You are on page 1of 2

Universitatea Transilvania din Brasov – Programe de studii de master

POLITICI ŞI STRATEGII DE MARKETING MASTER DE APROFUNDARE ŞI CERCETARE
Facultatea: Ştiinţe Economice și Administrarea Afacerilor Coordonator: prof. dr. ec. BRĂTUCU GABRIEL, e-mail gabriel.bratucu@unitbv.ro Durata studiilor/numărul de credite: 4 semestre/120 credite Forma de învăţământ: ZI, CU FRECVENŢĂ Competenţe dezvoltate:     Dezvoltarea, evaluarea şi implementarea marketingului în medii de afaceri complexe Analiza în profunzime a unei varietăţi de concepte, teorii, studii de caz, intrumente, tehnici, tactici si modele de comerţ şi marketing Cunoştinţe despre structura şi funcţiile marketingului în general şi de politicile şi strategiile de marketing în special. Capacitatea de a organiza eficient activitatea profesion ală.

Posibilităţi de angajare după absolvire:   În domeniile lucrative, ca specialişti de înaltă clasă în cercetarea pieţei şi elaborarea strategiilor şi politicilor de marketing. În domeniile nelucrative, ca specialişti în dezvoltarea programelor de marketing social

Program de studii de masterat este coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică D 16 “Analiză economico-financiară, management şi marketing”, în domeniul fundamental MARKETING, domeniul de licenţă MARKETING

1

ec. univ. Gabriel BRĂTUCU STRATEGII DE MARKETING (masterat de cercetare) Coordonator: Prof. dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor practice de a aplica soluţii eficiente. actuale şi cât mai complete despre mediul economico-social. Programului de studiu Masterat de aprofundare şi cercetare “ POLITICI ŞI STRATEGII DE MARKETING” are ca misiune: dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică a absolvenţilor săi. Liliana DUGULEANĂ Programul se adresează celor care intenţionează să aprofundeze cunoştiinţe de marketing. bazate pe buna cunoaştere şi înţelegere a metodelor şi tehnicilor specifice cercetărilor de marketing şi astfel creşterea valorii absolvenţilor învăţământului superior pe piaţa muncii. pe piaţa românească prin dezvoltarea resurselor umane specializate. promovarea profesionalismului în domeniul marketingului şi cercetărilor de marketing. dr. care intenţionează să îşi dezvolte abilităţi în utilizarea unui întreg instrumentar analitic cu scopul de a lua astfel de decizii în condiţiile economiei de piaţă. de a fundamenta ştiinţific. ec. competitive la nivel european.2-4 TRUNCHI COMUN (cursuri comune) Traseu specializare 1 Traseu specializare 2 POLITICI DE MARKETING ÎN COMERŢ (masterat de aprofundare) Coordonator: Prof.Universitatea Transilvania din Brasov – Programe de studii de master Programul de studii de masterat de aprofundare şi cercetare „Politici şi strategii de marketing” are următoarele trasee de specializare: Sem. celor care îşi doresc o carieră de success în domeniu şi care vor să cunoască multitudinea deciziilor strategice implicate de utilizarea marketingului în comerţ şi servicii. strategii de marketing pe baza unor informaţii relevante. 2 . dr.1 Sem. univ.