 Atmosfera este invelisul de aer sau alte gaze al Pamantului.

 Compoziția atmosferei s-a schimbat de-a lungul celor

aproximativ 2,5 - 2,8 miliarde de ani de când există, de la o atmosfera primitiva la cea actuală, trecând prin mai multe faze intermediare, în decursul cărora ea și-a schimbat nu numai compoziția chimică, dar și alte caracteristici precum densitate,grosime, transparenta și altele.  La limita inferioara a atmosferei aerul patrunde in scoarta prin pori, fisuri , crapaturi, excavatii, pana la adancimi ce variaza de la cateva zeci de metri la cateva sute de metri.  Atmosfera nu are o limita superioara bine definita . Se accepta intervalul de la 3000 km la 10 000 km ca facand trecere spre spatiul interplanetar.

Alcatuirea atmosferei
 Atmosfera este alcatuita din diferite gaze, apa in stare de

vapori si aerosoli(cenusi vulcanice,saruri,pulberi etc.). In cadrul ei se separa in functie de alcatuire:  homosfera, pana la altitudini de 90-100km, este omogena in privinta amestecului de gaze, ponderea cea mai mare ca volum o are azotul(78,09%) si oxigenul(20,95%),la care se aduaga in ordine argonul (0,93%), dioxidul de carbon neonul etc.

 Heterosfera, se afla intre 100 si 750 km, este rarefiata,

alcatuita din azot , oxigen si heliu, in stare atomica.  Exosfera se afla la inaltimi mai mari de 750 km fiind extrem de rarefiata; prin ea se face treptat trecerea spre vidul interplanetar, in care mai sunt atomi de heliu si de hidrogen.

Structura atmosferei
 Atmosfera este diferentiata in mai multe subinvelisuri in

functie de ponderea gazelor si de modul de evolutie al temperaturii si presiunii.  Troposfera este invelisul aflat la suprafata Pamantului ; in cadrul sau se desfasoara interactiunile cu celelalte invelisuri tereste ( apa ,relieful,solul,vietuitoarele ), precum si totalitatea activitatilor omului ; concentreaza peste 80% din masa atmosferei , dar si cea mai mare parte a vaporilor de apa si a pulberilor atomosferice.

 Stratosfera se extinde de la nivelul tropopauzei pana la
circa 50 km inaltime. Pana la o altitudine de 20-25 km , temperaturile se mentin la -50 , -55 °C , de unde incep sa creasca , ajungand spre limita superioara a stratosferei , numita stratopauza , chiar la valori pozitive de pana la 20°C.  Mezosfera se desfasoara intre 50 si 85 km si este caracterizata printr-un aer extrem de rarefiat si prin scaderea rapida a temperaturii , care atuinge -90°C spre limita superioara , numita mezopauza .  Termosfera este invelisul exterior , care se extinde pana la 400-800 km , si este caracterizata printr-o rarefiere extrema a aerului.Moleculele rare de gaze sunt disociate in atomi de radiatiile ultraviolete si ca urmare temperaturile cred, ajungand la 1000°C spre partea superioara .

SFARSIT !