PRIJEDLOG Na temelju članka 7.

Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2013. godine donijela

ODLUKU o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o pograničnom prometu

I. U Odluci o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o pograničnom prometu, klase: 022-03/13-11/52, urbroj: 5030121/21-13-2 od 4. travnja 2013. godine, naziv Sporazuma u nazivu Odluke i u točki I. te Odluke mijenja se i glasi: „Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o pograničnom prometu“, u odgovarajućem padežu. II. Nacrt sporazuma iz točke IV. Odluke zamjenjuje se novim Nacrtom sporazuma koji je sastavni dio ove Odluke. III. Točka VI. Odluke mijenja se i glasi: „Sporazum iz točke I. ove Odluke potpisat će, u ime Vlade Republike Hrvatske, prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova.“

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful