You are on page 1of 3

ŠPEDITERSKO-AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR – PRAKTIČNA NASTAVA – II RAZRED

SADRŽAJ

1

2. 3. 10. 8. 6. 7. 4 5. 13. 12. 6. 3. Pojam i podjela terminala Podjela opreme za rad na terminalima Osnovni poslovi na terminalu Prevozna sredstva koja su u dodiru sa terminalima Prekrcajna mehanizacija za rad na terminalima Kontinualne mašine Kontinualne mašine sa vučnim organom za rad na terminalima Kontinualne mašine bez vučnog organa za rad na terminalima Kontinaulne mašine Mosni manipulator Podjela terminla prema vrsti tereta Stepen iskorišćenosti. 9. 8. 7. 6.Broj Tema strana ŠPEDITERSKO-AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR – PRAKTIČNA NASTAVA – II RAZRED PREDGOVOR 4 I RAD NA TERMINALIMA 1. faktor selektivnosti i repozicioniranje kontejnera na terminalu Proces pretovara (pojmovi i definicije) Opsluživanje broda na terminalu Zadaci – faktor selektivnosti Zadaci – opsluživanje broda na terminalu 5 6 8 9 10 13 14 16 17 20 22 25 29 32 33 34 34 35 36 39 41 41 42 43 45 46 47 47 49 51 2 II RAD U SKLADIŠTU 1. 5. 11. 10. 2. 6.1. usluga i lokacija . 14.2. 11. 4. 12. 9. Osnovni poslovi u skladištu Dokumentacija u skladišnom poslovanju Transportna sredstva u dodiru sa skladištem Sredstva za odlaganje tereta u skladištu Pomoćna i dodatna skladišna oprema Komisijski zapisnik Reklamacija Propratno pismo Urgencija Informacioni sistemi u skladištu Klasifikacija i šifrovanje robe u skladištu EAN – sistem za označavanje proizvoda.

ŠPEDITERSKO-AGENCIJSKI I CARINSKI TEHNIČAR – PRAKTIČNA NASTAVA – II RAZRED 3 .