PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 3.

Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ……… 2013. godine donijela

ZAKLJUČAK

1.

Prihvaća se tekst pisama ministra poduzetništva i obrta koja će se ... lipnja 2013. godine razmijeniti sa norveškim ministrom trgovine i industrije, a kojima se iskazuje namjera davanja daljnje obostrane potpore radu hrvatsko-norveškog Pomorsko inovacijskog centra iNAVIS u Šibeniku., u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo poduzetništva i obrta KLASA: 516-04/13-01/06, URBROJ: 516-05/1-13-5 od 27. svibnja 2013. Ministarstvo poduzetništva i obrta osiguralo je 1.000.000,00 kuna za provedbu aktivnosti bilateralne gospodarske suradnje iz točke 1. ovog Zaključka. Ovlašćuje se ministar poduzetništva i obrta da izvrši razmjenu pisama iz točke 1. ovog Zaključka.

2.

3.

KLASA: URBROJ: Zagreb, PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful