You are on page 1of 1

14.05.

2013 Numele și prenumele

Teză la limba şi literatura română Semestrul al II-lea Clasa a VII-a
Citeşte cu atenţie textul dat: “De treci codri de aramă, de departe vezi albind Ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. Acolo, lângă isvoară, iarba pare de omăt, Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet; Pare că și trunchii vecinici poartă suflete sub coajă, Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă. Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint Vezi isvoare zdrumicate peste pietre licurind; Ele trec cu harnici unde și suspină-n flori molatic, Când coboară-n ropot dulce din tăpșanul prăvălatic, Ele sar în bulgări fluizi peste prundul din răstoace, În cuibar rotind de ape peste care luna zace.” ( M. Eminescu, Călin- file din poveste ) Subiectul I ( 60 de puncte) 1) Scrie forma literară a cuvintelor : isvoară, vecinici, harnici. 6p 2) Găsește câte un antonim pentru: coboară, acolo. 6p 3) Identifică în text un cuvânt format prin derivare și un cuvânt format prin compunere. 6p 4) Transcrie, din text, câte un cuvânt care să conțină: diftong, hiat. 6p 5) Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate : dulce, unde . 6p 6) Alcătuiește enunțuri în care cuvintele dulce, unde să aibă valoare morfologică diferită de cea din text. 6p 7) Scrie funcția sintactică a cuvintelor din versurile: Acolo, lângă isvoară, iarba pare de omăt,/ Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet. 6p 8) Identifică, în textul dat, o imagine vizuală și o imagine olfactivă. 6p 9) Transcrie două enunțuri/structuri care să conțină figuri de stil diferite . 6p 10) Precizează tipul de rimă și măsura versurilor din fragmentul dat. 6p Subiectul al II- lea ( 20 de puncte) Te numești Maria/Marian Popescu, locuiești în Adjud, pe Strada Florilor , la numărul 14, ești elev în clasa a VII-a la Școala Angela Gheorghiu din aceeași localitate . Redactează, pe o pagină distinctă a foii de teză, o cerere de eliberare a unei adeverințe, necesară înscrierii la un curs de dans, adresată directorului școlii. Notă! Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări. Se acordă 10 puncte din oficiu.