You are on page 1of 36

Ghid utilizator Nokia 101

Ediţia 1.1 RO

Taste și componente

1
ctaţ Sele i În

2

i apo

8 3

7 6 5
5 6 7 8

4

1 2 3 4

Receptor Ecranul Tasta de terminare/pornire Tastatura

Microfon Tasta de parcurgere Tasta Apelare Taste de selectare

13

9 10

12 11

9 10 11 12 13

Conector încărcător Lanternă Locaș cartelă de memorie Difuzor Conector set cu cască

3 Introduceți SIM1. 5 Glisați SIM2 sub piesa metalică. 4 Închideți suportul cartelei SIM.Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului 1 Glisați în jos capacul posterior. . 2 Deschideți suportul cartelei SIM. 6 Asigurați-vă că siguranța din plastic fixează cartela SIM în poziție.

3 Închideți capacul. 8 Introduceți acumulatorul. 2 Asigurați-vă zona de contact este orientată în sus și împingeți cartela în interior. . 1 Deschideți capacul locașului pentru cartela de memorie. 9 Glisați în sus capacul posterior.Introducerea unei cartele de memorie 7 Aliniați contactele. Consultați aliniatul vi) din Informații generale.

Consultați secțiunea v) din Informații generale. Apăsați OK. . puteți să apăsați tastele numerice. De asemenea. 3 Pentru a seta ora.Încărcarea acumulatorului Pornire 2 secunde 1 Conectați încărcătorul la o priză de electricitate. 2 Setați cartela SIM de utilizat. pornire Dual SIM 1 2 SIM1 SIM2 OK 2 Conectați încărcătorul la telefon. 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta de . apăsați în sus sau în jos. Telefonul poate fi utilizat în timpul încărcării. 09:00 OK Înapoi 3 Telefonul indică o încărcare completă.

apoi apăsați în sus sau în jos. Ora a fost setată 7 Telefonul este pregătit pentru utilizare. . Apăsați OK. apăsați în sus sau în jos.04. apăsați la dreapta. Meniu Salt la 5 Ora s-a schimbat. Apăsați OK. Data: 08.2011 OK Ieşire 6 Pentru a seta data.15:00 OK Înapoi 4 Pentru a seta minutele.

Selectaţi Ieşire Selectaţi Înapoi 2 Pentru a accesa o funcție. spre stângă sau spre dreapta. apăsați Selectați. Selectaţi Ieşire Selectaţi Ieşire 3 Pentru a selecta funcția. apăsați Înapoi.Explorarea telefonului Meniu Salt la Selectaţi Înapoi 1 Pentru a vedea funcțiile disponibile. . în jos. apăsați . apăsați tasta de parcurgere în sus. 5 Pentru a reveni la vizualizarea anterioară. 4 Pentru a selecta un articol. apăsați Meniu. 6 Pentru a reveni la ecranul de start. apăsați Selectați.

Setări dual SIM Setări sunet Setări afişaj Selectaţi Înapoi 4 Selectați Întreabă mereu. Întreabă mereu SIM1 SIM2 Puteți să utilizați două cartele SIM și să partajați telefonul cu ceilalți membri ai familiei. SIM implicit pentru apeluri: Întreabă mereu Apăsare tastă apel pentru apelare directă! OK 2 Selectați Setări dual SIM. . Meniu Salt la Selectaţi Ieşire Selectaţi Înapoi 1 Apăsați Meniu.Selectarea unei cartele SIM pentru apeluri și mesaje SIM implicit pentru apeluri SIM1 SIM2 SIM implicit pentru mesaje Selectaţi SIM1 SIM2 Întreabă mereu Întreabă mereu Înapoi 3 Selectați SIM implicit pentru apeluri. 5 Telefonul întreabă ce cartelă SIM să utilizeze atunci când efectuați un apel. Selectați Setări. Consultați secțiunea v) din Informații generale.

SIM implicit pentru mesaje: Întreabă mereu Apăsare tastă apel pentru expediere mesaj directă! OK 8 Telefonul întreabă ce cartelă SIM să utilizeze atunci când trimiteți un mesaj. Întreabă mereu SIM1 SIM2 Indicaţie: Pentru a deschide Setări dual SIM din ecranul de start. apăsați și mențineți apăsată tasta *. Selectaţi Înapoi 7 Selectați Întreabă mereu. .SIM implicit pentru apeluri SIM implicit pentru mesaje Selectaţi Întreabă mereu Întreabă mereu Înapoi 6 Selectați SIM implicit pentru mesaje.

Setări dual SIM Setări sunet Setări afişaj Selectaţi Înapoi 4 Selectați SIM1. Selectați Setări. SIM2 se deconectează de la rețea. Apăsați Meniu.Utilizarea unei singure cartele SIM Dual SIM 1 SIM1 SIM2 Înapoi Meniu Salt la Selectaţi Ieşire 2 Selectaţi 1 Pentru a economisi energia acumulatorului. Mod de aşteptare Selectaţi Întreabă mereu Dual SIM Înapoi 3 Selectați Mod de așteptare. apăsați și mențineți apăsată tasta *. . utilizați numai SIM1. Indicaţie: Pentru a deschide Setări dual SIM din ecranul de start. Dual SIM 1 2 SIM1 SIM2 Înapoi Selectaţi 2 Selectați Setări dual SIM. repetați pașii 1-3 și selectați Dual SIM. SIM implicit pentru mesaje Indicaţie: Pentru a activa ambele cartele SIM.

utilizați funcția de blocare a tastaturii. Efectuați un apel către un număr pe care îl aveți.Blocarea sau deblocarea tastaturii Meniu Salt la Efectuarea sau preluarea unui apel Pentru a evita apăsarea accidentală a tastelor. . 1 SIM1 SIM2 2 Selectaţi Înapoi 2 Tastatura se blochează. selectați cartela SIM de utilizat. Pentru a debloca tastatura. Taste blocate 1 Introduceți numărul de telefon. repetați pasul 1. Opţiuni 012345 Ştergeţi 1 Apăsați Meniu și apoi apăsați rapid *. 2 Dacă vi se cere.

răspunde. . apăsați 2 Mai bine.Modificarea volumului Apel în curs 0123456789 Terminaţi 3 Apăsați . Pentru a . termina apelul. 5 Discutați cu prietenul. Volumul este prea puternic în timpul unui apel sau când ascultați aparatul de radio? 9876543210 apelează Volum Silenţios 4 Telefonul prietenului sună. Pentru a . apăsați 1 Apăsați spre stânga pentru a-l micșora și spre dreapta pentru a-l crește.

Opţiuni Difuzor 1 În timpul unui apel. utilizând un set cu cască. Apel în curs 0123456789 Terminaţi 2 Așezați telefonul pe o masă.Utilizarea difuzorului Utilizarea setului cu cască Alte persoane din cameră se pot alătura conversației. 1 0123456789 apelează Conectați un set cu cască. . 0123456789 00:00:05 Puteți să efectuați un apel în mod fără mâini. apăsați Difuzor. 2 Efectuați un apel.

Adăugați numărul prietenului pe telefon. pornire 1 Apăsați Meniu. opriți telefonul. Selectați Contacte.Oprirea Memorarea unui nume și a unui număr Pentru a economisi energia acumulatorului. 2 Selectați Adăugare contact. Căutare Adăugare contact Ştergere Selectaţi Înapoi 2 Telefonul este oprit. Oprire 2 secunde Meniu Salt la Selectaţi Ieşire 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta de . .

.SIM1 SIM2 Telefon Către numărul Că tre numărul OK 0123 Ştergeţi OK 0123456789 Ştergeţi Selectaţi Înapoi 3 Selectați unde doriți să memorați contactul. Utilizaţi Înapoi 4 Scrieți un nume. numărul și imaginea. Nume contact: Mi OK Ştergeţi 6 Introduceți numărul de telefon. Mihai Nume contact: Mihai OK Ştergeţi 9876543210 apelează Silenţios 5 Apăsați OK. 7 Accesați o imagine și apăsați Utilizați. Apăsați OK. se afișează numele. 8 Când primiți un apel.

Modificarea sunetului de apel Airy Beach Bold Brook Coconut Desk phone OK Înapoi Meniu Salt la Selectaţi Ieşire 1 Apăsați Meniu. SIM1 SIM2 1 2 Beach Nokia tune Realizat Înapoi Selectaţi Înapoi 3 Selectați Sunet de apel și o cartelă SIM. accesați sunetul de apel respectiv. Airy Beach Bold Brook Coconut Desk phone OK Înapoi 2 Selectați Setări sunet. . 6 Sunetul de apel este selectat. Sunet de apel Volum sonerie Selectaţi Nivelul 4 5 Apăsați OK. Setări dual SIM Setări sunet Setări afişaj Selectaţi Înapoi 4 Pentru a asculta un sunet de apel. Selectați Setări.

apăsați sus o singură dată. 01:10 Mel. x1 2 Meniu Salt la Pentru a opri lanterna. apăsați sus de două ori. Opţiuni Înapoi x2 1 Meniu Salt la Indicaţie: Puteți selecta o melodie MP3 ca sunet de apel.. Selectaţi Înapoi Utilizați lanterna dacă aveți nevoie de mai multă lumină.. Pentru a utiliza lanterna. 1 01:18 Melodiile mele . Consultați secțiunea iii) din Informații generale. . repetați pașii 3-5.. Melodii demo Utilizare ca .Lanternă 2 SIM2 1 SIM1 Indicaţie: Pentru a selecta sunete de apel diferite pentru SIM1 și SIM2..

ce mai faci? Meniu Salt la Selectaţi Ieşire Opţiuni Ştergeţi 1 Apăsați Meniu. Ana. Consultați secțiunea v) din Informații generale. Consultați secțiunea i) din Informații generale. 5 Dacă vi se cere. Bună. . apăsați tastele. 6 Introduceți un număr de telefon. 1 2 SIM1 SIM2 Selectaţi Înapoi 2 Selectați Scriere mesaje. selectați cartela SIM de utilizat.Expedierea și recepționarea mesajelor Bună. Apăsați OK. Ana. Scriere mesaje Curier intrări Mesaje expediate Selectaţi Înapoi 4 Apăsați Opțiuni și selectați Expediere. Număr de telefon: Ştergeţi Opţiuni OK 0123456789 Ştergeţi 3 Pentru a scrie mesajul. Selectați Mesaje.

apăsați 0. . Când se afișează cuvântul. Introducerea unui spațiu: apăsați 0. apăsați Arătați. Introducerea unui număr: apăsați prelung tasta numerică. Introducerea unui caracter special: apăsați prelung *. Modificarea unui cuvânt: apăsați * de mai multe ori până când se afișează cuvântul. Ana. ce mai faci? Opţiuni Înapoi 9 Pentru a vizualiza restul mesajului. Schimbarea metodei de introducere a textului: apăsați # de mai multe ori. 1 mesaj recepţionat Arătaţi Ieşire 8 Pentru a citi un mesaj. Consultați iv) din Informații generale. apăsați în jos. Oprirea utilizării metodei predictive: selectați Opțiuni > Dicționar > Dicționar inactiv. Bună.Scrierea textului Apăsați o tastă de mai multe ori până când se afișează litera. Utilizarea metodei predictive: selectați Opțiuni > Dicționar și limba. limba și OK. Începeți să scrieți cuvântul următor. Apăsați o tastă pentru fiecare literă. 7 Mesajul este expediat. Schimbarea limbii de scriere: selectați Meniu > Setări > Setări telefon > Limba.

apăsați la dreapta. Sunet alarmă Dezactivare Repet. 5 Apăsați OK. apăsați în sus sau în jos. Oră alarmă 4 Pentru a seta minutele. . apoi apăsați în sus sau în jos. Meniu Salt la Selectaţi Ieşire 08:30 OK Înapoi 1 Apăsați Meniu. alarmă Selectaţi Ceas vorbitor Alarmă x 1 08:30 OK Înapoi Înapoi 2 Selectați Oră alarmă.Setarea unei alarme 08:00 OK Înapoi 3 Utilizați telefonul drept ceas cu alarmă pentru a vă trezi. Pentru a seta ora. Selectați Ceas.

Selectați Funcții suplim. . Foaie de calcul Temporizator Agendă Selectaţi Înapoi Dezactivat 2 Selectați Agendă. Apăsați Stop. 1 Apăsați Meniu.. Alarma! 08:30 Meniu Salt la Selectaţi Ieşire Stop Amânaţi 7 Alarma sună la ora stabilită. Amânaţi Renunţaţi Stabiliți un memento pentru o întâlnire cu prietenii.Stabilirea unui memento Alarmă activată Întâlnire 6 Alerta este setată.

7 Pentru a seta ora și minutele. . 8 Apăsați OK. Memento adăugat Memento despre: Întâlnire OK Ştergeţi 5 Scrieți numele mementoului. 20:30 OK Înapoi OK Înapoi 4 Selectați Adăug. 5 L M M J V S D 31 7 14 21 28 1 8 15 22 1 2 9 16 23 2 3 10 17 24 3 4 11 18 25 4 5 12 19 26 5 6 13 20 27 6 Alarmă activată Alarmă dezact. memento. selectați Alarmă activată. Adăug.Feb 2011 Săpt. apăsați în sus sau în jos. Opţiuni Înapoi OK Înapoi 3 Selectați data și apăsați Opțiuni. memento C ăutare dată 6 Pentru a seta o alarmă. Alerta este setată.

Selectați Muzică. Selectați Redare. Music Player MP3 Radio 4 Pentru a selecta o melodie. . Asigurați-vă că în telefon a fost introdusă o cartelă de memorie. 3 Mel. 2 Mel. 4 Opţiuni Înapoi Meniu Salt la Selectaţi Ieşire 1 Apăsați Meniu. Apăsați Opțiuni. 5 Apăsați Opțiuni. Rădăcină Mel. în Pref. mele Utilizare ca sunet de apel Selectaţi Înapoi Selectaţi Înapoi 2 Selectați Music Player MP3. Selectați Toate melodiile.Ascultarea melodiilor Toate melodiile Melodiile mele .. Redare Fişierul precedent Fişierul următor Ad. 1 Mel. în timp ce vă deplasați.. Melodii demo Selectaţi Înapoi 3 Bucurați-vă de muzica dvs.

spre dreapta pentru a mări volumul și în jos pentru a adăuga melodia ca preferată. Consultați secțiunea ii) din Informații generale. Apăsați Meniu. Pentru suspendarea redării. Conectați un set cu cască.Ascultarea aparatului de radio Indicaţie: Pentru a accesa melodia anterioară sau următoare. Selectați Muzică. puteți apăsa în sus pentru redare sau pauză și pe 4 sau 6 pentru a controla volumul. Cablul setului cu cască funcționează ca antenă radio. apăsați tasta 5. 00:00 Music Player MP3 00:00 Utilizați telefonul pentru a asculta emisiuni radio. Opţiuni Înapoi 1 Indicaţie: Apăsați spre stânga pentru a micșora volumul. Meniu Salt la Selectaţi Ieşire 2 Indicaţie: De asemenea. . apăsați tasta 2 sau 8.

Căutaţi toate posturile disponibile? 6 Pentru a salva canalul. 8 Selectați un canal liber.50 MHz 108 Opţiuni Înapoi Înapoi 5 Pentru a găsi canalul următor. 1. . (liber) 5. (liber) 6.Music Player MP3 Radio Selectaţi Înapoi Oprire Căutare manuală Memorare canal Căutare automată Setaţi frecvenţa Ştergere canal Selectaţi Înapoi 3 Selectați Radio.5 7 Scrieți numele canalului și apăsați OK. (liber) 2. apăsați OK. Aparatul de radio este pornit. repetați pașii 5–7. (liber) 3. (liber) 4. Pentru a memora mai multe canale. 87. Denumire canal: Post 1 Înapoi OK Ştergeţi OK 4 Pentru a găsi automat canale radio. apăsați Opțiuni și selectați Memorare canal. apăsați în jos. (liber) Selectaţi 87.

1 Apăsați Meniu. Selectați Funcții suplim. Meniu Salt la Selectaţi Ieşire 10 Pentru a închide aparatul de radio.Calculator Memorare canal Căutare automată Setaţi frecvenţa Ştergere canal Redenumiţi Difuzor Selectaţi Înapoi 9 Pentru a utiliza difuzorul. . apăsați Opțiuni și selectați Difuzor.. apăsați Opțiuni și selectați Oprire. Memento Calculator Alarma! 08:30 Stop Amânaţi Convertor Selectaţi Înapoi 2 Selectați Calculator. Oprire Memorare canal Că utare automată Setaţi frecvenţa Ştergere canal Redenumiţi Selectaţi Înapoi Radio oprit Utilizați telefonul pentru a face calcule. Indicaţie: Utilizați radioul ca ceas deșteptător. Apăsați Opțiuni și selectați Radio ceas.

x Egal 50 120 Ştergeţi x Egal = 50 120 6000 Ştergeţi 5 Introduceți cel de-al doilea număr și apăsați Egal. utilizați tasta de parcurgere. .Egal 50 Ştergeţi 3 Pentru a introduce numere. apăsați tastele. x Egal 50 Ştergeţi 4 Pentru a înlocui o funcție.

Pentru informații suplimentare. Scoaterea acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul. INTERFERENȚE Toate aparatele mobile pot intra în interferență. denumite și cartele micro-SIM. să dispună de antene interioare și exterioare. Aparatul nu acceptă cartelele micro-SIM. în avioane. SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ÎNAINTE DE TOATE Respectați toate legile locale. Informații de siguranță și despre produs Instrucțiuni specifice funcției Important: Nu introduceți în acest aparat cartele SIM mini-UICC. PĂSTRAȚI APARATUL ÎN STARE USCATĂ Aparatul Dvs. substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Prima grijă a Dvs. Feriți aparatul de umiditate. OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII Opriți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole. PROTEJAȚI-VĂ AUZUL Ascultați muzică în căști la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul. nu rezistă la apă. de exemplu. De asemenea. Evitați . opriți aparatul și deconectați-l de la încărcător.Informaţii generale Citiți aceste instrucțiuni simple. SERVICE CALIFICAT Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat. citiți în întregime ghidul utilizatorului. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Este posibil ca aparatul Dvs. ceea ce lear putea afecta performanțele. în spitale sau în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației. Utilizarea cartelelor SIM incompatibile poate duce la deteriorarea cartelelor sau a aparatului. cartele micro-SIM cu adaptor sau cartele SIM cu un decupaj miniUICC (vezi figura). Cartelele micro-SIM sunt mai mici decât cartelele SIM standard. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. poate provoca deteriorarea datelor stocate pe cartelă.

de exemplu. iar cealaltă cartelă nu este disponibilă. Servicii de rețea și costuri Aparatul este omologat pentru a fi utilizat în rețele EGSM 900 și 1800 MHz. Important: Nu scoateți cartela de memorie în timp ce este utilizată de o aplicație. Utilizarea serviciilor de rețea și preluarea de conținut pe aparat necesită conexiune cu rețeaua și poate duce la apariția unor costuri legate de traficul de date. ii) Pentru a asculta radioul. alte semne. Caracterele ce folosesc accente. v) Ambele cartele SIM sunt disponibile simultan atunci când aparatul nu este în uz. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. Expediați mesaje numai către aparate care acceptă limba selectată. În caz contrar se pot produce defecțiuni ale cartelei de memorie și aparatului. iv) Expedierea și recepționarea mesajelor în anumite limbi reprezintă un serviciu de rețea. expedierea și recepționarea unui mesaj sau încărcarea sau descărcarea de date. luați legătura cu furnizorul de servicii. acceptă cartele microSD cu capacitate de până la 16 GB. . afectând și datele stocate pe cartelă. iii) Nu îndreptați fasciculul de lumină emis de lanternă spre ochii altor persoane. trebuie să atașați la aparat un set cu cască compatibil. Pentru a utiliza aparatul. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării. Pentru informații legate de disponibilitate. vi) Utilizați numai cartele de memorie compatibile. dar numai o cartelă SIM este activă la un moment dat. Cartelele incompatibile pot deteriora cartela și aparatul și pot deteriora datele stocate pe cartelă. trebuie să aveți abonament încheiat cu un furnizor de servicii. i) Puteți expedia mesaje text cu un număr de caractere mai mare decât numărul limită de caractere alocat pentru un singur mesaj. Este posibil ca utilizarea acestora să necesite un abonament. aprobate de Nokia pentru utilizarea cu acest dispozitiv. poate provoca creșterea nivelului de consum în timpul funcționării și poate reduce durata de viață a acumulatorului. pentru efectuarea unui apel. Aparatul Dvs. precum și opțiunile unor limbi ocupă mai mult spațiu. Furnizorul de servicii vă va factura transferul de date. limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta transmite sau recepționează semnale. Setul cu cască are rol de antenă. Unele caracteristici de produse funcționează doar dacă sunt acceptate de rețea.

nokia. curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. • Feriți aparatul de magneți sau de câmpurile magnetice. K sau B.com/ recycling. C. umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. pe www. • Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia. AR. • Păstrați aparatul în stare uscată. opriți aparatul și scoateți acumulatorul. • Utilizați o lavetă moale. X. bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nokia poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Precipitațiile. • Nu scăpați aparatul din mână. Manipulați cu grijă aparatul. încărcătorul și accesoriile. cartela de memorie sau calculatorul) sau scrieți-le pe hârtie. • Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în ghidul utilizatorului. Consultați informațiile despre cum puteți recicla produsele Nokia. acumulatorul. • Pentru ca informațiile importante să fie în siguranță. Reciclare Duceți întotdeauna produsele electronice. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană.Întreținerea aparatului Dvs. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. indică faptul că toate produsele electrice și electronice. U. Acumulatori și încărcătoare Informații referitoare la acumulator și la încărcător Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un BL-5CBacumulator reîncărcabil. Simbolul coș de gunoi barat Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs. identificat prin E. . pe baterii sau pe acumulatori. • Pentru a obține performanțe optime.nokia. Dacă aparatul Dvs. se udă. precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Pentru informații suplimentare despre protejarea mediului înconjurător. bateriile și acumulatoarele. consultați profilul Eco a produsului la www. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-3 Numărul exact al modelului încărcătorului Nokia poate diferi în funcție de tipul de mufă. stocați-le în cel puțin două locuri separate (cum ar fi aparatul. pe documentație sau pe ambalaj. scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.com/ ecoprofile. nu-l loviți și nu-l scuturați. • Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio. A.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător. Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii. spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic. Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului sau al unui accesoriu. explozii sau alte pericole. prindeți ștecherul și trageți de acesta. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. De asemenea. nu striviți. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. în cazul în care purtați un acumulator de schimb în buzunar. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor acumulatoare sau a unor încărcătoare incompatibile pot implica riscuri de incendii. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați. un acumulator complet încărcat se va descărca în timp. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Folosiți acumulatorul și încărcătorul numai conform destinației. totuși. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic atinge contactele metalice ale acumulatorului. În cazul în care considerați că acumulatorul sau încărcătorul a fost deteriorat. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator. pot duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător. dar în cele din urmă se va uza. nu tăiați. Scurtcircuitarea poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul. Siguranța acumulatorului Înainte de a scoate acumulatorul. evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. nu deschideți. acest lucru se întâmplă. înlocuiți acumulatorul. Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. . Utilizați încărcătoarele numai în interior. de exemplu. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal.Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori. nu de cablu. deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. nu încercați să introduceți corpuri străine în ei. Dacă. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. nu îndoiți. Dacă nu este utilizat. duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu demontați.

Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Copii mici Aparatul Dvs.3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical implantat. • Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe. 5. poate fi necesară parcurgerea pașilor de mai jos: • Introduceți o cartelă SIM. Asigurați-vă că aparatul este pornit. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat.Informații suplimentare privind siguranța Apeluri telefonice în caz de urgență Efectuarea unui apel de urgență 1. 4. Furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. 3. cât și prin intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Nu poate fi garantată realizarea legăturilor în toate împrejurările. Important: Activați apelurile Internet și cele către mobil. • Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical. Aparate medicale implantate Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de cel puțin 15. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător față de semnalele RF externe. apelarea numerelor fixe sau grup închis de utilizatori. Aparate medicale Folosirea echipamentelor de transmisie radio. Apăsați tasta de apelare. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici. Pentru a șterge afișajul. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale. • Asigurați-vă că aparatul nu are activat un profil deconectat sau pentru avion. • Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat. poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. De asemenea. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli: • Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15. cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat. Numerele de apel ale serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.3 centimetri de aparatul medical. cum ar fi restricționarea apelurilor. inclusiv a telefoanelor mobile. 6. . 2. • Nu purtați aparatul mobil în buzunarul de la piept. cum ar fi urgențele de natură medicală. Aparatul ar putea încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară. dacă aparatul acceptă apelurile prin Internet. pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. apăsați tasta de terminare de câte ori este necesar. • Eliminați limitările apelurilor pe care leați activat pe aparat.

la ureche.Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs.5 centimetri față de corp. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile. Autovehicule Semnalele radio pot afecta sistemele electronice instalate necorespunzător sau protejate inadecvat din autovehicule. Mediul de utilizare Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare. în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. agățătoare la centură sau alt suport de purtare a aparatului pe corp nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus. Pentru transmiterea de fișiere de date sau mesaje este necesară o conexiune de calitate cu rețeaua. Instalarea sau depanarea neadecvate pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului Dvs. sistemele electronice de frânare antiblocare. din zonele de depozitare și de distribuire a carburanților. Transmiterea de fișiere de date sau de mesaje poate fi întârziată până când o astfel de conexiune este disponibilă. Doar personalul calificat poate instala aparatul într-un vehicul. gaze sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul. componentele sau accesoriile sale. Urmați instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei. cum ar fi sistemele electronice de injecție carburant. de exemplu. Unele aparate mobile pot interfera cu unele proteze auditive. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. În asemenea zone. consultați medicul dumneavoastră. Pentru informații suplimentare. Auzul Avertizare: Când utilizați setul cu cască. Orice toc de purtare. interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia. din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Nu uitați că air-bagurile se declanșează cu forță mare. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt. abilitatea Dvs. de . Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului. sistemele electronice de control viteză și cele de tip air-bag. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța. mobil în apropierea unui aparat medical implantat. Conformați-vă restricțiilor din atelierele auto. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. Zone cu pericol de explozie Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie. sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 1.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Acestea includ zone unde se recomandă oprirea motorului vehiculului. la www.nokia. praf obișnuit sau pulberi metalice. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs. Aparatul Dvs. dar nu întotdeauna. Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 1. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor.0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut.com. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 0434 Nokia este în perioada de tranziție la organismele notificate UE și acest produs a fost aprobat ca fiind corespunzător cu reglementările UE de către ambele organisme notificate.obicei. de exemplu de cât de aproape vă aflați de releu. Această putere depinde de diferiți factori. cala vapoarelor.28 W/kg. . Informații privind certificarea (SAR) Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. mobil este un emițător și un receptor radio. cum ar fi praf de cereale. marcate vizibil. Oricare dintre marcajele EC afișate pot să apară pe produs în timpul perioadei de tranziție. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2. în toate benzile de frecvență testate. Trebuie să consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora. precum și de banda de rețea. indiferent de vârstă și starea de sănătate. unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare. Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale.

corectitudinea sau conținutul acestui document. Orice act contrar legii este interzis. NOKIA CORPORATION. caracteristici. Toate drepturile rezervate.nokia. niciun fel de garanții. Nokia tune este o marcă de sunet a Nokia Corporation. incidente.com/global/declaration. fără notificare prealabilă. oricum s-ar fi produs. fără notificare prealabilă. nu se oferă în legătură cu acuratețea. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet www. Acest aparat poate conține piese. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document. explicite sau implicite. Este interzisă reproducerea. © 2011 Nokia. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă. în nicio situație. contactați distribuitorul Nokia sau furnizorul de servicii. dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume. Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale. aplicații și servicii poate varia în funcție de regiune. declară că acest produs RM-769 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. incluzând.Prin prezenta. distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a Nokia Corporation. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând. subsecvente sau indirecte.O.Box 226 FIN-00045 Nokia Group Finlanda . Disponibilitatea anumitor produse. În limitele maxime permise de legea aplicabilă. Nokia Corporation P. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi. Pentru informații suplimentare. tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. transferul. Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation.