie nimic bun şi frwnos. că sunt mai înţelept. în înţelepciunea mea. ) El a făcut astfel stând de vorbă cu tot felul de oameni care aveau reputaţia de înţelepţi. ştiu ceea ce dovedeam că celălalt nu ştie. » (AS. cetăţeni. a stat de vorbă şi cu poeţi. dar de fapt. nici nu-mi închipui. eu însă. p. deci. cugetam în sinea mea: . şi anwne tocmai prin acest lucru mărunt. 21 .2 1 b. De asemenea. nefiind în stare să-şi analizeze poemele. 21 d. Se pare. însă nici ei nu l-au putut mulţwni. deoarece nici un pretins înţelept nu putea face faţă întrebărilor sale. de vreme ce nici nu ştiu. Acesta era în stare de obicei să respingă eforturile celorlalţi de validare a tezelor proprii. deşi nu ştie. p. nici nu.

ca şi cum ar spune: "Oameni buni. şi mi se pare că acest lucru îl numeşte "Socrate". p.. la fel ca Socrate. 2 3 a. 206) Acesta se înfăţişează pe sine ca un maieut intelectu­ al a cărui metodă de a pune întrebări aduce la lumină gândurile celorlalţi. pp. 16 1 b. se referă la igno­ ranţa cu privire la fundamentele moralităţii şi nu cu 22 . cât priveşte înţelepciunea. Când Socrate adoptă ignoranţa. acesta susţine că "nici un argu­ ment nu vine de la mine. nu e bun de nimic"». aleasa înţelepciune a lui Socrate rezidă în faptul că este conştient de cât de puţine ştie. Totuşi. . Î nţelepciunea adevărată se identifică cu o cunoaştere perfectă a temelor eticii şi a modului în care trebuie să trăim. aşa cum va admite în alte dialoguri platonice. înţelepciunea lui Socrate e ceva mai mult decât atât. cel puţin în ceea ce-l priveşte pe Socrate. nu este o formă de înţelepciune adevărată." (TH. el spune că înţelepciunea omenească valorează puţin sau chiar nimic. ci întotdeauna de la cel care dialoghează cu mine . şi -a dat seama că într-adevăr. Dar priceperea sa în clarificare şi dezbatere. cel mai înţelept dintre voi care. 2 1. Desigur. şi să îl întâmpin după cuviinţă. înţeleptul. nu cunosc nimic mai mult decât acest lucru mărunt: ce argu­ ment să primesc de la celălalt.22) Cu alte cuvinte. (AS. pe care o posedă din plin. folosindu-se de numele meu ca să facă din mine o pildă.prin vorbele oracolului. Eu unul.

privire la o anume formă de scepticism în raport cu problemele zilnice. El se ocupă numai cu reflecţia etică. mă veţi crede cu atât mai puţin." (AS. Totuşi aşa stau lucrurile. în timp ce viaţa lipsită de această cercetare nu e trai de om. alteori de zei) sunt în stare să mascheze atitudinea sa necon­ venţională în raport cu divinitatea. dar să vă conving nu e uşor. p. cetăţeni. pare să facă o afirmaţie cu sens figurat. socotind că-mi bat joc de voi. 37 e. Oracolul din Delfi era singura voce autentică şi la îndemână a Zeului : totuşi 23 . nu mă veţi crede. Când afirmă că numai Zeul este înţelept. vedeţi cum va interpreta cuvintele "Zeului". 39) Trimiterile cucernice la înţelepciunea Zeului (uneori acesta vorbeşte de un singur Zeu. dacă vă spun că pentru lill om e chiar cel mai bine să discute în fiecare zi despre virtute şi despre celelalte lucruri cu privire la care m-aţi auzit vorbind şi supunându-mă pe mine şi pe alţii cercetării. încercând să ironizeze voalat înţelepciunea "Lui". Astfel. dacă vă spun toate acestea. neputându-şi abandona misiune<ţ rară a avea conştiinţa faptului că a încurajat-o şi la alţii : "Căci dacă vă spun că asta ar însenma să mă supun Zeului şi că de aceea îmi e cu neputinţă să stau liniştit. aşa cum am da din umeri şi am spune "Dumnezeu ştie!". pe de altă parte.

p. 64) .3 3 c. p.. deoarece oracolul delfic nu l-a sfătuit să meargă mai departe şi să filosofcze. s-au dovedit a fi cele mai btme" (CR. Acesta va afirma îfl: altă parte că . cât şi prin vise." (AS. 22 a. 20.( . atât prin răspunsul oracolului. 46 b. Sentenţa divină conform căreia nici un om nu este mai înţelept decât Socrate va fi contestată dacă un are un temei adevărat pe care acesta să i-l poată găsi. după o examinare atentă. ca un om supus la grele munci. Socrate se exprimă pe ocolite atunci când afirmă că misiunea sa este divină.Socrate nu-i accepta pur şi simplu spusele. El nu va avea nici un argument pentru afirmaţia că Dumnezeu i-a spus să facă astfel. ca şi în orice chip în care a rânduit vreodată voinţa divină câte unui om să facă ceva. pentru că oracolul să devină pentru mine ceva de neclintit" (AS. sunt dator să vă povestesc cum am rătăcit. El chiar spune la un moment dat că rolul de a iniţia discuţii şi de a pune întrebări a fost "rânduit de Zeu. 34) Dar anmci când spune în continuare că aceasta este o afirmaţie adevărată şi "uşor de cercetat". Probabil că s-a apropiat mai mult de adevărul chestiunii când spunea: "Iată. ci se străduia întotdeauna să le verifice adevărul. cercetarea sa constă doar în faptul de a susţine că misiunea sa este un lucru bun din punct de vedere moral. în acelaşi timp. ) nu m-am lăsat con­ vins decât de raţiunile care. acesta se va apropia în acelaşi mod de sfaturile Zeului.. p. ) Acesta îi supunea şirului de întrebări pe cei 24 . .

care se credeau înţelepţi îndemnat fiind de propria sa conştiinţă şi inteligenţă. Î n acelaşi timp, putea susţine că acest lucnl "exprimă vrerea Zeului", deoarece astfel de acţiuni confirmă într-adevăr sen­ tenţa delfică potrivit căreia nimeni nu este mai înţelept decât Socrate. Dar cuvintele Zeului sunt în mare parte o amăgire, care pun mai bine în lumină scopul moral al lui Socrate şi îi sporesc audienţa. Principalul motiv pentru care filosofează este sim­ plul fapt că i se pare cel mai potrivit lucru de făcut. Socrate afirmă că acţiunile sale sunt influenţate de daimonion, un duh păzitor sau o voce care l-a însoţit din copilărie. El este, se pare, zeitatea ne ortodoxă sau "noul zeu" la care se referă acuzaţiile împotriva sa. Încă o dată, sfatul daimo­ nionului este urmat fără o analiză prealabilă, la fel ca şi sfatul unui prieten sau ca sentenţele oracolului delfic. Vocea daimonionului reprezintă, fără îndoială, ceea ce numim vocea conştiinţei pru­ denţiale. Socrate afirmă: ,,( . . . ) încă de când eram copil, există un glas care, ori de câte ori se face auzit, mă opreşte să fac ceea ce aveam de gând, dar niciodată nu mă îndeamnă să fac ceva." (AS,3 1 d, p. 32) Duhul păzitor l-a oprit să se amestece în politică, altminteri, dacă ar fi devenit o figură publică, ar fi fost ucis cu mult timp Înainte să fi putut face vreun bine. iată de ce alegerea sa a fost să-i ajute pe oameni de unul singur:
25

,, ( . . . ) Nu fac nimic altceva decât să colind oraşul, încercând mereu să vă conving, şi pe tineri, şi pe bătrâni, să nu vă îngrijiţi de trup şi de bani mai mult, nici deopotrivă ca de suflet, spre a-l face să fie cât mai bun, spunându-vă că nu virtutea se naşte din avere, ci din virtute vin şi averea şi toate celelalte bunuri, pentru fiecare om în parte, ca şi pentru cetate . " (AS , 3 0 a, p . 3 0) Această convingere părea mai curând bizară pentru acea vreme. Astfel, Socrate se adresează unui atenian: ,,Nu ţi-e ruşine că de bani te îngri­ jeşti, ca să ai cât mai mulţi şi cât mai multă glorie şi cinstire, iar de cuget şi de adevăr şi de suflet, ca să fie cât mai frumos, nu te îngrijeşti şi nu-ţi pasă?" (AS, 29 e, p . 30) El trebuie să fi fost extrem de incomod pentru atenieni când a spus în timpul pro­ cesului că le făcea un bine incomparabil, arătându-Ie erorile modului lor de viaţă. Acest lucru s-a întâmplat într-un moment al procesului când i se stabilise deja vinovăţia, cerându-i-se să opteze pen­ tru o pedeapsă care să pareze condamnarea la moarte a acuzării. Aşa cum îi stă în fire, el va trata această responsabilitate în mod ironic. Ceea ce merită pentru a le fi făcut atenienilor un bine nu este de fapt o pedeapsă, ci o răsplată, alegând ca statul să îi dea de mâncare pentru tot restul vieţii. O astfel de onoare era de obicei rezervată
26

învingătorilor la Jocurile Olimpice; dar Socrate merita mai mult, acesta spunând: "Pentru că aceia vă fac să vă credeţi doar mulţumiţi, dar eu vă fac să fiţi." (AS, 36 e, p. 38) Apoi îşi va încheia această parte a discursului oferindu-se să achite în schimb o amendă la îndemnul lui Platon şi al altor prieteni care erau gata deja să o plătească. Dar atenienii nu mai aveau răbdare. Au votat pentru condamnarea la moarte în număr mai mare decât cei care l-au găsit vinovat. Acest lucru Înseamnă că unii dintre ei, care l-au declarat mai Înainte nevinovat, s-au înfuriat atât de tare datorită impertinenţei sale încât, fie că şi-au schimbat hotărârea, fie au decis să scape de el prin orice mijloace. Unii povestesc că, în timp ce Socrate părăsea curtea, un admirator devotat, dar cam nătâng, a început să se vaite, cel mai greu de suportat pentru el fiind faptul că Soct·ate a fost condamnat la moarte pe nedrept. "Cum, răspunse Socrate, încercând să-I liniştească, ai fi preferat să fiu con­ damnat în mod drept?" (Xenofon, Apărarea lui Socrate, 28) Cât despre moarte, el este destul de bătrân şi aproape de sfârşitul vieţii care a fost trăită bine şi cu folos . De altfel : ,, ( . . . ) să te temi de moarte, cetăţeni, nu este nimic altceva decât să-ţi Închipui că eşti înţelept fără să fii, înseamnă să crezi că ştii ceea ce nu ştii. Căci nimeni nu ştie ce este moartea şi nici dacă
27

30) Dacă există într-adevăr viaţă după moarte. Una dintre aces­ te convingeri era că filosofia reprezintă o activitate pofundă şi interpersonală. 41 b. adaugă acesta. s-ar întâlni . ea constituie un subiect de discuţie între câteva persoane care poartă o con­ troversă pentru ca fiecare să găsească adevărul pen­ tru sine. îmi şi dau seama că nu ştiu. şi anume că.( . . şi stând să spun păţaniile mele alături de ale lor. Socrate avea totuşi convingeri proprii. poate că tocmai prin aceasta şi în acest punct mă deosebesc de cei mai mulţi (chiar dacă ar însemna să spun că într-o privinţă sunt mai înţelept decât altul) . ate­ nieni." (AS. Iar acest fel de a gândi cum să nu fie tocmai prostia aceea vrednică de dispreţ de a crede că ştii ceea ce nu ştii ? Eu însă.." (AS. Spiritul unei astfel de întreprinderi nu poate fi cuprins prin lectură sau din tratate. . ) cu oricare altul din­ tre cei vechi care a murit de pe urma tmei judecăţi nedrepte. cred că n-ar fi lucru lipsit de farmec. 4 3) Î n ciuda ignoranţei metodice şi a practicii maieutice prin care aducea la lumină ideile altora. Din neferi­ cire.nu e cumva cel mai mare bine pentru om. dacă nu ştiu mare lucru despre cele din Hades. 29 e. acestea nu au mai fost scrise. p. p. Iată de ce Platon şi Xenofon (şi câţiva dintre contempo28 . dar toţi se tem de ea ca şi cum ar fi siguri că e cel mai mare rău.

Se poate astfel să fi exagerat atunci când îl prezintă plin de calităţile cele mai alese. Aristofan şi Aristotel. înţelep­ ciunea socratică era indiscutabilă. sau poate un prieten apropiat." (Platon. o dată pen­ tru că Socrate vorbeşte adesea în aceste dialoguri în numele lui Platon. Platon însuşi. Nu este nici 29 . Astfel.3 14 c. Xenofon. Acesta nu a avut (asemenea lui Platon) o înzestrare filosofică ieşită din comun. Scrisoarea a doua. astfel că. timp de 40 de ani de reflecţie şi predare. i-o atribuia lui Socrate. 1 567) Faptul este problematic din două puncte de vedere. practic. dar el nu este un ghid obiectiv deoarece. apoi pentru că este făcut să spună lucruri diferite în etape diferite ale evoluţiei filosofice a lui Platon. CDp. timp în care ideile lui Platon s-au schimbat destul de mult. Nici unul dintre aceştia nu corespunde întocmai aşteptărilor unui istoric. p. Există patru martori cheie pentru gândirea pro­ fundă a lui Socrate: Platon. Pentru Platon. l-a transformat pe Socrate în purtătorul său de cuvânt. Dialogul: îndeletnicirea şi monumentul său.ranii lor a căror operă s-a pierdut) au ales să prezinte învăţătura lui Socrate în forma dialogurilor. Platon oferă cele mai multe date. ori de câte ori Platon găsea că o aserţiune este înţeleaptă. şi-a divinizat maestrul. Ce mai rămâne de spus despre ceilalţi trei mar­ tori ? Mărturia lacunară a lui Xenofon este cu totul diferită. şi-a descris dialogurile ca "opera unui Socrate înfrumuseţat şi modernizat.

Amintirile lui Socrate. De aseme­ nea. p. atunci dramaturgul Aristofan s-a străduit să ajungă în direcţia opusă. Routledge. va trebui să spunem că oricine îl admi­ ra pe excentricul Socrate la fel ca Xenofon nu putea fi totuşi atât de mărginit. atât în viaţa civilă. astfel încât era un model pentm toată lumea. îl descrie ca pe un plicticos convenţional: "Purtarea sa era plină de respect faţă de lege : se supunea înuutotul legilor. Dar Xenofon nu era Socrate.o crimă să fii un general ieşit la pensie retras la ţară. Aristotel explică simplu neputinţa sa de a-l descrie pe Socrate prin faptul că s-a născut cu 50 de ani mai târziu. dar un astfel de om nu este poate cel mai sigur cus­ tode al memoriei unuia dintre marii gânditori ai lumii. The Presocratic Philosophers." (Xenofon. 30 . 448 ) Pentru a fi drepţi cu el. IV. de multe ori scăpându-i stranietatea carac­ temlui şi scopurile pe care el le urmărea. Xenofon foloseşte personalitatea lui Socrate pentru a furniza câteva găsehliţe cu privire la culti­ varea pământului şi la tactica militară. LCL. 309) Un cunoscut profesor de filosofie antică l-a numit pe Xenofon "un îngâmfat bătrân şi mărginit. Acesta îl descrie pe Socrate ca un smintit arţăgos macinat de întrebări cum ar ti în ce direcţie zboară ţânţaml . cât şi în cea militară." (Jonathan Barnes. 1982. Dacă Xenofan s-a străduit din răsputeri să-I transforme pe Socrate într-o persoană respectabilă şi cum­ secade. p.

mărturia lui Aristotel ne permite să vedem esenţa socratică din dialogurile lui Platon. � studiat în jur de douăzeci de ani la Academia lui Platon. dar care eventual. şi de aceea a reuşit să adopte o abordare mai obiectivă a învăţăturii sale. fac posibilă retrasarea unei călătorii intelectuale care a început alături de Socrate. Şi cu cât ştim mai multe despre fiecare dintre ele. care este oarecum pus în umbră. Astfel. Urmând astfel de indicii. având de multe ori prilejul de a sta de vorbă cu acesta şi de a-i asculta părerile. la care se adaugă câteva detalii biografice. Aristotel a fost astfel în stare să aibă o ati­ tudine mai lipsită de veneraţie decât Platon. Cel mai simplu este să analizăm filosofia lui Socrate în relaţie cu gândirea platonică.Totuşi Aristotel ne oferă o informaţie vitală. a fost în situaţia de a face diferenţa între gândirea celor două persoane . Se pare că trăsăturile comune variatelor relatări sunt cu atât mai mult predispuse la autentici­ tate. cercetătorii modemi au aflat multe lucruri despre filosofia celui care efectiv a ftlosofat până la moarte. l-a lăsat Cl] 31 . cu atât ne va fi mai uşor să lăsăm deoparte simpatiile personale şi să-I întrezărim pe adevăratul Socrate. Î ntr-o mare măsură. Datarea aproximativă a dialogurilor platonice. Deşi nu a avut acces direct la opiniile lui Socrate. Faptul că cele patru surse principale cu privire la Socrate sunt atât de diferite a devenit până la urmă un avantaj.

Discuţiile relevante ale adevăratului Socrate se re­ fereau exclusiv la modul în care ar trebui să trăim. Rolul său era cel de a-i îndenma pe oameni să aibă grijă de sufletul lor. cumpătarea. Chiar atunci când Socrate cel adevărat susţinea că nu mai avea nici un argument la îndemână.mult în urmă. dar al căror protagonist este toulşi Socrate. acordându-i opinii ferme. Î n primul rând. Platon a început cu o reconstrucţie amplă a conversaţiilor purtate de către iubitul său învăţător. inter­ polări mitice şi pitagorice au fost inserate în ideile lui Socrate pe măsură ce pitagoricii din Italia şi-au exercitat influenţa asupra lui Platon. înţelepciunea şi dreptatea. Socrate era de părere că ceea ce se întâmplă după moarte rămâne o între32 . Şi putem pre­ supune că Platon a ajuns până la urmă să invoce numele lui Socrate pentru a expune tot felul de subiecte. Acestea aveau mai ales în vedere virtuţile. pietatea. De exemplu. Acesta a scris un număr de dialoguri care nu se axează pe moralitate. Misiunea era destul de importantă pentru a-i umple timpul. dar până la urmă se va ajunge la abordarea unor teme care îl interesează pe Platon. Î n mod treptat. considerate convenţional în număr de cinci: curajul. încercând să înţeleagă şi să adopte aceste virtuţi. De exemplu. Platon adesea făcea un pas în faţă. Republica se deschide cu o discuţie despre dreptate. însă Platon avea ambiţii mult mai mari cu privire la maestrul său.

de asemenea. Viaţa pământească îşi impunea propriile 33 . Acesta credea că sufletul este separat de trup. Socrate s-a supus virtuţilor deoarece se simţea obligat din punct de vedere moral să facă astfel. datorită artei lui Platon. Mai ales filosoful ar trebui să-şi considere întreaga viaţă o pregătire pentru eliberarea binecuvântată adusă de moarte. sau cel puţin de participarea la acele forme necorporale de exis­ tenţă mai înalte numite "formele divine". a susţinut. Dar Platon era fără îndoială de pe altă lume. 67 d.zic. fiind legat de trupul fl. el va aduce. Socrate a dus o viaţă de lipsuri şi neconvenţională care în mod sigur nu părea din această lume. După cum am văzut. de care trebuia "purificat". aici şi acum. o seamă de argumente în sprijinul nemuririi sufletu­ lui. sufletul ducea o existenţă pângărită şi infe­ rioară. "desprins de trup ca de nişte lanţuri. p . ceea ce poate spera un om bun după moarte este să se bucure de unificarea. că preexistă morţii şi că va continua să existe după moarte. unde Socrate rosteşte ultimele cuvinte înainte de a bea cucuta în închisoare.bare deschisă. că în timpul vieţii. Dar în Phaidon. Sub influenţa pitagorică." (PH. 65) Potrivit aces­ tui dialog. Se pare că Platon a avut câteva îndoieli cu privire la ceea ce se va întâmpla după moarte. ceea ce este un lucru diferit (de fapt. el a dus o viaţă îndestulată până ca sufletul să se elibereze din legăturile trupului său bine hrănit).

Pentru Platon. Treptele mai înalte erau rezevate 34 . Iată de ce Socrate mergea în diferite locuri pentru a sta de vorbă cu oamenii şi pentru a le pune întrebări. Un om nu poate fi virtuos cu adevărat dacă nu ştie ce este virtutea. eterne şi neschimbătoare. Motivele lui Platon erau mai puţin directe. dar a interpretat-o mai degrabă în cheie mistică. deoarece îşi orientase deja privirea spre lumea de dincolo. dar nu oricine putea urca până acolo. nefiind doar o simplă pregătire pentru altceva. ci şi ca proiect intelectual. în speţă exercitarea virtuţii. Şi Platon credea în această cercetare argumentativă. Iată de ce a şi considerat că metoda socratică a interogaţiei se îndrepta spre acest lucru. A căuta definiţii era pentru Platon o căutare a Formei ide­ ale. Socrate credea că faptul de a înţelege virtuţile era o precon­ diţie necesară pentru posedarea acestora. contemplarea unor astfel de forme era în sine forma cea mai înaltă a binelui. Î n timp ce Socrate credea că analiza definiţiilor are un scop.reguli şi propriile clipe de fericire. Cei doi filosofi aveau în comun opinia potrivit căreia virtutea reprezintă căutarea binelui defmită nu numai ca mod de acţiune. filosofia este o treaptă către lumea superioară a formelor. ei au înţeles acest proiect în mod diferit. Platon considera cercetarea ca un scop în sine. iar singurul mod în care poate accede la această cunoaştere este să examineze descrieri ale unor virtuţi particulare. Totuşi.

iar pentru el. neschimbătoare şi independente de lucrurile . 992 a 32. - 35 . Aristotel s-a plâns mai târziu de faptul că. rege sau cârpaci. un alt subiect pitagoreic şi încă o diferenţă Între a. Oricine îşi poate examina prin reflecţie propria viaţă şi astfel să ducă o existenţă demnă. "pentru cei de azi. Socrate s-a apropiat într-un mod mult mai democratic de cunoaştere şi virtute. de faptul că sunt ideale. la misterioasele forme a fost fascinaţia sa pentru matematică.cesta şi Socrate. fapt care ar fi folosit foarte puţin formelor platonice sau înzestrărilor necesare pentru descoperirea lor. aceasta era Într-adevăr filosofie. 89) o exagerare supărătoare. " (MT . matematica a luat locul filosofiei . . ci numai pentru câţiva aleşi. elitei. În schimb. aşa cum a spus în faimosul discurs de apărare. dar la obiect. Socrate era dispus să poarte o dispută cu oricine. p. La intrarea în Academia platonică se spune că erau scrise cuvin­ tele "Aici nu sunt primiţi cei care nu ştiu geome­ trie". Viaţa care nu este supusă metodei interogaţiei. Platon a fost surprins în privinţa obiectelor matematicii. ca iniţiaţii unui cult religios sau ca discipolii lui Pitagora care păstrau cu stricteţe secretele maestrului.celor înzestraţi cu talent dialectic-argumentativ. nu merită să fie trăită. Unul dintre lucrurile care l-a condus pe Platon. dar aceasta nu este o sentinţă valabilă pentru toţi. cum ar fi numerele şi triunghiurile. eterne.

referindu-se la obiecte ideale şi necor­ porale. triunghiurile şi alte tipuri de obiecte care apar În demonstraţiile matematice nu pot fi nici ele identi­ ficate cu nimic de ordin fizic. Dată fiind fascinaţia matematicii . după cum susţine Platon. care pentru el au fost asimilate cu tipurile importante de cunoaştere. Când sufletul se Încarnează într-un trup. nu are consistenţă. În unul dintre dialogurile sale. ci sunt rememorate printr-un efort anamnetic. dar orice linie vizibilă sau conturul obiectelor din natură. Adevărurile derivate din raţiunea pură. Cu siguranţă că numărul patru nu poate fi văzut sau pipăit: acesta există aşadar. O linie perfectă. Astfel. nu sunt descoperite. memoria nu mai păstrează cunoaşterea acwllulată : cum scria 36 . Platon a considerat c ă alte tipuri de ştiinţă a r trebui s-o copieze.teluri ce. nu putem spw1e că aceste adevăruri sunt Învăţate în vreun fel: efortul este unul de reamintire. Aceste obiecte ale cunoaşterii erau formele. Într-o lume diferită. va avea Întotdeauna o densi­ tate proprie. Platon a utilizat un exemplu geometric pentru a susţine următorul lucru: cunoaşterea formelor. Iar liniile. când suflend era imaterial şi putea Întâlni formele În mod direct. la drept vorbind. aşa cum este cel al matematicii. vizibile. de exemplu. aşa cum au fost primite Într-o existenţă anterioară. este primită înainte de naştere. Liniile fizice particu­ lare şi triunghiurile nu sunt nimic altceva decât aproximări ale celor ideale din punct de vedere matematic.

ci la ideile platonice. Platon îl determină pe "Socrate" să obţină câteva noţiuni de geometrie de la un tânăr sclav ignorant. Socrate îl conduce pe sclav să elaboreze răspunsul de unul singur: laturile . să descopere în ce situaţie se află: fiindcă acum. Sclavul este surprins să afle că nu ştie atât de multe pe cât credea că ştie. sclavul ignorant spune că laturile vor fi de două ori lungimea pătratului iniţial. va căuta bucuros să afle. " (MN. ci de şaisprezece picioare. pe cât se pare. Acest lucru este destinat să confirme ideea platonică potrivit căreia cunoaşterea este rcamintită dintr-o existenţă anterioară. cum susţinea acesta. Apoi. Pentru a ilustra această teorie.Wordsworth în Intimations on Immortality. el va desena un pătrat cu laturile de două picioare şi cu o arie de patru picioare. La început. întrebând apoi care va fi lungimea laturilor dacă aria ar fi de opt picioare. Problema pe care "Socrate" o propune sclavului este să afle aria unui pătrat cu laturile precizate. o maieutică. . văzând că nu ştie. p. 392) Apoi. 37 . într-adevăr. 84 b. "viaţa noastră este doar somn şi uitare. 1807) Wordsworth nu se gândea în mod special la geome­ trie. "Socrate" observă aici: "ceea ce am înfăptuit îl va ajuta. din moment ce aria unui astfel de pătrat va fi nu de opt. cu ajutorul altor desene şi punând întrebările potrivite. arătând de ce învăţătura lui Socrate este." (V. adică de patru picioare. "Socrate" desenează un alt pătrat şi îi arată că a greşit.

Socrate poate susţine cu modestie că nu a transmis de fapt nimic. Nu i s-a spus doar câte picioare are o ogradă sau care este capitala Greciei. totuşi este adevărat că sclavul va descoperi răspunsul de unul sin­ gur. Între­ bările adresate de Socrate sclavului sunt într-adevăr călăuzitoare (la care se adaugă desenele) . Aşadar. de multe ori şi în multe chipuri.unui triunghi cu o arie de două ori mai mare decât cea a modelului. vor avea aceeaşi lungime ca diago­ nala pătratului iniţial. ( . rezultat care este o demon­ straţie prescurtată a teoremei lui Pitagora. el trebuie să fi "ştiut" deja teorema. Acest episod nu demonstrează de fapt teoria pla­ tonică a rearnintirii. El a ajuns să aprecieze ceva cu ajutoml propriilor facultăţi intelectuale. Şi încă un lucm: după cum afirmă Socrate. fii sigur că până la sfârşit el va şti aceste lucruri la fel de bine ca oricare altul. nu este de ajuns ca sclavul să recurgă la exemplu doar o singură dată. pentm a cunoaşte cum trebuie noţiunile matemat­ ICe: "Deocamdată aceste păreri au început să răsară în el ca prin vis: dar dacă cineva îi va pune din nou aceste întrebări. ci ilustrează o teză socratică dis­ tinctă despre cunoaştere şi transmiterea acesteia. Evrika: din moment ce Socrate nu i-a spus aceasta sclavu­ lui. . 38 .. acţionând exact ca o moaşă care ajută la naşterea unui copil.) E adevărat că le va şti fără să-I înveţe mmem.

85 c. după toate aparenţele. .oricine a avut un profesor bun va recunoaşte această experienţă. ) Vor fi necesare alte întrebări din partea lui Socrate. Aşa cum afirmă în Apărarea . din sine însuşi. sclavul are nevoie de aceeaşi tactică folosită de Socrate şi în cazul atenie­ nilor. nici o demonstraţie sau probă. ci-l voi întreba şi-l voi cerceta şi-l voi mustra. Cam aşa stau lucrurile cu exemplul platonic al triunghiului şi al pătratului. Dar ce se poate spune despre dreptate şi celelalte virtuţi care îl interesau pe adevăratul Socrate ? Etica este mai confiJză decât matematica: ea nu are la îndemână. . probabil că faptul de a cunoaşte vir­ tutea este diferit de învăţarea matematicii. 29 e. regăsind singur. p. 39 . Atunci. Cu alte cuvinte. toată ştiinţa?" (MN. . . p. dacă cineva suţine că ştie ce este bunătatea. . .numai din întrebări. . până la urmă destul de nerecunoscători." (AS. 30) Astfel. prin povestea anamnezei asistate. Platon a dat un exemplu percutant pentru modul în care proceda Socrate pentru a-i ajuta pe ceilalţi să aducă opiniile la lumină. Ca şi cum Socrate asista la con­ turarea şi la închegarea lmei cWl0aşteri care era deja acolo. Este uşor de presupus că un maestru priceput îl poate face pe discipol să descopere o evidenţă matematică fără să o expliciteze în prealabil . ) nu-l voi lăsa să plece îndată şi nu mă voi îndepărta de el. 395 . ( .

deoarece nu are siguranţa că teoria este adevărată. De fapt. în această privinţă. 372 d. 28) Teza susţinută este greşită. şi tocmai ea mă salvează : nu-mi este ruşine să învăţ. ) pe lângă atâtea cusururi. lucrurile stau cu totul altfel. oamenii tre40 . Deşi indirect. după cum îi spune Socrate interlocutorului său. negativ. ci. întrebând. . în general. Socrate afirmă: "Şi ce vrei dovadă mai bună de neştiinţă decât să nu ai aceleaşi păreri cu cei înţelepţi? Am însă o minunată calitate. Când ftlosoful spunea mai devreme că . Totuşi. el este plin de modestie. înainte de a începe argumentarea uneia dintre tezele sale. deoarece accentul era pus pe incertitudine şi pe caracterul improbabil al cercetărilor sale. da. caut să aflu cât mai mult.. acesta este singura mea calitate" (HM. Însă era destul de clar că nu avea o demonstraţie matematică cu privire la virtute. în acelaşi timp fiind conştient că doctrinele etice nu pot fi demonstrate. Dar acesta nu intenţionează să facă astfel. răspw1sui este. p. ajunge la vreo concluzie din acest pW1Ct de vedere ? Va reuşi până la urmă să ajungă la cunoaşterea virtuţii ? Î ntr-un anume sens. " (HM. idem). Cât despre faptul de a reuşi să-şi convingă audienţa de teoria sa. va contura câteva perspective remarcabile despre virtute.( . dar să urmărim totuşi firul argumentului şi poate vom fi în stare să-I corectăm.Socrate ştia acest lucru. şi apoi.. care tind să formeze în ansamblu o teorie a vieţii umane. De exemplu.

Discuţiile ajung cel puţin să clarifice câteva lucruri pe parcurs . când Eutyphron tocmai era pe cale să-şi acuze propriul tată pentru faptul de a ti 41 . cât şi asupra interlocutorilor săi. Rezultatele obţinute printr-o astfel de abordare nu garantează înţelepciunea. o bună parte a zilei. ele fiind totuşi cea mai bună abordare posibilă. şi elementele care vor rezista interogaţiei vor fi provizoriu acceptate. acest test aplicându-se atât propriilor opinii. astfel încât afirmarea socratică a ignoranţei absolute este în parte ironică. Ambiţia lui Socrate constă în faptul de a descoperi ce este dreptatea. Deşi Socrate nu reuşeşte să sta­ bilească exact ce este pietatea. O astfel de cercetare conduce de fapt la un anumit fel de oll1oaştere. apoi trebuind să plece acasă în aparenţă cu mâinile goale. Socrate stă de vorbă cu Eutyphron despre natura pietăţii sau a sfinţeniei.buie să afle propriul drum spre adevăr. într-un dialog platonic timpuriu. De exemplu. de obicei. Cei dou bărbaţi s-au întâlnit în faţa porticului arhontelui-basileu. Majoritatea cercetărilor adevăratului Socrate din dialogurile platonice oscilează fără a conduce la o concluzie finală. reuşeşte până la urmă să arate lucruri interesante despre ceea ce ea nu este. Testul va fi verificat printr-o probă dialectică: definiţii sau interpretări ale diverselor subiecte supuse cercetării pentru a ti elu­ cidate. Intenţia sa este să testeze opiniile despre virtute. caută răspw1suri prin cetate.

el ştie mai bine cum stau lucrurile. 5 a. rugându-l să-i spună şi lui ce este pietatea. astfel încât s-ar putea să nu le placă sau să accepte aceleaşi lucruri. caz în care nimeni nu ar putea fi pios în cel mai înalt grad . atât de bună încât la început Eutyphron nici măcar nu o înţelege. Socrate este surprins de faptul că Eutyphron intenţionează să deschidă un asemenea caz. iar altul nu.provocat fără intenţie moartea unui sclav care înjunghiase un alt servitor. Socrate şi Eutyphron amendează definiţia propusă. Dar Socrate îl va face să observe că zeii de obicei nu se Înţeleg deloc Între ei." (ET. Iată ce urmăreşte întrebarea: orice lucru 42 .lficientă a lui Eutyphron. 271 ) Aceasta este o Întrebare foarte bună. faptul că un zeu acceptă sau nu un anumit lucru nu poate fi nu cri­ teriu al pietăţii: un zeu l-ar putea accepta. p. în timp ce el "cunoaşte cu exactitate toate aceste lucruri. Socrate se miră de înţelepciunea auto­ sl. 10 a. 264) Iată de ce nici nu are îndoieli cu privire la justeţea acţiunii sale. p. afirmând că doar un acord al zeilor ar putea stabili ceea ce este pios. Eutyphron afirmă că deşi familia consideră o impietate ca un fiu să-şi acuze tatăl de crimă. Eutyphron afirmă că este un lucru plăcut zeilor. Dar Socrate va aduce în discuţie o altă Întrebare : "oare ceea ce e pios este iubit de zei pentru că e pios. Aşadar. La început. Familia sa nu cunoaşte sensul pietăţii. sau este pios pentru că e iubit de zei ?" (ET. Astfel.

Dacă vom pune aceeaşi întrebare cu privire la ceea ce este bun din punct de vedere moral. . perioadă în care zeii hlseseră demult înlocuiţi de D umnezeu): "Cei care cred că Dunmezeu a lăsat binele şi răul printr-un decret arbitrar . ori afirmaţia potrivită căreia zeii sunt buni reprezintă o tautologie . nefiind de aceea decisivă.acceptat de zei este pios doar pentru că l-au accep­ tat zeii. . Cu toate acestea.caz în care adorarea zeilor ar semnifica doar adorarea celui mai puternic. când Socrate încearcă s-o explice. tocmai pe acelea care sunt pioase. sau ei sunt constrânşi să accepte doar un anumit număr de lucruri. Pentru Leibniz (la începutul secolului al XVIII -lea. descrierea sa se com­ plică în chestiuni gramaticale irelevante. 1 76) 43 . chiar dacă le acceptă sau nu? Din nefericire. Astfel. vom vedea că suntem confruntaţi cu o alegere destul de relevantă: ori bunătatea nu poate fi explicată doar cu referire la ceea ce vor zeii. Platon nu a dispus de termeni care să clarifice întrutotul această distincţie. Socrate a reuşit să scoată în evidenţă o dilemă cu privire la relaţia din­ tre religie şi moralitate. îi iau lui Dunmezeu atributul de bun: cum L-am mai putea lăuda pentru ceea ce face. iar nu cu privire la pietate. dacă tot ceea ce face este făcut la fel de bine ?" ( Teodiceea.

Acesta nu este un aspect accidental. deşi mai încolo îşi va schimba părerea. Astfel.Î n dialogul platonic. este greu de înţeles cum întrebările sale au putut avea forţa pe care le-a insuflat-o. Metoda interogaţiei sau orice alt tip de întreprindere intelec­ tuală posedă cu adevărat avantajele practice pe care acesta le descrie? Chiar dacă nu a afirmat niciodată că poate oferi întregul adevăr despre virtute. Problema rezidă în opinia potrivit căreia o dezbatere despre virtute ne poate face într-adevăr mai buni. dar mai ales pentru că reprezintă singura cale spre virtutea personală. grăbindu-se spre tribunal înainte de a mai putea fi oprit. Socrate nu a împins argu­ mentul atât de departe. Acest lucru pare cel puţin 44 . a mai rămas ceva neconvingător în declaraţia de intenţie a lui Socrate cu privire la argumente de acest gen. Dar a observat că valorile morale nu pot fi derivate doar din luarea în calcul a voinţei divine. chiar dacă până la urmă nu va rewlva problema pusă în discuţie. Socrate a reuşit să înainteze cu folos. chiar dacă vom fi de acord că a adus o inovaţie intelectu­ ală. din moment ce un a astfel de pro­ cedeu le-ar răpi zeilor (sau lui Dumnezeu) orice autoritate morală distinctă. Acesta crede că este spre binele lor. nu numai pentru că asemenea discuţii au valoare în sine. Eutyphron acceptă în aparenţă replica. ci reprezintă ideea pe care pe care o invocă Socrate pentru a justifica modul în care îi supune pe oameni la încercarea examenului interior. Totuşi.

Aceasta este bine cu privire la cunoaşterea teoretică. 1 868. sau fizica. .neverosimil.. a cercetat ce este virtutea. Cineva nu ar putea să descopere tot felul de lucruri despre virtute stând de vorbă cu Socrate. 45 . 1 1 82 a 4. .. mai curând decât să ştim ce este sănătatea . De aceea. pentru că astronomia. . Pentru că nu dorim să cunoaştem ce este curajul. p. şi altul să te porţi în consecinţă. 1925 ) . Fără îndoială. 1 2 1 6 b 2. tot aşa cum vrem să fim sănătoşi. ci faptul de a fi drept. CWA. Aristotel l-a atacat pe Socrate în aceste rânduri: "Nu trebuie să ne limităm cercetarea la a şti ce este [virtutea] . Dar scopul ştiinţelor practice este diferit . ci trebuie să o extindem la modul în care este produsă" (Magna Moralia. " (idem. iar nu cum sau de unde apare. este un lucru să ştii că un principiu de acţiune este bun. Critias. ci faptul de a fi curajos. nici ce este dreptatea.El a crezut că virtutea este un fel de cunoaştere. p. astfel încât cunoaşterea dreptăţii şi faptul de a fi drept au apărut în acelaşi timp . ca apoi să plece şi să se poarte ca un ticălos ? După cum am văzut. . CWA. Charmides şi poate Alcibiade au făcut exact la fel. sau geometria nu există dacă nu vom cunoaşte şi contempla natura lucrurilor care formează subiectul acestor ştiinţe..) Acesta a fost acuzat de ratarea distincţiei dintre chestiunile practice şi cele teoretice: . .

De ce am gândi că ar fi diferiţi dacă ar şti mai multe? 46 . Dacă aş fi stat mai mult de vorbă cu ei. Iată de ce trebuie să o căutăm fără încetare. ar produce o purtare virtuoasă? Dacă vom observa ce voinţă slabă au uneori oamenii.Socrate avea pregătit un răspuns la toate acestea. Dar chiar şi aşa. să nu mai vorbim şi de alţii. dacă am şti ce este virtutea." Principala miză a acestei replici este eVI­ dentă. dar şi să fim virtuoşi. Motivul pentru care Critias. Ar fi putut răspunde în felul următor: "Eşti nedrept cu mine. Oamenii ştiu adesea că un lucru este imoral. practicarea ei ar veni de la sine. SUSţin că. deoarece încă nu a descoperit ce este virtutea. deci nu o pot încă produce în mine însumi. chiar dacă ar fi reuşit să o obţină. ipoteza pare ' neverosimilă. Charmides şi alţi discipoli neascultători nu au devenit virtuoşi este faptul că nu au învăţat destul despre virtute. Dar continui să spun că nu ştiu ce este. cât de egoişti şi mărginiţi sunt. Astfel. în timp ce sunt de acord că nu dorim să ştim doar ce este virtutea. ei ar devenit cu adevărat drepţi. Nu putem spune că argumentare a pe care Socrate o aduce metodelor sale a fost respinsă : ea nu a fost de altfel testată. de ce ar trebui să-I credem când afirmă că deplina cunoaştere a virtuţii. şi totuşi îl fac oricum.

Platon este mult mai cu picioarele pe pământ şi mai realist decât Socrate . parte aflată în conflict cu "partea raţionaIă. . El a recunoscut o "parte iraţională a sufletului"." (EN. 1 868) Socrate a inter­ pretat acţiunea umană şi emoţia în termeni raţionali şi intelectuali. 1 1 82 a 21.. ." (ibid. acest lucm implica pregătirea atentă ş i disciplinarea tineretului. Î n statul utopic descris in Republica." (datorită influenţei pitagoreice. grij a pentru mediul în care se dezvoltă 47 . cât şi caracteml. lăsând deoparte impulsurile şi iraţio­ nalitatea volitivă.Aristotel a considerat că Socrate avea o • reprezentare simplificată asupra psihologiei umane: "EI înlătură partea iraţională a sufletului. înlăturând astfel atât pasiunile. . ) nimenI care-şi exercită jude­ cata nu ar putea acţiona împotriva a ceea ce crede că e mai bine.. 1 5 5 ) Acest lucm explică importanţa exagerată pe care a acordat-o Socrate cercetărilor despre virtute. Din acest punct de vedere. 1 145 b 27.( . atunci soluţia imoralitatăţii este într­ adevăr. CWA. iar dacă acţionează astfel o face din igno­ ranţă. ci şi încurajarea unui anumit comportament. p. mai multă cunoaştere. Dacă singurul motiv pentm care oamenii nu ajw1g să fie desăvârşiţi este ignoranţa lor. acesta a fost descris w1eori ca un conflict între suflet şi corp) Producerea virtuţii însemna astfel pentm Platon nu numai transmiterea cunoaşterii. p.

ştiind că este astfel. 1200 b 26.0. Cambridge. Poate că acesta era faptul care explică de ce avea atât de mari aşteptări de la ceilalţi şi pentru care a presupus că o cunoaştere a dreptăţii ar fi fost de ajuns pentru a deveni drepţi. S-a spus despre Socrate că "în forţa caracterului său rezidă slăbiciunea filosofiei sale. 1 38) Aceasta este o formulare concisă. De altfel. la fel de înţelept ca acesta. 1900) Nu numai că Socrate a ignorat din comoditate impulsivitatea şi caracterul 48 . Chiar dacă o persoană înţeleaptă ar fi la fel de disciplinată ca el şi s-ar naşte cu partea iraţională a sufletului lipsă. dar ideile lui Socrate au o mai mare coerenţă decât se crede. Răutate. Joel. Guthrie. p.chiar pentru muzica p e care o asculta ş i pentru poveştile pe care avea voie să le_ citească. la fel de rău ca Satan din poemul lui Milton care s-a închi­ nat de bunăvoie răutăţii prin cuvintele: . tu să�mi fii un Bine?" (Paradisul pierdut. El era fără îndoială un maestru al autocontrolului şi al disciplinei." (Magna Moralia.. Evident că Socrate nu avea nevoie de o aseme­ nea pregătire. în WK. Iv." (K. este greu de văzut cum o astfel de persoană ar deveni automat morală. Nu ar putea cineva să fie la fel de raţional ca Socrate. Socrates.c. dar de asemenea. 1971 . trebuie spus că perspectiva sur­ prinzător de raţionalistă asupra psihologiei nu era singura problemă. 1 1 0) Şi asta împotriva concepţiei lui Socrate care susţinea (după Aristotel) că "nimeni nu va alege răul. p. CWA.

El a căutat să înveţe . "Ea era Muza lui Socrate". Atunci era el pur şi simplu naiv? Nietzsche a amintit în scrierile sale de "naivitatea divină şi sigu­ ranţa modului socratic de viaţă" (Naşterea tragediei. medic şi filosof din secolul al II-lea d. linguşind şi provocând. Marea parte a punctelor de vedere paradoxale care pot fi atribuite lui Socrate se bazează pe lucruri spuse cuiva. După toate aparenţele. Iar gluma intelectuală avea un rol destul de mare. 9) 49 . 1 880. A încercat să dezvăluie adevărul lucrurilor testând în joacă diferite idei pe ascultătorii săi." (Despre folosirea părţilor corpului. nu a întâlnit niciodată un om căzut.în timp ce nega tot timpul că ar învăţa pe cineva . dându-şi sean1a că este impor­ tant să ne amintim de împrejurările în care Socrate conducea discuţiile. a scris Galenus. "seriozitate amestecată cu o cantitate de voioşie. Nietzsche a reflectat îndelung la obiceiul lui Socrate de a se exprima prin formulări în aparenţă naive. nu doar la nevinovăţia sa ridicolă. să nu mai vorbim de un înger căzut. dar acesta pare să se fi referit la la clarviziunea lui Socrate. 1. dar se pare că a susţinut şi imposibilitatea nemuririi.iraţional. ajungând la concluzia că că era vorba de fapt despre "o înţelepciune glumeaţă" (der Uilnderer und sein Schatten. 1 3).mereu sâcâitor. Hr. sau cu care a fost de acord pentru un scop anume şi într-o împrejurare distinctă. . 86).

Lucrurile neverosimile ce apar în opiniile sale nu pot fi scuzate doar prin faptul că nu vorbea serios . Sufletul. Din moment ce fericirea sufletului are valoare supremă.67) Dar el nu se referă la acţiunile celorlalţi. A face binele înseamnă să-ţi înalţi propriul suflet. p. Teoria socratică începe şi se termină cu proble­ ma sufletului . Acest lucru ar putea salva aparenţa simţului comun. In concluzie. ci la acelea care îi aparţin. Imediat vor ieşi la lumină câteva idei care s-au dovedit a fi până la urmă foarte folo­ sitoare. . Voi încer­ ca acum să identific teoria despre viaţa umană care se află în spatele afirmaţiilor socratice aparent naive şi neverosimile. . Totuşi. dar şi pentru încurajarea unei filosofii morale subsecvente. nu numai pentru lămurirea unora dintre ascultătorii săi de atunci. ) acea parte pe care nedreptatea o înjoseşte şi dreptatea o înalţă. în Apărarea . . . ( . este . Socrate afirmă că lucrul cel mai important lucru în viaţă este grija pentru fericire. 47 e. Socrate poate fi mai bine înţeles prin apel la proiectul său educativ. . dar numai cu preţul renunţării la adevărul afirmaţiilor sale. oamenii răi îşi fac rău doar lor înşişi: 50 . în timp ce a face rău ar însemna să-I răneşti." (CR.. nici un alt fel de înjosire nu este atât de importantă. Nimic din ceea ce îţi fac alţii nu te poate răni îndeajuns astfel încât să anuleze binele pe care îl poţi avea acţionând în acord cu dreptatea. va spune el în altă parte.

Faptul de a face bine se referă la grija pentru partea sinelui care conte. Cu alte cuvinte. potrivit cărora un rău tacut duşmanilor este acceptat. fiind în schimb inacceptabil în cazul prietenilor sau al familiei. . 39 b. 4 1 ) Un motiv pentru care este greu să oprim răul să ne ajungă din urmă este faptul că de multe ori încercăm să ne răzbunăm.deoarece aceasta va dăuna sufletului. . ) nu acest lucru e greu. 41 d. Dar din moment ce este întotdeauna o greşeală să faci rău ." (AS.( . Surprinde faptul că el face toate acestea prin apel la interesul personal.. ci cu mult mai greu e să scapi de ticăloşie. să scapi de moarte. nici în moarte . p. . ( . .Socrate susţine că răul nu trebuie niciodată plătit cu aceeaşi monedă. şi nu la tipul de intenţii altruiste care sunt de obicei considerate ca motive pentru comportamentul moral. El nu se va umili printr-o purtare nedemnă pentru a fi achitat.lză cel mai mult. Acest lucru intră în conflict cu vechile convenţii morale din Grecia. indiferent de motivul pentru care l-ai făcut . . Aici nu este vorba de simplu egoism . . trebuie să întoarcem şi celălalt obraz. atenieni. " (AS. dacă cineva ne-a nedreptăţit. căci fuge mai repede decât moartea. ) pentru un om bun nu există nimic rău nici în viaţă. 51 .. Etica riguroasă a lui Socrate înlătură astfel de distincţii între oameni şi propune în loc o morală universală. 43 ) Iată de ce nu se teme Socrate de tribunalul care îl judecă. p. adică sufletul. pentru că .

p. Această etică neobişnuită nu se bazează nici pe speranţa unei re­ compense divine. Fericirea nu poate fi obţinută prin situarea cupidă a propriilor interese deasupra intereselor celorlalţi. nici pe teama de pedeapsă. fericirea şi virtutea sunt legate. . precum şi practicarea celorlalte virtuţi. deoarece . fericirea devenind astfel o problemă mai complicată decât am crede la prima vedere. dar de fapt există câteva la care nu au acces. ( . S-ar părea că ticăloşii se bucură de tot felul de plăceri.deoarece singurul mod de a accede la bine este acţiunea dreaptă. 354a. Acesta susţine că există conexiuni neaştep­ tate între lucmrile bune ale vieţii. ) a trăi conform binelui este unul şi acelaşi lucm cu a trăi fmmos şi drept" (CR." (RP. . Acest lucm este deosebit de greu de acceptat. ci numai prin situarea autoperfecţionării morale deasupra oricămi alt motiv. acestea fiind destul de importante pen­ tm a pune la îndoială ideea că asemenea oameni 52 . Mai ales pentm că un aspect nedrept al vieţii îl reprezintă prosperitatea celor ticăloşi. fiind în interesul oamenilor să se poarte moral . 48b. 67) . fapt care mai degrabă acoperă de nori însoritul cer socratic. pentm Socrate. iar "dar cel ce trăieşte bine este fericit şi norocit. îngrijirea atentă a sufletului aduce tot felul de lucmri bune care nu ies imediat în evi­ denţă.. Dar. p. cel ce trăieşte rău este nenorocit. 1 19) Din punctul de vedere al lui Socrate. Roadele virtuţii vor fi culese mai devreme sau mai târziu.

sunt fericiţi cu adevărat. sau nu apar deloc. nu vei avea o sănătate bună şi proba­ bil că te vei lipsi de multe plăceri viitoare de dragul celor prezente. existând un număr mare de astfel de satisfacţii care nu pot fi obţinute fără exercitarea virtuţilor. Una dintre ele. Î n lipsa înţelepciunii. de exemplu. de asemenea. Argumentele sale pornesc. poate. De aici rezultă că printre aspectele unei vieţi bune care sunt în mod subtil şi surprinzător legate între ele se află virtuţile. De aceea. având astfel efecte opuse. un om nu poate fi până la urmă atât de fericit. adică virtutea înţelepciunii. în lipsa unei fărâme de înţelepciune. Iar toate celelalte virtuţi se îmbină în moduri similare. oamenii se vor înrăi prea mult pentru a mai vedea consecinţele. să fie folosit în mod greşit.premisa fim­ damentală pentru un mod virtuos de viaţă. are un rol special. ca de obicei. astfel încât să poată face deosebirea dintţ"e ceea ce este drept şi nedrept . ca un ansamblu. nu vom fi în stare să fim cu adevărat fericiţi. Aşadar. presupune înţelepciunea. Plăcerile intelectului intră în această categorie. Curajul. Iară practicarea virtuţilor. Socrate afirmă că ele apar împreună. avem 53 . Pentru că. Îndrăzneala nu are nici o valoare dacă eşti nesocotit. Un exemplu simplu: dacă nu eşti cumpătat. de la tenta­ tiva de a demonstra că o anume virtute nu poate interveni în lipsa altei virtuţi. deoarece fiecare bine care ne poate face feri­ ciţi. pentru că aşa-zisul curaj va degenera în nechibzuinţă.

va poseda şi celelalte virtuţi . conexiunea dintre virtute şi înţelepciune era atât de strânsă. singura explicaţie plauzibilă este faptul că nu realizează consecinţele nefaste ale acţiunilor sale. astfel că un ticălos se va leza pe sine din punct de vedere spiritual chiar prin faptele sale. atunci orice om înţelept îşi va da seama de adevăr. 54 . Acestea păreau să derive una din cealaltă. nu ar fi fost în stare să devină virtuos . Iar dacă posedă înţelepciunea. Socrate a considerat că un comportament moral este o binefacere pentru suflet. Pentru Socrate. va evita să comită vreo nedreptate. Î ntr-adevăr. cât şi pentru a practica virtutea. iar dacă cine­ va comite un lucru nedrept. el acţionează astfel din ignoranţă. încât într-un sens a ajuns să le identifice. După cum am văzut. aşa cum trebuie să facă o persoană înţeleaptă. aceste tipuri de consideraţii au susţinut ideea lui Socrate potrivit căreia dacă discuţiile sale au îndreptat oamenii către înţelepciune. acestea îi vor îndrepta şi către virtute. Oricine va recunoaşte adevărul şi care pune preţ pe sufletul său. dacă cineva posedă vreuna din celelalte virtuţi. Î n concluzie. Potrivit lui Socrate.nevoie de înţelepciune atât pentru a culege roadele lucrurilor bune. Firul argumentului explică de ce Socrate susţine că nimeni nu face răul în mod conştient. Dacă acest lucru este adevărat.deoarece. trebuie să posede şi înţelepciune . fiind înţelept.altminteri. îşi va da seama că nu poate fi fericit fără practicarea celorlalte virtuţi.

370) A reuşit într-adevăr Socrate să demonstreze toate acestea? Ascultătorii săi au luat adesea în râs salturile logice pe care le făcea fără să ostenească. el împlineşte binele şi frumosul în toate acţiunile lui. Callicles. ca omul înţelept. p. Un asemenea efort părea suspect. este senin şi fericit. 80) O singură dată. în timp ce omul nemernic. să fie pe deplin un om bun. care 55 . împlinind binele. p. care săvârşeşte numai rele.Într-unul dintre dialogurile platonice. fiind aşa cum am explicat. ei nu fac decât să debiteze. Socrate a inclus multe elemente ale teoriei sale în timpul unei discuţii avute cu Callicles. unul dintre auditorii lui Socrate a remarcat cu îndreptăţire şi cu un aer încurcat: "Dacă vorbeşti serios şi se întâmplă să fie adevărate cele ce susţii. 507 c." (GR. fiind bun. curajos. cu sau fără voie. pios. Aristotel a avut încă o dată dreptate în obiecţia sa: "Cât despre cei care pretind că un om supus torturii de a fi tras pe roată sau copleşit de mari nenorociri este fericit dacă este un om virtuos. 1 15 3 b 19. drept. este nefericit. un tânăr aristocrat cu aspiraţii la viaţa publică : "Aşa încât se impune. mai ales cu privire la concepţia sa despre fericire. un nonsens . ce altceva decât o viaţă deandoaselea trăim noi oamenii." (EN.

aceasta nu a fost uşor. p . "căci nu stăm de vorbă nu ştiu despre ce lucru întâmplător. a ceea ce trebuie ?" (GR. în sensul cel mai larg al termenului şi să aibă milă de cei care nu se puteau împărtăşi din acestea . Pentru a reuşi să realizeze acest lucru prin dezbatere. pentru ca tema etică în discuţie să devină mai pregnantă." (RP. nu voia să spună că o purtare corectă te va îmbogăţi pe dată. În contextul în care se preocupa mai mult cu negarea legăturii dintre bunătate şi bogăţie decât cu demonstraţia fenomenului invers. Dar dorea să-şi convingă audienţa de bine­ facerile virtuţii. 48 1 c. când Socrate spunea că nimic nu poate dăuna unui om bun. Iar când a afirmat că bunătatea este aducătoare de bogăţie. el avea în minte o reprezentare 56 . De exemplu. nu vroia să nege că unele lucruri nedorite se pot întâmpla celor virtuoşi . p. 1 16) Uneori era necesară o doză de exagerare şi de sim­ plificare. el nu insinua că o astfel de persoană nu se putea bucura din când în când şi de zile mai bune. 352 d. ci despre felul în care trebuie trăit. Desigur. Când spunea că un om rău este nenorocit.facem toate lucrurile împotriva. pare-se. discuţiile erau destul de diferite faţă de cele teoretice. 3 3 8 ) Tot ceea c e a urmărit Socrate s ă facă a fost să remodeleze ideile morale ale oamenilor. El încerca doar să-şi convingă ascultătorii să considere aceste întâmplări nefericite ca fiind mai puţin importante decât nenorocirea pervertirii propriului suflet.

Şi pentru că era vorba de un tip de înţelepciune sau de cunoaştere speficată moral la care Socrate încer­ ca să ajungă. pentru care toate lucrurile bune SW1t realizate şi trăite din plin. Iată de ce. nu în cizmărie sau în prelucrarea me­ talelor. acesta nu este un set obişnuit de dogme. drumul se bifurca pe măsură ce Socrate continua să ironizeze şi să convingă. nici nu este vorba despre dogme. luate in 57 . aşa cum a spus Nietzsche. argumentele sale devin aproape dis­ cursive prin idealism şi apelul la sentimentele morale. de fapt. Uneori. era înţelepciunea glumeaţă. mulţumită practicării înţelepciunii şi a celorlalte virtuţi. Într-adevăr. care proba­ bil că nu va fi niciodată atins. Rezultatul. sau arunca în joc un argu­ ment destinat să-i stimuleze pe tovarăşii săi de drum într-o direcţie interesantă (sau cel puţin. Ceea ce a realizat Socrate ar trebui mai curând înţeles ca o ascensiune ezitantă pe drumul care con­ duce la o cunoaştere morală desăvârşită. Aceste idei sunt singurele pe care s-a bazat pentru interogarea celorlalţi. să-i facă să se oprească şi să reflecteze) .a celui mai bun mod de viaţă. era cel de a accede la un tip de cunoaştere comparabil cu cel al meşterilor pricepuţi. la logică şi la bun simţ. ci în arta supremă de a trăi. Ceea ce am numit teoria socratică despre viaţa umană nu este o teorie explicit prezentată ca atare. Scopul final. sau care în aparenţă au rezis­ tat încercărilor dialecticii .

un discurs responsabil trebuie să fie susţinut de un argument raţional. câţiva dintre prieteni au dorit să continue cumva opera acestuia. o exa­ minare a inferenţelor. Stilul conversaţiei sale e caracte­ rizat prin legătura strânsă dintre discursivitate şi logică. 58 . O ast­ fel de rezumare îi reduce inevitabil gândirea la o sumă de propoziţii izolate de mediul lor. fapt pentru care este mai curând o contribuţie la filosofia argumentativă decât la transmiterea unei învăţături. iar ele trăiesc acum doar în cadrul dialogurilor platonice timpurii. Totuşi nu ne surprinde faptul că. este nevoie de o deducţie a consecinţelor şi de o respin­ gere a ipotezelor. Tot ceea ce spune este prezentat în con­ textul argumentului: sunt necesare raţiuni. ele prezintă destule omisiuni neaşteptate de tipul celor pe care Aristotel le-a observat. Aceasta este singura abordare destul de serioasă pentru a rezolva chestiunea mo­ dului în care ar trebui să trăim. rafinarea definiţiilor. după moartea sa. aşa cum le-am prezentat aici. Gândurile sale s-au dezvoltat în timpul discuţiilor. cel puţin pentru că refuza să fie astfel.abstracta. ca simple construcţii logice. Pentru Socrate. Socrate nu construieşte doar o reprezentare inspi­ rată a vieţii ideale. nu redă forţa legăturii dintre idealism şi logică. O simplă trecere în revistă a concluziilor sale. Socrate nu era un maestru uşor de urmat.

Aristip şi-a trans­ format propria autodisciplină Într-o metodă de obţinere a plăcerii. Cirenaicii care l-au urmat pe Aristip au acceptat plăcerea ca principiu filosofic. Însă trei dintre ei au avut. Cel mai important dintre discipolii săi este Platon. nu ar n-ebui să ne sur­ prindă nici faptul că aceşti aşa-numiţi succesori ai lui Soc rate au îmbrăţişat până la urmă cauze foarte diferite. într-un sens sau altul. Antisthene din Atena şi Euclid din Megara care au fost alături de Socrate la moartea acestuia. nu se armonizau cu urmărirea virtuţii .Din moment ce nu este uşor să spunem până unde a mers acţiunea lui Socrate. Modul în care Aristip şi discipolii săi au transmis Învăţăturile lui Socrate importă doar pentru a observa că succesorii acestuia au exagerat şi au deformat uneori ideile acestuia. Aristip a devenit un fel de măscărici de 59 . Şcoala Întemeiată de un alt prieten al lui Socrate. Aristip din Cirene în Libia (cca. În timp ce Socrate nu găsea nici un motiv pentru a se bucura de lucrurile bune ale vieţii . 43 5-355 î. o influenţă semnificativă. fără a fi o mare pierdere.Aristip nu găsea nici un motiv pentru a mai face orice altceva. După moartea lui Socrate. Impresionat de auto­ controlul raţional al lui Socrate. ) nu a mai avut aceeaşi influenţă. Hr. au Întemeiat două şcoli de gândire ale căror urme au putut fi detectate câteva secole mai târziu.cele care. ceilalţi fiind o grupare eterogenă. desigur.

ce erau Îară îndoială un lucm bun Într-un anume sens. se concentra pe senzaţiile plăcute. înţeleasă ca o stare de satisfacţie spirituală obţinută printr-un mod nobil de viaţă. într-o lume nesigură. idee care a avut câţiva adepţi în acea vreme. iar Aristip a fost de acord. un filosof care. forma de fericire la care ar trebui să aspirăm este cea derivată din plăcerea oferită de simţuri. şi. Din punct de vedere ftlosofic. acesta a susţinut că este imposibil să cunoaştem altceva decât propriile senzaţii. Aşadar. conducătorul tiran al Siracuzei în Sicilia. Temeiul pentru alegerea lui Aristip. Socrate a susţinut că trebuie să ne ferim de a deveni sclavii dorinţelor noastre. Astfel. Socrate avea o concepţie oarecum pretenţioasă despre fericire. proceda în mod logic.curte al lui Dionisos I. Aici Aristip avea o concepţie diferită. despre care se spune că ar fi murit la un chef dat în cinstea câştigării unui con­ curs dramatic. Ca mulţi dintre moralişti. era în aparenţă sincer şi doar în parte socratic . ce nu era în regulă cu fericirea? Nu arborase Socrate promisiunea fericirii ca pe un stimulent al virtuţii ? Atunci ea nu putea avea nimic rău în sine. 60 . Acest lucru îl facea fericit. scandalos sau nu. El a privit o astfel de plăcere ca singurul criteriu operant pen­ tru ceea ce este bun şi rău în general. Însă noua interpretare a avertismentului presupunea ca dorinţele să fie dominate tocmai prin satisfacerea lor deplină. de altfel.

Urmărirea plăcerii era astfel un lucru serios. fiind astfel ignorate. aşa l-a descris Platon pe Diogene Cinicul. deşi ele erau mult mai interesante . de exemplu. în bună tradiţie. ce s-a întâmplat cu dreptatea şi cu celelalte virtuţi pe care le-a promovat. 54. şi ideile cinicilor. 445 -360 î . "Un Socrate dement" (VDF. dat fiind că a cercetat fără încetare modul în care ar trebui să trăim. Era nevoie de autodisciplina unui Socrate pentru a îndeplini cum trebuie această sarcină difi­ cilă. ei ar trebui să plătească pentru un astfel de sfat va­ loros) . p. exemplul lui Socrate. VI . Dar. de asemenea. de exemplu. nu erau de nici un ajutor. sau cel puţin aşa gândea Aristip care nu trebuia să se abată din drum urmărind alte lucruri decât singura ţintă practică şi inteligibilă a vieţii. I-ar fi plăcut să ştie. Ar putea fi invocat aici. Ar fi respins. Matematica şi ştiinţa. spre deosebire de Aristip. făcându-i până la urmă ideile praf. Ca şi cirenaicii. ) şi cinicii târzii au împrumutat cât cuprinde din Socrate. Hr. Sarcina filosofului era să-şi dozeze dorinţele şi cir­ cumstanţele într-un mod care să ofere plăcerii un nivel maxim. cinicii au reuşit să 61 . pentru a predica apoi înţelepciunea acestui mod de viaţă şi celorlalţi (în mod firesc. 205 ) . lăsând deoparte toate celelalte chestiuni? Lui Socrate i-ar fi plăcut să le arate lui Aristip şi celorlalţi cirenaici unde au greşit. un discipol al lui Antisthene. adică plăcerea. Antisthene (cca.

decât să trăieşti în lipsuri. care nu a negat niciodată că era mai bine să fii bogat. Aparenta sa indiferenţă era în mare măsură un rezultat al căutării virtuţii. Asemănarea cu Aristip s-a oprit aici.mai păstreze ceva din moştenirea socratică. De aici. în scopul păstrării sănătăţii sufletului. Dacă virtutea şi ticăloşia nu erau atribute ale lucrurilor. dar în faptul de a renunţa la ele. aici era loc destul pentru excentricitate. pentru a nu mai pomeni de simpla neglijare a problemei. Antistene a considerat că o ascuţime a minţii socratică este necesară pentru căutarea fericirii. 62 . aşa cum susţineau cire­ naicii. Eliberat de dorinţa pentru avere şi de un compor­ tament convenţional. atunci acţiunea nu mai avea nici o semnificaţie în sine. Antistene va conchide că atâta vreme cât suntem buni. Antisthene urmărea o cale neconvenţională doar pentru sine însuşi. El a fost impresionat de indiferenţa lui Socrate la bogăţii şi o viaţă tihnită. În timp ce Socrate era pregătit să ignore valorile şi căile tradiţionale când principiile sale o cereau. printr-o doctrină opusă în esenţă toleranţei cirenaice. înţeleptul putea vagabonda. nimic pe lume nu mai are importanţă. După cum ne putem imagina. adoptând o filosofie ascetică bazată pe sărăcie. Socrate afirmase deja că nimic nu poate afecta un om bun. Antisthene credea că fericirea poate fi aflată nu în satisfacerea dorinţelor. Acest lucru depăşeşte intenţia lui Socrate. Ca şi Aristip.

mai ales prin excentnCltate şi printr-un mod de viaţă neconvenţional. (cca. Dar Diogene le-a urmat în mod spectaculos. de unde cinicii sau "oamenii­ câine" şi-au luat şi numele. unde a îmbrăţişat ideile lui Antistene. Însă acesta a considerat că Antisthene nu a reuşit să trăiască potrivit cu învăţăturile sale. Adevărate sau nu.animalele fiind de fapt modele ale valorilor "naturale". ) a venit la Atena. 400-325 î. Avea o limbă ascuţită şi îşi ieşea repede din fire când nu era de acord cu cineva. Porecla i-a fost dată deoarece căuta să ducă viaţa simplă. pe ţărmul Mării Negre. o altă poveste spune că ar fi iniţiat în rândul cini­ cilor obiceiul masturbării în public. de obicei într-un mod zgomotos şi teatral. Din nefericire. instinctivă şi lipsită de ruşine a unui animal . Hr. Diogene din Sinope.arătând cu degetul o societate nesăbuită. la 63 . Unul dintre episoadele cele mai binecunoscute din viaţa filosofilor timpurii se referă la faptul că Diogene ar fi trăit într-un butoi. ceea ce a şi contribuit. poveştile despre viaţa sa de scrântit arată ce impresie deconcertantă a lăsat. noţiunile de valoare naturală şi de virtute nu au mai fost vreo­ dată lămurite. poate. fapt care nu ne surprinde. Î i plăcea să fie pore­ clit "câine" (kyon) . Apoi se consola ştiind că valorile convenţionale sunt lipsite de va­ loare şi destul de diferite de valorile naturale ale unei vieţi autentice. iar Antisthene s-a priceput mult mai bine să spună ceea ce nu erau.

deşi învăţătura era prea radicală pentru a atrage mai mult decât un mic număr de fideli sau pentru a avea vreun efect politic direct.porecla sa. până la a face din acest "Socrate dement" un ascet. tihnă. Societatea ideală va fi o 64 .trebuia lăsat deoparte. nu îl putea suferi pe Platon pe seamă căruia îi plăcea să glumească. deoarece nimic din toate acestea nu ar fi făcut din noi oameni mai buni. El susţinea că fericirea consta doar în satisfacerea nevoilor celor mai simple şi în disciplinarea noastră pentru a nu vrea mai mult. Sinceritatea şi viaţa sa simplă par să fi fost respectuos admirate de la o distanţă sigură. Toate restricţiile civilizaţiei create de cetatea­ stat. Erau prea multe de făcut în viaţă pentru aceasta: oamenii trebuiau convinşi prin exemple. De altfel. renunţarea incomodă a lui Diogene la viaţa convenţională nu a mers atât de departe. de la tabuurile privind incestul sau canibalis­ mul până la instituţia căsătoriei. Când a rămas fără butoi. se spune că atenienii s-au adunat şi i-au cumpărat unul nou. Evident. O dată şi-a făcut apariţia la una din prelegerile lui Platon învârtind prin aer un pui jumulit pentru a-l pune la punct cu dispreţ într-o definiţie . Dar faptele sale l-au făcut destul de cunoscut. Restul . viaţă de familie .ecou jalnic al "înţelepciunii glumeţe" socratice.bogăţii. era nevoie de propovăduire şi de sfaturi practice. diferenţele dintre clasele sociale şi religia tradiţională urmau să fie depăşite din acelaşi motiv.

Peste ani. Hipparchia. Hr. oferind o călăuzire morală pe care oamenii obişnuiţi nu o puteau afla din altă parte . şi mai ales în primele două secole ale erei creştine. Scopul său era să-i îndemne pe oameni la o examinare a modului în care trăiau. neconstrânse de inter­ dicţiile tradiţionale. sora unui elev de-al lui Crates. cinismul a atras tot felul de vagabonţi şi cerşetori practicanţi ai amorului liber. primii cinici. a trebuit să-şi 65 .fără îndoială nu din şcoWe oficiale de ftlosofie ale lui Platon şi Aristotel. Cu toate acestea. unite prin orice formă de legătură mutual acceptată. Acesta făcea vizite la domiciliu. 365-285 î. se con­ siderau pe sine ca profesori de morală şi se pare că au fost într-adevăr de folos. Multe dintre afirmaţiile lui Diogene aveau rolul să şocheze şi probabil că nu şi-a făcut o regulă din încălcarea tuturor tabuurilor pe care le con­ damnase. de exemplu (cca. autosufi­ ciente şi raţionale. deşi erau boemi. ) a renunţat la averea sa considerabilă pentru a a deveni discipolul lui Diogene. Crates din Teba. Astfel de oameni şi literatura satirico-sarcas­ tică influenţată de această mişcare a condus şi la apariţia sensului modern al cuvântului "cinic".comunitate liberă de făpturi spartane. care dorea să i se alăture în modul său neconvenţional de viaţă. asemenea unui terapeut sau preot. ce-şi duceau tot avutul într-o traistă şi care erau mai mult aplecaţi spre ridi­ culizarea societăţii decât spre filosofie sau facere de bine.

în special de cele paradoxale." (VDF. . 2 16) Euclid. . Euclid împărtăşea nu numai interesul lui Socrate pentru natura binelui moral. ultimul dintre succesorii lui Socrate despre care voi vorbi aici. Este vorba de paradoxul cuiva care spune "această propoziţie este falsă. Lui Eubulide.( . era atât de devotat maestrului său.. Se pare că ei au fost de acord cu plecarea." Problema constă în găsirea valorii de adevăr a acestei propoziţii. 97. un discipol al lui Euclid. ) mult certăreţul Euclid ce pe mega­ rici la discuţii-mboldeşte. trăi cu el în public şi se duse la mese cu el. atunci vorbitorul 66 . De exemplu. Un adversar vorbea de " ( . p. iar ea . VI . 107. p. ci şi pasiunea sa pentru argumentare. Î n timp ce Socrate era deseori pregătit să urmărească un raţionament promiţător. indiferent de direcţia în care ducea. printre care şi faimosul paradox al mincinosului. . încât atunci când atenienii le-au interzis celor din Megara să intre în cetate. ) merse peste tot cu soţul ei. deoarece argu­ mentele cu privire la adevărul ei se învârt Într-un cerc vicios. II. curiozitatea intelectuală a mega­ ricilor a condus la descoperirea unora dintre cele mai dificile enigme logice şi lingvistice. 1 18) Frenetică sau nu.ameninţe părinţii înstăriţi că se va sinucide dacă nu o vor lăsa să plece. dacă este falsă. Euclid se interesa de argumentele logice în sine." (VDF. se spune că s-a deghizat în femeie şi s-a strecurat înăuntru pe întuneric pentru a fi cu el. . i se atribuie câteva paradoxuri.

Un rezultat interesant pentru tipul de "autoreferinţă" implicat în paradox . dacă este falsă. dacă a spus adevărul. Paradoxul mincinosului a stimulat o direcţie importantă de cercetare a naturii adevărului şi a sensului pe care îl are limbajul. Se pare că nu s-au mai întâmplat totuşi acci­ dente. Iată epitaful de pe piatra de mormânt: o) Străine: Fi/etas din Cos sunt eu) Nopţi încercate din greu Şi moartea mincinosu-mi aduse. Pe de altă parte. atunci este falsă. atunci propoziţia este falsă. De aceea. Astfel. încât a început să se topească pe picioare şi a devenit aşa de slab încât umbla cu pietricele în încălţări pentru a nu fi luat pe sus de vânt. p. deoarece ceea ce a spus o infirmă ime­ diat. Londra.propoziţia 67 . iar dacă este adevărată. dar au existat în mod sigur tentative de interpretare. atunci este adevărată. IX. Deipnosophistai. aceasta fiind tocmai afirmaţia sa. 4 1 0 E în Stoicism. 36) Paradoxul în sine nu este profund. 1 908. deschisă de logica matematică şi de lingvistica orientată spre structura formală a limba­ jului. (Athcnacus. nu putem decât să-I simpatizăm pe Filetas din Cos despre care se spune că s-a gândit atât de mult la paradox. Acest para­ dox poate fi mai degrabă ridiculizat decât rezolvat.a spus adevărul. El are abilitatea remarcabilă de a ricoşa din faţa oricărei soluţii propuse.

dacă am înţelege desfăşurarea argumentului. Ele diferă prin concepţia asupra fericirii . Toate şcolile de filosofie care se revendică de la Socrate au în comun ideea conform căreia înţelepci­ unea duce la virtute. acest lucru ne va fi de ajutor pentru a continua utila examinare socratică. Poate că Socrate nu s-a ocupat de logică. Faptul că unii sceptici au considerat opera lor doar simplă "ceartă" şi controversă.paradoxală este în mod curios autoreferenţială este teorema lui Gădel. unul dintre rezultatele cele mai semnificative din matematica modernă care arată limitele demonstraţiei matematice. În particular. dar Euclid a considerat că ea ar putea fi o metodă pentru a căuta în continuare înţelepciunea. disciplină ascetică pentru 68 .plăcere tolerantă pentru cirenaici. ceea e adevărat. Discipolii şi succesorii lui Euclid au transformat Megara într-o versiune reală a "atelierului logic" prezentat în farsa lui Aristofan despre Socrate. ne trimite cu gândul la ideea că argumentele socratice despre virtute aparţineau cetăţenilor mai mult sau mai puţin intelectuali ai Atenei . Unul dintre motivele pentru care Euclid a considerat analiza binelui moral şi implicarea în probleme obscure de logică drept o misiune filosofică personală o reprezintă admiraţia sa pentru concepţia socratică potrivit căreia cunoaşterea este calea spre virtute. iar virtutea duce la înţelepciune.

Î nsă a căutat în acelaşi timp să îmbunătăţească viaţa cetăţii. cel puţin în cazul cinicilor. Dar. exista o diferenţă clară fap de Socrate cu privire la obligaţiile sociale şi la valo­ rile care trebuie urmate în cetatea-stat. Socrate a afirmat în mod clar că. trebuie totuşi să accepţi pedeapsa dacă eşti prins. I-a îndemnat pe atenieni să trăiască în spiri­ tul dreptăţii. deşi trebuie să nu asculţi de legi dacă sunt nedrepte. Dar ei au căzut de acord că reflecţia filosofică era singura cale de aflare a fericirii şi pentru o viaţă bună. Cinicii au găsit un contrast între viaţa virtuoasă şi viaţa trăită în cetatea în care ni s-a întâmplat să ne naştem. iar nu legile cetăţii. El ar fi acceptat cu siguranţă ca individul să-şi urmeze propria conştiinţă. Într-un anume sens. iar nu să abandoneze proiectul de civilizare prin pierderea respectului pentru lege. Concepţiile etice ale acestor filosofi erau mai curând individualiste (la extrem. Socrate a făcut acelaşi lucru. exact faptul pe care l-a făcut când a fost condamnat. Griton. pomeneşte de 69 .cinici. Câţiva pri­ eteni s-au oferit să-I ajute să evadeze din închisoare şi să fugă din Atena înainte de execuţie. să-şi perfecţioneze legile şi comporta­ mentul dacă este necesar. unul dintre primele dialoguri platonice. putându-se observa că la ele a contribuit modul singular de viaţă al lui Socrate. iar nu să plece de acolo. dacă acestea ar fi fost nedrepte. în cazul lui Diogene) . dar numai într-un anume sens.

Socrate însuşi era cât se poate de loial cQnstituţiei ateniene. Unele lucruri pe care le-a spus în dialogurile platonice sugerează că se îndoia asupra democraţiei ca formă de guvernare. Poate că lucrul cel mai stânjenitor pentru oponenţii din epocă ce ar fI vrut să-I prezinte ca pe un duşman al democraţiei era momentul binecunoscut când şi-a riscat viaţa în timpul guvernării antidemocratice a tiranilor refuzând să ia parte la arestarea unui om nevinovat. Atitudinea sa în raport cu religia şi moralitatea pot 70 . Adesea. fapt pentm care a fost ade­ sea calificat ca antidemocrat. prea democrat pentru atenieni. Socrate iubea Atena pe care nu a părăsit-o nicio­ dată. Î nsă. Pe lângă obligaţia morală faţă de autoritatea cetăţii şi faţă de lege. cel care avea îndoieli era Platon.sau mai degrabă a votat pentru. Acest aspect al carac­ terului şi al învăţăturii sale a dus. aşa cum se îndoia probabil de toate formele de guvernare pe care le-a întâlnit. Existau destule state cu o guvernare nedemocratică în care ar fi putut emigra. şi se pare că nu a părăsit-o niciodată cu excepţia plecării sale în armată. dacă putem spune astfel. Socrate a votat anapoda . Cu privire la pro­ blema democraţiei. de altfel. Socrate era. şi la indi­ vidualismul exagerat al unuia dintre imitatorii săi.acest episod şi prezintă motivele pentru care Socrate a respins propunerea. acesta a elogiat cetatea şi insti­ tuţiile ei. ratând să-şi exprime preferinţa.

Din punctul său de vedere. şi n-am nevoie de mai mulţi. . convingerea individuală conduce la un acord colectiv . fie aceasta o autoritate putativă ca Zeus sau a unui tiran. dar cel puţin pentru nişte reguli gen­ erale ale modului în care ar trebui să trăim. Aşa cum a proiectat Socrate democraţia.poate că nu în privinţa tutur­ or lucrurilor. astăzi aproape toată lumea este 71 . Socrate nu a fost un politician. . anume pe însuşi interlocutorul meu. nu mai discut cu cei mulţi. ştiu să-mi câştig un singur martor. cu fiecare în parte sau în grup : .( . 474 a. p . voturile lui Socrate s-au acumulat vi­ zibil. Fiecare om trebuie să recunoască pentru sine binele şi răul. În orice caz. Rezultatul W10r astfel de discuţii între cetăţeni ar trebui să fie în mod ideal o societate dreaptă cu legi drepte la care se va ajw1ge printr-o astfel de exam­ inare colectivă. pe măsură ce Platon a continuat dezbaterea sau o simulare a acesteia în dialogurile sale. cu mult dincolo de Atena secolului al V-lea şi de banchete!e vremii. nimic nu are temei dacă nu este administrat de o autoritate care se situează dea­ supra judecăţii morale a poporului.. 327) Peste ani. ) Pentru ceea ce susţin eu. A ştiut doar ce are de făcut. nimeni nu va scăpa de obligaţia examinării propriei vieţi. adică să stea de vorbă cu oan1enii. căci ştiind să pun la vot pe unul sin­ gur." (GR.fi interpretate ca ultra-democratice.

.vremii. astăzi aproape toată lumea este de acord cu un lucru pe care Socrate l-a spus judecătorilor săi: "Căci dacă mă veţi ucide pe mine. ) nu veţi mai avea parte uşor de un astfel de om. 3 1 ) . . 30 e. . p. " (AS. . În orice caz. ( . atenieni .

de Petru CrcJia. - 73 .Theaitetos. ibid. LOP . de Liana Lupaş şi 1� Creria.Criton. voI. Editura Ştiinrifică şi Enciclopedică. Cairns (ed. trad. cit. cit. Hamilton şi H.Loeb Classical Library.. CR . E.. ed. 1 96 1 ) . IV. Barnes (ed . . trad. trad. HM Hippias Minor. de R. idem. trad. de Dan Sluşanschi.Menon. trad. de Francisca Băltăceanu. 1972 ) .The Collected Dialo gues o f Plato. trad.Surse În en gleză : CDP . Diogenes Laertius. trad. LC . ed. voI. idem. 1 984) . II. TH . 1974. GR . ibid. 1 976.D. de Marian Ciucă. de Manuela Popescu şi P. cit. trad. . cit. ) . Hicks (Harvard University Press. PH Phaidon. în următoarea ordine. Opere . VI. - În română: Platon. ed. ed.Lives of the Philosophers. voI. Bucureşti. de Marta Guru.Apărarea lui Socrate. CWA The Collected W orks o f Aristotle. 1989. J .GO'0ias. conform citatelor din carte : AS . ) . MN . Creria. LCL . . (Princeton University Press.Laches. ed. voI. 1. de Alexandru Cizck. cit. 1 983. trad. (Princeton U niversity Press.

de F. Creţia. Băltăceanu şi P. Etica nicomahică. Univers Enciclopedic. de Ştefan Bezdechi. de Stella Petecel. în Platon. trad. trad. de Andrei Cornea. ed. Polirom. de Cezar Papacostea.Aristotel. Ed. cit. RP . Ed. Dialo guri. Academiei. trad. ibid.Aristotel. trad. BN . V. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1986. Meta fizica. Bucureşti. Iaşi.ET . 1965 . EN . 1 997. MT ..Eutyphron. trad. trad. de CI.Banchetul. 1995. . 1988. Balmuş. Despre vieţile fi doctrinele filosofilor.Republica.Diogenes Laertios. VDF . Bucureşti. voI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful