TẠO CẦU THANG BẰNG HÌNH PHÁC ĐƯỜNG ĐI CỦA CẦU THANG – SKETCH RUNS Vẽ hình phác

Mở khung nhìn mặt bằng tầng cần đặt cầu thang.

A- Đối với RAC 2009:
Ra lệnh: bằng một trong các cách sau: 1. Trình đơn: Modelling  Stairs. 2. Thanh lệnh: Modelling  Stairs. Thanh lệnh hình phác để vẽ cầu thang hiện ra.

Nhấn chọn Run, thanh công cụ xuất hiện 2 công cụ vẽ hình phác:

B- Đối với 2010
3. vẽ đường thẳng.

4. vẽ cung tròn. Cầu thang sẽ có hình xoắn ốc. Vẽ biên dạng: 5. Đưa con tr ỏ đến vị trí bắt đầu của cầu thang, nhấn chuột kéo đến độ dài cần thiết, nhấn chuột, kết thúc một nhánh. Rê chuột sang ngang, nhấn chuột vẽ nhánh thứ hai.

danh sách các kiểu hiện ra. Nhấn chọn cao độ tầng trên. Các thông số trong hộp thoại: 12.Nhấn trái chuột kết thúc vẽ. 10. gõ giá trị mới. Nhấn chọn cao độ cần thiết. mặt rộng 250mm. Chọn thông số cho cầu thang Nhấn chọn Stair Properties trên thanh lệnh Sketch. Nhấn trái chuột vào kích thước cần sửa. Hộp thoại thông số hiện ra. Nhấn trái chuột vào biên dạng vừa vẽ. Tuỳ theo số bậc và kích thước cầu thang. . Top Level: cao độ đỉnh cầu thang. Constraints . Monolithic Stair: cầu thang bằng đá nguyên khối. 9. Gõ số. Base Offset: khoảng cách chân cầu thang đến cao độ vừa chọn . đoạn thứ hai tự động ngắt tại điểm khi đã hết số bậc cho trước. Industrial and Assembly: cầu thang công xưởng. các kích thước hiện ra. nhấn chọn kiểu cần dùng. Type: kiểu cầu thang. Nhấn nút . 11. 8. Cho kích thước: 7. 6.các ràng bu ộc gồm: o o o Base Level: cao độ chân cầu thang. 190mm max riser 250mm going: kiểu bậc cao 190mm. Private: cầu thang kín.

có thể gõ chữ khác.  có đánh dấu – cho hiện chữ ký hiệu. Up Label: ký hiệu hướng lên. o Actual Tread Depth: chiều cao thực của một bậc. không đánh dấu – không hiện. . Hộp thoại hiện ra. Các giá trị Offset này mặc định = 0 tức là chân cầu thang ở mặt bằng tầng dưới. Trên thanh lệnh nhấ n chọn Railings Type – chọn kiểu tay vịn. không đánh dấu – không hiện. không đánh dấu – không hiện.  có đánh d ấu – cho hiện chữ ký hiệu. 13. Gõ số. 14. Nhấn OK kết thúc chọn thông số.Top Offset: khoảng cách đỉnh cầu thang đến cao độ vừa chọn. Chọn kiểu tay vịn 1.  có đánh d ấu – cho hiện chữ ký hiệu mũi tên. Gõ số. không đánh dấu – không hiện. Graphics – hình dạng diễn tả gồm: o Up text: chữ ký hiệu chỉ hướng lên. Dimensions . đỉnh ở mặt bằng tầng trên.  có đánh dấu – cho hiện chữ ký hiệu mũi tên . Down text: chữ ký hiệu chỉ hướng xuống. Gõ s ố. o Up arrow: mũi tên chỉ hướng lên. 15. Mặc định là DN. o Down Label: ký hiệu hướng xuống.  có đánh dấu – cho hiện. Gõ số.các kích thước: o o o o Width: bề rộng cầu thang. Mặc định là UP. không đánh dấu – không hiện. 2. o Show Up arrow in all views: hiện mũi tên chỉ hướng lên ở tất cả các khung nhìn. o Desired Number of Risers: số bậc. có thể gõ chữ khác. o Down arrow: mũi tên chỉ hướng xuống.

Biên dạng có thể là đoạn thẳ ng hoặc đoạn cong. Vẽ biên dạng và hình bậc thang Mở khung nhìn mặt bằng tầng cần đặt cầu thang. Thanh lệnh hình phác để vẽ cầu thang hiện ra. 4. 7.3. bề rộng các bậc và đường đi tuỳ ý. Ra lệnh: bằng một trong các cách sau: 1. Trình đơn: Modelling  Stairs. 6. 5. Cầu thang hiện ra như hình dưới. 2. Nhấn nút . hình phác hiện ra để vẽ biên dạng thân cầu thang. Thanh lệnh: Modelling  Stairs. • • • Vẽ biên dạng thân cầu thang gồm hai bên thành. TẠO CẦU THANG BẰNG HÌNH PHÁC BIÊN DẠNG VÀ VẼ BẬC THANG Các công cụ này dùng để thiết kế cầu thang có hình dạng. Nhấn OK kết thúc hộp thoại. Nhấn Boundary. 3. . Hình dưới minh hoạ cầu thang nhìn theo hình chiếu mặ t cắt. chọn kiểu cần dùng. số bậc. Nhấn Finish Sketch kết thúc vẽ. 4. Nếu cầu thang có một nhánh lên thì biên dạng là hai đường hở (hình bên trái).

SỬA CẦU THANG Sửa biên dạng cầu thang . hình phác hiện ra để vẽ hình bậc thang. 6. • Một cầu thang phải có ít nhất có 2 đường biên dạng bậc thang. Nhấn chọn Riser. • Khoảng cách giữa các đường bậc thang (bề rộng mặt bậc) tuỳ ý. 5. Hình dưới minh họa các dạng cầu thang khác nhau. • Bậc có thể là đoạn thẳng hoặc đoạn cong. • Bậc là các đường nối hai thành biên dạng.• Nếu cầu thang gồm từ hai nhánh lên trở lên thì biên dạng phải nối các thành tương ứng với nhau tại chiếu nghỉ (hình bên phải). Nhấn Finish Sketch kết thúc vẽ.

tại thông số Multistory Top Level nhấn chọn tên cao độ tần trên ví dụ: Level 3 – triển khai cầu thang lên tầng 3. Sửa thông số cầu thang 1. nhấn nút Thay đổi các thông số đã cho khi vẽ (xem phần “Chọn thông số cho cầu thang”). Muốn tạo cầu thang lên tầng tiếp theo. Nhấn nút Edit. Hộp thoại hiện ra. Nhấn trái chuột vào cầu thang. 5. Nhấn nút Edit trên thanh công cụ. Cầu thang được nối lên tầng 3. Sửa tay vịn – railing Nhấn trái chuột vào tay vịn. Nhấn trái chuột vào đối tượng cần sửa (kích thước. 4. Các công cụ vẽ cầu thang hiện ra đồng thời kèm theo biê dạng cầu thang. có thể cho kích thước khác hoặc xóa đi vẽ mới. thanh lệnh Sketch hiện ra để sửa biên dạng tay vịn. nhấn OK. 4. 2.1. 3. 3. 2. Trên thanh Options. . hình dạng). Nhấn Modify kết thúc. Nhấn trái chuột vào cầu thang. Tại đây có thể sửa: . thanh công cụ Options hiện ra.

8. sau đó ngắt đoạn (tách làm 2 đoạn). . chúng ta có thể kéo dài biên dạng tay vịn. Thay đổi kích thước. 9. Thêm hoặc bớt đoạn tay vịn bằng các công cụ hình phác – Sketch. Trường hợp muốn nối tay vịn lên phần chiếu nghỉ không thuộc cầu thang. Hết bài này.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful