You are on page 1of 5

Šibenik: nakon 111 godina sa 150 kg eksploziva promijenjena je vizura slavnog Krešimirovog grada

advance.hr vrijeme objave: Petak - 09. Ožujak 2012 | 09:01 ( 23 ) podijeli 29

Šibenik: nakon 111 godina sa 150 kg eksploziva promijenjena je vizura slavnog Krešimirovog grada advance.hr vrijeme( 23 ) podijeli 29 O d jučer poslijepodne, dana 8.ožujka 2012. nakon 17 sati, Šibenik više nikada nećemo sresti s jednim, više od stoljeća starim, znakom raspoznavanja - bivšom dočasničkom školom i vojarnom Kuline , sagrađenom daleke 1901. godine na poluotoku Mandalina nadomak grada. Kako javlja Šibenik News, od jučer poslijepodne promijenjena je vizura Šibenika. " id="pdf-obj-0-10" src="pdf-obj-0-10.jpg">

Od jučer poslijepodne, dana 8.ožujka 2012. nakon 17 sati, Šibenik više nikada nećemo sresti s jednim, više od stoljeća starim, znakom raspoznavanja - bivšom dočasničkom školom i vojarnom Kuline, sagrađenom daleke 1901. godine na poluotoku Mandalina nadomak grada.

Šibenik: nakon 111 godina sa 150 kg eksploziva promijenjena je vizura slavnog Krešimirovog grada advance.hr vrijeme( 23 ) podijeli 29 O d jučer poslijepodne, dana 8.ožujka 2012. nakon 17 sati, Šibenik više nikada nećemo sresti s jednim, više od stoljeća starim, znakom raspoznavanja - bivšom dočasničkom školom i vojarnom Kuline , sagrađenom daleke 1901. godine na poluotoku Mandalina nadomak grada. Kako javlja Šibenik News, od jučer poslijepodne promijenjena je vizura Šibenika. " id="pdf-obj-0-17" src="pdf-obj-0-17.jpg">

Kako javlja Šibenik News, od jučer poslijepodne promijenjena je vizura Šibenika.

Zgrada dočasničke pomorske škole na Mandalini (na slikama gore) koja je 111 godina bila jedan odg radn j u moderno g hotela u koji novac ulaže turska korporacija Dogus grupa . I ako nije bila zaštićeni povijesni spomenik njezin nestanak znači i nestanak dijela višestoljetne šibenske pomorske povijesti. Sada već bivša zgrada na Mandalini izgrađena je 1901. godina za potrebe škole koja je do tada djelovala u ratnom drvenom brodu „Schwrzenberg“ koji je bio na mrtvom vezu uz južnu obalu poluotoka Mandaline. " id="pdf-obj-1-2" src="pdf-obj-1-2.jpg">

Zgrada dočasničke pomorske škole na Mandalini (na slikama gore) koja je 111 godina bila jedan od znakova prepoznavanja Šibenika srušena je jučer oko 17 sati kako bi se pripremio teren za gradnju modernog hotela u koji novac ulaže turska korporacija Dogus grupa.

Zgrada dočasničke pomorske škole na Mandalini (na slikama gore) koja je 111 godina bila jedan odg radn j u moderno g hotela u koji novac ulaže turska korporacija Dogus grupa . I ako nije bila zaštićeni povijesni spomenik njezin nestanak znači i nestanak dijela višestoljetne šibenske pomorske povijesti. Sada već bivša zgrada na Mandalini izgrađena je 1901. godina za potrebe škole koja je do tada djelovala u ratnom drvenom brodu „Schwrzenberg“ koji je bio na mrtvom vezu uz južnu obalu poluotoka Mandaline. " id="pdf-obj-1-15" src="pdf-obj-1-15.jpg">

Iako nije bila zaštićeni povijesni spomenik njezin nestanak znači i nestanak dijela višestoljetne šibenske pomorske povijesti. Sada već bivša zgrada na Mandalini izgrađena je 1901. godina za potrebe škole koja je do tada djelovala u ratnom drvenom brodu „Schwrzenberg“ koji je bio na mrtvom vezu uz južnu obalu poluotoka Mandaline.

Tu su bili i drugi brodovi koji su služili za obuku poput „Kasier Maxa“. Neki od njih sudjelovali u znamenitoj Viškoj bici 1866. godine. Zgrada je podignuta na zemljištu kojeg je, želeći da grad napreduje, 1890. godine za potrebe izgradnje vojne baze Austro – Ugarskoj darovao legendarni Ante vitez Šupuk, prvi Hrvat gradonačelnik Šibenika. Ljudi koji su se tu školovali plovili su svim morima svijeta, a zbog svog znanja i stručnosti bili su cijenjeni i traženi. Izobrazba telegrafista i kormilara bila na je na posebno visokoj razini .. Poluotok Mandalina i prostor Kulina dijelovi su slabo istražene povijesti Šibenika i Europe. Uz Pulu i Boku Kotorsku Šibenska luka bila je jedna od tri najvažnije ratne luke austrijske

mornarice. Palo je u zaborav da je tu bila smještena glavna prislušna stanica za nadzor svih telefona koja je djelovala praktično do Domovinskog rata. Dočasnička škola imala je planetarij sa simulacijom noćnog neba. Tu se nalazila i geofizička istraživačka postaja.

Iako je zgrada dočasničke škole bila stožerni spomenik pomorske povijesti i tradicije Šibenika ona nije bila zaštićena i nije imala status spomenika. No, mnogi ozbiljni stručnjaci za očuvanje baštine upozoravali su već odavno da bi to bilo nužno i da će njeno rušenje biti veliki gubitak za Šibenik.

"Ako se ukloni zgrada na Kulinama bit će nepovratno uklonjeni važan dio šibenske povijesti i bogata šibenska pomorska tradicija" - upozoravao je 2008. godine povjesničar Joško Zaninović, ravnatelj Gradskog muzeja Drniš. Dočasnička škola na Mandalini bila je preteča suvremenih europskih pomorskih škola i akademija. Mnogi njeni polaznici postali su učitelji i predavači na pomorskim fakultetima i

sveučilištima diljem svijeta. Kada govorimo o njoj govorimo o dragocjenom spomeniku pomorske tradicije Šibenika, Hrvatske i Europe. Na žalost o tradiciji koja nije dovoljno izučena, o kojoj nismo na pravi način brinuli i koja polako, ali sigurno nestaje. Bilo je razmišljanja da ta zgrada postane šibenski pomorski muzej ali za takve ideje nije bilo ni sluha ni volje. Neki povjesničari i posebno arhitekti smatrali su pa i zahtijevali da je bezuvjetno treba zaštititi i sačuvati jer je ona postala jednim od zaštitnih znakova Šibenika i svjedok njegove burne i bogate prošlosti. Smatralo se da bi trebalo pronaći modele njene interpolacije u nove objekte i sadržaje. Takvih dragocjenih spomenika poput zgrade na Kulinama, danas je na žalost sve manje jer nema volje da ih se sačuva ni želje da se shvati njihova golema povijesna i tradicijska vrijednost.

VIDEO: Na dan 8.ožujak 2012.u 17:20 minuta srušena je zgrada nekadašnje dočasničke pomorske škole na Kulinama u Mandalini.

U tisuću bušotina bilo je postavljeno 150 kilograma eksploziva koji su u 17.20 sati detonirani u sedam sljedova s tisuću detonatora unutar samo jedne sekunde.

sveučilištima diljem svijeta. Kada govorimo o njoj govorimo o dragocjenom spomeniku pomorske tradicije Šibenika, Hrvatske ij edova s tisuću detonatora unutar samo j edne sekunde. E ksplozija je uznemirila mnoštvo ptica koje su izgubile dom u krošnjama stoljetnih stabala. Kako podsjeća Šibenik News, Grad Šibenik i Nautički centar Prgin ( NCP ) u kolovozu 2007. potpisali su Ugovor o realizaciji greenfield mega turističkog projekta "Hotel Šibenik" i Ugovor o pravu građenja na 56.000 četvornih metara na poluotoku Mandalini gdje se nalazi vojarna Kuline koja je prenesena u vlasništvo gradske uprave. Riječ je o 50-godišnjoj koncesiji na prostor, a u sastavu turističkog kompleksa trebao bi biti izgrađen hotel s pet i hotel s četiri zvjezdice, te sadržaji za razne izvanpansionske usluge, u što bi, po Ugovoru, trebalo biti uloženo 53,5 milijuna eura. NCP jer u taj posao ušao s partnerom iz Turske kojemu je u međuvremenu prodao svoj dio u poduzeću tako da je sada jedini investitor turska korporacija Dogus grupa . http://mok.hr/biznis/sibenik/gotov-prijedlog-aneksa-ugovora-za-projekt-hotel-sibenik " id="pdf-obj-3-12" src="pdf-obj-3-12.jpg">

Eksplozija je uznemirila mnoštvo ptica koje su izgubile dom u krošnjama stoljetnih stabala.

Kako podsjeća Šibenik News, Grad Šibenik i Nautički centar Prgin ( NCP ) u kolovozu 2007. potpisali su Ugovor o realizaciji greenfield mega turističkog projekta "Hotel Šibenik" i Ugovor o pravu građenja na 56.000 četvornih metara na poluotoku Mandalini gdje se nalazi vojarna Kuline koja je prenesena u vlasništvo gradske uprave. Riječ je o 50-godišnjoj koncesiji na prostor, a u sastavu turističkog kompleksa trebao bi biti izgrađen hotel s pet i hotel s četiri zvjezdice, te sadržaji za razne izvanpansionske usluge, u što bi, po Ugovoru, trebalo biti uloženo 53,5 milijuna eura. NCP jer u taj posao ušao s partnerom iz Turske kojemu je u međuvremenu prodao svoj dio u poduzeću tako da je sada jedini investitor turska korporacija Dogus grupa.http://mok.hr/biznis/sibenik/gotov-prijedlog-aneksa-ugovora-za-projekt-hotel-sibenik

Na web stranicama promotivna kampanja je već započela - Tourism - Croatia - Sibenik:

mega yacht marina opening soon ...