“Atitudini, opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.

POŢINCU CRISTIAN An. II, Master Afaceri Internaţionale

CAP I. CERCETARE CALITATIVA

I.1. Caracterizare succintă a firmei
La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea Sistemului de Pensii Private (CSSPP), studiul de faţã a fost proiectat sã evalueze opiniile, atitudinile şi comportamentele cetăţenilor braşoveni în legătură cu problemele legate de trecerea la sistemul obligatoriu de pensii private şi creşterea vârstei de pensionare în cazul persoanelor de sex feminin. În mare, cercetarea prezentatã în paginile acestui raport se concentrează asupra înţelegerii problemelor legate de egalitatea de şanse în ceea ce priveşte viitorul salariaţilor care vor ieşi la pensie după intrarea în vigoare a modificărilor sistemului de pensii. Reforma pensiilor înseamnă extinderea bazelor sistemului de pensii prin adăugarea a încă 2 surse (piloni) de pensie, pe lângă pensia publică (de stat), numite pensii private. Noutatea constă în faptul că noile fonduri de pensii nu vor fi administrate de către stat, ci de companii private, iar acestea urmează să administreze contribuţiile individuale ale participanţilor (angajaţi înscrişi la fond) în beneficiul direct al acestora. Aplicarea reformei se va realiza diferit pentru angajaţi, în funcţie de grupa de vârstă din care aceştia fac parte. De asemenea, reforma implică şi creşterea vârstei de pensionare a femeilor de la 57 de ani, cat a fost, până la 60 de ani, vârstă care va fi atinsă în 2014, prin adăugarea a câte 3 luni pe an. Se va menţine diferenţa de 5 ani dintre vârsta de pensionare a bărbaţilor şi cea a femeilor. Contribuţia la un fond de pensii private va fi obligatorie pentru toate persoanele care vor avea sub 35 de ani în momentul adoptării legii, cel mai probabil 2008, şi opţională pentru persoanele cu vârsta cuprinsa între 35 şi 45 de ani. Acestea pot decide dacă doresc sau nu să participe la un astfel de fond de pensii private. Contribuţia la un fond de pensii private facultative va fi opţională şi se va aplica, cel mai probabil, începând cu 2007, tuturor angajaţilor interesaţi, cu vârsta de până în 45 de ani.

1

“Atitudini, opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.

POŢINCU CRISTIAN An. II, Master Afaceri Internaţionale

I.2. Denumirea temei care face obiectul cercetării calitative
Având în vedere schimbările structurale ce vor avea loc în constituirea fondurilor de pensii ca urmare a reformei sistemului de pensii, începând cu 1 ianuarie 2007 tema care va face obiectul cercetării calitative se va denumi: „Cunoaşterea atitudinilor şi opiniilor populaţiei braşovene cu privire la noua legislaţie în domeniul pensionării.”

I.3. Descrierea metodei calitative de cercetare
1.3.1. Justificarea opţiunii pentru metoda calitativă aleasă Având în vedere faptul că tema cercetată este o temă de interes general am considerat nimerită o metodă calitativă de grup, în speţă focus - grupul. Un focus grup este un interviu care durează între 90 şi 120 minute, condus de un moderator, şi la care participă de la şase până la zece persoane, recrutate pe baza caracteristicilor demografice sau de comportament comune, caracteristici rezultate din obiectivele cercetării. În acest caz subiecţii se pot potenţa reciproc, discuţia putând fi mai productivă. Focus - grupul oferă: posibilitatea producerii unor seturi de date concentrate despre tema pusă în discuţie; obţinerea unor detalii ale problemei de cercetat şi unor aspecte de factură emoţională care nu pot fi obţinute prin cercetări cantitative; interacţiunea de grup contribuie la crearea unor efecte sinergice care conduc la o calitate superioară a informaţiilor comparativ cu interviurile individuale; timp de colectare a datelor mult mai redus decât în cazul interviurilor individuale; înregistrarea video a discuţiilor permite studierea limbajului non-verbal al subiectului. Rezultatele unei cercetări calitative nu pot fi generalizate la întreaga populaţie ţintă, ele indicând doar puncte de vedere, motivaţii ale subiecţilor participanţi la studiu. 1.3.2. Cine realizează cercetarea calitativă Cercetarea calitativă se va realiza de către realizatorul acestui proiect, Poţincu Cristian, în calitate de masterand al Facultăţii de Ştiinţe Economice la specializarea „Afaceri Internaţionale”, din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov .

2

“Atitudini, opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.

POŢINCU CRISTIAN An. II, Master Afaceri Internaţionale

1.3.3. Mărimea eşantionului şi constituirea lui Cercetarea calitativă se va realiza în cadrul a trei focus – grupuri. Acestea vor fi conduse de către un moderator şi vor fi constituite din câte şase subiecţi. Participanţii au fost selectaţi în funcţie de statutul ocupaţional, vârstă, educaţie şi nivel de venit. La studiu au participat numai persoane din Braşov care sunt în acest moment active pe piaţa muncii. Domeniile de activitate din care provin subiecţii interviurilor colective sunt diverse (întreprinderi de stat şi private) şi ramuri economice variate. Tabelul următor prezintă agenda detaliată a cercetării calitative.

Caracteristici ale participanţilor - Vârsta: 20 - 35 ani - Studii: medii şi superioare - Venit: mic, mediu FG 1 - Număr egal de persoane care lucrează în servicii şi persoane care lucrează în producţie - Vârsta: 35 - 45 ani - Studii: medii şi superioare - Venit: mic, mediu FG 2 - Număr egal de persoane care lucrează în servicii şi persoane care lucrează în producţie - Vârsta: 35 - 45 ani - Studii: medii şi superioare - Venit: mare FG 3 - Număr egal de persoane care lucrează în servicii şi persoane care lucrează în producţie Recrutarea participanţilor la studiu a avut loc în două etape: 1) interviuri faţă în faţă pe baza unui chestionar de recrutare aplicat de operatorii de interviu; 2) interviuri telefonice în care s-au verificat criteriile de recrutare şi s-a confirmat prezenţa la sesiunile de discuţie de grup.

3

“Atitudini, opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.

POŢINCU CRISTIAN An. II, Master Afaceri Internaţionale

1.3.4. Metoda proiectiva aleasă Cercetării calitative i s-a asociat de asemenea ca metodă proiectivă „tehnica completării frazei”. Aceasta presupune ca subiectul să completeze o propoziţie sau o frază lăsată neterminată cu ceea ce îi vine imediat în minte. Utilizarea acestei metode face posibilă obţinerea unor răspunsuri de o fidelitate mult mai mare în comparaţie cu răspunsurile la întrebări pe aceeaşi temă, deoarece fac apel la subconştientul individului. Pentru a afla atitudinile şi opiniile cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma sistemului de pensii în România, subiecţilor li s-au adresat următorul set de întrebări:  Condiţia salariatului în România este …………………………………  La pensie vreau să mă simt…………………………………………….  Asociez perioada pensionării cu ………………………………………  Sistemul actual de pensii este …………………………………………  Pensiile de stat sunt ……………………………………………………  Implementarea unui sistem de pensii private în România este o măsură ……………………………………………………………………………  Obligaţia ca tinerii între 20 – 35 ani să contribuie la un sistem de pensii privat este o măsură ………………………………………………………  Fondurile private de pensii sunt …………………………………………..  Creşterea vârstei de pensionare este o măsură…………………………….  Cotizarea în cadrul unui sistem de pensii de stat cât şi în cel privat facultativ este …………………………………………………………………………  Mi-aş dori ca pensia mea să fie ……………………………………………  Consider optim un sistem de pensii ……………………………………….  Statul administrează sistemul de pensii …………………………………… Analiza rezultatelor obţinute în urma aplicării acestei metode proiective este prezentată în următorul tabel:

4

CATEGORII DE TEME I. Introducere I-1. Condiţia salariatului I-2. Preocupări pentru perioada pensionării II. Cunoştinţe, nivel de informare existent II-1. Sistemul de pensii de stat II-2. Reforma sistemului de pensii II-3. Creşterea vârstei de pensionare III. Opinii despre sistemul de pensii existent III-1. Caracterizarea sistemului de pensii existent III-2. Punctele tari şi slabe ale sistemului de pensii III-3. Propuneri privind modificarea fondului de pensii pe anul viitor III-4. Propuneri privind modificarea fondului de pensii în următorii ani IV. Beneficii şi dezavantaje ale unui sistem de pensii private obligatorii IV-1. Previziuni privind primul an de pensie IV-2. Diferenţe între sistemele de pensii ale UE IV-3. Percepţii privind funcţionarea sistemului de pensii individuale private IV-4. Avantajele introducerii unui asemenea sistem IV-5. Echitatea sistemului de pensii privat V. Încredere în cazul unui nou sistem de pensii V-1. Asigurarea pensiilor în România V-2. Factori care determină alegerea unui anumit fond de pensii V-3. Grupurile sociale care vor beneficia de acest nou sistem de pensii

Subiectul nr.1 ◙ e foarte grea; ◙ îţi trebuie bani ca să poţi să economiseşti; ◙ nivelul pensiilor este mic; ◙ nu am o părere foarte bună; ◙ nu m-ar deranja dacă ar exista locuri de muncă bine plătite; ◙ câţi pensionari am văzut în ultimul timp ieşind în stradă… ◙ mă îndoiesc că e prea bun; ◙ aş elimina unele categorii de la plata pensiilor de stat; ◙ aş repartiza în mod egal; ◙ mă gândesc că acum este greu la pensie va fi şi mai greu; ◙ acolo statul are o atitudine mai bună faţă de pensionari; ◙ la fel de bine pot cotiza la o bancă; ◙ în caz de deces, urmaşii te pot moştenii; ◙ greu de spus ◙ asigurate sub controlul statului; ◙ valoarea pensiei obţinute în raport cu valoarea investită; ◙ avantajaţi vor fi cei cu venituri mari;

Subiectul nr.2 ◙ liberii profesionişti iau salariu doar dacă muncesc, spre deosebire de salariat; ◙ încercăm să punem ceva deoparte; ◙ un sistem sigur ; ◙ am o asigurare de acest tip; ◙ nu sunt de acord pai mai ai doar câţiva ani de pensie;

Subiectul nr.3 ◙ bine că am un loc de muncă; ◙ nu prea m-a interesat domeniul ăsta; ◙ produce inegalitate între diferitele categorii de pensionari ◙ nu am auzit foarte multe; ◙ femeia are duble responsabilităţi

◙ ineficient; ◙ punct tare faptul că este un sistem sigur; ◙ trebuiesc găsite şi alte soluţii; ◙ sistemul de pensii private;

◙ nedrept ◙ este inechitabil, sunt diferenţe mari; ◙ aş căuta soluţii pentru compensarea lipsurilor financiare; ◙ o repartizare în mod egal;

Subiectul nr.4 ◙ există domenii în România în care se câştigă mai bine; ◙ deocamdată nu m-am gândit; ◙ valoarea mică a pensiilor; ◙ as cotiza, dar nu mi-am pus problema în mod concret; ◙ în cazul în care ar exista condiţii decente de viaţă, condiţii moderne de muncă; ◙ pensionarii sunt nemulţumiţi de situaţia economică în general, preţurile sunt mari; ◙ pensii prea mici în raport cu costul vieţii; ◙ aş reduce pensiile exagerat de mari; ◙ ar putea fi o soluţie pensiile private;

Subiectul nr.5 ◙ majoritatea domeniilor industriale sunt prost plătite; ◙ cu majorările la curent şi gaze nu prea se mai poate; ◙ dependenţa cuantumului pensiei de anul calendaristic la care s-a ieşit la pensie; ◙ am auzit că pensia ar putea fi moştenită; ◙ nu cred că ar fi bine;

Subiectul nr.6 ◙ salariatul este exploatat de patron; ◙ împreună cu soţul încercăm să punem de-o parte ◙ pensiile trebuiesc indexate cu rata inflaţiei; ◙ nu am înţeles prea bine despre ce e vorba; ◙ femeile trebuie să aibă grijă de familie;

◙ sunt oameni care după 40 de ani de muncă au 3 milioane, chiar ar trebui plătiţi mai bine; ◙ un raport de 1/4; ◙ aş căuta să echilibrez veniturile pensionarilor cu pensii mici;

◙ produce neajunsuri pentru pensionari; ◙ e bine că nu creează o sarcină în plus salariaţilor; ◙ o repartizare în mod egal;

◙ în sistemul privat, cu o pensie decentă ◙ nu ştiu ce parte din pensie o plăteşte statul ◙ se cotizează o anumită sumă lunar pentru o anumită sumă pe care o primeşti la pensie; ◙ e bine că există o comisie care supraveghează; ◙ da, este mult mai echitabil.

◙ nu ştiu…. ◙ acolo pensionarii nu sunt o categorie defavorizată; ◙ nu am auzit foarte multe, nu prea am încredere; ◙ am cotizat deja destul la ce să mai cotizăm şi acolo; ◙ faptul că pensia privată poate fi moştenită de urmaşi; ◙ mai echitabil;

◙ pe lângă pensie şi economisiri la un fond de investiţii; ◙ şi în UE cred că se primesc bani de la stat ◙ la un salariu mai mare într-adevăr ai putea să îţi asiguri o pensie mai bună; ◙ poate asigura o pensie decentă; ◙ e un sistem echitabil;

◙ sperăm să fie cu o pensie decentă; ◙ cine îşi permite să plătească 15% din venit, la cei cu 3.800.000... ◙ ăsta e un lucru bun că urmaşii te pot moştenii; ◙ pentru cei cu venituri mari cred că va fi mai bine ◙ faptul că beneficiezi de cât ai investit poate fi echitabil

◙ cred că va fi destul de greu; ◙ nu cunosc sistemul în UE ◙ am văzut atâtea FNI-uri; ◙ nu cred că angajatorii ar putea fi convinşi să plătească o sumă în contul pensiei angajaţilor; ◙ dacă ai posibilitatea să controlezi fondurile respective poate fi echitabil;

◙ societăţile de asigurare; ◙ probabil nu vor exista diferenţe mari între fonduri; ◙ cei care vor putea cotiza mai mult;

◙ statul român; ◙ în funcţie de cheltuielile lunare pe care le voi avea de făcut; ◙ avantajaţi sunt cei cu venituri mari;

◙ fondul ar trebui reasigurat; ◙ credibilitate; ◙ cei tineri

◙ reasigurat de către stat; ◙ mărimea pensiei; ◙ cei cu venituri mari;

◙ o comisie care supraveghează; ◙ siguranţa fondului; ◙ cei care au posibilitatea să cotizeze mai mult;

5

Formularea ipotezelor şi obiectivelor cercetării calitative Pornind de la tema generala a cercetării „Atitudini. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. Master Afaceri Internaţionale În urma analizei s-a constatat faptul că subiecţii în totalitate consideră condiţia salariatului în România ca fiind una necorespunzătoare. POŢINCU CRISTIAN An.3. Majoritatea subiecţilor nu sunt de acord cu cotizarea atât într-un sistem de pensii privat. Identificarea cunoştinţelor persoanelor intervievate referitoare la reforma sistemului de pensii. cât şi în cel de stat.5.“Atitudini. Toţi subiecţii doresc o pensie cât mai ridicată şi majoritatea subiecţilor consideră optim un sistem de pensii care să garanteze un venit cât mai ridicat. Fondurile private de pensii sunt privite ca o noutate dar se consideră a fi nesigure şi nu se bucură de prea mare credibilitate. Perioada pensionării este asociată cu înaintarea în vârstă. deşi unii consideră acest lucru util. dar în ceea ce priveşte obligativitatea cotizării tinerilor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 35 de ani la un astfel de fond există o nemulţumire în rândul unor subiecţi. Există un consens în rândul subiecţilor cu privire la faptul că pensiile actuale acordate de către stat sunt insuficiente. Evaluarea schimbãrilor propuse de noua legislaţie în domeniul pensionãrii din perspectiva angajaţilor care vor beneficia de aceste schimbãri. Determinarea atitudinilor cetăţenilor braşoveni faţã de acest sistem de pensii. Cu toţii sunt de acord cu faptul că actualul sistem de pensii este administrat ineficient. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. II. informaţiilor pe care le au cetăţenii braşoveni despre sistemul de pensii actual. cercetarea calitativă va avea ca obiective investigarea urmãtoarelor direcţii: • • • • • • • • • Identificarea cunoştinţelor. 1. iar opinia subiecţilor indică o nevoia de siguranţă pentru această perioadă. Implementarea unui sistem de pensii private este considerată în rândul subiecţilor ca o măsură necesară. Ipotezele cercetării vor fi următoarele: Majoritatea cetăţenilor braşoveni sunt preocupaţi de perioada pensionării Majoritatea cetăţenilor braşoveni nu sunt satisfăcuţi de sistemul actual de pensii Populaţia Braşovului este interesată în reformarea sistemului de pensii Fondurile de investiţii private au o imagine negativă în rândul cetăţenilor braşoveni 6 . O măsură prin care s-ar impune creşterea vârstei de pensionare nemulţumeşte marea majoritate a subiecţilor respondenţi.

pe rând. sunt/nu sunt căsătorit(ă) şi sunt de profesie sociolog/psiholog. Care sunt. etc? Dacă nu o fac însă. vreau să vă mai spun că vom înregistra discuţia. probleme/dileme). cum: economisesc bani.. fiindcă nu există răspunsuri corecte sau greşite. nivel de informare existent 7 . ca să ne putem auzi. O să vă rog acum şi pe dvs. POŢINCU CRISTIAN An. Regulile discuţiei sunt foarte simple: să vorbim tare. Master Afaceri Internaţionale I. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. să vorbim pe rând. Pe parcursul discuţiei vă invit să vă spuneţi părerile cât se poate de deschis. de liber. Proiectarea în detaliu a ghidului moderatorului Ghid de focus grup DESPRE PENSII Bună ziua! Numele meu este ______________ şi. Pentru început. Ne interesează părerile dvs. mă numesc _______.“Atitudini. În acest context. să vă prezentaţi. pensie privată. TUR PARTICIPANŢI I. asigurare privată de sănătate. ne-am întâlnit astăzi pentru o discuţie asupra prezentului şi viitorului sistemului de pensii din România. Cunoştinţe. se gândesc să facă ceva în viitorul apropiat? Credeţi că existe diferenţe între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte atitudinea faţă de economisire – creare rezerve pentru bătrâneţe?) II. La momentul actual.4. profesionale. II. cât mai sincere. fie că sunt pozitive. problemele principale cu care se confruntă un salariat de aceeaşi vârstă şi pregătire cu ale dvs. 2. am ____ de ani. pentru că n-aş putea să reţin tot ce-mi spuneţi dvs. vă preocupă în vreun fel perioada pensiei şi a retragerii din activitate? Vă pregătiţi în vreun fel pentru această perioadă din viaţa dvs. să ne spuneţi câteva cuvinte despre dvs. în sensul că numele dvs. Aşa cum v-am spus.. femeie sau bărbat. ca să ne putem înţelege şi să respectăm opiniile exprimate de fiecare dintre cei prezenţi. Până să ne lansăm în discuţia despre pensii/sistemul de pensii din România. Înainte de a începe. satisfacţii vs. Introducere 1. care munceşte în Româna. haideţi să vorbim puţin despre condiţia salariatului. importante pentru noi fiind părerile dvs. fie că sunt negative faţă de ceea ce vom discuta la un moment dat. în opinia dvs. sau numele companiei la care lucraţi nu vor apărea în nici un act.? (personale vs. aşa cum probabil aţi aflat deja. să ne prezentăm. vă asigur de confidenţialitatea celor discutate.? ( Dacă da.

ar elimina unele categorii de la plata pensiilor de stat. radio. cumulată.) 2.) 3. Să presupunem că aţi fi Ministrul Muncii pentru o zi şi ar trebui să reduceţi Fondul de Pensii pentru anul fiscal viitor. cum credeţi că va fi acesta? Ce fel de pensie veţi avea: de stat. din discuţiile cu alţii.din mass-media (ziare. privată individuală. Să ofere exemple pentru afirmaţiile lor. POŢINCU CRISTIAN An. Dar despre discuţiile referitoare la creşterea vârstei de pensionare? Conform legislaţiei actuale. din discuţiile cu alţii. radio. etc? (Să motiveze răspunsurile lor. ar căuta soluţii pentru compensarea lipsurilor financiare. (De unde a auzit de aceste discuţii . Aţi auzit discuţiile actuale despre reforma sistemului de pensii? Ce ştiţi despre aceste măsuri de schimbare a sistemului de pensii? (De unde a auzit de aceste discuţii .) 3. Master Afaceri Internaţionale 1.) 4. Să ofere exemple pentru afirmaţiile lor. În România există un sistem de pensii de stat. Dar în cazul în care problema există şi pe termen lung? Ce aţi face în acest caz? Cum aţi acţiona? (Ar repartiza în mod egal fondul existent dar astfel ar dezavantaja categoriile cu pensii mari. ar elimina unele categorii de la plata pensiilor de stat. Opinii despre sistemul de pensii existent 1. 2.“Atitudini. Dacă ar fi să vă imaginaţi primul an de pensie pentru dvs. Ce aţi face în acest caz? Cum aţi acţiona? (Ar repartiza în mod egal fondul existent dar astfel ar dezavantaja categoriile cu pensii mari.din mass-media (ziare. TV). până în 2014 vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani pentru bărbaţi şi la 60 de ani pentru femei. II.) III. TV). Ce ştiţi despre acest sistem de pensii? Care sunt punctele tari ale sistemului de pensii actual? Dar cele slabe? ( Să ofere exemple în sprijinul afirmaţiei lor). Cum aţi putea caracteriza printr-un cuvânt/frază. Care sunt punctele tari ale sistemului de pensii actual din România? Dar cele slabe? Dacă ar fi să vă gândiţi la un raport între punctele tari şi cele slabe cam care ar fi acesta? (Să motiveze existenţa acestui raport de X/Z. ar căuta soluţii pentru compensarea lipsurilor financiare. Care este atitudinea lor în legătură cu acest lucru? Să motiveze răspunsurile. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. sistemul de pensii în funcţie la ora actuală în România? Probing: (Să explice de ce a ales acest cuvânt/frază şi nu un altul. ar trece la un sistem de pensii private obligatorii?) IV.) 8 . ar creşte vârsta de pensionare. Beneficii şi dezavantaje ale unui sistem de pensii private obligatorii 1. Şi pentru viitorul apropiat se pune problema egalizării vârstei de pensionare pentru femei şi bărbaţi la 65 de ani.

Credeţi că ar fi un sistem mai echitabil decât cel de acum. sau nu? (Să motiveze răspunsurile lor. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. de salarizare actuală etc. POŢINCU CRISTIAN An. individuale private etc. complementar sistemului de pensii publice? Dar dezavantajele? ( Ar exista diferenţe în ceea ce priveşte variate categorii de salariaţi? Dar între femei şi bărbaţi? Care ar fi motivul pentru care ar exista aceste diferenţe? Dacă există categorii cărora ar trebui să li se dea în continuare pensie publică şi care sunt acestea?) 5. Cine credeţi că ar trebui să fie responsabil pentru asigurarea pensiilor în România? Dar în cazul unui sistem de pensii privat? ( În care sistem ar avea mai mare încredere? Să explice şi motivul pentru care ar avea o mai mare încredere într-un sistem faţă de altul.) 9 .) 2. bazat pe solidaritatea între generaţii. faţă de un sistem de pensii de stat? (Care este mecanismul de alocare al acestui sistem de pensii private?) 4. Dar grupurile care vor fi dezavantajate de acest nou sistem de pensii? (Vor fi diferite în funcţie de vârstă. În ţările Uniunii Europene se aplică sisteme de pensii diferite: de stat.) V. gen. Introducerea sistemului de pensii private obligatorii înseamnă că valoarea pensiei se calculează în funcţie de contribuţia anuală individuală timp de un anumit nr. Dacă ar fi să fiţi obligate să optaţi pentru un sistem de pensii privat care ar fi factorii pe care i-aţi lua în considerare atunci când aţi alege un anumit fond de pensii private? (Să enumere trei factori şi să argumenteze alegerea. Ce diferenţe credeţi că există între ele? Dar care ar fi asemănările dintre ele? (Să motiveze răspunsurile lor. gen. cel actual. Cum credeţi că funcţionează un sistem de pensii privat.“Atitudini. ale angajatorilor. Responsabilitate şi încredere în cazul unui nou sistem de pensii vs. Master Afaceri Internaţionale 2. plătit de fiecare în funcţie de veniturile de care dispune. II. În vederea trecerii la sistemul de pensii private obligatorii care credeţi că vor fi grupurile sociale care vor beneficia de acest nou sistem de pensii? Dar cele defavorizate? Probing: Vor fi diferite în funcţie de vârstă. 1. de salarizare actuală etc. nivel de instruire. de ani. nivel de instruire.) 3. Care ar fi avantajele introducerii unui astfel de sistem de pensii individuale private în România.) 3.

stabilirea scopului cercetării. Operatorului i s-a interzis intervenţia într-o manieră directă. Obţinerea datelor primare calitative După definirea problemei. Analiza şi interpretarea datelor obţinute 10 . faptul că vor fi remuneraţi. Master Afaceri Internaţionale I. o Am trimis invitaţii scrise tuturor subiecţilor. o Desfăşurarea efectivă a interviului: am demarat interviul. II.5. şi . interpretarea. aprobarea sau dezaprobarea. a obiectivelor şi eşantionului se trece la obţinerea efectivă a datelor primare necesare având în vedere următoarele etape: o Am realizat recrutarea participanţilor. o Am transcris în întregime interviurile realizare. Operatorul are posibilitatea de a interveni în discuţie urmărind: uşurarea discursului. cafea. inducerea răspunsurilor. realizarea de aprecieri sau întreruperi ale persoanei intervievate. care s-a derulat în conformitate ghidului operatorului (prezentat anterior în proiect). indicarea că acesta este înţeles. adică: orientarea discuţiei prin impunerea unei anumite structuri. o Am stabilit locul. a menţiona numele societăţii care va beneficia de cercetarea de piaţă pe care o realizăm. precum şi realizarea unei sinteze a afirmaţiilor subiectului intervievat cu respectarea logicii acestuia. însă. sucuri naturale şi băuturi răcoritoare). indicarea ascultării cu atenţie al subiectului intervievat. frazele trunchiate şi altele asemenea. fiind acceptată de subiect cu condiţiile garantării anonimatului acestuia şi distrugerii benzii casetei înregistrate imediat după finalizarea analizei informaţiilor conţinute în acea casetă video). fără ca participanţii să cunoască dinainte cu precizie tema studiului.6. inclusiv menţionând pauzele. data precum şi ora întâlnirii. o Am stabilit materialele care ne vor fi necesare în desfăşurarea interviului: camera video cu care se va realiza înregistrarea (deoarece oferă un material de analizat mult mai bogat comparativ cu reportofonul. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. în plus. Am anunţat subiecţii participanţi de durata efectivă a interviului. întreruperile. POŢINCU CRISTIAN An. motiv pentru care am anunţat o temă generală “Despre pensii”. I.“Atitudini. aprofundarea temelor abordate. fursecuri. fără. carnetul operatorului (îl vom folosi la adnotarea unor cuvinte sau teme pe care le vom putea ulterior aborda sau pentru aprofundare) şi protocolul adecvat situaţiei (care va cuprinde: apă minerală.

3 mizeră bine odihnă insuficient prea mici bună proastă Subiectul nr.2 discutabilă implinit împlinire personala sub limita decenţei infime raportate la nevoi necesară necesară Subiectul nr.FRAZA COMPLETĂ Condiţia salariatului în România este La pensie vreau să mă simt Asociez perioada pensionării cu Sistemul actual de pensii este Pensiile de stat sunt Implementarea unui sistem de pensii private în România este o măsură Obligaţia ca tinerii între 20 – 35 ani să contribuie la un sistem de pensii privat este o măsură Fondurile private de pensii sunt Creşterea vârstei de pensionare este o măsură Cotizarea în cadrul unui sistem de pensii de stat cât şi în cel privat facultativ este Mi-aş dori ca pensia mea să fie Consider optim un sistem de pensii Subiectul nr.5 medie bine vărstă inaintată la pământ mici necesară binevenită Subiectul nr.4 necorespunzătoare om vacanţă nesatisfăcător foarte mici bună necesară Subiectul nr.6 proastă linistită nesigiraţă nesatisfăcător mici bună discutabil utile pt cei cu salarii mari bună numai în condiţiile creşterii calităţii vieţii absurdă utile discutabilă o noutate proastă binevenite bună.1 foarte grea în siguranţă înaintare în vârstă ineficient insuficiente necesară nu ar trebui sa fie obligatorie Subiectul nr. în cazul în care există condiţii bune de viată utilă nu prea sunt credibile proastă nesigure proastă utilă ok proastă proastă suficientă pentru un trai decent care garantează un venit mediu pentru toţi pensionarii ineficient suficientă în raportcu nevoile privat decentă 2500 ron bună mai mare decât salariul care sa asigure un trai decent de stat şi eventual facultativ privat care să ofere pensii decente Statul administrează sistemul de pensii rau ineficient necorespunzător prost prost 11 .

În urma analizei s-a constatat faptul că subiecţii descriu condiţia salariatului ca fiind nesatisfăcătoare. temele de interes pentru participanţii la focus grupuri.puţini au locurile de muncă pe care şi le-au dorit sau care să le ofere satisfacţie. Majoritatea resping ideea de “fond” (fond de investiţii. justiţie socială în domeniul pensiilor tema medicamentelor compensate pentru pensionari şi problema pensiilor foarte mici din mediul rural. În acest sens am folosit grila de sinteză. Cu cât vârsta salariaţilor este mai îndepărtată de vârsta pensionării cu atât interesul pentru informaţii din acest domeniu este mai mic. Pe fondul acestei atitudini asupra locului de muncă. de bine. De aceea. Nici persoanele care se află mai aproape de pensionare nu au repere clare în ceea ce priveşte sistemul de pensii.“Atitudini. la vârste înaintate sau la persoanele care au venituri ceva mai mari. II. Nemulţumirile cele mai mari vin din lipsa de perspective. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. în ceea ce priveşte sistemul de pensii. Comportamentele de economisire sunt de găsit. Master Afaceri Internaţionale Având în vedere caracterul didactic al lucrării am luat spre analiza rezultatele obţinute în urma desfăşurării celui de-al doilea focus-grup. în opinia participanţilor la focus grupuri. POŢINCU CRISTIAN An. fond de pensii) care este încă puternic asociată cu fraudele legate de desfiinţarea SAFI. iar cei puţini care au auzit nu au încredere în aşa ceva. iar despre sistemul de pensii cu atât mai mult. FNI etc. primeşte un salariu în fiecare lună. Pensiile private sunt relativ necunoscute participanţilor la focus grupuri. S-a evidenţiat ca un pe care îl are un angajat faptul că. Impresia generală în urma discuţiilor de grup este că majoritatea salariaţilor sunt foarte puţin informaţi despre drepturile lor în general. Majoritatea nu au auzit de fondurile de pensii private. Câteva din persoanele cu studii superioare ar cotiza pentru un fond de pensii private. dar încă nu şi-au pus această problemă în mod concret. de rău. nici perspectiva asupra viitorului nu e mai puţin în mâna hazardului. 12 . Aceasta cuprinde pe orizontală categoriile de teme şi subteme. Sunt foarte puţine persoanele care declară că fac economii cu gândul la viitor din rândul grupurilor care au cuprins persoane cu venituri mici şi medii. sunt: mărirea (indexarea) pensiilor foarte mici. O singură persoană din grupurile de discuţie avea o asigurare de acest tip la o companie privată de asigurări. iar în fiecare celulă sunt trecute aprecierile sau opiniile fiecărui subiect de interviu pentru fiecare temă sau subtemă.

 lipsa de informare în acest domeniu. PROIECTAREA ŞI TESTAREA CHESTIONARULUI II. II.  lipsa unei instituţii credibile care să garanteze administrarea corectă a banilor depuşi de salariaţi (instituţii bancare solide. În rest. vin din următoarele aspecte descoperite în timpul discuţiilor de grup:  neîncrederea publicului în ideea de fond privat.7.). Încrederea respondenţilor în capacitatea autorităţilor de a rezolva problemele celor care i-au ales. Master Afaceri Internaţionale Se ştie despre faptul că vârsta de pensionare va creşte. ceea ce se prevede în aceste proiecte de lege. instituţii europene etc. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. CAP II. este foarte îndepărtat de nevoile şi posibilităţile persoanelor cu venituri mici şi medii intervievate. în opinia respondenţilor. faptul că pensia respectivă poate fi moştenită de urmaşi (ceea ce nu se întâmplă cu pensiile de stat). Majoritatea participanţilor dezaprobă ideea de a se mări vârsta de pensionare Un avantaj al sistemului de pensii private este. Formularea ipotezelor generale şi a ipotezelor statistice Ipotezele generale ale cercetării • • • Majoritatea cetăţenilor braşoveni sunt preocupaţi de perioada pensionării Majoritatea cetăţenilor braşoveni nu sunt satisfăcuţi de sistemul actual de pensii Populaţia Braşovului este interesată în reformarea sistemului de pensii 13 . faptul că fondurile de pensii private vor fi supravegheate de comisii desemnate să facă acest lucru nu creşte foarte mult sentimentul de siguranţă pe care l-ar putea avea beneficiarii reformei pensiilor. Concluzii şi propuneri Ca o concluzie a discuţiilor se desprinde faptul că cele mai importante obstacole de imagine pe care le au guvernanţii în promovarea unui sistem de pensii private.1. În acest context. I. POŢINCU CRISTIAN An.“Atitudini. este foarte scăzută.

H0 : Nu există diferenţe semnificative pe grupe de vârstă cu privire la preocuparea pentru perioada pensionării. Ho: 20 % dintre cetăţenii braşoveni deţin o pensie privată. H0 : Nu există diferenţe semnificative pe grupe de vârstă cu privire la încrederea într-un sistem de pensii private. Ho: Cel mult 30 % dintre cetăţenii braşoveni fac economii pentru viitor. 14 . H1: Există diferenţe semnificative pe grupe de vârstă cu privire la încrederea într-un sistem de pensii private. H1: Există diferenţe semnificative pe grupe de vârstă cu privire la preocuparea pentru perioada pensionării. H1: Mai mult de 30 % dintre cetăţenii braşoveni fac economii pentru viitor. II.“Atitudini. H1: Mai puţin de 20 % dintre cetăţenii braşoveni deţin o pensie privată. H1: există diferenţe semnificative între procentul de femei şi procentul de bărbaţi cu privire la egalizare vârstei de pensionare. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. H1: Mai puţin de 60 % dintre cetăţenii sunt preocupaţi de perioada pensionării. H0: Nu există diferenţe semnificative între procentul de femei şi procentul de bărbaţi cu privire la egalizare vârstei de pensionare. Master Afaceri Internaţionale • Fondurile de investiţii private au o imagine negativă în rândul cetăţenilor braşoveni Ipotezele statistice ale cercetării Ho: Peste 90 % dintre cetăţenii braşoveni nu sunt satisfăcuţi de sistemul actual de pensii. Ho: Peste 60 % dintre cetăţenii braşoveni sunt preocupaţi de perioada pensionării. POŢINCU CRISTIAN An. H1: Mai puţin de 90 % dintre cetăţenii nu sunt satisfăcuţi de sistemul actual de pensii.

2. 15 . Care este atitudinea cetăţenilor braşoveni cu privire la modalitatea de alcătuire a pensiei? 3. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. În ce măsura cetăţenii oraşului Braşov sunt preocupaţi de perioada pensionării? 2. Identificarea gradului de satisfacţie al cetăţenilor braşoveni cu privire la sistemul actual de pensii. Care este gradul de satisfacţie al cetăţenilor braşoveni cu privire la sistemul actual de pensii? Care sunt opiniile cetăţenilor braşoveni cu privire reformarea sistemului de pensii în România ? 1.“Atitudini. Determinarea atitudini cetăţenilor braşoveni cu privire la introducerea sistemului de pensii private obligatorii pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 – 35 ani. Care sunt modalităţile de economisire pe termen lung utilizate? OBIECTIVELE CERCETĂTORULUI 1. 2. Identificare opiniilor cetăţenilor braşoveni cu privire reformarea sistemului de pensii în România. 4. 1. II. 4. Determinarea măsurii în care cetăţenii oraşului Braşov sunt preocupaţi de perioada pensionării. Măsura în care cetăţenii braşoveni sunt preocupaţi de perioada pensionării. Atitudinea cetăţenilor braşoveni cu privire la sistemul pensiilor private. Identificare modalităţilor de economisire pe termen lung Măsurarea gradului de satisfacţie al cetăţenilor braşoveni cu privire la sistemul actual de pensii. Stabilirea obiectivelor cercetării ASPECTE DE BAZĂ 1. Identificarea opiniilor cetăţenilor braşoveni cu privire reformarea sistemului de pensii în România. Master Afaceri Internaţionale II. 3. Care este opinia cetăţenilor braşoveni cu privire la sistemul privat de pensii? 2. ÎNTREBĂRILE CERCETĂTORULUI 1. Determinarea atitudini cetăţenilor braşoveni cu privire la modalitatea de alcătuire a pensiei.2. Care sunt criteriile avute în 2. 3. POŢINCU CRISTIAN An. Determinarea criteriilor vedere în alegerea unui fond de avute în vedere în alegerea pensii privat? unui fond de pensii privat. Cunoaşterea opiniei cetăţenilor braşoveni cu privire la sistemul privat de pensii. Care este atitudinea cetăţenilor braşoveni cu privire la introducerea sistemului de pensii private obligatorii pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 – 35 ani? 4.

3. Tipul de întrebări utilizate. pe cei care nu pot răspunde la chestionarul propriu-zis sau la anumite întrebări. Chestionarul începe cu câteva întrebări simple. Determinarea măsurii în care cetăţenii braşoveni sunt dispuşi în a contribui la un fond de pensii private. Identificarea gradului de încredere a cetăţenilor braşoveni cu privire la fondurile de pensii administrate privat. Determinarea gradului de încredere al cetăţenilor braşoveni cu privire la fondurile de pensii administrate privat. Prezentarea chestionarului Prezentarea chestionarului în forma sa finală este efectuată în anexa 1 a prezentului proiect. Care este gradul de încredere al cetăţenilor braşoveni cu privire la fondurile de pensii administrate privat? 1. Chestionarul cuprinde 36 de întrebări. POŢINCU CRISTIAN An. de acomodare a subiectului cu tematica cercetării. intercalate cu întrebări uşoare.18 Ca întrebări închise s-au folosit : 16 . cu scopul de a nu obosi subiectul şi ca să nu refuze să răspundă sau să ofere informaţii de slabă calitate. Întrebările de identificare ale respondenţilor au fost plasate la sfârşitul chestionarului. Master Afaceri Internaţionale 5. 1.“Atitudini. II. Am utilizat şi întrebări filtru pentru a selecta în cadrul cercetării. II. ce au fost plasate în partea de mijloc a chestionarului. II. În ce măsură cetăţenii braşoveni sunt dispuşi în a contribui la un fond de pensii private? 2. dintre care : Întrebări deschise : 1.4. Urmează întrebări mai dificile. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. 2. Acestea permit descrierea subiecţilor în raport cu o serie de criterii demografice şi socioeconomice. Prezentarea aspectelor care au stat la baza conceperii chestionarului Aranjarea în pagină şi ordinea întrebărilor este extrem de importantă deoarece aceasta influenţează decizia subiectului de a coopera la desfăşurarea interviului şi de a răspunde la toate întrebările.

11. 10. 23. 36 Scala ordinală : Diferenţiala semantică : 4. 19. 7. 33. 30 Întrebări filtru : 2. POŢINCU CRISTIAN An. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. 26 Întrebări ierarhizate pe ranguri : 15 Întrebări factuale : 14 Tipuri de scale folosite. 12. 33. 35.“Atitudini. 10. 19. 30. 16. 20. 6. 34. de obicei cantitativ. 6. În elaborarea chestionarului s-au utilizat următoarele tipuri de scale : Scala nominală : Scala nominală : 1. 14. 5. 26 Scală continuă : 14 Scala proporţională : Scala proporţională cu sumă constantă : 15 Scală proporţională cu măsurare directă: 18 Legătura dintre întrebări Legătura dintre întrebări este evidenţiată în următoarea schemă: 17 . 21. caracteristica supusă cercetării. 31 Întrebări care presupun o alegere multiplă dintre mai multe variante propuse: 3. 32. 28 Întrebări care presupun o alegere unică : 7. 28 Scala nominală de clasificare : 5. 3. 8. 22. Master Afaceri Internaţionale Întrebări simple. 8. 24. 27. 9. Scala este folosită pentru a măsura. 34. 12. cu răspunsuri de tipul Da sau Nu : 2. II. 10. 9. 29. 35. 20. 24. 17 Scala lui Liket : 21 Scala interval : Scala cu adjective bipolare de sens opus: 16. 31 Scala nominală binară : 2. 29. 25. 13. 28 Întrebări de caracterizare a subiecţilor : 32. 25. 27. 22. în funcţie de amplasarea aprecierii în limitele scalei respective. 23. 17. 36 Întrebări de opinie : 4. 11. 8.

12. 5. 22. 11. 18 . 9. 25. POŢINCU CRISTIAN An. 4. 18. Master Afaceri Internaţionale 1. 2. 7. 14. 3. 20. 23. 21. 19. 17. 8. 16. 24. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. 10. 13.“Atitudini. II. 6. 15.

35 36. POŢINCU CRISTIAN An. 33 34.“Atitudini. 31. 26. Master Afaceri Internaţionale 25. II. 28. 32. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. 27. 30. 29. 19 .

96)2 * 50 * 50 / 32 n = 1067 20 .1. CONSIDERAŢII METODOLOGICE PRIVIND EŞANTIONAREA III. Master Afaceri Internaţionale CAP III.nivelul erorii admise exprimată în procente n . p .“Atitudini. III.estimarea procentului în caz de succes q =1 − p q . POŢINCU CRISTIAN An. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. Mărimea eşantionului în cazul procentelor a fost determinat după următoarea formulă: n= z2 ⋅ p ⋅ q E2 Unde : z² . vom spune că populaţia cercetată va fi populaţia întregului Braşov cu vârsta cuprinsă între 20 şi 45 ani. Populaţia cercetată şi mărimea acesteia Foarte importantă pentru determinarea eşantionului este stabilirea corectă a populaţiei statistice asupra căreia se va realiza cercetarea.mărimea eşantionului Astfel avem: n = (1.2.pătratul coeficientului z corespunzător nivelului de încredere. Am luat în considerare un nivel al erorii admise de ±3% cu un nivel de încredere de 95%. Ţinând cont de faptul că avem în vedere populaţia vizată de proiectul de lege care doreşte reformarea sistemului de pensii în România. Datorită lipsei de informaţii cu privire la p (procentul celor care au răspuns “DA”). Conform tabelului distribuţiei z acestor valori le corespunde valoarea 1. Din această populaţie cadru va fi ales un eşantion de la care vom obţine informaţiile primare. acesta va fi considerat de 50%. dacă eşantionul se doreşte a fi reprezentativ.96. II. Stabilirea mărimii eşantionului Pentru a determina mărimea eşantionului în cazul unei eşantionări aleatoare am avut în vedere nivelul de precizie al estimării dat de eroarea admisă şi intervalul de încredere.estimarea procentului în caz de eşec E .

metoda de eşantionare potrivită este eşantionarea în mai multe faze. Pentru cercetarea avută în vedere unitatea de eşantionare este individul dintr-o familie care are vârsta cuprinsă între 20 şi 45 ani.8. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. În cartierul Astra există 53 de străzi iar în cartierul Răcădău. care este de 12. de eşantion şi de analiză Unitatea de eşantionare este formată dintr-un element sau un grup de elemente.“Atitudini. vom proceda astfel: Într-o primă fază se alege aleator un număr mare de locuinţe din cartierele municipiului Acest lucru îl voi realiza calculând 15% din numărul total de cartiere din oraşul Braşov. alegerea aleatoare a unui număr de straturi. ceea ce aproximativ înseamnă alegerea a două cartiere. pentru care nu avem o listă. De la aceste unităţi de eşantionare se obţin informaţii pe baza cărora se vor trage concluzii valabile pentru întreaga populaţie avută în vedere. am ales cartierele cartierele Astra şi Răcădău.11. în cazul în care sunt selectate în acest scop. Calculând procentul de 15% din numărul total de străzi din fiecare cartier în parte. În aceste condiţii eroarea va fi calculată după formula: E =z p ⋅q n E = 1.3. nu am putut respecta mărimea eşantionului.31 III. Astra şi Răcădău. Următoarea treaptă cuprinde 15% din numărul total de străzi din cele două cartiere alese. am ajuns la următoarele rezultate: studiul meu trebuie să cuprindă aproximativ 8 străzi din cartierul Astra şi aproximativ 11 străzi din 21 . Alegerea metodei de eşantionare Pentru tema aleasă. Aceasta presupune într-o primă fază.4. Având în vedere faptul că se doreşte realizarea unei anchete în rândul cetăţenilor braşoveni cu vârsta cuprinsă între 20 şi 45 de ani. şi desfăşoară activităţi lucrative. de aceea am redus la 75 de persoane mărimea acestuia. Rezultatul obţinut este 1. care pot forma eşantionul. Prin eşantionarea aleatoare simplă. 75 străzi. Descrierea unităţii de observare. III. POŢINCU CRISTIAN An.96 * √ (50 * 50) / 75 E = +/. iar în faza a două din straturile extrase se aleg unităţile de eşantionare. Master Afaceri Internaţionale Datorită faptului că această cercetare are un caracter didactic şi din motive financiare. II.

00 1067 * sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov Vârstă Marime subeşantion 26 27 22 75 Luând în considerare caracteristica sex: SEX Structura la nivelul populaţiei Mărime eşantion Mărime subeşantion 37 38 75 BARBAŢ I 0. din lista întocmită ca bază de eşantionare se constituie un eşantion folosind procedeul eşantionării aleatoare simple de mărime stabilită de la care se va colecta întreaga cantitate de date necesare anchetei. În rândul acestora se va efectua rapid o anchetă cu scopul de a identifica numai locuinţele în care se află cetăţeni cu vârsta cuprinsă între 20 şi 45 ani.45 0. Aceste metode de eşantionare i se poate asocia de asemenea o metodă de eşantionare stratificată proporţional predeterminată având în vedere caracteristicile vârstă şi sex.00 1067 * sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov . opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.34 35 .34 364 25 .45 TOTAL FEMEI 186 196 162 544 Mărime eşantion BĂRBAŢI 178 188 156 523 TOTAL 364 384 319 1067 Mărime sub eşantion FEMEI BĂRBAŢI TOTAL 13 13 26 14 13 27 11 11 22 38 37 75 Includerea locuinţelor în eşantion se va face prin metoda eşantionării aleatoare simple. În faza a doua. II.30 319 TOTAL 1.24 0. Ţinând cont de caracteristicile avute în vedere: vârstă şi sex structura la nivelul eşantionului va fi următoarea: Vârstă /Sex 20 . Master Afaceri Internaţionale cartierul Răcădău.34 0.36 384 35 . 22 . POŢINCU CRISTIAN An.51 544 TOTAL 1. Astfel având în vedere caracteristica vârstă vom avea: Structura la Marime nivelul eşantion populaţiei 20 .“Atitudini. care desfăşoară activitate lucrativă.49 523 FEMEI 0.24 25 .

Astfel.5. Reprezentativitatea eşantionului ar fi fost mai bine asigurată prin micşorarea erorii admise. ceea ce a dus la o garantare a rezultatelor cu o eroare de +/. prin abordarea principiului tragerii la sorţi. POŢINCU CRISTIAN An. III.11. financiare şi având în vedere caracterul didactic al lucrării vom alege spre analiză un subeşantion format din 75 subiecţi. care priveşte atitudinile opiniile şi comportamentele cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma sistemului de pensii. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.31 şi un nivel de încredere de 95%. Aceasta duce la minimizarea elementelor subiective de favorizare a unor persoane în momentul selecţiei. Master Afaceri Internaţionale Din motive de timp. 23 . II. Din aceste motive am ales un eşantion format din 75 de persoane. în urma îmbinării metodei de eşantionare în mai multe faze cu metoda de eşantionare stratificată proporţional predeterminată se poate stabili eşantionul reprezentativ pentru cercetarea avută în vedere. Asigurarea reprezentativităţii eşantionului Reprezentativitatea eşantionului este asigurată prin acordarea de şanse egale tuturor indivizilor de a face parte din eşantion. ceea ce nu este posibil datorită lipsei mijloacelor financiare necesare şi caracterului didactic al cercetării.“Atitudini.

“Atitudini.9 50.3 VAR003. 46 valid cases 24 .3 17. Rezultatele măsurării cu scala respectivă 2.1.057 .2 Total responses 29 missing cases. II. Care sunt măsurile pe care le luaţi în acest sens? Group $VAR003 Masuri luate pentru perioada pensionarii (Value tabulated = 1) Dichotomy label Economii proprii Pensie privata Doresc sa ma stabilesc în strainatate Ma documentez în acest sens Name VAR003.7 61.2 VAR003.7 32. Deviation Variance Valid Missing 75 0 . Error of Mean Std.61 .0 ----152.0 Valid Cumulative Percent Percent 38.0 52.1 23.1. Master Afaceri Internaţionale CAP IV. În acest caz răspunsul cu frecvenţa cea mai mare este “Da”. În prezent vă preocupă în vreun fel perioada pensiei şi a retragerii din activitate? □ Da □ Nu Va preocupa in vreun fel perioada retragerii din activitate Va preocupa în vreun fel perioada retragerii din activitate Frequency Percent NU Valid DA 29 46 38. Statistica întrebărilor relevante 4.3 100.1 VAR003. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR PRIMARE ŞI SECUNDARE IV.240 Total 75 Ca expresie a tendinţei centrale se poate determina modulul reprezentat de răspunsul cu frecvenţa cea mai mare. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. adică 61.4 Count 24 12 11 23 ------70 Pct of Pct of Responses Cases 34. pentru care au optat 46 de persoane.0 NU DA Statistics Va preocupa în vreun fel perioada retragerii din activitate N Mean Std. 3.1 15.0 38.490 .3 100.1.7 61.7 100.2 26.3 % din subiecţi. POŢINCU CRISTIAN An.9 ----100.

2% dintre respondenţi.Deţineţi o pensie privată? □ Da □ Nu Statistics Detineti o pensie privata N Valid Missing 75 0 .7 100. fiind indicat de 52. ce întruneşte 40.7 40.75 75 10.0% din total răspunsuri.136 Detineti o pensie privata NU DA Mean Std.7 40. ce întruneşte 34. Cât de satisfăcut sunteţi de actualul sistem de pensii de stat? Cat de satisfacut sunteti de actualul sistem de pensii Frequency Percent Deloc Satisfacut 17 30 20 8 75 22. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. Deviation Variance Detineti o pensie privata 25 . II.0 Cumulative Percent 22.7 100.0 26. Scorul mediu va fi: Sc = 17 * ( −2) + 30 * (−1) + 20 * 0 + 8 * 1 = 0.3 100.369 .7 10.7 10.0 Statistics Cat de satisfacut sunteti de actualul sistem de pensii Valid Nesatisfacut Nici / Nici Satisfacut Total N Mean Valid Missing 75 0 -.0 26. Error of Mean Std. Mediana: este reprezentata de valoarea – 1 („Nesatisfăcut”).7 62.16 . 4.00 -1 Std. Error of Mean Median Mode Modulul – este reprezentat de răspunsul „Nesatisfăcut”=(-1). Master Afaceri Internaţionale Modulul acestei întrebări este reprezentat de răspunsul „Economii proprii”.0 Valid Percent 22.7 89. POŢINCU CRISTIAN An.“Atitudini.043 .75 .108 -1.3% din total răspunsuri.

0 100.0 100. populaţiei π (procentul la nivelul eşantionului).. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.mărimea eşantionului: n = 75. aceasta se estimează după formula: 26 .0 100. p = valoarea estimată a lui stabilit. În acest caz răspunsul cu frecvenţa cea mai mare este “Nu”. + 1 0 + 0 + .0 POŢINCU CRISTIAN An. σp = abaterea standard a procentului în cazul populaţiei. pentru care au optat 63 de persoane. II. unde : π = procentul celor care deţin o pensie privată (la nivelul cercetate).0 84.“Atitudini.96. Master Afaceri Internaţionale Frequency Percent NU Valid DA Total 63 12 75 84.0 16.84 b) Estimarea procentului populaţiei : π . pentru care z = ± 1. a celor care nu deţin o pensie privată: q =1 − p =1 − 0. .. a) Calcularea variabilei dihotomice: .proporţia p.proporţia q.. a celor care deţin o pensie privată : p= ∑y i =1 n i n 3   72       1 + 1 + . + 0 12 = + = = 0.0 Ca expresie a tendinţei centrale se poate determina modulul reprezentat de răspunsul cu frecvenţa cea mai mare. Valid Cumulative Percent Percent 84.nivelul de încredere ales este de 95%.16 = 0.0 16.16 70 70 75 . adică 84 % din subiecţi. Intervalul de încredere în care se va situa procentul π va fi : p − z ×σ p ≤ π ≤ p + z ×σ p .. z = valoarea din tabelul repartiţiei normale corespunzătoare nivelului de încredere Cum σp nu este cunoscută.

Se poate spune că pensiile de stat sunt de 1.12 32. în funcţie de modul în care doriţi să fie alcătuită pensia dumneavoastră: (Completează spaţiile libere cu numărul de puncte acordat.34]. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. Mediile înregistrate pentru categoriile de răspuns în funcţie de preferinţele consumatorilor au fost ordonate în ordine crescătoare.27 49. ∧ POŢINCU CRISTIAN An. II.26 74 74 σp = ∧ 16-1. Master Afaceri Internaţionale σp = p × (100 − p ) n −1 16 × (100 − 16) 16 × 84 = = 4.65.75 La această întrebare s-au înregistrat 75 de răspunsuri valide din totalul celor 75 de răspunsuri. Continuă cu întrebarea 16) Pensie de stat Pensie privată Economii proprii TOTAL Puncte ___ ___ ___ 100 Descriptive Statistics N Economii Proprii Pensie privata Pensie de stat Valid N (listwise) 75 75 75 75 Mean 18.“Atitudini.26 ≤ π ≤ 16+1. în sensul că un punctaj mai mare semnifică o preferinţă mai mare. 27 .96∙4.96∙4.5 ori mai preferate decât pensiile private.34 => Cu o probabilitate de 95% garantăm că procentul populaţiei braşovene care deţine o pensie privată se află în intervalul [7.65 ≤ π ≤ 24. Distribuiţi 100 de puncte următoarelor variante. 24.26 => 7. Astfel pensiile de stat au fost preferate în alcătuirea pensiei. 15. urmând pensiile private şi economiile proprii.

548 Valoarea contributiei Valoarea modală precum şi mediana se situează pe nivelul 4 al scalei. Au fost calculaţi şi abaterea standard şi abaterea standard de la media eşantioanelor. Câtă importanţă acordaţi următorilor factori. Dev. 16.23 Std.7 32.606 .3 68.“Atitudini. Dev.452 .5 4 4. Error of Kurtosis 10 0 2. = 0.5 5 5.0 9.0 Mode Std. II.1.00 puncte pe o scală de la 1 la 5. Între fiecare două nivele se presupune existenţa aceleaşi distanţe). Abaterea standard de la media eşantioanelor este de: 0.945 N = 75 Perioada de contributie 28 .367 -.0 Median 100. Error of Mean 32.7 9.5 . opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.0 40 Valid Missing y c n u q e r F 20 30 75 0 4. POŢINCU CRISTIAN An. = 0.07 16.0 100.84 Std. Perioada de contribuţie Histogram 40 30 20 y c n u q e r F 10 0 1 2 3 4 5 6 Mean = 3.070 4.277 -. pe baza cărora se pot calcula eroarea de eşantionare şi estimarea mediei la nivelul populaţiei totale.00 Std.3 Mean 58. atunci când aţi alege un anumit fond de pensii private? (Răspuns unic pe linie. Deviation Variance Skewness Std.2.23 .5 4 Mean = 4.3 58.606 N = 75 3 3.0 100.146 . media fiind de 4. Valoarea contribuţiei Histogram 50 Statistics Valoarea contributiei Valid Cumulative Frequency Percent N Percent Percent Valoarea contributiei 3 4 Valid 5-Foarte important Total 7 44 24 75 9. Master Afaceri Internaţionale 16. Error of Skewness Kurtosis Std.

68 .7 100. Error of Kurtosis 29 .“Atitudini.548 Std.84 .3 45. Deviation Variance Skewness Std.437 -. Error of Skewness Kurtosis Std.548 Perioada de contributie Frequency Percent 2 3 Valid 4 5-Foarte important Total 9 13 34 19 75 12.945 .0 12.270 .0 Mean Std.199 1.277 -.3 100. POŢINCU CRISTIAN An.0 17. Au fost calculaţi şi abaterea standard şi abaterea standard de la media eşantioanelor. Error of Kurtosis Valoarea modală precum şi mediana se situează pe nivelul 4 al scalei. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.559 .0 29. Error of Mean Median Mode Std.277 -1.3 100. II. media fiind de 4.109. Abaterea standard de la media eşantioanelor este de: 0.00 5 1. Master Afaceri Internaţionale Statistics Perioada de contributie N Valid Missing 75 0 3. Deviation Variance Skewness Std.3 45. Error of Mean Median Mode Std.478 .3 25. pe baza cărora se pot calcula eroarea de eşantionare şi estimarea mediei la nivelul populaţiei totale. Statistics Rentabilitatea N Mean Valid Missing 75 0 3. Error of Skewness Kurtosis Std.00 4 .3 74.0 Valid Cumulative Percent Percent 12.138 4.893 -.3 25.0 17.109 4.00 puncte pe o scală de la 1 la 5.301 .

634 .7 36.199 N = 75 0 1 2 3 4 5 6 0 Rentabilitatea Valoarea modală precum şi mediana se situează pe nivelul 4 al scalei.0 24.0 100.277 -. POŢINCU CRISTIAN An.548 Std. = 1.0 18.3 20. Rentabilitatea fondurilor Histogram Rentabilitatea Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent 1-Deloc important 2 Valid 3 4 5-Foarte important Total 1 15 18 14 27 75 1.3 20.0 1.4.0 100. Abaterea standard de la media eşantioanelor este de: 0.7 36. Au fost calculaţi şi abaterea standard şi abaterea standard de la media eşantioanelor. media fiind de 4.3 30 25 20 15 21.3 45. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.0 y c n u q e r F 10 5 Mean = 3. Dev. Dev.3.“Atitudini. Master Afaceri Internaţionale 16.0 18. Error of Skewness Kurtosis Std. Deviation Variance Skewness Std.27 Std. Error of Mean Median Mode Std.536 .3 64.201 N = 75 0 1 2 3 4 5 6 30 Costuri de administrare 0 . Costurile cu administrarea fondului 30 Histogram 25 20 15 y c n u q e r F 10 5 Mean = 3.441 -.00 puncte pe o scală de la 1 la 5.68 Std.00 4 1.138.27 . Error of Kurtosis 16. II. Statistics Costuri de administrare N Mean Valid Missing 75 0 3.201 1. = 1.0 24.139 4.0 100.0 1. pe baza cărora se pot calcula eroarea de eşantionare şi estimarea mediei la nivelul populaţiei totale.

333 Membrii eşantionului analizat sunt dispuşi să cotizeze în medie 95.3 22.3 48. Ce sumă din venitul dumneavoastră lunar aţi fi dispus să cotizaţi la un fond de pensii privat? Descriptive Statistics N Range Minimum Maximum Statistic 0 Statistic 300 Mean Statistic 95.00 puncte pe o scală de la 1 la 5. POŢINCU CRISTIAN An. media fiind de 4. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.506 7141.0 12.0 Valoarea modală precum şi mediana se situează pe nivelul 4 al scalei.0 12. 22.0 88. Au fost calculaţi şi abaterea standard şi abaterea standard de la media eşantioanelor.0 25.139.7 40.3 22. Error 9. pe baza cărora se pot calcula eroarea de eşantionare şi estimarea mediei la nivelul populaţiei totale. Deviation Statistic Variance Statistic Statistic Statistic Ce suma din venit ati fi dispus sa cotizati la un fond de pensii privat Valid N (listwise) 75 75 300 84. Consideraţi benefic introducerea unui sistem de pensii private obligatorii pentru persoanele în vârstă de până la 35 ani şi facultativ în cazul celor cu vârstă cuprinsă între 35-45 ani.0 100. Abaterea standard de la media eşantioanelor este de: 0. Amplitudinea este de 300 RON ca diferenţă între valoarea maximă şi cea minimă.“Atitudini. Master Afaceri Internaţionale Costuri de administrare Frequency Percent 1-Deloc important 2 Valid 3 4 5-Foarte important Total 9 10 17 30 9 75 12.47 RON lunar pentru un fonda de pensii privat.0 100.0 13.0 Valid Cumulative Percent Percent 12.758 Std.0 100.47 Std. 18. II.0 13.0 12. □ Da □ Nu 31 .7 40.

(la nivelul eşantionului).3 38.240 Std. q= 1 – 0.0 61.3 38.0 Considerati benefica introducerea unui sistem de pensii private obligatorii NU DA N Mean Valid Missing 75 0 .39 . POŢINCU CRISTIAN An. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.490 .387 75  q – procentul celor care nu considera ca este benefică introducerea unui sistem de pensii private obligatorii pentru persoanele în vârstă de până la 35 ani şi facultativ în cazul celor cu vârstă cuprinsă între 35-45 ani.  Dispersia: S 2 = p × (1 − p ) = 0.“Atitudini.057 . 29 = 0.7 100. Error of Mean Std.24  Abaterea standard: 32 .7 100.387 × 0. sau q=61.613.613 = 0. Master Afaceri Internaţionale Considerati benefica introducerea unui sistem de pensii private obligatorii Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent NU Valid DA Total 46 29 75 61. Deviation Variance Modulul: răspunsul cu frecventa cea mai mare este „NU” Putem calcula: p – procentul celor care considera că este benefică introducerea unui sistem de pensii private obligatorii pentru persoanele în vârstă de până la 35 ani şi facultativ în cazul celor cu vârstă cuprinsă între 35-45 ani. n p= ∑y i =1 i n = .3%.0 Statistics Considerati benefica introducerea unui sistem de pensii private obligatorii 61.3 100.7%. sau p=38. II.387=0.

6%.7 −1.63 π ∈ [27. 49. II. p= valoarea estimata a lui π. p − zα × σ p ≤ π ≤ p + zα × σ p 2 2 zα = valoarea din tabelul repartiţiei normale.“Atitudini. π = 83%. Câtă încredere acordaţi unui fond de investiţii privat? 33 . 49.7%].96 ×5.63 ≤π ≤ 38. 2 σp = abaterea standard a procentului în cazul populaţiei. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.75 38. Estimare prin intervalul de încredere: Intervalul de încredere pentru parametrul procent este: (de la Unde: π = procentul celor care poseda caracteristica nivelul populaţiei cercetate). 26.24 =0.63 n5.96 × 7 +1. în condiţiile unei probabilităţi de 95% procentul π de la nivelul populaţiei care a răspuns afirmativ se va afla în intervalul [27.7%].6%. σp = p(100 − p) 39(100 − 39) = = 5. POŢINCU CRISTIAN An. Master Afaceri Internaţionale S = S 2 = 0.49  eşantionului): Estimarea procentului populaţiei: Estimare punctuala (estimam procentul populaţiei prin procentul la nivelul p – reprezintă o estimare a procentului de la nivelul populaţiei (π).

350 .0 10. Abaterea standard de la media eşantioanelor este de: 0.3 40.87 Std.7 21.0 98. = 0.7 100.548 Mean Std.0 72. Error of Kurtosis Cata incredere acordati unui fond de investitii privat Valoarea modală precum şi mediana se situează pe nivelul 3 al scalei.0 26. pe baza cărora se pot calcula eroarea de eşantionare şi estimarea mediei la nivelul populaţiei totale.00 3 . Rezultatele măsurării pentru dintre variabilele relevante în raport cu caracteristicile subiecţilor 34 .7 21.87 .977 . media fiind de 3.955 -.00 puncte pe o scală de la 1 la 5. Master Afaceri Internaţionale Cata incredere acordati unui fond de investitii privat Frequency Percent Foarte putina 2 3 4 Foarte multa Total 8 16 30 20 1 75 10.7 1. Error of Mean Median Mean = 2.977 N = 75 0 0 1 2 3 4 5 6 Mode Std.3 100.277 -.0 Valid Cumulative Percent Percent 10.0 26.556 .113 3. II.3 40. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.7 1.7 32. Error of Skewness Kurtosis Std.2. Dev. Au fost calculaţi şi abaterea standard şi abaterea standard de la media eşantioanelor.“Atitudini.0 Valid Histogram 30 20 Statistics Cata incredere acordati unui fond de investitii privat y c n u q e r F N 10 Valid Missing 75 0 2.113. Deviation Variance Skewness Std.1.3 100. 4. POŢINCU CRISTIAN An.

7% 21 28.7% 26 27 22 34.0% . II.0% 5 Total 63 84.3% 5 6.45 8 Total 29 38.3% 10.7% 46 61.3% 100.0% peste 1600 2 2. Master Afaceri Internaţionale Va preocupa în vreun fel perioada retragerii din activitate * Vârstă respondentului Crosstabulation Vârstă respondentului 20 .0% 24 32.“Atitudini. POŢINCU CRISTIAN An.7% 18.24 25 .7% 100.între 501 500 1000 Count NU % of Total Detineti o pensie privata Count DA % of Total Count Total % of Total 24 32.3% 25 33.7% 13.7% 3 4.0% 75 35 6.3% între 1001 1600 16 21.34 Count NU % of Total Count DA % of Total Count Total % of Total 11 10 35 .0% 0 .0% 29.3% 75 Va preocupa în vreun fel perioada retragerii din activitate 14.0% 21 28.0% 4 5.0% 22.7% 15 17 14 20. Detineti o pensie privata * Venitul lunar al respondentului Crosstabulation Venitul lunar al respondentului între 301 .0% Se observă faptul că în cazul persoanelor mai tinere există o preocupare mai mare privind perioada pensionării. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.0% 12 16.7% 36.

opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. din tabelul repartiţiei z este de – 1. Grafice pentru statistica celor mai importante variabile Graficele aferente statisticii celor mai importante variabile au fost prezentate la punctul IV.64 Determinăm raportul critic: 36 .1. Testarea ipotezelor statistice ale cercetării 1. corespunzătoare.2.4. Estimarea parametrilor populaţiei pentru două variabile importante Acest punct a fost tratat în cadrul punctului IV. Master Afaceri Internaţionale În urma analizei s-a observat faptul că pensiile private au prezentat mai mult interes pentru persoanele care au un venit mediu. valoare zα. Ho :π = 60 H1:π < 60 Este vorba de un test unilateral stânga şi pentru un nivel de semnificaţie de 0.“Atitudini. POŢINCU CRISTIAN An. IV.3.1 IV.05. H1: Mai puţin de 60 % dintre cetăţenii sunt preocupaţi de perioada pensionării. II. IV. Ho:60 % dintre cetăţenii braşoveni sunt preocupaţi de perioada pensionării.

II. corespunzătoare. din tabelul repartiţiei z este de – 1.05. deoarece n > 30 (necunoscut). 75 Calculăm: zobs = 61.23 5. POŢINCU CRISTIAN An.3(100 − 61.64 Determinăm raportul critic: Unde: zobs = p − ∏0 σp p = procentul din eşantion π0 = procentul presupus la nivelul populaţiei 37 . 2.62. H1: Mai puţin de 20 % dintre cetăţenii braşoveni deţin o pensie privată.“Atitudini. Ho: 20 % dintre cetăţenii braşoveni deţin o pensie privată.3 −60 = 0.3) = 5. Master Afaceri Internaţionale Unde: zobs = p − ∏0 σp p = procentul din eşantion π0 = procentul presupus la nivelul populaţiei σp = abaterea standard a procentului la nivelul populaţiei σp se estimează prin Sp σ p = Sp = Π0 * (100 − Π0 ) = n 61. valoare zα. Ho :π = 20 H1:π < 20 Este vorba de un test unilateral stânga şi pentru un nivel de semnificaţie de 0. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. Am aplicat testul z.62 Regula de decizie:Zobs > zα Deci se acceptă Ho.

Determinam raportul critic: zobs = x − µ0 α =0. x =2. Am aplicat testul z.“Atitudini.96. H0: Media aprecierilor privind încrederea acordată unui fond de investiţii privat este 3..05.24. II. valoarea z α 2 = σx = x − µ0 Sx . . pentru un nivel de semnificaţie 1. 3..24 Regula de decizie:Zobs > zα Deci se acceptă Ho. In acest caz avem în vedere o scala interval cu 5 trepte( 1. POŢINCU CRISTIAN An. H1: Media aprecierilor privind încrederea acordată unui fond de investiţii privat este diferita de 3.94 4. unde: x =media eşantionului.foarte multă).5 H1: µ0 ≠ 3. Master Afaceri Internaţionale σp = abaterea standard a procentului la nivelul populaţiei σp se estimează prin Sp σ p = Sp = Π0 * (100 − Π0 ) = n 16(100 −16 ) = 4. s=abaterea standard în cazul eşantionului. Formularea ipotezelor: H0: µ0 = 3. deoarece n > 30 (necunoscut).5 puncte. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. 38 .foarte puţină. 5..5 Este vorba despre un test bilateral si. 75 Calculăm: zobs = 16 − 20 = -0.87 µ0 = media presupusa la nivelul populaţiei cercetate.5 puncte.

pe care o σx = Sx = Se observa ca zobs nu se situează în intervalul [-1. Între procentul femeilor şi procentul bărbaţilor în ceea ce priveşte preocuparea pentru perioada pensionării n1=numărul bărbaţilor din eşantion.0% 75 50.3% 22 29. rezulta ca se respinge ipoteza nula H0 şi se accepta ipoteza alternativa H1.5 IV. n 8.11 .96.5. rezulta ca media aprecierilor privind încrederea acordată unui fond de investiţii privat este diferita de 3. n1=37 persoane n2=numărul femeilor din .0% 45 60. Testarea diferenţelor dintre medii şi dintre procente Testarea diferenţelor dintre doua procente: Pentru testarea diferenţelor dintre procente se utilizează testul Z.66 z obs = 2. II. ţinând cont de faptul ca mărimea subeşantioanelor este mai mare de 30 de persoane.3% Feminin 16 21.“Atitudini.72 0.5 = −5. 1. Prin urmare.87 − 3.11 populaţiei. n2=38 persoane n= n1+ n2=75 persoane Formulam ipotezele statistice: 39 . opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. cu o probabilitate de 95%.97 = = 0.7% 23 30. POŢINCU CRISTIAN An.0% S-a pornit de la ipoteza că nu există diferenţe semnificative.96]. Master Afaceri Internaţionale σx =abaterea standard de la medie în cazul vom estima prin: s 0.7% 37 49.7% 100. Va preocupa în vreun fel perioada retragerii din activitate * Sexul respondentului Crosstabulation Sexul respondentului Masculin NU Va preocupa în vreun fel perioada retragerii din activitate DA Total Count % of Total Count % of Total Count % of Total 14 18.3% 38 Total 30 40.

96 . estimarea abaterii standard a diferenţelor dintre procente. −1. RC = ( p1 − p2 ) − (π 1 − π 2 ) σ p1 − p 2 . II.13 ≤1.99 × 70. adică nu exista diferenţe semnificative între procentul femeilor şi procentul bărbaţilor în ceea ce priveşte preocuparea pentru perioada pensionării 40 .13 10.7 − 29. La nivelul eşantionului p1 = 30.05 şi zα = 1.57  37 38  RC = 30. S p1 − p 2 = ˆp σ 1 − p2 = S p1 − p 2 = 1 1  p × q × n + n    1 2  .3 = = 29. unde: p1 = procentul bărbaţilor care se preocupă de perioada pensionării. π1 – procentul bărbaţilor care se preocupă de perioada π2 – procentul femeilor care se preocupă de perioada pensionării. H1: π1 ≠ π2 Calculam raportul critic: (π1 – π2 =0).96.01 ×  +  = 10.7 + 38 × 29. p2 = 29. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.99 n1 + n 2 37 + 38 q =100 − p =70. ceea ce înseamnă ca se accepta H0.96 ≤ 0. Master Afaceri Internaţionale H0: π1 = π2 pensionării.“Atitudini.01 1   1 S p1 − p2 = 29. p= n1 × p1 + n2 × p 2 37 × 30.3% σp 1 − p2 = abaterea standard a diferenţelor dintre procente. la nivelul eşantionului.3 = 0.7% p2 = procentul femeilor care se preocupă de perioada pensionării.57 Regula de decizie: Pentru un nivel de semnificative α =0. POŢINCU CRISTIAN An.

7% 15 17 14 20.0% 29.6.1.34 Count NU % of Total Count DA % of Total Count Total % of Total 11 10 35 . opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.7% 36.6.7% 13. II. Analiza legăturii dintre doua variabile 4. Tabele de contingenţă Va preocupa în vreun fel perioada retragerii din activitate * Vârstă respondentului Crosstabulation Vârstă respondentului 20 .3% 100.“Atitudini. Master Afaceri Internaţionale IV.7% 46 61.45 8 Total 29 38.0% 41 .0% 22. POŢINCU CRISTIAN An.7% 26 27 22 34.3% 75 Va preocupa în vreun fel perioada retragerii din activitate 14.7% 18.24 25 .3% 10.

Testul χ2 Tabel de contingenta între: 42 .0% 5 Total 63 84.7% 3 4.“Atitudini. POŢINCU CRISTIAN An. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. Detineti o pensie privata * Venitul lunar al respondentului Crosstabulation Venitul lunar al respondentului între 301 .0% 0 .3% 5 6.3% 25 33.6.între 501 500 1000 Count NU % of Total Detineti o pensie privata Count DA % of Total Count Total % of Total 24 32. 4.0% 21 28.0% 75 6.2.0% 12 16.0% peste 1600 2 2.7% 21 28.0% 24 32. II.3% între 1001 1600 16 21.7% 100. Master Afaceri Internaţionale Se observă faptul că în cazul persoanelor mai tinere există o preocupare mai mare privind perioada pensionării.0% În urma analizei s-a observat faptul că pensiile private au prezentat mai mult interes pentru persoanele care au un venit mediu.0% 4 5.

frecvenţa aşteptată a celulei ij.0% DA 15 15.4 14. 43 .6 20.34 Expected Count % of Total Count 35 . unde: Oij = Eij = frecvenţa observată a celulei ij.7% 13 13.45 Expected Count % of Total Count Total Expected Count % of Total 11 10. II.0 Total 26 26.0 40.2 17. Master Afaceri Internaţionale Va preocupa în vreun fel perioada retragerii din activitate NU Count 20 .8 12.2 22.. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.8 13. H1: Exista diferenţe semnificative între grupurile populaţiei formate în funcţie de vârstă în ceea ce priveşte preocuparea acestora cu privire la perioada retragerii din activitate. deci se poate aplica 2 testul χ . (Oij − Eij ) 2 Eij χ 2 calc = ∑∑ i =1 j =1 r c .3% 9 8.24 Expected Count % of Total Count Vârstă respondentului 25 .0 60.7% 27 27.0 36.0% 30 30.0% 17 16. Formulam ipotezele: H0: Nu exista diferenţe semnificative între grupurile populaţiei formate în funcţie de vârstă în ceea ce priveşte preocuparea acestora cu privire la perioada retragerii din activitate.7% 10 10.3% 75 75.3% 45 45.“Atitudini. Dorim să testăm dacă exista deosebiri semnificative pe grupe de vârstă în ceea ce priveşte preocuparea respondenţilor cu privire la perioada retragerii din activitate.0% 22 22.0 34.0% 100.0% Se poate observa ca nici o frecventa aşteptată nu are valoare mai mica decât 5. POŢINCU CRISTIAN An.0 29.

“Atitudini.8 75 ( 27 × 45) = 16.6) 2 (10 −10. 05. unde r= nr.2 8. 05. Numărul gradelor de libertate: d f = (r −1) × (c −1) = (3 −1) × (2 −1) = 2 .8) 2 (17 −16.2 75 (22 × 30) = 8.2 2 χcalc = 2 Se identifica valoarea teoretica a lui χ din tabel cu ajutorul următoarelor date: Nivel de semnificaţie α =0.4 15.99 2 0 . 2 χcalc = 0. Testul Kolmogorov .16 < χ => se acceptă H0. II.6. Deci.8 13. 4.2) 2 + + + + + = 0.8 16.4 75 (26 × 45) = 15. 2 = 5. cu o probabilitate de 95% putem garanta ca nu 2 exista diferenţe semnificative între grupurile populaţiei formate în funcţie de vârstă în ceea ce priveşte preocuparea acestora cu privire la perioada retragerii din activitate.8 75 (22 × 45) = 13.05.21 75 (11 −10.16 10.6 10. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.8) 2 (13 −13. de coloane 2 χ0 .2) 2 (9 − 8.3.4) 2 (15 −15.Smirnov Testarea va porni de la următoarele ipoteze statistice: H0: La nivelul populaţiei cercetate nu există diferenţă între distribuţia răspunsurilor referitoare la gradul de satisfacţie faţă de actualul sistem de pensii de stat 44 .6 75 (27 × 30) = 10. de linii c= nr. Master Afaceri Internaţionale (total _ linia _ i) × (total _ coloana _ j ) Eij = total _ general E11 = E12 = E 21 = E 22 = E 31 = E 32 = ( 26 × 30) = 10. POŢINCU CRISTIAN An.

75 -2 1 .b) Minimum Maximum Absolute Most Extreme Differences Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp.36 = = 0.36 1. în acest caz. Master Afaceri Internaţionale H1: La nivelul populaţiei cercetate există diferenţă între distribuţia răspunsurilor referitoare la gradul de satisfacţie faţă de actualul sistem de pensii de stat One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Cat de satisfacut sunteti de actualul sistem de pensii N Uniform Parameters(a.107 2. POŢINCU CRISTIAN An. deci se accepta ipoteza alternativă.000 Dα = 1.293 > Dα . Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 45 .4. Prin urmare putem garanta cu o probabilitate de 95% ca distribuţia variabilei analizate este diferită de distribuţia uniformă la nivelul populaţiei totale. 4.“Atitudini. (2-tailed) a Test distribution is Uniform. sumele pe care subiecţii sunt dispuşi să le cotizeze la un fond de pensii privat reprezintă variabila dependentă.540 .293 . b Calculated from data.6. Descriptives Ce suma din venit ati fi dispus sa cotizati la un fond de pensii privat N Mean Std. Sig. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. fiind măsurată proporţional în lei. II.15 n 75 D calculat = 0. iar veniturile reprezintă variabila independentă. Analiza varianţei (ANOVA) Pentru a efectua analiza varianţei voi analiza influenţa veniturilor asupra sumelor pe care subiecţii sunt dispuşi să le cotizeze la un fond de pensii privat.293 -.

00 5 246. Pe baza acestei abateri a fost calculat intervalul de încredere pentru medie care semnifică faptul că putem garanta cu o probabilitate de 95% că la nivelul populaţiei totale media sumelor ce se doresc a fi cotizate ale persoanelor cu venituri mici se situează în intervalul [29. valoarea minimă indicată de subiecţi fiind 0 lei.97 77.28. Se acceptă ipoteza alternativă. deci se acceptă ipoteza alternativă.289 84.28 50.26 127. Master Afaceri Internaţionale între 301 . conform căreia varianţele referitoare la sumele cu care subiecţii sunt dispuşi să cotizeze.47 Putem constata că persoanele cu venituri mici sunt dispuse să cotizeze la un fond de pensii privat.042 3 F Sig.878.1600 21 160.500 între 501 .“Atitudini. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.667 74 Fcalc > F0 .260 Fcalc > F0 . iar cea maximă de 90 lei.74 364. abaterea standard fiind de 26. ANOVA Ce suma din venit ati fi dispus sa cotizati la un fond de pensii privat Sum of Squares df Mean Square Between Groups Within Groups Total 298009.605 .91 0 0 0 80 0 90 150 300 300 300 între 1001 . 05.758 29.51. sunt diferite în cazul celor 4 grupuri formate în funcţie de venituri.293 95.348 87.02 51.878 32.3.45 120.63 RON.68 76. 05.00 75 95.97] Test of Homogeneity of Variances Ce suma din venit ati fi dispus sa cotizati la un fond de pensii privat Levene Statistic 10. în medie. sunt diferite în cazul celor 4 grupuri formate în 46 .769 230449.049 42.000 . 71 . conform căreia varianţele referitoare la sumele cu care subiecţii sunt dispuşi să cotizeze.32 114.347 30.15 199.470 19. II.1000 peste 1600 Total 24 25 40.615 9.506 5. 99336. .80 26. lunar 40. POŢINCU CRISTIAN An.3.000 3245.486 6. 71 df1 3 df2 71 Sig.625 71 528458.63 63.

veniturile exercită o influenţă semnificativă asupra sumelor pe care subiecţii sunt dispuşi sa le cotizeze la un fon de pensii privat.8 12.<0.la un nivel de semnificaţie α =0. 47 . unde: χc = valoarea calculata a lui χ .0 34.6 20.3% 9 8.8 13.0% 17 16.7% 13 13.05. Determinarea coeficienţilor de asociere şi a coeficienţilor de corelaţie Coeficientul de contingenta Va preocupa în vreun fel perioada retragerii din activitate NU Count 20 .16 + 75 exista o legătură foarte slaba între cele doua variabile. dorim sa cunoaştem intensitatea legăturii dintre variabile prin coeficientul T al lui Ciuprov: T = χc2 n × df 2 2 2 . unde: χc = valoarea calculata a lui χ .24 Expected Count % of Total Count Vârstă respondentului 25 .0 40.7% 27 27. Analiza asocierii dintre variabile 4.0 29.0% 22 22. χ =0. II.3% 75 75.0 36.0% Coeficientul de contingenta: C= C= χ c2 χ c2 + n 2 2 2 . Coeficientul T al lui Ciuprov 2 Pentru aceleaşi variabile şi acelaşi χ =0.3% 45 45.0% DA 15 15.1.05.2 17. Master Afaceri Internaţionale funcţie de venituri.2 22. De asemenea.16 = 0.45 Expected Count % of Total Count Total Expected Count % of Total 11 10.34 Expected Count % of Total Count 35 .16.0% 100.16.“Atitudini.16 n= mărimea eşantionului. POŢINCU CRISTIAN An.7% 10 10.4 14.0 60.0 Total 26 26. Prin urmare.n= 75 0. deci se acceptă ipoteza nulă IV. Sig.04 => 0. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.7. χ =0.0% 30 30.7.

12 =>. Master Afaceri Internaţionale n= mărimea eşantionului. POŢINCU CRISTIAN An.45 -2 0 0 2 Diferente d i = xi − yi 4 0 0 4 d i2 48 . χ =0. n= mărimea eşantionului.n= 75.34 Informare prin internet Informare prin TV Informare prin intermediul angajatorilor informare prin intermediul presei scrise 1 2 4 3 3 2 4 1 Între 35 .“Atitudini. df= (r-1)( k-1)=2 T = 0.1] si: 2 2 2 χc = valoarea calculata a lui χ . r= numărul de rânduri. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.16 75 × 2 = 0. t= min [(r-1).16 = 0. exista o legătură foarte slaba între cele doua variabile Coeficientul V al lui Cramer V= χ c2 n × t . k= număr de coloane t= (3-1)(2-1)= 2 V= 0. II.046 => exista o legătură foarte slaba între cele două variabile 75 × 2 Coeficientul de corelare a rangurilor al lui Spearman Tabel: Ordonarea situaţiilor ce pot duce la creşterea preocupării pentru perioada pensionarii Situatii Ordonarea facuta de respondenti cu varsta: Între 20 . df= numărul gradelor de libertate.16. (k-1)]. unde V se afla în intervalul [ 0.n= 75.

pe baza relaţiei: n rs = 1 − 6 × ∑ di2 n × ( n − 1) . unde rs este cuprins în intervalul [-1.3 %. Se va determina coeficientul de corelaţie a rangului a lui Spearman.99 =>legătură dintre ierarhizările făcute de persoane cu vârstă între 2075 × (5625 −1) rs = 1 − 35 ani şi cele făcute de persoane cu vârstă între 35-45 ani care pot duce la creşterea preocupării pentru perioada pensionarii. ● Doar 26. i =1 2 n= numărul de elemente de ordonat. CONCLUZII În urma prelucrării datelor culese de la un eşantion format din 75 de subiecţi s-a ajuns la următoarele concluzii: ● Cetăţenii braşoveni se gândesc la perioada pensionării în proporţie de 61. II. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. 49 . Masuri guvernamentale Informare prin intermediul oficiului fortelor de munca TOTAL 5 6 5 6 0 0 POŢINCU CRISTIAN An. 6 ×8 = 0. restul preferând alte moduri de economisire a banilor pentru perioada pensionării.1 % dintre cetăţenii braşoveni preocupaţi de perioada pensionării au o pensie privată.“Atitudini. Master Afaceri Internaţionale 0 0 d ∑ i =0 ∑d 2 i =8 Dorim sa aflam dacă între ierarhizările făcute de persoane cu vârstă între 20-35 ani şi cele făcute de persoane cu vârstă între 35-45 ani care pot duce la creşterea preocupării pentru perioada pensionarii. CAP V. d i2 = diferenţa patrată a rangurilor observate în cele două ordonări. Preocuparea privind perioada pensionării este cea mai mare în cazul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 25 şi 35 de ani.1].

47 RON lunar pentru un fond de pensii privat. ● Cotizarea obligatorie la un fond de pensie privat de către persoanele în vârstă de până la 35 ani. ● Cetăţenii braşoveni sunt dispuşi să cotizeze în medie 95. de către cetăţenii braşoveni: valoarea contribuţiei lunare la constituirea pensiei private ca fiind importantă. în sensul în care în medie cetăţenii braşoveni sunt nesatisfăcuţi de actualul sistem de pensii.27 din cetăţenii braşoveni doresc şi pensie privată.75) o pensie de stat. Pensiile private au prezentat mai mult interes pentru cetăţenii braşoveni cu un venit mediu. perioada contribuţiei la constituirea pensiei private ca fiind importantă. iar costurile cu administrarea fondului de pensie privată ca fiind importante. II. nu consideră ca fiind o măsură benefică de majoritatea cetăţenilor braşoveni. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. doar un procent de 32. 50 . ● Doar un procent de 16% din cetăţenii braşoveni deţin în prezent o pensie privată. în proporţie de 61. ● Factorii analizaţi privind o alegerea unui anumit fond de pensii sunt luaţi în considerare astfel. ● Dorinţa cetăţenilor braşoveni privind principala sursă de întreţinere. Master Afaceri Internaţionale ● Prin raportare la sistemul actual de pensii se observă o dezamăgire în rândul cetăţenilor braşoveni. constatându-se totuşi o reţinere în rândul cetăţenilor braşoveni de a cotiza la un sistem de pensii privat. Amplitudinea este de 300 RON ca diferenţă între valoarea maximă şi cea minimă a contribuţiei lunare. vizează în cea mai mare măsură (49. pe perioada pensionării. şi cotizarea facultativă în cazul celor cu vârstă cuprinsă între 35-45 ani. POŢINCU CRISTIAN An. rentabilitatea fondurilor în care se investeşte pentru constituirea pensiei private ca fiind importantă.“Atitudini.3%.

Vă asigurăm că toate datele sunt confidenţiale. de la Facultatea de Ştiinţe Economice. 51 . Numărul chestionarului: ……………. În prezent realizăm un studiu cu privire la reforma pensiilor din România.. În acest sens vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne răspunde la următoarele întrebări. II.“Atitudini. CHESTIONAR Opinii ale populaţiei braşovene cu privire la reforma pensiilor din România Bună ziua / seara! Numele meu este …….. POŢINCU CRISTIAN An. Master Afaceri Internaţionale ANEXE Data …………………………. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.

.. II...... Master Afaceri Internaţionale 1 Care este primul cuvânt care vă vine în minte atunci când vă gândiţi la pensionare? .. 1.......... Care sunt măsurile pe care le luaţi în acest sens? (Răspuns multiplu......... Cât de satisfăcut sunteţi de actualul sistem de pensii de stat? (Răspuns unic............ Continuă cu întrebarea 5) ________ Deloc satisfăcut ________ Nesatisfacut _________ Nici / Nici ________ Satisfacut ________ Foarte satisfăcut 52 . POŢINCU CRISTIAN An...... În prezent vă preocupă în vreun fel perioada pensiei şi a retragerii din activitate? □ Da (continuă cu întrebarea 3) □ Nu (continuă cu întrebarea 4) 2.. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”........ Continuă cu întrebarea 4) □ □ □ □ Economii pentru perioada pensionării Am „achiziţionat” o pensie privată Doresc să mă stabilesc în străinătate Mă documentez în acest sens 3............“Atitudini........

Ce măsuri guvernamentale ar trebui luate pentru menţinerea pieţei muncii? (Răspuns unic. Continuă cu întrebarea 8) □ □ □ □ Strategii şi măsuri pentru facilitarea învăţării continue. Care sunt principalele dezavantaje ale sistemului de pensii de stat? Vă rugăm să le notaţi în ordinea importanţei lor. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. Continuă cu întrebarea 6) Caracteristici Vârsta de pensionare Continuitatea pe piaţa muncii Administrate de stat Un sistem sigur Asigura o pensie viagera 5. etc. Continuă cu întrebarea 7) Caracteristici Rata mare a migraţiei populaţiei în vârstă de muncă Nu deţii control asupra sumelor cotizate Nu îţi asigură un trai decent Numărul mare al pensionarilor în raport cu populaţia activă Bazate pe solidaritatea socială 6. Dumneavoastră faceţi economii pentru viitor? □ Da (continuă cu întrebarea 9) □ Nu (continuă cu întrebarea 10) 53 . Care sunt principalele avantaje ale sistemului de pensii de stat? Vă rugăm să le notaţi în ordinea importanţei lor. Citeşte variantele. 2 pentru următorul. 7. Îmbunătăţirea calităţii şi acesibilităţii serviciilor de sănătate şi asistenţă socială Flexibilizarea programului de muncă Strategii şi facilităţi pentru încurajarea angajatorilor să angajeze persoane cu vârste peste 45-50 ani. Notează avantajele menţionate de respondent în ordinea importanţei lor. POŢINCU CRISTIAN An. 2 pentru următorul. Notează dezavantajele menţionate de respondent în ordinea importanţei lor. II. începând cu 1 pentru cel mai important. etc. începând cu 1 pentru cel mai important. (Răspuns multiplu. Master Afaceri Internaţionale 4.“Atitudini. Citeşte variantele. (Răspuns multiplu.

..... Intenţionaţi să „achiziţionaţi” o pensie privată? (Răspuns unic............ Master Afaceri Internaţionale 8... opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.. Deţineţi o pensie privată? □ Da (continuă cu întrebarea 13) □ Nu (continuă cu întrebarea 11) 10... Care este modalitatea de economisire pe care o folosiţi în principal? (Răspuns multiplu) □ □ □ □ □ □ Depozite bancare Cumpărare de acţiuni / obligaţiuni Valută Investiţii imobiliare Fonduri private Economii proprii 9... II.. POŢINCU CRISTIAN An.) □ Da (continuă cu întrebarea 15) □ Nu (continuă cu întrebarea 12) □ Nu ştiu (continuă cu întrebarea 15) 11...... Care ar fi motivul pentru care nu aţi apela la o pensie privată? (Răspuns unic.“Atitudini.. Continuă cu întrebarea 15) □ □ □ □ □ Nu am încredere în fondurile private Nu doresc să cotizez la două fonduri: şi cel de stat şi cel privat Am încredere în sistemul de stat Nu cred că sunt avantajoase Altul... Care? ......... 12. Vă rugăm să vă exprimaţi gradul de satisfacţie cu privire la pensia privată deţinută? 54 ..... Care a fost motivul pentru care aţi apelat la o pensie privată? □ □ □ □ □ Economie sigură pentru viitor Un supliment financiar la bătrâneţe Nu ţine cont de vechimea în muncă Poate fi lăsată moştenire urmaşilor Eşti liber să alegi nivelul de cotizare 13.....

........... Aţi auzit discuţiile actuale despre reforma de pensii? (Răspuns unic) 55 .... Câtă importanţă acordaţi următorilor factori.... Continuă cu întrebarea 17) Deloc important 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 Foarte important 5 5 5 5 Factori Valoarea contribuţiei Perioada de contribuţie Rentabilitatea fondurilor de pensii Costurile cu administrarea fondului 16... Continuă cu întrebarea 18) Foarte puţină □ Puţină □ Aşa şi aşa □ Multă □ Foarte multă □ 17........... Între fiecare două nivele se presupune existenţa aceleaşi distanţe.... POŢINCU CRISTIAN An... Distribuiţi 100 de puncte următoarelor variante....“Atitudini... II.... Ce sumă din venitul dumneavoastră lunar aţi fi dispus să cotizaţi la un fond de pensii privat? (Răspuns unic...... Cât de importantă este deţinerea unei pensii private pentru dumneavoastră? (Răspuns unic. Continuă cu întrebarea 16) Pensie de stat Pensie privată Economii proprii TOTAL Puncte ___ ___ ___ 100 15........ atunci când aţi alege un anumit fond de pensii private? (Răspuns unic pe linie... 18..... în funcţie de modul în care doriţi să fie alcătuită pensia dumneavoastră: (Completează spaţiile libere cu numărul de puncte acordat..... opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”... Continuă cu întrebarea 19) . Master Afaceri Internaţionale Foarte satisfăcut __________________________ Deloc satisfăcut 14..

POŢINCU CRISTIAN An. dezacord total Afirmaţii Reforma este gândită pentru a servi interesele companiilor internaţionale de asigurări Guvernanţii s-au gândit la oamenii săraci când au gândit această reformă Vom plăti asigurări private. nici/nici 2. Vă rog să prezentaţi gradul dumneavoastră de acord sau dezacord în legătură cu următoarele afirmaţii: (Răspuns unic pe linie. Consideraţi benefic introducerea unui sistem de pensii private obligatorii pentru persoanele în vârstă de până la 35 ani şi facultativ în cazul celor cu vârstă cuprinsă între 35-45 ani. dezacord 1. Continuă cu întrebarea 22) 5. De unde aţi aflat despre reforma pensiilor? (Răspuns multiplu.“Atitudini. Începe întotdeauna cu o altă afirmaţie. dar s-ar putea să nu beneficiem de aceste fonduri Reforma este în favoarea unor grupuri de interese 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 21. □ Da □ Nu 56 . II. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. Continuă cu întrebarea 21) □ □ □ □ □ □ Ziare Radio Televiziune Internet Consultarea legiilor Discuţii cu alţii 20. acord total 4. Master Afaceri Internaţionale □ Da (continuă cu întrebarea 20) □ Nu (continuă cu întrebarea 22) 19. Am să vă citesc o serie de afirmaţii pe care alte persoane le-au făcut cu privire la reforma pensiilor. acord 3.

etc.“Atitudini.. Câtă încredere acordaţi unui fond de investiţii privat? (Răspuns unic. Notează toate avantajele menţionate de respondent în ordinea importanţei lor. Care credeţi că ar fi grupurile care ar benefica de acest sistem de pensii private? □ □ □ □ □ Persoanele cu venituri mari Persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani Persoanele care nu lucrează cu carte de muncă Liberii profesionişti Alţii.. Care consideraţi că ar putea fi principalele dezavantaje ale sistemului de pensii privat? Vă rugăm să le notaţi în ordinea importanţei lor. Notează toate dezavantajele menţionate de respondent în ordinea importanţei lor. începând cu 1 pentru cel mai important.... începând cu 1 pentru cel mai important.... Continuă cu întrebarea 24) Caracteristici Control asupra sumelor plătite de-a lungul timpului pentru pensie Participantul beneficiază direct de sumele cu care a contribuit Stabilirea de către participant a cotei de contribuţie la fondul de pensii Deducerea contribuţiei la fondul de pensii din impozitul pe venit al cotizantului Posibilitatea de a lăsa moştenire pensia 23. opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”.... Citeşte variantele. Între fiecare două nivele se presupune existenţa aceleaşi distanţe...... Citeşte variantele... Continuă cu întrebarea 25) Caracteristici Administrate de companii private Prezintă riscul că odată acceptat un fond privat obligatoriu nu mai poţi renunţa la el Costuri de administrare a fondului Este direct proporţională cu retribuţia salarială Fondul privat nu asigura o pensie viageră precum sistemul de stat 24.. (Răspuns multiplu. 2 pentru următorul.. etc.. POŢINCU CRISTIAN An........ Master Afaceri Internaţionale 22. II....... 25.. Continuă cu întrebarea 27) □ Foarte puţină 1 2 3 4 5 Foarte multă 57 ..... Care? . (Răspuns multiplu.. Care consideraţi că ar putea fi principalele avantaje ale sistemului de pensii privat? Vă rugăm să le notaţi în ordinea importanţei lor. 2 pentru următorul.

Care credeţi că ar fi măsurile ce ar putea fi luate pentru reducerea inegalităţilor de gen prin egalizarea vârstei de pensionare? (Răspuns unic......... Care?. Care?.... opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”...... Continuă cu întrebarea 31) □ □ □ □ □ Situaţia dificilă de piaţa muncii Angajatorii care nu vor să mai angajeze persoane peste 45 de ani Lipsa unor locuri de muncă în zone slab dezvoltate Presiunea şi stresul de la locul de muncă Alta......... Credeţi că egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaţilor ar putea fi o măsură benefică? (Răspuns unic) □ Da (continuă cu întrebarea 29) □ Nu (continuă cu întrebarea 30) 28. Master Afaceri Internaţionale 26............ 27.... promovare.. II.. Continuă cu întrebarea 31) □ □ □ □ □ Dezvoltarea de noi locuri de muncă Combaterea atitudinilor discriminatorii ale angajatorilor Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de trai Îmbunătăţirea serviciilor de educaţie preşcolară şi a celor de sănătate Alta........ POŢINCU CRISTIAN An.......... Continuă cu întrebarea 28) □ □ □ □ □ Statul Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private O comisie specială organizată Alta. Care ar fi motivele pentru care credeţi că egalizarea vârstei de pensionare nu ar fi benefică? (Răspuns multiplu..... Nediscriminare la angajare. 29.... Măsuri pentru încurajarea taţilor să se implice în creşterea copiilor 58 .. Cine credeţi că ar trebui să fie responsabil pentru asigurarea pensiilor private în România? (Răspuns unic...... 30.... Continuă cu întrebarea 32) □ □ □ □ Cuantificarea muncii de valoare egală pentru verificarea plăţii egale.. Care ar fi argumentele pozitive pentru care credeţi că egalizarea vârstei de pensionare ar fi benefică? (Răspuns multiplu....... Servicii de calitate accesibile pentru creşterea şi îngrijirea copiilor. formare profesională..“Atitudini.... Care? .

II. Ocupaţia dumneavoastră: □ □ □ □ □ □ patron / manager specialist / cadru cu pregătire superioară angajat cu studii medii şomer student alta....... Care? .... Care este ultima şcoală absolvită? □ □ □ □ liceu studii postliceale facultate studii postuniversitare 33.......“Atitudini... opinii şi comportamente ale cetăţenilor braşoveni cu privire la reforma pensiilor”. 34.... POŢINCU CRISTIAN An.......... În ce interval se încadrează venitul net lunar al dumneavoastră: □ □ □ □ între 381 – 500 între 501 – 1000 între 1001 – 1600 peste 1600 35. Vârsta dumneavoastră: □ 20-24 ani □ 25-34 ani □ 35-45 ani Vă mulţumesc! 59 . Sexul: □ Masculin □ Feminin 32....... Master Afaceri Internaţionale 31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful