Od 27.

června na TV Nova

Na Česko se řítí Sígři ve výslužbě!
zabijácký humor, skrytá Parta divokých seniorů, stě nevymyslíte! To je kamera a situace, které pro žbě, který nemá v České nový pořad Sígři ve výslu tní show, kterou bude republice obdoby. Uniká lubová, uvede televize provázet herečka Eva Ho ch už 27. června hned Nova na svých obrazovká lu Doktoři z Počátků. po novém původním seriá „zapšklý morous“ bez Že musí být senior vždy který už jen ze sportu energie a chuti do života, ýši svého důchodu? nadává na mládí, zdraví a v s přesvědčí o tom, Omyl! Sígři ve výslužbě vá po šedesátce. že život může začínat rů, kteří chytli Tým deseti herců – senio í dělat legraci takzvanou třetí mízu, si um „doběhnout“ se nejen ze sebe, ale zvládne y shodí televizního ctí i své okolí. A jejich fór diváka z gauče. t Benidorm Bastards „Původně belgický formá prvků skryté kamery je unikátní kombinací rává se však v reálném a skečového pořadu. Odeh lnými lidmi, ne s herci,“ životě, ne ve studiu, s reá ta Michal Wondreys. Sígři říká producent a scenáris do kategorie „důchodce“, svým věkem sice spadají í, odhazují předsudky duchem ale zůstali mlad káží nastavit zrcadlo a zábrany, a přitom do nerace. Poté, co uvidíte konzervatismu mladší ge že přesně takoví byste Sígry v akci, uvědomíte si, chtěli být, až zestárnete…

Sígr v záloze

de celým pořadem Eva Holubová, která bu ou, ale především provázet, není moderátork ní česká herečka Sígrem v záloze. Populár ných ocenění se a držitelka mnoha význam organickou součástí stala nepostradatelnou, k jako tým Sígrů party, jednou z nich. Ta pletky a scénky, vymýšlel neuvěřitelné zá em i Eva Holubová. stejně tak pracovala s tým ění – Sígr v záloze. A proto získala čestné ocen spění uvidí televizní Také díky jejímu velkému při vek neuvěřitelných diváci více než šest sto ské ulice. scének, které rozhýbaly če

: Sígři v číslech ek

Natočeno bylo 640 scén s 600 kostýmů V pořadu se vystřídalo pře a rekvizit e než 3800 osob Celkem bylo nachytáno víc  1000 hudebních V celé sérii bylo použito na hitů počtu) Sígrů Věkový součet (v omezeném vysoko přesahuje 500 let vý pásek, pravKdyby se natáčelo na filmo zeměkouli. děpodobně bychom obtočili zabito žádné Pozn.: Při natáčení nebylo pokolení. zvíře, a to včetně lidského

Scenárista Michal Wondreys:
li Od Sígrů bychom se mě učit radosti ze života…
vím vil, za všechny si vyba ch ch ný ý ov tak jímali na laJak dlouho se připravuje situaci, kdy se Sígři ob děla kolem formát? vičce a na koních projíž očen. Jejich avu jakéh policejní hlídka dvou sle Těžko odpovědět. Na přípr není dost reakce na tu situaci byla prostě koli formátu prostě nikdy případě úchvatná. času. V tomto konkrétním ati kre í áln nu nti ko a  velproces přípravy se říct, že to pro vás byla by lo Da ntě me mo v  ti… vy v podstatě skončí až sonda v české společnos ká ian org ý živ ký ific vysílání. Velmi spec lidí yž si jeden Vzhledem k počtu nachytaných smus. Ale tak to má být, kd tisíce osob) během natáčení (skoro 4 zahrává se Sígrama. isterský, e všichni adepti na mag jsm e kc oru socioJaké jsou obvykle rea ne-li doktorský, titul v ob í? „průzkum/ nachytaných lid logie. Takovýto speciální národ jsme výzkum veřejného mínění”, respektiVe zkratce řečeno, jako áme se jen ve našeho přístupu k humorným nebo docela milí lidé a nenech padáme se netradičním situacím, je sám o sobě tak něčím rozhodit. Nepo  první sig- tématem na hodinové prezentace. za břicho, nestartujeme na ujeme jakési naši nální, vlastně stále dodrž - Do jaké škatulky patří ua sit y kd , iku mž ka v o „dekórum”. Ale še reakce: heci-senioři? ce pomine, tak přichází na jácse za Sígry, Rozhodně patří do škatulky nebo e čím oto si, me ne ch dy Od lých dy jsme per- ných, úžasných, aktivních, vese zakroutíme hlavou, mnoh h, po telefonu lidí. Snad se neurazí nikdo z nic plex, dost často sáhneme dve i právě sta- když pronesu, že to jsou mistř a píšeme/voláme, co se to ha mnoho krás- lejších rolí. Hráli tzv. „štěky“ v mno lo... V rámci projektu bylo a principy jsme jízdě všechny postupy při o eb An t. sle my Jestli vy něco museli nalézt sami. si yž kd , vě ště áv  n soudit divák. autem. Anebo na - jsme uspěli, to musí po tor his ou jak ně ví prá se někdo vy se mu to bude líbit a snad ad Sn ci rám v  ě žn ku... Zkrátka průbě ine si. a pro- usměje a odpoč normálního životního cyklu , tým se cesu. A když se to sepsalo přivádět na to vrhnul a začal věci v život. Co bylo na tomto formátu mi Formát ověšený medaile nejnáročnější? cí belgického • Sígři ve výslužbě jsou varia Každý formát v sobě při Benidorm Bastards náší něco nového, něco mu valu v Luzernu náročného, nějakou for • Formát byl oceněn na festi růži za Nejlepší výzvy. V tomto případě tou (září 2010), kde získal Zlatou , gorii Komedie. výzvou bylo vytvořit něco formát, a dále zvítězil v kate rodním co v Čechách vlastně niategorii Komedie na Meziná v k zil ítě Zv • ě kdy nebylo. A podobn EMMY 2011 (televizní Oscaři) alu tiv fes mjako u Comebacku, i v to olandsku, USA (NBC), Velké v H en ed uv l By • li mě e sic to případě jsme sku, Indii itánii, Dánsku, Norsku, Švéd Br ale z, ra ob ed př nějaký i v Číně

ch divaseriálech, hrají v oblastní ni mají dlech, vlastně skoro všich Nicméně nějaká civilní zaměstnání. y všichjejich chvíle přišla nyní – a m li učit té ni bychom se od nich mě a radosti obrovské porci pokory ze života. énky? Jak vznikaly náměty na sc dním forIdeový základ byl v půvo e neměli mátu, nicméně jednak jsm abychom k dispozici jejich scénáře, CTRL-V, používali formu CTRL-C u přece ale i kdyby ─ Belgičané jso jsme my, jen jiná národnost, než historicmají jinou mentalitu, jiné ak dále. ké / sociální souvislosti a t vznikaly Takže náměty na scénky ve tmě, naprosto klasicky – usnout. když člověk nemůže se nutí Anebo u stolu, když