MANAGEMENT DE PROIECT

CURS 7: Pregătirea derulării proiectului
Partea III

Titular curs: prof. dr. ing. Mircea Covrig as. ing. Cristina Gheorghe An universitar 2007- 2008, Semestrul I

6.2 Planul proiectului (planul de lucru)

 

documentul care prezintă activităţile unui proiect, ordonate în timp are la bază documentul “Lista activităţilor” pentru ordonarea în timp a activităţilor, în funcţie de relaţiile logice dintre acestea, se folosesc metode de reprezentare grafică şi anume: A. metoda planificării calendaristice - diagrama temporală (diagrama GANTT) B. metoda analizei de reţea B1. diagrama orientată pe evenimente B2. diagrama orientată pe activităţi

Metoda planificării calendaristice  instrumentul metodei calendaristice .A.permite determinarea directă a timpului minim de execuţie al proiectului (Tmp) Tmp este egal cu timpul de terminare al ultimei activităţi derulată în timp  .diagrama temporară (diagrama Gantt) diagrama temporară reprezentare vizuală în timp a activităţilor unui proiect   diagrama temporară .

cu multe activităţi nu permite modificări ulterioare în cazul proiectelor complexe este greu de urmărit dacă se desfăşoară mai multe activităţi în paralel .Avantajele diagramei temporale (diagrama Gantt):       uşor de trasat se adaptează uşor la cerinţele de planificare reprezentare uşor de înţeles foarte sugestivă poate fi utilizată uşor pentru urmărirea derulării proiectului poate fi utilizată direct pentru programarea celorlalte resurse Dezavantajele diagramei temporale (diagrama Gantt):    greu de realizat pentru proiectele complexe.

Exemplul 1: .

Metoda analizei reţelelor  este un termen generic care se referă la mai multe metode de planificare care utilizează ca bază diagrame de tip reţea diagrama de tip reţea permite organizare şi reprezentarea activităţilor în succesiunea lor logică reţeaua este formată din săgeţi şi noduri reţeaua nu se desenează la scară    .B.

nodul iniţial. şi se termină într-un nod – nodul final într-un nod se termină cel puţin o activitate (excepţie face nodul iniţial) dintr-un nod porneşte cel puţin o latură (excepţie face nodul final)   .Reguli de realizare a unei reţele:    între două noduri există o singură săgeată săgeata de pe latură indică sensul de realizare/parcurgere reţeaua porneşte de la un nod .

Avantajele diagramei de tip reţea:    are un sistem de notaţii foarte sugestiv permite reprezentarea tuturor dependenţelor dintre activităţi permite cuantificarea priorităţilor prin precizarea activităţilor care nu pot fi amânate (activităţi critice) fără a pune în pericol realizarea proiectului Dezavantajele diagramei de tip reţea:   nu poate fi utilizată pentru urmărirea derulării proiectului nu poate fi utilizată direct pentru programarea celorlalte resurse .

a uneia sau a mai multor activităţi   evenimentul delimitează activităţile şi nu are durată în sine .2 diagrama orientată pe activităţi B. în funcţie de semnificaţia nodurilor reţelei există două tipuri de diagrame reţea: B.1 Diagrama orientată pe evenimente:  diagramele orientate pe evenimente se mai numesc şi diagrame cu săgeţi evenimentul reprezintă finalizarea cu rezultate.1 diagrama orientată pe evenimente B. la un anumit moment de timp.

este un nod al reţelei săgeţile reprezintă activităţi. Conexiunea este impusă de condiţiile de dependenţă sau precedenţă. se trasează între două evenimente/noduri denumirea activităţii este specificată sub linia săgeţii.Elementele diagramei orientată pe evenimente         cercul reprezintă un eveniment. care pot avea durate diferite . este format din activităţi între două evenimente pot exista mai multe drumuri. durata estimată de realizare a activităţii este trecută deasupra liniei săgeţii activitatea fictivă este o activitate nereală care leagă două evenimente. diagrama orientată pe evenimente are un nod iniţial şi un nod final drumul reprezintă parcursul dintre două evenimente.

Simbolul diagramelor cu săgeţi .

Analiza timp a diagramei orientată pe evenimente Presupune:    determinarea timpilor minimi de realizare a evenimentelor determinarea timpilor maximi de realizare a evenimentelor determinarea marjelor de timp ale evenimentelor .

desenată deasupra nodului j pentru o conexiune simplă . în sensul săgeţilor. 2 Tmj. fără constrângeri – vezi fig. iar valoarea sa este notată în căsuţa din stânga.1 . (b) şi (c) Tmj  max Tmj. Tmj.Timpul minim de realizare al unui eveniment  reprezintă data cea mai timpurie la care poate avea loc un eveniment. începând cu nodul iniţial timpul minim al evenimentului oarecare j se notează cu Tmj .k   . (a) Tmj  Tmk  t k  j     pentru o conexiune multiplă. dacă toate evenimentele anterioare au avut loc calculele se efectuează urmărind graful de la stânga la dreapta.vezi fig.

începând cu nodul final   timpul maxim al evenimentului oarecare j se notează cu TMj . în sens invers săgeţilor. 2 TMj. fără constrângeri – vezi fig. fără a cauza întârziere datei de terminare a proiectului calculele se efectuează urmărind graful de la dreapta la stânga. (a)  TMj  TMl  t j  l  pentru o conexiune multiplă. TMj. (b) şi (c) TMj  min TMj.vezi fig.Timpul minim de realizare al unui eveniment  reprezintă data cea mai târzie la care un eveniment poate avea loc.k   . desenată deasupra nodului j din reţea pentru o conexiune simplă .1 . iar valoarea sa este notată în căsuţa din dreapta.

Marja de timp a evenimentelor  marja de timp a evenimentului j reprezintă intervalul de timp cu care poate fi întârziat evenimentul j fără ca să modifice timpul de realizare a proiectului marja de timp a evenimentului j are expresia:  M j  TMj  Tmj  evenimentul critic reprezintă evenimentul care are marja de timp nulă  evenimentul critic nu poate fi întârziat deoarece se întârzie realizarea proeictului evenimentele critice trebuie urmărite şi controlate cu stricteţe  .

Exemplificarea construcţiei diagramei cu săgeţi şi a efectuării analizei timp a) lista de activităţi a proiectului b) variante de diagramă c) prezentarea timpilor minimi de realizarea a evenimentelor pentru cazul b(1) d) prezentarea timpilor maximi de realizarea a evenimentelor pentru cazul b(1) e) diagrama cu săgeţi şi analiza timp .

determinarea rezervei totale de timp  .B2.determinarea timpilor maximi de terminare şi de începere .determinarea timpilor minimi de începere şi de terminare a fiecărei activităţi . Diagrama orientată pe activităţi  se mai numeşte şi diagrama de precedenţă  nodurile reprezintă activităţile. iar evenimentele nu sunt notate distinct analiza timp a diagramei presupune: .

Tm   reprezintă momentul cel mai apropiat de pornire al activităţii este egal cu valoarea maximă a timpilor minimi de terminare a activităţilor precedente precizate de lista de activităţi.T   reprezintă momentul cel mai apropiat de încheiere a activităţii se calculează cu relaţia: T Tm  max Tm . cu considerarea constrângerilor T m Timpul minim de terminare al activităţii .' Timpul minim de începere al activităţii . Tmc  ' Tm  Tm t unde: Tm este timpul minim calculat în cazul în care nu ar exista constrângeri Tmc este timpul calculat cu considerarea constrângerilor t este durata activităţilor .

TM   reprezintă momentul cel mai depărtat de încheiere a activităţii este egal cu valoarea minimă a timpilor maximi de începere a activităţilor ulterioare pentru care activitatea considerată este o activitate precedentă conform listei de activităţi.T Timpul maxim de terminare al activităţii . TMc  ' TM  TM t unde: TM este timpul maxim calculat în cazul în care nu ar exista constrângeri TMc este timpul calculat cu considerarea constrângerilor t este durata activităţilor . cu considerarea constrângerilor ' Timpul maxim de începere al activităţii .TM   reprezintă momentul de pornire cel mai depărtat se calculează cu relaţia: ' Tm  min TM .

iar activităţile care urmează încep la termenele lor maxime prevăzute în plan se calculează cu relaţia: T ' Rt  T M  Tm t   depăşirea rezervei totale de timp conduce la imposibilitatea de a respecta termenul final al proiectului activităţile care au rezervă totală de timp nulă sunt activităţi critice  .Rezerva totală de timp a unei activităţi  reprezintă perioada cu care poate fi întârziată o activitate. dacă toate activităţile care o preced se termină la termenele minime posibile de pornire.

Relaţii cu constrângeri de precedenţă a) relaţia de tip sfârşit – început b) relaţia de tip început – început c) relaţia de tip sfârşit –sfârşit d) relaţia de tip început .început .

Exemplificarea construcţiei diagramei de precedenţă şi a analizei timp .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful