DIGITAL KAMERA

Bruksanvisning

No

Her finner du det
Finn det du ser etter, i:

i i

Innholdsfortegnelse Stikkordregister for spørsmål og svar

s. viii–xiii

Finn elementer etter funksjon eller menynavn.

s. iv–vii

Vet du hva du vil gjøre, men ikke funksjonsnavnet? Finn det i stikkordregisteret for spørsmål og svar.

i i i

Stikkordregister Feilmeldinger

s. 276–278

Søk ved hjelp av nøkkelord.

s. 255–257

Hvis en advarsel vises i kontrollpanelet, søkeren eller skjermen, finner du løsningen her.

Feilsøking

s. 250–254

Fungerer ikke kameraet som forventet? Finn løsningen her.
A For egen sikkerhet Les sikkerhetsinstruksjonene i "For egen sikkerhet" (s. xiv) før du bruker kameraet for første gang. Help Bruk kameraets innebygde hjelpefunksjon for hjelp med menyelementer og andre emner. Se side 21 for detaljer.

Pakkeinnhold
Kontroller at alle artiklene i listen under fulgte med kameraet. Minnekort selges separat.
❏ D90 digitalkamera (s. 3) ❏ Deksel for hus (s. 3, 240) ❏ BM-10 LCD ❏ DK-5 okularlokk skjermdeksel (s. 17) (s. 17)

❏ EN-EL3e oppladbart litiumionbatteri med batterideksel (s. 22, 23)

❏ MH-18a hurtiglader ❏ AN-DC1 reim med strømledning (s. 17) (s. 22)

❏ BS-1 deksel til tilbehørsskoen (s. 233)

❏ EG-D2 audio/video- ❏ UC-E4 USB-kabel kabel (s. 146) (s. 149, 151)

❏ Garanti ❏ Bruksanvisning (denne veiledningen) ❏ Quick Guide (en bruksanvisning for førstegangsbrukere som beskriver de enkleste stegene involvert i oppgaver som å ta bilder, kopiere bilder til en datamaskin og å ta utskrift av bilder) ❏ Installeringsveiledning for programvare ❏ Software Suite-CD-ROM

i

Symboler og begreper
For å gjøre det enklere å finne den informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og begreper:

D kameraet, for å unngå at kameraet blir skadet. A kameraet.

Dette ikonet angir forholdsregler og informasjon du bør lese før du bruker Dette ikonet angir merknader og informasjon du bør lese før du bruker

Informasjon om varemerker Macintosh, Mac OS og QuickTime er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Logoen SD er et varemerke tilhørende SD Card Association. PictBridge og logoen SDHC er varemerker. HDMI, logoen HDMI og HighDefinition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende HDMI Licensing LLC. Alle andre varemerker som nevnes i denne bruksanvisningen eller annen dokumentasjon som fulgte med Nikon-produktet, er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres respektive eiere.

A

ii

X Innledning s Grunnleggende fotografering og avspilling h Mer om fotografi (Alle moduser) t P, S, A og M modus I Mer om avspilling Q Tilkoblinger o Avspillingsmeny i Opptaksmeny L Egendefinerte innstillinger g Meny for oppsett u Retusjeringsmeny w Nye innstillinger/ v Min meny n Tekniske merknader

iii

Stikkordregister for spørsmål og svar
Finn det du leter etter ved hjelp av stikkordregisteret for spørsmål og svar.

Nye funksjoner
Spørsmål Kan jeg bruke skjermen som søker? Hvordan tar jeg opp filmer? Kan jeg kontrollere hvordan bildene blir behandlet? Hvordan bevarer jeg detaljer i skygge- og høylysområder? Hvordan beholder jeg motivet i fokus når jeg forandrer komposisjonen? Hvordan fjerner jeg støv fra mikrofilteret som beskytter bildesensoren? Nøkkelfrase Levende visning Å ta opp filmer Bildekontroller Aktiv D-Lighting 3D-tracking Rengjør bildebrikken Se side 43 50 108 119 173 203

Ofte stilte spørsmål
Spørsmål Hvordan bruker jeg menyene? Hvordan får jeg mer informasjon om en meny? Kan jeg få rask tilgang til hyppig brukte innstillinger? Kan jeg få rask tilgang til nylig brukte innstillinger? Hva betyr disse indikatorene? Nøkkelfrase Bruke menyene Help Min meny Se side 18 21 225 224 7, 9 255 35 34 79 66, 68 233 228 239 242 240 247 243

Nye innstillinger Kontrollpanel, søker Feilmeldinger og Hva betyr denne advarselen? skjermvisninger Hvor mange flere bilder kan jeg ta med dette Antall gjenværende minnekortet? eksponeringer Hvor mye er igjen av batteriet før det er utladet? Batterinivå Hva betyr "eksponering" og hvordan virker det? Eksponering Hva gjør jeg med okularsøker-lokket? Selvutløser, fjernkontroll Hvilke blitsenheter (ekstrautstyr) kan jeg bruke? Blitsenheter (Ekstrautstyr) Hvilke objektiver kan jeg bruke? Objektiver Hva slags tilbehør er tilgjengelig for mitt kamera? Tilbehør Hvilke minnekort kan jeg bruke? Godkjente minnekort Hva slags programvare er tilgjengelig for kameraet? Tilbehør Hvem kan jeg be om å reparere eller undersøke Vedlikehold av kameraet kameraet? Hvordan rengjør jeg kameraet eller objektivet? Rengjøre kameraet

iv

Kamerainnstillinger
Spørsmål Hvordan kan jeg få deler av bildene mine til å slutte å blinke? Hvordan justerer jeg søkerens fokus? Hvordan forhindrer jeg at skjermen slår seg av? Hvordan stiller jeg klokken på kameraet? Hvordan stiller jeg inn klokken på sommertid? Hvordan endrer jeg tidssoner når jeg reiser? Hvordan justerer jeg skjermens lysstyrke? Hvordan gjenoppretter jeg standardinnstillingene? Hvordan skrur jeg av lyset på forsiden av kameraet? Kan jeg vise et rutenett for komposisjon i søkeren? Hvordan kan jeg se kontrollpanelet i mørket? Hvordan forhindrer jeg at visningene for lukkertid og blenderåpning slår seg av? Hvordan justerer jeg selvutløserforsinkelsen? Hvordan justerer jeg fjernkontrollforsinkelsen? Hvordan slår jeg av kameraets pipesignaler? Kan jeg vise menyene på et annet språk? Hvordan unngår jeg at filnummeret nullstilles når jeg setter inn et nytt minnekort? Hvordan tilbakestiller jeg filnummereringen til 1? Nøkkelfrase Bildeinformasjon, merkinger Søkerfokus Skjerm av Verdenstid LCD-lysstyrke Nullstilling med to knapper Lampe til fokuseringslys Rutenett LCD-opplyser Automåler av Selvutløser Fjernkontroll Pipesignal Språk (Language) Filnummersekvens Se side 131, 163 32 180 204 202 75 174 181 8, 196 35, 179 66, 179 68, 180 180 204 182

v

Fotografering
Spørsmål Nøkkelfrase Finnes det en enkel måte for å ta øyeblikksfotografi? Automodus Finnes det en enkel måte for å ta mer kreative Scenemodi bilder? j modus Kan jeg ta bilder uten blits? Blitsfunksjon ISO-følsomhet Hvordan får jeg frem et portrettmotiv? Portrettmodus Hvordan tar jeg gode landskapsbilder? Landskapsmodus Hvordan tar jeg nærbilder av små motiver? Nærbildemodus Hvordan "fryser" jeg et motiv i bevegelse? Sportmodus Hvordan kan jeg inkludere nattbakgrunner i Nattportrettmodus portrettbildene mine? Hvordan tar jeg mange bilder i rask rekkefølge? Utløsermodus Kan jeg ta selvportrett? Selvutløser Finnes det fjernkontroll for dette kameraet? Fjernkontroll Hvordan justerer jeg eksponering? P, S, A og M modier Hvordan "fryser" jeg motiver i bevegelse eller gjør S-modus (lukkerprioritert dem uskarpe? automatikk) A-modus (blenderprioritert Hvordan gjør jeg bakgrunnsdetaljer uskarpe? automatikk) Kan jeg gjøre bilder lysere eller mørkere? Eksponeringskompensasjon Hvordan bruker jeg tidseksponering? Lange eksponeringstider Hvordan bruker jeg blitsen? Blitsfotografering Kan blitsen gå av automatisk når det er nødvendig? Blitsfunksjon Hvordan forhindrer jeg at blitsen går av? Hvordan forhindrer jeg rød øyerefleks? Reduksjon av rød øyerefleks Kan jeg styre hvordan kameraet fokuserer? Autofokus Hvordan kan jeg fokusere på et motiv i bevegelse? Autofokus-modus Hvordan kan jeg velge hvor kameraet fokuserer? Fokuspunkt Kan jeg forandre komposisjonen etter å ha fokuser? Fokuslås Kan jeg lage multieksponeringer? Multieksponering Hvordan forbedrer jeg bildekvaliteten? Hvordan tar jeg større bilder? Bildekvalitet og -størrelse Hvordan får jeg plass til flere bilder på minnekortet? Kan jeg ta mindre bilder for e-post? Se side 34 41 34 71 74 41 41 42 42 42 64 66 68 78 81 82 90 85 70 70 71 54 54 56 57 121 62, 63

vi

Visning og retusjering av bilder
Spørsmål Kan jeg vise bildene mine på kameraet? Kan jeg vise mer informasjon om bilder? Hvordan kvitter jeg meg med uønskede bilder? Kan jeg slette flere bilder samtidig? Kan jeg zoome inn på bilder for å kontrollere at de er i fokus? Kan jeg gjøre noe for å hindre at bilder slettes ved et uhell? Finnes det et alternativ for automatisk avspilling ("lysbildefremvisning")? Kan jeg vise bildene mine på TV-skjermen? Kan jeg vise bildene mine i HD-kvalitet? Hvordan kopierer jeg bilder til datamaskinen? Hvordan skriver jeg ut bilder? Kan jeg skrive ut bilder uten en datamaskin? Kan jeg skrive ut bildene med dato? Hvordan bestiller jeg profesjonelle utskrifter? Hvordan får jeg frem skyggebelagte detaljer? Kan jeg fjerne røde øyne? Kan jeg beskjære bildene mine på kameraet? Kan jeg lage en monokrom kopi av et bilde? Kan jeg lage en kopi med andre farger? Hvordan justerer jeg eksisterende farger? Kan jeg lage en liten kopi av et bilde? Kan jeg legge to bilder over hverandre for å lage ett bilde? Kan jeg bruke kameraet til å opprette JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder? Finnes det en rask måte for å retusjere bilder? Kan jeg rette opp bilder? Hvordan kan jeg redusere fortegninger? Kan jeg skape fiskeøyeeffekt? Kan jeg sammenligne retusjerte kopier med originalene? Nøkkelfrase Kameraets avspillingsmodus Bildeinformasjon Slette individuelle bilder Slett Avspillingszoom Beskytt Pictmotion Lysbildefremvisning TV-avspilling HDMI Kople til en datamaskin Skrive ut bilder Skrive ut via USB Tidsstempel, DPOF Utskriftsbestilling (DPOF) D-Lighting Korreksjon av rød øyerefleks Beskjær Monokrom Filtereffekter Fargebalanse Lite bilde Bildeoverlapping NEF (RAW)-behandling Rask retusjering Rette Fortegningskontroll Fiskeøye Direkte sammenligning Se side 48, 128 129 49, 140, 162 162 138 139 141, 143 146 147 148 150 151 152, 155 157 212 212 213 214 215 216 216 218 220 221 221 222 222 223

vii

Innholdsfortegnelse
Stikkordregister for spørsmål og svar ............................................................................... iv For egen sikkerhet.................................................................................................................. xiv Merknader................................................................................................................................. xvi

Innledning

1

Oversikt ......................................................................................................................................... 2 Bli kjent med kameraet............................................................................................................ 3
Kamerahuset ...............................................................................................................................3 Modushjulet ................................................................................................................................6 Kontrollpanel ..............................................................................................................................7 Søkeren .........................................................................................................................................9 Skjerm for opptaksinformasjon......................................................................................... 10 Kommandohjulene................................................................................................................ 13 Feste bærestroppen AN-DC1 ............................................................................................. 17 Skjermdekslet BM-10 ............................................................................................................ 17 Søkerokularkoppen DK-21 .................................................................................................. 17

Kameramenyene......................................................................................................................18
Bruke kameramenyene ........................................................................................................ 19 Help ............................................................................................................................................. 21

De første trinnene ...................................................................................................................22
Lade batteriet........................................................................................................................... 22 Sette inn batteriet .................................................................................................................. 23 Sette på et objektiv................................................................................................................ 25 Grunnleggende oppsett ...................................................................................................... 27 Sette inn minnekort............................................................................................................... 29 Justere søkerfokus.................................................................................................................. 32

Grunnleggende fotografering og avspilling

33

"Pek-og-Skyt" Fotografi (i og j-modus)......................................................................34
Steg 1: Slå på kameraet ........................................................................................................ 34 Steg 2: Velg opptaks- og fokusmodus ............................................................................ 36 Steg 3: Kontroller kamerainnstillingene......................................................................... 36 Steg 4: Komponer bildet...................................................................................................... 37 Steg 5: Fokus ............................................................................................................................ 38 Steg 6: Opptak ......................................................................................................................... 39

Kreativ fotografering (Scenemoduser) ............................................................................41
k Portrett.............................................................................................................................. 41 l Landskap.......................................................................................................................... 41 n Nærbilde........................................................................................................................... 42

viii

m Sport...................................................................................................................................42 o Nattportrett .....................................................................................................................42

Komponere bilder på skjermen (Levende visning) .....................................................43 Grunnleggende avspilling....................................................................................................48
Slette uønskede bilder ..........................................................................................................49

Ta opp og spille av filmer (Levende visning) .................................................................50

Mer om fotografi (Alle moduser)

53

Fokus ............................................................................................................................................54
Autofokus ..................................................................................................................................54 Valg av søkefelt........................................................................................................................56 Fokuslås......................................................................................................................................57 Manuell fokus...........................................................................................................................59

Bildekvalitet og -størrelse .....................................................................................................61
Bildekvalitet ..............................................................................................................................62 Bildestørrelse............................................................................................................................63

Utløserfunksjon ........................................................................................................................64
Kontinuerlig funksjon............................................................................................................65 Selvutløsermodus ($) ...........................................................................................................66 Bruke fjernkontroll (ekstrautstyr)(#) .................................................................................68

Bruke den innebygde blitsen ..............................................................................................70
Blitsmodus.................................................................................................................................71

ISO-følsomhet ...........................................................................................................................74 Nullstilling med to knapper .................................................................................................75

P, S, A og M modus

77

Lukkertid og blender..............................................................................................................78
Modus P (Programautomatikk) .........................................................................................80 Modus S (Lukkerprioritert automatikk)...........................................................................81 Modus A (Blenderprioritert automatikk)........................................................................82 Modus M (Manuell) ................................................................................................................83

Eksponering...............................................................................................................................87
Lysmåling...................................................................................................................................87 Automatisk eksponeringslås (bare P, S og A modus) ................................................88 Eksponeringskompensasjon...............................................................................................90 Blitskompensasjon .................................................................................................................91 Eksponering og alternativ blitseksponering.................................................................92

Hvitbalanse ................................................................................................................................95
Finjustere hvitbalansen ........................................................................................................97 Velge fargetemperatur .........................................................................................................99 Manuelt forvalg .................................................................................................................... 100

ix

Bildekontroller ....................................................................................................................... 108
Velge Nikon bildekontroller..............................................................................................109 Endre eksisterende bildekontroller................................................................................110 Opprette egendefinerte bildekontroller......................................................................113 Dele egendefinerte bildekontroller...............................................................................115 Styre egendefinerte bildekontroller..............................................................................117

Aktiv D-Lighting.................................................................................................................... 119 Multieksponering ................................................................................................................. 121 GP-1 GPS-enheten................................................................................................................ 124

Mer om avspilling

127

Avspilling på full skjerm ..................................................................................................... 128
Bildeinformasjon...................................................................................................................129

Miniatyravspilling ................................................................................................................. 135 Kalenderavspilling................................................................................................................ 136 Se nærmere på sakene: Avspillingszoom .................................................................... 138 Beskytte bildene mot sletting.......................................................................................... 139 Slette enkeltbilder ................................................................................................................ 140 Pictmotion............................................................................................................................... 141 Lysbildefremvisning ............................................................................................................ 143

Tilkoblinger

145

Vise bilder på TV.................................................................................................................... 146
Standard HD-enheter..........................................................................................................146 HD-enheter .............................................................................................................................147

Kople til en datamaskin...................................................................................................... 148
Før du kopler til kameraet .................................................................................................148 Kople til kameraet ................................................................................................................149

Skrive ut bilder....................................................................................................................... 150

Menyveiviser

159

D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder....................................................................... 160
Velge flere bilder...................................................................................................................160 Slett .......................................................................................................................................162 Mappe for avspilling .......................................................................................................162 Skjul bilde ...........................................................................................................................162 Visningsmodus .................................................................................................................163 Bildevisning........................................................................................................................163 Dreie til høydeformat .....................................................................................................163 Pictmotion ..........................................................................................................................163

x

Lysbildefremvisning....................................................................................................... 164 Utskriftsbestilling (DPOF) ............................................................................................. 164

C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer ................................................................... 165
Stille inn bildekontroll ................................................................................................... 165 Bruk av bildekontroll...................................................................................................... 165 Bildekvalitet....................................................................................................................... 165 Bildestørrelse .................................................................................................................... 165 Hvitbalanse........................................................................................................................ 165 Knapp for ISO-følsomhet.............................................................................................. 166 Aktiv D-Lighting............................................................................................................... 166 Fargerom............................................................................................................................ 167 Støyred. ved lang eksp. (Støyreduksjon ved lange eksponeringer) ............. 167 Høy ISO-verdi.................................................................................................................... 168 Aktiv mappe...................................................................................................................... 169 Multieksponering............................................................................................................ 170 Filminnstilling................................................................................................................... 170

A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger............................ 171
A: Nullstill egend. Innst. ............................................................................................... 172 a: Autofokus ........................................................................................................................... 173 a1: AF-søkefeltfunksjon................................................................................................. 173 a2: Midtre fokuspunkt.................................................................................................... 174 a3: Innebygget fokuseringslys.................................................................................... 174 a4: AF-punktbelysning .................................................................................................. 175 a5: Overlapping av fokuspkt. ...................................................................................... 175 a6: AE-L/AF-L for MB-D80 ............................................................................................. 176 a7: Autofokus i direkte visning ................................................................................... 176 b: Lysmåling/eksponering ................................................................................................ 177 b1: EV-trinn for eksp.ktrl. .............................................................................................. 177 b2: Enkel eksp.komp. ..................................................................................................... 177 b3: Måleo. for sentr.dom. lysm. .................................................................................. 178 b4: Fininnstille optimal eksp. ...................................................................................... 178 c: Tidsbrytere/AE-lås).......................................................................................................... 179 c1: Utløser AE-L ................................................................................................................ 179 c2: Auto. utkob.av lysmåler.......................................................................................... 179 c3: Selvutløser................................................................................................................... 179 c4: Forsinkelse for skjerm av........................................................................................ 180 c5: Fjernkontrollens forsinkelse ................................................................................. 180 d: Opptak/visning ................................................................................................................ 180 d1: Pipesignal.................................................................................................................... 180 d2: Rutenett i søkeren.................................................................................................... 181 d3: ISO-visning og -justering....................................................................................... 181 d4: Varsel i søkeren ......................................................................................................... 181 d5: Skjermtips ................................................................................................................... 182 d6: Opptakshast. for CL-funk....................................................................................... 182 d7: Filnummersekvens .................................................................................................. 182 d8: Display for opptaksinfo.......................................................................................... 183

xi

d9: LCD-lys..........................................................................................................................183 d10: Utløserforsinkelse...................................................................................................183 d11: Blinkevarsel...............................................................................................................183 d12: Batteritype MB-D80 ...............................................................................................184 e: Altern. eksp./blits .............................................................................................................185 e1: Lukkertid for blits ......................................................................................................185 e2: Blitsktrl. for innebygd blits.....................................................................................185 e3: Innstillingslys ..............................................................................................................191 e4: Altern. eksp. stillet inn .............................................................................................191 e5: Automatisk FP ............................................................................................................195 e6: Rekkef. for alter. eksp...............................................................................................195 f: Kontroller .............................................................................................................................196 f1: D Bryter ........................................................................................................................196 f2: OK-knapp (opptaksmodus) ....................................................................................196 f3: Tildel FUNC-knappen................................................................................................197 f4: Tildel AE-L/AF-L-knappen .......................................................................................200 f5: Tilpass kommandohjulene .....................................................................................201 f6: Ikke minnekort? ..........................................................................................................201 f7: Omvendte indikatorer..............................................................................................201

B Menyen for oppsett: Kamerainnstilling .................................................................... 202
Formater minnekort. ......................................................................................................202 LCD-lysstyrke .....................................................................................................................202 Rengjør bildebrikken ......................................................................................................203 Lås opp speilet for rengjøring .....................................................................................203 Videostandard...................................................................................................................203 HDMI.....................................................................................................................................203 Verdenstid ..........................................................................................................................204 Språk (Language) .............................................................................................................204 Bildekommentar...............................................................................................................205 Automatisk bilderotering..............................................................................................205 Image Dust Off referansebilde ....................................................................................206 Batteriinformasjon...........................................................................................................208 GPS ........................................................................................................................................208 Laste opp Eye-Fi ...............................................................................................................208 Firmware-versjon.............................................................................................................208

N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier ............................................... 209
Opprette retusjerte kopier ................................................................................................210 D-Lighting...........................................................................................................................212 Korreksjon av rød øyerefleks........................................................................................212 Beskjær.................................................................................................................................213 Monokrom..........................................................................................................................214 Filtereffekter ......................................................................................................................215 Fargebalanse .....................................................................................................................216 Lite bilde..............................................................................................................................216 Bildeoverlapping..............................................................................................................218 NEF (RAW)-behandling ..................................................................................................220 Rask retusjering ................................................................................................................221

xii

Rette..................................................................................................................................... 221 Fortegningskontroll ....................................................................................................... 222 Fiskeøye .............................................................................................................................. 222 Direkte sammenligning ................................................................................................ 223

m Nye innstillinger/O Min meny .................................................................................... 224
m Nye innstillinger: Vise nye innstillinger................................................................... 224 O Min meny: Opprette en egendefinert meny......................................................... 225

Tekniske merknader

227

Kompatible objektiver ........................................................................................................ 228
Kompatible CPU-objektiver ............................................................................................. 229 Objektiver uten CPU ........................................................................................................... 230

Ekstra blits (Elektronblits) .................................................................................................. 233
Nikon Creative Lighting System (CLS).......................................................................... 233 Blitskontakter ........................................................................................................................ 238

Annet tilbehør........................................................................................................................ 239 Vedlikeholde kameraet....................................................................................................... 243
Lagring..................................................................................................................................... 243 Rengjøring.............................................................................................................................. 243 Mikrofilteret ........................................................................................................................... 244

Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler .............................................. 248 Feilsøking................................................................................................................................. 250
Skjerm ...................................................................................................................................... 250 Opptak (Alle moduser)....................................................................................................... 251 Opptak (i, j, k, l, m, n og o modus).................................................................... 252 Opptak (P, S, A, M) .............................................................................................................. 252 Avspilling ................................................................................................................................ 253 Diverse ..................................................................................................................................... 254

Feilmeldinger ......................................................................................................................... 255 Tillegg ....................................................................................................................................... 258
Tilgjengelige innstillinger og standarder.................................................................... 258 Minnekortkapasitet............................................................................................................. 262 Eksponeringsprogram ....................................................................................................... 263 Program for alternative eksponeringer ....................................................................... 264 Blitskontroll ............................................................................................................................ 265 Lukkertider tilgjengelig med den innebygde blitsen............................................. 265 Blenderåpning, følsomhet og blitsens avstandsområde ...................................... 266

Spesifikasjoner....................................................................................................................... 267 Indeks........................................................................................................................................ 276

xiii

For egen sikkerhet
Du kan forhindre skade på deg selv, andre eller Nikon-produktet ved å lese følgende sikkerhetsforholdsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse sikkerhetsanvisningene et sted der alle som bruker produktet, kan lese dem. Konsekvensene av å overse forholdsreglene som er oppført i denne delen, angis med følgende symbol: ikonet angir advarsler. Les A Detteforhindre eventuelle skader.alle advarslene før du bruker dette Nikon-produktet, for å

❚❚ ADVARSLER A Hold solen utenfor bildet
Når du tar bilder av bakgrunnsbelyste motiver, må du passe på å holde solen godt utenfor bildet. Sollys som er fokusert i kameraet når solen er i eller nær rammen, kan forårsake brann.

A Ikke demonter kameraet
Hvis du berører produktets indre deler, kan det føre til skader. Ved funksjonsfeil må produktet bare repareres av en kvalifisert tekniker. Hvis produktet åpner seg som følge av et fall eller annet uhell, fjerner du batteriet og/eller nettadapteren. Ta deretter produktet med til et autorisert Nikon-verksted for inspeksjon.

A Ikke se på solen gjennom søkeren
Det kan oppstå permanent synsskade hvis du ser på solen eller andre sterke lyskilder gjennom søkeren.

A Bruke søkerens diopterkontroll
Når du håndterer søkerens diopterkontroll med øyet inntil søkeren, må du passe på at du ikke får fingeren i øyet.

A Må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser
Elektronisk utstyr må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser. Dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

A Holdes utenfor barns rekkevidde
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det oppstå skader.

A Slå av utstyret øyeblikkelig ved funksjonsfeil
Hvis du merker røyk eller uvanlig lukt fra utstyret eller nettadapteren (ekstrautstyr), kopler du fra nettadapteren og fjerner batteriet umiddelbart. Vær forsiktig slik at du unngår brannskader. Fortsatt bruk kan resultere i skader. Etter at du har tatt ut batteriet, tar du med utstyret til et autorisert Nikon-verksted for inspeksjon.

A Ikke plasser bærestroppen rundt halsen på barn/
spedbarn Hvis du plasserer bærestroppen rundt halsen på et barn/spedbarn, kan det føre til at barnet kveles.

A Vær forsiktig når du bruker blitsen
• Hvis du bruker kameraet med blitsen nær huden eller andre objekter, kan det oppstå brannsår. • Hvis du avfyrer blitsen i kort avstand fra motivets øyne, kan det forårsake midlertidig synsskade. Vær spesielt oppmerksom når du skal fotografere små barn/spedbarn. Da må blitsen være minst én meter fra motivet.

xiv

A Forholdsregler ved håndtering av batterier
Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de ikke håndteres riktig. Overhold følgende forholdsregler når du håndterer batterier som brukes i dette produktet: • Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret. • Ikke kortslutt eller demonter batteriet. • Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri. Hvis du bruker en nettadapter, må du forsikre deg om at den er frakoblet. • Ikke prøv å sette inn batteriet opp-ned eller baklengs. • Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme. • Batteriet må ikke senkes ned i eller utsettes for vann. • Sett på batteripoldekselet når du transporterer batteriet. Batteriet må ikke transporteres eller oppbevares sammen med metallgjenstander, for eksempel halskjeder eller hårnåler. • Batteriet er mer utsatt for lekkasje når det er helt utladet. For å unngå skader på kameraet må du passe på å ta batteriet ut av kameraet når det er utladet. • Når batteriet ikke er i bruk, setter du på batteripoldekselet og oppbevarer det tørt og kjølig. • Batteriet kan være varmt like etter bruk eller når produktet har blitt brukt med batterikraft over en lang periode. Slå av kameraet og la batteriet nedkjøles før du tar det ut. • Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du merker at batteriet har blitt misfarget, deformert eller endret på andre måter.

A Forholdsregler ved håndtering av hurtigladeren
• Hold produktet tørt. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. • Støv på eller i nærheten av metalldelene på støpselet bør fjernes med en tørr klut. Fortsatt bruk kan forårsake brann. • Ikke håndter strømkabelen eller kom i nærheten av laderen under tordenvær. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektriske støt. • Du må ikke skade, endre, dra i eller bøye strømkabelen med makt. Ikke plasser strømkabelen under tunge gjenstander eller utsett den for varme eller ild. Hvis isolasjonen skades og metalltrådene er synlige, tar du strømkabelen med til et autorisert Nikon-verksted for inspeksjon. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i brann eller elektriske støt. • Ikke håndter støpselet eller laderen når du er våt på hendene. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektriske støt.

A Bruk riktige kabler
Når du kopler til kabler, må du bare bruke kabler som leveres eller selges av Nikon til dette formålet, for å overholde produktbestemmelsene.

A CD-ROM-plater
CD-ROM-platene som programvaren og brukerveiledningene ligger på, må ikke spilles av i en musikk-CD-spiller. Hvis du spiller av CD-ROM-plater i en musikk-CDspiller, kan du bli utsatt for hørselsskader eller skade utstyret.

A Unngå kontakt med flytende krystaller
Hvis skjermen knuses, er det viktig at du unngår å få flytende krystaller fra skjermen på huden eller i øynene eller munnen. Pass også på at du ikke skjærer deg på knust glass.

xv

Merknader
• Ingen deler av brukerveiledningene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres, omskrives, lagres i et søkesystem eller oversettes til et annet språk i noen som helst form, uansett metode, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Nikon på forhånd. • Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse brukerveiledningene. • Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet. • Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i brukerveiledningene er nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om du melder fra om eventuelle feil eller mangler til Interfoto AS.

xvi

Symbol for separat kassering i europeiske land Dette symbolet angir at dette produktet skal kasseres separat. Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land: • Dette produktet er beregnet for separat kassering ved et egnet kasseringssted. Ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. • Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering. Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart. • Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere • Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av eller reprodusere visse dokumenter Ikke kopier eller reproduser papirpenger, Myndighetene har utstedt forholdsregler mynter, verdipapirer, obligasjoner utstedt om kopier eller reproduksjoner av verdipapirer utstedt av private selskaper av stat eller annen myndighet, selv om (aksjer, veksler, sjekker, gavekort osv.), slike kopier eller reproduksjoner merkes "Prøveeksemplar" eller tilsvarende. transportbevis (f.eks. månedskort o.l.) eller klippekort, unntatt når et minimum av Kopiering eller reproduksjon av sedler, nødvendige kopier skal tilveiebringes for mynter eller verdipapirer som sirkuleres i forretningsmessig bruk av et firma. Det er utlandet, er forbudt. forbudt å kopiere eller reprodusere pass Med mindre tillatelse er utstedt av politiet, lisenser utstedt av forhåndsinnhentet fra myndighetene, er offentlige organer eller private grupper, det forbudt å kopiere eller reprodusere identitetskort og billetter. ubrukte frimerker eller postkort som er • Overhold opphavsretten utstedt av myndighetene. Kopiering eller reproduksjon av Det er forbudt å kopiere eller reprodusere opphavsrettslig beskyttet arbeid som frimerker utstedt av myndighetene og bøker, musikk, malerier, tresnitt, trykk, kart, dokumenter med lovmessig sertifisering. tegninger, filmer og fotografier er regulert av nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett. Ikke bruk dette produktet til å lage ulovlige kopier eller bryte lover om opphavsrett.

xvii

Kassering av datalagringsenheter Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller andre datalagringsenheter, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra kasserte lagringsenheter ved hjelp av kommersiell programvare. Dette kan føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sørge for at dataene er sikret. Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du slette alle dataene ved hjelp av kommersiell programvare for sletting eller formatere enheten og deretter fylle den opp med bilder som ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av blå himmel). Pass også på at du erstatter eventuelle bilder som er valgt for Manuell forhåndsinnstilling. Pass på å unngå skade når du fysisk ødelegger datalagringsenheter. Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon Nikon-kameraene er utformet etter høyeste standard og har et komplisert elektronisk kretssystem. Bare originalt Nikon-tilbehør (inkludert batteriladere, batterier, nettadaptere og blitstilbehør) som er sertifisert av Nikon og spesielt beregnet til bruk med dette digitale Nikonkameraet, er konstruert for og påvist å virke innenfor Nikons driftsmessige og sikkerhetsmessige krav til dette elektroniske kretssystemet. Bruk av elektronisk tilbehør fra andre produsenter enn Nikon kan skade kameraet og gjøre Nikon-garantien ugyldig. Bruk av oppladbare litiumionbatterier fra leverandører som ikke har det holografiske Nikon-merket vist til høyre, kan påvirke kameraets normale funksjon eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller lekker. Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en autorisert Nikonforhandler.

A

Før du tar viktige bilder Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller på reise), bør du ta et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tapt fortjeneste som kan være et resultat av produktfeil. Livslang læring Som et ledd i Nikons polise om livslang læring ved produktstøtte og opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende webområder: • For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/ • For brukere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support • For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/ Disse nettstedene inneholder oppdatert informasjon om produkter, nyttige tips, svar på ofte stilte spørsmål fra brukerne og generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Du finner mer informasjon hos den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til webadressen nedenfor: http://imaging.nikon.com/

A

xviii

Innledning X
Dette kapittelet dekker den informasjonen du vil trenge før du bruker kameraet, inkludert navn på de forskjellige kameradelene, bruk av kameramenyene og klargjøring av kameraet før bruk.

X

Oversikt ........................................................................................................................... Bli kjent med kameraet ................................................................................................ Kamerahuset................................................................................................................................. Modushjulet.................................................................................................................................. Kontrollpanel................................................................................................................................ Søkeren........................................................................................................................................... Skjerm for opptaksinformasjon ............................................................................................. Kommandohjulene .................................................................................................................... Feste bærestroppen AN-DC1.................................................................................................. Skjermdekslet BM-10................................................................................................................. Søkerokularkoppen DK-21....................................................................................................... Kameramenyene ........................................................................................................... Bruke kameramenyene............................................................................................................. Help.................................................................................................................................................. De første trinnene ......................................................................................................... Lade batteriet ............................................................................................................................... Sette inn batteriet....................................................................................................................... Sette på et objektiv .................................................................................................................... Grunnleggende oppsett........................................................................................................... Sette inn minnekort ................................................................................................................... Justere søkerfokus ......................................................................................................................

2 3 3 6 7 9 10 13 17 17 17 18 19 21 22 22 23 25 27 29 32

1

Oversikt
X
Takk for at du valgte et Nikon digitalt speilreflekskamera (SLR). Les alle instruksjonene nøye for å få mest mulig ut av kameraet, og oppbevar dem et sted der alle brukerne av produktet kan lese dem.

D

Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon Bare originalt Nikon-tilbehør som er sertifisert av Nikon og spesielt beregnet for bruk med ditt digitale Nikon-kamera, er konstruert for og påvist å virke innenfor Nikons driftsmessige og sikkerhetsmessige krav. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG. Service på kameraet og tilbehøret Kameraet er et presisjonsapparat og krever regelmessig service. Nikon anbefaler at du lar den opprinnelige forhandleren eller et autorisert Nikon-verksted inspisere kameraet hvert år eller hvert annet år, og at du har det på service én gang hvert tredje til femte år (merk at du må betale for slik service). Regelmessig inspeksjon og service anbefales særlig hvis du bruker kameraet profesjonelt. Alt tilbehør du bruker regelmessig med kameraet, for eksempel objektiver eller blitsenheter (ekstrautstyr), bør inkluderes når du har kameraet til inspeksjon og service.

D

2

Bli kjent med kameraet
Bruk litt tid på å bli kjent med kamerakontrollene og -visningene. Det kan være lurt å sette et bokmerke i denne delen og slå opp i den mens du leser gjennom resten av brukerveiledningen.

X

Kamerahuset
1 2 6 7 8 9 10 11 12
19

3 4 5
14 15 16

13
20

21
22

17 23 18
24

25

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

Innstillingshjul for utløsermodus................ 6 Festeøye for bærestropp..............................17 Fokusplanmerke (E) .....................................60 Tilbehørssko (for blitsenhet (ekstrautstyr)) ............................................. 233 Deksel til tilbehørsskoen........................... 233 Strømbryter.......................................................34 Utløserknapp....................................................38 E (eksponeringskompensasjon) - knapp.............................................................90 Nullstilling med to knapper ........................75 Z (måling)-knapp..........................................87 Q (formater)-knapp .....................................30 I (utløserfunksjon)-knapp ........................64 AF (autofokusmodus)-knapp.......................54 Nullstilling med to knapper ........................75 Kontrollpanel...................................................... 7

13 Hovedkommandohjul...................................13 14 Lampe til fokuseringslys ........................... 174 Selvutløserlampe............................................67 Lampe for reduksjon av rød øyerefleks ......71 15 Underkommandohjul ...................................13 16 Fn knapp.................................................197, 198 17 Knapp for forhåndsvisning av dybdeskarphet .............................................82 18 Høyttaler 19 Kamerahusdeksel ........................................ 240 20 CPU-kontakter 21 Påsettingsmerke .............................................25 22 Objektivfatning ...............................................60 23 Stativfeste 24 Deksel til batterikammer .............................23 25 Lås for batterideksel ......................................23

3

Kamerahuset (Continued)
1

X
2 3 4 5 11 6 12 13 7 8 9 14 10

1 Innebygd blits..................................................70 2 M (blitsmodus)-knapp ...................................70 Y (blitskompensasjon)- knapp................91 3 Mikrofon ...................................................50, 170 4 Infrarød mottaker ...........................................69 5 D (alternative eksponeringer)-knapp......92 6 Kontaktdeksel ................... 146, 147, 149, 151 7 Utløserknapp for objektivet .......................26 8 Fokusfunksjonsvelger ............................ 54, 59

9 Speil............................................................43, 246 10 DC-IN-kontakt for EH-5a eller EH-5 AC nettadapter (ekstrautstyr)......................239 11 USB-kontakt Kople til en datamaskin ..........................149 Kople til en skriver ....................................151 12 HDMI mini-plugg kontakt .........................147 13 Videokontakt .................................................146 14 Tilbehørsterminal.........................................241

4

Kamerahuset (Fortsatt)
1 2

X
10 3 4 11 12 13 14 5 6 7 8 9 16 17 18 15

1 Søkerokular .......................................................32 2 DK-21 søkerokular ..........................................17 3 O (slett)-knapp Slette bilder....................................................49 Slette bilder under avspilling ............... 140 Q (formater)-knapp .....................................30 4 Skjerm Direkte visning på skjerm .........................43 Vise bilder .......................................................50 Avspilling i full ramme ............................ 128 5 K (avspilling)-knapp........................... 50, 128 6 G (meny)-knapp............................... 19, 159 7 L (hjelp/beskyttelse)-knapp ......... 21, 139 WB (hvitbalanse) knapp Hvitbalanse ....................................................95 Finjustere hvitbalanse................................97 Fargetemperatur..........................................99 8 W (miniatyrbilde/avspillingszoom ut)knapp ............................................................ 135 ISO (ISO-følsomhet)-knapp...........................74

9 X (avspillingszoom inn)- knapp ............. 138 QUAL (bildekvalitet/-størrelse)-knapp Bildekvalitet...................................................62 Bildestørrelse.................................................63 10 Diopterjustering..............................................32 11 AE-L/AF-L knapp Fokuslås...........................................................57 Velge rolle.................................................... 200 12 a (direkte visning)-knapp Fotografering ................................................43 Ta opp filmer .................................................50 13 Multivelger........................................................19 14 J (OK)-knapp ..................................................19 15 Deksel til minnekortspor .............................29 16 Fokusvelgerlås .................................................56 17 Lampe for minnekortaktivitet.............29, 39 18 R (informasjonsvisning/ hurtiginnstillingsvisning)-knapp ....10, 12

5

Modushjulet
Kameraet tilbyr disse elve opptaksmodiene:

X ❚❚ Modusene P, S, A og M
Velg disse modusene for full kontroll over kamerainnstillingene.
P—Programautomatikk (s. 80): Kameraet velger lukkertid og blenderåpning, du kontrollerer andre innstillinger. A—Blenderprioritert automatikk (s. 82): Juster blenderåpningen for å gjøre bakgrunnen uskarp eller øke dybdeskarpheten slik at både hovedmotivet og bakgrunnen kommer i fokus.

S—Lukkerprioritert automatikk (s. 81): Du bruker høye lukkertider for å "fryse" bevegelser, og du bruker lave lukkertider for M—Manuell (s. 83): Du velger både lukkertid å antyde bevegelse ved å gjøre objekter i og blenderåpning i henhold til ditt kreative bevegelse uskarpe. formål.

❚❚ Automodus
Bruk disse modusene for enkel pek-og-skytfotografi.
i Auto (s. 34): Kameraet justerer automatisk innstillingene for å oppnå optimale, enkle, "pek-ogskyt"-resultater. Anbefalt for førstegangsbrukere av digitalkameraer. j Auto (blits av) (s. 34): Som ovenfor, bortsett fra at blitsen ikke vil gå av selv under dårlige lysforhold.

❚❚ Scenemoduser
Ved valg av en scenemodus optimeres automatisk innstillingene for å passe den valgte scenen, slik at kreativ fotografering blir så enkelt som å rotere modushjulet.
k Portrett (s. 41): Ta portretter med myke bakgrunnsdetaljer. l Landskap (s. 41): Bevare detaljer i landskapsbilder. n Nærbilde (s. 42): Ta levende nærbilder av blomster, insekter eller andre små motiver. m Sport (s. 42): "Frys" bevegelsen i sportsbilder. o Nattportrett (s. 42): Ta portretter med mørk bakgrunn.

6

Kontrollpanel
1 2 12 11 10 9 8 14 13

X

3 4 5 6

7

1 Lukkertid Lukkerprioritert automatikk ....................81 Manuell eksponeringsmodus..................83 Verdi for eksponeringskompensasjon ....90 Verdi for blitskompensasjon .......................91 Finjustering av hvitbalansen.......................97 Hvitbalanse fargetemperatur.....................99 Forhåndsinnstilt hvitbalanse antall....... 100 Antall bilder i serie med alternative innstillinger ....................................................92 2 Indikator for kamerabatteri.........................34 3 Blitsfunksjon .....................................................71 4 Bildestørrelse....................................................63 5 Bildekvalitet ......................................................62 6 Finjustering av hvitbalansen indikator ...97 7 Hvitbalanse .......................................................95

8 ISO-følsomhetskompensasjon indikator ISO-følsomhet...............................................74 ISO-visning og -justering ....................... 181 9 "K" (viser antall gjenværende bilder over 1000 eksponeringer) ..................................35 10 Indikator for pipesignal ............................. 180 11 Indikator for GPS-tilkobling ..................... 124 12 Utløsermodus ..................................................64 13 Blenderåpning (f-nummer) Blenderprioritert automatikk ..................82 Manuell eksponeringsmodus .................83 Alternativjusteringen alternativ AE/blits ........................................92 Alternativ hvitbalanse............................. 191 Programmene for alternative eksponeringer............................................ 264 14 Fargetemperatur.............................................99

A

Minnekort med stor kapasitet Når det er nok minne igjen på minnekortet til å ta tusen eller flere bilder med gjeldende innstillinger, vises antall gjenværende eksponeringer i tusen, rundet ned til nærmeste hundre. (Hvis det for eksempel er plass til omtrent 1 260 eksponeringer, viser eksponeringstelleren 1,2 K).

7

Kontrollpanel (Kontrollpanelet) (Fortsatt)
15 28 27 26

X

16 17

18 19

25 24 23

20

22 21

15 Indikator for blitskompensasjon...............91 16 Indikator for "Klokken er ikke stilt" Klokkebatteriet.............................................27 Advarsler...................................................... 255 17 Indikator for fleksiprogram .........................80 18 Lysmåling ..........................................................87 19 Fokuspunkter ...................................................56 AF-søkefeltmodus ....................................... 173 20 Autofokusmodus ............................................54 21 Svart/hvitt-indikator................................... 181 22 Antall gjenværende eksponeringer........ 35 Antall bilder som gjenstår før minnebufferen er full .................................65 Forhåndsinnstilt hvitbalanseopptakindikator ...................................................... 101 Indikator for opptaksfunksjon ................ 148 ISO-følsomhet ISO-følsomhet...............................................74 ISO-visning og -justering....................... 181

23 Indikator for ISO-følsomhet........................ 74 Indikator for automatisk ISO -følsomhet ...................................................166 24 Fremdriftsindikator for alternative eksponeringer Alternativ AE/blits ....................................... 92 Alternativ hvitbalanse .............................191 Alternativ ADL ............................................193 25 Indikator for alternative eksponeringer .............................................. 92 26 Indikator for alternativ hvitbalanse .......191 27 Indikator for eksponeringskompensasjon................... 90 28 Multieksponeringer-indikator .................121

A

LCD-lys Når du holder strømbryteren i D-posisjonen, aktiveres eksponeringsmålerne og bakgrunnsbelysningen i kontrollpanelene (LCD-lys) slik at du kan lese skjermene i mørket. Etter at strømbryteren er utløst, vil belysningen forbli på i seks sekunder (ved standardinnstilling) mens kameraets lysmålere er aktive eller til lukkeren er utløst eller til strømbryteren er dreid til D igjen.

Strømbryter

8

Søkeren
1 2 6 7 3 4 8 9 10 11 12 13 14 5 15 16 17 18 19

X

20

21

22 23

24

25

17 Antall gjenværende eksponeringer........ 35 Antall bilder som gjenstår før minnebufferen er full .................................65 Opptaksindikator for hvitbalanse.......... 101 Verdi for eksponeringskompensasjon ....90 Verdi for blitskompensasjon.......................91 Indikator for opptaksfunksjon ................ 148 ISO-følsomhet........................................ 74, 181 18 "K" (viser antall gjenværende bilder over 1000 eksponeringer) ..................................35 19 Blits klar-indikator ..........................................42 20 Autoeksponering (AE) låsindikator ..........88 21 Elektronisk-analog eksponeringsvisning..................................84 Eksponeringskompensasjon ......................90 22 Indikator for blitskompensasjon...............91 23 Indikator for eksponeringskompensasjon ...................90 24 Indikator for automatisk ISO-følsomhet............................................ 166 25 Indikator for ISOfølsomhetskompensasjon........................74 * Kan skjules med egendefinerte innstillinger d4 (s. 181).

1 Rutenett for komposisjon (vises når On (På) er valgt for egendefinert innstilling d2) .................................................................. 181 2 Referansesirkel for sentrumsdominert lysmåling.........................................................87 3 Indikator for kamerabatteri *.......................34 4 Svart/hvitt-indikator * ................................. 181 5 Fokuspunkter ................................54, 173, 174 6 Midtre fokuspunkt (normal ramme) ..... 174 7 Midtre fokuspunkt (bred ramme) .......... 174 8 "Ikke minnekort"-advarsel * ...................... 181 9 Fokusindikator ..........................................38, 60 10 Blitsverdi (FV) låsindikator........................ 198 11 Lukkertid.....................................................81, 83 12 Blenderåpning (f-nummer) ..................82, 83 13 Indikator for kamerabatteri.........................34 14 Indikator for alternativ hvitbalanse....... 191 15 Indikator for alternativ eksponering........92 16 Indikator for ISO-følsomhet ........................74

D

Informasjon i søkeren På denne typen søkerskjerm kan det hende at du legger merke til tynne linjer som stråler utover fra det valgte fokuspunktet. Dette er normalt og tyder ikke på funksjonsfeil. Hvis batteriet er fullstendig utladet eller ikke satt inn, vil søkerskjermen dempes. Søkerskjermen vil fungere som normalt igjen når et fullt oppladet batteri settes inn. Kontrollpanelet og søkeren Kontrollpanelets og søkerens responstider og lysstyrke kan variere med temperatur.

D

9

Skjerm for opptaksinformasjon
X
Fotoinformasjon, inkludert lukkertid, blenderåpning, antall gjenværende eksponeringer og AF-søkefeltfunksjon vises på skjermen når du trykker på R-knappen. Trykk på R-knappen igjen for å endre valgt innstilling (s. 12). For å fjerne opptaksinformasjonen fra skjermen, trykk på R-knappen en tredje gang eller trykk utløserknappen halvveis inn. Ved standardinnstillinger slås skjermen av automatisk hvis ingen operasjoner utføres i løpet av 10 sekunder.
12 3 4 5 6 7

R-knapp

20 19 18

8 9 10 11

17

16

15

14

13 26

12

21 22 23 24 25

37 36 35 34

27 28 29 30

33

32

31

A

Se også Hvis du vil vite hvordan du velger hvor lenge skjermen skal være aktivert, kan du se den egendefinerte innstillingen c4 (Forsinkelse for skjerm av, s. 180). Hvis du vil vite hvordan du velger fargen på skriften i fotoinformasjonsskjermen, kan du se den egendefinerte innstillingen d8 (Display for opptaksinfo., s. 183).

10

Skjerm for opptaksinformasjon (Display for opptaksinformasjon) (Fortsatt)
1 Opptaksmodus i auto/j auto (blits av) ...........................34 Scenemodier .................................................41 Modiene P, S, A og M ..........................................78 2 Indikator for fleksiprogram .........................80 3 Lukkertid Lukkerprioritert automatikk ....................81 Manuell eksponeringsmodus..................83 Verdi for eksponeringskompensasjon ....90 Verdi for blitskompensasjon .......................91 Fargetemperatur .............................................99 Antall bilder i serie med alternativ eksponering......................................... 92, 191 4 Blenderåpning (f-nummer) Blenderprioritert automatikk ..................82 Manuell eksponeringsmodus..................83 Justeringstrinn for alternativ AE/ alternativ blits ...............................................92 Alternativ hvitbalanse............................. 191 Programmer for alternative eksponeringer............................................ 264 5 Utløsermodus...................................................64 6 Kontinuerlig opptakshastighet........ 64, 182 7 Indikator for fjernkontrollmodus ..............68 Indikator for selvutløser ...............................66 8 Indikator for ISO-følsomhet ........................74 Indikator for automatisk ISO-følsomhet ............................................ 166 9 Indikator for pipesignal ............................. 180 10 "K" (viser antall gjenværende bilder over 1000 eksponeringer) ..................................35 11 Hvitbalanse .......................................................95 Indikator for finjustering av hvitbalansen..................................................97 12 AE-L/AF-L-knapp tildeling ............................ 200 13 Fn-knapp tildeling........................................ 197 14 Indikator for Bildekontroll......................... 108 15 Indikator for aktiv D-Lighting.................... 119 16 Indikator for støyreduksjon ved høy ISO-følsomhet ........................................... 168 17 Indikator for støyreduksjon ved lang eksponering................................................ 167 18 Lysmåling ..........................................................87 19 Blitsfunksjon.....................................................71 Blitskontrollmodus for blitsenheter (ekstrautstyr) .............................................. 233 20 Elektronisk-analog eksponeringsvisning ..................................84 Eksponeringskompensasjon ......................90 Fremdriftsindikator for alternativ AE/alternativ blits ........................................92 Alternativ hvitbalanse............................. 191 Alt.eksp. med ADL .................................... 193 21 Indikator for nettadapter .............................34 22 Indikator for blitsverdi (FV)-lås ............... 198 23 Indikator for blitskompensasjon...............91 24 Indikator for eksponeringskompensasjon ...................90 25 Multieksponeringsindikator .................... 121 26 Indikator for alternativ AE/alternativ blits ........................................92 Alternativ hvitbalanse............................. 191 Alt.eksp. med ADL .................................... 193 27 Mengde alternativ Aktiv D-Lighting ...... 193 28 Bildekommentar-indikator....................... 205 29 Autofokusmodus ............................................54 30 ISO-følsomhet........................................ 74, 181 31 Antall gjenværende eksponeringer ........ 35 32 Indikator for GPS-tilkobling ..................... 124 33 Indikator for auto-område AF ................. 173 Indikator for 3D-følging ............................ 173 Fokuspunkt .......................................................54 Indikator for AF-søkefeltmodus ............. 173 34 Bildestørrelse....................................................63 35 Bildekvalitet......................................................62 36 Indikator for "Klokken er ikke stilt"........................ 27, 255 37 Indikator for kamerabatteri.........................34 Skjermvisning for MB-D80-batteripakke.............................. 184 Indikator for MB-D80-batteri................... 184

X

11

❚❚ Forandre innstillinger i displayet med opptaksinformasjon (Hurtiginnstillingsvisning)

X

For å endre innstillingene for elementene ovenfor, trykk på R-knappen på displayet for opptaksinformasjon. Marker elementer med multivelgeren og trykk på J for å gå til menyen for det markerte elementet.
R-knapp

7

1

2

3

4

5

6

1 Støyreduksjon ved lange eksponeringer ........................................... 167 2 Støyreduksjon ved høy ISO-følsomhet 168 3 Aktiv D-Lighting .......................................... 119 4 Bildekontroll.................................................. 108

5 Fn-knapp tildeling ........................................197 6 AE-L/AF-L-knapp tildeling.............................200 7 Tipsvisning......................................................182

12

Kommandohjulene
Hoved- og underkommandohjulene kan brukes alene eller i kombinasjon med andre kontroller for å justere en rekke innstillinger.
M-knapp: blitsmodus og blitskompensasjon D-knapp: alternative innstillinger Underkommandohjul E-knapp: eksponeringskompensasjon I-knapp: utløsermodus

X

B-knapp: autofokusmodus Hovedkommandohjul

Z-knapp: lysmåling

L (WB)-knapp: hvitbalanse W (ISO)-knapp: ISO-følsomhet X (QUAL)-knapp: bildekvalitet/bildestørrelse

❚❚ Bildekvalitet og -størrelse
Stille inn bildekvalitet (s. 62).

+
X (QUAL)-knapp Hovedkommandohjul Kontrollpanel

13

Velge bildestørrelse (s. 63).

X

+
X (QUAL)-knapp Underkommandohjul Kontrollpanel

❚❚ Autofokusmodus
Velge en autofokusmodus (s. 54).

+
B-knapp Hovedkommandohjul Kontrollpanel

❚❚ Utløsermodus
Velge en utløsermodus (s. 64).

+
I-knapp Hovedkommandohjul Kontrollpanel

❚❚ ISO-følsomhet
Stille inn ISO-følsomhet (s. 74).

+
W ISO-knapp Hovedkommandohjul Kontrollpanel

❚❚ Eksponering
Velg en kombinasjon av blenderåpning og lukkertid (eksponeringsfunksjon P; s. 80).
Modus P Hovedkommandohjul Kontrollpanel

14

Velg lukkertid (eksponeringsfunksjon S eller M; s. 81, 83).

X
Modiene S eller M Hovedkommandohjul Kontrollpanel

Velg blenderåpning (eksponeringsfunksjon A eller M; s. 82, 83).

Modiene A eller M

Underkommandohjul

Kontrollpanel

Velg en lysmålingsmodus (s. 87).

+
Z-knapp Hovedkommandohjul Kontrollpanel

Stile inn eksponeringskompensasjon (s. 90).

+
E-knapp Hovedkommandohjul Kontrollpanel

Aktiver eller avbryt alternative eksponeringer/ velg antall bilder i serie med alternative eksponeringer (s. 92, 191). Ikke vist i alternativ ADL (s. 193).

+
D-knapp Hovedkommandohjul Kontrollpanel

15

X

Velg alternative eksponeringstrinn (s. 92, 192).

+
D-knapp Underkommandohjul Kontrollpanel

❚❚ Hvitbalanse
Velg en hvitbalanseinnstilling (s. 95).

+
L (WB)knapp Hovedkommandohjul Kontrollpanel

Finjuster hvitbalansen (s. 97), angi fargetemperatur (s. 99) eller velg en forhåndsdefinert hvitbalanse (s. 106).
L (WB)knapp

+
Underkommandohjul Kontrollpanel

❚❚ Blitsinnstillinger
Velg en blitsfunksjon (s. 71).

+
M-knapp Hovedkommandohjul Kontrollpanel

Juster blitskompensasjonen (s. 91).

+
M (Y)-knapp Underkommandohjul Kontrollpanel

16

Feste bærestroppen AN-DC1
Fest bærestroppen som vist nedenfor.

X

Skjermdekslet BM-10
Det følger med et gjennomsiktig plastdeksel til kameraet for å holde skjermen ren og beskytte den når kameraet ikke er i bruk. Når du skal feste dekslet, setter du tappene oppe på dekslet inn i hakkene over kameraskjermen (q) og trykker bunnen på dekslet innover slik at det klikker på plass (w).

Når du skal ta av dekslet, holder du godt i kameraet og trekker forsiktig bunnen på dekslet utover som vist til høyre.

Søkerokularkoppen DK-21
Før du fester søkerokularlokket DK-5 og annet tilbehør til søkeren (s. 239), fjerner du søkerokular-koppen ved å plassere fingrene dine under kantene på begge sider og gli den av som vist til høyre.

17

Kameramenyene
X
Du finner de fleste alternativene for fotografering, avspilling og oppsett i kameramenyene. Trykk på G-knappen for å vise menyene.
G-knapp

Kategorier Velg mellom menyene for avspilling, opptak, egne innstillinger, oppsett, retusjering og nye innstillinger (se under) Glideren viser plassering i gjeldende meny.

Q Hvis "Q" vises, kan du få hjelp med det gjeldende elementet ved å trykke på L knappen (s. 21).

Gjeldende innstillinger angis med ikoner. Menyalternativer Alternativer i gjeldende meny.

Følgende menyer er tilgjengelige:
D Avspilling C Fotografering Egendefinerte A innstillinger B Oppsett N Retusjering (s. 160) (s. 165) (s. 171) (s. 202) (s. 209) Brukes til å justere avspillingsinnstillinger og håndter bilder. Brukes til å justere fotoinnstillinger. Brukes til å angi egendefinerte kamerainnstillinger. Brukes til å formatere minnekort og utføre grunnleggende innstillinger av kameraet. Brukes til å retusjere kopier av eksisterende bilder. Velg blant de 20 sist brukte menyelementene. Om ønskelig kan egendefinert meny ("Min meny") vises istedenfor (Nye innstillinger (s. 224).

m Nye innstillinger (s. 224)

18

Bruke kameramenyene
Bruk multivelgeren og knappen J til å navigere gjennom kameramenyene.
J-knapp Velg det fremhevede elementet Velg det Avbryt og gå fremhevede tilbake til den elementet eller vis forrige menyen undermenyen Flytt markøren ned Flytt markøren opp

X

Følg trinnene nedenfor for å navigere i menyene.

1

Vise menyene.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.

G-knapp

2

Fremheve ikonet for den gjeldende menyen.
Trykk på 4 for å fremheve ikonet for den gjeldende menyen.

3

Velg en meny.
Trykk på 1 eller 3 for å plassere markøren i den valgte menyen.

19

4
X

Plassere markøren i den valgte menyen.
Trykk på 2 for å plassere markøren i den valgte menyen.

5

Fremheve et menyelement.
Trykk på 1 eller 3 for å fremheve et menyelement.

6

Vise alternativene.
Trykk på 2 for å vise alternativene for det valgte menyelementet.

7

Fremheve et alternativ.
Trykk på 1 eller 3 for å fremheve et alternativ.

8

Velge det fremhevde elementet.
Trykk på J for å velge det fremhevde elementet. Hvis du vil avslutte uten å velge, trykker du på G-knappen.

Legg merke til følgende: • Du kan ikke velge menyelementer som vises i grått. • Å trykke på 2 eller midten av multivelgeren gir vanligvis samme resultat som å trykke på J, men i noen tilfeller kan du kun velge ved å trykke på J. • Når du vil gå ut av menyene og gå tilbake til opptaksmodus, trykker du utløserknappen halvveis ned (s. 35).

Bruke kommandohjulene Hovedkommandohjulet kan brukes til å flytte markøren opp og ned, underkommandohjulet kan brukes til å flytte markøren til høyre og venstre. Underkommandohjulet kan ikke brukes til å gjøre et valg.

A

20

Help
Hvis Q-ikonet vises nederst i venstre hjørne av skjermen, kan du få hjelp ved å trykke på L -knappen. Når du holder nede knappen, vises det en beskrivelse av alternativet eller menyen som er valgt. Trykk på 1 eller 3 for å bla gjennom skjermvisningen.
Q-ikon

X

L-knapp

21

De første trinnene
Lade batteriet
X
Kameraet drives med et EN-EL3e oppladbart litiumionbatteri (inkludert). EN-EL3e-batteriet er ikke fullt oppladet ved levering. Før du bruker batteriet, bør du lade det i den medfølgende hurtigladeren MH-18a for å få lengst mulig brukstid. Det tar omtrent 2 timer og 15 minutter å lade et batteri helt opp når det er tomt for strøm.

1

Sett i laderen.
Sett nettadapterpluggen i batteriladeren og sett strømkabelen i et uttak.

2

Ta av batteridekslet.
Ta av batteripoldekslet.
Liio n BA TT ER Y PA CK

3

Sett inn batteriet.
Sett batteriet i laderen. CHARGE (LADE)-lampen blinker mens batteriet lades.

22

4

Ta ut batteriet når ladingen er fullført.
Batteriet er oppladet når CHARGE (LADE)-lampen slutter å blinke. Ta batteriet ut og trekk ut laderen.

X

Sette inn batteriet

1

Slå av kameraet.
Slå alltid av kameraet før du setter inn eller tar ut batterier.

Strømbryter

2

Åpne dekselet til batterikammeret.
Åpne dekselet til batterikammeret under kameraet.

3

Sette inn batteriet.
Sett inn batteriet som vist til høyre.

4

Lukk dekselet til batterikammeret.

❚❚ Ta ut batteriet
Slå av kameraet før du tar ut batteriet . Når batteriet ikke er i bruk, setter du på batteridekselet for å forhindre kortslutning.

23

D

X

Batteriet og laderen Les gjennom og følg advarslene og forholdsreglene på side xiv-xv og 248-249 i denne brukerveiledningen. Ikke bruk batteriet i omgivelsestemperaturer under 0 °C eller over 40 °C. Lade batteriet innendørs i omgivelsestemperaturer mellom 5–35 °C; Du oppnår best resultat når du lader batteriet i temperaturer over 20 °C. Batterikapasiteten kan bli midlertidig redusert hvis batteriet lades ved lave temperaturer, eller brukes ved lavere temperaturer enn det ble ladet i. Hvis batteriet lades ved temperaturer under 5 °C, kan det hende indikatoren for batterilevetid på skjermen Batteriinformasjon (s. 208) viser en midlertidig reduksjon. Batteriet kan være varmt like etter bruk. Vent til batteriet avkjøles før du lader det opp igjen.

Bare bruk laderen med kompatible batterier. Trekk ut laderen når den ikke er i bruk.

D A

Inkompatible batterier Dette kameraet kan ikke brukes med EN-EL3 eller EN-EL3a oppladbare litiumionbatterier for D100, D70-serien eller D50 eller med MS-D70 CR2 batteriholder.

EN-EL3e oppladbare li-ion-batterier EN-EL3e som følger med kameraet, deler informasjon med kompatible enheter. Det gjør at kameraet kan vise hvor mye strøm som er på batteriet, i seks nivåer (s. 34). Alternativet Batteriinformasjon i oppsettsmenyen viser informasjon om strømnivået på batteriet, batterilevetid og antall bilder som er tatt siden batteriet ble ladet opp sist (s. 208).

24

Sette på et objektiv
Pass på at det ikke kommer inn støv i kameraet når du tar av objektivet. Et AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3,5-5,6G ED VR-objektiv er brukt i denne håndboken som illustrasjon.
Brennviddeskala Objektivdeksel (s. 273) Objektivdeksel CPU-kontakter (s. 228) Bakre deksel Fokusmodusbryter (s. 25, 273) Zoomring VR (vibrasjonsreduksjon) -bryter Fokusring (s. 59, 273) Tilkoblingsmarkering Markering for brennvidde

X

1

Ta av det bakre objektivdekslet og dekslet til kamerahuset.
Etter at du har kontrollert at kameraet er slått av, tar du av det bakre dekslet på objektivet og dekslet på kamerahuset.
q w

2

Sette på et objektiv.
Plasser objektivet i kameraets bajonettfatning mens du justerer tilkoblingsmarkeringen på objektivet etter tilkoblingsmarkeringen på kamerahuset. Vri objektivet mot klokken til det festes med et klikk. Pass på at du ikke trykker på utløserknappen for objektiver. Hvis objektivet er utstyrt med en A-M- eller M/A-Mbryter, velger du A (autofokus) eller M/A (autofokus med manuell prioritering).

Tilkoblingsmarkering

25

❚❚ Ta av objektivet

X

Pass på at kameraet er slått av når du tar av eller bytter objektiver. Når du skal ta av objektivet, trykker du på og holder nede utløserknappen for objektivet mens du vrir det med klokken. Når du har fjernet objektivet, setter du på objektivdekslene og kamerahusdekslet.

❚❚ Vibrasjonsreduksjon (VR)
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–105mm f/3,5–5,6G VR-objektiver støtter vibrasjonsreduksjon (VR), som reduserer uskarpheter som følge av kamerabevegelse selv når kameraet panoreres, slik at lukkertider blir forsinket med omtrent 3 EV ved en brennvidde på 105mm (målinger gjort av Nikon; virkningen kan variere med bruker og opptaksomstendigheter). For å bruke vibrasjonsreduksjon, sett VR-bryteren på ON (På). Vibrasjonsreduksjon aktiveres når utløserknappen trykkes halvveis ned, slik at effektene av kamerabevegelse reduseres på bildet i søkeren og gjør det enklere å ramme inn motivet og fokusere i både autofokusmodus og manuell modus. Når kameraet panoreres virker vibrasjonsreduksjon kun på bevegelse som ikke er del av panoreringen (hvis for eksempel kameraet panoreres horisontalt, vil vibrasjonsreduksjon kun virke på vertikal bevegelse), slik at det blir mye enklere å panorere kameraet glatt i vidvinkel. Vibrasjonsreduksjon kan skrus av ved å sette VR-bryteren på OFF (Av). Skru av vibrasjonsreduksjon når kameraet er skrudd sikkert til et stativ, men la det være på hvis stativhodet ikke er sikret eller ved bruk av monopod.

D D

CPU-objektiver med blenderringer Hvis CPU-objektivet har en blenderring (s. 228), låser du blenderen på minste innstilling (høyeste f/-nummer). Se brukerveiledningen for objektivet hvis du vil ha mer informasjon.

Vibrasjonsreduksjon Ikke skru av kameraet eller ta av objektivet mens vibrasjonsreduksjon er på. Hvis objektivets strømforsyning avbrytes mens vibrasjonsreduksjon er på, kan objektivet skrangle når du rister på det. Dette er ikke en feil og kan rettes opp ved å sette på objektivet på nytt og skru på kameraet. Vibrasjonsreduksjon virker ikke når den innebygde blitsen lades. Når vibrasjonsreduksjon er aktivert, kan bildet i søkeren bli uskarpt etter at utløseren er utløst. Dette er ikke en feil.

26

Grunnleggende oppsett
En dialogboks for valg av språk vises første gang du skrur på kameraet. Velg språk og angi tid og dato. Vær oppmerksom på at hvis ikke tid og dato er innstilt, vil B blinke på monitoren og tiden og datoen som registreres med bildene vil bli feil.

X

1

Slå på kameraet.
En dialogboks for valg av språk vil vises.

Strømbryter

2

Velg språk.
Trykk på 1 eller 3 for å fremheve ønsket språk og deretter på J.

3

Velg en tidssone.
En dialogboks for valg av tidssone vises. Trykk på 4 eller 2 for å fremheve lokal tidssone (UTC-feltet viser forskjellen mellom valgt tidssone og koordinert universaltid (UTC) i timer) og trykk på J.

4

Slå sommertid på eller av.
Alternativer for sommertid vises. Sommertid er som standard av. Hvis det er sommertid i din lokale tidssone, trykker du på 1 for å fremheve På og trykker på J.

5

Still inn dato og klokkeslett.
Dialogboksen til høyre vises. Trykk på 4 eller 2 for å velge et element og på 1 eller 3 for å endre. Trykk på J når klokken er stilt inn på gjeldende dato og klokkeslett.

27

6
X

Velg datoformat.
Trykk på 1 eller 3 for å velge hvilken rekkefølge året, måneden og dagen skal vises i, og trykk på J.

7

Avslutt og gå til opptaksmodus.
Trykk utløserknappen halvveis ned for å avslutte og gå til opptaksmodus.

A A

Oppsettmenyen Språk- og dato/tidsinnstillinger kan til enhver tid endres med Språk (Language) (s. 204) og Verdenstid (s. 204) alternativene i opptaksmenyen.

Klokkebatteriet Kameraklokken får strøm fra en uavhengig strømkilde som lades etter behov når hovedbatteriet er satt inn, eller kameraet får strøm fra en EH-5a- eller EH-5-strømadapter (ekstrautstyr) (s. 239). Etter lading i to dager har klokken nok strøm for omtrent tre måneder. Hvis B-ikonet blinker i kontrollpanelet, er klokkebatteriet utladet og klokken er blitt nullstilt. Still klokken til riktig klokkeslett og dato. Kameraklokken Kameraklokken er ikke like nøyaktig som de fleste armbåndsur og klokker. Sjekk klokken jevnlig mot andre mer nøyaktige klokker, og still den hvis det er nødvendig.

A

28

Sette inn minnekort
Kameraet lagrer bilder på Secure Digital (SD) minnekort (ekstrautstyr).

1

Slå av kameraet.
Slå alltid av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekort.

Strømbryter

X

2

Åpne kortspordekslet.
Skyv dekslet til kortet ut (q) og åpne kortsporet (w).

3

Sett inn minnekortet.
Hold minnekortet som vist til høyre, gli det inn inntil det klikker på plass. Lampen for minnekortaktivitet vil lyse i et par sekunder. Lukk dekslet til minnekortet.
Sette inn minnekort Hvis du setter inn kortet opp-ned eller baklengs, kan du skade kameraet eller kortet. Kontroller at du setter inn kortet riktig vei.

D

Front Lampe for minnekortaktivitet

Hvis C vises i kontrollpanelet som vist til høyre, formaterer du kortet som beskrevet på neste side.

D

Aktivitetslampen Ikke ta ut batteriet eller skru av strømforsyningen mens aktivitetslampen for minnekortet lyser. Hvis du ikke følger denne forhåndsregelen, kan det oppstå skade på minnekortet.

29

❚❚ Formatere minnekort
Minnekortet må formateres etter bruk i andre innretninger. Formater kortet som forklart nedenfor.

X D Formatere minnekort

Når du formaterer et minnekort, slettes alle dataene på kortet permanent. Sørg for at du kopierer bilder og andre data du ønsker å beholde, til en datamaskin før du fortsetter (s. 148).

1

Slå på kameraet.

Strømbryter

2

Trykk på Q-knappene.
Hold inne Q (Z og O)-knappene samtidig i omtrent to sekunder.

O-knapp

Z-knapp

En blinkende C vises i lukkertidfeltet på kontrollpanelet og i søkeren. For å avslutte uten å formatere minnekortet, vent seks sekunder (standardinnstillingen) inntil C slutter å blinke eller trykk på hvilken som helst knapp bortsett fra Q (Z og O)knappene.

3

Trykk på Q-knappene igjen.
Trykk på Q (Z og O) knappene samtidig enda en gang mens C blinker for å formatere minnekortet. Ikke ta ut minnekortet eller skru av strømforsyningen under formatering. Når formateringen er fullført, viser kontrollpanelet og søkeren antall bilder som kan tas med gjeldende innstillinger.

30

❚❚ Ta ut minnekort
Etter å ha forsikret at aktivitetslampen ikke lyser, kan du skru av kameraet, åpne minnekortdekslet og trykke på kortet for å støte det ut (q). Deretter kan du ta ut minnekortet for hånd. (w).

X

Minnekort • Minnekortene kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut minnekortene av kameraet. • Minnekort som har blitt formatert på en datamaskin eller andre enheter, må formateres på nytt i kameraet før de kan brukes til opptak eller avspilling. • Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekort . Ikke ta ut minnekort, slå kameraet av eller ta ut eller kople fra strømkilden under formatering eller mens data lagres, slettes eller kopieres til en datamaskin. Hvis du ikke følger disse forholdsreglene, kan du miste data eller skade kameraet eller minnekortet. • Ikke ta på kortkontaktene med fingrene eller metallgjenstander. • Ikke bøy eller mist kortet i bakken, og pass på at det ikke utsettes for kraftige slag eller støt. • Ikke bruk makt på kortet. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan kortet bli skadet. • Må ikke utsettes for vann, varme, høye fuktighetsnivåer eller direkte sollys. Ikke minnekort Hvis det ikke er satt inn minnekort, vises S i kontrollpanelet og søkeren og et ikon vil vises i søkeren som vist til høyre. Hvis kameraet er skrudd av med et oppladet EN-EL3e-batteri og det ikke er satt inn minnekort, vises S i kontrollpanelet og et ikon vil vises i søkeren.

D

A

Skrivebeskyttelsebryteren Minnekort er utstyrt med en skrivebeskyttelsesbryter for å hindre tilfeldig tap av data. Når denne bryteren er i "lås"posisjon kan ikke bilder tas eller slettes og minnekortet kan ikke bli formatert. Skru bryteren til "skriv"-posisjonen for å låse opp minnekortet.

A

Skrivebeskyttelsebryter

A

Se også Se side 202 hvis du vil ha mer informasjon om formatering av minnekort ved hjelp av alternativet Formater minnekort i oppsettmenyen.

31

Justere søkerfokus
X
Kameraet er utstyrt med diopterjustering slik at det kan brukes av personer med ulik synsstyrke. Kontroller at bildet i søkeren er i fokus før du tar bilder.

1

Ta av objektivdekslet og skru på kameraet.

Strømbryter

2

Fokuser søkeren.
Vri diopterkontrollen inntil søkerskjermen og fokuspunktet er i skarp fokus. Vær forsiktig så du ikke får fingre eller fingernegler i øyet når du opererer diopterkontrollen med øyet inntil søkeren.

Fokuspunkt

A

Okularkorreksjonsobjektiver Korreksjonslinser (ekstrautstyr; s. 239) kan brukes for ytterligere diopterjustering.

32

Grunnleggende fotografering og s avspilling
Dette kapittelet omhandler de grunnleggende handlingene å ta og å vise bilder i auto- og scenemodi. Det forutsetter at standardinnstillingene brukes; for informasjon om hvordan man gjenoppretter standardinnstillingene, se side 258.

s

"Pek-og-Skyt" Fotografi (i og j-modus) ................................................................ Steg 1: Slå på kameraet............................................................................................................. Steg 2: Velg opptaks- og fokusmodus................................................................................. Steg 3: Kontroller kamerainnstillingene ............................................................................. Steg 4: Komponer bildet .......................................................................................................... Steg 5: Fokus................................................................................................................................. Steg 6: Opptak.............................................................................................................................. Kreativ fotografering (Scenemoduser) ..................................................................... k Portrett....................................................................................................................................... l Landskap................................................................................................................................... n Nærbilde ................................................................................................................................... m Sport ........................................................................................................................................... o Nattportrett.............................................................................................................................. Komponere bilder på skjermen (Levende visning)................................................. Grunnleggende avspilling ........................................................................................... Slette uønskede bilder .............................................................................................................. Ta opp og spille av filmer (Levende visning)............................................................

34 34 36 36 37 38 39 41 41 41 42 42 42 43 48 49 50

Bruke et CPU-objektiv Auto- og scenemodus er kun tilgjengelig med CPU-objektiv. Hvis disse modusene velges med et objektiv uten CPU påsatt, vil utløseren deaktiveres.

A

33

"Pek-og-Skyt" Fotografi (i og j-modus)
Denne seksjonen beskriver hvordan du tar bilder i i (auto)-modus, en automatisk "pek-og-skyt"-modus hvor de fleste innstillingene blir kontrollert av kameraet i samsvar med opptaksforholdene, og hvor blitsen vil gå av automatisk hvis motivet er dårlig belyst. For å ta bilder uten blits mens kameraet kontrollerer andre innstillinger, dreier du innstillingshjulet for utløsermodus til j for å velge auto (blits av)modus.

s

Steg 1: Slå på kameraet

1

Slå på kameraet.
Ta av objektivlokket og skru på kameraet. Kontrollpanelet og søkerskjermen vil lyse.

Strømbryter

2

Kontroller batterinivået.
Sjekk batterinivået i søkeren eller på kontrollpanelet.

Kontrollpanel L K J I H

Søker — — d

Beskrivelse Batteriet er helt oppladet. Batteriet er delvis utladet.

Batteriet er nesten utladet. Klargjør fullt oppladet ekstrabatteri eller forberede lading av batteriet. H d Utladet batteri; Utløseren er deaktivert. Lad eller bytt ut (blinker) (blinker) batteriet. Merk: Når kameraet drives av EH-5a eller EH-5 nettadapter (ekstrautstyr), vises ikke batterinivået. Istedet vises ikonet 9 på opptaksinformasjonsskjermen (s. 10).

34

3

Kontroller hvor mange eksponeringer som gjenstår.
Eksponeringstellerfeltet i kontrollpanelet og søkeren viser antall bilder som kan bli lagret på minnekortet. Kontroller hvor mange eksponeringer som gjenstår. Hvis det ikke er nok minne til å lagre flere bilder med gjeldende innstillinger, vil skjermen blinke som vist til høyre. Det kan ikke tas flere bilder før minnekortet har blitt erstattet (s. 31) eller bilder har blitt slettet (s. 49, 162).

s

A

Minnekort med stor kapasitet Når det er nok minne igjen på minnekortet til å ta tusen eller flere bilder med gjeldende innstillinger, vises antall gjenværende eksponeringer i tusen, rundet ned til nærmeste hundre. (Hvis det for eksempel er plass til omtrent 1 260 eksponeringer, viser eksponeringstelleren 1,2 K).

Automatisk utkopling av lysmåler Ved standardinnstillinger skrus søkeren og lukkertid- og blenderåpningskjermen i kontrollpanelet av hvis ingen handlinger blir utført i løpet av omtrent 6 sekunder (automatisk utkobling av lysmåler), for å redusere tapping av batteriet. Trykk utløseren halvveis ned for å aktivere søkerskjermen igjen (s. 38). 6s

A

Eksponeringsmålere Eksponeringsmålere på av

Eksponeringsmålere på

Tidsrommet før eksponeringsmålerne slås av automatisk, kan justeres ved å bruke den egendefinerte innstillingen c2 (Auto. utkob.av lysmåler, s. 179).

A

Visning når kameraet er av Hvis kameraet er slått av og det er batteri og minnekort i kameraet, vises bildetelleren og antall gjenværende eksponeringer (det kan hende noen minnekort bare viser denne informasjonen når kameraet er slått på).

35

Steg 2: Velg opptaks- og fokusmodus

1
s

Velg i eller j-modus.
For å ta bilder uten blits, dreier du modushjulet til j. Ellers dreier du modushjulet til i.

Modushjul

2

Velg autofokus.
Drei på modusvelgeren for fokus til AF (autofokus).

Fokusmodusvelger

Steg 3: Kontroller kamerainnstillingene
Kontroller innstillingene i kontrollpanelet. Standardinnstillingene for i og jmodusene er listet opp nedenfor.
AF-søkefeltmodus Blitsmodus Bildestørrelse Bildekvalitet Alternativ Blitsmodus (i-modus) Blitsmodus (j-modus) Bildekvalitet Bildestørrelse Utløsermodus Standard o j (blits av) NORM (JPEG Normal) L (Stor) 8 (Enkeltramme) 4 (Autovalg) Automatisk felt Beskrivelse Side Hvis motivet er dårlig belyst, vil blitsen sprette opp automatisk når utløserknappen trykkes ned halvveis 70 og gå av når bildet blir tatt. Blitsen vil ikke gå av selv under dårlige lysforhold. Tar JPEG-bilder med kompresjonsforhold på omtrent 1 : 8. Ideelt for øyeblikksbilder. Bildene er 4 288 × 2 848 pixels store. Det tas ett bilde hver gang du trykker på utløserknappen. Kameraet velger automatisk enkeltbilde-autofokus hvis motivet er stillestående, kontinuerlig autofokus hvis motivet er i bevegelse. Det vil ikke bli tatt noe bilde hvis kameraet ikke er i stand til å fokusere. Kameraet velger fokuspunkt automatisk. 71 62 63 64 Autofokusmodus Utløsermodus

Autofokusmodus AFsøkefeltmodus

54

173

36

Steg 4: Komponer bildet

1

Gjør klart kameraet.
Når du tar bilder i søkeren, holder du grepet i høyre hånd og lar kamerahuset eller objektivet ligge i venstre hånd. Hold albuene lett inntil overkroppen for støtte og plasser en fot et halvt skritt foran den andre for å holde overkroppen stabil. I j-modus blir lukkertiden treg når lyset er dårlig. Det er anbefalt å bruke stativ. Hold kameraet som vist til høyre når du tar bilder i portrett-retning (stående).

s

For informasjon om hvordan du komponerer bilder på skjermen i levende visning-modus, se side 43.

2

Komponer bildet.
Komponer et bilde i søkeren med motivet i minst ett av elleve fokuspunkter.

Fokuspunkt

A

Bruke et zoomobjektiv Bruk zoomringen til å zoome inn på motivet slik at det fyller et større område av bildet eller zoom ut for å øke det synlige området i bildet (velg lengre brennvidder på objektivets brennviddeskala for å zoome inn, kortere brennvidder for å zoome ut).

Zoome inn

Zoomring

Zoome ut

37

Steg 5: Fokus

1
s

Trykk utløserknappen halvveis inn.
Trykk utløserknappen halvveis inn for å fokusere. Kameraet velger fokuspunkter automatisk. Hvis motivet er dårlig belyst, kan blitsen sprette opp og AF-hjelpelyset begynne å lyse.

2

Sjekk indikatorene i søkeren.
Når fokuseringen er ferdig vil det valgte fokuspunktet bli fremhevet et øyeblikk, du vil høre et pipesignal og fokusindikatoren (J) vil vises i søkeren. Hvis kameraet velger enkeltbildeautofokus (s. 54), vil fokuseringen låses mens utløserknappen trykkes halvveis inn.
Fokusindikator Beskrivelse J Motivet er i fokus. Kameraet kan ikke fokusere ved bruk J (blinker) av autofokus. Se side 55.

Fokusindikator

Bufferkapasitet

Når utløserknappen trykkes halvveis inn, vil antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ("t"; s. 65) vises i søkeren.

A

Utløser Kameraet har en totrinns utløser. Kameraet fokuserer når du trykker utløseren halvveis inn. Trykk utløseren helt inn for å ta bildet.

38

Steg 6: Opptak
Trykk utløserknappen jevnt ned resten av veien for å frigi lukkeren og ta bildet. Aktivitetslampen ved siden av minnekortåpningen vil lyse. Ikke ta ut minnekortet eller avbryt strømforsyningen før lampen slukkes og opptaket er fullstendig.
Lampe for minnekortaktivit

s

❚❚ Skru kameraet av
Skru av kameraet når opptakene er ferdige.
Strømbryter

A

Visning når kameraet er av Hvis kameraet er skrudd av med batteri og minnekort satt inn, vil antall gjenstående eksponeringer vises i kontrollpanelet.

A

Auto (Blits av)-modus Velg dette moduset når blitsfotografering er forbudt, når du fotograferer spedbarn eller for å fange naturlig lys under mørke lysforhold.

i Modus

j Modus

39

s

Den innebygde blitsen Hvis det trengs ekstra lys for å få riktig eksponering i i-modus, vil den innebygde blitsen sprette opp automatisk når utløserknappen trykkes halvveis inn. Blitsrekkevidden avhenger av blenderåpning og ISO-følsomhet (s. 266); ta av objektivlokket når du bruker blits. Hvis blitsen er hevet, kan du bare ta bilder når blits klar-indikatoren (M) vises. Hvis blits klar-indikatoren ikke vises, lades blitsen. Ta bort fingeren fra utløserknappen og prøv igjen.

A

Lukk blitsen når den ikke er i bruk for å spare batteritid ved å trykke den forsiktig ned inntil slåen klikker på plass. For mer informasjon om bruk av blits, se s. 70.

40

Kreativ fotografering (Scenemoduser)
Kameraet tilbyr et valg mellom seks "scene"-moduser. Ved valg av et program optimeres automatisk innstillingene for å passe den valgte scenen, slik at kreativ fotografering blir så enkelt som å rotere modushjulet.

s
Modus k Portrett l Landskap n Nærbilde m Sport o Nattportrett Beskrivelse For portretter. For naturlige og tekniske landskaper i dagslys eller om natten. For nærbilder av blomster, insekter og andre små motiver. For motiver i bevegelse. For portretter tatt under dårlige lysforhold.

For å ta bilder i scenemoduser:

1

Velg ønsket modus.
Drei modushjulet for å velge en scenemodus.

Modushjul

2

Ta bilder.
Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.

k Portrett Brukes for portretter med myke, naturtro hudtoner. Hvis motivet er langt fra bakgrunnen eller hvis du bruker et telefoto-objektiv, vil bakgrunnsdetaljene bli dempet for å gi komposisjonen dybdefølelse.

l Landskap Brukes for levende landskapsbilder i dagslys eller om natten. Den innebygde blitsen og AF-hjelpelyset skrus av automatisk. Bruk av stativ anbefales for å hindre uskarpheter når lysforholdene er dårlige.

41

s

n Nærbilde Brukes for nærbilder av blomster, insekter eller andre små motiver (et makroobjektiv kan brukes for å fokusere ved veldig små avstander). Kameraet fokuserer automatisk på motivet i det midtre fokuspunktet. Bruk av stativ anbefales for å hindre uskarpheter. m Sport Høye lukkertider "fryser" bevegelse for dynamiske sportsbilder hvor hovedmotivet skiller seg tydelig ut. Den innebygde blitsen og AD-hjelpelyset skrus av automatisk.

o Nattportrett Brukes for en naturlig balanse mellom hovedmotivet og bakgrunnen i portretter tatt under dårlige lysforhold. Bruk av stativ anbefales for å hindre uskarpheter.

Fokuspunkt Ved standardinnstillinger velger kameraet fokuspunkter på følgende måter: • k, l og o-modus: Kameraet velger fokuspunkt automatisk. • n-modus: Kameraet fokuserer på motivet i det midtre fokuspunktet. Andre fokuspunkter kan velges med multivelgeren (s. 56). • m-modus: Kameraet fokuserer kontinuerlig mens utløserknappen er trykket halvveis inn og følger motivet i det midtre fokuspunktet. Hvis motivet forlater det midtre fokuspunktet vil kameraet fortsette å fokusere basert på informasjon fra de andre fokuspunktene. Startfokuspunktet kan velges med multivelgeren (s. 56).

A

A

Den innebygde blitsen Hvis ekstra lys kreves for riktig eksponering i k, n eller o-modus, vil den innebygde blitsen sprette opp automatisk når utløserknappen trykkes halvveis inn.

42

Komponere bilder på skjermen (Levende visning)
Trykk på a-knappen for å komponere bilder på skjermen.

1

Trykk på a-knappen.
Speilet heves og visningen fra objektivet vises på kameraskjermen. Motivet blir ikke lenger synlig i søkeren.

a-knappen

s

Avsl.

Element q Opptaksmodus w Gjenstående tid "Ingen film"-ikon Autofokusmodus Bildestørrelse Bildekvalitet Hvitbalanse Lydopptaki indikator Gjenstående tid o (filmmodus) !0 Skjermlysstyrke e r t y u

Beskrivelse Gjeldende modus valgt med modushjulet. Gjenstående tid før levende visning avslutttes automatisk. Vist hvis opptak vil avsluttes i løpet av 30 s eller mindre. Indikerer at filmer ikke kan tas opp. Gjeldende autofokusmodus. Gjeldende alternativ for bildestørrelse. Gjeldende alternativ for bildekvalitet. Gjeldende alternativ for hvitbalanse. Indikerer om lyd blir tatt opp i filmer. Gjenstående opptakstid i filmmodus. For å justere skjermlysstyrken, trykk K-knappen under levende visning.

Side 34, 41, 78 46 50 44 63 62 95 170 50 44

A

Før du velger levende visning Legg merke til at lysmåling ikke kan endres i levende visning-modus. Velg en lysmålingsmodus før du velger levende visningsmodus.

43

2

Velg en autofokusmodus.
Trykk på B-knappen og drei på kommandohjulet inntil en av de følgende autofokusmodus vises på skjermen (legg merke til at disse autofokusmodusene skiller seg fra de som er tilgjengelige i andre opptaksmoduser):
Beskrivelse Kameraet oppdager og fokuserer automatisk på 8 Ansiktsprioritet portrettmotiver vendt mot kameraet. Brukes for portretter. Brukes for håndholdte bilder av landskap og andre ikkeBredt søkefelt portrett-motiver. 9 (normalinnstilling) Fokuspunktet kan velges med multivelgeren. Brukes for å presisere fokus på Normalt ! et valgt punkt i bildet. Stativ søkefelt anbefales. Modus

s

B-knapp

Hovedkommandohjul

Avsl.

Skjerm

3

Kontroller visningen på skjermen.
For å forstørre visningen på skjermen og kontrollere fokus, trykk på X-knappen.

X-knapp
Avsl.

Trykk på X for å zoome inntil et maksimum på 6,7 × eller trykk på W for å zoome ut. Mens visningen gjennom objektivet zoomes inn, vil et navigasjonsvindu vises i en grå ramme nederst i det høyre hjørnet på skjermen. Bruk multivelgeren til å bla til områder av bildet som ikke er synlige på skjermen. Trykk på J-knappen for å starte opptaket (s. 50).
Skjermlysstyrke Du justerer lysstyrken på skjermen ved å trykke på K-knappen mens bildet på skjermen vises. Trykk på 1 eller 3 for å justere lysstyrken (merk deg at skjermlysstyrken ikke påvirker bildene som tas i levende visning-modus). Hvis du vil gå tilbake til levende visning, slipper du Kknappen.

A

44

4

Velge fokuspunkt.
Bredt og normalt søkefelt autofokus: Drei fokusvelgerlåsen til "J" og bruk multivelgeren til å flytte fokuspunktet til hvilket som helst punkt i bildet. Drei fokusvelgerlåsen tilbake til "L" når valget er ferdig.
Fokusvelgerlås

s

Avsl.

Fokuspunkt

Face-priority autofocus (Ansiktsprioritert autofokus): En dobbel gul ramme vil vises når kameraet oppdager et portrettmotiv vendt mot kameraet (hvis flere ansikter oppdages, opptil maksimalt fem, vil kameraet fokusere på det nærmeste motivet). Manuell fokus: Bruk multivelgeren til å velge fokuspunkter for elektronisk avstandsmåling (s. 59) som beskrevet ovenfor for bredt og normalt søkerfelt autofokus.

Avsl.

Fokuspunkt

5

Fokuser.
Autofokus: I bredt og normalt søkefelt autofokus, vil kameraet fokusere mens utløserknappen er halvveis trykket ned. I ansiktsprioritert autofokus, setter kameraet fokus og Avsl. eksponering for ansiktet i den doble, gule rammen mens utløserknappen er halvveis trykket ned. Hvis kameraet ikke lenger kan oppdage motivet (fordi, for eksempel, motivet har snudd seg vekk), vil rammene forsvinne. Fokuspunktet vil blinke grønt og skjermen kan Avsl. bli lysere eller mørkere mens kameraet fokuserer. Hvis kameraet kan fokusere, vil fokuspunktet vises i grønt. Hvis kameraet ikke kan fokusere, blinker fokuspunktet rødt. Legg merke til at bildet kan tas selv når fokuspunktet blinker rødt og at enkeltebilde-autofokus brukes uansett valg av alternativ for autofokusmodus (s. 54). Kontroller fokusen i skjermen før du tar bildet.

45

Manuell fokus: Fokuser ved hjelp av objektivets fokusring.

s

6

Ta bildet.
Trykk utløserknappen ned resten av veien for å ta bilder i den gjeldende utløsermodusen (s. 64). Skjermen vil skrus av. Når bildet er tatt ferdig, vil det vises på skjermen i 4 s eller inntil utløserknappen trykkes halvveis ned. Kameraet vil da gå tilbake til levende visning-modus.

7
D

Avslutte levende visning-modus.
Trykk på a-knappen for å avslutte levende visning-modus.

Fotografering i levende visning-modus Selv om det ikke vises på det endelige bildet, kan bånd og forvrengninger være synlig på skjermen under fluorescerende, kvikksølvdamp- eller natriumlamper, eller hvis kameraet panoreres horisontalt, eller hvis en gjenstand beveger seg med høy hastighet gjennom rammen. Sterke lyskilder kan gi etterbilder på skjermen når kameraet panoreres. Lyse punkter kan også vises. Ved opptak i modus for levende visning, bør du unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i skade på kameraets indre kretssystem. Effektene av blenderåpningen på dybdeskarpheten kan ikke forhåndsvises i levende visningmodus, men er synlige på det endelige bildet. Levende visning avsluttes automatisk hvis du tar av objektivet. Levende visning-modus kan brukes i opptil en time. Legg derimot merke til at temperaturen på kameraets indre kretser kan øke når du bruker levende visning-modus i lengre perioder, og at dette kan resultere i bildestøy og uvanlige bilder (kameraet kan også bli merkbart varmt, men dette er ikke en feil). Fotografering med levende Avsl. visning avsluttes automatisk før kameraet blir overopphetet slik at du unngår skade på kameraets indre kretser. Et nedtellingsbilde vises på skjermen 30 sekunder før modusen avsluttes. Ved høye ytre temperaturer kan det hende dette bildet vises umiddelbart når du velger levende visning. For å redusere uskarpheter ved bruk av stativ, velg På for egendefinert innstilling d10 (Utløserforsinkelse). Eksponeringslås og -kompensasjon Eksponering kan låses ved å trykke på AE-L/AF-L-knappen (s. 88) eller (i P, S, A og M-modusene) justeres ved hjelp av eksponeringskompensasjon (s. 90). Effektene av eksponeringskompensasjon er synlige på skjermen under levende visning.

A

46

D

Ansiktsprioritert AF Kameraets evne til å oppdage ansikter avhenger av en rekke ulike faktorer, inkludert hvorvidt motivet er vendt mot kameraet. Kameraet kan være ute av stand til å oppdage motiver som ikke er vendt mot kameraet eller som er gjemt bak solbriller eller andre hindre eller som tar opp for mye eller for lite av bildet. Hvis ingen ansikter oppdages når utløserknappen trykkes halvveis ned, vil kameraet fokusere på motivet i midten av bildet.

Kameraet vil fortsette å fokusere inntil et ansikt oppdages eller utløserknappen trykkes halvveis ned. Hvis en blinkende, dobbel rød ramme vises, betyr det at kameraet ikke er i stand til å fokusere. Omordne bildet og prøv igjen. Bruke autofokus i levende visning Autofokus er tregere i levende visning. Kameraet kan være ute av stand til å fokusere i følgende situasjoner: • Motivet inneholder loddrette eller vannrette linjer som er parallelle med langsidene i rammen • Motivet mangler kontrast • Motivet i fokuspunktet inneholder områder med sterkt varierende lysstyrke, eller motivet er belyst av lyskastere, et neonskilt eller andre lyskilder som endrer lysskarphet • Et kryssfilter (stjernefilter) eller andre spesielle filtre brukes • Motivet virker mindre enn fokuspunktet • Motivet domineres av regelmessige geometriske mønstre (for eksempel en rad med vinduer i en skyskraper) • Motivet er i bevegelse Merk deg at fokuspunktet noen ganger vises i grønt når kameraet ikke er i stand til å fokusere. Bruk et AF-S-objektiv. Det kan hende du ikke oppnår ønskede resultater med andre objektiver eller telekonvertere.

s

D

A

Skjerm for opptaksinformasjon Hvis du vil skjule eller vise indikatorene på skjermen i levende visning-modus, trykker du på Rknappen.

Avsl.

Opptaksinformasjon på

Opptaksinformasjon av

Komposisjonshjelp (vises ikke under zooming)

A

HDMI Når kameraet er tilkoblet en HDMI-videoenhet (HighDefinition Multimedia Interface), slås skjermen av, og videoenheten viser bildet fra objektivet som vist til høyre.
Avsl.

47

Grunnleggende avspilling
Ved standardinnstillinger vises bildene automatisk i omtrent 4 s etter at de er tatt. Hvis ingen bilder vises på skjermen, kan det sist tatte bildet vises ved å trykke på Kknappen.

s

1

Trykk på K-knappen.
Et bilde vises på skjermen.
K knapp

2

Vis flere bilder.
For å vise flere bilder trykker du på 4 eller 2. Hvis du vil vise mer informasjon om det gjeldende bildet, trykker du på 1 og 3 (s. 129).
1 / 12 N I KON D90

Når du vil avslutte avspillingen og gå tilbake til fotograferingsmodus, trykker du utløseren halvveis inn.
AUTO

1/ 250 0, 0

F11

200

35mm

100NCD90 DSC_0001. JPG 15/09/2008 10: 15: 29

NOR AL ORMAL 4288x2848

48

Slette uønskede bilder
Trykk på O-knappen hvis du vil slette bildet som vises på skjermen. Merk deg at når bildet er slettet, kan det ikke gjenopprettes.

1

Vise bildet.
Vise bildet du ønsker å slette som beskrevet på forrige side.
K-knapp

s

2

Slette bildet.
Trykk på O-knappen. En bekreftelsesdialogboks åpnes.
O-knapp

Trykk på O-knappen på nytt hvis du vil slette bildet og gå tilbake til avspilling. Hvis du vil avslutte uten å slette bildet, trykker du på K.

A

Slett Hvis du vil slette flere bilder, bruker du alternativet Slett på avspillingsmenyen (s. 162).

49

Ta opp og spille av filmer (Levende visning)
Filmer med størrelse på opptil 2 GB kan tas opp i levende visning-modus. Velg bildestørrelse og lydalternativer i Filminnstillinger-menyen før opptak (s. 170).

s

1

Trykk på a-knappen.
Speilet heves og visningen fra objektivet vises på kameraskjermen. Motivet blir ikke lenger synlig i søkeren.

a-knapp

D

0-Ikonet A 0-ikonet (s. 43) hvis det er utilstrekkelig plass på minnekortet for å ta opp filmer.

2 3

Fokuser.
Komponer åpningsbildet og trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet.

Start opptaket.

Indikator for opptak

Trykk på J-knappen for å starte opptaket (ved standardinnstillinger vil både bilde og lyd taes opp. Ikke dekk til mikrofonen på forsiden av kameraet under opptak). Den tilgjengelige opptakstiden vises på skjermen sammen med en indikator for opptak. Eksponering kan låses Gjenstående tid ved å trykke på AE-L/AF-L-knappen (s. 88) eller (u P, S, A og M-modusene) justeres ved hjelp av eksponeringskompensasjon (s. 90). Legg merke til at kameraet ikke vil fokusere hvis utløserknappen er trykket halvveis ned under opptak.

4

Avslutt opptak.
For å avslutte opptaket, trykk på J-knappen (for å avslutte opptak og ta et stillbilde i gjeldende modus valgt med modushjulet, trykk utløserknappen helt ned). Opptaket vil avslutte automatisk når den maksimale størrelsen er nådd eller når minnekortet er fullt.

Avsl.

D

Maksimal størrelse Filmfiler kan være inntil 2 GB store. Den maksimale lengden er 5 min for en film med en bildestørrelse på 1280 × 720, 20 min for andre filmer. Legg merke til at opptak kan avslutte før denne lengden er nådd avhengig av minnekortets skrivehastighet.

50

Ta opp filmer Bånd og forvrengninger kan være synlig på skjermen under fluorescerende, kvikksølvdampeller natriumlamper, eller hvis kameraet panoreres horisontalt, eller hvis en gjenstand beveger seg med høy hastighet gjennom rammen. Klare lyskilder kan etterlate etterbilder når kameraet panoreres. Ujevne kanter, falske bilder, moiré og lyse flekker kan også forekomme. Unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder når du filmer. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i skade på kameraets indre kretssystem. Opptak avslutter automatisk hvis objektivet fjernes. Levende visning kan brukes til å ta opp filmer i opptil en time. Legg derimot merke til at temperaturen på kameraets indre kretser kan øke når du bruker levende visning-modus i lengre perioder, og at dette kan resultere i bildestøy og uvanlige bilder (kameraet kan også bli merkbart varmt, men dette er ikke en feil). Opptak avsluttes automatisk før kameraet blir overopphetet slik at du unngår skade på kameraets indre kretser. Et nedtellingsbilde vises på skjermen 30 sekunder før modusen avsluttes. Ved høye ytre temperaturer kan det hende dette bildet vises umiddelbart når du velger levende visning. Autofokus er ikke tilgjengelig under filmopptak. Matrisemåling brukes uavhengig av den valgte målingsmetoden

D

s

51

❚❚ Vise filmer
Filmer indikeres av et 1-ikon i fullramme-avspilling (s. 128). Følgende handlinger kan utføres mens en film vises:
Filmindikator Gjenståen de tid

s

Audioindikator Hvis du vil Start/pause/ gjenoppta Spole fremover/ spole tilbake Justere volum Avslutte og gå til opptaksmodus Vise menyene Gå tilbake til fullskjermsavspilling G /K X/ W Bruke J Beskrivelse Trykk på J for å starte, pause eller gjenoppta innspilling. Trykk 4 eller 2 for å spole tilbake eller frem. Mens avspilling er satt på pause, trykker du 4 eller 2 for å en spole en ramme tilbake eller frem. Trykk på X for å øke volumet, W for å minke. Skjermen slås av. Det kan umiddelbart tas bilder. Se side 159 hvis du vil ha mer informasjon. Trykk velgeren opp eller trykk på K for å avslutte fullskjermsavspilling.

52

Mer h om fotografi (Alle moduser)
Dette og de to følgende kapitlene bygger på veiledningen for å dekke mer avanserte opptaks- og avpillingsalternativer.

h
Fokus................................................................................................................................ Autofokus....................................................................................................................................... Valg av søkefelt ............................................................................................................................ Fokuslås .......................................................................................................................................... Manuell fokus ............................................................................................................................... Bildekvalitet og -størrelse............................................................................................ Bildekvalitet .................................................................................................................................. Bildestørrelse ................................................................................................................................ Utløserfunksjon ............................................................................................................. Kontinuerlig funksjon................................................................................................................ Selvutløsermodus ($) ............................................................................................................... Bruke fjernkontroll (ekstrautstyr)(#) ..................................................................................... Bruke den innebygde blitsen ...................................................................................... Blitsmodus..................................................................................................................................... ISO-følsomhet ................................................................................................................ Nullstilling med to knapper ........................................................................................ 54 54 56 57 59 61 62 63 64 65 66 68 70 71 74 75

53

Fokus
Fokus kan justeres automatisk (se "Autofokus," under) eller manuelt (s. 59). Brukeren kan også velge fokuspunkter for automatisk eller manuell fokus (s. 59) eller bruke fokuslås for å omordne bilder etter fokusering (s. 57).

Autofokus
h
Når fokusmodusvelgeren er satt til AF, fokuserer Fokusmodusvelger kameraet automatisk når utløserknappen er trykket halvveis ned. I enkeltpunkts-AF vil du høre et pipesignal når kameraet fokuserer. Du vil ikke høre noe pipesignal når AF-A er valgt i m (sport)-modus eller når kontinuerlig autofokus brukes (legg merke til at kontinuerlig autofokus kan velges automatisk ved fotografering av motiver i bevegelse i AF-A autofokusmodus). Velg A ved bruk av objektiver som tilbyr A-M-valg ved bruk av autofokus. Velg M/A med objektiver som støtter M/A (autofokus med manuell prioritet). Hvis objektivet ikke støtter autofokus eller hvis kameraet er ute av stand til å fokusere, velg manuell fokus (s. 59).

❚❚ Autofokusmodus
Følgende autofokusmoduser er tilgjengelige når fokusmodusvelgeren er satt til AF:
Beskrivelse Kameraet velger automatisk enkeltbilde-autofokus når motivet Autovalg er stillestående, kontinuerlig autofokus når motivet er i AF-A (standard innstilling) bevegelse. Lukkeren kan kun utløses hvis kameraet er i stand til å fokusere. For stillestående motiver. Fokus låses når utløserknappen er AF-S Enkeltbilde-AF trykket halvveis ned. Lukkeren kan kun utløses når fokusindikatoren vises. For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer kontinuerlig når du holder utløserknappen halvveis inne. Bilder kan tas selv når AF-C Kontinuerlig AF fokus-indikatoren ikke vises. Autofokusmodus

For å velge autofokusmodus, trykk på B-knappen. Fokusmodus endres for hver gang du trykker på B-knappen.

B-knapp

Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

54

Få gode resultater med autofokus Autofokus er ikke godt egnet for forholdene som er oppført nedenfor. Utløserknappen kan være deaktivert hvis kameraet er ute av stand til å fokusere under disse forholdene, eller fokusindikatoren (J) kan vises og kameraet kan gi et pipesignal og la utløserknappen fungere selv når motivet ikke er i fokus. I disse tilfellene dreier du fokusvelgeren til M og bruker manuell fokus (s. 59) eller bruker fokuslås (s. 57) for å fokusere på et annet motiv på samme avstand og omordne bildet. Det er liten eller ingen kontrast mellom motivet og bakgrunnen. Eksempel: motivet har samme farge som bakgrunnen. Fokuspunktet inneholder motiver i forskjellige avstander fra kameraet. Eksempel: motivet er i et bur. Fokuspunktet inneholder områder med sterkt kontrasterende lysstyrke. Eksempel: halve motivet er i skygge. Bakgrunnsobjekter virker større enn motivet. Eksempel: en bygning bak hovedmotivet ligger innenfor rammen. Motivet inneholder mange fine detaljer. Eksempel: en blomstereng eller andre motiver som er små eller mangler variasjon i lysstyrke.

A

h

Motivet er dominert av regulære, geometriske mønstre. Eksempel: en rad med vinduer på en skyskraper

D

Lampe til fokuseringslys Lampe til fokuseringsly Hvis motivet er dårlig belyst, vil lampen til fokuseringslyset lyse automatisk for å hjelpe autofokusoperasjonen når utløserknappen trykkes halvveis ned. Lampen til fokuslyset vil ikke lyse i l eller mmodusene eller hvis Av har blitt valgt for Egendefinert innstilling a3 (Innebygget fokuseringslys; s. 174). Belysningen har en rekkevidde på omtrent 0,5–3,0 m Bruk et objektiv med brennvidde 24–200 mm og ta av objektivlokket når du bruker belysningen. Se også Egendefinert innstilling d1 (Pipesignal; s. 180) kan brukes til å skru av eller på pipesignalet.

A

55

Valg av søkefelt
Kameraet tilbyr et valg mellom elleve fokuspunkter som sammen dekker et bredt område av bildet. Ved standardinnstillinger velger kameraet fokuspunkt automatisk eller fokuserer på motivet i det midtre fokuspunktet. Fokuspunktet kan også velges manuelt for å komponere bilder med motivet plassert nesten hvor som helst i bildet.

1
h

Velg enkelt eller dynamisk AF-område.
Ved standardinnstillinger velges fokuspunktet automatisk i i, j, k, l, o, P, S, A og M-modusene. For å aktivere manuelt fokuspunktvalg i disse modusene, velger du Enkeltpunkt, Dynamisk eller 3D-følgefokus (11 poeng) for Egendefinert innstilling a1 (AF-søkefeltfunksjon; s. 173).

2

Still inn fokusvelgerlåsen til "J".
Still inn fokusvelgerlåsen til "J"-posisjonen. Dermed kan du bruke multivelgeren til å velge fokuspunkt.

Fokusvelgerlås

3

Velg fokuspunkt.
Bruk multivelgeren for å velge fokuspunkt i søkeren eller kontrollpanelet mens eksponeringsmålerne er aktive (s. 35). Fokusvelgeren kan stilles tilbake til "L" (låst)posisjonen etter valget for å hindre at det valgte fokuspunktet forandres når multivelgeren trykkes ned.

Se også Egendefinert innstilling a1 (AF-søkefeltfunksjon; s. 173) kontrollerer hvordan kameraet velger fokuspunkt. Egendefinert innstilling a2 (Midtre fokuspunkt; s. 174) kontrollerer størrelsen på fokuspunktet. Egendefinert innstilling a4 (AF punktbelysning; 175) kontrollerer hvorvidt det aktive fokuspunktet er fremhevet i søkeren.

A

56

Fokuslås
Fokuslåsen kan også brukes til å endre komposisjonen etter fokusering, slik at det er mulig å fokusere på et motiv som ikke vil være i et fokuspunkt i den endelige komposisjonen. Den kan også brukes når autofokussystemet er ute av stand til å fokusere(s. 55). Fokuslåsen er mest effektiv når Enkeltpunkt, Dynamisk eller 3Dfølgefokus (11 poeng) er valgt for Egendefinert innstilling a1 (AF-søkefeltfunksjon; s. 173).

1

Fokuser.
Plasser motivet i det valgte fokuspunktet og trykk utløserknappen halvveis ned for å begynne fokuseringen. Kontroller at fokusindikatoren (J) vises i søkeren.

h

2

Fokuslås
AF-A og AF-C autofokusmodusene (s. 54): Med utløserknappen trykket halvveis ned, (q), trykk på AE-L/AF-L-knappen (w) for å låse både fokus og eksponering (et AE-L-ikon vil vises i søkeren). Fokus vil forbli låst mens AE-L/AF-L-knappen er trykket ned, selv hvis du senere fjerner fingeren fra utløserknappen.
Utløserknapp

AE-L/AF-L -knapp

AF-S autofokusmodus (s. 54): Fokus vil låses automatisk når fokusindikatoren vises og forbli låst inntil du fjerner fingeren fra utløserknappen. Fokus kan også låses ved å trykke på AE-L/AF-L-knappen (se ovenfor).

3

Komponer bildet på nytt og ta deretter bildet.
Fokus vil forbli låst mellom bilder hvis du lar AE-L/ AF-L-knappen være trykket ned (AF-A/AF-C) eller utløserknappen trykket halvveis ned (AF-S), slik at flere bilder i serie kan bli tatt med samme fokusinnstilling.

57

Du må ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet mens fokuslåsen er i bruk. Hvis motivet beveger seg, fokuserer du på nytt med den nye avstanden.

h

A A

Kontinuerlig modus (s. 65) Bruk AE-L/AF-L-knappen for å låse fokus i kontinuerlig modus.

Se også Egendefinert innstilling f4 (Tildel AE-L/AF-L-knappen; s. 200) kontrollerer oppførselen til AE-L/ AF-L-knappen.

58

Manuell fokus
Manuell fokus er tilgjengelig for objektiver som ikke støtter autofokus (ikke-AF Nikkor objektiver) eller når autofokus ikke gir ønsket resultat (s. 55). For å bruke manuell fokus, stiller du inn kameraets fokusmodusvelger og/eller objektivets fokusmodusbryter som følger: • AF-S objektiver: Still objektivets fokusmodusbryter på M.

h
• AF-objektiver: Still både kameraets fokusmodusvelger og objektivets fokusmodusbryter på M. • Manuelle fokusobjektiver: Still kameraets fokusmodusbryter på M.
Fokusmodusvelger

For å fokusere manuelt, justerer du objektivets fokusring inntil bildet vist på det klare, matte feltet i søkeren er i fokus. Du kan ta bilder når som helst, til og med når bildet ikke er i fokus.

D A

Bruke manuell fokus med ADF-objektiver Kontroller at kameraets fokusmodusvelger er stilt inn på M når du bruker manuell fokus med AF-objektiver. Manuell fokus med fokusmodusvelgeren stilt inn på AF kan skade objektivet. AF-S DX Nikkor 18–105mm f/3,5–5,6G VR Objektiver (s. 273) Slik som andre AF-S-objektiver, brukes AF-S DX Nikkor 18–105mm f/3,5–5,6G VR objektivet i denne veiledningen som illustrasjon og kan brukes til manuell fokus simpelthen ved å stille objektivets fokusmodusbryter på M.

59

❚❚ Den elektroniske avstandsmåleren
Hvis objektivet har en maksimal blenderåpning på f/5,6 eller hurtigere, kan du bruke fokusindikatoren i søkeren til å bekrefte om motivet i det valgte fokuspunktet er i fokus (du kan velge fokuspunkt blant hvilket som helst av de 11 fokuspunktene). Når du har plassert motivet i det valgte fokuspunktet, trykker du utløseren halvveis ned og dreier objektivets fokusring til fokusindikatoren (I) vises. Legg merke til at når du tar bilde av motiver som beskrevet på side 55, kan det hende fokusindikatoren vises når motivet ikke er i fokus. Kontroller at motivet er i fokus i søkeren før du tar bildet.

h

Fokusplanposisjon For å bestemme avstanden mellom motivet og kameraet, måler du fra fokusplanmerket på kamerahuset. Avstanden mellom objektivets monteringsflens og fokusplanet er 46,5 mm.

A

46,5 mm

Fokusplanmerke

60

Bildekvalitet og -størrelse
Sammen avgjør bildekvalitet og -størrelse hvor mye plass hvert bilde tar opp på minnekortet. Større bilder med høyere kvalitet kan skrives ut større, men krever mer minne, slik at færre slike bilder kan lagres på minnekortet.
Bildekvalitet og -størrelse Stor filstørrelse

JPEG fin Høy<Bildekvalitet>Lav

h

JPEG normal

JPEG grunnleggende

Liten filstørrelse

S

M Liten<Bildestørrelse>Stor

L

Endringer av bildekvalitet og -størrelse reflekteres i antall gjenværende eksponeringer som vist i kontrollpanelet og søkeren (s. 35).

Filnavn Bilder lagres som bildefiler med navn av formen "DSC_nnnn.xxx," hvor nnnn er et firesifret tall mellom 0001 og 9999 som tildeles automatisk i stigende rekkefølge av kameraet, og xxx er en av de følgende tre bokstavforkortelsene: "NEF" for NEF-bilder eller "JPG" for JPEG-bilder. NEFog JPEG-filer som er tatt med innstillingen "NEF+JPEG" har samme filnavn med forskjellige bokstavforkortelser. Små kopier laget med lite bilde-alternativet i retusjeringsmenyen har filnavn som starter med "SSC_" og ender med forkortelsen ".JPG" (f.eks., "SSC_0001.JPG"), mens bilder tatt med andre alternativer i retusjeringsmenyen har filnavn som starter med "CSC" (f.eks., "CSC_0001. JPG"). Bilder tatt med Opptaksmeny > Fargerom > Adobe RGB (s. 167) har navn som begynner med en understrek (f.eks., "_DSC0001.JPG").

A

61

Bildekvalitet
Kameraet støtter følgende bildekvalitetsalternativer (listet i synkende rekkefølge etter bildekvalitet og filstørrelse):
Alternativ Filtype Beskrivelse Raw 12-bit data fra bildesensoren lagres direkte på minnekortet. Velges for bilder som skal bli behandlet på en datamaskin. JPEGkopier av NEF (RAW)-bilder kan lages med NEF (RAW)behandling-alternativet i retusjeringsmenyen (s. 220) eller med programvare som ViewNX (følger med) eller Capture NX 2 (ekstrautstyr; s. 240). Ta JPEG-bilder med et kompresjonsforhold på omtrent 1 : 4 (fin bildekvalitet). Ta JPEG-bilder med et kompresjonsforhold på omtrent 1 : 8 (normal bildekvalitet). Ta JPEG-bilder med et kompresjonsforhold på omtrent 1 : 16 (grunnleggende bildekvalitet). Det blir tatt to bilder: ett NEF (RAW)-bilde og ett JPEG-bilde med fin bildekvalitet. Det blir tatt to bilder: ett NEF (RAW)-bilde og ett JPEG-bilde med normal bildekvalitet. Det blir tatt to bilder: ett NEF (RAW)-bilde og ett JPEG-bilde med grunnleggende bildekvalitet.

NEF (RAW)

NEF

h
JPEG fine JPEG normal (standardinnstilling) JPEG basic NEF (RAW)+ JPEG fine NEF (RAW)+ JPEG normal NEF (RAW)+ JPEG basic NEF/ JPEG JPEG

Bildekvalitet kan stilles inn ved å trykke på X (QUAL)-knappen og dreie hovedkommandohjulet inntil ønsket innstilling vises i kontrollpanelet. Bildekvalitet kan også justeres fra opptaksmenyen (s. 165).

X (QUAL)-knapp Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

NEF (RAW)-bilder Merk deg at det gjeldende valget for bildestørrelse ikke påvirker størrelsen på NEF (RAW)bilder. Når du åpner NEF (RAW)-bilder i programvare som Capture NX 2 (ekstrautstyr) eller ViewNX (medfølger), har bildene målene som gjelder for store bilder (L-størrelse). NEF (RAW)/NEF+JPEG Når bilder som tas med innstillingen NEF (RAW) + JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG normal eller NEF (RAW) + JPEG basic vises på kameraet, er det bare JPEG-bildet som vises. Når du sletter bilder som er tatt med disse innstillingene, blir både NEF- og JPEG-bildene slettet. Alternativ hvitbalanse (s. 191) er ikke tilgjengelig når et NEF (RAW) + JPEG-alternativ velges for bildekvalitet. Alternativ hvitbalanse avbrytes når du velger et NEF (RAW) + JPEG-alternativ.

A

A

62

Bildestørrelse
Bildestørrelsen måles i piksler. Følgende alternativer finnes:
Bildestørrelse Størrelse (piksler) Omtrentlig størrelse ved utskrift på 200 dpi * L 4 288 × 2 848 54,5 × 36,2 cm (standardinnstilling) M 3 216 × 2 136 40,8 × 27,1 cm S 2 144 × 1 424 27,2 × 18,1 cm * Omtrentlig størrelse ved utskrift på 200 dpi. Utskriftsstørrelsen i tommer tilsvarer bildestørrelsen i piksler delt på oppløsningen i punkter per tomme (DPI) (dpi: 1 tomme = ca. 2,54 cm). Utskriftsstørrelsen reduseres ettersom oppløsningen øker.

h

Bildestørrelse kan stilles inn ved å trykke på X (QUAL) -knappen og dreie underkommandohjulet inntil ønsket innstilling vises i kontrollpanelet. Bildestørrelse kan også justeres fra opptaksmenyen (s. 165).

X (QUAL) -knapp

Underkommandohjul

Kontrollpanel

Merk deg at det gjeldende valget for bildestørrelse ikke påvirker størrelsen på NEF (RAW)-bilder. NEF-bilder er 4 288 × 2 848 pixler store når de vises på en datamaskin.

63

Utløserfunksjon
Utløsermodusen bestemmer hvordan kameraet tar bilder: ett om gangen, i kontinuerlig serie, med tidsforsinket utløser eller med en fjernkontroll.
Beskrivelse Kameraet tar ett bilde hver gang du trykker ned utløseren. 8 Enkeltbilde Aktivitetslampen vil lyse mens bildet tas. Neste bilde kan tas umiddelbart hvis det er nok plass igjen på minnebufferen. Når du holder utløserknappen nede, tar kameraet 1–4 bilder per Kontinuerlig lav ! sekund (s. 65). * Du kan velge bildefrekvensen ved hjelp av den hastighet egendefinerte innstillingen d6 (Opptakshast. for CL-funk.; s. 182). Kontinuerlig Når du holder utløserknappen nede, tar kameraet opptil 4,5 bilder per 9 høy hastighet sekund (s. 65). * Bruk selvutløseren til selvportretter eller for å redusere uskarphet som $ Selvutløser følge av kamerabevegelse (s. 66). Forsinket Krever ML-L3-fjernkontroll (ekstrautstyr). Brukes til selvportretter " (s. 68). fjernkontroll Krever ML-L3-fjernkontroll (ekstrautstyr). Brukes for å redusere # Hurtigsvar uskarphet som følge av kamerabevegelse (s. 68). * Gjennomsnittlig bildefrekvens med EN-EL3e-batteri, manuell fokus, manuell eller lukkerprioritert autoeksponering, en lukkertid på 1/250 s eller raskere, andre innstillinger (med unntak av den egendefinerte innstillingen d6 i kontinuerlig lav hastighet-modus) ved standardinnstillinger og gjenstående minne i minnebufferen. Modus

h

For å velge utløsermodus, trykker du på I-knappen og dreier hovedkommandohjulet inntil ønsket innstilling vises i kontrollpanelet.

I-knapp

Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

A

Minnebufferen Kameraet har en minnebuffer for midlertidig lagring, slik at du kan fortsette å ta bilder mens bildene lagres på minnekortet. Du kan ta opptil 100 bilder etter hverandre, men merk at bildefrekvensen synker når bufferen er full.

Når bilder lagres på minnekortet, lyser lampen for minnekortaktivitet ved siden av kortspordekselet. Avhengig av hvor mange bilder bufferen inneholder, kan lagring ta fra noen få sekunder til noen få minutter. Ikke ta ut minnekortet, fjern eller kople fra strømkilden før lampen for minnekortaktivitet er slukket. Hvis du slår av kameraet mens det er data i bufferen, slås ikke kameraet av før alle bildene i bufferen er lagret. Hvis batteriet går tomt for strøm mens det finnes bilder i bufferen, deaktiveres utløseren og bildene overføres til minnekortet.

64

Kontinuerlig funksjon
For å ta bilder i ! (kontinuerlig lav hastighet) og 9 (kontinuerlig høy hastighet)modusene:

1

Velg ! eller 9-modus.
Trykk på I-knappen og drei hovedkommandohjulet inntil ønsket innstilling vises i kontrollpanelet.

h

I-knapp

Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

2

Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
Når utløseren er trykt helt inn, tas det opptil 4,5 bilder per sekund i kontinuerlig høy hastighet eller i bildefrekvensen som er valgt for den egendefinerte innstillingen d6 (Opptakshast. for CL-funk., s. 182) i kontinuerlig lav hastighet.

A

Bufferstørrelse Omtrentlig antall bilder du kan lagre i minnebufferen med gjeldende innstillinger, finner du i eksponeringstellerfeltet i søkeren og kontrollpanelet mens du holder utløseren inne. Illustrasjonen til høyre vises når det er plass igjen til omtrent 21 bilder i bufferen.

A A

Automatisk bilderotering Kameraorienteringen som registreres for det første bildet, gjelder for alle bildene i serien, selv om kameraet roteres under opptak. Se "Automatisk bilderotering" (s. 205). Se også For informasjon om antall bilder som kan tas i en enkelt serie, se side 262.

65

Selvutløsermodus ($)
Selvutløseren kan brukes for å redusere kamerabevegelse eller til selvportretter.

1 2
h

Feste kameraet til et stativ.
Fest kameraet til et stativ eller plasser kameraet på en stabil, jevn overflate.

Velg $-modus.
Trykk på I-knappen og drei hovedkommandohjulet inntil $ vises i kontrollpanelet.

I-knapp

Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

3

Komponer bildet.
Komponer bildet. Før du tar bildet med blitsen i P, S, A eller M -modusene (s. 78), trykker du på M-knappen for å heve blitsen og venter til M-indikatoren vises i søkeren (s. 70). Selvutløseren stoppes dersom du hever blitsen etter at den har startet.

D

Dekke søkeren Etter å ha komponert bildet, fjerner du søkerokularkoppen og setter inn DK-5 okularlokket (medfølger) som vist. Dette hindrer at lys kommer inn gjennom søkeren og forstyrrer eksponeringen.

DK-5 okularlokk

66

4

Start selvutløseren.
Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere og trykk den deretter helt ned for å starter selvutløseren. Selvutløserlampen vil begynne å blinke og du vil høre et pipesignal. To sekunder før bildet blir tatt, slutter selvutløserlyset å blinke og pipelyden går raskere. Ved standardinnstillinger vil utløseren gå av ti sekunder etter at selvutløseren starter. Selvutløseren vil ikke starte hvis kameraet er ute av stand til å fokusere eller i andre situasjoner hvor utløseren ikke kan gå av.

h

Selvutløseren kan avbrytes ved å velge en annen utløsermodus. Når du skrur av kameraet, avbrytes selvutløsermodus og enkeltbildemodus eller kontinuerlig modus gjenopprettes.

D A

B-innstilling I selvutløsermodus tilsvarer lukkertiden A omtrent 1/10 s. Se også For informasjon om hvordan du endrer selvutløsertiden og velger antall bilder som skal tas, se Egendefinert innstilling c3 (Selvutløser, s. 179). For informasjon om hvordan du stiller inn et pipesignal til nedtellingen, se Egendefinert innstilling d1 (Pipesignal, s. 180).

67

Bruke fjernkontroll (ekstrautstyr)(#)
Bruk ML-L3-fjernkontrollen (ekstrautstyr) til selvportretter (s. 241) eller for å fjernstyre kameraet.

D

Før du bruker fjernkontrollen Før du bruker fjernkontrollen for første gang, må du fjerne det klare batteriisolasjonsdekket av plast

1
h

Feste kameraet på et stativ.
Fest kameraet på et stativ eller plasser kameraet på en stabil, jevn overflate.

2

Velg " eller #-modus.
Trykk på I-knappen og drei hovedkommandohjulet for å velge en av følgende moduser:

I-knapp Modus

Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

" Forsinket fjernkontroll # Hurtigsvar-fjernkontroll

Beskrivelse Utløseren går av omtrent 2 s etter at du trykker på den fjernstyrte utløserknappen. Utløseren går av når du trykker på den fjernstyrte utløserknappen.

Kameraet vill gå inn i stand by-modus. Ved standardinnstillinger vil enkeltbildemodus eller kontinuerlig modus gjenopprettes hvis ingen handlinger utføres i løpet av omtrent ett minutt.

3

Komponer bildet.
Komponer bildet. Hvis autofokus er på, kan kameraets utløserknapp brukes til å stille inn fokus, selv om bare den fjernstyrte utløserknappen kan brukes til å få utløseren til å gå av.

68

4

Dekke søkeren
Etter å ha komponert bildet, fjerner du søkerokularkoppen og setter inn DK-5 okularlokket (medfølger) som vist. Dette hindrer lys fra å komme inn gjennom søkeren og forstyrre eksponeringen.

DK-5 okularlokk

5

Ta bildet.
Sikt senderen til ML-L3-fjernkontrollen mot den infrarøde mottakeren på kameraet og trykk på utløserknappen på ML-L3-fjernkontrollen. I forsinket fjernkontroll-modus vil selvutløserlampen lyse i omtrent to sekunder før utløseren går av. I hurtigsvar fjernkontroll-modus vil selvutløserlampen blinke etter at utløseren går av. Hvis AF-A eller AF-S er valgt i autofokusmodus (s. 54), vil kameraet gå inn i stand bymodus uten at utløseren går av hvis det ikke er i stand til å fokusere. Kameraet vil la utløseren gå av uten å fokusere i manuell fokusmodus hvis AF-C er valgt i autofokusmodus, eller hvis kameraet allerede har blitt fokusert ved hjelp av kameraets utløserknapp (se steg 3).

h

Fjernkontrollmodus kan avbrytes ved å velge en annen utløsermodus. Enkeltbildemodus eller kontinuerlig modus vil gjenopprettes hvis kameraets skrus av eller hvis ingen handlinger utføres i løpet av omtrent ett minutt.
Bruke den innebygde blitsen Hvis blits kreves, vil kameraet kun svare på ML-L3-fjernkontrollens utløserknapp hvis blitsen har blitt ladet. I i, k, n og o-modusene, vil blitsen begynne å lades når forsinket fjernkontroll- eller hurtigsvar fjernkontrollmodus velges. Når blitsen er ladet, vil den automatisk sprette opp og gå av hvis det er nødvendig når du trykker på utløserknappen på ML-L3-fjernkontrollen. I P, S, A og M-modusene avbrytes tosekunds-selvutløseren hvis blitsen heves i løpet av de to nedtellingssekundene i forsinket fjernkontroll-modus. Vent til blitsen har blitt ladet og trykk deretter på utløserknappen på ML-L3-fjernkontrollen for å gjenstarte selvutløseren. I blitssynkroniseringsmodusene som støtter reduksjon av rød øyerefleks, vil lampen for reduksjon av rød øyerefleks lyse i omtrent ett sekund før at utløseren går av. I forsinket fjernkontroll-modus vil selvutløserlampen lyse i to sekunder, etterfulgt av lampen for reduksjon av rød øyerefleks, som lyser i ett sekund før utløseren går av for å redusere rød øyerefleks. Se også For informasjon om hvordan du velger hvor lenge kameraet skal forbli i stand by-modus før fjernkontrollmodus avbrytes, se Egendefinert innstilling c5 (Fjernkontrollens forsinkelse), s. 180). For informasjon om hvordan du kontrollerer pipesignalene ved bruk av fjernkontroll, se Egendefinert innstilling d1 (Pipesignal, s. 180).

D

A

69

Bruke den innebygde blitsen
Kameraet støtter en rekke blitsmoduser for å fotografere dårlig belyste motiver eller motiver i motlys.

❚❚ Bruke den innebygde blitsen: i, k, n og o-modusene

1
h

Velge opptaksmodus.
Drei modushjulet for å velge ønsket modus.

2 3

Velg en blitsfunksjon.
Trykk på M-knappen og drei inntil ønsket blitsmodus vises i kontrollpanelet (s. 71).

Ta bilder.
Blitsen vil sprette opp når det kreves når utløserknappen er trykket ned halvveis og gå av når bildet blir tatt.

❚❚ Bruke den innebygde blitsen: P, S, A og M-moduser

1 2

Velge opptaksmodus.
Drei modushjulet for å velge ønsket modus.

Hev blitsen.
Trykk på M-knappen for å heve blitsen.
M- knapp

3 4 5

Velg en blitsfunksjon.
Trykk på M-knappen og drei inntil ønsket blitsmodus vises i kontrollpanelet (s. 71).

Velg en målemetode og still inn eksponeringen. Ta bilder.
Blitsen vil gå av når et bilde blir tatt.

70

Blitsmodus
Trykk på M-knappen og drei hovedkommandohjulet inntil ønsket blitsmodus vises i kontrollpanelet.

M- knapp

Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

h

Gjeldende blitsmodus vises i kontrollpanelet som vist under.
Y (reduksjon av rød øyrefleks): Brukes til portretter. Lampen for rød øyereduksjon lyser før blitsen går av og reduserer "røde øyne". j (av): Blitsen går ikke av selv når lysforholdene er dårlige eller motivet er i motlys. AUTO (automatisk blits): Når lyset er dårlig eller motivet er i motlys, spretter blitsen opp automatisk når utløseren trykkes ned halvveis og går av når det er nødvendig. SLOW (treg synkronisering): Lukkertiden blir automatisk tregere for å fange bakgrunnslys om natten eller under dårlige lysforhold. Brukes for å inkludere bakgrunnslys i portretter. REAR (synkronisering på bakre lukkergardin): Blitsen går av akkurat før lukkeren lukkes (se under). Hvis dette ikonet ikke vises, vil blitsen gå av øyeblikkelig etter at lukkeren åpnes.

A

Synkronisering på bakre lukkergardin Normalt går blitsen av når lukkeren åpnes ("synkronisering på fremre lukkergardin"; se under til venstre). I synkronisering på bakre lukkergardin går blitsen av like før lukkeren lukkes, slik at det skapes en effekt av en lysstrøm bak motiver i bevegelse.

Synkronisering på fremre lukkergardin

Synkronisering på bakre lukkergardin

71

Tilgjengelige blitsmoduser avhenger av gjeldende modus valgt med modushjulet.
i, k, n Auto o Auto+Langsom synkronisering

Auto+ reduksjon av rød Av Av

Auto+ Langsom synkronisering+ reduksjon av rød øyerefleks P, A Fyll blits Bakre lukkergardin+ langsom synkronisering * Reduksjon av rød Langsom synkronisering øyerefleks Synkronisering på bakre lukkergardin S, M Fyll blits

h

øyerefleks

Reduksjon av rød øyerefleks Langsom synkronisering+ reduksjon av rød øyerefleks

* SLOW (Langsom) vises etter at hoved M-knappen slippes.

72

❚❚ Slik tar du ned den innebygde blitsen
Ta blitsen ned i lukket stilling ved å trykke den forsiktig ned til den går i lås med et klikk. Dermed sparer du strøm når du ikke bruker den.

h

A

Den innebygde blitsen Brukes med CPU-objektiver med brennvidde 18–300 mm eller ikke CPU-objektiver med brennvidde 18–200 mm (s. 232; legg merke til at automatisk blitsnivåkontroll kun er tilgjengelig med CPU-objektiver). Fjern dekselet til objektivet for å unngå skygger. Objektiver som blokkerer motivets syn av lampen for reduksjon av rød øyerefleks kan forstyrre reduksjon av rød øyerefleks. Blitsen har en minimumsavstand på 60 cm og kan ikke brukes med objektiver med makro-zoom. Hvis blitsen går av i ! eller 9-modus (s. 65), vil det kun tas ett bilde hver gang du trykker på utløseren.

Når den innebygde blitsen har blitt brukt i mange påfølgende bilder, kan det hende utløseren deaktiveres et kort øyeblikk, slik at den beskyttes. Du kan fortsette å bruke blitsen etter en kort pause.

A

Se også Se side 198 hvis du vil ha mer informasjon om å låse blitsverdien (FV) for et målt motiv, før du komponerer et bilde.

For informasjon om hvordan du velger den tregeste lukkertiden tilgjengelig ved bruk av blits, se Egendefinert innstilling e1 (Lukkertid for blits, s. 185). For informasjon om hvordan du bruker den innebygde blitsen i modus for styring av hovedblits, se Egendefinert innstilling e2 (Blitsktrl. for innebygd blits, s. 185). For informasjon om hvordan du forhåndsviser effektene ved bruk av blits, se Egendefinert innstilling e3 (Innstillingslys, s. 191). Se Tillegg for mer informasjon om den innebygde blitsen, inkludert blitskontroll (s. 265), lukkersynkroniseringshastigheter (s. 265) og rekkevidde (s. 266). For informasjon om ekstra blitsutstyr, se s. 233.

73

ISO-følsomhet
"ISO-følsomhet" er det digitale motstykket til filmhastighet. Jo høyere ISOfølsomheten er, jo mindre lys trengs for en eksponering, slik at du kan bruke høyere lukkertider eller mindre blenderåpninger. ISO-følsomhet kan stilles inn mellom verdier som omtrentlig tilsvarer ISO 200 og ISO 3200 i steg som tilsvarer 1/3 EV. I spesielle situasjoner kan ISO-følsomhet senkes til under ISO 200 med omtrent 0,3 EV (S, tilsvarer ISO 160), 0,7 EV (T, tilsvarer ISO 125) eller 1,0 EV (U, tilsvarer ISO 100), eller hevet til over ISO 3200 med omtrent 0,3 EV (P, tilsvarer ISO 4000), 0,7 EV (Q, tilsvarer ISO 5000) eller 1,0 EV (R, tilsvarer to ISO 6400). Auto- og Scenemoduser tilbyr også et AUTO-alternativ (standardinnstillingen), som lar kameraet velge ISO-følsomhet automatisk i samsvar med lysforholdene. 01 vises i kontrollpanelet og i søkeren når AUTO er valgt. ISO-følsomhet kan velges ved å trykke på W (ISO)-knappen og dreie hovedkommandohjulet inntil ønsket innstilling vises i kontrollpanelet. ISOfølsomhet kan også justeres fra opptaksmenyen (s. 165).

h

W (ISO)-knapp

Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

A A A

Auto Hvis modushjulet dreies til P, S, A eller M etter at 01 er valgt for ISO-følsomheten i en annen modus, vil ISO-følsomheten som ble valgt sist i P, S, A eller M-modusene gjenopprettes. Hi 0,3–Hi 1 Bilder du tar med disse innstillingene, er mer utsatt for støy og fargeforvrengning. Se også For informasjon om hvordan du aktiverer automatisk ISO-følsomhetskontroll i P, S, A eller Mmodusene, se side 78. For informasjon om hvordan du bruker Høy ISO-verdi alternativet på opptaksmenyen for å redusere støy ved høye ISO-verdier, se side 165.

74

Nullstilling med to knapper
Kamerainnstillingene listet opp under kan gjenopprettes til standardverdier ved å holde E og B-knappen nede samtidig i mer enn to sekunder (disse knappene er markert med en grønn knapp). Kontrollpanelet slås av en kort stund mens innstillingene nullstilles. Egendefinerte innstillinger blir ikke påvirket.
E-knapp

B-knapp Alternativ Standard Bildekvalitet (s. 62) JPEG normal Bildestørrelse (s. 63) L Utløsermodus (s. 64) Enkeltbilde ISO-følsomhet (s. 74) Auto- og scenemoduser Auto P, S, A, M 200 Hvitbalanse (s. 95) Auto Finjustering (s. 97) 0 Fargetemperatur (s. 99) 5000 K Bildekontrollmodifikasjoner Ingen (s. 110) Autofokusmodus (s. 54) AF-A Autofokusmodus (levende visning) k, o Ansiktsprioritet i, j, l, m, P, S, A, M Bredt søkefelt Normalt n søkefelt
F

Alternativ Fokuspunkt (s. 56) 1 Måling (s. 87) AE/AF-lås (hold) (s. 88, 200) Fleksiprogram (s. 80) Eksponeringskompensasjon (s. 90) Blitskompensasjon (s. 91) Alternative eksponeringer (s. 92) FV-lås (s. 198) Blitsmodus(s. 71) i, k, n

Standard Midten Matrise Av Av Av Av Av 2 Av Automatisk synkronisering på fremre lukkergardin Automatisk treg synkronisering Synkronisering på fremre lukkergardin Av

h

o P, S, A, M Multieksponering (s. 121)

1 Fokuspunkter vises ikke hvis Automatisk er valgt for Egendefinert innstilling a1 (AFsøkefeltfunksjon). 2 Antall bilder nullstilt til null. Justeringstrinn for alternativ eksponering nullstilles til 1 EV (alternativ blits/eksponering) eller 1 (alternativ hvitbalanse).

A

Standardinnstillinger Se sidene 258–261 for en liste over standardinnstillingene.

75

h

76

P, t S, A og M modus
P, S, A og M modus tilbyr kontroll over en rekke avanserte innstillinger, inklusive lukkertid og blenderåpning, lysmåling, blitskompensasjon og hvitbalanse. Lukkertid og blender .................................................................................................... Modus P (Programautomatikk).............................................................................................. Modus S (Lukkerprioritert automatikk)............................................................................... Modus A (Blenderprioritert automatikk)............................................................................ Modus M (Manuell) .................................................................................................................... Langtids eksponeringer (bare M-modus)........................................................................ Eksponering ................................................................................................................... Lysmåling....................................................................................................................................... Automatisk eksponeringslås (bare P, S og A modus) ..................................................... Eksponeringskompensasjon................................................................................................... Blitskompensasjon ..................................................................................................................... Eksponering og alternativ blitseksponering..................................................................... Hvitbalanse..................................................................................................................... Finjustere hvitbalansen............................................................................................................. Velge fargetemperatur.............................................................................................................. 78 80 81 82 83 85 87 87 88 90 91 92 95 97 99

t

Manuelt forvalg ........................................................................................................................... 100 Bildekontroller ............................................................................................................... 108 Velge Nikon bildekontroller .................................................................................................... 109 Endre eksisterende bildekontroller ...................................................................................... 110 Opprette egendefinerte bildekontroller ............................................................................ 113 Dele egendefinerte bildekontroller ..................................................................................... 115 Styre egendefinerte bildekontroller .................................................................................... 117 Aktiv D-Lighting ............................................................................................................ 119 Multieksponering.......................................................................................................... 121 GP-1 GPS-enheten......................................................................................................... 124

77

Lukkertid og blender
P, S, A og M modus tilbyr forskjellige kontrollgrader over lukkertid og blenderåpning:

Funksjon P Programautomatikk (s. 80)

t

Lukkerprioritert S automatikk (s. 81) Lukkerprioritert A automatikk (a. 82) M Manuell (s. 83)

Beskrivelse Kameraet velger lukkertid og blenderåpning for optimal eksponering. Denne modusen anbefales for øyeblikksbilder og andre situasjoner der det er liten tid til å justere kamerainnstillingene. Du velger lukkertid, og kameraet velger blenderåpning for å oppnå beste resultat. Bruk dette alternativet for å fryse motiver i bevegelse eller gjøre dem uskarpe. Du velger blenderåpning, og kameraet velger lukkertid for å oppnå beste resultat. Brukes til å gjøre bakgrunnen uskarp eller til å bringe både forgrunn og bakgrunn i fokus. Du velger både lukkertid og blenderåpning. Still lukkertiden til "A" eller "&" for langtids eksponering.

D

Objektivblenderringer Når du bruker et CPU-objektiv utstyrt med en blenderring (s. 228), lås blenderringen ved minimum blenderåpning (høyeste f-tall). G-objektiver har ikke blenderring.

Ikke-CPU objektiver kan bare brukes i eksponeringsmodus M, når blenderåpningen kan justeres manuelt ved hjelp av objektivets blenderring (i andre modus vil lukkeren være deaktivert). Kameraets eksponeringsmåler, automatisk ISO-følsomhetskontroll og en rekke andre funksjoner kan ikke brukes (s. 165).

A

Se også Bruk alternativet Auto. ISO-følsomhetsktrl. på opptaksmenyen (s. 165) for å aktivere automatisk ISO-følsomhetskontroll i P, S, A og M modus. Egendefinert innstilling b1 (EV-trinn for eksp.ktrl.; s. 177) bestemmer størrelsen på trinnene som brukes til å stille inn lukkertid og blenderåpning. Egendefinert innstilling f5 (Tilpass kommandohjulene; s. 201) bestemmer hvilken rolle som skal spilles av hoved- og underkommandohjulene i innstillingen for lukkertid og blenderåpning.

78

A

Lukkertid og blender Samme eksponering kan oppnås med forskjellige kombinasjoner av lukkertid og blender. Raske lukkertider og større blenderåpninger fryser motiver i bevegelse og mykner bakgrunnsdetaljer, mens langsomme lukkertider og mindre blenderåpninger slører motiver i bevegelse og får frem bakgrunnsdetaljer. Lukkertid Blenderåpning

Kontrollpanel

t

Rask lukkertid (1/1 600 s)

Lav lukkertid (1 s)

Liten blenderåpning (f/36)

Stor blenderåpning (f/3)

(Husk, jo høyere f-tall, jo mindre blenderåpning.)

79

Modus P (Programautomatikk)
I denne modusen justerer kameraet automatisk lukkertid og blenderåpning for optimal eksponering i de fleste situasjoner. Denne funksjonen anbefales til øyeblikksbilder og andre situasjoner der du vil overlate til kameraet å stille inn lukkertid og blenderåpning. Slik tar du bilder med programautomatikk:

1

Dreie modushjulet til P.

Modushjul

t

2

Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.

Fleksiprogram I modus P, kan du velge forskjellige kombinasjoner av lukkertid og blenderåpning ved å dreie på hovedkommandohjulet ("fleksibelt program"). Drei hovedkommandohjulet mot høyre for større blenderåpninger (små f-tall) som slører bakgrunnsdetaljer eller raskere lukkertider som "fryser" bevegelse. Drei hovedkommandohjulet mot venstre for mindre blenderåpning (store f-tall) som øker dybdefeltet eller langsomme lukkertider som slører bevegelse. Alle kombinasjonene gir samme eksponering. Mens fleksibel program er i effekt, vises en U-indikator på kontrollpanelet. For å gjenopprette standard lukkertid og blenderinnstillinger, drei hovedkommandohjulet til indikatoren ikke lenger vises, velg en annen modus eller slå av kameraet.

A

Hovedkommandohjul

A

Se også Se side 263 hvis du vil ha mer informasjon om det innebygde eksponeringsprogrammet.

80

Modus S (Lukkerprioritert automatikk)
Når lukkerprioritert automatikk brukes, velger du lukkertiden, mens blenderåpningen som gir optimal eksponering, velges automatisk. bruk langsomme lukkertider for å antyde bevegelse ved å sløre bevegelige motiver, høye lukkertider for å "fryse" bevegelse. Slik tar du bilder med lukkerprioritert automatikk:

1

Drei modushjulet til S.

Modushjul

t

2

Velg en lukkertid.
Trykk utløseren halvveis inn for å aktivere eksponeringsmålerne og drei på hovedkommandohjulet for å velge ønsket lukkertid fra verdier 30 s og 1/4 000 s.

Hovedkommandohjul

3

Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.

A

Se også Se side 255 for informasjon om hva som må gjøres hvis blinkende "A" eller "&" indikatorer vises i displayene for lukkertid.

81

Modus A (Blenderprioritert automatikk)
I blenderprioritert automatikk velger du blenderåpingen til feltdybde kontroll (se nedenfor) når kameraet automatisk velger den lukkertiden som gir best eksponering. Slik tar du bilder med blenderprioritert automatikk:

1

Dreie modushjulet til A.

Modushjul

t

2

Velg en blenderåpning.
Trykk utløseren halvveis inn for å aktivere eksponeringsmålerne og drei på underkommandohjulet for å velge ønsket blenderåpning fra verdier mellom minimum og maksimum for objektivet.

Underkommandohjul

3
A

Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.

Dybdeskarphet "Dybdeskarphet" er den avstanden hvortil motiver bak og foran fokuspunktet virker å være i fokus. Store blenderåpninger (lavt f-tall) reduserer dybdeskarpheten, slører motiver bak og foran hovedmotivet. Liten blenderåpning (høyt f-tall) øker dybdeskarpheten, bringer detaljene i bakgrunnen og forgrunnen frem (vær oppmerksom på at dybdeskarphet også påvirker andre faktorer som brennvidde og fokusavstand). Kort dybdeskarphet brukes vanligvis i portretter for å sløre bakgrunnsdetaljer, lang dybdeskarphet i landskapsbilder for å bringe forgrunnen og bakgrunnen i fokus. For å forhåndsvise dybdeskarphet, trykk inn og hold på knappen for forhåndsvisning av dybdeskarphet. Objektivet vil stoppe ved gjeldende blenderverdi og la dybdeskarpheten bli forhåndsvist i søkeren.

Knapp for forhåndsvisning av dybdeskarphet

82

Modus M (Manuell)
Med manuell eksponeringsfunksjon velger du selv både lukkertid og blenderåpning. Slik tar du bilder i manuell eksponeringsfunksjon:

1

Drei modushjulet til M.

Modushjul

2

Velg blenderåpning og lukkertid.
Kontrollere eksponering på det elektronisk analoge eksponeringsdisplayet (s. 84), drei på hovedkommandohjulet for å velge en lukkertid og underkommandohjulet for å velge blenderåpning. Lukkertid kan stilles på verdier mellom 30 s og 1/4 000 s, eller lukkeren kan holdes åpen uendelig for en lang tidseksponering (A eller &, s. 85). Blenderåpningen kan stilles på verdier mellom minimum og maksimum for objektivet.
Underkommandohjul

t

Blenderåpning

Lukkertid

Hovedkommandohjul

3

Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.

83

Det elektronisk analoge eksponeringsdisplayet Hvis et CPU-objektiv er tilkoplet og en annen lukkertid enn A eller & er valgt, viser det elektronisk analoge eksponeringsdisplayet i søkeren om bildet vil bli under- eller overeksponert med gjeldende innstillinger. Avhengig av alternativet valget for egendefinert innstilling b1 (EV-trinn for eksp.ktrl.; s. 177), vises mengden under- eller overeksponering i trinn på 1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV. Hvis grensene for eksponeringsmålesystemet overskrides, blinker displayet. Optimal eksponering Egendefinert innstilling b1 stilt til 1/3 trinn Undereksponert med 1/3 EV Overeksponert med over 2 EV

A

t

A

Se også Hvis (V) (standardinnstillingen) er valgt for egendefinert innstilling f7 (Omvendte indikatorer, s. 201), vises eksponeringsindikatorene i søkeren og displayet for opptaksinformasjon med positive verdier til venstre og negative verdier til høyre. Velg (W) hvis du vil vise negative verdier til venstre og positive verdier til høyre.

84

❚❚ Langtids eksponeringer (bare M-modus)
Lukkertider på "A" og "&" kan brukes til langtidseksponering av bilder av bevegende lys, stjernene, nattlandskap eller fyrverkeri. For å forhindre sløring forårsaket av kameraristing, bruk et stativ og en valgfri fjernkontroll (s. 241) eller fjernkontrollkabel (s. 241).
Lukkertid A Beskrivelse Lukkeren forblir åpen mens utløseren er trykket inn. Stativ og valgfri fjernkontrollkabel anbefales for å forhindre uskarpheter. Valgfri ML-L3 fjernkontroll er påkrevet (s. 241). Velg modus M, still lukkertiden på "A," og velg forsinket fjernkontroll eller hurtigrespons fjernkontrollmodus (s. 68). Lukkeren åpnes når utløseren på fjernkontrollen trykkes inn og forblir åpen i omtrent tredve minutter eller til utløseren trykkes inn nok en gang.

&

1

t
Gjør klart kameraet.
Monter kameraet på et stativ, eller plasser kameraet på en stabil, jevn overflate. For å forhindre tap av strøm før eksponeringen er ferdig, bruk et helt oppladet batteri eller en nettadapter (ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at det kan opptre støy ved lange eksponeringer; Før du tar bildet, velger du På for alternativet Støyred. ved lang eksp. i opptaksmenyen (s. 165). Hvis du bruker en ekstra fjernstyringskabel, fest den til kameraet.

2

Drei modushjulet til M.

Modushjul

3

Velg en lukkertid.
Trykk utløseren halvveis inn for å aktivere eksponeringsmålerne og drei på hovedkommandohjulet til "A" vises i lukkertidsdisplayet. For en lukkertid på "&", velg forsinket fjernstyring eller hurtigrespons fjernstyringsmodus etter at du har valg lukkertid (s. 64).

85

4

Åpne lukkeren.
A: Etter fokusering, trykk utløserknappen på kameraet eller fjernkontrollen helt inn. Hold utløseren inntrykket til eksponeringen er ferdig. &: Trykk utløserknappen på fjernkontrollen helt inn. Lukkeren åpnes umiddelbart (hurtigrespons fjernkontroll) eller to sekunder etter at utløseren er trykket inn (forsinket fjernkontroll) og forblir åpen til knappen trykkes inn for annen gang.

5
t

Lukke lukkeren.
A: Fjern fingeren fra utløseren. &: Trykk utløseren på fjernkontrollen helt inn. Opptaket avsluttes automatisk etter tredve minutter.

Eksponeringslengde: 35 s Blenderåpning: f/25

86

Eksponering
Lysmåling
Lysmålingsmetoden bestemmer hvordan kameraet stiller inn eksponeringen. Følgende alternativer er tilgjengelige:
Beskrivelse Anbefales i de fleste situasjoner; velges automatisk i auto- og scenemodus. Kameraet måler et stort område og stiller inn a 3D-fargematrisemåling II eksponering i henhold til lysstyrke, farge, avstand og komposisjon for å oppnå et resultat som ser naturlig ut. Kameraet måler hele rammen, men gir størst vekt på sentrumsområdet (standard er 8-mm sirkel midt i bildet; kan Z Sentrumsdominert velges med egendefinert innstilling b3, Måleo. for sentr.dom. lysm., s. 178). Klassisk måler for portretter; anbefales ved bruk av filtre med en eksponeringsfaktor (filterfaktor) over 1× (s. 240). Kameraet måler en sirkel på 3,5 mm i diameter (ca. 2,5% av bildet). Sirkelen er sentrert rundt gjeldende fokuspunkt og gjør det mulig å måle motiver utenfor sentrum (hvis ikke-CPUobjektiv brukes, eller hvis Automatisk velges for AFb Punkt søkefeltfunksjon som beskrevet på side 173, bil kameraet måle midtre fokuspunkt). Sikrer at motivet eksponeres korrekt, selv om bakgrunnen er mye lysere eller mørkere. Metode

t

For å velge en målemetode, trykk på Zknappen og drei hovedkommandohjulet til ønsket modus vises.

Z knapp

Hovedkommandohjul

3D-fargematrisemåling II I matriselysmåling stilles eksponeringen ved hjelp av en 420-felts RGB-føler. Bruk et objektiv av typen G eller D for å oppnå resultater som inneholder avstandsinformasjon (3Dfargematrisemåling II; s. 228). Med andre CPU-objektiver inkluderes ikke 3Davstandsinformasjon (fargematrisemåling II).

A

87

Automatisk eksponeringslås (bare P, S og A modus)
Bruk automatisk eksponeringslås for å omordne bilder etter målingseksponering:

1

Valgt sentrumsvektet eller punktlysmåling.
Velg modus P, S eller A og velg sentrumsvektet eller punktlysmåling (eksponeringslås har ingen effekt i modus M, mens automatisk og scenemodus ikke anbefales som sentrumsvektet og punktlysmåling er ikke tilgjengelig).

Z knapp

Hovedkommandohjul

t

2

Lås eksponeringen.
Plasser motivet i det valgte fokuspunktet og trykk utløseren halvveis inn. Når utløseren trykkes halvveis inn og motivet er plassert i fokuspunktet, trykk på AE-L/ AF-L-knappen for å låse fokus og eksponering.

Utløserknapp

AE-L/AF-L -knapp

Når eksponeringslåsen er aktivert, vises indikatoren AE-L i søkeren.

3

Komponer bildet på nytt.
Komponer og ta bildet på nytt uten å slippe knappen AE-L/AF-L.

88

A

Justere lukkertid og blender Når eksponeringslåsen er i funksjon, kan følgende innstillinger justeres uten å endre den målte verdien for eksponering: Modus Programautomatikk Lukkerprioritert automatikk Blenderprioritert automatikk Innstilling Lukkertid og blender (fleksiprogram; s. 80) Lukkertid Blenderåpning

De nye verdiene kan bekreftes i søkeren og på kontrollpanelet. Vær oppmerksom på at lysmålingsmetoden ikke kan endres mens eksponeringslåsen er i bruk (forandringer i lysmålingen trer i kraft når låsen frigjøres). Se også Hvis På er valgt for egendefinert innstilling c1 (Utløser AE-L, s. 179), låses eksponeringen når utløseren er trykket inn halvveis. For informasjon om endring av rollen til AE-L/AF-L-knappen, se egendefinert innstilling f4 (Tildel AE-L/AF-L-knappen, s. 200).

A

t

89

Eksponeringskompensasjon
Eksponeringskompensasjon brukes til å endre eksponering fra den verdien som blir foreslått av kameraet, slik at bildene blir lysere eller mørkere. Den er mest effektiv ved bruk med sentrumsvektet eller punktlysmåling (s. 87). Eksponeringskompensasjon er tilgjengelig i modusene P, S og A (i modus M, påvirkes bare eksponeringsinformasjonen som vises i det elektronisk analoge eksponeringsdisplayet; lukkertid og blenderåpning endres ikke). Trykk på E-knappen og drei hovedkommandohjulet til ønsket verdi vises på kontrollpanelet. Eksponeringskompensasjonen kan angis i verdier mellom –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering) i trinn på 1/3 EV. Generelt sett bruker du positive verdier for å gjøre bildet lysere og negative verdier for å gjøre det mørkere.
E-knapp

t

Hovedkommandohjul

±0 EV (E knapp inntrykket)

–0,3 EV

+2 EV

Ved andre verdier enn ±0, vises et E-ikon på kontrollpanelet og søkeren etter at du har sluppet E-knappen. Gjeldende verdi for eksponeringskompensasjon vises når E-knappen trykkes inn.

–1 EV

Ingen eksponeringskompensasjon

+1 EV

Du kan gjenopprette vanlig eksponering ved å sette eksponeringskompensasjonen på ±0. Eksponeringskompensasjonen blir ikke tilbakestilt når kameraet er slått av.
Se også For informasjon om valg av størrelse på tilgjengelige trinn for eksponeringskompensasjon, se egendefinert innstilling b1 (EV-trinn for eksp.ktrl., s. 177). For informasjon om hvordan man foretar justeringer i eksponeringskompensasjon uten å trykke på E-knappen, se egendefinert innstilling b2 (Enkel eksp.komp., s. 177).

A

90

Blitskompensasjon
Blitskompensasjon brukes for å endre blitseffekt fra det nivået som foreslås av kameraet, endre lysstyrken til hovedmotivet i forhold til bakgrunnen. Du kan øke blitseffekten hvis du vil gjøre hovedmotivet lysere, eller du kan redusere den for å unngå uønskede høylys eller refleksjoner. Trykk på M (Y)-knappen og drei på underkommandohjulet til ønsket verdi vises på kontrollpanelet. Blitskompensasjonen kan stilles på verdier mellom –3 EV (mørkere) og +1 EV (lysere) i trinn på 1/3 EV. Generelt sett bruker du positive verdier for å gjøre bildet lysere og negative verdier for å gjøre det mørkere.

t

M- knapp

Underkommandohjul

Kontrollpanel

Ved andre verdier enn ±0, vises et Y-ikon på kontrollpanelet og søkeren etter at du har sluppet M (Y)-knappen. Gjeldende verdi for blitskompensering vises når Mknappen trykkes inn.

±0 EV (Y knapp inntrykket)

–0,3 EV

+1,0 EV

Du kan gjenopprette vanlig blitseffekt ved å sette blitskompensasjonen på ±0,0. Blitseksponeringkompensasjonen nullstilles ikke når kameraet slås av.

A A

Blitsenheter (ekstrautstyr) Blitseksponeringskompensasjon er også tilgjengelig med blitsenheten SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 eller SB-R200 (ekstrautstyr). Se også For informasjon om å velge størrelsen på trinnene som velges ved innstilling av blitskompensasjon, se egendefinert innstilling b1 (EV-trinn for eksp.ktrl., s. 177).

91

Eksponering og alternativ blitseksponering
Alternative eksponeringer varierer automatisk mellom valgte innstillinger med hvert opptak, "alternative innstillinger" gjeldende verdi. Den påvirkede innstillingen velges med egendefinert innstilling e4 (Altern. eksp. stillet inn; s. 191); nedenfor, det forutsettes at AE og blits er valgt for å variere eksponering og blitsnivå. Andre alternativer kan brukes til å variere eksponering eller blitsnivå separat eller til å alternere hvitbalanse eller aktiv D-Lighting.

1
t

Velg antall bilder.
Trykk på D-knappen og drei på hovedkommandohjulet for å velge antall bilder i den alternative eksponeringsrekkefølgen (2 eller 3).
Antall bilder

Fremdriftsindikator Kontrollpanel

D-knapp

Hovedkommandohjul

Søker

2

Velg et eksponeringstrinn.
Trykk på D-knappen og drei på underkommandohjulet for eksponeringstrinn fra verdier mellom 0,3 EV og 2,0 EV.

Eksponeringstrinn

D-knapp

Underkommandohjul

Kontrollpanel

A

Forstå displayet for alternativ eksponering Antall bilder Fremdriftsindikator Beskrivelse 3 bilder: umodifisert, negativ, positiv 2 bilder: umodifisert, positiv 2 bilder: umodifisert, negativ

92

3

Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
Kameraet vill variere eksponering og blitsnivå med hvert opptak. Ved standardinnstilling, blir første opptak tatt med gjeldende verdier for eksponering og blitskompensasjon og etterfølgende opptak ved modifiserte verdier. Hvis alternativ eksponeringsrekkefølge består av tre opptak, trekkes det alternative eksponeringstrinnet fra gjeldende verdier i det andre opptaket og legges til i det tredje opptaket, "alternativ eksponering" gjeldende verdi. De modifiserte verdiene kan være høyere eller lavere enn maksimums- og minimumsverdiene for eksponering og blitskompensasjon. Den modifiserte lukkertiden og blenderåpningen vises på kontrollpanelet og i søkeren.

t

Når alternative eksponeringer er i bruk, vises en fremdriftsindikator for alternative eksponeringer på kontrollpanelet. y-segmentet forsvinner fra indikatoren når det umodifiserte opptaket tas, z-indikatoren når opptaket med det negative trinnet tas, og x-indikatoren når opptaket med positivt trinn tas.

Eksponeringstrinn:0 EV y

Eksponeringstrinn:–1 EV z

Eksponeringstrinn:+1 EV x

For å avbryte eksponeringsalternativer, trykk på D-knappen og drei hovedkommandohjulet til antall bilder i den alternative rekkefølgen er null og M ikke lenger vises på kontrollpanelet. Programmet som ble brukt sist gjenopprettes neste gang du aktiverer alternative eksponeringer.

A

Se også Se side 264 for en liste over programmer for alternative eksponeringer. For informasjon om valg av størrelse på eksponeringstrinn, se egendefinert innstilling b1 (EV-trinn for eksp.ktrl., s. 177). For informasjon om å velge rekkefølgen som alternativ eksponeringer skjer i, se egendefinert innstilling e6 (Rekkef. for alter. eksp., s. 195).

93

A

Alternative eksponeringer Kameraet endrer eksponeringen ved å variere lukkertid og blender (programautomatikk), blender (lukkerprioritert automatikk) og lukkertid (blenderprioritert automatikk, manuell eksponeringsmodus). Når På er valgt for Auto. ISO-følsomhetsktrl. (s. 166), vil kameraet automatisk variere ISO-følsomheten for optimal eksponering når grensene for kameraets eksponeringssystem overskrides. I alternative eksponeringer, endres lukkertiden bare etter at kameraet har endret ISO-følsomheten.

A

Alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer I ! og 9 modus, vil opptaket ta en pause etter at det antall opptak som er angitt i det alternative programmet er tatt. Å velge automatisk eller scenemodus vil avbryte alternative eksponeringer; alternative eksponeringer fortsetter når modus P, S, A eller M er valgt. Eksponering og alternativ blits avbrytes når Alternativ hvitbalanse eller Alt.eksp. med ADL er valgt for egendefinert innstilling e4 (Altern. eksp. stillet inn; s. 191).

t A Gjenoppta eksponering eller alternativ blits

Hvis minnekortet blir fullt før alle bildene i serien er tatt, kan du fortsette fra neste bilde i serien etter at du har satt inn et nytt minnekort eller har slettet bilder for å frigjøre plass på minnekortet. Hvis kameraet slås av før alle bildene i serien er tatt, fortsetter kameraet fra neste bilde i serien når du slår på kameraet.

94

Hvitbalanse
Hvitbalansen sikrer at farger er upåvirket av fargen til lyskilden. Automatisk hvitbalanse anbefales for de fleste lyskilder; Om nødvendig kan andre verdier velges i henhold til kildetype. Følgende alternativer er tilgjengelige i P, S, A og M modus (automatisk hvitbalanse brukes i automatisk og scenemodus):
Alternativ Auto (standard) Beskrivelse Kameraet stiller hvitbalansen automatisk. Anbefales for de fleste situasjoner. Bruk et objektiv av typen G 3 500–8 000* eller D for å få best resultat. Hvis innebygd eller valgfri blits benyttes, gjenspeiler hvitbalansen forholdene som gjelder når blitsen fyres av. 3 000* Brukes i glødelampebelysning. Brukes ved følgende syv lyskilder: Brukes under natriumlampebelysning (brukes ved 2 700* sportsarenaer). 3 000* 3 700* 4 200* 5 000* 6 500* Brukes i varmt-hvitt fluorescerende belysning. Brukes i hvitt fluorescerende belysning. Brukes i svalt-hvitt fluorescerende belysning. Brukes i dagslys-hvitt fluorescerende belysning. Brukes i fluorescerende dagslysbelysning. Brukes i belysning med høye fargetemperaturer (f.eks. kvikksølvlamper). Brukes når motivene er i direkte sollys. Brukes med den innebygde blitsen eller en ekstern blits. Brukes i dagslys i overskyet vær. Brukes i dagslys når motivene er i skygge. Velg fargetemperatur fra en liste med verdier (s. 99). Fargetemp. (K)

F

J Glødelampe I Fluorescerende Natriumlamper Varmt-hvitt fluorescerende Hvitt fluorescerende Kaldt-hvitt fluorescerende (standard for Fluorescerende) Dagslys-hvitt fluorescerende Dagslys fluorescerende Høytemp. kvikksølvlampe H Direkte sollys N Blits G Skyet M Skygge K Velg fargetemperatur L

t

7 200* 5 200* 5 400* 6 000* 8 000* 2 500– 10 000

Manuell Bruk et motiv, en lyskilde eller et eksisterende bilde — forhåndsinnstilling som referanse for hvitbalansen (s. 100). * Alle verdier er omtrentlige. Finjustering satt til 0.

95

For å velge en verdi for hvitbalanse, trykk på WB-knappen og drei hovedkommandohjulet til ønsket innstilling vises på kontrollpanelet. Hvitbalansen kan også justeres fra opptaksmenyen (s. 165).

WB-knapp

Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

t

A A

I Fluorescerende Pæretype velges med alternativet Hvitbalanse på opptaksmenyen (s.165).

Se også Når Alternativ hvitbalanse er valgt for egendefinert innstilling e4 (Altern. eksp. stillet inn, s. 191), oppretter kameraet flere bilder hver gang lukkeren utløses. Hvitbalansen varieres for hvert bilde og det opprettes "alternative eksponeringer" til den gjeldende verdien som er valgt for hvitbalansen. Se side 191 hvis du vil ha mer informasjon.

96

Finjustere hvitbalansen
Hvitbalansen kan finjusteres for å kompensere for variasjoner i fargen på lyskilden eller for å gi bildet en fargetone. Hvitbalansen finjusteres ved å bruke alternativet Hvitbalanse i opptaksmenyen eller ved å trykke på WB-knappen og vri på underkommandohjulet.

❚❚ Hvitbalansemenyen

1

Velg en hvitbalanse.
Velg Hvitbalanse i opptaksmenyen (s. 165) og deretter fremhever du et alternativ for hvitbalanse og trykker på 2. Hvis et annet alternativ enn Fluorescerende, Velg fargetemperatur eller Manuell forhåndsinnstilling er valgt, fortsetter du til trinn 2. Hvis Fluorescerende er valgt, fremhever du et belysningsalternativ og trykker på 2. Hvis Velg fargetemperatur er valgt, fremhever du en fargetemperatur og trykker på 2. Hvis Manuell forhåndsinnstilling er valgt, velger du et forvalg som beskrevet på side 106, før du fortsetter.

t

2

Finjuster hvitbalansen.
Bruk multivelgeren til å finjustere hvitbalansen. Hvitbalansen kan finjusteres på aksen gul (A) – blå (B) og aksen grønn (G) – magenta (M). Den horisontale (gul-blå) aksen tilsvarer fargetemperaturen, med hvert trinn tilsvarende Koordinater Justering omtrent 5 mired. Den vertikale (grønn-magenta) aksen har lignende effekter som tilsvarer fargekompensasjonsfiltrene.
Øk mengden grønt Grønn (G)

Blå (B)

Gul (A)

Øk mengden magenta Øk mengden blått

Magenta (M) Øk mengden gult

Finjustering av hvitbalansen Fargene på finjusteringsaksene er relative, ikke absolutte. Hvis du for eksempel flytter markøren til B (blå) når en "varm" innstilling som J (glødelampe) er valgt for hvitbalanse, blir bildene litt "kaldere", men ikke blå.

A

97

3

Trykk på J.
Trykk på J for å lagre innstillingene og gå tilbake til opptaksmenyen. Hvis hvitbalansen har blitt finjustert på A-Baksen, vises et E-ikon på kontrollpanelet.

❚❚ WB-knappen

t

Ved andre innstillinger enn K (Velg fargetemperatur) og L (Manuell forhåndsinnstilling) kan WB-knappen brukes til å finjustere hvitbalansen på den gul (A)- blå (B)-aksen (s. 97; hvis du skal finjustere hvitbalansen når K eller L er valgt, bruker du opptaksmenyen som forklart på side 97). Det er seks innstillinger tilgjengelig i begge retninger, hvert trinn tilsvarer omtrent 5 mired (se nedenfor). Trykk på WB-knappen og vri på underkommandohjulet til ønsket verdi vises på kontrollpanelet. Hvis du vrir underkommandohjulet mot venstre, øker du mengden gult (A). Hvis du vrir underkommandohjulet mot høyre, øker du mengden blått (B). Ved andre innstillinger enn 0 vises et E-ikon på kontrollpanelet.

WB-knapp

Underkommandohjul

Kontrollpanel

"Mired" Enhver endring i fargetemperaturen gir en større fargeforskjell ved lave fargetemperaturer enn ved høye. En endring på 1.000 K skaper for eksempel en større endring i farge ved 3.000 K enn ved 6.000 K. Mired, som beregnes ved å multiplisere inversverdien av fargetemperaturen med 10 6, er et mål på fargetemperatur som tar slike variasjoner med i beregningen, og er derfor enheten som brukes for kompensasjonsfiltre for fargetemperatur. Eksempel: • 4.000 K–3.000 K (en forskjell på 1.000 K) = 83 mired • 7.000 K–6.000 K (en forskjell på 1.000 K) = 24 mired

A

98

Velge fargetemperatur
Ved en innstilling av K (Velg fargetemperatur), kan fargetemperaturen velges ved å trykke på WB-knappen og dreie underkommandohjulet til ønsket verdi vises på kontrollpanelet. Fargetemperaturen kan også velges i opptaksmenyen (s. 165).

WB-knapp

Underkommandohjul

Kontrollpanel

t

A

Fargetemperatur Hvordan man oppfatter fargen på en lyskilde, er avhengig av "øyet som ser" og andre forhold. Fargetemperaturen er et objektivt mål på fargen på en lyskilde. Fargetemperaturen defineres som temperaturen et objekt må varmes opp til for å utstråle lys med samme bølgelengder. Hvite lyskilder med en fargetemperatur i området 5 000–5 500 K virker hvite, lyskilder med en lavere fargetemperatur, slik som glødelampepærer, viser svakt gule eller røde. Lyskilder med høyere fargetemperatur virker som de har et svakt blåskjær. Velg fargetemperatur Merk at du oppnår ikke ønsket resultat hvis du bruker blits eller fluorescerende belysning. Velg N (Blits) eller I (Fluorescerende) når du bruker slike lyskilder. Når det er andre lyskilder, tar du et prøvebilde for å bestemme om den valgte verdien egner seg. Hvitbalansemenyen Fargetemperaturen kan også velges i hvitbalansemenyen. Vær oppmerksom på at fargetemperaturen som velges med WB-knappen og underkommandohjulet, erstatter den verdien som er valgt i hvitbalansemenyen.

A

A

99

Manuelt forvalg
Manuelt forvalg brukes til å lagre og hente frem egendefinerte hvitbalanseinnstillinger når du skal ta bilder i blandet belysning eller til å kompensere for lyskilder med kraftig fargeskjær. Du kan angi forvalgt hvitbalanse på to måter:
Metode Direkte måling Beskrivelse Nøytralt grått eller hvitt motiv er plassert under belysning som skal brukes på det endelige bildet, og hvitbalansen måles av kameraet (s. 101).

Kopiering fra Hvitbalansen kopieres fra bildet til minnekortet (s. 105). eksisterende bilde

t

Kameraet kan lagre opptil fem verdier for forvalgt hvitbalanse i forvalgene d-0 til d-4. Du kan legge til en beskrivelse til alle de forvalgte hvitbalansene (s. 107).
d-0: Lagrer sist målte hvitbalanseverdi (s. 101). Dette forvalget overskrives når du måler en ny verdi.

d-1–d-4: Lagrer verdier kopiert fra d-0 (s. 104).

Lagrer verdier kopiert fra bilder på minnekort (s. 105).

100

❚❚ Måle en verdi for forhåndsinnstilt hvitbalanse

1

Belys en referansegjenstand.
Plasser en nøytral grå eller hvit gjenstand under belysningen som skal brukes i det endelige bildet. I studioer kan du bruke et grått standardkort som referanse. Vær oppmerksom på at eksponeringen økes automatisk med 1 EV når du måler hvitbalansen. I eksponeringsmodus M, juster eksponeringen slik at de elektronisk-analoge eksponeringsdisplayene viser ±0 (s. 84).

2

Angi hvitbalansen til L (Manuell forhåndsinnstilling).
Trykk på WB-knappen og vri på hovedkommandohjulet til L vises på kontrollpanelet.

t

WB-knapp

Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

3

Velg en direkte målingsmodus.
Slipp kort WB-knappen og trykk deretter på knappen inntil L-ikonet i kontrollpanelet begynner å blinke. En blinkende D vises også på kontrollpanelet og i søkeren. Ved standardinnstillinger blinker visningene i omtrent seks sekunder. For å avslutte uten å måle en verdi for den forhåndsinnstilte hvitbalansen, trykker du på WB-knappen igjen.

Kontrollpanel

Søker

101

4

Mål hvitbalansen.
Før indikatorene slutter å blinke, rammer du inn referansegjenstanden slik at den fyller søkeren og trykk utløseren helt inn. Kameraet måler en verdi for hvitbalansen og lagrer den i forvalget d-0. Det blir ikke tatt bilde. Hvitbalansen kan måles nøyaktig selv om kameraet ikke har fokusert.

5
t

Kontroller resultatene.
Hvis kameraet målte en verdi for hvitbalansen, blinker C på kontrollpanelet, mens en blinkende a vises i søkeren. Ved standardinnstillinger blinker visningene i omtrent seks sekunder.

Kontrollpanel

Søker

Hvis det er for lite eller for mye lys, kan det hende kameraet ikke er i stand til å måle hvitbalansen. Et blinkende b a vises på kontrollpanelet og i søkeren (ved standardinnstillingene blinker visningene i omtrent seks sekunder). Trykk utløseren halvveis inn for å gå tilbake til trinn 4 og måle hvitbalansen igjen.

Kontrollpanel

Søker

6

Velg forvalg d-0.
Hvis den nye verdien for den forvalgte hvitbalansen skal brukes med det samme, velger du forvalget d-0 ved å trykke på WB-knappen og vri underkommandohjulet til d-0 vises i kontrollpanelet.

D

Direkte målingsfunksjon Hvis det ikke utføres noen operasjoner mens displayene blinker, vil den direkte målingsfunksjonen avsluttes på den tidspunktet som ble valgt for Egendefinert innstilling c2 (Auto. utkob.av lysmåler, s. 179). Standardinnstillingen er seks sekunder.

102

Forvalg d-0 Den nye hvitbalanseverdien lagres i forvalget d-0 og erstatter automatisk den forrige verdien for dette forvalget (det vises ingen bekreftelsesdialog). Et miniatyrbilde vises i listen over forvalgte hvitbalanser.

A

Hvis du vil bruke den nye hvitbalanseverdien, velger du forvalget d-0 (hvis ingen verdi har blitt målt før du velger d-0, settes hvitbalansen til en fargetemperatur på 5 200 K, det samme som Direkte sollys). Den nye hvitbalanseverdien lagres i forvalget d-0 til hvitbalansen måles på nytt. Hvis du kopierer forvalget d-0 til et av de andre forvalgene før du måler en ny hvitbalanseverdi, kan du lagre opptil fem hvitbalanseverdier (s. 104).

t

103

❚❚ Kopiere hvitbalanse fra d-0 til forvalgene d-1–d-4
Følg fremgangsmåten nedenfor for å kopiere en hvitbalanseverdi fra d-0 til et av de andre forvalgene (d-1–d-4).

1

Velg L (Manuell forhåndsinnstilling).
Merk (Manuell forhåndsinnstilling) i hvitbalansemenyen (s. 95) og trykk på 2.

2
t

Velg en plassering.
Marker den forhåndsvalgte destinasjonen (d-1 til d-4) og trykk på W-knappen.

W-knapp

3

Kopier d-0 til det valgte forvalget.
Merk Kopier d-0 og trykk på J. Hvis det er lagt inn en kommentar for d-0 (s. 107), kopieres kommentaren over til det valgte forvalget.

A

Velge en forvalgt hvitbalanse For å velge en annen hvitbalanse som er forvalgt i Manuell forhåndsinnstilling-menyen (se Steg 3, ovenfor), trykker du på 1 for å markere gjeldende forvalgte hvitbalanse (d-0–d-4) og trykker på 2.

104

❚❚ Kopiere hvitbalanse fra et bilde (bare d-1–d-4)
Følg fremgangsmåten nedenfor for å kopiere en hvitbalanseverdi fra et bilde på minnekortet til et valgt forvalg (bare d-1–d-4). Eksisterende hvitbalanseverdier kan ikke kopieres til forhåndsinnstilling d-0.

1

Velg L (Manuell forhåndsinnstilling).
Merk Manuell forhåndsinnstilling i hvitbalansemenyen (s. 95) og trykk på 2.

2

Velg en plassering.
Marker den forhåndsvalgte destinasjonen (d-1 til d-4) og trykk på W-knappen.

t

W-knapp

3

Velg Velg bilde.
Merk Velg bilde og trykk på 2.

4

Fremhev et kildebilde.
Merk bildet du vil kopiere fra. Hvis du vil vise det fremhevede bildet i fullskjermmodus, trykker du på X-knappen.

5

Kopier hvitbalansen.
Trykk på J for å kopiere hvitbalanseverdien for det fremhevede bildet til det valgte forvalget. Hvis det fremhevede bildet har en kommentar (s. 205), kopieres kommentaren over til det valgte forvalget.

105

❚❚ Velge forvalgt hvitbalanse
Slik angir du hvitbalansen til en forvalgt verdi:

1

Velg L (Manuell forhåndsinnstilling).
Merk Manuell forhåndsinnstilling i hvitbalansemenyen (s. 95) og trykk på 2.

2
t

Velg et forvalg.
Fremhev ønsket forvalg og trykk på Wknappen. For å velge det fremhevede forvalget og vise finjusteringsmenyen (s. 97) uten å fullføre neste steg, trykk på J i stedet for å trykke på W-knappen.

W-knapp

3

Velg Stille inn.
Merk Stille inn og trykk på 2. Finjusteringsmenyen for den valgte hvitbalansen vises (s. 98).

A Velge forvalgt hvitbalanse: WB-knappen Ved en innstilling av L (Manuell forhåndsinnstilling), kan forvalg også velges ved å trykke på WB-knappen og dreie på underkommandohjulet. Gjeldende forvalg vises på kontrollpanelet mens WB-knappen er trykket inn.

WB-knapp

Underkommandohjul

Kontrollpanel

106

❚❚ Skrive inn en kommentar
Følg fremgangsmåten nedenfor for å skrive inn en kommentar på opptil 36 tegn for en forvalgt hvitbalanse.

1

Velg L (Manuell forhåndsinnstilling).
Merk Manuell forhåndsinnstilling i hvitbalansemenyen (s. 95) og trykk på 2.

2

Velg et forvalg.
Fremhev ønsket forvalg og trykk på Wknappen.

t

W-knapp

3

Velg Redigere kommentar.
Fremhev Redigere kommentar og trykk på 2.

4

Rediger kommentaren.
Rediger kommentaren som beskrevet på side 169.

107

Bildekontroller
Nikons unike bildekontrollsystem gjør det mulig å dele bildebehandlingsinnstillinger mellom kompatible enheter og programvare. Velg blant Bildekontrollene på kameraet for å justere bildebehandlingsinnstillingene eller utfør uavhengige justeringer til skarpheten, kontrasten, lysstyrken, metningen og nyansen. Disse innstillingene kan lagres under nye navn som egendefinerte bildekontroller som kan tilbakekalles eller redigeres som du ønsker. Egendefinerte bildekontroller kan også lagres i minnekortet til bruk i kompatibel programvare, og programvareopprettede bildekontroller kan lastes opp til kameraet. Alle sett med bildekontroller gir nesten samme resultater på alle kameraer som støtter Nikons bildekontrollsystem.

t

❚❚ Bruke Bildekontroller
Bildekontroller kan brukes som beskrevet nedenfor. • Velg Nikons bildekontroller (s. 109): Velg en eksisterende Nikon bildekontroll. • Endre eksisterende bildekontroller (s. 110): Endre en eksisterende bildekontroll for å opprette en kombinasjon av skarphet, kontrast, lysstyrke, metning og nyanse for et spesielt motiv eller en effekt. • Opprette egendefinerte bildekontroller (s. 113): Lagre endrede bildekontroller under unike navn og tilbakekall eller rediger dem slik du ønsker. • Dele egendefinerte bildekontroller (s. 115): Egendefinerte bildekontroller som er opprettet med kameraet, kan lagres i minnekortet til bruk i ViewNX (følger med kameraet) eller annen kompatibel programvare, eller programvareopprettede egendefinerte bildekontroller kan lastes opp til kameraet. • Styre egendefinerte bildekontroller (s. 117): Gi nytt navn til eller slett egendefinerte bildekontroller.

Nikon bildekontroller versus egendefinerte bildekontroller Bildekontrollene som leveres av Nikon kaller vi Nikon bildekontroller. I tillegg til Nikon bildekontroller som følger med kameraet, finnes det andre bildekontroller som er tilgjengelige for nedlasting fra Nikons nettsted. Egendefinerte bildekontroller opprettes ved å endre eksisterende bildekontroller. Både Nikons og egendefinerte bildekontroller kan deles mellom kompatible enheter og programvare.

A

108

Velge Nikon bildekontroller
Kameraet tilbyr seks forhåndsinnstilte Nikon Bildekontroller. Velg en bildekontroll i samsvar med motivet.
Alternativ Q Standard R Nøytral S Levende T Monokrom e Portrett f Landskap Beskrivelse Standardbehandling for balanserte resultater. Anbefales for de fleste situasjoner. Minimal behandling for naturlige resultater. Velg fotografier som senere skal behandles eller retusjeres betydelig. Bildene forbedres for å oppnå en livlig fotokopi-effekt. Velges for bilder som fremhever hovedfargene. Ta monokrome bilder. Gir en naturlig tekstur og avrundet følelse til huden på portrettmotiver. Gir levende landskaper og bybilder.

t

❚❚ Velge en bildekontroll

1

Velg Still inn bildekontroll.
I opptaksmenyen (s. 165) fremhever du Still inn bildekontroll og trykker på 2.

2

Velg en bildekontroll.
Fremhev ønsket bildekontroll og trykk på J.

Rutenettet for bildekontroll Hvis du trykker på W-knappen under trinn 2, vises et rutenett for bildekontroll som viser kontrast og metning for den valgte bildekontrollen i forhold til de andre bildekontrollene (når Monokrom er valgt, vises bare kontrast). Hvis du vil velge en annen bildekontroll, trykker du på 1 eller 3 og deretter på 2 for å vise alternativene for bildekontroll, og til sist trykker du på J. Indikator for bildekontroll Gjeldende bildekontroll vises i displayet for opptaksinformasjon når du trykker på R-knappen. Bildekontroller kan også velges på displayet for opptaksinformasjon (s. 12). Indikator for bildekontroll

A

A

109

Endre eksisterende bildekontroller
Eksisterende Nikon eller egendefinerte bildekontroller kan endres for å tilpasse motivet eller brukerens kreative intensjoner. Velg en balansert kombinasjon av innstillingene ved hjelp av alternativet Rask justering eller utfør manuelle justeringer til individuelle innstillinger.

1
t

Velg en bildekontroll.
Fremhev ønsket bildekontroll i menyen Still inn bildekontroll (s. 109) og trykk på 2.

2

Juster innstillingene.
Trykk på 1 eller 3 for å fremheve ønsket innstilling og trykk på 4 eller 2 for å velge en verdi (s. 111). Gjenta dette trinnet til alle innstillingene er justert eller velg Rask justering for å velge en forhåndsinnstilt kombinasjon av innstillingene. Standardinnstillingene kan gjenopprettes ved å trykke på O-knappen.

3

Trykk på J.

A

Endringer av opprinnelige bildekontroller Bildekontroller som er endret fra standardinnstillingene vises med en stjerne ("*") på menyen for Still inn bildekontroll.

110

❚❚ Bildekontrollinnstillinger
Alternativ Beskrivelse Velg blant alternativer mellom –2 og +2 for å redusere eller forsterke effekten av den valgte bildekontrollen (vær oppmerksom på at dette nullstiller alle manuelle justeringer). Hvis du for eksempel velger positive verdier for Levende, blir bildene mer livlige. Ikke tilgjengelig med Nøytral, Monokrom eller tilpassede bildekontroller. Styrer skarpheten på omrissene. Velg A for å justere skarpheten automatisk etter motivet du tar bilde av eller velg verdier mellom 0 (ingen skarphet) og 9 (høyere verdi gir større skarphet). Velg A for å justere kontrasten automatisk etter motivet du tar bilde av eller velg verdier mellom –3 og +3 (velg lavere verdier for å forhindre at høylysområder i bildet blir "utbrent" i direkte sollys og høyere verdier for å bevare detaljer i tåkelagte landskaper og andre motiver med lite kontrast). Ikke tilgjengelig når Aktiv D-Lighting (s. 119) er på; nullstilles hvis Aktiv DLighting aktiveres etter at verdien er endret. Velg –1 for å redusere lysstyrken, +1 for å øke den. Påvirker ikke eksponeringen. Ikke tilgjengelig når Aktiv D-Lighting (s. 119) er på; nullstilles hvis Aktiv D-Lighting aktiveres etter at verdien er endret. Bestem fargelivligheten. Velg A for å justere metningen automatisk etter motivet du tar bilde av eller velg verdier mellom –3 og +3 (lavere verdier reduserer metningen, høyere verdier øker den). Velg negative verdier (til et minimum av –3) for å gjøre rødt mer purpur, blått mer grønt og grønt mer gult, positive verdier (opp til +3) for å gjøre rødt mer oransje, grønt mer blått og blått mer purpur. Simulerer effekten av fargefiltre på monokrome bilder. Velg mellom Off (standardinnstillingen), gul, oransje, rød og grønn (s. 112). Velg nyansen som brukes i monokrome bilder fra B&W (sort-og-hvitt, standardinnstillingen), Sepia, Cyanotype (Blåkopi) (blånyansert monokrom), Red (Rød), Yellow (Gul), Green (Grønn), Blue Green (Blågrønn), Blue (Blå), Purple Blue (Purpurblå), Red Purple (Purpurrød) (s. 112).

Rask justering

Skarphet Manuelle justeringer (alle bildekontroller)

Kontrast

t

Lysstyrke Manuelle justeringer Manuelle justeringer (bare ikke-monokrom) (bare monokrom)

Metning

Nyanse

Filtereffekter

Toning

"A" (Automatisk) Resultatene for automatisk skarphet og metning varierer med eksponeringen og hvor i bildet motivet er plassert. Bruk et objektiv av typen G eller D for å få best resultat. Ikonene for bildekontroller som bruker automatisk kontrast og metning vises i grønt i rutenettet for bildekontroller, og linjene vises parallelt med aksene på rutenettet.

D

111

A

Rutenettet for bildekontroll Hvis du trykker på W-knappen under trinn 2, vises et rutenett for bildekontroll som viser kontrast og metning for det den valgte bildekontrollen i forhold til de andre bildekontrollene (når Monokrom er valgt, vises bare kontrast). Slipp W-knappen for å gå tilbake til bildekontroll-menyen. Forrige innstilling Linjen under verdivisningen i innstillingsmenyen for bildekontroller viser den forrige verdien for innstillingen. Bruk dette som referanse når du justerer innstillingene.

A

A

t

Filtereffekter (bare Monokrom) Alternativene i denne menyen simulerer effekten av fargefiltre på monokrome bilder. Følgende filtereffekter er tilgjengelige: Alternativ Y Gul O Oransje R Rød G Grønn Beskrivelse Øker kontrasten. Kan brukes til å tone ned lysstyrken på himmelpartier i landskapsbilder. Oransje gir mer kontrast enn gult, rødt mer kontrast enn oransje. Gjør hudtoner mykere. Kan brukes på portrettbilder.

Merk at du oppnår større effekt med Filtereffekter enn du gjør med fysiske glassfiltre. Toning (bare Monokrom) Hvis du trykker på 3 når Toning er valgt, vises alternativene for metning. Trykk på 4 eller 2 for å justere metningen. Metningsstyring er ikke tilgjengelig når B&W (svart-hvitt) er valgt.

A

112

Opprette egendefinerte bildekontroller
Nikon bildekontroller som følger med kameraet, kan endre og lagres som egendefinerte bildekontroller.

1

Velg Bruk av bildekontroll.
I opptaksmenyen (s. 165) fremhever du Bruk av bildekontroll og trykker på 2.

2

Velg Lagre/redigere.
Fremhev Lagre/redigere og trykk på 2.

t

3

Velg en bildekontroll.
Fremhev en eksisterende bildekontroll og trykk på 2 eller trykk på J for å fortsette til steg 5 og lagre en kopi av den fremhevede bildekontrollen uten flere endringer.

4

Rediger den valgte bildekontrollen.
Se side 111 hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du vil slette eventuelle endringer og starte på nytt, trykker du på O-knappen. Trykk på J når innstillingene er fullført.

5

Velg en plassering.
Velg en plassering for den egendefinerte bildekontrollen (C-1 til C-9) og trykk på 2.

113

6

Gi navn til bildekontrollen.
Dialogboksen til høyre vises. Som standardinnstilling vil nye bildekontroller navngis ved å legge et tosifret tall (tildeles automatisk) til navnet på den eksisterende bildekontrollen. Dette navnet kan redigeres for å opprette et nytt navn som beskrevet nedenfor.
Tastaturfeltet Navnefeltet

t

Du flytter markøren i navnefeltet ved å trykke på W-knappen og på 4 eller 2. For å legge inn en ny bokstav ved gjeldende markørposisjon, bruk multivelgeren til å fremheve ønsket tegn på tastaturfeltet og trykk på Xknappen. Hvis du vil slette tegnet i gjeldende markørposisjon, trykker du på Oknappen. Egendefinerte navn på bildekontroller kan inneholde opptil 19 tegn. Alle tegn etter det 19. tegnet slettes. Når du har angitt navnet, trykker du på J. Den nye bildekontrollen vises i listen over bildekontroller.

Du kan gi tilpassede bildekontroller nytt navn når som helst ved hjelp av alternativet Gi nytt navn i menyen Bruk av bildekontroll.

A

Tilpassede bildekontroller Redigeringsdisplayet for egendefinerte bildekontroller inneholder samme alternativer som den originale Nikon Picture Control som det er basert på. Den originale kontrollen vises med et ikon i displayets øvre høyre hjørne.

Ikon for opprinnelig bildekontroll

A

Tilpassede bildekontroller Alternativene for egendefinerte bildekontroller er de samme som den egendefinerte bildekontrollen ble basert på.

114

Dele egendefinerte bildekontroller
Egendefinerte bildekontroller som er opprettet med Picture Control Utility i ViewNX eller annen programvare, som Capture NX 2, kan kopieres til et minnekort og lastes inn i kameraet, eller så kan egendefinerte bildekontroller som er opprettet med kameraet kopieres til minnekortet og brukes i kompatible kameraer eller programvare.

❚❚ Kopiere egendefinerte bildekontroller til kameraet

1

Velg Laste/lagre.
I menyen Bruk av bildekontroll fremhever du Laste/lagre og trykker på 2.

t

2

Velg Kopiere til kamera.
Fremhev Kopiere til kamera og trykk på 2.

3

Velg en bildekontroll.
Fremhev en egendefinert bildekontroll og trykk enten på 2 for å se på gjeldende innstillinger for bildekontroll eller trykk på J for å fortsette til Steg 4.

4

Velg en plassering.
Velg en plassering for den egendefinerte bildekontrollen (C-1 til C-9) og trykk på 2.

115

5

Gi navn til bildekontrollen.
Navngi bildekontrollen som beskrevet på side114. Den nye bildekontrollen vises i listen over bildekontroller og kan navngis på nytt når som helst ved hjelp av alternativet Gi nytt navn i menyen Bruk av bildekontroll.

t ❚❚ Lagre tilpassede bildekontroller på minnekortet

1

Velg Kopiere til kort.
Etter at du har hentet frem menyen Laste/ lagre som beskrevet i trinn 1 på side 115, fremhever du Kopiere til kort og trykker på 2.

2

Velg en bildekontroll.
Fremhev en tilpasset bildekontroll og trykk på 2.

3

Velg en plassering.
Velg en plassering mellom 1–99 og trykk på J for å lagre den valgte bildekontrollen til minnekortet. Eventuelle bildekontroller som kan ha blitt lagret til den valgte plasseringen, blir overskrevet.

Lagre egendefinerte bildekontroller Opptil 99 egendefinerte bildekontroller kan lagres på minnekortet til enhver tid. Minnekortet kan bare brukes til å lagre brukeropprettede egendefinerte bildekontroller. Nikon bildekontroller som følger med kameraet, kan ikke kopieres til minnekortet.

A

116

Styre egendefinerte bildekontroller
Følg trinnene nedenfor for å gi nytt navn til eller slette egendefinerte bildekontroller.

❚❚ Gi nytt navn til bildekontroller

1

Velg Gi nytt navn.
I menyen Bruk av bildekontroll fremhever du Gi nytt navn og trykker på 2.

2

Velg en bildekontroll.
Fremhev en egendefinert bildekontroll (fra C-1 til C-9) og trykk på 2.

t

3

Gi nytt navn til bildekontrollen.
Gi nytt navn til bildekontrollen som beskrevet på side114.

❚❚ Slette egendefinerte bildekontroller fra kameraet

1

Velg Slett.
I Bruk av bildekontroll fremhever du Slett og trykker på 2.

2

Velg en bildekontroll.
Fremhev en egendefinert bildekontroll (fra C-1 til C-9) og trykk på 2.

3

Velg Ja.
Fremhev Ja og trykk på J for å slette den valgte bildekontrollen.

117

❚❚ Slette egendefinerte bildekontroller fra minnekortet

1

Velg Laste/lagre.
I menyen Bruk av bildekontroll fremhever du Laste/lagre og trykker på 2.

2
t

Velg Slett fra kort.
Fremhev Slett fra kort og trykk på 2.

3

Velg en bildekontroll.
Fremhev en egendefinert bildekontroll (spor 1 til 99) og enten: • trykk på 2 for å vise gjeldende innstillinger for bildekontroll, eller

• trykk på J for å vise bekreftelsesdialogboksen til høyre.

4

Velg Ja.
Fremhev Ja og trykk på J for å slette den valgte bildekontrollen.

A

Nikon bildekontroller De Nikon bildekontroller som leveres med kameraet (Standard, Nøytral, Levende, Monokrom, Portrett og Landskap) kan ikke gis nytt navn eller slettes.

118

Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i områder med høylys og skygge, noe som gir bilder med naturlig kontrast. Brukes til høykontrastmotiver, for eksempel når du tar bilder gjennom en dør eller et vindu av sterkt belyste motiver som befinner seg utendørs, eller du tar bilder av skyggelagte motiver i solskinn. Å bruke Aktiv D-Lighting:

1 2

Velg matrisemåling.
Matrisemåling (Z, s. 87) anbefales når Aktiv D-Lighting brukes.

Velg Aktiv D-Lighting.
I opptaksmenyen (s. 165) fremhever du Aktiv D-Lighting og trykker på 2.

t

3

Velg et alternativ.
Fremhev Auto, Ekstra høy, Høy, Normal, Lav eller Av og trykk på J. Velg Auto for å la kameraet justere D-lighting automatisk i henhold til fotograferingsforholdene.

119

Aktiv D-Lighting Støy (korn, bånd, flekker) kan forekomme på bilder tatt med Aktiv D-Lighting og høy ISOfølsomhet. Lysstyrke- og Kontrast-innstillingene på Bildekontroll (s. 111) kan ikke justeres mens aktiv D-Lighting er aktiv. I eksponeringsmodus M, er en Aktid D-Lighting innstilling på Auto lik Normal.

D

D

"Aktiv D-Lighting" kontra "D-Lighting " Alternativet Aktiv D-Lighting i opptaksmenyen justerer eksponeringen før du tar bilder for å optimalisere det dynamiske området, mens alternativet D-Lighting i retusjeringsmenyen optimaliserer det dynamiske området i bilder etter at de er tatt.

A

t

Alt.eksp. med ADL Når Alt.eksp. med ADL er valgt for egendefinert innstilling e4 (Altern. eksp. stillet inn, s. 191), vil kameraet automatisk vareriere Aktiv D-Lighting over to bilder: det første blir tatt med gjeldende innstilling for Aktiv D-Lighting, det andre med Aktiv D-Lighting av. Se side 193 hvis du vil ha mer informasjon.

120

Multieksponering
Følg stegene nedenfor for å ta en serie på to eller tre eksponeringer i et enkelt bilde, ved hjelp av RAW-data fra kameraets bildesensor til å gi farger som er merkbart overlegne til bilder som er kombinert i en bildeapplikasjon. Multieksponeringer kan tas med hvilken som helst innstilling av bildekvaliteten.

❚❚ Opprette en multieksponering
Vær oppmerksom på at opptaket avsluttes automatisk og en multieksponering blir registrert hvis det ikke utføres handlinger i løpet av 30 s når du bruker standardinnstillingene.

1

Velg Multieksponering.
Fremhev Multieksponering i opptaksmenyen og trykk på 2.

t

2

Velg Antall bilder.
Fremhev Antall bilder og trykk på 2.

3

Velg antall bilder.
Trykk på 1 eller 3 for å velge antall eksponeringer (2 eller 3) som skal kombineres til å danne et enkelt blide og trykk på J.

4

Velg Automatisk økning.
Fremhev Automatisk økning og trykk på 2.

A

Utvidede opptakstider Hvis intervallene mellom eksponeringene skal være på mer enn 30 s velger du På for alternativet Bildevisning (s. 163) på avspillingsmenyen og øker skjerm-av forsinkelsen for bildevisning ved hjelp av egendefinert innstilling c4 (Forsinkelse for skjerm av, s. 180). Maks. intervall mellom eksponeringene er 30 s lengre enn alternativet som ble valgt for den egendefinerte innstillingen c4.

121

5

Angi økningen.
Fremhev ett av alternativene nedenfor og trykk på J.
Beskrivelse Økning justert i henhold til antall eksponeringer som faktisk registreres På (økning for hver eksponering er satt til (standard) 1 /2 for 2 eksponeringer, 1/3 for 3 eksponeringer). Økningen justeres ikke når det Av registreres multieksponering. Anbefales hvis bakgrunnen er mørk. Alternativ

t

6

Velg Utført.
Fremhev Utført og trykk på J. Et n-ikon vises i kontrollpanelet. Hvis du vil avslutte uten å ta en multieksponering, velger du Multieksponering > Nullstille på opptaksmenyen.

7

Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
I ! og 9 frigjøringsmodus (s. 64) tas alle eksponeringene i én enkelt serie. I utløserfunksjonen for enkeltbilder tas det ett bilde hver gang du trykker på utløserknappen. Fortsett fotograferingen til alle eksponeringene er registrert (se side 123 hvis du vil vite hvordan du avbryter en multieksponering før alle bildene er tatt).

122

Ikonet n blinker til opptaket avsluttes. Når opptaket avsluttes, opphører multieksponeringsmodusen, og ikonet n vises ikke lenger. Gjenta trinn 1 til 7 hvis du vil ta flere multieksponeringer.

t
❚❚ Avbryte multieksponeringer
Hvis du velger Multieksponering på opptaksmenyen mens det tas en multieksponering, vises alternativene til høyre. Hvis du vil avbryte en multieksponering før antallet eksponeringer som er angitt, er tatt, merker du Avbryt og trykker J. Hvis opptaket slutter før angitt antall eksponeringer er tatt, lages en multieksponering av de eksponeringene som er registrert frem til det tidspunktet. Hvis Automatisk økning er aktivert, justeres økningen slik at den tilsvarer antallet eksponeringer som faktisk er tatt. Vær oppmerksom på at opptaket avsluttes automatisk hvis: • En toknapps nullstilling utføres (s. 75) • Kameraet slås av • Batteriet er utladet • Du sletter bilder

D

Multieksponering Ikke fjern eller erstatt minnekortet mens du tar en multieksponering. Levende visning (s. 43) kan ikke brukes til å ta opp multieksponeringer. Informasjonen som er oppført på fotoinformasjonsskjermen for avspilling (inkludert opptaksdato og kameraretning), gjelder for det første bildet i multieksponeringen.

Andre innstillinger Når multieksponeringsmodus er virksom, kan ikke minnekort formateres, endringer kan ikke gjøres på alternative eksponeringer eller på alternativene i opptaksmenyen, bortsett fra Hvitbalanse og alternativene for Lås opp speil for rengjøring og Image Dust Off referansebilde på oppsettmenyen kan ikke brukes.

A

123

GP-1 GPS-enheten
GP-1 GPS-enhet (ekstrautstyr) kan koples til kameraets tilbehørsterminal som vist nedenfor, ved hjelp av den kabelen som følger med GP-1, slik at informasjon om kameraets gjeldende posisjon kan registreres når bildene tas. Slå kameraet av før du kopler til GP-1; for mer informasjon, se GP-1 håndboken.

t

Når kameraet oppretter kommunikasjon med GP-1, vises et X-ikon på kontrollpanelet. Fotoinformasjon for bilder som tas mens X-ikonet vises, inkluderer en ekstra side (s. 133) som viser gjeldende breddegrad, lengdegrad, høyde og koordinert universaltid (UTC). Hvis det ikke mottas noen data fra GP-1 på to sekunder, forsvinner X-ikonet fra displayet og kameraet til stoppe å registrere GPS-informasjon.

GPS-data GPS-data registreres bare når X-ikonet vises. Kontroller at X-ikonet vises på kontrollpanelet før du gjør opptak. Et blinkende X-ikon betyr at GP-1 søker etter et signal; bilder som tas mens X-ikonet blinker vil ikke inneholde GPS-data.

A

124

❚❚ Alternativer på oppsettmenyen
Elementet GPS på oppsettmenyen inneholder alternativene som er oppført nedenfor. • Auto. utkobling av lysmåler: Velg om du vil at eksponeringsmåleren skal slå seg av automatisk når GP-1 er tilkoplet.
Beskrivelse Eksponeringsmålerne vil slå seg av automatisk hvis det ikke utføres noen handling i den tiden som er angitt i egendefinert innstilling c2 (Auto. utkob. Aktiver av lysmåler, s. 179). Dette reduserer belastningen på batteriet, men kan (standard) hindre at GPS-data blir registrert hvis utløserknappen trykkes helt inn uten pause. Eksponeringsmålerne vil ikke slå seg av mens GP-1 er tilkoplet; GPS-data blir Deaktiver alltid registrert. Alternativ

• Posisjon: Dette elementet er bare tilgjengelig hvis GP-1 er tilkoplet, når det viser gjeldende breddegrad, lengdegrad, høyde og Coordinated Universal Time (UTC) som angitt av GP-1.

t

A

Koordinert universaltid (UTC) UTC-data registreres av GPS-enheten og er ikke tilknyttet kameraklokken.

125

t

126

Mer I om avspilling
Dette kapitlet beskriver hvordan du kan se på bilder og forklarer hvilke operasjoner som kan utføres under avspilling. Avspilling på full skjerm............................................................................................... 128 Bildeinformasjon ......................................................................................................................... 129 Miniatyravspilling ......................................................................................................... 135 Kalenderavspilling ........................................................................................................ 136 Se nærmere på sakene: Avspillingszoom ................................................................. 138 Beskytte bildene mot sletting..................................................................................... 139 Slette enkeltbilder......................................................................................................... 140 Pictmotion ...................................................................................................................... 141 Lysbildefremvisning ..................................................................................................... 143

I

127

Avspilling på full skjerm
Hvis du vil spille av bilder, trykker du på K-knappen. De siste bildene som er tatt, vises på skjermen.

Hvis du vil Vise flere bilder Vise fotoinformasjon Vise miniatyrbilder Zoome inn et bilde Slette bilder Endre beskyttelsesstatus Gå tilbake til opptaksmodus Vise menyene Retusjere bilde eller spille av en film

Bruke

Beskrivelse Trykk på 2 for å vise bildene i rekkefølgen de ble tatt og trykk på 4 for å vise bildene i omvendt rekkefølge. Trykk på 1 eller 3 for å vise informasjon om gjeldende bilde (s. 129).

W X O L

I

Se side 135 hvis du vil ha mer informasjon om miniatyrbildevisningen. Se side 138 hvis du vil ha mer informasjon om avspillingszoom. Det vises en bekreftende dialog. Trykk på O på nytt for å slette bildet. Hvis du vil beskytte bildet, eller hvis du vil fjerne beskyttelsen fra et beskyttet bilde, trykker du L-knappen (s. 139).

/ K Skjermen slås av. Det kan umiddelbart tas bilder. G J Se side 159 hvis du vil ha mer informasjon. Lage en retusjert kopi av gjeldende bilde (s. 209). Hvis gjeldende bilde er markert med et 1-ikon for å vise at det er en film, trykk på J for å starte avspilling av filmen (s. 52).

A

Dreie til høydeformat Hvis du vil vise "høye" (portrettretning) bilder i stående retning, velger du På for Dreie til høydeformat på avspillingsmenyen (s. 163). Bildevisning Når På er valgt for Bildevisning på avspillingsmenyen (s. 163), vises bildene automatisk på skjermen i omtrent 4 sekunder (standardinnstillingen) når de er tatt.

A

A

Se også Se Egendefinert innstilling c4 (Forsinkelse for skjerm av, s. 180) for informasjon om å velge hvor lenge monitoren skal være på når det ikke utføres noen funksjoner.

128

Bildeinformasjon
Bildeinformasjonen legges over bildene som vises i avspilling på full skjerm. Det er opp til åtte sider informasjon for hvert bilde. Trykk på 1 eller 3 for å gå gjennom fotoinformasjonen som vist nedenfor. Vær oppmerksom på at opptaksdata, RGBhistogram og markeringer bare vises hvis tilsvarende alternativ er valgt for Visningsmodus (s. 163). GPS-data vises bare hvis det ble brukt en GPS-enhet da bildet ble tatt.
1/ 12

1 / 12

N I KON D90
LATITUDE. LONGITUDE ALTITUDE TIME(UTC) : : : : : : : N 35 º 36. 371' E 1 39 º 43. 696' 35m 15/09/2008 01:15:29

1/ 250 AUTO
100NCD90 DSC _0001. JPG 15/09/2008 10 : 02 : 27 N OR AL ORMAL 4288x2848

F11

200

35mm

NOI SE REDUC. : H I I SO, NORM ACT . D–L I GHT. : NORMAL : D–L I GHT I NG RETOUCH WARM TONE CYANOTYPE TR I M : SPRI NG HAS COME. SP COMMENT RI NG HAS COME. 3636

0, 0 NOR AL ORMAL 4288x2848

100NCD90 DSC_0001. JPG 15/09/2008 10: 15: 29

N I KON D90

12/12

N I KON D90

12/12

Filinformasjon

Oversiktsdata

GPS-data

Opptaksdata 3

MTR, SPD, AP. EXP. MODE, I SO , EXP. TUN I NG FOCAL LENGTH LENS AF / VR FLASH MODE,

: , 1/ 250, F11 : , 200 : 0, 0 : 35mm : 18–105 / 3. 5–5.6 : A / VR–On : Built – i n, TTL, +1. 3

CMD : M : TTL, +3. 0 A: TTL, +3. 0 C: OFF B: OFF

WHI T E BALANCE COLOR SPACE PI CTURE CNTRL QUICK ADJUST SHARPENING CONTRAST BRI GHTNESS SATURATION HUE

: AUTO, 0, 0 : s RGB : STANDARD :0 :3 :0 :0 :0 :0

I

N I KON D90

13 / 13

N I KON D90

12/12

N I KON D90

12/12

RGB-histogram

Markeringer

Opptaksdata 1

Opptaksdata 2

❚❚ Filinformasjon
1
2
3
1/ 12

9

100NCD90 DSC _0001. JPG 15/09/2008 10 : 02 : 27

OR N ORM AL 4288x2848

4 5

8

7

6

1 Beskyttelsesstatus ....... 139 2 Indikator for retusjering ................... 209 3 Bildenummer/ totalt antall bilder

4 Filnavn ................................ 61 5 Bildekvalitet...................... 62 6 Bildestørrelse ................... 63

7 Opptakstid.........................27 8 Opptaksdato.....................27 9 Mappenavn.................... 162

129

❚❚ RGB-histogram 1
5 6 7 8
N I KON D90 13 / 13

1 2 3 4

9

I

1 Beskyttelsesstatus ....... 139 2 Indikator for retusjering ....................209 3 Hvitbalanse ...................... 95 Hvitbalanse finjustering.................... 97 4 Kameranavn

5 Histogram (RGB kanal). I alle histogrammer angir den vannrette aksen piksellysstyrken, mens den loddrette aksen angir antall piksler.

6 7 8 9

Histogram (rød kanal) Histogram (grønn kanal) Histogram (blå kanal) Bildenummer/ totalt antall bilder

1 Vises bare hvis RGB histogram er valgt for Visningsmodus (s. 163).

A

Avspillingszoom For å zoome inn på bildet mens historgrammet vises, trykk på X (for mer informasjon om avspillingszoom, se side 138). Histogrammet oppdateres for bare å vise dataene til den delen av bildet som er synlig på monitoren.
N I KON D90 13 / 13

A

Histogrammer Kamerahistogrammer er bare veiledende og kan avvike fra dem som vises i bildeprogrammer. Eksempler på histogrammer vises nedenfor: Hvis bildet inneholder objekter som er svært lyse, blir tonefordelingen ganske jevn. Hvis bildet er mørkt, vil tonefordelingen skyves mot venstre. Hvis bildet er lyst, vil tonefordelingen skyves mot høyre.

Når eksponeringskompensasjonen økes, skyves tonefordelingen mot høyre, og når eksponeringskompensasjonen reduseres, skyves tonefordelingen mot venstre. Histogrammer kan gi en pekepinn om den generelle eksponeringen når sterkt lys gjør det vanskelig å se bildene på skjermen.

130

❚❚ Markeringer *

1 Beskyttelsesstatus...........139 3 Bildemarkeringer.............163 5 Bildenummer/ totalt antall bilder 2 Indikator for 4 Kameranavn retusjering ......................209 * Blinkende områder indikerer markeringer for gjeldende kanal.

I

❚❚ Opptaksdata side 1 1
1 3 4 5 6 7 8 9 10 2
: , 1/ 250, F11 : , 200 : 0, + 1/6 : 35mm : 18– 105 / 3. 5–5.6 : A / VR– On : Built – i n, TTL, +1. 0

MTR, SPD, AP. EXP. MODE, I SO , EXP. TUN I NG FOCAL LENGTH LENS AF / VR FLASH MODE,

CMD : M : TTL, +3. 0 A: TTL, +3. 0 B: OFF C: OFF

N I KON D90

12/12

11

12

1 Beskyttelsesstatus...........139 2 Indikator for retusjering ......................209 3 Lysmåling ............................. 87 Lukkertid ....................... 81, 83 Blenderåpning............. 82, 83 4 Opptaksmodus.... 34, 41, 78 ISO-følsomhet 2 .................. 74

1 2 3 4

5 Eksponeringskompensasjon 9 Blitsfunksjon........................ 71 ............................................. 90 Blitskompensasjon............91 Optimal 10 Styringsfunksjon/ eksponeringsinnstilling 3 gruppenavn/ ............................................178 blitsstyringsfunksjon/ 6 Brennvidde ........................228 blitskompensasjon ......185 7 Objektivdata 11 Kameranavn 8 Fokusmodus................ 54, 59 12 Bildenummer/ VR-objektiv totalt antall bilder (vibrasjonsreduksjon) 4 .............................................. 26 Vises bare hvis Informasjon er valgt for Visningsmodus (s. 163). Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk kontroll av ISO-følsomhet på. Vises hvis egendefinert innstilling b4 (Fininnstille optimal ekspo., s. 178) er stilt inn med en annen verdi enn null for hver målemetode. Vises bare hvis et VR-objektiv er montert.

131

❚❚ Opptaksdata side 2 1
1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

WHI TE BALANCE COLOR SPACE PI CTURE CNTRL QUICK ADJUST SHARPENING CONTRAST BRI GHTNESS SATURATION HUE

: AUTO, 0, 0

: s RGB : STANDARD :0 :3 :0 :0 :0 :0

N I KON D90

12/12

12

13

I

1 Beskyttelsesstatus .........139 4 Fargerom...........................167 10 Metning 4.......................... 111 Filtereffekter 5 ................. 111 2 Indikator for 5 Bildekontroll ....................108 retusjering.....................209 6 Rask justering 2 ...............111 11 Nyanse 4 ............................ 111 Toning 5 ............................. 111 3 Hvitbalanse....................... 95 Original bildekontroll 3.114 Fargetemperatur.......... 99 7 Skarphet............................111 12 Kameranavn Hvitbalanse 8 Kontrast.............................111 13 Mappenummer– fininnstilling .................. 97 bildenummer 9 Lysstyrke ...........................111 Manuell forhåndsinnstilling.....100 1 Vises bare hvis Informasjon er valgt for Visningsmodus (s. 163). 2 Bare Standard, Levende, Portrett og Landskap bildekontroller. 3 Nøytral, Monokrom og tilpassede bildekontroller. 4 Vises ikke med monokrome bildekontroller. 5 Kun bildekontroller for monokrome bilder.

❚❚ Opptaksdata side 3 *
1 2

3 4 5 6

NOI SE REDUC. : H I I SO, NORM ACT. D–L I GHT. : NORMAL : D– L I GHT I NG RETOUCH WARM TONE CYANOTYPE TRI M : SPRI NG HAS COME. SP COMMENT RI NG HAS COME. 3636

N I KON D90

12/12

7

8

1 Beskyttelsesstatus .........139 4 Aktiv D-Lighting ............166 8 Mappenummer– bildenummer 2 2 Indikator for 5 Retusjeringslogg............209 retusjering.....................209 6 Bildekommentar ............205 3 Høy ISO-verdi ..................168 7 Kameranavn Lang eksponering NR...167 * Vises bare hvis Informasjon er valgt for Visningsmodus (s. 163).

132

❚❚ GPS-data *
1 2

3 4 5 6

LATITUDE. LONGITUDE ALTITUDE TIME(UTC)

: : : : : : :

N 35 º 36. 371' E 139 º 43. 696' 35m 15/09/2008 01:15:29

N I KON D90

12/12

7

8

1 Beskyttelsesstatus ........139 2 Indikator for retusjering....................209 3 Breddegrad 4 Lengdegrad

5 Høyde 6 Koordinert universaltid (UTC) 7 Kameranavn

8 Mappenummer– bildenummer

I

* Vises bare hvis det ble brukt en GPS-enhet da bildet ble tatt (s. 124).

133

❚❚ Oversiktsdata
1
1 / 12

2

3
N I KON D90

4 5

16 15 14 13 12 11

1/ 250 F5. 6 200 + 1. 0 –1. 3 REAR 10000 A6, M1 100NCD90 DSC_0001. JPG 15/09/2008 10: 15: 29

35mm

6 7 8 9 10

L
NOR AL ORMAL 4288x2848

I

5 Histogram som viser 9 Bildekommentar fordelingen av toner i indikator ..........................205 bildet (s. 130). Den 10 Blitsfunksjon........................ 71 vannrette aksen viser 11 Blitskompensasjon............91 piksellysstyrken, mens 12 Eksponeringskompensasjon den loddrette aksen viser ................................................. 90 antall piksler for hver 13 Lysmåling .............................87 lysstyrke i bildet. 14 Modus..................... 34, 41, 78 6 ISO-følsomhet *................... 74 15 Lukkertid........................ 81, 83 7 Brennvidde ........................228 16 Blenderåpning............. 82, 83 8 Indikator for GPS-data..........................124 * Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk kontroll av ISO-følsomhet på.
1 / 12 N I KON D90

1 Mappenummer– bildenummer 2 Beskyttelsesstatus...........139 3 Kameranavn 4 Indikator for retusjering ......................209

26 25 24

1/ 250 F5. 6 HI 0. 3 + 1. 0 –1. 3 REAR 10000 A6, M1 100NСD90 DSC_0001. JPG 15/09/2008 10 : 15: 29

35mm

17 18 19

N OR AL ORMAL 4288x2848

23

22

21

20

17 18 19 20 21 22

Bildekontroll......................108 23 Opptaksdato ....................... 27 25 Hvitbalanse..........................95 Fargetemperatur................99 Aktiv D-Lighting ..............119 24 Mappenavn .......................162 Finjustering av Filnavn ................................... 61 hvitbalansen.................... 97 Bildekvalitet......................... 63 Manuell Bildestørrelse ...................... 62 forhåndsinnstilling.......100 Opptakstid........................... 27 26 Fargerom ............................167

134

Miniatyravspilling
For å vise bilder på "kontaktark" med fire, ni eller 72 bilder, trykk på W-knappen.

Fullskjermsavspilling Hvis du vil Vise flere bilder Vise færre bilder Bruke W X

Miniatyravspilling

Kalenderavspilling

Merke bilder

Beskrivelse Trykk på W-knappen for å øke antall bilder som vises. Trykk på X-knappen for å redusere antall bilder som vises. Når fire bilder vises, trykk for å se fremhevet bilde i fullskjermsvisning. Bruk multivelgeren eller kommandohjulene til å fremheve bilder for fullskjermsavspilling, avspillingszoom (s. 138) eller sletting (s. 140). Bruk hovedkommandohjulet til å bevege markøren mot venstre eller høyre, underkommandohjulet til å bevege markøren opp eller ned. Trykk på J for å vise det fremhevede bilde i fullskjerm. Se side 140 hvis du vil ha mer informasjon.

I

Se på fremhevet bilde Slette bildet som er merket Endre beskyttelsesstat usen til bildet som er merket Gå tilbake til opptaksmodus Vise menyene

J O

L

Se side 139 hvis du vil ha mer informasjon.

/ K Skjermen slås av. Det kan umiddelbart tas bilder. G Se side 159 hvis du vil ha mer informasjon.

135

Kalenderavspilling
For å se på bilder som er tatt på en valgt dato, trykk på W-knappen når 72 bilder vises.

Fullskjermsavspilling

Miniatyravspilling

Kalenderavspilling

Trykk på W-knappen for å veksle mellom datolisten og listen over miniatyrbilder for den valgte datoen. Bruk multivelgeren til å fremheve datoer på datolisten eller til å fremheve bilder på miniatyrbildelisten.

I

Datoliste

Miniatyrbildelisten

136

Funksjonene kan utføres avhengig av om markøren står på datolisten eller på miniatyrbildelisten:
Hvis du vil Veksle mellom datolisten og miniatyrbildelisten Avslutte til miniatyrbildeavspilling /Zoome inn på fremhevet bilde Veksle mellom fullskjerms- og miniatyravspilling Fremheve datoer/ Fremheve bilder Slette fremhevet bilde(r) Endre beskyttelsesstatusen til bildet som er merket Gå tilbake til opptaksmodus Vise menyene O L Bruke W Beskrivelse Trykk på W-knappen på datolisten for å plassere markøren på miniatyrbildelisten. Trykk igjen for å returnere til datolisten. • Datoliste: Avslutte til 72-bilders avspilling. • Miniatyrbildelisten: Zoome inn på fremhevet bilde. • Datoliste: Se på første bilde som er tatt på den valgte datoen. • Miniatyrbildelisten: Se på fremhevet bilde. • Datoliste: Fremheve dato. • Miniatyrbildelisten: Fremheve bilde. • Datoliste: Slette alle bilder som er tatt på valgt dato. • Miniatyrbildelisten: Slette fremhevet bilde (s. 140). Se side 139 hvis du vil ha mer informasjon.

X

J

I

/ K Skjermen slås av. Det kan umiddelbart tas bilder. G Se side 159 hvis du vil ha mer informasjon.

137

Se nærmere på sakene: Avspillingszoom
Trykk på X-knappen for å zoome inn på bildet som vises i fullskjermsavspilling eller på det bildet som i øyeblikket er fremhevet på miniatyrbilde- eller kalenderavspilling. Du kan utføre følgende handlinger mens du bruker zoom:
Hvis du vil Bruke Beskrivelse Trykk på X for å zoome inn til maksimum av omtrent 27 × (store bilder), 20 × (medium bilder) eller 13 × (små bilder). Trykk på W for å zoome ut. Mens bildet er zoomet inn, kan du bruke multivelgeren til å vise områder av bildet som ikke er synlige på skjermen. Hold multivelgeren nede hvis du vil rulle raskt til andre områder av bildet. Navigeringsvinduet vises når zoomeforholdet endres. Det synlige området på skjermen indikeres av en gul ramme. Ansikter (opp til 10) som oppdages under zooming vises med hvite kanter på navigeringsvinduet. Drei på underkommandohjulet for å rulle displayet til ansikter uten å endre zoomeforhold. Avbryte zoom og returnere til fullskjermsavspilling. Drei hovedkommandohjulet hvis du vil vise samme område av andre bilder med gjeldende zoomeforhold. L Se side 139 hvis du vil ha mer informasjon.

Zoome inn eller ut

X/W

I

Vise andre områder av bildet

Velge ansikt

Avbryte zooming Vise andre bilder Endre beskyttelsesstatus Gå tilbake til opptaksmodus Vise menyene

J

/ K Skjermen slås av. Det kan umiddelbart tas bilder. G Se side 159 hvis du vil ha mer informasjon.

138

Beskytte bildene mot sletting
I fullskjerm-, miniatyr- og kalenderavspilling, kan L-knappen brukes til å beskytte bilder fra tilfeldig sletting. Beskyttede filer kan ikke slettes med O-knappen eller alternativet Slett på avspillingsmenyen og har DOS "read-only" status når de sees på en datamaskin med Windows. Vær oppmerksom på at bildene som er beskyttet, slettes når minnekortet formateres (s. 30, 202). Slik beskytter du et bilde:

1

Velg et bilde.
Vis bildet i fullskjermsavspilling eller avspillingszoom, eller merk bildet i miniatyrlisten.

I

2

Trykk på L-knappen.
Bildet blir merket med et P-ikon. Hvis du vil fjerne beskyttelsen fra bildet slik at det kan slettes, viser du bildet eller merker det i miniatyrlisten, og deretter trykker du på Lknappen.

A

Fjerne beskyttelsen fra alle bildene Hvis du vil fjerne beskyttelsen fra alle bildene i mappen eller mappene som er valgt på menyen Mappe for avspilling, trykker du på bådeL- og O- knappen i om lag to sekunder.

139

Slette enkeltbilder
Hvis du vil slette et bilde som vises i fullskjermsavspilling eller bildet som er fremhevet i miniatyrlisten, trykker du på O-knappen. Når bildet er slettet, kan det ikke gjenopprettes.

1 2

Velg et bilde.
Vis bildet eller merk bildet i miniatyrlisten.

Trykk på O-knappen.
En bekreftelsesdialogboks åpnes.

I

Fullskjermsavspillin

Miniatyravspilling

Hvis du vil slette bildet, trykker du på O-knappen på nytt. Hvis du vil avslutte uten å slette bildet, trykker du på K-knappen.

A

Se også Hvis du vil slette flere bilder, bruker du alternativet Slett på avspillingsmenyen (s. 162). Bruk kalenderavspilling for å slette alle bilder tatt på en bestemt dato (s. 136).

140

Pictmotion
Alternativet Pictmotion på avspillingsmenyen (s. 160) brukes til å lage og se på lysbildefremvisninger med egendefinerte overganger og bakgrunnsmusikk. Følgende alternativer er tilgjengelige:
Alternativ Start Velg bilder Bakgrunnsmusikk Effekter Beskrivelse Se på det ferdige Pictmotion showet. Velge bilder til Pictmotion showet. Velge bakgrunnsmusikk. Velge overgangen mellom bilder.

❚❚ Velge bilder
For å velge bilder som skal inkluderes i Pictmotion showet, velg Velg bilder på Pictmotion menyen. Følgende alternativer vises:
Alternativ Q Valgte n Velg dato R Alle Beskrivelse Velg individuelle bilder til showet. Velg en dato. Alle bilder som er tatt på den valgte datoen vises i showet. Lage et show med alle bildene i den gjeldende avspillingsmappen.

I

Bare bilder i den mappen som er valgt i øyeblikket i Mappe for avspilling (s. 162) menyen kan inkluderes i showet. Skjule bilder og bilder som ikke kan sees i kameraet, vises ikke.

A

Movies (Filmer) Pictmotion-visninger kan inkludere filmer, men bare de første få sekundene av hver film vil bli vist.

❚❚ Velge bakgrunnsmusikk
For å velge bakgrunnsmusikk for Pictmotion showet, velg Bakgrunnsmusikk på Pictmotion menyen. Velg mellom Rask, Følelsesmessig, Naturlig, Up-tempo og Avslappet.

❚❚ Overganger
For å velge overgangene mellom bilder i Pictmotion showet, velg Effekter på Pictmotion menyen. Velg mellom Sprettzoom, Zoom inn/ut, Smelt sammen scener, Gardiner og Zoom ut og ton ut.

141

❚❚ Se på Pictmotion Showet
For å se på showet, fremhev Start på Pictmotion menyen og trykk på J. Følgende operasjoner kan utføres mens showet pågår:
Hvis du vil Ta en pause i lysbildefremvisningen Øke volumet Senke volumet Avslutte og gå til avspillingsmenyen Avslutte og gå til avspillingsmodus Avslutte og gå til opptaksmodus Bruke J X W G K Beskrivelse Stille femvisningen på pause (se nedenfor). Trykk på X og W for å øke eller senke volumet. Se side 159 hvis du vil ha mer informasjon. Avslutte fremvisningen og gå tilbake til avspillingsmodus. Trykk utløserknappen halvveis inn for å gå tilbake til opptaksmodus.

I

Dialogboksen til høyre vises når fremvisningen er ferdig, eller når du trykker på J-knappen for å ta en pause i avspillingen. Velg Starte på nytt for å starte på nytt (hvis fremvisningen ble satt på pause, vil det starte igjen fra neste bilde) eller Avslutte for å gå tilbake til avspillingsmenyen.

A

Overganger Avhengig av størrelsen på bildene, kan det være at overganger ikke vises.

142

Lysbildefremvisning
Alternativet Lysbildefremvisning på avspillingsmenyen (s. 164) brukes til å vise et lysbildeshow av bildene i gjeldende avspillingsmappe (s. 162). Skjulte bilder (s. 162) vises ikke.
Alternativ Start Bildeintervall Beskrivelse Start lysbildefremvisning. Velg hvor lenge hvert bilde skal vises.

For å starte lysbildefremvisning, fremhev Start på menyen for lysbildefremvisning og trykk på J. Følgende operasjoner kan utføres under en lysbildefremvisning:
Hvis du vil Hoppe tilbake/ fremover Vise mer bildeinformasjon Ta en pause i lysbildefremvisningen Avslutte og gå til avspillingsmenyen Avslutte og gå til avspillingsmodus Avslutte og gå til opptaksmodus J G K Bruke Beskrivelse Trykk 4 for å gå tilbake til forrige bilde eller trykk 2 for å gå til neste bilde. Endre bildeinformasjonen som vises (s. 129). Stille fremvisningen på pause (se nedenfor). Se side 159 hvis du vil ha mer informasjon. Avslutte fremvisningen og gå tilbake til avspillingsmodus. Trykk utløserknappen halvveis inn for å gå tilbake til opptaksmodus.

I

Dialogboksen til høyre vises når fremvisningen er ferdig, eller når du trykker på J-knappen for å ta en pause i avspillingen. Velg Starte på nytt for å starte på nytt (hvis lysbildefremvisningen er satt på pause, vil det starte fra neste lysbilde) eller Avslutte for å gå tilbake til avspillingsmenyen.

143

I

144

Tilkoblinger Q
Dette kapitlet beskriver hvordan du kopierer bilder til en datamaskin, hvordan du skriver dem ut og hvordan du spiller dem av på en TV-skjerm. Vise bilder på TV ............................................................................................................ 146 Standard HD-enheter ................................................................................................................ 146 HD-enheter ................................................................................................................................... 147 Kople til en datamaskin................................................................................................ 148 Før du kopler til kameraet........................................................................................................ 148 Kople til kameraet....................................................................................................................... 149 Skrive ut bilder............................................................................................................... 150

Q

145

Vise bilder på TV
Den medfølgende EG-D2 audiovideo-kabelen kan brukes til å kople kameraet til et fjernsynsapparat eller en VCR for avspilling eller innspilling. En type C mini-plugg High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel (fåes separat fra tredjeparts leverandør) kan brukes til å kople kameraet til videoenheter med HD-definisjon.

Standard HD-enheter
Slik kopler du kameraet til et standard TV-apparat:

1 2
Q

Slå av kameraet.
Slå alltid av kameraet før du kopler til eller fra videokabelen.

Kople den medfølgende audiovideo-kabelen som vist.
Audio (hvit) Video (gul)

Kople til videoenheten

Kople til kameraet

3 4

Still TV-apparatet inn på videokanalen. Slå kameraet på og trykk på K-knappen.
Under avspillingen vises bildene både på kameraets monitor og på TVskjermen.

Videostandard (s. 203) Kontroller at videostandarden tilsvarer standarden som brukes i videoenheten. Vær oppmerksom på at oppløsningen reduseres når bildene overføres på en PAL-enhet. Television Playback (TV-avspilling) Det anbefales at du bruker nettadapteren EH-5a eller EH-5 (ekstrautstyr) ved lengre avspillinger. Når EH-5a eller EH-5 er koplet til, forblir av-forsinkelsen til kameraskjermen på ti minutter og lysmålerne slås ikke lenger av automatisk. Vær oppmerksom på at kantene kanskje ikke er synlige når bildene vises på en TV-skjerm.

A A

146

HD-enheter
Kameraet kan koples til HDMI-enheter med en type C mini-kontakt HDMI-kabel (fåes separat fra tredjeparts leverandør).

1 2

Slå av kameraet.
Slå alltid av kameraet før du kopler til eller fra en HDMI-kabel.

kople til HDMI-kabelen som vist.
kopler til kameraet

Kople til høydefinsjonsenhet (velg kabel med kontakt til tilkoplet enhet)

Q

3 4

Still enheten inn på HDMI-kanalen. Slå kameraet på og trykk på K-knappen.
Under avspillingen vises bildene på HD-TV-en eller HD-skjermen. Skjermen på kameraet forblir av.

A

HDMI (s. 203) I standardinnstillingen Auto velger kameraet automatisk riktig HDMI-format for HD-enheten din. HDMI-formatet kan velges direkte ved hjelp av alternativet HDMI på oppsettmenyen (s. 203).

147

Kople til en datamaskin
Dette kapitlet beskriver hvordan du kan bruke den medfølgende UC-E4 USB-kabelen til å kople kameraet til en datamaskin.

Før du kopler til kameraet
Før du kopler til kameraet må du installere programvaren på den medfølgende Programvare-CDen (se Install Guide (Installasjonsveiledningen) for mer informasjon). Kontroller at kamerabatteriet er helt oppladet slik at dataoverføringen ikke avbrytes. Hvis du er usikker, lader du batteriet før bruk eller bruker strømadapteren EH-5a eller EH-5 (ekstrautstyr).

❚❚ Støttede operativsystemer
Kameraet kan koples til datamaskiner som kjører følgende operativsystemer: • Windows: Windows Vista Service Pack 1 (32-bit Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate) og Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/ Professional). Brukere av Windows 2000 Professional Service Pack 4 kan overføre bilder ved å sette kameraets minnekort inn i en kortleser eller et kortspor. • Macintosh: Mac OS X (versjon 10.3.9, 10.4.11, 10.5.3) Se nettstedene på side xviii for nyeste informasjon om operativsystemer som støttes.

Q

❚❚ Medfølgende programvare
Nikon Transfer brukes til å kopiere bilder fra kameraet til datamaskinen, der de kan sees ved hjelp av ViewNX (Nikon Transfer kan også brukes til å reservekopiere bilder og legge inn informasjon i bilder når de blir overført, mens ViewNX kan brukes til å sortere bilder, konvertere bilder til andre filformater og utføre enkel redigering på NEF/RAW bilder).

kople til kabler Kontroller at kameraet er slått av før du kopler til eller fra grensesnittkablene. Ikke bruk makt eller prøv å skyve inn kontaktene på skrå.

D D A

Under overføring Ikke slå av kameraet eller fjern eller kople fra USB-kabelen mens overføringen pågår.

Kamerakontroll Pro 2 Camera Control Pro 2 (ekstrautstyr, s. 240) kan brukes til å styre kameraet fra en datamaskin. Når Camera Control Pro 2 kjøres, vises ikonet "c" på kontrollpanelet.

148

Kople til kameraet
kople kameraet til den medfølgende USB-kabelen UC-E4.

1

Slå av kameraet.

Strømbryter

2 3

Slå på datamaskinen.
Slå på datamaskinen og vent til den starter.

kople til USB-kabelen.
kople til USB-kabelen som vist. Ikke bruk makt eller prøv å skyve inn kontaktene på skrå.

Q

D

USB-huber kople kameraet direkte til datamaskinen. Ikke kople til kabelen via en USB-hub eller et tastatur.

4

Slå på kameraet.

5

Overfør bilder.
Nikon Transfer starter automatisk, klikk på Start Transfer-knappen for å overføre bilder (for mer informasjon om bruken av Nikon Transfer, velg Nikon Transfer help på Nikon Transfer Help-menyen).

6

Slå av kameraet og kople fra USB-kabelen når overføringen er ferdig.
Nikon Transfer lukkes automatisk når overføringen er ferdig.

149

Skrive ut bilder
JPEG-bilder kan skrives på en av følgende måter: • Kople kameraet til en skriver og skriv ut bildene direkte fra kameraet (se nedenfor). • Sett inn minnekortet til kameraet i en skriver med kortspor (se i skriverhåndboken hvis du vil ha mer informasjon). Hvis skriveren støtter DPOF (s. 274), kan du velge hvilke bilder du vil skrive ut ved hjelp av Utskriftsbestilling (DPOF) (s. 157). • Ta med minnekortet til en leverandør av fremkallingstjenester eller et servicesenter for digitale utskrifter. Hvis senteret støtter DPOF (s. 274), kan du velge hvilke bilder du vil skrive ut ved hjelp av Utskriftsbestilling (DPOF) (s. 157). • Overfør bildene (s. 148) og skrive dem ut fra en datamaskin ved hjelp av ViewNX (inkludert; s. 148) eller Capture NX 2 (ekstrautstyr, s. 240). NEF (RAW)-bilder kan bare skrives ut med ViewNX eller Capture NX 2 som beskrevet ovenfor eller ved å skrive ut JPEG-kopier som er laget ved hjelp av alternativet NEF (RAW)-behandling på retusjeringsmenyen (s. 220). For å skrive ut valgte JPEG-bilder på en PictBridge-skriver via en direkte USBtilkopling, følg stegene nedenfor.

Q

Ta bilder

Velg bildene som skal skrives ut ved hjelp av Utskriftsbestilling (DPOF)(s. 157) Kople kameraet til skriver (s. 151)

Skrive ut ett bilde om gangen (s. 151)

Skrive ut flere bilder (s. 153)

Lage indeksutskrifter (s. 156)

kople fra USB-kabelen

Skrive ut via en direkte USB-tilkobling Kontroller at batteriet er helt oppladet eller bruk strømadapteren EH-5a eller EH-5 (ekstrautstyr). Når du skal ta bilder som skal skrive ut via en direkte USB-tilkopling i P, S, A og M modus, still Fargerom på sRGB (s. 167).

A

150

❚❚ Kople til skriveren
Kople kameraet til den medfølgende USB-kabelen UC-E4.

1 2

Slå av kameraet. Kople til USB-kabelen.
Slå på skriveren og kople til USB-kabelen som vist. Ikke bruk makt eller prøv å skyve inn kontaktene på skrå.

DUSB-huber

Kople kameraet direkte til skriveren Ikke kople til kabelen via en USB-hub eller et tastatur.

Q

3

Slå på kameraet.
Det vises et velkomstbilde på skjermen, etterfulgt av en avspillingsvisning for PictBridge.
q w

❚❚ Skrive ut ett bilde om gangen

1

Velg et bilde.
Trykk på 4 eller 2 for å se flere bilder eller trykk på 1 eller 3 for å se bildeinformasjonen (s. 129). Trykk på X-knappen for å zoome inn på gjeldende bilde (s. 138; trykk på K for å avslutte zoom). Hvis du vil vise seks bilder om gangen, trykker du på W-knappen. Bruk multivelgeren til å fremheve bilder eller trykk på X for å vise det fremhevede bildet på full skjerm.

151

2

Vis utskriftsalternativer.
Trykk på J for å vise utskriftsalternativer for PictBridge.

3

Juster utskriftsalternativer.
Trykk på 1 eller 3 for å merke et alternativ og trykk på 2 for å velge alternativet.
Alternativ Beskrivelse Menyen med sidestørrelser vises (alternativer som ikke støttes av gjeldende skriver blir ikke listet opp). Trykk på Papirstør- 1 eller 3 for å velge sidestørrelse (hvis du vil skrive ut relse med standardstørrelse for gjeldende skriver, velger du Skriverstandard og trykker deretter på J for å velge å gå tilbake til forrige meny. Menyen til høyre vises. Trykk på 1 eller 3 for å velge antall kopier (maks. 99) og trykk deretter på J for å velge Antall og gå tilbake til forrige meny. kopier

Q

Menyen til høyre vises. Trykk på 1 eller 3 for å velge utskriftsstil mellom Skriverstandard (utskrift med gjeldende skriverinnstillinger), Skriv ut med kant (skriver Kant ut bildet med hvit kant) eller Ingen kant og trykk på J for å velge og gå tilbake til forrige meny. Bare alternativer som støttes av gjeldende skriver vises. Menyen til høyre vises. Trykk på 1 eller 3 for å velge Skriverstandard (utskrift med gjeldende skriverinnstillinger), Skriv ut tidsstempel (skriver ut tid Tidsstemog dato for opptak av bildet) eller Ikke noe tidsstempel pel og trykk deretter på J for å velge og gå tilbake til forrige meny. Bare alternativer som støttes av gjeldende skriver vises. Menyen til høyre vises. Hvis du vil avslutte uten å beskjære bildet, fremhever du Ingen beskjæring og trykker på J. Hvis du vil beskjære bildet, merker du Beskjære og trykker på 2. Beskjæring Hvis Beskjære er valgt, vises dialogen til høyre. Trykk på X-knappen for å øke størrelsen på beskjæringen og på W for å redusere størrelsen. Velg området som skal beskjæres ved hjelp av multivelgeren og trykk på J. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten kan reduseres hvis små beskjæringer skrives ut med store størrelser.

152

4

Start utskriften.
Velg Start utskrift og trykk på J for å starte utskriften. Hvis du vil avbryte før alle kopiene er skrevet ut, trykker du på J.

❚❚ Skrive ut flere bilder

1

Vis PictBridge-menyen.
Trykk på G-knappen på displayet for PictBridge avspilling (se Steg 3 på side 151).

G-knapp

Q

2

Velg et alternativ.
Fremhev ett av alternativene nedenfor og trykk på 2. •Utskriftsvalg: Velg bildene som skal skrives ut. •Velg dato: skriv ut en kopi av alle bilder som er tatt på valgt dato. •Utskrift (DPOF): Skriv ut en eksisterende utskriftsbestilling med alternativet Utskriftsbestilling (DPOF) i avspillingsmenyen (s. 160). Gjeldende utskriftsordre vises i Steg 3. Hvis du vil opprette en indeksutskrift av alle JPEG-bildene på minnekortet, velger du Indeksutskrift. Se side 156 hvis du vil ha mer informasjon.

153

3

Velg bilder eller velg en dato.
Hvis du velger Utskriftsvalg eller Utskrift (DPOF) i Steg 2, bruk multivelgeren til å rulle gjennom bildene på minnekortet. Hvis du vil vise det gjeldende bilde på hele skjermen, trykker du på X-knappen. For å velge gjeldende bilde for utskrift, trykker du på Wknappen og deretter på 1. Bildet blir merket med et Z-ikon og antall utskrifter blir angitt til 1. Hold W-knappen inntrykket, trykk på 1 eller 3 for å angi antall utskrifter (opp til 99; hvis du vil velge bort bildet, trykker du på 3 når antall utskrifter er 1). Fortsett til du har valgt alle bildene du ønsker å skrive ut.

W-knapp

Q
Hvis du velger Velg dato i Steg 2, trykk på 1 eller 3 for å fremheve en dato og trykk på 2 for å velge. For å se på bildene som er tatt på valgt dato, trykk på W. Bruk multivelgeren til å rulle gjennom bildene eller trykk på X for å se gjeldende bilde på full skjerm.

4

Vis utskriftsalternativer.
Trykk på J for å vise utskriftsalternativer for PictBridge.

154

5

Juster utskriftsalternativer.
Trykk på 1 eller 3 for å merke et alternativ og trykk på 2 for å velge alternativet.
Beskrivelse Menyen over alternativer for sidestørrelser vises (s. 152; alternativer som ikke støttes av gjeldende skriver listes ikke opp). Trykk på 1 eller 3 for å Papirstørrelse velge sidestørrelse (hvis du vil skrive ut med standardstørrelse for gjeldende skriver, velger du Skriverstandard og trykk deretter på J for å velge og gå tilbake til forrige meny. Menyen over alternativer for ramme vises (s. 152; alternativer som ikke støttes av gjeldende skriver listes ikke opp). Trykk på 1 eller 3 for å velge utskriftsstil mellom Skriverstandard (utskrift med gjeldende Kant skriverinnstillinger), Skriv ut med kant (skriver ut bildet med hvis kant) eller Ingen kant og trykk så på J for å velge og gå tilbake til forrige meny. Menyen over alternativer for tidsstempel vises (s. 152; alternativer som ikke støttes av gjeldende skriver listes ikke opp). Trykk på 1 eller 3 for å velge Skriverstandard (utskrift med gjeldende skriverinnstillinger), Tidsstempel Skriv ut tidsstempel) (skriver ut tid og dato for opptak av bildet) eller Ikke noe tidsstempel og trykk så på J for å velge og gå tilbake til forrige meny. Alternativ

Q

6

Start utskriften.
Velg Start utskrift og trykk på J for å starte utskriften. Hvis du vil avbryte før alle kopiene er skrevet ut, trykker du på J.

Velge bilder som skal skrives ut NEF (RAW)-bilder (s. 62) kan ikke velges for utskrift. JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder kan lages ved hjelp av alternativet NEF (RAW)-behandling) på retusjeringsmenyen.

D A

Se også Se side 250 hvis du vil vite hva du skal gjøre hvis det oppstår en feil under utskriften.

155

❚❚ Lage indeksutskrifter
For å lage en indeksutskrift av alle JPEG-bilder på minnekortet, velger du Indeksutskrift i Steg 2 av "Skrive ut flere bilder" (s. 153). Vær oppmerksom på at hvis minnekortet inneholder flere enn 256 bilder, er det bare de første 256 bildene som blir skrevet ut.

1

Velg Indeksutskrift.
Å velge Indeksutskrift på PictBridge-menyen (s. 153) viser bildene på minnekortet, som vist til høyre.

2

Vis utskriftsalternativer.
Trykk på J for å vise utskriftsalternativer for PictBridge.

Q

3 4

Juster utskriftsalternativer.
Velg alternativene sidestørrelse, kant og tidsstempel som beskrevet på side 147 (en advarsel vises hvis den valgte sidestørrelsen er for liten).

Start utskriften.
Velg Start utskriften og trykk på J for å starte utskriften. Hvis du vil avbryte før alle kopiene er skrevet ut, trykker du på J.

156

❚❚ Opprette en DPOF-utskriftsordre: Utskriftsbestilling
Alternativet Utskriftsbestilling (DPOF) på avspillingsmenyen brukes til å opprette digitale "utskriftsordrer" for PictBridge-kompatible skrivere og enheter som støtter DPOF. Hvis du velger Utskriftsbestilling (DPOF) fra avspillingsmenyen, vises menyen fra trinn 1.

1

Velg Velg/still inn.
Fremhev Velg/stilll inn og trykk på 2.

2

Velg bilder.
Bruk multivelgeren til å bla gjennom bildene på minnekortet. Hvis du vil vise det gjeldende bildet på hele skjermen, trykker du på Xknappen. For å velge gjeldende bilde for utskrift, trykker du på W-knappen og deretter på 1. Bildet blir merket med et Z-ikon og antall utskrifter blir angitt til 1. Hold Wknappen inntrykket, trykk på 1 eller 3 for å angi antall utskrifter (opp til 99; hvis du vil velge bort bildet, trykker du på 3 når antall utskrifter er 1). Trykk på J når alle de ønskede bildene er valgt.

W-knapp

Q

3

Velg alternativer for datatrykk.
Fremhev følgende alternativer og trykk på 2 for å aktivere eller deaktivere det fremhevede alternativet (hvis du vil fullføre utskriftsordren uten å inkludere denne informasjonen, fortsetter du til trinn 4). •Datamerking: Skriv ut lukkertid og blenderåpning på alle bilder i utskriftsrekkefølge. •Merkedato: Skriv ut opptaksdato på alle bildene i utskriftsrekkefølge.

4

Fullfør utskriftsordren.
Fremhev Utført og trykk på J-knappen for å fullføre utskriftsordren.

157

D

Utskriftsbestilling (DPOF) For å skrive ut gjeldende utskriftsordre når kameraet er koplet til en PictBridge-skriver, velger du Utskrift (DPOF) på PictBridge-menyen og følger fremgangsmåten i "Skrive ut flere bilder" for å endre og skrive ut gjeldende bestilling (s. 153). Alternativene DPOF-datotrykk og datatrykk støttes ikke når du skriver ut via en direkte USB-tilkobling. Hvis du vil skrive ut opptaksdatoen på bildene i den gjeldende utskriftsrekkefølgen, bruker du PictBridgealternativet Tidsstempel.

Alternativet Utskriftsbestilling (DPOF) kan ikke brukes hvis det ikke er nok plass på minnekortet til å lagre utskriftsordren. NEF (RAW)-bilder (s. 62) kan ikke velges med dette alternativet. JPEG-kopier av NEF (RAW)bilder kan lages ved hjelp av alternativet NEF (RAW)-behandling på retusjeringsmenyen. Det kan hende at utskriftsordren ikke skrives ut på riktig måte hvis bildene slettes ved hjelp av en datamaskin eller andre enheter etter at utskriftsordren er opprettet.

Q

158

Menyveiviser M
Gjeldende meny vises ved å trykke på G-knappen; for å velge fra menyene nedenfor, trykk på 4. Dette kapitlet beskriver de alternativene som er tilgjengelige i menyene nedenfor.

D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder.................................................................... 160 C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer ................................................................ 165 A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger ........................... 171 B Menyen for oppsett: Kamerainnstilling................................................................. 202 N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier.............................................. 209 m Nye innstillinger/O Min meny ................................................................................ 224

o i L g u w

159

D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder
Avspillingsmenyen inneholder alternativene som vises nedenfor. For å vise avspillingsmenyen, trykker du på G og trykker på 4 for å fremheve fanen for gjeldende meny og deretter trykker du på 1 eller 3 for å fremheve avspillingsmenyens fane; for mer informasjon, se side 19.
Alternativ Slett Mappe for avspilling Skjul bilde Visningsmodus Bildevisning Se side 162 162 162 163 163 Alternativ Dreie til høydeformat Pictmotion Lysbildefremvisning Utskriftsbestilling (DPOF) Se side 163 141 143 157

Velge flere bilder
Slik velger du flere bilder for Slett (s. 162), Skjul bilde (s. 162), Pictmotion (s. 163) og direkte utskrift (s. 150):

❚❚ Valg av miniatyrbilde

o

For å velge bilder fra en liste over miniatyrbilder, velg alternativet "Valgte", "Velg/still inn", "Utskriftsvalg" eller "Utskrift (DPOF)" og følg stegene nedenfor.

1

Fremhev et bilde.
Bruk multivelgeren til å fremheve et bilde (hvis du vil vise et fremhevet bilde på full skjerm, trykker du på og holder nede, X-knappen).

2

Velge det fremhevede bildet.
Trykk på W-knappen for å velge det fremhevede bildet. Valgte bilder er merket med et ikon. Når du velger bilder for utskrift, trykk på W-knappen og trykk på 1 eller 3 for å velge antall kopier.

W-knapp

3

Gjenta trinn 1 og 2 for å velge flere bilder.
For å av-velge et bilde, fremhever du det og trykker på W-knappen.

160

4

Trykk på J for å fullføre operasjonen.
En bekreftelsesdialogboks vises. Fremhev Ja og trykk på J.

❚❚ Valg av dato
For å velge en dato, velg alternativet "Velg dato" og følg trinnene nedenfor.

1

Fremheve en dato.
Trykk på 1 eller 3 for å fremheve en dato.

For å se på bildene som er tatt på fremhevet dato, trykk på W. Bruk multivelgeren til å rulle gjennom bildene eller trykk på X for å se gjeldende bilde på full skjerm.. Trykk på W for å gå tilbake til datolisten.

X-knapp

o

2

Velge den fremhevede datoen.
Trykk på 2 på datolisten eller på J på miniatyrbildelisten for å velge alle bilder tatt på den fremhevede datoen. Valgte datoer er merket med et M-ikon.

3 4

Gjenta trinn 1 og 2 for å velge flere bilder.
For å av-velge en dato, fremhev den og trykk på 2. For å av-velge en valgt dato på miniatyrbildelisten, trykk på J.

Trykk på J for å fullføre operasjonen.
En bekreftelsesdialogboks vises. Fremhev Ja og trykk på J.

161

Slett
Slettemenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ Q Valgte n Velg dato R Alle Beskrivelse Slett valgte bilder. Slette alle bilder som er tatt på en valgt dato. Slette alle bilder i mappen som i øyeblikket er valgt for avspilling.

D

Beskyttede og skjulte bilder Bilder som er beskyttet eller skjult vil ikke bli slettet.

Mappe for avspilling
Velg en mappe for avspilling:
Beskrivelse Bare bilder i den mappen som i øyeblikket er valgt for Aktiv mappe på opptaksmenyen vises under avspilling. Dette alternativet velges automatisk når Gjeldende et bilde blir tatt. Hvis det er satt inn et minnekort og dette alternativet velges før (standard) det tas bilder, vises en melding som at mappen ikke inneholder noen bilder under avspilling. Velg Alle for å begynne avspillingen. Alle Bilder i alle mapper er synlige under avspilling. Alternativ

o Skjul bilde
Skjul eller vis valgte bilder. Skjulte bilder er bare synlige på menyen Skjul bilde og kan bare slettes ved å formatere minnekortet.
Alternativ Beskrivelse Q Velg/still inn Skjul eller vis valgte bilder. n Velg dato Skjul eller vis alle bilder som er tatt på en valgt dato. R Fjerne markeringen av alle? Vis alle bilder.

D

Beskyttede og skjulte bilder Når du viser et beskyttet bilde, fjernes beskyttelsen fra bildet.

162

Visningsmodus
Velg informasjon fra bildeinformasjonsskjermen for avspilling (s. 129). Trykk 1 eller 3 for å merke et alternativ og trykk deretter 2 for å velge alternativet for visning av bildeinformasjon. En M vises ved siden av valgte elementer. Hvis du vil oppheve et valg, merker du elementet og trykker 2. For å gå tilbake til avspillingsmenyen, fremhev Utført og trykk på J.
Alternativ Beskrivelse Detaljert bildeinformasjon Høylys Svært lyse områder blinker av og på (Høylys). RGBRøde, grønne og blå histogrammer vises på bildeinformasjonsskjermen. histogram Sider med fotodata (inkludert kameranavn, lysmåling, eksponering, Informasjon brennvidde, hvitbalanse og bildealternativer) vises på bildeinformasjonsskjermen.

Bildevisning
Velg om bilder skal vises automatisk på skjermen straks du har tatt dem.
Alternativ På (standard) Av Beskrivelse Bilder vises automatisk på skjermen etter at du har tatt dem. Du må trykke på K-knappen for å vise bilder.

o

Dreie til høydeformat
Velg om du vil rotere "tall" (høye) (portrett-retning) bilder for visning under avspilling. Vær oppmerksom på at fordi kameraet selv allerede står i riktig retning under opptaket, blir ikke bildene rotert automatisk under bildevisningen (s. 128).
Beskrivelse "Høye" (stående retning) bilder blir automatisk rotert for visning på På kameraskjermen. Bilder som er tatt med Av valgt for Automatisk bilderotering (standard) (s. 205), vises i "bred" (liggende) retning. Av "Høye" (stående retning) bilder vises i "bred" (liggende) retning. Alternativ

Pictmotion
Lage og se på lysbildefremvisninger med egendefinerte overganger og bakgrunnsmusikk (s. 141).

163

Lysbildefremvisning
Vis bilder, ett av gangen, i en enkel automatisk lysbildefremvisning (s. 143).

Utskriftsbestilling (DPOF)
Velg Velg/still inn for å velge bilder du vil skrive ut på en DPOF-kompatibel enhet (s. 157). Velg Fjerne markeringen av alle? for å fjerne alle bilder fra gjeldende utskriftsordre.

o

164

C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer
Opptaksmenyen inneholder alternativene som vises nedenfor. For å vise avspillingsmenyen, trykker du på G og trykker på 4 for å fremheve fanen for gjeldende meny og deretter trykker du på 1 eller 3 for å fremheve opptaksmenyens fane; for mer informasjon, se side 19.
Alternativ Still inn bildekontroll Bruk av bildekontroll Bildekvalitet Bildestørrelse Hvitbalanse Knapp for ISO-følsomhet Aktiv D-Lighting Se side 108 113 62 63 95 166 119 Alternativ Fargerom Støyred. ved lang eksp. Høy ISO-verdi Aktiv mappe Multieksponering Filminnstillinger Se side 167 167 168 169 121 170

Stille inn bildekontroll
Velg mellom de bildekontrollene som leveres med kameraet for umiddelbart å justere bildehåndteringsinnstillingene (s 108). Dette alternativet er tilgjengelig bare i P, S, A og M modus.

Bruk av bildekontroll
Lagre og endre egendefinerte kombinasjoner av egendefinert bildekontroll eller kopier egendefinerte bildekontroller til eller fra minnekortet (s. 113). Dette alternativet er tilgjengelig bare i P, S, A og M modus.

i

Bildekvalitet
Velg bildekvalitet (s. 62). Dette alternativet er tilgjengelig i alle modus.

Bildestørrelse
Velg størrelsen bildene skal lagres i (s. 63). Dette alternativet er tilgjengelig i alle modus.

Hvitbalanse
Juster hvitbalanseinnstillingene (s. 95). Dette alternativet er tilgjengelig bare i P, S, A og M modus.

165

Knapp for ISO-følsomhet
Justere ISO-følsomhet (s. 74). Dette alternativet er tilgjengelig i alle modus.

❚❚ Auto. ISO-følsomhetsktrl. (Bare P, S og A modus)
Hvis Av (standardinnstillingen) er valgt for Auto. ISOfølsomhetsktrl., forblir ISO-følsomheten fast på den verdien som er valgt av brukeren (se side 74). Hvis På er valgt, vil ISOfølsomheten automatisk bli justert hvis ikke optimal eksponering kan oppnås med den verdien som er valgt av brukeren (blitsnivået justeres passende). Den maksimale verdien for automatisk ISO-følsomhet kan velges ved hjelp av alternativet Maksimal følsomhet på menyen for Auto. ISOfølsomhetsktrl. (velg lavere verdier for å forhindre støy; minimumsverdien for automatisk ISO-følsomhet stilles automatisk til ISO 200). I eksponeringsmodusene P og A justeres følsomheten bare hvis lukkertiden som er valgt for Korteste lukkertid, fører til undereksponering. Lavere lukkertider brukes bare hvis ikke optimal eksponering kan oppnås med den ISO-følsomhetsverdien som er valgt for Maksimal følsomhet. Når På er valgt, vises ISO-AUTO på kontrollpanelet og i søkeren. Disse indikatorene blinker mens følsomheten endres fra den verdien som er valgt av brukeren.

i
Automatisk ISO-følsomhetskontroll Støy er vanlig ved høy følsomhet. Bruk alternativet Høy ISO-verdi i opptaksmenyen for å redusere støy (se side 168). Når blitsen brukes kan det hende at motiver i forgrunnen undereksponeres i bilder som blir tatt med lange lukkertider, i dagslys eller mot en lys bakgrunn. I slike tilfeller velger du en annen blitsmodus enn sakte synkronisering, eller du velger eksponeringsmodusen A eller M og en større blenderåpning. Vær oppmerksom på at når blitsen brukes, bruker kameraet den lukkertiden som ble valgt for egendefinert innstilling e1 (Lukkertid for blits, s. 185) i stedet for den verdien som er valgt for Korteste lukkertid.

A

Aktiv D-Lighting
Dette alternativet kan brukes til å hindre tap av detaljer i høylys og skygger (s. 119). Standardinnstillingen er Auto. Dette alternativet er tilgjengelig bare i P, S, A og M modus.

166

Fargerom
Fargerommet bestemmer utvalget av farger som er tilgjengelig for fargegjengivelse. Velg et fargerom etter hvordan bildene skal behandles når de eksporteres fra kameraet. Dette alternativet er tilgjengelig i alle modus.
Alternativ W sRGB (standard) X Adobe RGB Beskrivelse Velg dette alternativet for bilder som skal skrives ut eller brukes som de er uten endringer. Dette fargerommet er i stand til å behandle et større fargespekter enn sRGB og er derfor å foretrekke for bilder som skal gjennom omfattende behandling eller retusjering.

Fargerom Fargerom definerer samsvaret mellom farger og de numeriske verdiene som beskriver dem i en digital bildefil. sRGB-fargerommet er mye brukt, mens Adobe RGB-fargerommet vanligvis brukes i forlagsvirksomhet og trykkerivirksomhet. sRGB anbefales når du tar bilder som skal skrives ut uten endringer, eller vises i programmer som ikke støtter fargebehandling, eller når du tar bilder som skal skrives ut med ExifPrint, alternativet for direkte utskrift på enkelte hjemmeskrivere eller i fotobutikker og andre kommersielle utskriftsleverandører. Adobe RGBbilder kan også skrives ut på disse måtene, men fargene blir ikke like levende. JPEG-bilder tatt i Adobe RGB-fargerom, er DCF-samsvarende; applikasjoner og skrivere som støtter DCF vil velge korrekt fargerom automatisk. Hvis applikasjonen eller enheten ikke støtter DCF, velges passende fargerom manuelt. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som følger med programmet eller enheten.

A

A

Programvare fra Nikon ViewNX (følger med) og Capture NX 2 (ekstrautstyr) velger automatisk korrekt fargerom når du åpner bilder som er laget med dette kameraet.

i

Støyred. ved lang eksp. (Støyreduksjon ved lange eksponeringer)
Velg om du vil redusere støy i bilder som er tatt ved lave lukkertider. Dette alternativet er tilgjengelig i alle modus.
Alternativ Beskrivelse Bilder du tar med lukkertider som er lavere enn 8 s, kan bearbeides for å redusere støy. Den tiden som trengs for bearbeiding er omtrent den samme som gjeldende lukkertid; under bearbeidingen blinker "l m" i lukkertid-/blenderdisplayene og du kan ikke ta bilder. I kontinuerlig utløsermodus, vil bildehastigheten synke og minnebufferets kapasitet synker. Støyreduksjon er ikke synlig i bilder som spilles av før bearbeidingen er ferdig. Støyreduksjon utføres ikke hvis du slår av kameraet før bearbeidingen er fullført.

Av Støyreduksjon ved lange eksponeringer er av. (standard)

167

Høy ISO-verdi
Bilder du tar med høy ISO-følsomhet, kan bearbeides for å redusere "støy". Dette alternativet er tilgjengelig i alle modus.
Alternativ Beskrivelse S Høy Støyreduksjon utføres når ISO-følsomheten er 800 eller høyere. Mens Normal T bildene bearbeides reduseres kapasiteten til minnebufferen. Velg mengden (standard) støyreduksjon som utføres fra Høy, Normal og Lav. U Lav Støyreduksjon utføres ved følsomheter på HI 0,3 og høyere. Mengden Av støyreduksjon er mindre enn mengden som utføres når Lav er valgt for Høy ISO-verdi.

i

168

Aktiv mappe
Lage, gi nytt navn eller slette mapper eller velge en mappe der senere bilder vil bli lagret. Dette alternativet er tilgjengelig i alle modus. • Velge mappe: Velg mappen der senere bilder vil bli lagret.
NCD90 (standardmappe) Gjeldende mappe

Andre mapper (i alfabetisk rekkefølge)

• Ny: Lage en ny mappe og gi den navn som beskrevet nedenfor. • Gi nytt navn: Velg en mappe fra listen og gi den nytt navn som beskrevet nedenfor. • Slett: Slette alle tomme mapper på minnekortet.

❚❚ Gi mapper navn og nytt navn
Mappenavn kan bestå av opptil fem tegn. Du flytter markøren i navnefeltet ved å trykke på W-knappen Tastaturfeltet og på 4 eller 2. For å legge inn en ny bokstav ved Navnefeltet gjeldende markørposisjon, bruk multivelgeren til å fremheve ønsket tegn på tastaturfeltet og trykk på Xknappen. Hvis du vil slette tegnet i gjeldende markørposisjon, trykker du på Oknappen. Trykk på J for å lagre endringer og gå tilbake til opptaksmenyen eller trykk på G for å avslutte uten å lage noen ny mappe eller endre mappenavnet.
Mappenavn På minnekortet innledes mappenavn med et tresifret mappenummer som automatisk tilordnes av kameraet (e.eks. 100NCD90). Hver mappe kan inneholde opp til 999 bilder. Under opptak blir bildene lagret i mappen med høyest nummer med det valgte navnet. Hvis det tas et bilde når den gjeldende mappen er full eller inneholder et bilde med nummer 9999, vil kameraet lage en ny mappe ved å legge én til gjeldende mappenummer (f.eks. 101NCD90). Kameraet behandler mapper med samme navn, men med forskjellig mappenavn som samme mappe. For eksempel hvis mappen NIKON er valgt som Aktiv mappe, vil bilder i alle mapper med navn som NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON, etc.) være synlige når Gjeldende er valgt som Mappe for avspilling (s. 162). Å gi nytt navn endrer alle mapper med samme navn, men lar mappenavnet være intakt.

i

D

169

Multieksponering
Lage et enkelt bilde fra to til tre eksponeringer (s. 121). Dette alternativet er tilgjengelig bare i P, S, A og M modus.

Filminnstilling
Velg en rammestørrelse og lydalternativer for filmer (s. 50). Dette alternativet er tilgjengelig i alle modus.

❚❚ Kvalitet
Velg en rammestørrelse.
Beskrivelse Spille inn filmer med en rammehastighet på 24 bps. Hver ramme er 3 1280×720 (16:9) 1280 × 720 piksler store. Velges for høyere kvalitet. 640×424 (3:2) Spille inn filmer med en rammehastighet på 24 bps. Hver ramme er 4 640 × 424 piksler store. (standard) Spille inn filmer med en rammehastighet på 24 bps. Hver ramme er 5 320×216 (3:2) 320 × 216 piksler store. Velges for redusert filstørrelse. Alternativ

❚❚ Lyd
Velg På (standardinnstillingen) for å spille inn monolyd med filmer, Av for å spille inn stumfilmer.

i

170

A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillinger
Egendefinerte innstillinger brukes til å tilpasse kamerainnstillingene etter behov. For å vise menyen egendefinerte innstillinger, trykk på G og trykk på 4 for å markere fanen for gjeldende meny; og trykk deretter på 1 eller 3 for å markere fanen for egendefinerte innstillinger. For mer informasjon, se side 19.
Hovedmeny Grupper for egendefinerte innstillinger

L
A: Nullstill egend. Innst. (s. 172)

171

Følgende egendefinerte innstillinger er tilgjengelige:
A a a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 b b1 b2 b3 b4 c c1 c2 c3 c4 c5 d d1 d2 d3 Egendefinert innstilling Nullstill egend. Innst. Autofokus AF-søkefeltfunksjon Midtre fokuspunkt Innebygget fokuseringslys AF punktbelysning Overlapping av fokuspkt. AE-L/AF-L for MB-D80 Autofokus i direkte visning Lysmåling/eksponering EV-trinn for eksp.ktrl. Enkel eksp.komp. Måleo. for sentr.dom. lysm. Fininnstille optimal eksp. Tidsbrytere/AE-lås Utløser AE-L Auto. utkob.av lysmåler Selvutløser Forsinkelse for skjerm av Fjernkontrollens forsinkelse Opptak/Visning Pipesignal Rutenett i søkeren ISO-visning og -justering Side 172 172 174 174 175 175 176 176 177 177 178 178 179 179 179 180 180 180 181 181 d d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 e e1 e2 e3 e4 e5 e6 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 Egendefinert innstilling Opptak/Visning Varsel i søkeren Skjermtips Opptakshast. for CL-funk. Filnummersekvens Display for opptaksinfo. LCD-lys Utløserforsinkelse Blinkevarsel Batteritype MB-D80 Altern. eksp./blits Lukkertid for blits Blitsktrl. for innebygd blits Innstillingslys Altern. eksp. stillet inn Automatisk FP Rekkef. for alter. eksp. Kontroller D bryter OK-knapp (opptaksmodus) Tildel FUNC-knappen Tildel AE-L/AF-L-knappen Tilpass kommandohjulene Ikke minnekort? Omvendte Indikatorer Side 181 182 182 182 183 183 183 183 184 185 185 191 191 195 195 196 196 197 200 201 201 201

A: Nullstill egend. Innst.

L

Velg om du vil gjenopprette standardinnstillingene for de gjeldende egendefinerte innstillingene. Du finner en oversikt over standardinnstillingene på side 260. Egendefinerte innstillinger tilbakestilles ikke ved nullstilling med to knapper.
Alternativ Beskrivelse Ja Gjenopprette standarder for gjeldende egendefinerte innstillinger (s. 260). Nei Avslutte uten å endre egendefinerte innstillinger.

172

a: Autofokus
a1: AF-søkefeltfunksjon
Denne funksjonen (tilgjengelig i alle opptaksmodus) bestemmer hvordan fokuspunktet for autofokus velges. Velg mellom følgende funksjonsjoner:
Beskrivelse Bruker velger fokuspunkt med multivelgeren; Kameraet fokuserer bare K Enkeltpunkt på motivet i det valgte fokuspunktet. Brukes ved stasjonære motiver. Standardinnstilling for n modus. I AF-A og AF-C autofokusmodus, bruker velger fokuspunkt manuelt, men kameraet vil fokusere basert på informasjon fra omgivende fokuspunkter hvis motivet kort forlater det valgte punktet. Brukes med motiver som I Dynamisk beveger seg uregelmessig. I AF-S autofokusmodus, bruker velger fokuspunkt manuelt; Kameraet fokuserer bare på motivet i det valgte fokuspunktet. Standard for m-modus. Kameraet registrerer motivet automatisk og velger fokuspunkt. Hvis type G eller D objektiv brukes, kan kameraet skjelne menneskelige motiver fra H Automatisk bakgrunnen for forbedret motivgjenkjenning. Standard for i, j, k, l, o, P, S, A og M modus. I AF-A og AF-C autofokusmodus, bruker velger fokuspunkt med multivelgeren. Hvis brukeren endrer komposisjonen etter fokusering, bruker kameraet 3D-følgefokus for å velge nytt fokuspunkt og holde fokus låst på 3Doriginalmotivet mens utløseren er trykket halvveis inn. Brukes for å f følgefokus omkomponere bilder under opptak av relativt statiske motiver. Hvis (11 poeng) motivet forlater søkeren, ta fingeren vekk fra utløseren og omkomponer bildet med motivet i valgt fokuspunkt. I AF-S autofokusmodus, bruker velger fokuspunkt manuelt; Kameraet fokuserer bare på motivet i det valgte fokuspunktet. Alternativ

L

Gjeldende innstilling vises på displayet for opptaksinformasjon (s. 10).

A

3D-følgefokus (11 poeng) Når du trykker utløserknappen halvveis inn, vil fargene i området rundt fokuspunket lagres i kameraet. Derfor kan det hende at 3D-følging ikke gir ønsket resultat for motiver som har samme farge som bakgrunnen.

173

a2: Midtre fokuspunkt
Dette valget (tilgjengelig i alle opptaksmodus) bestemmer størrelsen på midtre fokuspunkt.
Alternativ c Normalt felt (standard) Søkerskjerm Beskrivelse Fokus på stasjonære motiver kan lett rammes inn i fokuspunktet. Fokus på motiver i bevegelse. Ikke tilgjengelig når Automatisk er valgt som egendefinert innstilling a1 (AF-søkefeltfunksjon).

7 Bredt felt

Se side 54 for mer informasjon om fokusinnstillinger.

a3: Innebygget fokuseringslys
Velg om det innebygde fokuseringslyset skal tennes for å støtte fokuseringen når belysningen er dårlig. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus, bortsett fra l og m.

L

Beskrivelse Hvis motivet er dårlig belys, vil fokuseringslyset tennes for å hjelpe fokusfunksjonen i enkelservo AF (AF-S valgt for autofokus eller enkelservo AF På valgt i AF-A autofokus) når Enkeltpunkt, Automatisk eller 3D-følgefokus (11 (standard) poeng) er valgt som egendefinert innstilling a1 (AF-søkefeltfunksjon eller når egendefinert innstilling a1 er stilt på to Dynamisk og midtre fokuspunkt er valgt. Fokuseringslyset lyser ikke for å støtte fokuseringen. Kameraet kan kanskje ikke Av fokusere med autofokus når belysningen er dårlig.

Alternativ

A A

Lampe til fokuseringslys Fokuseringslyset har en rekkevidde på omtrent 0,5–3,0 m ; når fokuseringslyset brukes, bruk et objektiv med en brennvidde på 24–200 mm og fjerne objektivdekslet. Se også Se side 231 for begrensninger på objektiver som kan brukes med AF-hjelpelys.

174

a4: AF-punktbelysning
Velg om det aktive fokuspunktet skal fremheves i rødt i søkeren. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.
Alternativ Beskrivelse Auto Det valgte fokuspunktet blir automatisk fremhevet som nødvendig for å opprette (standard) kontrast med bakgrunnen. Det valgte fokuspunktet blir alltid fremhevet, uansett lysstyrke i bakgrunnen. Det På valgte fokuspunktet kan være vanskelig å se, avhengig av lysstyrken i bakgrunnen. Av Det valgte fokuspunktet er ikke fremhevet.

a5: Overlapping av fokuspkt.
Velg om det valgte fokuspunktet skal "overlappe" fra én kant av søkeren til en annen. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.
Alternativ Beskrivelse Valg av fokuspunkt "overlapper" fra øverst til nederst, nederst til øverst, høyre til venstre og venstre til høyre, slik at hvis du for eksempel trykker på 2 når et fokuspunkt i høyre kant av søkerskjermen er fremhevet (q) blir tilsvarende fokuspunkt i venstre kant av skjermen valgt (w). Fokusfeltvisningen er omgitt av de ytre fokuspunktene, slik at hvis du for eksempel trykker på 2 når et fokuspunkt i høyre kant av skjermen er valgt, skjer det ingenting.

Overlappe

Ikke overlappe (standard)

L

175

a6: AE-L/AF-L for MB-D80
Velg den funksjonen som er tildelt AE-L/AF-Lknappen på MB-D80 batteripakken (ekstrautstyr). Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

Beskrivelse Fokus og eksponering låses mens MB-D80 AE-L/AF-L-knappen er B inntrykket. C Eksponeringen låses mens MB-D80 AE-L/AF-L-knappen er inntrykket. Fokus låses mens MB-D80 AE-L/AF-L-knappen er inntrykket. F Eksponeringen låses mens MB-D80 AE-L/AF-L-knappen er inntrykket og E forblir låst til knappen er trykkes inn nok en gang eller lysmåleren slås av. A Ved å trykke på MB-D80 AE-L/AF-L-knappen, starter autofokus. Blitsverdi for den innebygde blitsen og ekstrautstyret SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 og SB-R200 blits låses når MB-D80 AE-L/AF-L-knappen er r FV-lås trykket inn (s. 198) og forblir lås til knappen trykkes inn nok en gang eller lysmåleren lås av. Valg av Fokuspunktet (s. 56) kan velges ved å trykke på MB-D80 AE-L/AF-Lx søkefelt knappen og dreie på underkommandohjulet. * Ved å trykke på 2 når disse valgene er markert, vises undermenyen Valg av søkefelt. Hvis På er valgt, kan fokuspunktet velges ved å trykke på MB-D80 AE-L/AF-L-knappen og dreie på underkommandohjulet.

Alternativ AE/AF-lås * (standard) Bare AE-lås * Bare AF-lås * AE-lås (holde) AF-ON *

a7: Autofokus i direkte visning

L

Denne funksjonen (tilgjengelig i alle opptaksmodus) bestemmer hvordan fokuspunktet for autofokus velges i direkte visning. Velg mellom følgende funksjoner:
Beskrivelse Kameraet oppdager og fokuserer automatisk på portrettmotiver som 8 Ansiktsprioritet vender mot kameraet. Brukes til portretter; standard for k og o modus. Brukes til håndholdte opptak av landskap og andre motiv som ikke er Bredt søkefelt 9 portretter. Fokuspunktet kan velges manuelt. Standard for i, j, l, (standard) m, P, S, A og M modus. Normalt Brukes for å bestemme fokuspunkt nøyaktig på et valgt punkt i ! søkefelt rammen. Bruk av stativ anbefales. Standardinnstilling for n modus. Modus

176

b: Lysmåling/eksponering
b1: EV-trinn for eksp.ktrl.
Dette valget (tilgjengelig i alle opptaksmodus) bestemmer om justeringer i lukkertid, blenderåpning, eksponeringskompensasjon, blitskompensasjon og alternative eksponeringer skal gjøres i trinn på 1/3 EV eller 1/2 EV.
Alternativ H 1/3 trinn (standard) Beskrivelse Endringer i lukkertid, blenderåpning, eksponeringskompensasjon og blitskompensasjon skjer i trinn på 1/3 EV. Du kan velge justeringstrinn for alternative innstillinger blant 1/3, 2/3 og 1 EV. Endringer i lukkertid, blenderåpning, eksponeringskompensasjon og blitskompensasjon skjer i trinn på 1/2 EV. Du kan velge justeringstrinn for alternative innstillinger blant 1/2 og 1 EV.

I 1/2 trinn

b2: Enkel eksp.komp.
Dette valget (tilgjengelig i P, S, A og M modus) kontrollerer om E-knappen trengs for å stille inn eksponeringskompensasjon (s. 90). Hvis På er valgt, vil 0'en midt på eksponeringsskjermen blinke selv om eksponeringskompensasjonen er stilt på ±0.
Alternativ På Av (standard) Beskrivelse Eksponeringskompensasjon kan stilles inn ved å dreie på et av kommandohjulene (se merknaden nedenfor). Valgt verdi endres ikke når lysmålerne slås av, kameraet slås av eller Av velges for egendefinert innstilling b2. Eksponeringskompensasjon angis ved å trykke på E-knappen og dreie hovedkommandohjulet.

A

Endre hoved/under Hjulet som brukes til å stille inn eksponeringskompensasjon når På er valgt for egendefinert innstilling b2 (Enkel eksp.komp.) avhenger av funksjonen som er valgt for egendefinert innstilling f5 (Tilpass kommandohjulene) > Endre hoved/under (s. 201). Tilpass kommandohjulene > Endre hoved/under Av (standard) På Underkommandohjul Underkommandohjul Underkommandohjul Hovedkommandohjul Hovedkommandohjul Underkommandohjul I/T

L

P S A M

Eksponeringsmodus

177

b3: Måleo. for sentr.dom. lysm.
Ved beregning av eksponering gir sentrumsdominert måling størst prioritet til en sirkel i midten av bildeområdet. Diameteren (φ ) av denne sirkelen kan stilles inn på 6, 8 eller 10 mm. Dette alternativet er kun tilgjengelig i P, S, A og Mmodusene.
Alternativ M φ 6 mm φ 8 mm L (standard) N φ 10 mm

b4: Fininnstille optimal eksp.
Bruk dette valget (tilgjengelig i alle opptaksmodus) for å finjustere eksponeringsverdien som er valgt av kameraet. Eksponeringen kan finjusteres separat for hver målemetode, med verdier fra +1 til –1 EV i trinn på 1/6 EV.

D

Finjustere eksponering Eksponeringen kan finjusteres separat for hver bank for egendefinerte innstillinger og påvirkes ikke av nullstilling med to knapper. Vær oppmerksom på at ikonet for eksponeringskompensasjon (E) ikke vises og den eneste måten å finne ut hvor mye eksponeringen er endret, er å kontrollere endringsgraden på menyen for finjustering. Eksponeringskompensasjon (s. 90) er å foretrekke i de fleste situasjoner.

L

178

c: Tidsbrytere/AE-lås)
c1: Utløser AE-L
Med standardinnstillingen Av låses eksponeringen bare når du trykker på AE-L/AF-Lknappen. Hvis du velger På, låses eksponeringen også når du trykker utløserknappen halvveis inn. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

c2: Auto. utkob.av lysmåler
Dette alternativet (tilgjengelig i alle opptaksmodus) kontrollerer hvor lenge kameraet fortsetter å måle eksponering når det ikke utføres noen funksjon. Velg mellom 4 s, 6 s, 8 s, 16 s, 30 s, 1 minutt, 5 minutter, 10 minutter eller 30 minutter. Visningene for lukkertid og blenderåpning i kontrollpanelet og søkeren slås av automatisk når eksponeringsmålerne er av. Batteriet varer lenger hvis du velger en kortere forsinkelse for måling av. Når kameraet får strøm av et EH-5a eller EH-5 nettadapter (ekstrautstyr), slår ikke eksponeringsmålerne seg av automatisk.
Q R S T U V W X Y Alternativ 4s 6s (standard) 8s 16 s 30 s 1 min 5 min 10 min 30 min

c3: Selvutløser
Dette alternativet (tilgjengelig i alle opptaksmodus) kontrollerer lengden på selvutløserforsinkelsen (Selvutløserforsinkelse; se til høyre) og antall bilder (Antall bilder; velg en verdi mellom 1– 9) tatt hver gang lukkeren trykkes inn i selvutløsermodus (ved andre verdier enn 1, tas bildene med den hastigheten som er valgt for ! modus; s. 182).
Selvutløserforsinkelse a 2s b 5s 10 s c (standard) d 20 s

L

179

c4: Forsinkelse for skjerm av
Dette alternativet (tilgjengelig i alle opptaksmodus) kontrollerer hvor lenge monitoren forblir på når det ikke utføres noen handlinger under avspilling, bildevisning, eller når menyer eller opptaksinformasjon vises. Velg mellom 4 s (standard for bildevisning), 10 s (standardinnstilling for avspilling og opptaksinformasjon) 20 s (standard for menyer), 1 minutt, 5 minutter eller 10 minutter. Batteriet varer lenger hvis du velger en kortere forsinkelse for skjerm av. Uansett hvilken innstilling du velger, forblir skjermen på hvis ingen handlinger utføres i omtrent 10 minutter når kameraet er koplet til en EH-5a- eller EH-5-nettadapter (ekstrautstyr).
Alternativ 9 4s e 10 s f 20 s g 1 min h 5 min i 10 min

c5: Fjernkontrollens forsinkelse
Velg hvor lenge kameraet skal vente på et signal fra fjernkontrollen før modus for fjernkontrollens forsinkelse eller hurtigrespons avbrytes (s. 68). Velg kortere tid for lengre batteriliv. Standardinnstillingen er ett minutt. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.
u v w x Alternativ 1 min (standard) 5 min 10 min 15 min

d: Opptak/visning
d1: Pipesignal

L

Ved standardinnstillingen På, høres et pipesignal når kameraet fokuserer i enkeltservo AF (5 eller når du fotograferer stasjonære motiver i 4 autofokus modus), når utløseren teller ned i selvutløser- og forsinket fjernkontrollmodus (s. 66, 68), eller når det tas et bilde i fjernkontrollens hurtigresponsmodus (s. 68). Pipesignalet vil ikke lyde hvis Av er valgt. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus. Gjeldende innstilling vises på kontrollpanelet: 3 vises når pipesignalet er på, 2 når det er av.

180

d2: Rutenett i søkeren
Velg På for å vise et ønsket rutenett i søkeren som referanse når du komponerer bilder. Standardinnstillingen er Av. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

d3: ISO-visning og -justering
Velg Vis ISO-følsomhet (y) eller Vis ISO/Enkel ISO (z) for å vise gjeldende innstilling for ISO-følsomhet i telleverksdisplayene på kontrollpanelet og søkeren. Hvis Vis ISO/Enkel ISO (z) er valgt, kan ISO-følsomheten stilles inn ved å dreie på underkommandohjulet (modus P og S) eller hovedkommandohjulet (modus A). Velg Vis telleverk (standardinnstillingen) for å vise antall eksponeringer som gjenstår i telleverksdisplayene. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

d4: Varsel i søkeren
Velg På (standardinnstillingen) for å vise følgende advarsler i søkeren:
Ikon l d m Beskrivelse Vises når en monokrom bildekontroll er valgt. Vises når batteriet har lite ladning. Vises når det ikke er satt inn noe minnekort.

Disse advarslene vises ikke hvis Av er valgt. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

L

181

d5: Skjermtips
Velg På (standardinnstillingen) for å vise tips for emner valgt på displayet for opptaksinformasjon, Av for å slå skjermtipsene av. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

d6: Opptakshast. for CL-funk.
Dette alternativet (tilgjengelig i alle opptaksmodus) bestemmer maksimal bildefremdriftshastighet i ! (kontinuerlig lav hastighet) utløsermodus. Velg mellom verdier fra et til fire bilder pr. sekund (b/s); Standardinnstillingen er 3 b/s. Vær oppmerksom på at bildefremdriftshastigheten kan synke under valgt verdi ved lave lukkertider.

d7: Filnummersekvens
Når du tar et bilde, navngir kameraet filen ved å legge 1 til det sist brukte filnummeret. Dette alternativet (tilgjengelig i alle opptaksmodus) kontrollerer om filnumreringen skal fortsette fra det sist brukte nummeret når du oppretter en ny mappe, minnekortet formateres eller et nytt minnekort settes inn i kameraet.
Beskrivelse Når du oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et nytt minnekort i kameraet, fortsetter filnummereringen fra det nummeret som er høyest av sist brukte nummer og største filnummer i gjeldende mappe. Hvis På du tar et bilde når gjeldende mappe inneholder et bilde med nummeret 9999, opprettes det automatisk en ny mappe, og filnummereringen starter på nytt fra 0001. Filnummereringen nullstilles til 0001 når du oppretter en ny mappe, Av formaterer minnekortet eller setter inn et nytt minnekort i kameraet. Vær (standard) oppmerksom på at en ny mappe opprettes automatisk hvis du tar et bilde når gjeldende mappe inneholder 999 bilder. Samme som for På, bortsett fra at det neste bildet som tas, tilordnes et J Nullstille filnummer ved at 1 legges til det største filnummeret i gjeldende mappe. Hvis mappen er tom, nullstilles filnummeret til 0001. Alternativ

L

D

Filnummersekvens Hvis gjeldende mappe har nummer 999 og inneholder 999 bilder eller et bilde med nummer 9999, deaktiveres utløserknappen, og ingen flere bilder kan tas. Velg Nullstille for egendefinert innstilling d7 (Filnummersekvens) og formater deretter enten det gjeldende minnekortet eller sett inn et nytt minnekort.

182

d8: Display for opptaksinfo.
Ved standardinnstillingen på v Auto, vil fargen på teksten på informasjonsdisplayet (s. 10) automatisk endres fra sort til hvit eller fra hvit til sort som respons på lysforholdene. For alltid å bruke samme tekstfarge, velg Manuell og velg w Mørk på lys (sort tekst) eller x Lys på mørk (hvit tekst). Lysstyrken på skjermen justeres automatisk for å få maksimal kontrast til den valgte tekstfargen.

Mørk på lys

Lys på mørk

Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

d9: LCD-lys
Med standardinnstillingen Av lyser bakgrunnslyset (LCD-lyset) på kontrollpanelet bare når strømbryteren er i D-posisjon. Hvis du velger På, lyser kontrollpanelet når lysmålerne er aktive (s. 35). Velg Av for å øke batterilevetiden. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

d10: Utløserforsinkelse
Med standardinnstillingen Av utløses lukkeren når du trykker på utløserknappen. I situasjoner hvor den minste kamerabevegelse kan gjøre bildene uskarpe, kan du velge På for å forsinke lukkerutløseren til omtrent 1 s etter at lukkerutløseren er trykket inn og speilet er hevet. Dette valget er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

L

d11: Blinkevarsel
I P, S, A og M modus, må blitsen være hevet manuelt før bruk. Hvis På (standardinnstillingen) er valgt for dette alternativet og belysningen er dårlig, vil blits klar-lyset (M) blinke i søkeren når lukkerutløseren trykkes halvveis ned for å varsle om at det er behov for den innebygde blitsen. Det vises ikke noen advarsel hvis Av er valgt. Dette valget er bare tilgjengelig i P, S, A og M modus.

183

d12: Batteritype MB-D80
For å være sikker på at kameraet fungerer som forventet når det brukes AA-batterier i batteripakken MB-D80 (ekstrautstyr), avpass alternativet valgt på denne menyen (tilgjengelig i alle opptaksmodus) til den typen batterier som er satt inn i batteripakken. Det er ikke nødvendig å justere dette alternativet når du bruker EN-EL3e batterier.
Alternativ LR6 (AA alkalisk) (standard) HR6 (AA Ni-MH) FR6 (AA litium) ZR6 (AA Ni-Mn) Beskrivelse Velg dette alternativet når du bruker LR6 alkaliske AA-batterier. Velg dette alternativet når du bruker HR6 Ni-MH AA-batterier. Velg dette alternativet når du bruker FR6 litium AA-batterier. Velg dette alternativet når du bruker ZR6 Ni-Mn AA-batterier.

1 2 3 4

A

Bruke AA-batterier Vi anbefaler EN-EL3e oppladbare Li-ion batterier for den beste ytelsen. Du kan ta færre bilder med AA-batterier (s. 275). Kapasiteten til AA-batterier synker kraftig ved temperaturer under 20 °C og varierer etter merke og oppbevaringsforhold. I noen tilfeller kan batterier slutte å virke før utløpsdatoen. Noen AA-batterier kan ikke brukes på grunn av ytelsen og begrenset kapasitet. Alkaliske og nikkel-mangan-batterier bør bare brukes hvis det ikke finnes noe annet alternativ og bare i varme temperaturer. Kameraet viser AA-batterinivå som følger: Kontrollpanel L I H (blinker) Søker — d d (blinker) Beskrivelse Batteriene er helt oppladet. Batteriet er nesten utladet. Ha klart nye batterier. Batteriet er utladet; Utløseren er deaktivert. Bytt batterier.

Batterinivå for EN-EL3e oppladbare Li-ion batterier vises normalt.

L A Batteripakken MB-D80

MB-D80 tar et eller to EN-EL3e oppladbare Li-ion batterier eller seks AA alkaliske, Ni-MH, litium eller nikkel-mangan batterier (et EN-EL3e leveres med kameraet). Høyere bildehastigheter er tilgjengelig med AA-batterier; Vær imidlertid oppmerksom på at når det gjelder AA-batterier, vil bildefrekvensen reduseres når batterinivået synker. Displayet for opptaksinformasjon viser hvilken batteritype som er satt inn i MB-D80, slik: MB-D80 batteritypedisplay Batteritype u Oppladbart EN-EL3e Li-ion batteri w AA batterier

184

e: Altern. eksp./blits
e1: Lukkertid for blits
Dette alternativet (bare tilgjengelig i P og A modus) bestemmer den langsomste lukkerhastigheten som er tilgjengelig når du bruker fremre eller bakre forhengssynk eller rød øyereduksjon i modusene P og A (uavhengig av hvilken innstilling som er valgt, kan lukkerhastighetene være så langsomme som 30 s i modusene S og M eller ved blitsinnstillinger med lav synk., langsom bakre forhengssynk, eller rød øyereduksjon med langsom synk). Du kan velge alternativer fra 1/60 s (1/60 s, standardinnstillingen) til 30 s (30 s).

e2: Blitsktrl. for innebygd blits
Velg blitsmodus for den innebygde blitsen. Dette alternativet er bare tilgjengelig i P, S, A og M modus.
Alternativ TTL 1 (standard) 2 Manuell Repeterende 3 blits Styring av 4 hovedblits Beskrivelse Blitseffekten justeres automatisk etter fotograferingsforholdene. Velg blitsnivå (s. 187). Blitsen avfyres gjentatte ganger mens lukkeren er åpen og gir en studioblits-virkning (s. 187). Bruk den innebygde blitsen som hovedblits når du styrer en eller flere eksterne blitsenheter (ekstrautstyr) (s. 188).

A A

"Manuell" og "Repeterende blits" Y-ikonene blinker i kontrollpanelet og søkeren når disse alternativene er valgt.

SB-400 Når en SB-400 blitsenhet (ekstrautstyr) er montert og slått på, endres egendefinert innstilling e2 til Valgfri blits, og gjør at blitskontrollmodus for SB-400 kan velges fra TTL og Manuell (alternativene Repeterende blits og Styring av hovedblits er ikke tilgjengelige).

L

185

A

Blitsstyring Displayet for opptaksinformasjon viser blitsstyringen for den innebygde blitsen (Innebygd) og for ekstrablits festet til kameraets tilbehørssko (Ekstrautstyr) slik: i-TTL
Innebygd TTL 2 Ekstrautstyr Auto blenderåpning (AA) 1 Innebygd Ekstrautstyr — Manuell Innebygd Ekstrautstyr

Automatisk FP (s. 195)

Repeterende blits 2

Styring av hovedblits 2

1 Bare tilgjengelig med SB-900 og SB-800. 2 Blitskontrollmodus for innebygd blits kan velges med egendefinert innstilling e2 (Blitsktrl. for innebygd blits, s. 185).

A

Se også Se egendefinert innstilling e5 (Automatisk FP, s. 195) for informasjon om blitssynkroniseringshastigheter opp til 1/320 s.

L

186

❚❚ Manuell
Velg et blitsnivå mellom Full og 1/128 (1/128 av full styrke). Når den brukes på full styrke, har den innebygde blitsen et ledetall på 18 (m, ISO 200, 20 °C).

❚❚ Repeterende blits
Blitsen avfyres gjentatte ganger mens lukkeren er åpen og gir en studioblits-virkning. Trykk på 4 eller 2 for å fremheve følgende alternativer, 1 eller på 3 for å endre.

Beskrivelse Velg blitseffekt (uttrykkes som en del av full styrke). Velg antall ganger blitsen skal avfyres med valgt effekt. Vær oppmerksom på at Ganger det faktiske antallet kan bli mindre enn det du valgte, avhengig av lukkertiden og alternativet som er valgt for Frekvens. Frekvens Velg hvor ofte blitsen skal avfyres per sekund.

Alternativ Effekt

A

"Ganger" Alternativene som er tilgjengelig for Ganger, avgjøres av blitseffekten.

Effekt 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128

Tilgjengelige alternativer for Antall ganger 2 2–5 2–10 2–10, 15 2–10, 15, 20, 25 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

L

187

❚❚ Styring av hovedblits
Bruk den innebygde blitsen som hovedblits for å styre en eller flere av de eksterne blitsenhetene SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-R200 (ekstrautstyr) i opptil to grupper (A og B), ved hjelp av avansert trådløs belysning. Hvis du velger dette alternativet, vises menyen til høyre. Trykk på 4 eller 2 for å fremheve følgende alternativer, 1 eller på 3 for å endre.

L

Alternativ Beskrivelse Inn. blits Velg en blitsmodus for den innebygde blitsen (styringsblits). i-TTL-modus. Velg blitskompensasjon fra verdier mellom +3,0 og –3,0 EV i trinn TTL på 1/3 EV. M Velg blitsnivå fra verdier mellom Full og 1/128 (1/128 av full styrke). Den innebygde blitsen avfyres ikke, men fokuseringslyset lyser. Den innebygde –– blitsen må heves slik at den kan sende ut forhåndsblink. Gruppe A Velg en blitsmodus for alle blitsenheter i gruppe A. i-TTL-modus. Velg blitskompensasjon fra verdier mellom +3,0 og –3,0 EV i trinn TTL på 1/3 EV. Auto blenderåpning (bare tilgjengelig med SB-900 og SB-800 bits). Velg AA blitskompensasjon fra verdier mellom +3,0 og –3,0 EV i trinn på 1/3 EV. M Velg blitsnivå fra verdier mellom Full og 1/128 (1/128 av full styrke). –– Blitsenhetene i denne gruppen avfyres ikke. Velg en blitsmodus for alle blitsenheter i gruppe B. Alternativene som er Gruppe B tilgjengelig, er de samme som for Gruppe A ovenfor. Velg mellom kanal 1-4. Alle blitsenhetene i begge gruppene må stilles inn på Kanal samme kanal.

Følg trinnene nedenfor for å ta bilder i blitsstyringsmodus.

1

Juster innstillinger for den innebygde blitsen.
Velg blitsstyringsmodus og effekt for den innebygde blitsen. Vær oppmerksom på at effekten ikke kan justeres i – – modus.

188

2

Juster innstillingene for gruppe A.
Velg blitsstyringsmodus og effekt for blitsenhetene i gruppe A.

3

Juster innstillingene for gruppe B.
Velg blitsstyringsmodus og effekt for blitsenhetene i gruppe B.

4

Velg kanal.

5 6

Trykk på J. Komponer bildet.
Komponer bildet og organiser blitsenhetene som vist nedenfor. Vær oppmerksom på at maksimal avstand for plassering av den eksterne blitsenheten, varierer med fotograferingsforholdene.
10 m eller mindre 60 ° eller mindre 30 ° eller mindre 5 m eller mindre Kamera (innebygd blits) 5 m eller mindre 60 ° eller mindre Trådløse eksterne sensorer på blitsenhetene bør peke mot kameraet.

L

30 ° eller mindre

7

Still alle de eksterne blitsenhetene inn på den valgte kanalen.
Slå på alle de eksterne blitsenhetene og still dem inn på kanalen som ble valgt i Trinn 4. Se brukerveiledningen for blitsen hvis du vil ha mer informasjon.

189

8

Hev den innebygde blitsen.
Trykk på M-knappen for å heve den innebygde blitsen. Vær oppmerksom på at selv om – – er valgt for Inn. blits> Modus, må den innebygde blitsen heves slik at den kan sende ut forhåndsblink.

9

Komponer bildet, fokuser og ta bildet.
Når du har bekreftet at kameraets blits klar-lys og blits klar-lysene for alle de andre blitsenhetene er tent, komponerer du bildet, fokuserer og tar bildet. FVlås (s. 198) kan brukes hvis det er ønskelig.

Styring av hovedblits Plasser sensorvinduene på de eksterne blitsenhetene for å fange opp forhåndsblinkene fra den innebygde blitsen (du må være veldig forsiktig når du ikke bruker stativ). Pass på at direkte sollys eller sterke refleksjoner fra den eksterne blitsenheten ikke kommer inn i objektivet (i TTLmodus) eller fotocellene på de eksterne blitsenhetene (AA-modus), da dette kan påvirke eksponeringen. Du kan unngå at lys som sendes av den innebygde blitsen, dukker opp på bilder som er tatt med kort avstand ved å velge lave ISO-følsomheter eller små blenderåpninger (store f-numre), eller bruke et SG-3IR infrarødt panel for den innebygde blitsen. Et SG-3IR er nødvendig for å oppnå best resultat med synkronisering på bakre lukkergardin, som produserer lysere blink. Når du har plassert de eksterne blitsenhetene, tar du et prøvebilde og viser resultatet på skjermen. Selv om det ikke er noen begrensning for hvor mange eksterne blitsenheter som kan brukes, er det høyeste praktiske antallet 3. Hvis du bruker flere enn 3, vil lyset som sendes av de eksterne blitsenhetene påvirke ytelsen.

D

A

Blitsmodus display M vises ikke på kontrollpanelets blitsmodus display når – – er valgt for Inn. blits > Modus.

L A Blitskompensasjon

Blitskompensasjonsverdien som er valgt med Y (M)-knappen og underkommandohjulet, blir lagt til blitskompensasjonsverdiene som er valgt for den innebygde blitsen, gruppe A og gruppe B i menyen Styring av hovedblits). Et Y-ikon vises i kontrollpanelet og søkeren når en annen blitskompensasjonsverdi enn ±0 er valgt for Inn. blits > TTL. Y-ikonet blinker når M er valgt for Inn. blits.

190

e3: Innstillingslys
Hvis På er valgt når kameraet brukes med innebygd blits eller en SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-R200 blitsenhet (ekstrautstyr), utløses et innstillingslys når kameraets knapp for forhåndsvisning av dybdefelt er trykket inn (s. 82). Standardinnstillingen er Av. Dette alternativet er bare tilgjengelig i P, S, A og M modus.

e4: Altern. eksp. stillet inn
Velg innstillingen eller alternativene i parentes når alternativ eksponering er aktiv (bare P, S, A og M modus). Velg AE og blits (j, standardinnstillingen) for å utføre både eksponering og alternativt blitsnivå (s. 92), Bare AE (k) for å understøtte bare eksponering, Bare blits (l) for bare å utføre alternativt blitsnivå, Alternativ hvitbalanse (m) for å utføre alternativ hvitbalanse (se nedenfor) eller Alt. eksp. med ADL for å ta et bilde med aktiv D-Lighting på og et annet med aktiv D-Lighting av (s. 193).

❚❚ Alternativ hvitbalanse

1

Velg alternativ hvitbalanse.
Velg Alternativ hvitbalanse for egendefinert innstilling e4 (Altern. eksp. stillet inn). Vær oppmerksom på at alternative hvitbalanseinnstillinger ikke er tilgjengelige for bildekvalitetsinnstillingene NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.

2

Velg antall bilder.
Trykk på D-knappen, drei på hovedkommandohjulet for å velge antall bilder i den alternative sekvensen. Antall bilder vises på kontrollpanelet.
Antall bilder

L

D-knapp

Hovedkommandohjul

Kontrollpanel

Fremdriftsindikator for alternative innstillinger

Søker

Ved andre innstillinger enn null, vises et W-ikon og fremdriftsindikatoren for alternative innstillinger på kontrollpanelet.

191

3

Velg et hvitbalansetrinn
Trykk på D-knappen, drei på underkommandohjulet for å velge hvitbalansejustering. Hvert trinn tilsvarer omtrent 5 mired.

Hvitbalansetrinn

D-knapp

Underkommandohjul

Kontrollpanel

Velg mellom trinn på 1 (5 mired), 2 (10 mired) eller 3 (15 mired; for en definisjon av mired, se side 98). Høyere B-verdier tilsvarer økte mengder blått, høyere Averdier tilsvarer økte mengder gult (s. 97). Programmene for alternative eksponeringer med trinn på 1, vises nedenfor.
Kontrollpanel Antall bilder 0 2 2 3 Hvitbalansetrinn 1 1B 1A 1 A, 1 B Rekkefølge for alternative eksponeringer (EV-verdier) 0 0/1B 0/1A 0/1A/1B

4
L

Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
Hvert bilde som tas, behandles slik at det antallet kopier opprettes som ble angitt i programmet for alternative eksponeringer. Hver kopi får forskjellig hvitbalanse. Endringer av hvitbalansen kommer i tillegg til hvitbalansejusteringer som er gjort ved hjelp av finjustering av hvitbalansen. Hvis antall bilder i programmet for alternative eksponeringer er større enn antall gjenværende eksponeringer, blinker eksponeringstellerfeltet i kontrollpanelet og søkeren og lukkeren deaktiveres. Du kan fortsette å ta bilder når du har satt inn et nytt minnekort.

192

❚❚ Avbryte alternative eksponeringer
For å avbryte alternative eksponeringer, trykk på D-knappen og drei på hovedkommandohjulet til antall bilder i den alternative sekvensen er null (r) og W vises ikke lenger på kontrollpanelet. Programmet som ble brukt sist gjenopprettes neste gang du aktiverer alternative eksponeringer. Du kan også avbryte alternative eksponeringer ved hjelp av nullstilling med to knapper (s. 75), men da gjenopprettes ikke programmet for alternative eksponeringer neste gang du aktiverer alternative eksponeringer.

A

Alternativ hvitbalanse Alternativ hvitbalanse påvirker bare fargetemperaturen (den gul-blå aksen i visningen for finjustering av hvitbalanse, s. 97). Det gjøres ikke noen justeringer på aksen grønn-magenta.

Hvis du slår av kameraet mens lampen for minnekortaktivitet lyser, slås kameraet først av etter at alle bildene i serien er lagret.

❚❚ Alt.eksp. med ADL

1

Velg Alt.eksp. med ADL.
Velg Alt.eksp. med ADL for egendefinert innstilling e4 (Altern. eksp. stillet inn).

2
.

Aktiver alternativer.
Trykk på D-knappen, drei på hovedkommandohjulet til fremdriftsindikatoren for alternative innstillinger vises på kontrollpanelet.

L
Fremdriftsindikator for alternative innstillinger
Kontrollpanel D-knapp Hovedkommandohjul Søker

193

3

Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
Kameraet vil variere den aktive D-Lighting i hvert bilde. Det første bildet blir tatt med Aktiv D-Lighting av, neste bilde med den verdien som i øyeblikket er valgt for Aktiv D-Lighting på opptaksmenyen (s. 165). Når alternative eksponeringer er i bruk, vises en fremdriftsindikator for alternative eksponeringer på kontrollpanelet. y-segmentet forsvinner fra indikatoren når det umodifiserte bildet er tatt, z-indikatoren forsvinner når bildet med Aktiv D-Lighting er tatt.

❚❚ Avbryte alternative eksponeringer
For å avbryte alternative eksponeringer, trykk på D-knappen og drei på hovedkommandohjulet til fremdriftsindikatoren for alternative eksponeringer ikke lenger vises på kontrollpanelet.

D

Aktiv D-Lighting Matrisemåling II (Z, s. 87) anbefales. Støy, streker og forvrengninger kan vises på bilder som er tatt med Aktiv D-lighting ved høy ISO-følsomhet. Bildekontrollinnstillingene Lysstyrke og Kontrast (s. 111) kan ikke justeres mens Aktiv D-Lighting pågår. I eksponeringsfunksjon M, er en Aktiv D-Lighting innstilling på Auto lik Normal.

L

194

e5: Automatisk FP
Ved å velge På for dette alternativet (bare tilgjengelig i P, S, A og M modus) aktiveres Automatisk FP rask synk. med ekstra blitsenheter som støtter Nikon Creative Lighting System (CLS). Automatisk FP gjør at blitsen kan brukes ved utløserhastigheter 1/200 s– 1/4000 s. Velg å aktivere utfyllingsblits når du tar portretter i sterk belysning eller når du tar bilder med store blenderåpninger. Automatisk FP rask synk.hastighet er ikke tilgjengelig når den innebygde blitsen brukes. Standardinnstillingen er Av.

e6: Rekkef. for alter. eksp.
Med standardinnstillingen på MTR > under > over (H), utføres eksponering og alternativ eksponering i den rekkefølgen som er beskrevet på sidene 92 og 264, alternativ hvitbalanse i rekkefølgen ingen modifisering, A, B (s. 191). Hvis Under > MTR > over (I) er valgt, skjer eksponering og alternativ blits i rekkefølge fra laveste til høyeste verdi, alternativ hvitbalanse i rekkefølgen A, ingen modifisering, B. Dette alternativet er bare tilgjengelig i P, S, A og M modus.

L

195

f: Kontroller
f1: D Bryter
Velg funksjon ved å dreie strømbryteren til D-stilling. Dette alternativet er tilgjengelig i alle opptaksmodus.
Alternativ Beskrivelse f LCD-motlys (D) (standard) Kontrollpanel motlys tennes i 6 s. Kontrollpanel belysning tennes og opptaksinformasjon g Både vises på skjermen.

f2: OK-knapp (opptaksmodus)
Dette alternativet (tilgjengelig i alle opptaksmodus), bestemmer hvilke handlinger som kan utføres ved å trykke på J-knappen i opptaksmodus.
Alternativ Velg midtre fokuspunkt (standard) Marker aktivt fokuspunkt Ikke brukt Beskrivelse Å trykke på J-knappen i opptaksmodus velger midtre fokuspunkt. Å trykke på J-knappen i opptaksmodus markerer det aktive fokuspunktet. Å trykke på J-knappen har ingen virkning når kameraet er i opptaksmodus.

L

196

f3: Tildel FUNC-knappen
Velg rollen som skal spilles av Fn-knappen. Dette alternativet er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

Beskrivelse Trykk på Fn-knappen og drei på hovedkommandohjulet for å slå rutenettdisplayet i søkeren på eller av (s. 9). Trykk på Fn-knappen og drei på hovedkommendohjulet for å velge AF-feltmodus (s. 173). Trykk på Fn-knappen og drei på hovedkommandohjulet for å % Midtre fokuspunkt velge mellom normalt og bredt midtre fokuspunkter (s. 174). Trykk på Fn-knappen for å låse blitsverdien (bare innebygd blits og FV-lås r SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 og SB-R200 blitsenheter, se (standard) nedenfor). Trykk en gang til for å låse opp FV-låsen. Den innebygde blitsen og ekstra blitsenheter slås av når Fns Blits av knappen er trykket inn. L Matrisemåling II Matrisemåling II aktiveres mens du holder nede Fn-knappen. Sentrumsdominert Senterdominert måling aktiveres mens du holder nede FnM lysmåling knappen. N Punktmåling Punktmåling aktiveres når du trykker på Fn-knappen. Toppelementet i Trykk på Fn-knappen på det øverste elementet i "Min meny". Velg O MIN MENY dette alternativet for rask tilgang til et hyppig brukt menyelement. Hvis bildekvaliteten er satt til JPEG fine (JPEG fin), JPEG normal (JPEG normal), eller JPEG basic (JPEG grunnleggende), vil "RAW" bli vist på kontrollpanelet og en NEF (RAW)-kopi registreres med & +NEF (RAW) det neste bildet som tas etter at Fn-knappen er trykket. For å avbryte uten å registrere en NEF (RAW)-kopi, trykker du på Fnknappen igjen eller skrur av kameraet.

Alternativ Rutenett for # komposisjon AF$ søkefeltfunksjon

L

197

❚❚ FV-lås
Denne funksjonen brukes til å låse blitseffekten, for å forhindre at blitsnivået veksler mellom bilder eller mens du omkomponerer bilder. Blitseffekten justeres automatisk for eventuelle endringer i ISO-følsomhet eller blenderåpning.

1

Tildel FV-lås til Fn-knappen.
Både Fn- og AE-L/AF-L-knappen kan brukes som FV-lås. For å bruke Fn-knappen som beskrevet nedenfor, velg FV-lås for egendefinert innstilling f3 (Tildel FUNC-knappen). For å bruke AE-L/AF-L-knappen, velg FV-lås for egendefinert innstilling f4 (Tildel AE-L/AF-L-knappen, s. 200).

2

Heve blitsen.
I i, k, n og o modus, vil blitsen heve seg automatisk ved behov når utløseren trykkes halvveis inn. I P, S, A og M modus, må du trykke på M-knappen for å heve blitsen.

M-knapp

3

Fokuser.
Plasser motivet i midten av bildet og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.

L

4

Lås blitsverdien.
Etter at du har kontrollert at indikatoren for blits-klar (M) vises i søkeren, trykk på Fn-knappen. Blitsen sender ut et forhåndsblink for å beregne korrekt blitsnivå. Blitseffekten låses på dette nivået og et FV-lås ikon (r) vises i søkeren.

Fn-knapp

5

Komponer bildet på nytt.

198

6 7
D

Ta bildet.
Trykk utløseren helt inn for å ta bildet. Hvis du ønsker, kan du ta flere bilder uten å måtte åpne FV-låsen.

Utløs FV-låsen.
Trykk på Fn-knappen for å utløse FV-låsen og kontroller at r-ikonet ikke lenger vises i søkeren.

Bruke FV-låsen med den innebygde blitsen Når den innebygde blitsen brukes alene, er FV-låsen bare tilgjengelig hvis TTL (standardinnstillingen) er valgt for egendefinert innstilling e2 (Blitsktrl. for innebygd blits; s. 185).

Bruke FV-låsen med blitsenheter (ekstrautstyr) I tillegg til den innebygde blitsen, er FV-låsen tilgjengelig med SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 og SB-R200 blitsenheter (ekstrautstyr). Still den ekstra blitsen til TTL-modus (SB-900 og SB-800 kan også brukes i AA-modusen. Du finner detaljer i brukerveiledningen for blitsen). Mens FVlåsen er aktiv, justeres blitseffekten automatisk for endringer i blitsens zoomhodeposisjon. Når Styring av hovedblits er valgt for egendefinert innstilling e2 (Blitsktrl. for innebygd blits, s. 185), kan FV-låsen brukes med fjernstyrte SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-R200 blitsenheter hvis (a) enten den innebygde blitsen, blitsgruppe A eller blitsgruppe B er TTLmodus, eller (b) en blitsgruppe består bare av SB-900 og SB-800 blitsenheter i TTL- eller AAmodus.

A

L

199

f4: Tildel AE-L/AF-L-knappen
Velg rollen som skal spilles av AE-L/AF-L-knappen. Dette alternativet er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

.

Eksponeringen låses mens AE-L/AF-L-knappen er inntrykket. Fokus låses mens AE-L/AF-L-knappen er inntrykket. Eksponeringen låses mens AE-L/AF-L-knappen er inntrykket og forblir låst E AE-lås (holde) til knappen trykkes inn nok en gang eller lysmålerens slås av. AE-L/AF-L-knappen starter autofokus. Utløseren kan ikke brukes til å A AF-ON fokusere. Trykk på AE-L/AF-L-knappen for å låse blitsverdien (bare innebygd blits og r FV-lås SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 og SB-R200 blitsenheter, s. 198). Trykk en gang til for å låse opp FV-låsen.

Alternativ AE/AF-lås B (default) C Bare AE-lås F Bare AF-lås

Beskrivelse Fokus og eksponering låses mens AE-L/AF-L-knappen er inntrykket.

L

200

f5: Tilpass kommandohjulene
Dette alternativet (tilgjengelig i alle opptaksmodus) kontrollerer handlingen til hoved- og underkommandohjulene.
Beskrivelse Dette alternativet kontrollerer retningen til kommandohjulene. Velg Nei Omvendt (standard alternativ) for normal kommandohjulbruk eller Ja for omvendt rotering rotering av kommandohjulene. Denne innstillingen gjelder også kommandohjulene for MB-D80. Ved standardinnstillingen på Av, kontrollerer hovedkommandohjulet Endre lukkertiden og underkommandohjulet kontrollerer blenderåpningen. Hvis På er valgt, kontrollerer hovedkommandohjulet blenderåpningen og hoved/ underkommandohjulet kontrollerer lukkertiden. Denne innstillingen gjelder under også kommandohjulene for MB-D80. Ved standardinnstillingen På, kan hovedkommandohjulet brukes til å velge hvilket bilde som skal vises under fullskjerm avspilling, flytte markøren til venstre eller høyre under miniatyravspilling og flytte menyens markeringssøyle opp eller ned. Underkommandohjulet brukes til å vise ekstra fotoinformasjon i fullskjermsavspilling og til å flytte markøren opp eller ned under Menyer og miniatyravspilling. Når du dreier underkommandohjulet til høyre mens avspilling menyer vises, vises undermenyen for det valgte alternativet. Når du dreier hjulet til venstre, vises den forrige menyen. For å foreta et valg, trykk på 2 eller J. På (ikke bildevisning)) er det samme som På, bortsett fra at kommandohjulene ikke kan brukes under bildevisning. Hvis Av er valgt, brukes multivelgeren til å velge bildet som skal vises under helskjermsavspilling, markere miniatyrer og navigere i menyer. Alternativ

f6: Ikke minnekort?
Hvis Utløser låst (standardinnstillingen) er valgt, aktiveres utløseren bare når et minnekort er satt inn i kameraet. Å velge Aktiver utløser gjør at utløseren kan frigjøres når det ikke er satt inn noe minnekort, selv om det ikke blir lagret noen bilder (de vises imidlertid på monitoren i demo-modus). Vær oppmerksom på at når det tas bilder på en datamaskin med Camera Control Pro 2 (ekstrautstyr), blir ikke bildene lagret på kameraets minnekort og utløseren aktiveres uansett hvilken innstilling som er valgt for dette alternativet. Dette alternativet er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

L

f7: Omvendte indikatorer
Ved standardinnstillingen på (V), vises eksponeringsindikatorene i søkeren og opptaksinformasjonsdisplayet med positive verdier til venstre og (W) hvis du vil vise negative verdier til negative verdier til høyre. Velg venstre og positive verdier til høyre. Dette alternativet er tilgjengelig i alle opptaksmodus.

201

B Menyen for oppsett: Kamerainnstilling
Oppsettmenyen inneholder alternativene som vises nedenfor. For å vise oppsettmenyen, trykk på G og deretter på 4 for å markere fanten for gjeldende meny. Trykk deretter på 1 eller 3 for å markere fanen for oppsettmenyen; for mer informasjon, se side 19.
Alternativ Se side Formater minnekort. 202 LCD-lysstyrke 202 Rengjør bildebrikken 244 Lås opp speilet for rengjøring 1 246 Videostandard 203 HDMI 203 Verdenstid 204 Språk (Language) 204 1 Ikke tilgjengelig når batteriet nesten er utladet. Alternativ Se side Bildekommentar 205 Automatisk bilderotering 205 Image Dust Off referansebilde 206 Batteriinformasjon 208 GPS 208 Laste opp Eye-Fi 2 208 Firmware-versjon 208 2 Bare tilgjengelig når kompatibelt Eye-Fiminnekort er satt inn (s. 208).

Formater minnekort.
Formater kortet. Vær oppmerksom på at alle bilder og andre data på et minnekort slettes permanent når du formaterer kortet. Husk derfor å ta sikkerhetskopier før du formaterer minnekortet.

D A

Under formatering Ikke slå av kameraet og ikke ta ut minnekort mens formateringen pågår.

Formatering med to knapper Minnekort kan også formateres ved å trykke på Q (O og Z) knappene i omtrent to sekunder (s. 75).

g
LCD-lysstyrke
Trykk på 1 eller 3 for å velge mellom syv lysstyrkeinnstillinger for skjermen. Velg høyere verdier for å øke lysstyrken og lavere verdier for å redusere lysstyrken.

202

Rengjør bildebrikken
Velg dette alternativet for å fjerne støv fra bildesensoren eller velge alternativer for automatisk rengjøring av bildesensor (s. 244).

Lås opp speilet for rengjøring
Hev speilet og lås det i øvre posisjon for inspeksjon eller manuell rengjøring av mikrofilteret som beskytter kameraets bildesensor (s. 246).

Videostandard
Når du kopler kameraet til en TV eller videospiller via videokontakten, må du kontrollere at kameraets videomodus samsvarer med enhetens videostandard (NTSC eller PAL).

HDMI
Kameraet er utstyrt med en HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kopling, som gjør at bildene kan spilles av på HD-TV eller HD-monitorer med en type C-kabel (ekstrautstyr). Før du kople kameraet til en HD-enhet, må du velge HDMI-formatet fra alternativene nedenfor.
v J K L M Alternativ Auto (standard) 480p (progressivt) 576p (progressivt) 720p (progressivt) 1080i (linjeflettet) Beskrivelse Kameraet velger automatisk passende format. 640 × 480 (progressiv) format 720 × 576 (progressiv) format 1 280 × 720 (progressiv) format 1 920 × 1 080 (linjeflettet) format

Kameraskjermen slås av automatisk når en HDMI-enhet koples til.

g

203

Verdenstid
Endre tidssoner, still kameraklokken, velg datoformat og slå sommertid på eller av.
Alternativ Tidssone Dato og klokkeslett Datoformat Sommertid Beskrivelse Velg en tidssone. Kameraklokken stilles automatisk til klokkeslettet i den nye tidssonen. Still kameraklokken (s. 27). Velg hvilken rekkefølge dagen, måneden og året skal vises i. Slå sommertid på eller av. Kameraklokken stilles automatisk én time frem eller én time tilbake. Standardinnstillingen er Av.

A

Klokkebatteriet Kameraklokken får strøm fra en uavhengig strømkilde som lades etter behov når hovedbatteriet er satt inn, eller kameraet får strøm fra en EH-5a- eller EH-5-strømadapter (ekstrautstyr) (s. 239). Etter lading i to dager har klokken nok strøm for omtrent tre måneder. Hvis B-ikonet blinker i kontrollpanelet, er klokkebatteriet utladet og klokken er blitt nullstilt. Still klokken til riktig klokkeslett og dato.

Språk (Language)
Velg hvilket språk kameramenyer og meldinger skal vises på. Følgende alternativer finnes:
Alternativ Beskrivelse Dansk Tysk Engelsk Spansk Finsk Fransk Italiensk Nederlandsk Norsk Polsk Alternativ Beskrivelse Portugisisk Russisk Svensk Tradisjonell kinesisk Forenklet kinesisk Japansk Koreansk

g

204

Bildekommentar
Legg en kommentar til nye bilder når du tar dem. Kommentarer kan sees i ViewNX (inkludert) eller Capture NX 2 (ekstrautstyr; s. 240). Kommentaren er også synlig på tredje side i fotoinformasjonsdisplayet (s. 132). • Utført : Lagre endringer og gå tilbake til oppsettmenyen. • Kommentarer som er lagt inn: Skriv inn en kommentar, som beskrevet på side 169. Kommentarer kan inneholde opptil 36 tegn. • Legg ved kommentar: Velg dette alternativet hvis du vil legge kommentaren ved alle etterfølgende bilder. Du kan slå alternativet Legg ved kommentar på og av ved å fremheve det og trykke på 2.

Automatisk bilderotering
Bilder du tar med På (standardalternativet) valgt, inneholder informasjon om kameraretning, slik at du kan rotere bildene automatisk under avspilling (s. 128) eller når du viser dem i ViewNX eller Capture NX 2(ekstrautstyr; s. 240). Følgende retninger registreres:

Liggende (bred) retning

Kameraet rotert 90 ° med urviseren

Kameraet rotert 90 ° mot urviseren

Kameraretningen registreres ikke når Av er valgt. Velg dette alternativet når du tar bilder med objektivet pekende opp eller ned.

D A

Automatisk bilderotering I ! og 9 utløsermodus (s. 65), brukes den retningen som er registrert for første bilde på alle bildene i samme serie, selv om kameraretningen endres under opptaket.

g

Dreie til høydeformat Hvis du automatisk vil rotere bilder i "stående" (høy) retning for visning under avspilling, velger du På for alternativet Dreie til høydeformat på avspillingsmenyen (s. 160). Vær oppmerksom på at fordi kameraet selv allerede står i riktig retning under opptaket, blir ikke bildene rotert automatisk under bildevisningen (s. 128).

205

Image Dust Off referansebilde
Dette alternativet brukes til å hente referansedata for Image Dust Off (Støvfjerning) i Capture NX 2 (ekstrautstyr, se brukerveiledningen for Capture NX 2 hvis du vil ha mer informasjon). Image Dust Off referansebilde er bare tilgjengelig når et CPU-objektiv er montert på kameraet. Det anbefales at du bruker et objektiv med en brennvidde på minst 50 mm. Zoom helt inn hvis du bruker et zoomobjektiv.

1

Velg et startalternativ.
Fremhev ett av alternativene nedenfor og trykk på J. Hvis du vil avslutte uten å hente referansedata for støvfjerning, trykker du på G. • Start: Meldingen til høyre vises, og "rEF" vises i søkeren og på kontrollpanelet. • Rengjør brikken og start: Velg dette alternativet for å rengjøre bildebrikken før du starter kameraet. Meldingen til høyre vises, og "rEF" vises i søkeren og på kontrollpanelet når rengjøringen er fullført.

D

g

Rengjøre bildebrikken Dust-off referansedata som ble registrert før rengjøring av bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på fotografier som tas etter at bildesensoren er rengjort. Velg Rengjør brikken og start bare hvis dust off referansedata ikke skal brukes med eksisterende fotografier.

2

Ram inn en konturløs, hvit gjenstand i søkeren.
Rett objektivet mot en lys, konturløs gjenstand på omtrent ti centimeters avstand slik at gjenstanden fyller hele søkeren og trykk utløserknappen halvveis ned. I autofokusmodus settes fokus automatisk til uendelig. I manuell fokusmodus setter du selv fokus til uendelig.

206

3

Hent referansedata for støvfjerning.
Trykk utløserknappen helt inn for å vise referansedata for Image Dust Off. Skjermen slås av når du trykker på utløserknappen. Vær oppmerksom på at støyreduksjon utføres hvis motivet er dårlig belyst, gjentatte ganger. Hvis referansegjenstanden er for lys eller for mørk, klarer kanskje ikke kameraet å hente referansedata for Image Dust Off (Støvfjerning), og meldingen til høyre vises. Velg en annen referansegjenstand, og gjenta fremgangsmåten fra trinn 1.

D

Referansedata for Image Dust Off (Støvfjerning) Du kan bruke de samme referansedataene for bilder som er tatt med andre objektiver eller andre blenderåpninger. Referansebilder kan ikke vises med bildeprogramvare. Når du viser referansebilder på kameraet, ser du et rutemønster. Histogrammer og høylys vises ikke.

g

207

Batteriinformasjon
Se informasjon om batteriet som er satt inn i kameraet (hvis kameraet er drevet av en MB-D80-batteripakke bestående av to EN-EL3e-batterier (ekstrautstyr), vil informasjon om hvert enkelt batteri listes separat. Kun batterinivået vises ved bruk av AAbatterier).
Element Batt.måler Bildeteller Beskrivelse Gjeldende batterinivå i prosent. Antallet ganger lukkeren har vært utløst med gjeldende batteri siden forrige gang batteriet ble ladet. Vær oppmerksom på at kameraet noen ganger kan utløse lukkeren uten å ta et bilde, for eksempel ved måling av forvalgt hvitbalanse. En visning med fem nivåer angir batteriets alder. 0 (k) angir at batteriytelsen er usvekket, 4 (l) angir at batteriets levetid er utløpt og at det må skiftes ut. Vær oppmerksom på at batterier som er ladet ved lavere temperaturer enn ca. 5 °C, kan vise et midlertidig fall i levetiden. Levetiden som vises, går imidlertid tilbake til normalt nivå når batteriet er ladet på nytt ved en temperatur på 20 °C eller høyere.

Batt.levetid

GPS
Juster innstillinger for tilkobling til en GPS-enhet (s. 124).

Laste opp Eye-Fi
Dette alternativet vises bare hvis et av følgende 2 GB Eye-Fi-minnekort (fåes separat fra tredjeparts leverandør) er satt inn i kameraet: Eye-Fi Card, Eye-Fi Home, Eye-Fi Share og Eye-Fi Explore (i skrivende stund er Eye-Fi minnekort godkjent bare til bruk i USA; kontroller at Eye-Fi card fastvare er oppdatert til nyeste versjon). Velg Aktiver for å laste opp de JPEG-bildene som er tatt med kameraet til et forhåndsvalgt bestemmelsessted. Vær oppmerksom på at bildene blir ikke lastet opp hvis signalstyrken er utilstrekkelig. Velg Deaktiver hvis trådløse enheter er forbudt.

g

Firmware-versjon
Vis kameraets gjeldende fastvareversjon.

208

N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier
Alternativene på retusjeringsmenyen brukes til å opprette beskårne eller retursjerte kopier av bildene på minnekortet. Retusjeringsmenyen er bare tilgjengelig når et minnekort som inneholder bilder er satt inn i kameraet. For å vise retusjeringsmenyen, trykk på G og deretter på 4 for å markere fanen for gjeldende meny, trykk deretter på 1 eller 3 for å markere fanen for retusjeringsmenyen; for mer informasjon, se side 19.
Alternativ Se side Alternativ Se side 212 o Bildeoverlapping 218 i D-Lighting * Korreksjon av rød j 212 % NEF (RAW)-behandling 220 øyerefleks * * 221 k Beskjær 213 & Rask retusjering l Monokrom* 214 ' Rette 221 215 ( Fortegningskontroll 222 m Filtereffekter* n Fargebalanse * 216 ) Fiskeøye 222 0 Lite bilde 216 p Direkte sammenligning 223 * Ikke tilgjengelig med bilder tatt med Monokrom valgt for Still inn bildekontroll eller JPEGkopier av NEF (RAW) bilder opprettet med Monokrom valgt for Still inn bildekontroll (stjernefiltereffekter kan brukes på monokrome bilder).

u

209

Opprette retusjerte kopier
Med unntak av Bildeoverlapping (s. 218) og Direkte sammenligning (s. 223), kan bilder som skal retusjeres, velges i fullskjermsavspilling og fra retusjeringsmenyen.

❚❚ Opprette retusjerte kopier i fullskjermsavspilling

1

Velg et bilde.
Vise ønsket bilde i fullskjermsavspilling (s. 128).

2

Vis retusjeringsmenyen.
Trykk på J-knappen for å vise retusjeringsmenyen.

3

Velg retusjeringsalternativer.
Fremhev ønsket element fra retusjeringsmenyen og trykk på 2 for å vise retusjeringsalternativer (hvis du vil ha mer informasjon, ser du delen for det valgte elementet på følgende sider). For å gå tilbake til avspilling på full skjerm uten å opprette en retusjert kopi, trykker du på K-knappen.

4

Opprett en retusjert kopi.
Trykk på J for å opprette en retusjert kopi. Retusjerte kopier er merket med et N-ikon.

u A Retusjering

Det kan være at D90 ikke kan vise eller opprette retusjerte kopier av bilder opprettet med andre enheter. Monitoren slås av automatisk hvis det ikke skjer noen handling i det tidsrommet som er valgt for egendefinert innstilling c4 (Forsinkelse for skjerm av) > Menyer. Standardverdien er 20 s.

210

❚❚ Opprette retusjerte kopier fra retusjeringsmenyen

1

Velg et element på retusjeringsmenyen.
Trykk på 1 eller 3 for å fremheve et element og på 2 for å velge. Det kan hende at en meny vises, avhengig av hvilket alternativ du har valgt. Fremhev et alternativ og trykk på 2.

2

Velg et bilde.
Bildene på minnekortet vises. Bruk multivelgeren til å fremheve et bilde (hvis du vil vise et fremhevet bilde på full skjerm, trykker du på og holder nede, X-knappen).

3

Vis retusjeringsalternativene.
Trykk på J for å vise retusjeringsalternativene (se avsnittet om det valgte alternativet hvis du vil ha mer informasjon). Hvis du vil avslutte uten å opprette en retusjert kopi, trykker du på G.

4

Opprett en retusjert kopi.
Trykk på J for å opprette en retusjert kopi. Retusjerte kopier er merket med et N-ikon.

A

Retusjere kopier Kopier opprettet med Beskjær eller Lite bilde kan ikke modifiseres mer. Rask retusjering er ikke tilgjengelig med kopier opprettet med D-Lighting; dessuten, er D-Lighting ikke tilgjengelig med kopier opprettet med Rask retusjering. D-Lighting, korreksjon av rød øyerefleks, filtereffekter (unntatt stjernefilter), rask retusjering og fargebalanse kan ikke brukes på monokrome kopier. Med unntak av Stjernefilter, kan ikke filtereffekter brukes på kopier som er opprettet med andre filtre enn Stjernefilter. Bildeoverlapping kan lagres flere ganger. I tillegg, kan hvert av alternativene på retusjeringsmenyen lagres en gang for eksisterende kopier, selv om flere redigeringer kan resultere i tap av detaljer.

u

A

Bildekvalitet Med unntak av kopier som opprettes med Beskjær (s. 213), Lite bilde (s. 216) og Bildeoverlapping (s. 218), er kopier opprettet fra JPEG-bilder av samme størrelse og kvalitet som originalen, mens kopier opprettet fra NEF (RAW) bilder er lagret som store, finkvalitets JPEG-bilder.

211

D-Lighting
D-Lighting gjør skygger lysere og er dermed et ideelt alternativ for mørke eller bakgrunnsbelyste bilder.

Før

Etter

Trykk på 1 eller 3 for å velge korrigeringsgrad. Effekten kan forhåndsvises i redigeringsvisningen. Trykk på J for å kopiere bildet.

Korreksjon av rød øyerefleks
Dette alternativet brukes til å fjerne "røde-øyne" forårsaket av blits og er bare tilgjengelig for bilder som er tatt med blits. Bildet du velger for reduksjon av rød-øyerefleks, forhåndsvises, som vist til høyre. Bekreft reduksjonen av rød-øyerefleks og opprett en kopi som beskrevet i oversikten nedenfor. Vær oppmerksom på at reduksjon av rød-øyerefleks ikke alltid gir det forventede resultatet, og at denne effekten, om enn svært sjeldent, kan bli brukt på deler av bildet som ikke er berørt av rød-øyerefleks. Kontroller forhåndsvisningen nøye før du fortsetter.
Hvis du vil Zoome inn Zoome ut Bruke X W Beskrivelse Trykk på X-knappen for å zoome inn og på W-knappen for å zoome ut. Mens bildet er zoomet inn, kan du bruke multivelgeren til å vise områder av bildet som ikke er synlige på skjermen. Hold multivelgeren nede hvis du vil rulle raskt til andre områder av bildet. Navigeringsvinduet vises når du trykker på zoomeknappene eller multivelgeren. Det synlige området på skjermen indikeres av en gul ramme. Trykk på J for å avbryte zoomingen. Hvis kameraet oppdager røde-øyne i det valgte bildet, opprettes det en bearbeidet kopi der effektene er redusert. Det opprettes ikke noen kopi hvis kameraet ikke oppdager røde-øyne.

u

Vise andre områder av bildet Avbryte zooming Opprette kopi J J

212

Beskjær
Opprett en beskåret kopi av det valgte bildet. Det valgte bildet vises som angitt nedenfor med valgt beskjæring vist i gult. Opprett en beskåret kopi som beskrevet i oversikten nedenfor.

Hvis du vil Øke størrelsen på beskjæringen Redusere størrelsen på beskjæringen Endre størrelsesforhold på beskjæring Flytte beskjæring

Bruke X W

Beskrivelse Trykk på X-knappen for å øke størrelsen på beskjæringen. Trykk på W-knappen for å redusere størrelsen på beskjæringen. Vri på hovedkommandohjulet for å bytte mellom størrelsesforhold på 3 : 2, 4 : 3 og 5 : 4. Bruk multivelgeren til å flytte beskjæringen til et annet område av bildet. Trykk midt på multivelgeren for å forhåndsvise det beskårne bildet.

Forhåndsvis beskjæring Opprette kopi J

Lagre gjeldende beskjæring som separat fil.

D

Beskjær: Bildekvalitet og -størrelse Kopier opprettet fra NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG bilder har en bildekvalitet av JPEG fine (s. 62). kopier opprettet fra JPEG bilder har samme bildekvalitet som originalen. Størrelsen på kopien varierer med beskjæringen og størrelsesforholdet. Størrelsesforhold Mulige størrelser 3:2 3 424 × 2 280, 2 560 × 1 704, 1 920 × 1 280, 1 280 × 856, 960 × 640, 640 × 424 4:3 3 424 × 2 568, 2 560 × 1 920, 1 920 × 1 440, 1 280 × 960, 960 × 720, 640 × 480 5:4 3 216 × 2 568, 2 400 × 1 920, 1 808 × 1 440, 1 200 × 960, 896 × 720 608 × 480

u

213

Monokrom
Kopier bilder i Svart-hvitt, Sepia eller Blåkopi (blå og hvit monokrom).

Hvis du velger Sepia eller Blåkopi, forhåndsvises det valgte bildet. Trykk på 1 for å øke fargemetningen eller på 3 for å redusere den. Trykk på J for å opprette en monokrom kopi.

Øk metning

Reduser metning

u

214

Filtereffekter
Velg mellom fargefiltereffektene nedenfor. Når du har justert filtereffektene, som beskrevet nedenfor, trykker du på J for å kopiere bildet.
Beskrivelse Skaper en skylight-filtereffekt som gir bildet et mindre Himmellys blått preg. Effekten kan du forhåndsvise på skjermen som vist til høyre. Oppretter en kopi med filtereffekter i varme toner, som Varmt filter gir bildet et "varmt", rødt preg. Effekten kan forhåndsvises på skjermen. Forsterker rødt Forsterker grønt Forsterker blått Forsterker rødfarger (Forsterker rødt), grønnfarger (Forsterker grønt) eller blåfarger (Forsterker blått). Bruk multivelgeren til å velge mellom tre forsterkningsnivåer: 1 (høy), 2 (medium) eller 3 (lav). Alternativ

Legger stjerneskuddeffekter til lyskilder. • Antall punkter: Velg mellom fire, seks og åtte. • Filterstyrke: Velg lysstyrken til den berørte lyskilden. • Filtervinkel: Velg vinkelen til punktene. Stjernefilter • Lengden på punktene: Velg lengden på punktene. • Bekreft: Forhåndsvis effektene av filteret som vist til høyre. Trykk på X for å forhåndsvise kopien i full skjerm. • Lagre: Opprett en retusjert kopi.

u

215

Fargebalanse
Bruk multivelgeren til å opprette en kopi med endret fargebalanse som vist nedenfor. Effekten vises på skjermen sammen med røde, grønne og blå histogrammer (s. 130) som angir fargefordelingen i kopien.
Øk mengden grønt Opprett en retusjert kopi Øk mengden blå Øk mengden gult

Øk mengden magenta

A

Zoom For å zoome inn på bildet som vises på skjermen, trykker du på Xknappen. Histogrammet vil oppdateres for å kun vise data for den delen av bildet som vises på skjermen. Mens bildet er zoomet inn, trykker du på L-knappen for å veksle mellom avspillingszoom og zoom og rulle bildet som beskrevet på side 138.

Lite bilde
Opprett en liten kopi av det valgte bildet. Følgende størrelser er tilgjengelige:
Alternativ 640× 480 320× 240 160× 120 Beskrivelse Egnet til avspilling på fjernsyn. Egnet til visning på nettsider. Egnet til e-post.

u

Alternativet med det lille bildet kan brukes under avspilling i fullskjerm, som beskrevet på side 210. Fremgangsmåten for å velge bilder etter å velge Lite bilde på retusjeringsmenyen, skiller seg imidlertid fra det som er beskrevet i begynnelsen av dette avsnittet: i stedet for å velge et enkelt bilde og deretter velge en bildestørrelse, velger brukeren først en bildestørrelse og deretter velges et eller flere bilder som skal kopieres med den valgte størrelsen som beskrevet nedenfor. Ved å velge Lite bilde på retusjeringsmenyen vises menyen i Steg 1. Følg stegene nedenfor for å opprette små kopier av mange bilder.

1

Velg Velg størrelse.
Marker Velg størrelse og trykk på 2.

216

2

Velg ønsket størrelse.
Marker ønsket størrelse og trykk på J for å velge og gå tilbake til forrige meny.

3

Velg Velg bilde.
Marker Velg bilde og trykk på 2.

4

Velg bilder.
Marker bilder med multivelgeren og trykk på W-knappen eller avvelg (s. 160). Valgte bilder er merket med et ikon.

W-knapp

5

Trykk på J for å fullføre operasjonen.
Trykk på J. En bekreftelsesdialogboks vises. Marker Ja og trykk på J for å kopiere bilder med valgt størrelse og gå tilbake til avspilling. For å avslutte uten å lage kopier, marker Nei og trykk på J eller trykk på G for å gå til retusjeringsmenyen.

A

Se på Lite bilde Små bilder indikeres med en grå kant under fullskjerm avspilling. Avspillingszoom er ikke tilgjengelig når små bilder vises.

u

217

Bildeoverlapping
Bildeoverlapping kombinerer de to eksisterende NEF (RAW) bildene for å lage et enkelt bilde som lagres atskilt fra originalene; resultatene, som gjør bruk av RAW-data fra kameraets bildesensor, er merkbart bedre enn overlapping laget i en bildeapplikasjon. Det nye bildet lagres med gjeldende bildekvalitet og -størrelse. Før du oppretter en overlapping, må du angi bildekvalitet og -størrelse (s. 62, 63; alle alternativer er tilgjengelige). For å opprette en NEF (RAW)-kopi, velg en bildekvalitet av NEF (RAW).

1

Velg Bildeoverlapping.
Fremhev Bildeoverlapping på retusjeringsmenyen og trykk på 2. Forhåndsvisningen til høyre vises med Bilde 1 fremhevet.

2

Vis NEF (RAW)-bilder.
Trykk på J for å vise en bildevalgsdialog som bare lister opp NEF (RAW) bilder opprettet med dette kameraet (vær oppmerksom på at skjulte bilder ikke vises og ikke kan velges).

3

Fremhev et bilde.
Bruk multivelgeren til å markere det første bildet i overlappingen. Hvis du vil vise det fremhevede bildet i fullskjermmodus, trykker du på og holder nede X-knappen.

4
u

Velg det fremhevede bildet.
Trykk på J for å velge det fremhevede bildet og gå tilbake til forhåndsvisningen. Det valgte bildet vises som Bilde1.

5

Angi økningen.
Optimaliser eksponeringen for overlappingen ved å trykke på 1 eller 3 for å velge økningen for bilde 1 fra verdier mellom 0,1 og 2,0. Standardverdien er 1,0. Hvis du velger 0,5 deles økningen i to, og hvis du velger 2,0, dobles økningen. Effektene av forsterkningen vises i kolonnen Forh.v..

218

6

Velg det andre bildet.
Trykk på 4 eller 2 for å fremheve Bilde 2. Gjenta trinn 2–5 for å velge det andre bildet og justere forsterkningen.

7

Fremhev kolonnen Forh.v..
Trykk på 4 eller 2 for å fremheve kolonnen Forh.v..

8

Forhåndsvis overlappingen.
Trykk på 1 eller 3 for å fremheve Overl. og trykk på J (hvis du vil lagre overlappingen uten å vise en forhåndsvisning, fremhever du Lagre og trykker på J). Trykk på W for å gå tilbake til trinn 7 og velge nye bilder eller justere økningen.

9

Lagre overlappingen.
Trykk på J mens forhåndsvisningen vises, for å lagre overlappingen. Når du har opprettet en overlapping, vises det resulterende bildet i fullskjermmodus på skjermen.

+
D
Bildeoverlapping Overlappingen har samme bildeinformasjon (inklusive dato for opptak, lysmåling, lukkertid, blender, eksponeringsmodus, eksponeringskompensasjon, brennlengde og bilderetning) og verdier for hvitbalanse og bildekontroll som bildene valgt for Bilde 1.

u

219

NEF (RAW)-behandling
Lage JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder.

1

Velg NEF (RAW)-behandling.
Marker NEF (RAW)-behandling på retusjeringsmenyen og trykk på 2 for å vise en bildevalgsdialog som bare lister opp NEF (RAW) bilder laget med dette kameraet (være oppmerksom på at skjulte bilder ikke vises og ikke kan velges).

2

Velg et bilde.
Bruk multivelgeren til å markere et bilde (hvis du vil vise et fremhevet bilde på full skjerm, trykker du på og holder nede X-knappen). Trykk på J for å velge det markerte bildet og gå videre til neste steg.

3

Justere innstillingene for NEF (RAW) behandling.
Følgende alternativer er tilgjengelige:

u

Beskrivelse Velg mellom FINE , NORM og GRUNNLEGGENDE (s. 62). Velg mellom L, M og S (s. 63). Velg en hvitbalanseinnstilling og juster fininnstillingen (s. 97). Dette alternativet er ikke tilgjengelig med bilder laget ved hjelp av Hvitbalanse Bildeoverlapping. Velg en verdi for eksponeringskompensasjon mellom –3 og +3 i Eksponeringstrinn på 1 (disse trinnene skiller seg fra de trinnene som vanligvis kompensasjon brukes til eksponeringskompensasjon). Stille inn Velg en bildekontroll (s. 109). bildekontroll

Alternativ Bildekvalitet Bildestørrelse

220

4

Kopiere bildet.
Marker EXE og trykk på J for å lage en JPEGkopi av det valgte bildet. For å avslutte uten å kopiere bildet, trykk på G-knappen.

Rask retusjering
Lage kopier med forsterket metning og kontrast. D-Lighting benyttes etter behov for å lysne mørke eller bakgrunnsbelyste motiver. Trykk på 1 eller 3 for å velge mengde forsterkning. Effekten kan forhåndsvises i redigeringsvisningen. Trykk på J for å kopiere bildet.

Rette
Lage en opprettet kopi av det valgte bildet. Trykk på 2 for å dreie bildet medurs med opptil fem grader i trinn på ca. 0,25 grader, 4 for å dreie det moturs (vær oppmerksom på at kantene av bildet blir beskåret for å lage en firkantet kopi). Trykk på J for å kopiere bildet, eller trykk på K for å avbryte avspilling uten å lage en kopi.

u

221

Fortegningskontroll
Lage kopier med redusert perifer fortegning. Velg Auto for å la kameraet korrigere fortegningene automatisk og foreta deretter finjusteringer med multivelgeren eller velg Manuell for å redusere fortegningene manuelt. Trykk på 2 for å redusere tønnefortegninger, 4 for å redusere nåleputefortegninger (vær oppmerksom på at større mengder fortegningskontroll resulterer i at mer av kantene blir beskåret). Trykk på J for å kopiere bildet, eller trykk på K for å avbryte avspilling uten å lage en kopi.
Auto Auto er bare for bruk med bilder som tas med type G og D objektiv (PC, fiskeøye og enkelte andre objektiv unntatt; for mer informasjon, se nettstedet som står på sidexviii). Resultatene garanteres ikke med andre objektiv.

D

Fiskeøye
Lage kopier som ser ut som de er tatt med et fiskeøyeobjektiv. Trykk på 2 for å øke effekten (dette vil også øke mengden av det som blir beskåret av kantene på bildet), 4 for å redusere effekten. Trykk på J for å kopiere bildet, eller trykk på K for å avbryte avspilling uten å lage en kopi.

u

222

Direkte sammenligning
Sammenligne retusjerte kopier med originalbilder.

❚❚ Lage en direkte sammenligning

1

Velg et bilde.
Bruk multivelgeren til å velge et bilde og trykk på J. Du kan bare velge retusjerte kopier (vist med et N-ikon) eller bilder som er retusjert.

2

Velg Direkte sammenligning.
Merk Direkte sammenligning og trykk på J.

3

Sammenligne kopien med originalen.

Det opprinnelige bildet vises til venstre, den retusjerte kopien til høyre, og alternativene som brukes til å opprette en kopi, vises øverst på skjermen. Trykk på 1, 3, 4 eller 2 som vist av pilen ved siden av det markerte bildet for å veksle mellom kildebildet og den retusjerte Retusjert Opprinnelig kopien. Hvis du vil vise det fremhevede bildet i kopi bilde fullskjermmodus, trykker du på og holder nede X-knappen. Hvis kopien ble opprettet fra to bilder ved hjelp av Bildeoverlapping, trykker du på 1 eller 3 for å vise det andre opprinnelige bildet. Hvis det finnes flere kopier av det gjeldende originalbildet, trykk på 1 eller 3 for å se de andre kopiene. For å gå ut til avspillingsmodus, trykk på Kknappen eller trykk på J for å gå tilbake til avspilling med det markerte bildet vist.

Alternativer som brukes til å opprette kopi

D

Direkte sammenligning Originalbildet vises ikke hvis kopien ble laget av et bilde som senere er blitt slettet eller nå er beskyttet (s. 139) eller skjult (s. 162).

u

223

m Nye innstillinger/O Min meny
Kameraet tilbyr et valg mellom to egendefinerte menyer: en nye innstillinger-meny som består av de tyve sist brukte innstillingene, lagt til øverst på menyen i den rekkefølge de er brukt, og Min meny, en egendefinert liste over alternativer fra menyene for avspilling, opptak, egendefinerte innstillinger, oppsett og retusjering. For å vise den egendefinerte menyen, trykk på G og deretter på 4 for å markere fanen for gjeldende meny, trykk deretter på 1 eller 3 for å markere fanen for egendefinerte meny; for mer informasjon, se side 19.

❚❚ Velg fane: Velge en egendefinert meny
Både menyen for nye innstillinger og Min meny inneholder et Velg fane alternativ for å velge den viste menyen. For å veksle frem og tilbake mellom menyen for nye innstillinger og Min meny, følg fremgangsmåten nedenfor.

1

Velg Velg fane.
På m menyen for NYE INNSTILLINGER eller O Min meny, marker Velg fane og trykk på 2.

2

Velg ønsket meny.
Marker Nye innstillinger eller Min meny og trykk på J. Den valgte menyen vises nå.

m Nye innstillinger: Vise nye innstillinger
Menyen for nye innstillinger lister de 20 mest nylig brukte innstillingene.

w

224

O Min meny: Opprette en egendefinert meny
Alternativet Min meny kan brukes til å lage og redigere en egendefinert liste med opp til 20 alternativer fra menyene for avspilling, opptak, egendefinerte innstillinger, oppsett og retusjering. Du kan legge til, slette og sortere alternativer, som beskrevet nedenfor.

❚❚ Legge til alternativer på Min meny

1

Velg Legg til elementer.
På Min meny, marker Legg til elementer og trykk på 2.

2

Velg en meny.
Fremhev navnet på menyen som inneholder alternativet du vil legge til og trykk på 2.

3

Velg et element.
Merk ønsket menyelement og trykk på J. Elementer som nå ligger i Min meny, vises med en avkrysning; elementer som vises med et Vikon kan ikke velges.

4

Plasser det nye elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte det nye elementet opp eller ned i Min meny. Trykk på J for å legge til det nye elementet. Gjenta trinn 1–4 for å velge flere elementer.

❚❚ Slette alternativer fra Min meny

1 2

Velg Fjern elementer.
På Min meny, marker Fjern elementer og trykk på 2.

w

Velg elementer.
Fremhev elementer og trykk på 2 for å velge eller oppheve valg. Valgte elementer er merket med en hake.

225

3

Velg Utført.
Fremhev Utført og trykk på J.

4

Slett de valgte elementene.
En bekreftelsesdialogboks åpnes. Trykk på J for å slette de valgte elementene.

Slette elementer i Min meny Hvis du vil slette elementet som er fremhevet i Min meny, trykker du på O-knappen. En bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på knappen O igjen for å slette fjerne det valgte elementet fra Min meny.

A

❚❚ Sortere alternativer på Min meny

1 2

Velg Ordne elementer.
På Min meny, marker Ordne elementer og trykk på 2.

Velg et element.
Merk elementet du vil flytte og trykk på J.

3

Plasser elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte det nye elementet opp eller ned i Min meny og trykk på J. Gjenta trinn 2–3 for å plassere flere elementer.

w

226

Tekniske merknader n
Dette kapitlet omhandler følgende emner: Kompatible objektiver.................................................................................................. 228 Kompatible CPU-objektiver .................................................................................................... 229 Objektiver uten CPU .................................................................................................................. 230 Ekstra blits (Elektronblits)............................................................................................ 233 Nikon Creative Lighting System (CLS) ................................................................................. 233 Blitskontakter ............................................................................................................................... 238 Annet tilbehør................................................................................................................ 239 Vedlikeholde kameraet ................................................................................................ 243 Lagring............................................................................................................................................ 243 Rengjøring..................................................................................................................................... 243 Mikrofilteret .................................................................................................................................. 244 Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler............................................. 248 Feilsøking........................................................................................................................ 250 Feilmeldinger ................................................................................................................. 255 Tillegg .............................................................................................................................. 258 Tilgjengelige innstillinger og standarder........................................................................... 258 Minnekortkapasitet.................................................................................................................... 262 Eksponeringsprogram............................................................................................................... 263 Program for alternative eksponeringer............................................................................... 264 Blitskontroll ................................................................................................................................... 265 Lukkertider tilgjengelig med den innebygde blitsen.................................................... 265 Blenderåpning, følsomhet og blitsens avstandsområde.............................................. 266 Spesifikasjoner............................................................................................................... 267

n

227

Kompatible objektiver
CPU-objektiver (spesielt typene G og D) anbefales til bruk med D90. CPU-objektiver kjennetegnes med CPU-kontaktene. Objektiver av type G og D kjennetegnes med en bokstav på objektivrøret. Type G-objektiver er ikke utstyrt med en objektivblenderring.
CPU-kontakter Blenderring

CPU-objektiv

Type G-objektiv

Type D-objektiv

A

Beregne bildevinkel Størrelsen på området som eksponeres av et 35mm kamera er 36 × 24 mm. Størrelsen på området som eksponeres av D90, er derimot 23,6 × 15,8 mm, hvilket betyr at bildevinklen til et 35 mm kamera er omtrent 1,5 ganger den til D90. Den omtrentlige brennvidden til objektiver for D90 i 35mm format kan beregnes ved å multiplisere objektivets brennvidde med omtrent 1,5. Bildestørrelse (35 mm format) (36 × 24 mm) Objektiv Bildediagonal Bildestørrelse (D90) (23,6 × 15,8 mm) Bildevinkel 35 mm format)

n
A

Bildevinkel (D90) Objektivets f-nummer F-nummeret i navnet på objektivene er den maksimale blenderåpningen til objektivet.

228

Kompatible CPU-objektiver 1
Kamerainnstilling AF Objektiv/tilbehør ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔3 Type G eller D AF Nikkor 2, AF-S, AF-I Nikkor PC-E NIKKOR serie 4 — ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔3 5 PC-Micro 85 mm f/2,8D — ✔ — ✔ ✔ — ✔3 AF-S-/AF-I-telekonverter 6 ✔7 ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔3 Andre AF Nikkor-objektiver (unntatt objektiver ✔8 ✔8 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔3 for F3AF) AI-P Nikkor — ✔9 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔3 1 IX-Nikkor-objektiver kan ikke brukes. 2 Vibrasjonsreduksjon støttes med VR-objektiver. 3 Kan ikke brukes med forskyvning eller skråstilling. 4 Den elektroniske avstandsmåleren kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling. 5 Kameraets systemer for lysmåling og blitsstyring fungerer ikke alltid som forventet ved forskyvning og/eller skråstilling av objektivet, og heller ikke ved bruk av noe annet enn maksimal blenderåpning. 6 AF-S eller AF-I objektiv kreves (se nedenfor). 7 Med maksimal effektiv blenderåpning på f/5,6 eller raskere. 8 Når AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 (Ny) eller AF 28–85mm f/3,5–4,5 objektiver zoomes helt inn til minimum fokusavstand, kan i-fokus-indikatoren vises når bildet på den matte skjermen i søkeren ikke er i fokus. Fokuser manuelt til bildet i søkeren er i fokus. 9 Med maksimal blenderåpning på f/5,6 eller raskere. Fokus M (med elektronisk avstandsmåler) ✔ ✔ ✔4 ✔7 Modus Lysmåling a i, j, k, l, Z M M m, n, o, P, S, A 3D Farge b

A

AF-S/AF-I-telekonverter AF-S/AF-I-telekonverteren kan brukes med følgende AF-S- og AF-I-objektiver: • AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR 2 • AF-S VR Micro 105 mm f/2,8 G ED 1 • AF-S VR 200 mm f/2 G ED • AF-S 500 mm f/4D ED II 2 • AF-S VR 300 mm f/2,8 G ED • AF-S 500 mm f/4D ED 2 • AF-S 300 mm f/2,8D ED II • AF-I 500 mm f/4D ED 2 • AF-S 300 mm f/2,8D ED • AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR 2 • AF-I 300 mm f/2,8D ED • AF-S 600 mm f/4D ED II 2 2 • AF-S 300 mm f/4D ED • AF-S 600 mm f/4D ED 2 • AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8 G ED VR • AF-I 600 mm f/4D ED 2 • AF-S 400 mm f/2,8D ED II • AF-S VR 70–200 mm f/2,8 G ED • AF-S 400 mm f/2,8D ED • AF-S 80–200 mm f/2,8 ED • AF-I 400 mm f/2,8D ED • AF-S VR 200–400 mm f/4G ED 2 1 Autofokus støttes ikke. 2 Autofokus støttes når det brukes med AF-S Teleconverter TC-17E II/TC-20E II.

n

229

Objektiver uten CPU 1
Objektiv uten CPU omfatter manuelle fokusobjektiver og andre objektiver uten innebygget CPU. Følgende er en liste over kompatible objektiver uten CPU og tilbehør.
Kamerainnstilling i, j, k, l, M M m, n, o, P, S, A Objektiv/tilbehør AI-, AI-modifisert, Nikkor eller Nikon Serie E ✔ — ✔3 — ✔2 objektiv Medical Nikkor 120 mm f/4 — ✔ ✔ — ✔ 3, 4 Reflex-Nikkor — — ✔ — ✔3 PC-Nikkor — ✔5 ✔ — ✔3 6 AI-type Teleconverter — ✔ ✔ — ✔3 PB-6 Bellows Fokuseringstilbehør 7 — ✔2 ✔ — ✔3 Auto forlengelsesringer (PK-serien 11A, 12 eller ✔2 ✔ — ✔3 13; PN-11) 1 Noen objektiver kan ikke brukes (se nedenfor). 2 Med maksimal blenderåpning på f/5,6 eller raskere. 3 Elektronisk analog eksponeringsdisplay kan ikke brukes. 4 Lavere lukkertider enn 1/60 s er ikke tilgjengelig. 5 Den elektroniske avstandsmåleren kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling. 6 Med maksimal effektiv blenderåpning på f/5,6 eller raskere. 7 Fest i vertikal orientering (kan brukes i horisontal orientering etter å ha blitt festet). Fokus M (med AF elektronisk avstandsmåler) Modus Lysmåling a, Z, b — — — — — — —

Kompatible objektiver uten CPU Objektivene som er listet opp ovenfor kan bare brukes når kameraet er i M-modus. Valg av en annen modus deaktiverer utløseren. Blenderåpningen må justeres manuelt via objektivets blenderring og kameraets autofokussystem, måling, elektronisk analog eksponeringsdisplay, forhåndsvisning av dybdefelt og i-TTL blitskontroll kan ikke brukes. Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er kompatible Følgende tilbehør og ikke-CPU-objektiver kan IKKE brukes med D90: • TC-16AS AF-telekonverter • Objektiver uten AI • Objektiver som krever AU-1-fokuseringsenheten (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11) • Fiskeøye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6) • 2,1cm f/4 • Utforingsring K2 • 180–600 mm f/8 ED (serienumre 174041–174180) • 360–1200 mm f/11 ED (serienumre 174031–174127) • 200–600 mm f/9,5 (serienumre 280001–300490) • AF-linser til F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200mm f/3,5 ED, AF Teleconverter TC-16) • PC 28 mm f/4 (serienummer 180900 eller mindre) • PC 35 mm f/2,8 (serienumrene 851001–906200) • PC 35mm f/3,5 (gammel type) • Reflex 1000 mm f/6,3 (gammel type) • Reflex 1000 mm f/11 (serienumrene 142361–143000) • Reflex 2000 mm f/11 (serienumrene 200111–200310)

D

D

n

230

D D

Reduksjon av rød øyerefleks Objektiver som blokkerer slik at motivet ikke ser lampen, kan forhindre lampen fra å redusere rød øyerefleks. Fokuseringslys Fokuseringslyset er ikke tilgjengelig med følgende objektiver: • AF-S NIKKOR 14–24mm f/2,8G ED • AF VR 80–400mm f/4,5–5,6D ED • AF-S VR 70–200mm f/2,8G ED • AF-S VR 200mm f/2G ED • AF-S 80–200mm f/2,8D ED • AF-S VR 200–400mm f/4G ED • AF 80–200mm f/2,8D ED

På avstander under 1 m kan følgende objektiver blokkere fokuseringslyset og forstyrre autofokus når belysningen er dårlig: • AF 24–85mm f/2,8–4D • AF-S DX 12–24mm f/4G ED • AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3,5–5,6G ED VR • AF-S VR 24–120mm f/3,5–5,6G ED • AF-S 17–35mm f/2,8D ED • AF 24–120mm f/3,5–5,6D • AF-S DX 17–55mm f/2,8G ED • AF-S 28–70mm f/2,8D ED • AF 18–35mm f/3,5–4,5D ED • AF 28–200mm f/3,5–5,6G ED • AF-S DX 18–70mm f/3,5–4,5G ED • AF Micro 70–180mm f/4,5–5,6D ED • AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR • AF-S VR Micro 105mm f/2,8G ED • AF-S DX VR 18–200mm f/3,5–5,6G • AF Micro 200mm f/4D ED • AF 20–35mm f/2,8D • AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED • AF-S 24–85mm f/3,5–4,5G ED

n

231

D

Den innebygde blitsen Den innebygde blitsen kan brukes med CPU-objektiv med brennvidde på 18–300 mm. Fjern dekslet til objektivet for å unngå skygger. Blitsen har en minimumsavstand på 60 cm og kan ikke brukes med objektiver med makro-zoom. Det kan hende blitsen ikke klarer å belyse hele motivet med følgende objektiver, ved kortere avstander enn de som er angitt nedenfor:
Objektiv AF-S DX 12–24mm f/4G ED AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3,5–5,6G ED VR AF-S 17–35mm f/2,8D ED AF-S DX 17–55mm f/2,8G ED AF 18–35mm f/3,5– 4,5D ED AF-S DX 18–70mm f/3,5–4,5G ED AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR AF-S DX 18–135mm f/3,5–5,6G ED AF-S DX VR 18– 200mm f/3,5–5,6G ED AF 20–35mm f/2,8D AF-S NIKKOR 24–70mm f/2,8G ED AF-S VR 24–120mm f/3,5–5,6G ED PC-E NIKKOR 24mm f/3,5 ED * AF-S 28–70mm f/2,8D ED AF-S VR 200–400mm f/4G ED Zoomeposisjon 20 mm 24 mm 18 mm 20 mm 24 mm 28 mm, 35 mm 28 mm 35 mm 24 mm 18 mm 20 mm 24 mm 18 mm 24 mm, 35 mm 20 mm 24 mm 35 mm 24 mm 24 mm 35 mm 50 mm 200 mm 250 mm, 300 mm Minimumsavstand 2,0 m 1,0 m 2,0 m 1,0 m 2,0 m 1,0 m 1,5 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 2,5 m 1,0 m 1,5 m 1,0 m 1,5 m 1,0 m 1,5 m 1,0 m 2,0 m 1,5 m 1,0 m 3,0 m 2,5 m

* Kan ikke brukes med skifting eller skråning. Ved bruk med AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED, vil ikke blitsen klare å lyse opp hele motivet på alle avstander. Med unntak av AI-S ED 200mm f/2 og AI ED 200mm f/2, kan den innebygde blitsen også brukes med AI- og AI-modifiserte Nikkor og Nikon Serie E ikke-CPU-objektiver med brennvidde på 18–200 mm. Ved 35 mm zoomposisjon, må AI-S 25–50mm f/4, AI 25–50mm f/4 og AI-S 35–70mm objektiver brukes i en avstand på 1,0 meller mer. AI 50–300mm f/4,5, AI-modifisert 50–300mm f/4,5, AI-S 50–300mm f/4,5 ED og AI-modifisert 85–250mm f/4 objektiver må brukes med zoomposisjon på 135 mm eller mer, AI 50–300 f/4,5 ED objektiver med 105 mm eller mer.

n

232

Ekstra blits (Elektronblits)
D90 kan brukes med CLS-kompatible blitsenheter. Fjern tilbehørsskoens deksel når du monterer ekstra blitsenheter. Den innebygde blitsen vil ikke fyre av når det er montert en ekstra blitsenhet.

Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) gir forbedret kommunikasjon mellom kameraet og kompatible blitsenheter, som igjen gir bedre blitsfotografering. Creative Lighting System støtter følgende funksjoner: • i-TTL-blitsstyring: Forbedret TTL (Through The Lens – gjennom objektivet)blitsstyring for bruk med CLS (se side 265). Blitsnivå stilles inn med forhåndsblits på skjerm for å måle lyset som reflekteres av motivet og sikre best mulig blitseffekt. • Avansert trådløs belysning: Gjør det mulig med i-TTL-blitsstyring med eksterne trådløse blitsenheter. • FV-lås (s. 198): Låser blitsnivået til den målte verdien, slik at du kan ta en serie bilder til samme blitsnivå. • Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering (s. 195): Gjør det mulig å bruke blitsen på den største lukkertiden som kameraet støtter, og dermed kan du velge største blenderåpning for å redusere dybdeskarpheten.

n

233

❚❚ CLS-kompatible blitsenheter
D90 kan brukes med følgende CLS-kompatible blitsenheter: Blitsene SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200 og SU-800. Blitsene SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 og SB-R200. Hovedfunksjonene til disse blitsenhetene er oppført nedenfor.
Blitsenhet Funksjon ISO 100 Ledetall 3 ISO 200 Automatisk motorzoom (mm) Bredt panel (mm) SB-900 1 34 48 17–200 12, 14, 17 SB-800 38 53 24–105 14, 17 SB-600 30 42 24–85 14 SB-400 21 30 —4 — SB-R200 2 10 14 —5

1 2 3 4 5

— 60° ned (mot 7° ned, 90° opp, 7° ned, 90° opp, 90° opp, 180° 90° objektivets Hoderotasjon 180° venstre/ 180° venstre, venstre, 90° opp lysakse), 45° opp høyre 90° høyre høyre (bort fra lysaksen) Hvis et fargefilter er festet til SB-900 når AUTO eller N (blits) er valgt for hvitbalanse, vil kameraet automatisk oppdage filteret og justere hvitbalansen riktig. Kan fjernstyres hvis den innebygde blitsen er i blitsstyringsmodus, eller hvis du bruker blitsenheten SB-900, SB-800 (ekstrautstyr) eller den trådløse blitsstyringsenheten SU-800. m, 20 °C, SB-900, SB-800 og SB-600 med 35 mm zoom hodeposisjon; SB-900 med standard blits. 27 mm zoomdekning. 24 mm zoomdekning.

Kommandoenhet for trådløs blitsfotografering SU-800 SU-800 kan brukes som styringsenhet for de eksterne blitsene SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-R200, når den er festet på et CLS-kompatibelt kamera. SU-800 er ikke utstyrt med blits.

Bruk bare blitstilbehør fra Nikon Bruk bare Nikon blitsenheter. Negative spenninger eller spenninger på over 250 V gjennom tilbehørsskoen kan føre til at kameraet slutter å fungere som normalt, og det kan hende at synkroniseringskretsene i kameraet eller blitsen skades. Før du bruker en Nikon-blits som ikke er listet opp i dette avsnittet, kontakt en autorisert Nikon servicerepresentant for mer informasjon.

D

n

Ledetall For å regne ut blitsavstanden ved full styrke, deler du ledetallet med blenderåpningen. For eksempel, med ISO 100 har SB-800 et ledetall på 38 m. (35 mm zoom hodeposisjon); rekkevidden med en blenderåpning på f/5,6 er 38÷5,6 eller omtrent 6,8 meter. For hver fordobling av ISO-følsomheten ganger du ledetallet med kvadratroten av to (ca. 1,4).

A

234

Følgende funksjoner er tilgjengelig med SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200 og SU-800:
Blitsenhet Avansert trådløs blitsstyring Blitsstyring Fjernkontroll SB-900 SB-900 SB-800 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200

SB-900 SB-800 SB-600 SB-400 Blitsmodus/funksjon i-TTL balansert utfyllingsblits for i-TTL ✔2 ✔2 ✔3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ digitale speilreflekskameraer 4 5 5 5 AA Automatisk blender ✔ — — ✔ ✔ ✔ — — A Automatikk uten TTL ✔4 — — ✔5 — ✔5 — — GN Avstands-prioritet manuell ✔ — — — — — — — M Manuell ✔ ✔ ✔6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ RPT Repeterende blits ✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔ — Automatisk FP✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ høyhastighetssynkronisering 7 FV-lås ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ AF-fokuseringslys for flerfelts AF 8 ✔ ✔ — ✔ ✔ — — — Overføring av fargetemperaturinformasjon ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — fra blitsen REAR Synkronisering på bakre lukkergardin ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Y Reduksjon av rød øyerefleks ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — Automatisk zoom ✔ ✔ — ✔ — — — — 1 Bare tilgjengelig når SU-800 brukes til å styre andre blitsenheter. 2 Standard i-TTL-blits for digitale speilreflekskameraer brukes med punktlysmåling eller når den velges med blitsenhet. 3 Standard i-TTL-blits for digital SLR brukes med punktlysmåling. 4 Velges med blitsenhet. 5 Automatisk blenderåpning (AA) brukes uansett hvilken modus du valgte med blitsenheten. 6 Kan velges med kamera. 7 Velg På for egendefinert innstilling e5 (Automatisk FP, s. 195). 8 Objektiv med CPU er nødvendig.

n

235

❚❚ Andre blitsenheter
De følgende blitsenhetene kan brukes i modus for automatikk uten TTL og i manuell modus. Hvis de er satt til TTL, låses utløserknappen, og det er ikke mulig å ta bilder.
Blits SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-30, SB-27 1, SB-22S, SB-23, SB-29 2, SB-26, SB-25, SB-24 SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 SB-21B 2, SB-29S 2 Blitsmodus SB-50DX Automatikk uten A ✔ — ✔ — TTL M Manuell ✔ ✔ ✔ ✔ G Repeterende blits ✔ — — — Synkronisering på REAR bakre ✔ ✔ ✔ ✔ lukkergardin 1 Blitsmodusen stilles automatisk på TTL, og utløseren deaktiveres. Still blitsenheten til A (automatikk uten TTL). 2 Autofokus er bare tilgjengelig med AF Micro-objektiver (60 mm, 105 mm eller 200 mm).

n

236

D

Om ekstra elektronblitser Se veiledningen for blitsen for detaljerte instruksjoner. Hvis blitsen støtter Nikon Creative Lighting System (CLS), ser du i delen om CLS-kompatible digitale speilreflekskameraer. D90 er ikke inkludert i kategorien "digital SLR" i SB-80DX, SB-28DX og SB-50DX håndbøkene.

Hvis en ekstra blits monteres på kameraet i andre modus enn j, vil blitsen gå av hver gang det tas et bilde. Følgende blitsmodus er tilgjengelige: • i, k og n modus: Utfyllingsblits og reduksjon av rød øyerefleks. Utfyllingsblits velges automatisk hvis blitsmodus er stilt av eller auto når en ekstra blitsenhet er tilkoplet. Auto med reduksjon av rød øyerefleks blir reduksjon av rød øyerefleks. • o modus: Auto langsom synk blir langsom synk, auto langsom synk med reduksjon av rød øyerefleks blir langsom synk med reduksjon av rød øyerefleks, og av blir langsom synk. i-TTL-blitsstyring kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 200 og 3200. Ved høyere verdier enn 3200 kan det hende at ønskede resultater ikke kan oppnås ved noen avstander eller blenderåpninger. Hvis blits klar-indikatoren blinker i omtrent tre sekunder etter at du har tatt et bilde, har blitsen fyrt av med full effekt, og det kan hende at bildet blir undereksponert. Blitsene SB-900, SB-800, SB-600 og SB-400 har reduksjon av rød øyerefleks, mens blitsene SB-900, SB-800, SB-600 og SU-800 har AF-hjelpelys. AF-hjelpelyset på kameraet brukes til AFbelysning og rød øyereduksjon når andre eksterne blitser brukes. Ved bruk med AF-objektiv med brennvidde på 17–135 mm, gir SB-900 aktivt fokuseringslys for alle fokuspunkter; men vær imidlertid klar over at autofokus bare er tilgjengelig med følgende fokuspunkter: 17–105 mm 106–135mm

Ved bruk med AF-objektiver med brennvidder på 24–105 mm, gir SB-800, SB-600 og SU-800 aktivt AF-hjelpelys for å hjelpe autofokus med følgende fokuspunkter: 24–34 mm 35–105mm

I programautomatikk begrenses største blenderåpning (minste f-nummer) etter følsomheten (ISO-ekvivalent) som vist nedenfor: Maksimal blenderåpning ved ISO-følsomhet på Modus 200 400 800 1600 3200 P, i, k, l, m, o 4 4,8 5,6 6,7 8 n 8 9,5 11 13 16 For hvert hele trinn følsomheten økes (for eksempel fra 200 til 400), blendes objektivet ned et halvt trinn. Hvis den største blenderåpningen til objektivet er mindre enn den som er oppført ovenfor, er maksimumsverdien for blenderåpning den største blenderåpningen til objektivet. Når du bruker synkroniseringskabelen SC-17, SC-28 eller SC-29 for å fotografere når blitsen ikke er festet på kameraet, får du kanskje ikke riktig eksponering i i-TTL-modus. Vi anbefaler at du velger punktlysmåling for å velge standard i-TTL-blitskontroll. Ta et prøvebilde og vis resultatene på skjermen. I i-TTL-modus bruker du blitspanelet eller adapteren for indirekte belysning som fulgte med blitsen. Ikke bruk andre paneler, for eksempel spredningspaneler, ettersom disse kan gi feilaktig eksponering.

n

237

Blitskontakter
D90 er utstyrt med en tilbehørssko for å feste ekstra blitsenheter direkte på kameraet og en synkroniseringsterminal som gjør at blitsenheter kan koples til via en synkroniseringskabel.

❚❚ Tilbehørsskoen
Bruk tilbehørsskoen til å montere blitsenheter (ekstrautstyr) direkte på kameraet uten en synkrokabel (s. 234). Tilbehørsskoen har en sikkerhetslås for blitser med en låsepinne, for eksempel SB-900, SB-800, SB-600 og SB-400.
Tilbehørssko

A

AS-15 adapter for tilbehørssko Når AS-15 adapter for tilbehørssko (ekstrautstyr) er montert på kameraets tilbehørsskod, kan blitstilbehør koples til via en synkrokabel.

n

238

Annet tilbehør
I skrivende stund er følgende tilbehør tilgjengelig for D90.
• Oppladbart li-ionbatteri EN-EL3e (s. 22, 23): Du kan kjøpe flere EN-EL3ebatterier fra lokale forhandlere og Nikon-verksteder. EN-EL3e-batteriet kan lades opp ved hjelp av en hurtiglader MH-18a eller MH-18. • Multi-Power Batteripakke MB-D80: MB-D80 tar ett eller to oppladbare Nikon EN-EL3e Li-ion batterier eller seks AA alkaliske, NiMH, litium eller nikkel-mangan batterier. Den er utstyrt med utløser, AE-L/AF-L-knapp, multivelger og hoved- og underkommandohjul for forbedret operasjon når du tar bilder i portrett (høy) retning. Når du kopler til MB-D80, fjerner du 35° kameraets batterikammer, som vist til høyre. • Hurtiglader MH-18a (s. 22): Du kan bruke MH-18a til å lade EN-EL3e-batterier. • Nettadapter EH-5a/EH-5: Disse nettadapterne kan brukes når du vil ha kameraet på i lengre perioder. • DK-20C søkerokular korreksjonsobjektiv: Objektiver er tilgjengelige med dioptere på –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 og +3 m–1. Bruk bare søkerokular korreksjonsobjektiv hvis ønsket fokus ikke kan oppnås med den innebygde diopterjusteringskontrollen (–2,0 til +1,0 m–1). Test søkerokular korreksjonsobjektiv før du kjøper, for å være sikker på at du kan oppnå ønsket fokus. • Forstørrende okular DK-21M: DK-21M øker søkerens forstørrelse til omtrent 1,10 × (50 mm f/1,4 objektiv til uendelig; –1,0 m–1). • Okularforstørrer DG-2: DG-2 forstørrer motivet som vises i søkeren. Brukes til nærbilder, kopiering, telefotoobjektiv og andre oppgaver som krever ytterligere presisjon. Okularadapter er nødvendig (ekstrautstyr). • Okularadapter DK-22: DK-22 brukes når du monterer okularforstørrer DG-2. • Rettvinkel visningstilbehør DR-6: DR-6 festes i rett vinkel til søkerokularet, slik at bildet i søkeren kan sees ovenfra når kameraet er i portrettretning.

Strømforsyning

Tilbehør for søkerokular

n

239

Filtre

Ekstra blitsenheter (s. 233)

Programvare

• Nikon-filtre kan deles inn i tre typer: skrufatning, innstikk og bakre bajonett. Bruk Nikon-filtre. Det kan hende at filtre fra andre produsenter påvirker autofokus eller elektronisk avstandsmåling. • D90 kan ikke brukes med lineære polarisasjonsfiltre. Bruk det sirkulære polarisasjonsfilteret C-PL i stedet. • NC- og L37C-filtrene anbefales for å beskytte objektivet. • For å unngå moaré anbefales det at du ikke bruker filter når motivet står i sterkt motlys eller når det er en sterk lyskilde i bildeområdet. • Sentrumsdominert lysmåling anbefales med filtre som har eksponeringsfaktorer (filterfaktorer) over 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). • Nikon-blitsene SB-900, SB-800, SB-600 og SB-400 • Nikon trådløse blits SB-R200 • Kommandoenhet for trådløs blitsstyring SU-800 • Capture NX 2: En komplett bilderedigeringspakke. • Camera Control Pro 2: Fjernstyr kameraet fra en datamaskin og lagre bilder direkte på harddisken i datamaskinen.

Merk: Bruk de siste versjonene av Nikon-programvare. Det meste av Nikons programvare har en automatisk oppdateringsfunksjon når datamaskinen er koplet til Internett. Kamerahusdeksel: Kamerahusdekselet beskytter speilet, søkerskjermen og Kamerahusdeksel mikrofilteret mot støv når du ikke har et objektiv montert på kameraet.

n

240

D90 er utstyrt med en tilbehørsterminal for fjernstyringskabler og GPS-enheter. Terminalen har et deksel som du setter på når du ikke bruker den. Du kan bruke følgende tilbehør (alle lengder er omtrentlige): Tilbehør terminaltilbehør Beskrivelse Denne 1 m kabelen kan brukes til å fjernstyre kameraet, Fjernstyringskabel for å eliminere uskarpheter forårsaket av MC-DC2 kamerabevegelser når utløseren trykkes inn eller for å ta bilder med utløserhastigheten "lyspære". Koples til tilbehørsterminalen for å registrere GPS-enhet GP-1 breddegrad, lengdegrad, høye og UTC-tid sammen med bilder (s. 124). ML-L3 trådløs fjernkontroll: Brukes som fjernstyringsutløser for selvportretter eller for å forhindre uskarpheter som forårsakes av at kameraet rister. ML-L3 bruker et 3 V CR2025 batteri. Fjernkontroller
1 2 3 4 5

Tilbehør

n

241

❚❚ Godkjente minnekort
Følgende SD minnekort er testet og godkjent til bruk i D90. Alle kort av angitt merke og kapasitet kan brukes, uansett hastighet.
SanDisk 512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †, 8GB † Toshiba 512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †, 8GB †, 16GB †, 32GB † Panasonic 512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †, 8GB †, 16GB †, 32GB † 512MB, 1GB, 2GB *, 4GB † Lexar Platinum II: 512MB, 1GB, 2GB *, 4GB † Media Professional: 1GB, 2GB *, 4GB †
* Hvis det brukes et kort med kortleser eller en annen enhet, kontroller at enheten støtter 2 GB kort. † SDHC samsvarende. Hvis kortet skal brukes med en kortleser eller en annen enhet, kontroller at enheten støtter SDHC.

Andre kort er ikke testet. Kontakt produsenten hvis du vil ha mer informasjon om kortene ovenfor.

n

242

Vedlikeholde kameraet
Lagring
Når kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, setter du på skjermdekselet, tar ut batteriet og oppbevarer det på et kjølig, tørt sted med batteripoldekselet på plass. Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå mugg og jordslag. Ikke oppbevar kameraet med nafta eller kamfermøllkuler eller på steder som er: • dårlig ventilert eller utsatt for over 60% luftfuktighet • nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felt, for eksempel fjernsynsapparater eller radioer • utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C

Rengjøring
Fjern støv og rusk med en blåsebørste og gni deretter forsiktig med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av Kamerahuset eventuell sand eller salt med en klut du har fuktet lett i destillert vann. Deretter tørker du kameraet grundig. Viktig: Støv eller fremmedlegemer inne i kameraet kan forårsake skade som ikke dekkes av garantien. Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk med en Objektiv, speil blåsebørste. Hvis du bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å og søker unngå å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk og andre flekker bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og rengjør forsiktig. Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fjerner fingeravtrykk og andre flekker, tørker du forsiktig av overflaten med en myk klut eller semsket skinn. Skjerm Ikke gni for hardt, siden skjermen kan bli skadet eller slutte å virke som den skal hvis du trykker for hardt på den.

Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.

n

243

Mikrofilteret
Bildesensoren som fungerer som kameraets bildeelement, er montert med et mikrofilter som forhindrer moaré. Hvis du tror at støv eller smuss på filteret virker inn på bildene, kan du rengjøre filteret ved hjelp av alternativet Rengjør bildebrikken i oppsettmenyen. Filteret kan rengjøres til enhver tid ved hjelp av alternativet Rengjør nå eller rengjøringen kan utføres automatisk når kameraet slås på eller av.

❚❚ "Rengjør nå"

1

Plasser kameraet med undersiden ned.
Rengjøring av bildebrikken er mest effektivt når kameraet er plassert med bunnen ned som vist til høyre.

2

Vis menyen Rengjør bildebrikken.
Fremhev Rengjør bildebrikken i oppsettmenyen og trykk på 2.

3

Velg Rengjør nå .
Fremhev Rengjør nå og trykk på 2.

Meldingen til høyre vises mens rengjøringen pågår.

Meldingen til høyre vises når rengjøringen er fullført.

n

244

❚❚ "Rengjør ved oppst./avsl."

1

Velg Rengjør ved oppst./avsl.
Vis menyen Rengjør bildebrikken som beskrevet i trinn 1 på forrige side. Fremhev Rengjør ved oppst./avsl. og trykk på 2.

2

Velg et alternativ.
Fremhev ett av alternativene nedenfor og trykk på J.

5 6 7 8

Alternativ Rengjør når det slås på Rengjør når det slås av Rengjør ved oppst. og avsl. (standard) Rengjøring av

Beskrivelse Bildesensoren rengjøres automatisk hver gang kameraet slås på. Bildesensoren rengjøres automatisk under avslutning hver gang kameraet slås av. Bildesensoren rengjøres automatisk ved oppstart og avslutning. Automatisk rengjøring av bildesensor av.

Rengjøre bildebrikken Følgende handlinger avbryter rengjøring av bildebrikken: heve den innebygde blitsen, trykke på utløseren, a, forhåndsvisning av dybdefelt, eller B-knappen, bruke AE-L/AF-L-knappen til å fokusere, eller bruke Fn-knappen til FV-lås. Rengjøring utføres ved å riste bildesensoren. Hvis støvet ikke blir helt fjernet ved å bruke alternativene i menyen Rengjør bildebrikken, rengjør du bildebrikken manuelt (s. 246) eller prat med en Nikon-godkjent representant. Hvis rengjøring av bildebrikken utføres flere ganger etter hverandre, kan rengjøring av bildebrikken bli midlertidig deaktivert, for å beskytte kameraets interne kretssystem. Rengjøringen kan fortsette etter en kort pause.

D

n

245

❚❚ Manuell rengjøring
Hvis ikke fremmedlegemer kan fjernes fra lavpassfilteret med funksjonen Rengjøre bildebrikken på oppsettmenyen (s. 244), kan filteret rengjøres manuelt som beskrevet nedenfor. Merk imidlertid at mikrofilteret er svært ømtålig og kan lett bli skadet. Nikon anbefaler at du bare lar et autorisert Nikon-verksted rengjøre filteret.

1

Lad batteriet eller kople til en nettadapter.
En pålitelig strømkilde er nødvendig under inspeksjon eller rengjøring av mikrofilteret. Hvis batterinivået er under J (60%), slå av kameraet og sett inn et helt oppladet EN-EL3e batteri eller kople til en EH-5a eller EH-5 nettaapter (ekstrautstyr).

2 3

Fjern objektivet.
Slå av kameraet og ta av objektivet.

Velg Lås opp speilet for rengjøring.
Slå på kameraet. Fremhev Lås opp speilet for rengjøring i oppsettmenyen og trykk på 2 (merk at dette alternativet ikke er tilgjengelig ved batterinivåene J eller lavere).

4

Trykk på J.
Meldingen til høyre vises på skjermen og en rad med streker vises i kontrollpanelet og søkeren. Hvis du vil gå tilbake til normal drift uten å kontrollere mikrofilteret, slår du av kameraet.

5

Lås opp speilet.
Trykk utløserknappen helt ned. Speilet heves og lukkergardinen åpnes, slik at mikrofilteret vises. Søkerdisplayet slås av og kontrollpaneldisplayet blinker.

6
n

Undersøk mikrofilteret.
Hold kameraet slik at det kommer lys på mikrofilteret, og undersøk om det er støv og rusk på det. Hvis ingen fremmedelementer er tilstede, fortsetter du til trinn 8.

246

7

Rengjør filteret.
Fjern støv og rusk fra filteret med en blåsebelg. Ikke bruk en blåsebørste siden børstehårene kan skade filteret. Smuss du ikke kan fjerne med en blåsebelg, kan bare fjernes av et autorisert Nikon-verksted. Du må aldri berøre eller tørke av filteret.

8

Slå av kameraet.
Speilet går tilbake til nedre stilling og lukkergardinen lukkes. Sett på igjen objektivet eller kamerahusdekselet.

Bruk en pålitelig strømkilde Lukkergardinen på kameraet er ømtålig og kan lett bli skadet. Hvis kameraet slår seg av mens speilet er hevet, lukkes lukkergardinen automatisk. Følg disse forholdsreglene for å unngå skade på gardinen: • Ikke slå av kameraet eller fjern eller kople fra strømkilden mens speilet er hevet. • Hvis batteriet begynner å bli svakt mens speilet er hevet, hører du en pipelyd og selvutløserlyset blinker for å varsle deg om at lukkergardinen lukkes og speilet senkes om omtrent to minutter. Avslutt rengjøringen eller inspeksjonen umiddelbart.

A

D

Fremmedlegemer på mikrofilteret Nikon tar alle mulige forholdsregler for å unngå at fremmedlegemer kommer i kontakt med mikrofilteret under produksjon og forsendelse. D90 er imidlertid laget for å kunne brukes med utbyttbare objektiver, og fremmedlegemer kan komme inn i kameraet når objektiver fjernes eller byttes. Når de først er inne i kameraet, kan disse fremmedlegemene feste seg til mikrofilteret, der de kan vises på bilder som er tatt under visse forhold. For å beskytte kameraet når det er uten objektiv, kan du sette på igjen dekselet som følger med kameraet. Vær nøye med å først fjerne alt støv og andre fremmedlegemer som kan være festet til dekselet. Unngå å bytte objektiver i støvete omgivelser.

Hvis det kommer fremmedlegemer på mikrofilteret, rengjør du filteret som beskrevet ovenfor. Du kan også få det rengjort av et autorisert Nikon-verksted. Fotografier som påvirkes av fremmedlegemer på mikrofilteret, kan retusjeres ved hjelp av Capture NX 2 (ekstrautstyr; s. 240), eventuelt med rengjør bilde-funksjonene i et annet bildebehandlingsprogram. Foreta service på kamera og tilbehør Kameraet er et presisjonsapparat og krever regelmessig service. Nikon anbefaler at du lar den opprinnelige forhandleren eller et autorisert Nikon-verksted inspisere kameraet hvert år eller hvert annet år, og at du har det på service én gang hvert tredje til femte år (merk at du må betale for slik service). Regelmessig inspeksjon og service anbefales særlig hvis du bruker kameraet profesjonelt. Alt tilbehør du bruker regelmessig med kameraet, for eksempel objektiver eller eksterne blitser, bør inkluderes når du har kameraet til inspeksjon og service.

D

n

247

Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler
Ikke slipp produktet: Funksjonsfeil kan oppstå hvis kameraet utsettes for harde støt eller vibrasjoner. Hold produktet tørt: Kameraet er ikke vanntett og det kan oppstå funksjonsfeil hvis det havner under vann eller utsettes for høy fuktighet. Rust på innvendige mekanismer kan forårsake skader som ikke kan repareres. Unngå brå temperaturendringer: Raske endringer i temperaturen, for eksempel når du går inn i eller ut av et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens i kameraet. Den enkleste måten å unngå kondens på er å legge kameraet i en tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i temperaturen. Hold kameraet unna sterke magnetfelt: Ikke bruk eller oppbevar kameraet i nærheten av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt. Sterke statiske utladninger eller magnetfelt som dannes av for eksempel radiosendere, kan påvirke skjermen, skade data som er lagret på kortet eller påvirke kameraets interne kretser. Ikke la kameraet ligge med objektivet vendt mot solen: Ikke la objektivet være rettet mot solen eller andre sterke lyskilder i en lengre periode. Sterkt lys kan svekke bildesensoren eller skape en hvit tåkeeffekt på bildene. Slå av kameraet før du tar ut batteriet eller kopler fra nettadapteren: Ikke trekk ut ledningen eller ta ut batteriet mens kameraet er på, mens bilder tas eller mens bilder slettes fra minnet. Hvis strømmen til kameraet brytes i disse tilfellene, kan det hende at du mister data eller skader minnet eller interne kretser. For å forhindre strømbrudd forårsaket av uhell unngår du å flytte kameraet mens nettadapteren er tilkoblet. Rengjøring: Når du rengjør kamerahuset, bruker du en blåsebørste til å fjerne støv og rusk forsiktig, og deretter tørker du forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand eller salt med en lett fuktet klut (bruk rent vann), og deretter tørker du kameraet grundig. I sjeldne tilfeller kan statisk elektrisitet føre til at LCDskjermen blir lysere eller mørkere. Dette er ikke en indikasjon på funksjonsfeil, og etter en kort stund blir den normal igjen. Objektivet og speilet blir lett skadet. Støv og rusk fjerner du forsiktig med en blåsebørste. Når du bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk eller en flekk på linsen, bruker du litt linserengjøringsmiddel på en myk klut og tørker forsiktig av. Se "Mikrofilteret" (s. 244, 246) hvis du vil ha informasjon om hvordan du rengjør mikrofilteret. Objektivkontakter: Hold objektivkontaktene rene. Ikke ta på lukkergardinen: Lukkergardinen er svært tynn og kan lett bli skadet. Du må aldri legge trykk på gardinen, komme borti den med rengjøringsutstyr eller utsette den for kraftig lufttrykk fra en blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan gardinen få en rift eller bli deformert. Lukkergardinen kan virke ujevnt farget, men dette har ikke noen effekt på bildene og indikerer ikke noen feilfunksjon.

n

248

Lagring: Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå mugg og jordslag. Hvis det er lenge til neste gang kameraet skal brukes, tar du ut batteriet for å unngå lekkasje og oppbevarer kameraet i en plastpose sammen med et tørkemiddel. Du må imidlertid ikke oppbevare kameraetuiet i en plastpose siden dette kan svekke materialet. Merk at tørkemiddel etter hvert mister evnen til å absorbere fuktighet, og det må byttes ut med jevne mellomrom. For å unngå mugg tar du kameraet ut av oppbevaring minst én gang i måneden. Slå på kameraet og utløs lukkeren noen ganger før du legger det bort igjen. Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Sett batteripoldekselet på før du legger bort batteriet til oppbevaring. Om skjermen: Skjermen kan ha noen få piksler som alltid lyser eller som ikke lyser. Dette er en karakteristisk egenskap ved alle TFT LCDskjermer og innebærer ingen funksjonsfeil. Bilder som er tatt med kameraet, påvirkes ikke. Bildene på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys. Ikke legg trykk på skjermen, siden den kan bli skadet eller slutte å virke som den skal. Støv og rusk på skjermen kan du fjerne med en blåsebørste. Du kan fjerne flekker ved å tørke overflaten forsiktig med en myk klut eller semsket skinn. Hvis skjermen skulle gå i stykker, må du være forsiktig slik at du unngår skade fra glasskår. Du må også prøve å unngå at flytende krystaller fra skjermen berører hud eller kommer inn i øyne eller munn. Sett på skjermdekslet når du transporterer kameraet eller lar det stå uten tilsyn.

Batterier: Smuss på batteripolene kan hindre kameraet fra å fungere slik det skal og må fjernes med en myk, tørr klut før du bruker kameraet. Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de ikke håndteres riktig. Forholdsregler ved håndtering av batterier: Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri. Batteriet kan bli varmt når det brukes over lengre perioder. Forholdsregler ved håndtering av batteriet: Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret. Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme. Når du har tatt ut batteriet fra kameraet, må du huske å sette på batteripoldekselet. Lad batteriet før du bruker det. Når du tar bilder ved viktige begivenheter, bør du ha klart et reservebatteri (EN-EL3e) som er helt oppladet. Det kan av og til være vanskelig å kjøpe nye batterier på kort varsel. Batterier har en tendens til å svekkes i kulde. Det er derfor viktig at batterier som skal brukes i kulde, er helt oppladet. Ha et reservebatteri på et varmt sted og bytt om nødvendig mellom batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når de varmes opp. Hvis du fortsetter å lade batteriet når det er helt oppladet, kan det gå ut over batteriytelsen. Brukte batterier er en verdifull ressurs. Vennligst gjenvinn batteriene i samsvar med lokale miljøvernbestemmelser.

n

249

Feilsøking
Hvis kameraet ikke virker som forventet, ser du i listen over vanlige problemer nedenfor før du kontakter forhandleren eller et Nikon-verksted. Se sidetallene i kolonnen helt til høyre hvis du vil ha mer informasjon.

Skjerm
Problem Søkeren er ikke i fokus. Søkeren er mørk. Skjermen slår seg av uventet uten varsel. Uvanlige tegn vises på kontrollpanelet. Visninger på kontrollpanelet eller i søkeren er trege og mørke. Rette linjer er synlige rundt det aktive fokuspunktet, eller skjermen blir rød når fokuspunktet er fremhevet. Løsning Juster søkerfokus eller bruk et ekstra søkerokular korreksjonsobjektiv. Sett inn et helt oppladet batteri. Velg lengre forsinkelser for egendefinert innstilling c2 (Auto. utkob.av lysmåler) eller c4 (Forsinkelse for skjerm av) . Se "Om elektroniske kameraer," nedenfor. Reaksjonstid og lysstyrke på disse skjermene varierer med temperaturen. Dette er normalt for denne typen søker og tyder ikke på funksjonsfeil. Side 32 34 179, 180 250 —

n

Om elektroniske kameraer I svært sjeldne tilfeller kan uvanlige tegn vises på kontrollpanelet, og kameraet kan slutte å virke som det skal. Vanligvis skyldes dette fenomenet en sterk statisk utladning utenfra. Slå av kameraet, fjern og bytt batteriet, vær forsiktig så du ikke brenner deg, og slå kameraet på igjen, eller hvis du bruker en nettadapter (ekstrautstyr) - kople fra adapteret og deretter på igjen, og slå så kameraet på igjen. Kontakt forhandleren eller et Nikon-verksted hvis funksjonsfeilen vedvarer. Merk at frakobling av strømkilden som beskrevet ovenfor, kan føre til tap av data som ikke var lagret på minnekortet da feilen oppstod. Data som allerede er lagret på kortet, påvirkes ikke.

A

250

Opptak (Alle moduser)
Problem Løsning Det tar lang tid før Slett filer eller mapper. kameraet slår seg på. • Minnekort er fullt eller ikke satt inn. Utløseren er • CPU-objektiv med en blenderring er festet, men deaktivert. blenderåpningen er ikke låst ved høyeste f-nummer. • Modushjul dreid til S med lukkertid stilt på A. Endelig bilde er større Søkerens horisontale og vertikale bildedekning er omtrent enn området som 95%. vises i søkeren. • Drei fokusmodusvelgeren til AF. Bildene er ikke i fokus. • Kameraet kan ikke fokusere ved bruk av autofokus: Bruk manuell fokusering eller fokuslås. Fokuset låses ikke når Bruk AE-L/AF-L-knappen til å låse fokus når AF-C autofokusmodus du trykker utløseren er valgt eller når du tar bilder av motiver som beveger seg i AF-Ahalvveis ned. modus. Bildestørrelsen kan Bildekvalitet satt til NEF (RAW). ikke endres. • Lås opp fokusvelgerlås. • Automatisk er valgt for AF-søkefeltfunksjon: Velg en annen Kan ikke velge modus. fokuspunkt • Trykk utløseren halvveis inn for å slå av skjermen eller aktivere eksponeringsmålerne. Kameraet virker tregt Slå av støyreduksjon ved lange eksponeringer. når det skal ta bilder. • Velg lavere ISO-følsomhet eller aktiver støyreduksjon for høy Spraglete piksler er ISO-følsomhet. spredt tilfeldig (støy) i • Lukkertiden er tregere enn 8 s: Bruk støyreduksjon ved lange bildet. eksponeringer. • Modushjulet er dreid til l eller m: velg en annen modus. • AF-hjelpelyset lyser ikke for kontinuerlig autofokus. Velg AF-S. Velg midtre fokuspunkt i enkeltbilde-, dynamisk områdeFokuseringslyset lyser eller 3D-følging AF. ikke. • Av valgt for egendefinert innstilling a3 (Innebygget fokuseringslys). • Lyset har slått seg av automatisk. Lyset kan bli varmt ved langvarig bruk. Vent til det er nedkjølt. • Bytt batteriet i fjernkontrollen. Ikke noe bilde ble tatt • Velg fjernkontrollmodus. da fjernkontrollens • Blitsen lades. utløserknapp ble • Tiden valgt for egendefinert innstilling c5 (Fjernkontrollens trykket inn. forsinkelse ) har gått: velg fjernkontrollmodus på nytt. • Sterkt lys forstyrrer fjernkontrollen. • Rengjør objektivet. Bildene er flekkete. • Rengjør mikrofilteret. Side — 29, 35 25 83 — 54 57, 59

54 62 56 173 35 167 74, 167 167 41 54

174 — 241 68 40 180 — — 244

n

251

Opptak (i, j, k, l, m, n og o modus)
Problem Menyelementet kan ikke velges. Løsning Noen alternativer er ikke tilgjengelig i alle modus. Side —

Opptak (P, S, A, M)
Løsning • Blitsen lades. • ikke-CPU objektiv er montert: drei kameramodushjulet til Utløseren er deaktivert. M. • Modushjul dreid til S etter lukkertid på A eller & valgt i modus M: velg ny lukkertid. Blitsen er i bruk. Hvis På er valgt for egendefinert innstilling Fullt utvalg av lukkertider e5 (Auto FP) modus P, S, A og M, kan SB-900, SB-800, SB-600 er ikke tilgjengelig. og SB-R200 blitsenheter (ekstrautstyr) brukes ved alle lukkerhastigheter. • Juster hvitbalansen slik at den samsvarer med lyskilden. Fargene er unaturlige. • Juster innstillingene for Still inn bildekontroll. Kan ikke måle Motivet er for mørkt eller for lyst. hvitbalanse. Kan ikke velge bilde som kilde for forvalgt Bildet ble ikke tatt med D90. hvitbalanse. Alternative • NEF (RAW) eller NEF+JPEG er valgt for bildekvalitet. hvitbalanseinnstillinger • Multieksponeringsmodus er aktivert. er ikke tilgjengelige. Effektene av A (auto) er valgt for skarphet, kontrast eller metning. For å få Bildekontroll varierer fra ensartede resultater i en bildeserie velger du en annen bilde til bilde. innstilling enn A (auto). Lysmåling kan ikke Eksponeringslåsen er aktivert. endres. Kan ikke bruke eksponeringskompensas Velg eksponeringsmodus P, S eller A. jon. I kontinuerlig fotomodus tas det bare ett bilde hver Ta ned den innebygde blitsen. gang du trykker på utløseren. Områder med rødt Rødlige områder og ujevn tekstur kan vises i langtids dukker opp på bilder. eksponeringer. Slå på støyreduksjon med lang eksponering når du tar bilder med lukkertider på A. Teksturene er ujevne. Problem Side 40 83 81

195 95 108 102 104 62 121 111 88 90

73

167

n

252

Avspilling
Problem Blinking forekommer på bilder. Fotodata vises på bildene. Et diagram vises under avspilling. NEF (RAW)-bildet spilles ikke av. Noen bilder vises ikke under avspilling. Løsning Side Trykk på 1 eller 3 for å velge fotoinformasjonen som skal 129, vises eller endre innstillingene for Visningsmodus. 163

Bildet ble tatt med bildekvaliteten NEF+JPEG. Velg Alle i Mappe for avspilling. Vær oppmerksom på at Gjeldende automatisk velges etter at bildet er tatt. • Velg På for Dreie til høydeformat. • Bildet ble tatt med Av valgt for Automatisk bilderotering. • Kameraretningen ble endret mens utløseren var trykket inn i kontinuerlig utløsermodus. • Foto vises i bildevisning. • Kameraet var vendt opp eller ned da bildet ble tatt. Bildet er beskyttet: Fjern beskyttelsen. Minnekortet er låst. Velg Alle i Mappe for avspilling. Legg merke til at Gjeldende automatisk velges etter at bildet er tatt.

62 162 163 205 84 128 205 139 162

Bilder med stående retning vises i liggende retning.

Kan ikke slette bilde. En melding om at ingen bilder er tilgjengelige for avspilling, vises. Kan ikke endre utskriftsordre. Kan ikke velge bilde for utskrift.

Minnekortet er fullt: Slett bilder. 35 Minnekortet er låst. Bildet er i NEF (RAW)-format. Lag JPEG-kopi ved hjelp av NEF (RAW)-behandling eller overfør til datamaskin og 150 skriv ut med medfølgende programvare eller Capture NX 2. 203 147 240

Bildene vises ikke på TVVelg riktig videomodus. apparatet. Bildet vises ikke på en HDKontroller at HDMI-kabelen (ekstrautstyr) er koplet til. videoenhet. NEF (RAW) foto vises ikke Oppdater til Capture NX 2. Capture NX. Rengjøring av bildesensoren endrer plasseringen av støv på lavpassfilteret. Dust-off referansedata som ble registrert Bilde Dust Off alternativet i før rengjøring av bildesensor ble utført, kan ikke brukes på Capture NX 2 har ikke fotografier som tas etter at bildesensoren er rengjort. ønsket virkning. Dust-off referansedata som ble registrert etter at rengjøring av bildesensor ble utført, kan ikke brukes på fotografier som er tatt før bildesensoren ble rengjort.

206

n

253

Diverse
Problem Datoen for bildet er ikke riktig. Menyelementet kan ikke velges. Løsning Still kameraklokken. Noen løsninger er ikke tilgjengelig ved visse innstillinger, eller hvis det ikke er satt inn minnekort. Merk at alternativet Batteriinformasjon ikke er tilgjengelig når kameraets strømkilde er en nettadapter (ekstrautstyr). Side 27

208

n

254

Feilmeldinger
Denne delen inneholder indikatorene og feilmeldingene som vises i søkeren og på kontrollpanelet og skjermen.
Indikator Kontrollpanel Søker Løsning Side Still inn ringen på minste B blenderåpning (høyeste 26 (blinker) f-nummer). Ha klart et helt oppladet H d Batteriet er nesten utladet. 34 reservebatteri. • Batteriet er utladet. • Lad eller bytt ut batteriet. • Batteriet kan ikke brukes. • Bruk Nikon-godkjent batteri eller kontakt en autorisert Nikon servicerepresentant. H d xviii, (blinker) (blinker) • Et helt uttømt oppladbart Li- • Bytt batteri eller lad opp 22, 23 ion batteri eller en tredjeparts batteriet hvis det oppladbare libatteri er satt inn enten i ion-batteriet er utladet. kameraet eller i batteripakken MB-D80 (ekstrautstyr). B — Kameraklokken er ikke stilt. Still kameraklokken. 27 (blinker) • Ikke noe objektiv påmontert. • Monter ikke-IIX Nikkor objektiv. F 230 (blinker) • Ikke-CPU objektiv påmontert. • Velg modus M. J Kameraet kan ikke fokusere ved — Fokuser manuelt. 59 (blinker) bruk av autofokus. • Bruk en lavere ISO-følsomhet. 74 • Bruk et nøytralt gråfilter (ND240 filter) (ekstrautstyr). Motivet er for lyst. Bildet • I eksponeringsmodus: q kommer til å bli overeksponert. S Øk lukkertiden 81 A Velg en mindre 82 blenderåpning (høyere f-nummer) • Bruk en høyere ISO-følsomhet. 74 • Bruk blitsen 70 Motivet er for mørkt. Bildet • I eksponeringsmodus: r kommer til å bli undereksponert. S Reduser lukkertiden 81 A Velg en større blenderåpning 82 (lavere f-nummer) Endre lukkertiden eller velg A A valgt i 81, 83 (blinker) manuell eksponeringsmodus. eksponeringsmodus S. & & valgt i eksponeringsmodus Endre lukkertiden eller velg 81, 83 (blinker) S. manuell eksponeringsmodus. Ekstra blitsenhet som ikke Endre blitsmodusinnstillingen på N støtter i-TTL-blitskontroll, er 236 (blinker) den eksterne blitsenheten. tilkoblet og innstilt på TTL. (blinker) Problem Objektivblenderringen er ikke innstilt på minste blenderåpning.

n

255

Indikator Kontrollpanel Søker —

Problem

Hvis indikatoren blinker i 3 s N etter at blitsen er avfyrt, kan (blinker) bildet bli undereksponert. Ikke nok minne til å lagre flere j bilder med gjeldende (blinker) innstillinger eller kameraet har ikke nok fil- eller mappenumre. m S Ingen minnekort. Kamerafeil

Løsning Kontroller bildet på skjermen, og hvis det er undereksponert, justerer du innstillingene og prøver på nytt.

Side 128

n (blinker) S

• Reduser kvalitet eller størrelse. 62, 63 • Slett bilder. 162 • Sett inn nytt minnekort. 29 Sett inn minnekort. Utløs lukkeren. Hvis feilen vedvarer eller oppstår regelmessig, kontakter du et autorisert Nikon-verksted. 29 —

O (blinker)

Indikator Skjerm Ingen minnekort. Kontrollpanel /Søker S/ mS Problem Kameraet kan ikke registrere noe minnekort. Feil under kommunikasjon med minnekortet. Kan ikke opprette ny mappe. Minnekortet er ikke formatert for bruk i kameraet. Det er ingen bilder på minnekortet eller i mappen(e) som er valgt for avspilling. Alle bildene i mappen er skjult. Løsning Slå av kameraet og kontroller at kortet er riktig satt inn. • Bruk godkjent kort. • Kontroller at kontaktene er rene. Hvis kortet er skadet, kontakter du forhandleren eller et Nikon-verksted. Slett filer eller sett inn et nytt minnekort. Side 29 242 —

Dette minnekortet kan ikke brukes. Kortet kan være ødelagt. Sett inn et annet kort. Dette kortet er ikke formattert. Formatter kortet. Mappen inneholder ingen bilder.

(, ) (blinker)

29, 162

C (blinker)

Formater minnekortet eller sett 29, 30 inn et nytt minnekort. Velg en mappe som inneholder bilder på menyen Mappe for 29, avspilling eller sett inn et 162 annet minnekort. Ingen bilder kan spilles av før du har valgt en annen mappe 162 eller før du har brukt Skjul bilde til å la minst ett bilde vises.

Alle bilder er skjult.

n

Filen inneholder ingen bildedata.

Filen er opprettet eller endret på en Filen kan ikke spilles av på datamaskin eller et kameraet. annet kameramerke eller filen er ødelagt.

256

Indikator Skjerm Minnekortet er låst. Skyv låsen til "skrive"posisjon. Kan ikke velge denne filen. Ingen bilder til retusjering. Sjekk skriver. Kontrollpanel /Søker Problem (, Minne kortet er låst ) (skrivebeskyttet). (blinker) Minnekortet inneholder — ikke bilder som kan retusjeres. Minnekortet inneholder — ikke noen NEF (RAW) bilder. — Utskriftsfeil. Papiret i skriveren har ikke samme størrelse som valgt størrelse. Papiret sitter fast i skriveren. Skriveren er tom for papir. Løsning Skyv kortets skrivebeskyttelsesbryter til "skrive"-posisjon. Bilder som er opprettet med andre enheter, kan ikke retusjeres. Ta NEF (RAW) bilder. Kontroller skriveren. Velg Fortsett for å fortsette (hvis alternativet er tilgjengelig). Legg i papir av riktig størrelse og velg Fortsett. Side 31

209

62

150 *

Sjekk papiret. Papirstopp.

— —

150 * 150 * 150 * 150 * 150 *

Ordne papirstoppen og velg Fortsett. Legg i papir av valgt størrelse Tomt for papir. — og velg Fortsett. Kontroller blekket. Velg Sjekk blekktilførselen. — Blekkfeil Fortsett for å fortsette. Skriveren er tom for Bytt blekkpatron og velg Tomt for blekk. — Fortsett. blekk. * Se i brukerveiledningen for skriveren hvis du vil ha mer informasjon.

n

257

Tillegg
Tillegget omhandler følgende emner: • Tilgjengelige innstillinger og standarder......................................................................... • Minnekortkapasitet.................................................................................................................. • Eksponeringsprogram ............................................................................................................ • Program for alternative eksponeringer ............................................................................ • Blitskontroll................................................................................................................................. • Lukkertider tilgjengelig med den innebygde blitsen.................................................. • Blenderåpning, følsomhet og blitsens avstandsområde ........................................... 258 262 263 264 265 265 266

Tilgjengelige innstillinger og standarder
Tabellen nedenfor lister opp de innstillingene som kan justeres i hver modus:
i j Still inn bildekontroll Bildekvalitet 1 Bildestørrelse 1 Hvitbalanse 1 Knapp for ISO-følsomhet 1 Aktiv D-Lighting Fargerom Støyred. ved lang eksp. Høy ISO-verdi Aktiv mappe Multieksponering 1 Filminnstillinger Opptaksmodus 1 Autofokusmodus 1 Måling 1 Fleksibelt program 1 Auto eksponeringslås 1 Eksponeringskompensasjon 1 Alternativ eksponering 1 Blitsmodus 1 Måling 1 a1: AF-søkefeltfunksjon a2: Midtre fokuspunkt a3: Innebygget fokuseringslys a4: AF punktbelysning a5: Overlapping av fokuspkt. a6: AE-L/AF-L for MB-D80 a7: Autofokus i direkte visning 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ k ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ l ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ m ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ n ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ o ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ P S A M ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Opptaksmenyen Andre innstillinger Egendefinerte innstillinger 4

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔2 ✔2 ✔2 ✔2

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔2 ✔2 ✔2

✔2 ✔2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ 2 ✔ 2, 3 ✔ 2, 3 ✔ 2 ✔ 2 ✔2 ✔2 ✔2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔2 ✔2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

n

✔2 ✔2 ✔2 ✔2

✔2 ✔2 ✔2 ✔

258

1 2 3 4

i j k l m n o b1: EV-trinn for eksp.ktrl. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ b2: Enkel eksp.komp. b3: Måleo. for sentr.dom. lysm. b4: Fininnstille optimal eksp. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ c1: Utløser AE-L ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ c2: Auto. utkob.av lysmåler ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ c3: Selvutløser ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ c4: Forsinkelse for skjerm av ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ c5: Fjernkontrollens forsinkelse ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ d1: Pipesignal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ d2: Rutenett i søkeren ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ d3: ISO-visning og -justering ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ d4: Varsel i søkeren ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ d5: Skjermtips ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ d6: Opptakshast. for CL-funk. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ d7: Filnummersekvens d8: Display for opptaksinfo. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ d9: LCD-lys ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ d10: Utløserforsinkelse ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ d11: Blinkevarsel d12: Batteritype MB-D80 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ e1: Lukkertid for blits e2: Blitsktrl. for innebygd blits e3: Innstillingslys e4: Altern. eksp. stillet inn e5: Automatisk FP e6: Rekkef. for alter. eksp. f1: D-bryter ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ f2: OK-knapp (opptaksmodus) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ f3: Tildel FUNC-knappen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ f4: Tildel AE-L/AF-L-knappen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ f5: Tilpass kommandohjulene ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ f6: Ikke minnekort? ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ f7: Omvendte Indikatorer ✔ ✔ ✔ ✔ Nullstill med toknappers nullstilling (s. 75). Nullstill når modushjulet er dreid til ny innstilling. Tilgjengelig bare med ekstra blitsenheter. Nullstill med egendefinert innstilling A (Nullstill egend. Innst.).

P ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

M ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Egendefinerte innstillinger 4

n

259

Følgende standardinnstillinger gjenopprettes med Egendefinert innstilling A (Nullstill egend. Innst. ; Følgende tabell lister standardinnstillingene for P, S, A og Mmodusene). Se side 172 for en liste over standardinnstillingene som gjenopprettes ved nullstilling med to knapper.
Alternativ a1: AF-søkefeltfunksjon a2: Midtre fokuspunkt a3: Innebygget fokuseringslys a4: AF punktbelysning a5: Overlapping av fokuspkt. a6: AE-L/AF-L for MB-D80 a7: Autofokus i direkte visning b1: EV-trinn for eksp.ktrl. b2: Enkel eksp.komp. b3: Måleo. for sentr.dom. lysm. b4: Fininnstille optimal eksp. c1: Utløser AE-L c2: Auto. utkob.av lysmåler c3: Selvutløser Selvutløserforsinkelse Antall bilder c4: Forsinkelse for skjerm av Avspilling Menyer Display for opptaksinfo. Bildevisning c5: Fjernkontrollens forsinkelse d1: Pipesignal d2: Rutenett i søkeren d3: ISO-visning og -justering d4: Varsel i søkeren d5: Skjermtips d6: Opptakshast. for CL-funk. d7: Filnummersekvens d8: Display for opptaksinfo. d9: LCD-lys d10: Utløserforsinkelse d11: Blinkevarsel d12: Batteritype MB-D80 Standard Automatisk Normalt felt På Auto Ikke overlappe AE/AF-lås Bredt søkefelt 1/3 trinn Av φ 8 mm Nei Av 6s 10 s 1 10 s 20 s 10 s 4s 1 min På Av Vis telleverk På På 3 fps Av Auto Av Av På LR6 (AA alkaisk)

n

260

Alternativ e1: Lukkertid for blits e2: Blitsktrl. for innebygd blits e3: Innstillingslys e4: Altern. eksp. stillet inn e5: Automatisk FP e6: Rekkef. for alter. eksp. f1: D-bryter f2: OK-knapp (opptaksmodus) f3: Tildel FUNC-knappen f4: Tildel AE-L/AF-L-knappen f5: Tilpass kommandohjulene Omvendt rotering Endre hoved/under Menyer og avspilling f6: Ikke minnekort? f7: Omvendte Indikatorer

Standard 1/60 s TTL Av AE og blits Av MTR > under > over LCD-motlys (D) Velg midtre fokuspunkt FV-lås AE/AF-lås Nei Av På Utløser låst

n

261

Minnekortkapasitet
Følgende tabell viser omtrentlig antall bilder som kan lagres på et 2 GB Panasonic Pro HIGH SPEED kort ved forskjellige innstillinger for bildekvalitet og -størrelse.
Bildestørrelse Filstørrelse 1 Antall bilder 1 Bufferkapasitet 2 L 16,9 MB 89 7 NEF + M 14,4 MB 104 7 3 JPEG fin S 12,4 MB 118 7 L 13,9 MB 106 7 NEF + M 12,6 MB 116 7 3 JPEG normal S 11,6 MB 124 7 L 12,3 MB 118 7 NEF + JPEG M 11,7 MB 123 7 grunnleggende 3 S 11,2 MB 128 7 NEF (RAW) — 10,8 MB 133 9 L 6,0 MB 271 25 JPEG fin M 3,4 MB 480 100 S 1,6 MB 1000 100 L 3,0 MB 539 100 JPEG normal M 1,7 MB 931 100 S 0,8 MB 2000 100 L 1,5 MB 1000 100 JPEG M 0,9 MB 1800 100 grunnleggende S 0,4 MB 3800 100 1 Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen varierer med motivet det er tatt bilde av. 2 Maksimalt antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen. Reduseres hvis ISO-følsomheten er satt til P eller høyere, hvis Høy ISO-verdi er på når ISO-følsomheten er satt til 800 eller høyere, eller hvis støyreduksjon ved lang eksponeringstid eller aktiv D-lightning er på. 3 Bildestørrelsen gjelder bare JPEG-bilder. Størrelsene på NEF (RAW) bilder kan ikke endres. Filstørrelsen er totalen for NEF (RAW) og JPEG bilder. Bildekvalitet

A

Egendefinert innstilling d6: Opptakshast. i CL-funk. (s. 182) Det maksimale antallet bilder som kan tas i én enkelt serie, kan settes til et hvilket som helst antall mellom 1 og 4.

n

262

Eksponeringsprogram
Eksponeringsprogrammet for programautomatikk vises i følgende diagram:
F (objektiv brennvidde) ≤ 55 mm 55mm < F ≤ 135 mm 135 mm < F

f1 f1,4 f2 f2,8 f4 f5,6 f8 f11 f16 f22 f32

Maksimums- og minimumsverdiene for EV varierer i henhold til ISO-følsomheten. Diagrammet ovenfor er basert på en følsomhet som tilsvarer ISO 200. Når matrisemåling II brukes, reduseres verdier over 17 1/3 EV til 17 1/3 EV.

Blenderåpning

f1,4 − f22

Lukkertid

n

263

Program for alternative eksponeringer
Antall bilder og alternative eksponeringstrinn vises på kontrollpanelet slik:
Antall bilder Alternative eksponeringstrinn Fremdriftsindikator for alternative innstillinger

❚❚ Fremdriftsindikatoren for alternative innstillinger og antall bilder
Antall bilder Fremdriftsindikator Beskrivelse 3 bilder: umodifiserte, negative, positive * 2 bilder: umodifiserte, positive 2 bilder: umodifiserte, negative *

* Rekkefølge når Under > MTR > over er valgt for egendefinert innstilling e6 (Rekkefølge for alternative eksponeringer) er negativ, umodifisert, positiv (tre bilder) eller negativ, umodifisert (2 bilder).

❚❚ Alternative eksponeringstrinn
Autoeksponering og alternativ blits "EV-trinn for eksp.ktrl." satt til 1/3 EV "EV-trinn for eksp.ktrl." satt til 1/2 EV Skjerm Trinn Skjerm Trinn 1/3EV 1/2EV 0 1 2/3EV 3 1EV 2 3 1EV 5 11/2EV 7 2EV 4 1 1/3EV 6 1 2/3EV 7 2EV Alternativ hvitbalanse Skjerm Trinn B 1 8 2 9 3

n

264

Blitskontroll
Følgende typer blitskontroll støttes når det brukes et CPU-objektiv i kombinasjon med den innebygde blitsen eller en blitsenhet SB-900, SB-800 eller SB-600 (ekstrautstyr) (s. 73, 234). • i-TTL balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer: Blitseffekten justeres for en naturlig balanse mellom hovedmotivet og bakgrunnen. • Standard i-TTL utfyllingsblits for Digital SLR: Blitseffekten justeres for hovedmotivet; bakgrunnens lysstyrke tas ikke i betraktning. Anbefales for opptak der hovedmotivet vektlegges på bekostning av bakgrunnsdetaljer eller når eksponeringskompensasjon brukes. Standard i-TTL blitskontroll brukes med punktlysmåling eller når valgt med en ekstra blitsenhet. I alle andre tilfeller brukes i-TTL balansert utfyllingsblits for digital SLR.

Lukkertider tilgjengelig med den innebygde blitsen
Følgende lukkertider er tilgjengelig med den innebygde blitsen når vibrasjonsreduksjon (VR) ikke brukes.
Modus i, k, P * , A * n Lukkertid s 1/200–1/125 s
1/200–1/60

Modus o S, M

Lukkertid
1/200–1 s 1/200–30 s

* Langsomste lukkertid der blitsen kan brukes, kan velges med egendefinert innstilling e1 (Lukkertid for blits). Blitsen vil fremdeles gå av ved lukkertider så langsomme som 30 s når den er stilt på langsom synk.

n

265

Blenderåpning, følsomhet og blitsens avstandsområde
Blitsens rekkevidde varierer med følsomhet (ISO ekvivalens) og blender.
200 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 Blenderåpning som tilsvarer ISO-verdi 400 800 1600 2 2,8 4 2,8 4 5,6 4 5,6 8 5,6 8 11 8 11 16 11 16 22 16 22 32 22 32 — 3200 5,6 8 11 16 22 32 — — Område m 1,0–8,5 0,7–6,1 0,6–4,2 0,6–3,0 0,6–2,1 0,6–1,5 0,6–1,1 0,6–0,8

I følgende moduser er maksimal blenderåpning (minste f-tall) begrenset i henhold til ISO-følsomhet når den innebygde blitsen brukes:
Modus P, i, k, o n 200 2,8 5,6 Maksimal blenderåpning ved ISO-følsomhet på 400 800 1600 3,3 4 4,8 6,7 8 9,5 3200 5,6 11

For hvert ett-trinns økning i følsomhet (f.eks. fra 200 til 400), stoppes blenderåpningen ned med en halv f/-stopp. Hvis den største blenderåpningen til objektivet er mindre enn den som er oppført ovenfor, er maksimumsverdien for blenderåpning den største blenderåpningen til objektivet.

n

266

Spesifikasjoner
❚❚ Nikon D90 Digitalt Kamera
Type Type Objektivfatning Effektiv bildevinkel Effektive piksler Effektive piksler Digitalt speilreflekskamera Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter) Ca. 1,5 × objektivets brennvidde (Nikon DX format) 12,3 millioner

Bildesensor Bildesensor 23,6 × 15,8 mm CMOS sensor Piksler totalt 12,9 millioner Støyreduksjonssystem Rengjøring av bildesensor, referansedata for støvfjerning (Capture NX 2programvaren er nødvendig (ekstrautstyr)) Lagring Bildestørrelse (piksler) • • Filformat • • 4,288 × 2,848 (L) • 3,216 × 2,136 (M) 2,144 × 1,424 (S) NEF (RAW) JPEG: JPEG-Grunnlinje samsvarer med fin (ca. 1 : 4), normal (ca. 1 : 8) eller grunnleggende (ca. 1 : 16) kompresjon • NEF (RAW)+JPEG: Enkeltbilde lagres i både NEF (RAW)- og JPEG-format Kan velges mellom Standard, Nøytral, Levende, Monokrom, Landskap, Portrett; lagring for opptil ni egendefinerte Bildekontroller SD (Secure Digital) minnekort, SDHC-samsvarende DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Bildekontrollsystem Medier Filsystem

Søker Søker Motivdekning Forstørrelse Øyepunkt Diopterjustering Mattskive

Speilrefleks med pentagonprisme i øyehøyde Omtrent 96 % vannrett og 96 % loddrett Omtrent 0,94 × (50-mm f/1,4-objektiv på uendelig og –1,0 m–1) 19,5 mm (–1,0 m–1) –2–+1 m–1 Type B BriteView Clear Matte Mark II skjerm med fokusramme (rutenett for komposisjon kan vises) Refleksspeil Hurtigreturnerende Forhåndsvisning av Når knappen for forhåndsvisning av dybdefelt er trykket inn, stoppes dybdeskarphet objektivets blenderåpning ned til den verdien som brukeren har valgt (A og M modus) eller av kameraet (andre modus) Objektivblenderåpning Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert

n

267

Objektiv Kompatible objektiver • DX AF Nikkor-objektiver: Alle funksjoner støttes • AF Nikkor type G eller D: Alle funksjoner støttes (PC Micro-Nikkor støtter ikke alle funksjoner). IX-Nikkor-objektiver støttes ikke. • Andre AF Nikkor-objektiver: Alle funksjoner støttes unntatt 3Dfargematriselysmåling II. Objektiver for F3AF støttes ikke. • AI-P Nikkor: Alle funksjoner støttes unntatt 3D-fargematriselysmåling II. • Objektiver uten CPU: Autofokus støttes ikke. Kan brukes i eksponeringsmodus M, men eksponeringsmåleren fungerer ikke. Elektronisk avstandsmåler kan brukes hvis objektivet har en maksimal blenderåpning på f/5,6 eller raskere. Lukker Type Hastighet Hastighet for blitssynkronisering Utløser Utløsermodus Elektronisk styrt fokalplanlukker med loddrett bevegelse – 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, pære X= 1/200 s; synkroniserer med lukker på 1/200 s eller langsommere

1/4000

8 (enkeltramme), ! (kontinuerlig lav hastighet), 9 (kontinuerlig høy hastighet), $ (selvutløser), " (forsinket fjernkontroll), # (hurtigrespons) Bildematingsfrekvens 9 : Opp til 4,5 bps ! : 1 bps–4 bps Selvutløser Kan velges blant 2, 5, 10 og 20 s varighet TTL-lysmåling med en RGB-sensor på 420 felter • Matrise: 3D-fargematriselysmåling II (type G- og D-objektiver) fargematrisemåling II (andre CPU-objektiver) • Senterdominert: Vekt på 75% gitt til 6, 8 eller 10-mm sirkel midt i bildet • Punkt: Måler 3,5-mm sirkel (ca 2% av bildet) sentrert på valgt fokuspunkt • Matrisemåling eller sentrumsdominert måling: 0–20 EV • Punktlysmåling: 2–20 EV CPU Automodus (i Auto; j Auto (blits av)); scenemodus (k Portrett; l Landskap; n Nærbilde; m Sport; o Nattportrett); Programautomatikk med fleksiprogram (P), Lukkerprioritert automatikk (S), Blenderprioritert automatikk (A) Manuell (M): –5 til +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV 2 eller 3 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, 1 eller 2 EV 2 eller 3 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, 1 eller 2 EV 2 eller 3 bilder i trinn på 1, 2 eller 3 2 bilder Klarhet låst på oppdaget verdi med AE-L/AF-L-knapp

Eksponering Lysmåling Målemetode

Rekkevidde (ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C) Lysmålerkobling Modus

n

Eksponeringskompensasjon Alternativ eksponering Alternative blitsinnstillinger Alternativ hvitbalanse Alternativ eksponering med ADL Eksponeringslås

268

Eksponering ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks) Aktiv D-Lighting Fokus Autofokus

ISO 200 – 3200 i trinn på 1/3 EV. Kan også stilles til omtrent 0,3, 0,7 eller 1 EV (ISO 100 ekvivalent) under ISO 200 eller til omtrent 0,3, 0,7 eller 1 EV (ISO 6400 ekvivalent) over ISO 3200. Kan velges mellom Auto, Ekstra høy, Høy, Normal, Lav eller Av Nikon Multi-CAM 1000 autofokus modul med TTL fasedeteksjon, 11 fokuspunkter (inklusive en krysstype sensor) og fokuseringslys (rekkevidde ca. 0,5–3 m) –1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C) • Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C); automatisk valg AF-S/AF-C (AF-A); prediktiv folgefokus aktiveres automatisk i henhold til motivstatus i kon-tinuerlig AF • Manuell (M): Elektronisk avstandsmåler kan brukes Kan velges fra 11 fokuspunkter Enkeltpunkts, dynamisk, automatisk, 3D-følgefokus (11 punkter) Du kan låse fokus ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller ved å trykke på knappen AE-L/AF-L.

Deteksjonsområde Objektivservo

Fokuspunkt AF-søkefeltmodus Fokuslås

n

269

Blits Innebygd blits

i, k, n, o : Automatisk blits med automatisk heving P, S, A, M: Manuell heving med knapputløser Ledetall (m) ved 20 °C • Ved ISO 200: Ca. 17, 18 med manuell blits • Ved ISO 100: Ca. 12, 13 med manuell blits Blitskontroll • TTL: i-TTL balansert utfyllingsblits og standard i-TTL blits for digital SLR som bruker 420-segment RGB sensor er tilgjengelig med innebygd blits og SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-400 • Automatisk blenderåpning: Tilgjengelig med SB-900, SB-800 og CPUobjektiv • Automatikk uten TTL: Støttede blitsenheter inkluderer SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 og SB-22s • Rekkeviddeprioritert manuell: Tilgjengelig med SB-900, SB-800 Blitsmodus • i, k, n: Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks; utfyllingsblits og reduksjon av rød øyerefleks tilgjengelig med ekstra blitsenheter • o: Auto langsom synk., auto langsom synk. med rød øye-reduksjon; langsom synk. og langsom synk med rød øye-reduksjon tilgjengelig med valgfrie blitsenheter • l, m: Utfyllingsblits og reduksjon av rød øyerefleks tilgjengelig med ekstra blitsenheter • P, A: Utfyllingsblits, bakre forheng med langsom synk., auto langsom synk., langsom synk. med rød øye-reduksjon, rød øyereduksjon • S, M: Utfyllingsblits, bakgarding synk, reduksjon av rød øyerefleks Blitskompensasjon –3 – +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV Blits klar-indikator Lyser når innebygd blits eller en blitsenhet som SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX eller SB-50DX (ekstrautstyr) er helt oppladet; blinker i 3 s etter at blitsen er avfyrt med full effekt i i-TTL- eller automatisk blendermodus Tilbehørssko Standard ISO 518-kontakt med sikkerhetslås Nikon Creative Lighting Avansert trådlys belysning støttes med innebygd blits, SB-900, SB-800 System (CLS) eller SU-800 som fører og SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-R200 som fjerntstående; Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering og modelleringslys støttes med alle CLS-kompatible blitsenheter unntatt SB-400. Flash Color Information Communication (overføring av fargetemperaturinformasjon fra blitsen) og FV-lås støttes med alle CLSkompatible blitsenheter Hvitbalanse Hvitbalanse Automatisk (TTL-hvitbalanse med hovedbildesensor og RGB-sensor på 420 segmenter), 12 manuelle modus med finjustering, fargetemperaturinnstilling; forhåndsinnstilt hvitbalanse; alternativ hvitbalanse

n

Levende visning AF modus Autofokus

Ansiktsprioritering, bredt søkefelt, normalt søkefelt Kontrastoppdag AF hvor som helst i bildet (kameraet velger fokuspunkt automatisk når ansiktsprioritert AF er valgt)

270

Film Bildestørrelse (piksler) • 1 280 × 720/24 fps • 320 × 216/24 fps Filformat AVI Komprimering Bevegelse-JPEG Skjerm Skjerm Avspilling Avspilling

• 640 × 424/24 fps

3", ca. 920 k-punkt (VGA), lav-temperatur polysilikon TFT LCD med 170° visningsvinkel, ca. 100 % rammedekning og lysstyrkejustering Avspilling i full skjerm og miniatyr (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med avspillingszoom, filmavspilling, Pictmotion, lysbildefremvisning, histogramvisning, høylys, automatisk bilderotering og bildekommentar (opp til 36 tegn) Hi-Speed USB Velg NTSC eller PAL bilder kan vises på en ekstern enhet mens kameraskjermen er på Type C HDMI tilkoblingsenhet; Kameraskjerm slås av når HDMI-kabelen er koplet til. Fjernstyringskabel: MC-DC2 (ekstrautstyr) GPS-enhet: GP-1 (ekstrautstyr) Kinesisk (forenklet og tradisjonell), dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk

Grensesnitt USB Videosignal ut HDMI-utgang Terminal for tilbehør Språk som støttes Språk som støttes

n

271

Strømkilde Batteri Batteripakke

Strømadapter Stativhull Stativhull Dimensjoner/vekt Dimensjoner (B × H × D) Vekt

Ett oppladbart EN-EL3e li-ionbatteri MB-D80 multi-power batteripakke (ekstrautstyr) med ett eller to oppladbare Nikon EN-EL3e batterier eller seks AA-alkaliske, NiMH, litium, eller nikkelmangan batterier; AA-batterier (ekstrautstyr); MS-D200 batteriholder (ekstrautstyr) er påkrevet ved bruk av AA-batterier. Strømadapter EH-5a eller EH-5 (ekstrautstyr)
1/4"

(ISO 1222)

Ca. 132 × 103 × 77 mm Ca. 620 g uten batteri, minnekort, kamerahusdeksel eller monitordeksel

Bruksforhold Temperatur 0–40 °C Luftfuktighet Under 85% (ingen kondens) • Hvis ikke noe annet er oppgitt, gjelder alle tallene for et kamera med et helt oppladet batteri ved en temperatur på 20 °C. • Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne håndboken. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne håndboken. Hurtiglader MH-18a Nominell inngangsspenning Nominell utgangsspenning Støttede batterier Ladetid Brukstemperatur Dimensjoner (B × H × D) Kabellengde Vekt

AC 100–240 V (50/60 Hz) DC 8,4 V / 900 mA Oppladbart Nikon EN-EL3e Li-ion-batteri Ca. 2 timer og 15 minutter når batteriet er helt utladet 0–40 °C Ca. 90 × 35 × 58 mm Ca. 1800 mm Ca. 80 g utenom strømledningen

EN-EL3e oppladbart li-ion-batteri Type Oppladbart litiumionbatteri Nominell kapasitet 7,4 V/1500 mAh Dimensjoner Ca. 39,5 × 56 × 21 mm (B × H × D) Vekt Ca. 80 g uten batteripoldeksel

n

272

AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR objektiv Type G-type AF-S DX Zoom-NIKKOR VR objektiv med innebygd CPU og Nikon bajonettfatning Kameraer som støttes Nikon digitale SLR kameraer (DX format) Brennvidde 18–105 mm Maksimal f/3,5–5,6 blenderåpning Konstruksjon 15 elementer i 11 grupper (inklusive 1 ED glasselement og 1 ikke-sfærisk element) Bildevinkel 76°–15° 20 ´ Brennviddeskala (mm) 18, 24, 35, 50, 75, 105 Avstandsinformasjon Effekt til kamera Zoomkontroll Zoom justert ved å dreie på separat zoomring Fokusering Autofokus med Silent Wave-motor; manuell fokus; manuell fokus støttet A-M-bryter er stilt på A eller M. Fokus kan justeres ved å dreie objektivets fokusring etter at fokus er låst i enkeltservo autofokus. Ikke bruk fokusringen mens kameraet fokuserer. Vibrasjonsreduksjon Objektivskiftemetode ved hjelp av talespolemotorer (VCMs) Nærmeste fokusavstand 0,45 m ved alle zoominnstillinger Blender Syvblads blendermekanisme med avrundede blad og helt automatisk blenderåpning Blenderrekkevidde f/3,5–22 ved 18 mm; f/5,6–38 ved 105 mm Lysmåling Maksimal blenderåpning Filterdiameter 67 mm (P=0,75 mm) Dimensjoner Ca. 76 mm diameter × 89 mm/3,0 × 3,5" (fra overflaten av bajonettmonteringen til enden av objektivet) Vekt Ca. 420 g Objektivkappe HB-32 (ekstrautstyr; festes som vist nedenfor)

q w

n
Følgende tilbehør kan ikke brukes: telekonvertere (alle typer), PK automatiske utforingsringer (alle typer), K-ringer (alle typer), BR-4 automatiske ringer, belgtilbehør (alle typer) og SX-1 festeringer. Annet tilbehør kan også være inkompatibelt. Se tilbehørshåndboken for nærmere detaljer.

273

❚❚ Standarder som støttes
• DCF versjon 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) er en standard som i utstrakt grad brukes i produksjonen av digitale kameraer for å sikre kompatibilitet blant forskjellige kameramerker. • DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) er en bransjestandard som muliggjør utskrift av bilder fra utskriftsordrer lagret på minnekortet. • Exif versjon 2.21: D90 støtter Exif (Exchangeable Image File Format for digitale stillkameraer) versjon 2.21, en standard der informasjon som er lagret med bildene brukes for optimal fargegjengivelse når bildene skrives ut på Exif-samsvarende skrivere. • PictBridge: En standard som er utviklet i samarbeid med bransjene for digitale kameraer og skrivere. Den gjør det mulig å skrive ut bilder direkte på en skriver uten å overføre dem til en datamaskin først. • HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for multimediagrensesnitt som brukes i forbrukerelektronikk og AV-enheter som kan overføre audiovisuelle data og kontrollsignaler til HDMI-overensstemmende enheter via en enkelt kabelforbindelse.

n

274

Batterilevetid Antallet bilder du kan ta med helt oppladede batterier, varierer i henhold til tilstanden til batteriet, temperatur og hvordan kameraet brukes. Når det gjelder AA-batterier kan kapasiteten også variere med hvilken produsent som leverer produktet og oppbevaringsforholdene, og noen batterier kan ikke brukes. Prøvetall for kameraet og MBD80 multi-power batteripakke (ekstrautstyr) finnes nedenfor. • CIPA standard 1 Et EN-EL3e batteri (kamera): Ca. 850 bilder Et EN-EL3e batteri (MB-D80): Ca. 850 bilder To EN-EL3e batterier (MB-D80): Ca. 1700 bilder seks AA batterier (MB-D80): Ca. 600 bilder • Nikon standard 2 Et EN-EL3e batteri (kamera): Ca. 4200 bilder Et EN-EL3e batteri (MB-D80): Ca. 4200 bilder To EN-EL3e batterier (MB-D80): Ca. 8400 bilder seks AA batterier (MB-D80): Ca. 1900 bilder 1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR-objektiv under følgende testforhold: objektivet satt fra uendelig til minimumsavstand og ett bilde tatt ved standardinnstillinger én gang hvert 30. sekund; etter at bildet er tatt, skrus skjermen på i 4 sekunder; kontrolløren venter til eksponeringsmålerne skrus av etter at skjermen er skrudd av; blitsen avfyrt ved full effekt én gang for annenhvert bilde. Levende visning er ikke brukt. 2 Målt ved 20 °C med et AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR-objektiv under følgende testforhold: utløsermodus satt til 9, autofokusmodus satt til AF-C, bildekvalitet satt til JPEG basic (grunnleggende JPEG), bildestørrelse satt til M (medium), hvitbalanse satt til A, ISO-følsomhet satt til ISO 200, lukkerhastighet 1/250 s, fokus stilt fra uendelig til minimumsavstand tre ganger etter at eksponeringsmålerne har vært på i 3 sekunder; seks bilder ble deretter tatt i serie og skjermen slått på i 4 sekunder og deretter slått av; syklusen ble gjentatt etter at eksponeringsmålerne var slått av. Batteriets levetid kan reduseres når du: • Bruker skjermen • Holder utløseren halvveis inne • Fokuserer gjentatte ganger med autofokus • Ta NEF (RAW) bilder • Bruker lange lukkertider • Bruke VR-modus (vibrasjonsreduksjon) med VR-objektiver Slik sikrer du at du får mest mulig ut av de oppladbare Nikon EN-EL3e-batteriene: • Hold batterikontaktene rene. Tilsmussede kontakter kan redusere ytelsen til batteriet. • Bruk batteriene umiddelbart etter at de er oppladet. Batterier utlades over tid hvis du ikke bruker dem.

D

n

275

Indeks
Menyelementer og -innstillinger på kameraskjermen er vist med fet skrift.
Symboler
D Bryter, 196 i (Automodus), 34 j (Auto (blits av) modus), 34 k (Portrett), 41 l (Landskap), 41 n (Nærbilde), 42 m (Sport), 42 o (Nattportrett), 42 P (Programautomatikk), 80 S (Lukkerprioritert automatikk), 81 A (Blenderprioritert automatikk), 82 M Manuell), 83 U (fleksibelt program), 80 8 (Enkeltbilde), 64 ! (Kontinuerlig lav hastighet), 64, 65 !Kontinuerlig lav hastighet, 182 9 (Kontinuerlig høy hastighet), 64, 65 $ (Selvutløser), 66, 179 # (Fjernkontroll), 68 a (Levende visning), 43 a (Matrix), 87 Z (Senterdominert), 87 b (Punkt), 87 N (blits klar-indikator), 9, 40 r (FV-lås), 198 M (Alternativ eksponeringsindikator), 92 M (Alternativ indikator), 191, 193 D (Hvitbalanse), 95 W (Alternativ hvitbalanse), 191 L (Manuelt forvalg), 100 E (Eksponeringskompensasjon), 90 7 (Blitskompensasjon), 91 B (Indikator for "Klokke ikke stilt"), 28 3 ("Pipesignal" indikator), 180 dynamisk, 173 dynamisk område, 56 enkeltpunkt, 56, 173 AF-søkefeltmodus, 173 Aktiv D-Lighting, 119 Aktiv mappe, 169 Alternativ eksponering, 92, 191, 195 Alternative eksponeringer, 92, 191, 193 Aktiv D-Lighting, 193 Blits, 92 Eksponering, 92 Hvitbalanse, 191 Alternative eksponeringer innstilt, 191 AE og blits, 191 Alternativ eksponering med ADL, 193 Bare AE, 191 Bare blits, 191 Alternative eksponeringer innstilt) Alternativ hvitbalanse, 191 A-M-bryter, 25 Angi bildekontroll, 109 Landskap, 109 Livlig, 109 Monokrom, 109 Filtereffekter, 111, 112 Toning, 111, 112 Nøytral, 109 Portrett, 109 Standard, 109 Audiovideo-kabel, 146 Autofokus, 54, 55, 57 Automatisk, 173 Automatisk bilderotering, 205 Automatisk felt, 36 Automatisk FP-følsomhet, 195 Automatisk ISOfølsomhetskontroll, 166 Maks. følsomhet, 166 Minste lukkertid, 166 Automatisk utkopling av lysmåler, 35 Automatisk utkopling av lysmåler), 179 Automatiske alternativer, 92 Automatiske eksponeringer, 193 Automåler av, 179 Avspilling, 48, 128 full skjerm, 128 informasjon, 129, 163 kalender, 136 Lysbildefremvisning, 143 mappe, 162 Meny, 160 Miniatyr, 135 Pictmotion, 141 zoom, 138 Avspillingsmappe, 162

B
Bakgrunnsbelysning, 8, 183 Batteri, 22, 23, 34, 184, 208 lading, 22 -pakke, 184, 208, 239 Batteriinformasjon, 208 Batteritype MB-D80, 184 Beskjær, 213 Beskytte fotografier, 139 Bildefil, 274 Bildeinformasjon, 129, 163 Bildekommentar, 205 Bildekontroller, 108 Bildekvalitet, 62 Bildeoverlapping, 218 Bildestørrelse, 63 Bildevinkel, 228 Bildevisning, 163 B-innstilling, 85 Blå, 97 Blenderåpning, 79 maksimal, 60 minimal, 26, 78 Blenderprioritert automatikk, 82 Blinkevarsel, 183 Blits, 40, 70, 71, 233 Alternative eksponeringer, 92 forhåndsblits, 233 Funksjon, 71, 185 Innstillingslys, 191 klar-indikator, 198, 237 kompensasjon, 91 Kontakt for blitssynkronisering, 238 Område, 266 styring, 233, 265 i-TTL balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer, 265 standard i-TTL balansert blits for digitale speilreflekskameraer, 265 synkroniseringshastighet, 185 Blitsenhet (ekstrautstyr), 185 Blitskontroll for innebygd blits, 185 Repeterende blits, 187 Styring av hovedblits, 188 Blitskontroll for innebygd blits) Manuell, 187 Brennvidde, 228 Brennviddeskala, 25

Tall
3D-fargematrisemåling II, 87 3D-følging, 173 420-segment RGB-sensor, 87

A
AE-L, 88 AE-L, 200 AE-L/AF-L for MB-D80, 176 AE-L/AF-L -knapp, 88 AE-L/AF-L-knapp, 200 AF, 54–56 AF punktbelysning, 175 AF-feltmodus automatisk felt, 36 AF-hjelpelys, 38, 174 AF-søkefeltmodus, 57, 173 3D-følgefokus (11 punkter), 56, 173 Automatisk, 173

C
Camera Control Pro 2, 148, 240 CLS, 233 CPU-kontakter, 228 CPU-objektiv, 26, 229

276

Creative Lighting System, 233

D
Datamaskin, 148 Dato og klokkeslett, 27, 204 DCF versjon 2.0, 167, 274 Digital Print Order Format, 274 Diopter, 32, 239 Direkte sammenligning, 223 Direkte visning, 176 Direkte visning autofokus, 176 Ansiktsprioritet, 176 Bredt søkefelt, 176 Normalt søkefelt, 176 Display for opptaksinformasjon, 10, 183 D-Lighting, 212 DPOF, 150, 153, 157, 274 Dybdeskarphet, 82 dynamisk, 173 dynamisk område, 56

E
Egendefinerte innstillinger, 171 Eksponering, 79, 88, 90 Funksjon, 78 Blenderprioritert automatikk, 82 Lukkerprioritert automatikk, 81 Manuell, 83 Programautomatikk, 80 lås, 88 målere, 178 program, 263 Eksponeringskompensasjon, 90, 177 Enkel eksponeringskompensasjon, 177 enkeltpunkt, 56, 173 EV-trinn for eksponeringskontroll, 177 Exif versjon 2.21, 167, 274

Fjernkontrollens forsinkelse, 180 Fjernkontrollkabel, 85, 241 Fleksiprogram, 80 Fn-knapp, 197, 198 f-nummer, 82, 228 Fokus, 54, 55, 57, 59 Autofokus, 54, 55, 57 elektronisk avstandsmåler, 60, 229 følging, 56, 173 3D, 56, 173 Funksjon, 54 Autovalg, 36, 54 enkeltbilde-AF, 54 kontinuerlig AF, 54 velger, 54, 59 indikator, 38, 57, 60 lås, 57 Manuell fokus, 59 punkt, 45, 54, 57, 173, 174, 175 Fokuseringslys, 231 Fokusindikator, 38, 57, 60 Fokusplanmerke, 60 Format, 202 Format digital utskriftsbestilling, 153 Format for digital utskriftsbestilling, 157 Format for digital utskriftsordre, 150 Formater minnekort, 202 Formatere, 30 Forsinkelse for skjerm av, 180 Fortegningskontroll, 222 Følsomhet, 74, 166 FV-lås, 198

hvitbalanse, 191

I
Ikke minnekort?, 201 Image Dust Off referansebilde, 206 Indeksutskrift, 156 Informasjon, 129, 163 Innebygd fokuseringslys), 174 Instillingslys, 191 ISO-følsomhet, 74, 166 ISO-følsomhet, 74 ISO-visning og -justering, 181 i-TTL, 188, 233, 265

J
JPEG, 61, 62 JPEG fin, 62 JPEG grunnleggende, 62 JPEG normal, 36, 62 justering, 32

K
Kalender, 136 Kamerahusdeksel, 3, 25, 240 Klokke, 27, 204 Batteri, 28, 204 Knapp for forhåndsvisning av dybdeskarphet, 82, 191 Knapp for ISO-følsomhet, 166 Kontrollpanel, 7 Korreksjon av rød øyerefleks, 212

L
L (Bildestørrelse), 36, 63 L (Følsomhet), 74 Lang Eksp. NR, 167 Langtids eksponering med fjernkontroll, 85 Lås opp speilet for rengjøring, 246 LCD, 8, 183, 202 LCD-lys, 183 LCD-lysstyrke, 202 Levende visning, 43, 50 Lite bilde, 216 Lukkerprioritert automatikk, 81 Lukkertid for blits, 185 Lysbildefremvisning, 143 Bildeintervall, 143 Lysmåling matrise, 87 Punkt, 87 Senterdominert, 87

G
GPS, 124, 133, 241 Data, 133 tilkobling, 124 GPS, 124 Grønn, 97 Gul, 97, 216

F
Fargebalanse, 216 Fargerom, 167 Adobe RGB, 167 sRGB, 167 Fargetemperatur, 99 Fastvareversjon, 208 Filinformasjon, 129 Filmer, 50 Filminnstillinger, 170 Kvalitet, 170 Lyd, 170 Filnummersekvens, 182 Filtereffekter, 215 Forsterker blått, 215 Forsterker grønt, 215 Forsterker rødt, 215 Himmellys, 215 Stjernefilter, 215 Varmt filter, 215 Finjuster optimal eksponering, 178 Fiskeøye, 222 Fjernkontroll, 64, 68, 241

H
H (Følsomhet), 74 Håndter bildekontroll, 113 HDMI, 147, 203, 274 HDMI, 203 Help, 21 Help (Hjelp), 18 High definition, 147, 203, 274 Histogram, 130, 163 Hurtinginnstillingsvisning, 12 Hvitbalanse, 95, 191 Alternative eksponeringer, 191 Manuell forhåndsinnstilling, 95 Hvitbalanse, 95 Auto, 95 Blits, 95 Direkte sollys, 95 Fluorescerende, 95 Glødelampe, 95 Manuell forhåndsinnstilling, 95, 100 Overskyet, 95 Skygge, 95 Velg fargetemperatur, 95, 99

M
M (Bildestørrelse), 63 Magenta, 97, 216 Manual (Manuell), 59 Manuell, 45, 83 Manuell fokus, 45, 59 Manuell forhåndsinnstilling, 100 Markeringer, 131, 163 matrise, 87 Mattskive, 267 Måleområde for sentrumsdominert lysmåling, 9, 178 MB-D80, 184, 208, 239

277

Menyelementer og -innstillinger på kameraskjermen er vist med fet skrift.
Midtre fokuspunkt, 174 Min meny, 224 Fjern elementer, 225 Legg til elementer, 225 Ordne elementer, 226 Miniatyr, 135 Minnebuffer, 38, 64 Minnekort, 29, 202, 242 formatere, 30, 202 kapasiteten til, 262 Mired, 98 Monokrom, 214 Blåkopi, 214 Sepia, 214 Svart-hvitt, 214 Multieksponeringer, 121

R
Rask retusjering, 221 Reduksjon av rød øyerefleks, 71 Rekkefølge for alternative eksponeringer, 195 Rengjøre bildebrikken, 244 Rette opp, 221 RGB, 130, 167 RGB-histogram, 130 Roter høyt, 163 Rutenett for søker, 181

Tilordne FUNC-knapp, 197 Tilpass kommandohjulene, 201 TV-apparat, 146

U
USB, 149, 151 -kabel, 149, 151 UTC, 27, 124, 133 Utløser, 66 Utløser AE-L, 179 Utløserforsinkelse, 183 Utløserknapp, 38, 39, 57, 88, 179 halvveis trykt inn, 38, 88 Utløsermodus, 64 Enkeltbilde, 64 forsinket fjernkontroll, 68 Hurtigsvar-fjernkontroll, 68 kontinuerlig, 64, 65 kontinuerlig høy hastighet, 64, 65 kontinuerlig lav hastighet, 64, 65 lav hastighet, 182 selvutløser, 66 Utskriftsbestilling (DPOF), 150

S
S (Bildestørrelse), 63 Selvutløser, 179 Serie, 122 Skjerm, 5, 43, 128, 202 deksel, 17 Skjermtips, 182 Skjul bilde, 162 Skriv ut (DPOF), 153 Ramme, 155 Sidestørrelse, 155 Start utskriften, 155 Tidsstempel, 155 Skriv ut utvalg, 153 Ramme, 155 Sidestørrelse, 155 Start utskriften, 155 Tidsstempel, 155 Skrive ut, 150 Slå, 27 Slett, 49, 140, 162 alle bilder, 162 gjeldende bilde, 49, 140 valgte bilder, 162 Slett, 162 Alle, 162 Valgte, 162 Velg dato, 162 Slow sync, 71 Sommertid, 27, 204 Søker, 9, 32, 66, 267 Fokus, 32, 59 okular-kopp, 17 okularlokk, 66 Søker, 32, 66 Speil, 4, 246 hev speil for rengjøring, 246 Språk, 27, 204 Standardinnstillinger, 75, 172, 260 gjenopprette, 75, 172 Størrelse, 63 Strømadapter, 239 Synkronisering på bakre lukkergardin, 71 Synkronisering på fremre lukkergardin, 71

N
NEF, 62 NEF (RAW), 62, 148, 220 NEF (RAW) behandling, 220 Nikon Transfer, 148, 149 NR Støyreduksjon ved høy ISO, 168 Nullstill, 75, 260 Nullstille, 172 Nullstille egendefinerte innstillinger, 172 Nullstilling med to knapper, 75 Nye innstillinger, 224

V
Varsel i søkeren, 181 Verdenstid, 27, 204 Dato og klokkeslett, 27, 204 Datoformat, 28, 204 Sommertid, 27, 204 Tidssone, 27, 204 Vibrasjonsreduksjon, 26 Video, 146, 203 Funksjon, 203 -kabel, 146 Videostandard, 203 ViewNX, 148 Visning av analog eksponeringsverdi, 84 Visningsmodus, 163

O
Objektiv, 25, 26, 228 CPU, 26, 229 deksel, 25 deksel, bakre, 25 fokusmodusbryter, 25 fokusring, 25 kompatibel, 228 montere, 25 objektiver uten CPU, 230 ta av, 26 tilkoblingsmarkering, 25 type D, 228 type G, 228 VR-bryter, 25 Objektivfatning, 3, 60 OK-knapp (opptaksmodus), 196 Omvendte Indikatorer, 201 Oppsettmeny, 202 Opptaksdata, 131, 132 Opptakshastighet for CL-modus, 182 Opptaksmenyen, 165 Overlapping av fokuspunkt, 175 Oversiktsdata, 134

W
WB, 95

P
PictBridge, 150, 274 Pictmotion, 141 Pipesignal, 180 Programautomatikk, 80 Punkt, 87

T
Tilbehør, 239 Tilkoblingsmarkering, 25 Tilordne AE-L/AF-L-knapp, 200

278

Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser) uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.

Trykt i Europa SB8H01(1A)

© 2008 Nikon Corporation

6MB0301A-01