You are on page 1of 6

Kingdom of Thailand Ang Kingdom of Thailand ang opisyal na katawagan sa Thailand na dati’y kilala bilang Siam.

Kung ihahambing sa Myanmar, matatag at may kaayusan ang sistemang pulitikal ng Thailand. Makikita ito hindi lamang sa pagkakaroon ng pamahalaang iginagalang ng mga Thai kundi sa pagkakaroon din ng isang matatag na ekonomiya. Ang uri ng pamahalaan ng Thailand ay konstitusyonal na monarkiya. Taong 1932 nang limitahan ng kanilang Konstitusyon ang kapangyarihan ng hari ng Thailand. Sa ilalim ng sistemang pamahalaan ng Thailand, ang hari ang pinuno ng estado habang ang lehislatura ay kinatawan ng National Assembly o Pambansang Asembliya. Si Haring Bhumidol Adulyadej ang kasalukuyang nanunungkulan bilang hari ng Tahiland mula pa noong Hunyo 9, 1946. Kabilang kanyang katungkulan ang pagiging pinunong-kumander ng hukbong sandatahan. Bagmat limitado ang kanyang direktang pamamahala, malakas ang impluwensya niya sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, partikular sa pulitika. Iginagalang siya ng lahat, sibilyan man o militar. Samantala, ang Punong Ministro naman ang nangangasiwa sa pamahalaan. Mayroon din itong Gabinete na pinapatakbo ng Council of Ministers. Ang National Assembly o Rathasapha bilang Pambansang Kapulungan ay binubuo ng Senate o Wuthisapha at House of Representatives o Sapha Phuthaen Ratsadon. Umaabot sa 200 ang kasapi ng Senate na may terminong anim na taon. Samantala, 500 naman ang kasapi ng House of Representatives na may termino naman na apat na taon. Ngunit ang termino ng huli ay maaring paikliin ng hari sa pamamagitan ng pagbuwag ng asembliya sa anumang kadahilanan at pagpapatawag muli ng bagong eleksyon. Ang sistemang panghukuman ay nasa kamay ng San Dika (Supreme Court) bilang pinakamataas na ahensyang pangkatarungan. Nagsisilbi rin ito bilang huling hantugan para sa pag-aapela ng mga kasong criminal,sibil, at mga kaso na may kilanalaman sa pagkalugi. Nasa ilalim ng ahensyang ito ang San Uthon (Court of Appeals) na humahawak ng mga inaapelang kaso. May iba ring korte na maaaring dulungan ng mga provincial courts, at iba pang korte na may eksklusibong pangangasiwa sa lokalidad.

nakatulong ang militar sa Thailand upang magkaroon ng matatag na pamahalaan at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Nakikialam din ang militar sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng Thailand. Hindi nagtagal. Pagsapit ng 1992. Aktibo rin ang mga militar sa Thailand sa pakikipag-ugnayang panlabas na makikita sa kanilangpakikilahok sa mga pandaigdigang samahan gaya ng Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Makikita ito sa pagdami ng mga partido pulitikal sa bansa na maaaring bumatikos sa militar. inagaw na naman ng militar ang kapangyarihan. Ang kudeta noong 1971 ay bunga ng kahirapan sa pamumuhay noon. Sa pagkabuo ng Konstitusyon noong 1978. at United Nations (UN). naluklok sa kapangyarihan sa Prem Tinsulanonda. nakamtan ng Thailand ang ibayong pag-unlad sa ekonomiya. World Trade Organization (WTO). Noong 1988. Marami sa mga pinuno ng mga korporasyon ay dating mga heneral sa militar. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kakaiba ang Thailand sa dahilang ang pamahalaan ay pasalin-salin lamang sa sibilyan at militar. naghari ang militar bagamat sandaling isinalin ang pamahalaan sa sibilyan noong 1974. May base militar noon ang United States sa Thailand at regular na puntahan ito ng mga sundalong Amerikano. Sa panunungkulan bilang punong ministro ni Chuan Likphai noong 1992 hanggang kay Thaksin Shinawatra. Sa naganap na kudeta. Kung ihahambing sa Myanmar. Panahon ng Vietnam War at nakaapekto sa ekonomiya ng Thailand ang paglisan ng mga Amerikano sa Timog Silangang Asya dahil sa napipintong pagkatalo nila sa Vietnam War. . Ang kanyang panunungkulan ang muling naglagay sa militar sa kapangyarihan. Bagamat pamahalaang militar din ang Thailand.Hindi rin ligtas sa kudeta ang Thailand. muli na naming bumuhos ang kilos-protesta dulot ng manipulasyon ng militar sa eleksyon. Ang paglulunsad ng mga kudeta ng militar ay karaniwang nagaganap sa panahon ng kaguluhan. higit na may kaluwagan pa rin ito sa partido pulitikkal kung ihahambing sa China at Myanmar. Niyanig na ang bansa ng may 17 kudeta at 15 nilikhang Konstitusyon. Isinigaw ng mamamayan ang repormang demokratiko ngunit sila ay marahas na binuwag ng militar. Nananatili ang pakikialam ng militar sa pamahalaan maging sibilyan man ang namumuno. pumalit si Chatichai Choonhavan ngunit tinanggal naman siya sa pwesto ng militar noong 1992. Nakialam na si Haring Bhumidol at napapanatag niya ang kalagayang pulitikal.

Supreme Court Gawain A. 1946. Inakusahan ng militar sa pangunguna ni Heneral Sonthi Boonyaratglin si Thaksin ng malawakang katiwalian. Talasalitaan kudeta . Thaksin Shinawatra B. Bakit may kaluwagan sa kalagayang pulitikal ang Thailand kung ihahambing sa China at Myanmar? . Identification B a. kasalukuyang nanunungkulan bilang hari ng Tahiland mula pa noong Hunyo 9. Ilarawan ang sistemang pulitikal ng Kingdom of Thailand. Ano ang opisyal na katawagan sa Thailand na dati’y kilala bilang Siam? ~Kingdom of Thailand 2. tinanggal sa kapangyarihan si Thaksin sa pamamagitan ng isang coup d’etat.pinakamataas na ahensyang pangkatarungan. Open-Ended 1. Hari 2. ~ Haring Bhumidol Adulyadej C. tinanggal sa kapangyarihan noong 2006 sa pamamagitan ng coup d’etat 1. pinuno ng estado sa Thailand b. 2.pagtatangka ng militar na maagaw ang kapangyarihan sa pamahalaaan San Dika. Iniluklok ng militar si Heneral Surayud Chulanont bilang Primier. Matching type A 1.Noong 2006.

Malayan Chinese Association (MCA). Binubuo ito ng Federal Court. at Indian. Tatlo ang mga sangay ng pamahalaan sa ilalim ng Federal Constitutional Monarchy: ehekutibo. lehislatibo. Samantala. Sa kabilang dako. Mula 1957 hanggang 1969. ang lehislatura na bumabalangkas ng mga batas ay binubuo ng Dewan Rakyat (House of Representatives) at Dewan Negara (Senate). Chinese. at Malayan Indian Congress (MIC). Ang pinuno ng Malaysia na si Tunku Abdul Rahman ay naghangad na bumuo ng alyansa sa pagitan ng mga partido. Sa sangay na ehekutibo. Makikita ito sa pagkakabuo ng mga partidong etniko gaya ng United Malays National Organization (UMNO). Nakabatay ang sistema ng pamahalaan ng Federation of Malaysia sa binalangkas na Konstitusyon ng Federation of Malaya noong 1957. chief judges. Mula dekada 1950. nagging suliranin na ng Malaysia ang pagiging multi-etniko ng kanyang mamamayan. Gayunpaman. nagging suliranin din ng Malaysia ang tunggaliang ideolohikal sa pagitan ng pamahalaan at mga komunista. at Lower Court. ipinapatupad din ng pamahalaan ang Islamic Law na may hiwalay ring korte. Limang taon ang panunungkulan nito at at pinipili mula sa hanay ng mga sultan. Maliban sa magkakaibang etnisidad. makikita ang pulitikang batay sa consensus. ang simbolikong pinuno ng estado ay tinawag na Yang di-Pertuan Agong o Kataas-taasang Pinuno ng Pederasyon. Ang punong ministro ang karaniwang lider ng partidong pinakamarami ang nanalong kasapi sa House of Representatives. . at iba pang mga hukom mula sa Federal Court at High Courts ay pawang hinihirang ng Yang di-Pertuan Agong. Ang balangkas ng pamahalaan sa Malaysia ay bunga ng multi-etnikong katangian nito kung saan ang mga mamamayan ay hati sa tatlong pangkat−Malay. Court of Appeals. Ang chief justice.Federation of Malaysia Ang opisyal na pangalan ng Malaysia ay Federation of Malaysia na naitatag noong 1963. at hudisyal. ang sangay hudisyal naman ang nagpapatupad ng sistemang pangkatarungan. Federal Constitutional Monarchy ang uri ng pamahalaan nito. simbolikong pinuno lamang ito at ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng punong ministro. Sa mga kasong namamagitan sa mga Muslim. Produkto ito ng Cold War o tunggalian ng mga ideolohiya. dalawang High Courts.

itinatag ang Department of National Unity na ang Gawain ay ang pagbalangkas ng isang pambansang ideolohiya tungo sa pagkakaisa. Radikal na binago niya ang sistemang pulitikal at lumakas ang kapangyarihan ng puong ministro. ang 2-M Government ay naghahangad na mapaunlad hindi lamang ang buhay ng mga tao kundi maging ang ekonomiya ng bansa. Tinutukan sa pamamagitan ng binalangkas na National Economic Policy (NEP) ang pagpapaangat sa kalagayan ng mga bumiputra sa pamamagitan ng urbanisasyon at paglikha ng panggitnang uri o middle class bumiputra.~ Department of National Unity . itinatag ang ____________________ na ang Gawain ay ang pagbalangkas ng isang pambansang ideolohiya tungo sa pagkakaisa. middle class bumiputra B.pagkonsulta at pagkakasundo ng ddesisyon ng magkakaibang partido Gawain A. Naging matagumpay siya sa hangaring ito at ang Malaysia ay kinikilala sa ngayon nilang isa sa may pinakamaunlad na ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Upang maiwasan ang sigalot na etniko. Inilunsad niya ang 2-M Government na naglalayong mapaunlad ang serbisyo sibil. Ay Higit dito. Binago rin niya ang pananaw sa buhay ng mga Malay sa pamamagitan ng paghihikayat sa kasipagan. Inilunsad ang _____________ na naglalayong mapaunlad ang serbisyo sibil. nanungkulan sa Mahathir bin Mohammad bilang punong ministro. Talasalitaan Bumiputra. Pinangarap ni Mahathir na ang Malaysia ay mapapasama sa mauunlad an bansa hindi lamang sa Asya kundi sa buong daigdig. Identificaton 1.tumutukoy sa mga Malay at iba pang mga katutubong mamamayan Consensus. Matching type B A a.Upang maiwasan ang sigalot na etniko. panggitnang uri 2. Sa pagsapit ng 1981. Federal Constitutional Monarchy b.~ 2-M Government 2. uri ng pamahalaan ng Malaysia 1.

. Ipaliwanag ang hangad ng 2-M Government ni Mahathir bin Mohammad. Open-Ended 1. Ipaliwanag ang bahaging ginagampanan ng Department of National Unity of Malaysia.C. Nagtagumpay ba ito? Ipaliwanag ang iyong sagot. 2.