GENERASI QUR’ANI

NAMA ANGGOTA • M. Rosihan Faris • Tanti Juwita • Dewi Lutfiani 260110120176 260110120178 260110120179 .

diriwayatkan secara mutawatir dari generasi ke genarasi berikutnya. Merupakan kitab suci umat Islam. sekelompok masyarakat yang mengalami sejarah pada zaman yang sama. berisi petunjuk-petunjuk Allah untuk mereka dan dijadikan ajaran pokok dalam hidup beragama mereka. turunan. yang disusun dalam mushhaf.Pengertian Kata generasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti. angkatan. kata “Qur-ani” diambil dari kitab al-Quran yakni kumpulan wahyu Allah kepada Muhammad melalui Malaikat Jibril. atau sekelompok orang yang mengalami hidup dalam masa yang sama. dan berpahala bagi yang membacanya. . serta diyakini akan menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

mereka meyakini kebenaran al-Quran.. Generasi yang menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Generasi Qurani adalah. .Jadi. memahaminya dengan benar dan baik serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. membacanya dengan benar dan baik.

Bahkan ketika Aisyah r. ia menjawab: “Akhlaq beliau adalah Al Qur’an. ditanya mengenai akhlak Rasulullah.a. Sumber rujukan utama generasi pertama itu adalah Al Quran.” [Hadits diriwayatkan oleh An Nasai] . Rasulullah dan para sahabat kala itu menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan ini.Karakteristik Generasi Qur’ani yang Istimewa • 1.

bahkan lebih dari itu. tapi lebih dari itu. kita berkewajiban juga untuk mentadabburi isi dan makna apa yang kita baca. Mempelajari Al Qur’an untuk dilaksanakan dan diamalkan isinya. mengubah peradaban dunia.• 2. Al-Qur’an tidak hanya sebagai hiasan di depan ruang tamu. Sehingga Al-Qur’an bias dijadikan sebuah pemicu energi yang sangat besar yang mampu mengubah kehidupan seorang pribadi muslim. . Tidak hanya sekedar membaca. atau dibaca hanya ketika ada sanak famili yang meninggal.

. Ketika para sahabat mulai masuk islam dan mulai memahami isi Al-Qur’an mereka melepaskan segala kebiasaan burukya di masa jahiliyah.• 3. Karena mereka merasa ada sebuah energi baru yang mereka dapatkan dalam islam. Melepaskan seluruh masa lalu kejahiliahannya. yaitu Al-Qur’an.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful