Agendă de presă Bacău

3 iunie 2013

Politic Social

Politic 3 iunie • REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI JUDEȚEAN AU PARTICIPAT LA O ÎNTÂLNIRE INTERNAȚIONALĂ ÎN FRANȚA În cea de-a doua jumătate a lunii mai a avut loc la Limoge. Franța. în regiunea Limousin. Jude țul Bacău a . întâlnirea internațională cu orașele și comunele europene înfrățite cu regiunea Limousin.

Gheorghe” Bacău a marcat Ziua Interna țională a Copilului – 1 iunie. printre care organizarea unui stand cu exponate tradi ționale (costume populare din zona Bacăului. ștergare populare. . GHEORGHE” A MARCAT ZIUA COPILULUI 2013 Lions Club “Sf. măști. primarul comunei Livezi. prin organizarea celei de a treia edi ții a concursului de tenis de masă pentru elevi “Să învingem boala prin mișcare!”.fost reprezentat de o delegație formată din Gioni Crăciun. și consilieri locali din Livezi. a oferit o recepție participanților la aceste întâlniri. Social • LIONS CLUB “SF. la care au fost invitați reprezentanți ai delegațiilor din localitățile înfrățite din Italia. Spania. În cadrul întâlnirilor au avut loc mai multe manifest ări. pliante și hărți de prezentare a județului. președintele Consiliului Regional Limousin. iar a doua a avut loc la sala de ședințe a Consiliului Regional din Limoge și a avut ca subiect de dezbatere “Tratatul de la Elysee și importanța acestuia în construcția europeană”. Cele trei zile de întâlniri au punctat și două conferințe – prima la hotelul Mercure din Limoge cu tema “Uniunea European ă și dezvoltarea economiei locale”. straițe cu motive floclorice) produse alimentare. Jean Claude Denanot. România. iar din partea Consiliului Jude țean a participat consilierul județean Dumitru Brăneanu. Dumitru Brăneanu a donat un num ăr de volume de autor din titlul Metamorphoses bibliotecii regionale din Limoge. comună înfrățită cu localitatea Feytiat din Limousin. bibliotecii din Feytiat și celei din Saint Leger Magnazeix.

La sfârșitul săptămânii trecute. vineri. alături de antrenorii lor. diplome și premii înmânate chiar de președintele clubului Lions. “Gheorghe Vr ănceanu și “Anghel Saligny”. În familii de romi. care au primit cupe. Iar la dublu mixt pe podium au urcat Bianca Florentin Berbece și Dragoș Mocanu. a avut loc ultima faz ă a concursului organizat de clubul nostru. “Grigore Antipa”. Gheorghe. Aș vrea să le amintesc numai pe cele din acest an calendaristic: săpt ămâna trecut ă am dus un lot de îmbrăcăminte pentru copii și chiar pentru adulții din familiile lor. “Concursul a avut ca scop ajutorarea copiilor bolnavi de diabet. astfel încât în final au apărut și câștigătorii. de oameni cu posibilități de trai foarte modeste. Vasile Alecsandri”. în satul Fulgeriș. de la colegiul gazdă. elevi din clasele IX – XII de la colegiile “Dumitru Mangeron”. Departajările nu s-au lăsat a șteptate.” Competitorii și-au luat în serios rolul și au pus toată pasiunea lor în jocurile prestate. Pentru aceasta. Gheorghe – a mai spus Adrian N ăstac – încheie și cu alte acțiuni un nou mandat de președinte. insulinodependen ți – ne-a declarat președintele în exercițiu al Lions Club Sf. Miruna Deleu (clasele a IX-a și a X-a) și Bianca Florentina Berbece (clasele a XI-a și a XII-a). primul loc a revenit lui Vasile Bogdan. primele locuri au fost ocupate. am fost ajutați de compania Tako. V. de la Școala Gimnazială Specială “Maria Montessori” și. în sala de sport “Profesor Dan Vasile Pascal” a Colegiului Tehnic de Comunica ții “N. “Clubul Sf. care are dou ă magazine în . “Mihai Eminescu”. în anul lionistic 2012 – 2013. care va fi marcat la sfâr șitul acestei luni. Karpen” au venit. Adrian Năstac. Ștefan cel Mare”. Cosmin Sârbu (clasele a IX-a și a X-a) și lui Ion Popa (clasele a XI-a și a XII-a). Practic. evident. 31 mai. de Petronela Ciobanu. Adrian Năstac. “Henri Coand ă”. la individual. La categoria fete. după selec țiile efectuate în fiecare școală. La băieți. din comuna Păncești. un cunoscut retailer de obiecte de îmbrăcăminte.

la circa 15.000 de lei. dup ă ce în urm ă cu o săptămână Ministerul Educației a deblocat o primă tranșă de 30 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport. Banii vor ajunge în scurt timp în conturile inspectoratelor școlare generale. • S-AU ALOCAT BANI PENTRU NAVETA ELEVILOR Fondul destinat plății transportului elevilor navetiști a fost suplimentat cu încă 20 de milioane de lei. noi sperăm să reușim să marcăm încă o acțiune similară. acțiune care a avut loc în luna martie. dar și unor membri ai familiilor acestora. iar la Căminul pentru persoane vârstnice din Bac ău am fost cu o donație de cărți. În județul Bacău. . De asemenea. Datoria totală neachitat ă ajunge la circa 4 milioane de lei. Valoarea pachetelor a ajuns. pe un șantier de împădurire.500 de elevi nu a mai fost decontat ă din octombrie 2012.Bacău. Cât de curând. în total. Acestea au fost distribuite celor 50 de copii din școala din Fulgeriș. naveta celor 6. să facem o donație de carte și de îmbrăcăminte și în “Satul seniorilor” din Buhuși. însă. în prim ăvara acestui an am fost prezenți în zona Mănăstirea Cașin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful