KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, PARAS 6, BLOK J, PUSAT BANDAR DAMANSARA, Telefon 50604 KUALA LUMPUR

. Kawat Fax http://www.moe.gov.my

: 03-2098 6900 : PENDIDKAN : 03-2095 9987

Ruj. Kami : KP(PP) 0053/7/(64) Tarikh : 03 JamadilawaI 1424 03 Julai 2003

Semua Ketua Bahagian Semua Pengarah Pendidikan Negeri Semua Pengetua Maktab Perguruan Semua Pengarah Politeknik Semua Pengarah Kolej Matrikulasi Semua Pengetua Kolej Komuniti

Y. Bhg. Datuk/Dato'/ Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN BIL. 3 TAHUN 2003 Garis Panduan Pelaksanaan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bidang Sains, Matematik Dan Bahasa Inggeris

TUJUAN 1. Tujuan Surat Pekeliling Perkhidmatan ini adalah untuk menambahbaik garis panduan pelaksanaan BISP bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang telah diedarkan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 1 Tahun 2003 bertarikh 06 Februari 2003.

209

LATAR BELAKANG 2. Sebagaimana sedia dimaklumi, satu garis panduan pelaksanaan BISP telahpun diedarkan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 1 Tahun 2003. Walau bagaimanapun didapati beberapa masalah pelaksanaan telah berbangkit berikutan dengan garis panduan tersebut. Untuk melancarkan urusan pelaksanaan dan juga untuk mempastikan keseragaman dalam kaedah pembayaran BISP, Kementerian menggantikan garis panduan tersebut dengan garis panduan ini supaya ianya boleh meliputi semua PPP yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa lnggeris dan mengajar Bahasa Inggeris atau menggunakan kelayakan bidang tersebut dalam tugas rasmi mereka.

KELAYAKAN BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) 3. Pemberian BISP kepada PPP di Kementerian Pendidikan adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang meliputi dua aspek iaitu kelayakan subjek dan kelayakan anggota terlibat. Kelayakan Subjek 4. Dari aspek subjek, adalah ditetapkan bahawa anggota yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dan mengajar subjek Bahasa Inggeris boleh dipertimbang menikmati faedah ini. Komponen subjek Sains dan Matematik adalah merangkumi semua subjek Sains Tulen, Teknikal dan Teknologi Maklumat. Subjek Teknikal yang dimaksudkan adalah Teknologi Petroleum, Teknologi Makanan dan Reka Bentuk di bawah Program Politeknik. Sehubungan itu, pemberian Bayaran Insentif Subjek Pendidikan bagi Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik mengikut peringkat adalah seperti berikut:-

210

b. Biologi. Matematik. Matematik dan Perkomputeran . Kimia. Kelayakan anggota 6. Kimia. Program Politeknik iaitu subjek Matematik. Kelayakan subjek seperti di para 4(a) hingga 4(g) adalah komponen subjek Sains dan Matematik yang perlu diajar dalam Bahasa Inggeris. Matematik Sains Informatik . Biologi. 211 . f. Program Kolej Komuniti iaitu subjek Sains. Program Matrikulasi iaitu subjek Biologi. Pendidikan Rendah iaitu subjek Sains dan Matematik . Fizik. Matematik Tambahan dan Teknologi Maklumat . g. d. Sains Tambahan. mengajar subjek Bahasa Inggeris dan PPP yang menggunakan kelayakan tersebut dalam tugas rasmi mereka. Adalah ditetapkan bahawa PPP yang layak dipertimbangkan untuk BISP adalah PPP yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Kimia. c. Pendidikan Lepas Menengah (Tingkatan 6) iaitu subjek Fizik. Teknologi Makanan dan Reka Bentuk . dan e. Program Maktab Perguruan iaitu subjek Sains. Teknologi Maklumat. 5. Matematik dan Teknologi Maklumat.a. Fizik. Pendidikan Menengah iaitu subjek Sains. Teknologi Petroleum. Matematik dan Teknologi Maklumat.

b) Syarat Kelayakan Mengajar i) mengajar subjek Sains atau Matematik dalam Bahasa lnggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris mengikut peruntukan waktu minima pengajaran 212 . atau iii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang diperakui oleh Ketua Jabatan yang beliau mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut serta telah menghadiri kursus berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sains atau Matematik atau Bahasa lnggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan. Sekolah Bestari dan Sekolah Pendidikan Khas) perlu memenuhi syaratsyarat di a. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina.Sekolah Rendah 6.1 PPP yang mengajar di Sekolah Rendah (Sekolah Kebangsaan. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris. atau ii) jika tidak mempunyai opsyen subjek di atas tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusan. b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbang BISP. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil.

atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/ dalam negeri/lain-lain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya.seminggu (bagi peruntukan waktu ini boleh dirujuk kepada Surat Pekeliling Iktitisas Bil. 213 . 11 & 12/2002) . atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris . Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui. i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris.

Sekolah Bestari.Sekolah Menengah 6. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para 4(b) atau 4(c) atau Bahasa Inggeris. Sekolah Sukan. Sekolah Menengah Berasrama Penuh. atau ii) jika tidak mempunyai opsyen subjek tersebut tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusan.2 PPP yang mengajar di Sekolah Menengah (Sekolah Menengah Teknik/Vokasional. b) Syarat Kelayakan Mengajar i) mengajar salah satu subjek di para 4(b) atau 4(c) dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris dan mengikut peruntukan waktu minima 214 . Sekolah Menengah Agama dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas) perlu memenuhi syarat-syarat di a. b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka Iayak dipertimbangkan BISP. Sekolah Menengah Harian. atau iii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang diperakui oleh Ketua Jabatan yang beliau mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut serta telah menghadiri kursus berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan.

Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya. i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris. Bil.seminggu peringkat menengah/peringkat STPM yang mana berkaitan (bagi peruntukan waktu ini boleh dirujuk kepada Akta Pendidikan 1996 P. 215 . atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris.U (A) 531 Jadual 12. 2/2000). 8/1990 dan Bil. atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/ dalam negeri/lain-lain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. 17/1988. c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui. 14 dan 15 atau Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13.

a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris b) Syarat Kelayakan Mengajar ii) mengajar subjek Sains atau Matematik atau Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya 5 waktu seminggu. atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan teIah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris. b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbang BISP. Guru Besar dan Penolong Kanan/Penyelia Petang di Sekolah Menengah dan Rendah perlu memenuhi syarat-syarat di a. atau 216 . 3 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang menyandang jawatan Pengetua. c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui.Pengetua. Guru Besar Dan Semua Penolong Kanan Sekolah Menengah Dan Rendah 6. i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris.

Politeknik. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para 4(d) bagi Kolej Matrikulasi. 6. di para 4(f) bagi Maktab Perguruan dan 217 . Kolej Matrikulasi dan Kolej Komuniti 6. atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.4. PoIiteknik. di para 4(e) bagi Politeknik. b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP.4 PPP yang bertugas di Maktab Perguruan. atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dan mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/ dalam negeri/Iain-lain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran.1 Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar. Kolej Matrikulasi dan Kolej Komuniti perlu memenuhi syarat-syarat di a.iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. Maktab Perguruan.

b) Syarat Kelayakan Mengajar i) mengajar salah satu subjek-subjek tersebut dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris dan mengikut peruntukan waktu minima seminggu seperti yang ditetapkan oleh institusi tersebut. atau ii) disahkan oeh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris. i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris. c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui. atau 218 .di para 4(g) bagi Kolej Komuniti atau mempunyai opsyen Bahasa Inggeris. atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya. atau ii) jika tidak mempunyai opsyen subjek tersebut tetapi mengajar subjek tersebut hendaklah telah mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun secara berterusan.

di para 4(f) bagi Maktab Perguruan dan di para 4(g) bagi Kolej Komuniti atau mempunyai Opsyen Bahasa Inggeris.iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dan manamana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negeri/lain-lain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran.2 B a g i P e g a w a i P e r k h i d m a t a n P e n d i d i k a n y a n g menggunakan kelayakan opsyen dalam tugas rasmi. 219 .4. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen salah satu subjek seperti di para 4(d) bagi Kolej Matrikulasi. di para 4(e) bagi Politeknik. atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tujas Rasmi i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut secara langsung dalam menjalankan tugas rasmi. 6.

atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris.c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui. atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya. 220 . atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negeri/lain-lain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan. i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris.

atau 221 . i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris.5 PPP yang bertugas di Bahagian-Bahagian Kementerian Pendidikan perlu memenuhi syarat di a.Bahagian-Bahagian Kementerian Pendidikan 6. b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut secara Iangsung dalam menjalankan tugas rasmi mereka. c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui. b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP: a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris. atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris. atau iii) mendapat kepujian bagi mata peIajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya.

iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negeri/lain-lain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. 222 . atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) mempunyai opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan.6 PPP yang bertugas di Jabatan Pendidikan Negeri/Pejabat Pendidikan Bahagian/Pejabat Pendidikan Daerah perlu memenuhi syarat di a. b dan c seperti berikut bagi membolehkan mereka layak dipertimbangkan BISP. Jabatan Pendidikan Negeri Dan Jabatan Pendidikan Bahagian / Pejabat Pendidikan Daerah 6. b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi i) menggunakan kelayakan opsyen tersebut secara langsung dalam menjalankan tugas rasmi mereka.

Kadar Bayaran Insentif Subjek Pendidikan yang ditetapkan untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar subjek Sains atau Matematik dalam Bahasa Inggeris atau mengajar subjek Bahasa Inggeris adalah seperti berikut: 223 . atau ii) disahkan oleh Ketua Jabatan telah melalui dan menamatkan pendidikan menengah atau pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris. atau v) telah menghadiri kursus dan memperolehi sijil pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. atau iii) mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam SPM atau MCE atau yang setaraf dengannya.c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris melalui. atau iv) telah menghadiri dan memiliki sijil dari mana-mana Kursus Bahasa Inggeris di peringkat antarabangsa/dalam negeri/lain-lain institusi yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pernbelajaran. i) mempunyai opsyen Bahasa Inggeris. KADAR DAN KRITERIA PEMBAYARAN 7. Sijil tersebut hendaklah diperakui dan disahkan oleh Ketua Jabatan.

1 5% daripada gaji pokok bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah. Bercuti tanpa gaji (termasuk cuti belajar tanpa gaji b. 7. Bercuti separuh gaji (termasuk cuti belajar separuh gaji) c. Semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik secara tetap/ sementara/kontrak (termasuk pegawai bertaraf kontrak dari luar negara) Iayak dibayar insentif ini setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di atas. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang Iayak menerima Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) tidak layak dibayar BISP.2 10% daripada gaji pokok bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan hanya layak mendapat satu bayaran BISP sahaja sama ada bagi pengajaran subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris. 9. Anggota yang telah memenuhi semua syarat yang dinyatakan akan terus layak menerima Bayaran Insentif Subjek Pendidikan kecuali dalam keadaan-keadaan berikut: Keadaan a. 8. 10.7. Berkursus dengan bergaji penuh melebihi 3 bulan Kenyataan bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tanpa gaji bayaran dihentikan bagi tempoh cuti separuh gaji bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tersebut 224 .

PEMBATALAN 13. Ketua Jabatan hendaklah merujuk kepada senarai kuasa melulus seperti di Lampiran A dan perakuan bagi pegawai yang Iayak bolehlah diperakukan dengan mengemukakan Format Perakuan BISP seperti di Lampiran B. Bercuti rehat melebihi 28 hari berturut-turut e. KUASA MELULUS BISP 12. Cuti haji. 1 Tahun 2003 bertarikh 06 Februari 2003 adalah dibatalkan. Dengan surat pekeliling ini maka Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. 225 . Tarikh kuat kuasa Surat Pekeliling Perkhidmatan ini ialah mulai 01 Januari 2003.d. Bagi tujuan perakuan dan kelulusan BISP. cuti bersalin dan cuti sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut f. Anggota gred DG54 dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional yang memangku jawatan Gred Utama bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tersebut bayaran dihentikan bagi tempoh cuti tersebut bayaran dihentikan bagi tempoh pemangkuan TARIKH KUAT KUASA 11.

Ketua-Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan mengedarkan Surat Pekeliling ini kepada Pusat Tanggungjawab. 15. (DATUK Dr. Sekiranya terdapat sebarang keraguan semasa melaksanakan Surat Pekeliling ini bolehlah dirujuk kepada Unit Saraan. Tel: 03-20986150) “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “CINTAILAH BAHASA KITA” Saya yang menurut perintah. Kemudahan dan Hubungan Kesatuan. ABDUL RAHMAN BIN IDRIS) Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Manusia) Kementerian Pendidikan Malaysia 03 Julai 2003 226 . Cawangan Pembangunan Organisasi dan Perkhidmatan. Bahagian Sumber Manusia (No. Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah dan sekolah-sekolah di bawah pentadbiran masing-masing dan adalah diharap urusan pembayaran insentif ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur supaya hanya anggota yang benar-benar layak diluluskan bayarannya.PENUTUP 14.

Aras 7-8. Tingkat 4. Presint 2. Semua Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Malaysia. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Kompleks Kementerian Kewangan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. “PENGURUSAN BERKUALITI MENJAYAKAN MISI' 227 . Presiden. 62592 PUTRAJAYA. 62510 PUTRAJAYA. Setiausaha Parlimen KPM Edaran Luar: Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. B Menteri Pendidikan Setiausaha Sulit Kanan Kepada Timbalan Menteri Pendidikan Setiausaha Sulit Kepada Y. B. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia. Parcel C. Blok C2. Blok Tengah. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.Salinan Kepada: Ketua Setiausaha Ketua Pengarah Pendidikan Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Manusia) Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan & Pembangunan) Semua Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Semua Setiausaha Bahagian Semua Timbalan Setiausaha Bahagian (Bahagian Sumber Manusia) Setiausaha Sulit Kanan Kepada Y. Bahagian Pentadbiran. Bahagian Pembangunan Organisasi.

Bahagian Sumber Manusia. 228 . 2. Ketua Perkhidmatan Pendidikan ii) Bagi PPP yang menggunakan kelayakan secara langsung dalam menjalankan tugas rasmi 4. * Bagi perakuan pegawai di nombor 1. 5. 7. 2. Bahagian-Bahagian Bahagian-Bahagian PPP di Jabatan Pendidikan Negeri Maktab/Politeknik/Kolej Matrikulasi/Kolej Komuniti i) Bagi PPP yang mengajar Pegawai Yang Meluluskan Ketua Perkhidmatan Pendidikan Ketua Perkhidmatan Pendidikan Pengetua/Pengarah Bahagian Pendidikan Guru/Bahagian Pengurusan PoIiteknik/ Bahagian Matrikulasi/ Bahagian Pengurusan Kolej Komuniti. Pejabat Pendidikan Bahagian/Pejabat Pendidikan Daerah Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan PPP yang mengajar di sekolah PPP yang dipinjamkan ke Sekolah Menengah Agama Negeri Ketua Jabatan Jabatan Pendidikan Negeri Pegawai Pendidikan Daerah/Ketua Sektor Penolong Kanan/ Penyelia Petang Pengetua/Penolong Kanan Ketua Perkhidmatan Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pengetua/Guru Besar Pengetua Sekolah Induk/ Pegawai Pendidikan Daerah/Jabatan Pendidikan Negeri.LAMPIRAN A SENARAI KUASA MELULUS BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) MENGIKUT STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN/JABATAN Pegawai Yang Memperaku Ketua Jabatan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Bil. perakuan hendaklah dikemukakan kepada urusetia di Unit Saraan Dan Kemudahan. 6. 1. 3. 3 (ii) dan 4.

... 2..................................... *Tarikh Lantikan Tetap/Sementara/Kontrak : ................... ii) Darjah/Tingkatan ............... Gred Gaji : .................2003 ................................ 6............................ Alamat Tempat Bertugas : ............ 7.......... a) Syarat kelayakan Opsyen i) Nyatakan opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melalui kelulusan ikhtisas/akademik ... No...................................... MATEMATIK DAN BAHASA INGGERIS A... Kad Pengenalan ................................................................................. 5................. MAKLUMAT PEGAWAI 1.................................. Kelayakan Subjek i) Nyatakan subjek yang diajar mulai 1.................................................. 229 ...... ...............................1.................... Nama :...................................................................................................................... Gelaran Jawatan : ......................................................................................................................... B....................................... Tarikh Mula Bertugas Di Sekolah/Tempat Bertugas Sekarang : ...................................................... MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGAJAR DI SEKOLAH 1.............. Kelayakan Anggota Sila isikan para i) atau ii) atau iii) yang mana bersesuaian.................... 2.............................. 3.................................................LAMPIRAN B FORMAT PERAKUAN BISP BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) DALAM BIDANG SAINS....................................... 4...........

................ c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan ( / ) pada ruangan berkenaan................................ (Sila lampirkan jadual waktu mengajar/senarai tugas terkini) ...................................................... b) Syarat Kelayakan Mengajar.............. i) Nyatakan jumlah peruntukan waktu pengajaran seminggu dalam subjek Sains/Matematik dalam Bahasa Inggeris atau subjek Bahasa Inggeris............................................................................. .. i) ii) Sijil opsyen Bahasa Inggeris Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris Sijil SPM/MCE Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ( ( ) ) iii) iv) ( ( ) ) v) ( ) 230 ....................ii) Pengalaman telah mengajar subjek Sains/Matematik/Bahasa Inggeris sekurang-kurangnya 3 tahun secara berterusan Tahun Subjek Darjah/Tingkatan Nama iii) Sertakan perakuan syarat kelayakan opsyen (Format A) dan salinan sijil kursus yang telah disahkan..............

. KeIayakan Subjek...................... ii) Nyatakan Sektor/Unit tempat bertugas ....... Kelayakan Anggota. Sila sertakan senarai tugas terkini...... MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGGUNAKAN OPSYEN SECARA LANGSUNG DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMI 1..................................... b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi....... c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) Nyatakan Opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melalui ikhtisas/akademik........................................................................................................................................... Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan ( / ) pada ruangan berkenaan.... ...... i) Nyatakan bidang tugas mengikut subjek Matematik/Sains/ Bahasa Inggeris... ..... 2..............C........... ............ ( ) ) ) ) ) Sijl tamat pendidikan menengah dan pendidikan ( tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris Sijil SPM/MCE Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ( ( ( 231 ............................................................................................................. i) ii) iii) iv) v) Sijil opsyen Bahasa Inggeris..

....... ULASAN PEGAWAI YANG MEMPERAKUI (i) Ulasan :......... KELULUSAN *Diluluskan/Tidak Diluluskan : …………………………… …………………………………… (Tandatangan Pegawai Melulus) Nama: Jawatan Cop Jawatan: *Potong mana yang tidak berkenaan.………………………… (Tandatangan Pegawai) Nama Pegawai: ..................................... ... PENGAKUAN PEGAWAI Saya mengaku butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar.................... (Tandatangan Pegawai Yang Memperakui) Nama: Jawatan: Cop Jawatan: F.................. .........................................................................................................................D............................... Tarikh : ……………………………… ........ (ii) *Sokong/Tidak Disokong: ……………………………………… Tarikh : ……………................................................. 232 .. E.....................

.......................... yang bertugas di sekolah ............................... Tarikh ...................... ……………………………………............................. telah diarah mengajar subjek................. ..........................….......................... Disahkan oleh .................... Anjuran ..........……………………………….......……………………………………………… (Tandatangan pegawai yang memperakui) Nama Jawatan Cop Jawatan Alamat * Potong mana yang tidak berkenaan 233 ............................................................................ .No Kad Pengenalan..................................... Adalah diperakui bahawa Encik/Puan/Cik..... ................................. ........................FORMAT A FORMAT PERAKUAN SYARAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG TIDAK MEMPUNYAI OPSYEN/TIADA PENGALAMAN 3 TAHUN SECARA BERTERUSAN.................. .................. Beliau disahkan mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut dan telah menghadiri kursus berikut: Nama Kursus ...........dalam Bahasa Inggeris/ Bahasa Inggeris* mulai tarikh ………………….............................. .......................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful