You are on page 1of 3

Călătoriile lui Marco Polo

Marco Polo (n. cca. 1254 în Veneția - d. 8 ianuarie 1324 în Veneția) a fost un navigator venețian, care s-a făcut cunoscut prin relatările sale despre o călătorie în China. S-a născut în jurul anului 1254. În relatările sale menționează anul 1271 ca data de plecare în lunga călătorie către China. A pornit la drum împreună cu tatăl și cu unchiul său. Acolo a câștigat rapid încrederea conducătorului mongol Kublai Khan din dinastia Yuan, care domnea pe atunci peste Peking, executând în misiunea sa călătorii de afaceri. 1295 a fost anul reîntoarcerii la Veneția, dar a fost capturat de către genovezi și trimis în 1298 în închisoare. În închisoare, l-a rugat pe colegul său de celulă, scriitorul Rustichello din Pisa să noteze trăirile lui Marco din China. Când a fost eliberat, a descoperit că relatările sale din călătorie, sub numele de “Il milione”, au cunoscut o răspândire rapidă. Încă din timpul vieții și până astăzi au existat îndoieli despre autenticitatea relatărilor. Ipoteza că Marco Polo nu ar fi călătorit în China se sprijină pe faptul că în relatările sale de călătorie nu sunt menționate nici zidul chinezesc, nici tiparul, ce era răspândit în China în acea perioadă. De asemenea, absența denumirilor chineze și mongole în operă, cât și o serie de neclarități susțin această ipoteză. În plus, au fost adăugate părți semnificative din operă mai târziu, până în secolul XVI. Iată un nume celebru pronunţat mereu cu admiraţie, în vecinătatea altor nume strălucitoare, din istoria călătoriilor, a mari-lor descoperiri geografice făcute de: Cristofor Columb, Vasco da Gama, Fernando Magellan. Sună şi foarte frumos! Ca versul unui cântec: Marco Polo! Dar... Cine a fost Marco Polo? Primul mare călător din Europa care, ajungând până în Orientul îndepărtat descoperă europenilor vastul continent al Asiei şi multe dintre popoarele care trăiau acolo. Marco Polo era un italian, dintr-o familie de negustori bogaţi, născut în cetatea Veneţiei, aflată undeva la subsuoara de răsărit a cizmei italiene, sprijinită în Marea Adriatică. Dacă veţi privi o hartă, aproape că nici n -o veţi zări. Corăbiile care plecau din republica veneţiană, în urmă cu sute de ani, străbăteau cutezătoare Marea Adriatică, Mediterană, ajungeau în Marea Neagră, iar către apus ieşeau în largul Canalului Mânecii, de unde aduceau mari bogăţii pentru veneţieni. Gustul pentru bogăţie, negoţ şi călătorie al veneţienilor era cunoscut în toată lumea. Rafinamentul, cutezanţa lor, de asemenea. Marco Polo a apucat alt drum: spre Asia! Neştiinţa care naşte monştri

nu numai un bun negustor. renumitul Kubilai-han. mirodenii. Oraşul Păcii. Isteţ. merge pe valea Fluviului Tigru. al obiceiurilor acestora. vorbeşte despre drumurile pe care le străbăteau călări. sau invers! Călătorii răzleţi. Mânaţi de dorinţa de a aduce în Veneţia mărfuri scumpe din Orient. schimbă caravane după caravane şi ajunge. în care va povesti cu lux de amănunte tot ce a văzut şi ce a auzit. doar unele amintiri ale cuceritorilor lui Alexandru cel Mare. văi. către Orientul îndepărtat. un călugăr. pentru comerţ. doi negustori. al popoarelor întâlnite în cale. pustiuri încinse de soarele necruţător. tânărul Marco Polo se dovedeşte. pe larg şi adevărat. în această uriaşă călătorie. străbate Marea Mediterană. Un drum lung şi greu a fost învins! Marco Polo. râuri. de cunoaştere. care înfulecau cu lăcomie carne de câine şi chiar de om. unde domnea atunci marele han al mongolilor. Cu avionul . pentru prima dată. iar despre Asia îndepărtată. care ajunsese până la fluviul Indus. mai răsunau. aşa cum se va arăta până la urmă. nu-i aşa? Curajoasa expediţie Nu erau îmbietoare drumurile. au plănuit o altă călătorie şi mai mare. pleacă din Veneţia în anul 1271. un asemenea drum este foarte lung. munţi. despre continentul asiatic şi despre popoarele care trăiesc acolo. va fi un bun scriitor. în sfârşit. şi Matteo. oamenii din Europa iau cunoştinţă. întreprinzător. au făcut o călătorie de aproape 15 ani în Asia. presărate cu cranii de oameni şi de animale. tatăl lui Marco Polo. care s-au avântat spre ţinuturile Asiei. foarte departe în răsărit. ajunge în Asia Mică. crescuse aproape singur în palatul părintesc din Veneţia. Un călător italian. Astfel se credea că undeva. la Kai-Ping-Fu. trimis în solie la mongolii care stăpâneau Asia. Şi. periculos. Niccolo. în China. Marco Polo care. de vreme ce. un mare povestitor. Chiar şi astăzi. în timp ce tatăl său lipsea de acasă. dar şi un bun observator al locurilor pe care le străbate. Neştiinţa naşte monştri. cu mijloacele de transport moderne. mătăsuri. unchiul său. deosebit de greu şi nu odată. se află Paradisul. traversează câmpii. străbate Persia. fiindcă îi murise mama. El va fi luat de tată şi de unchiul său în temerara expediţie. dornic de aventură. au început să vorbească apoi despre armata fără număr a tartarilor (tătari). încă. din acel timp.Acum aproape 700 de ani. dar pentru a ajunge acolo. dar era îmbietor gustul pentru bogăţie. în vremea în care a trăit Marco Polo (1254-1324) europenii cunoşteau foarte puţine pământuri în afara continentului lor. în apropiere de Beijing. Nu erau prea îmbietoare drumurile spre Asia la vremea aceea. în 1492. spre acele ţinuturi îndepărtate. datorită ei. Cartea lui. Se pare că nu lea mers chiar aşa de rău. însoţit de tatăl şi unchiul său. America avea să fie descoperită abia peste 200 de ani. trebuie să străbaţi ţinuturi populate de monştri înspăimântători cu cap de animal şi corp de om. gustul de aventură. avea acum deja 17 ani. Carpini. fapt care îi va schimba total destinul. mereu setoşi de sânge. cum au sosit la Veneţia. se cheamă "Cartea minunilor lumii" şi.

care cereau mereu noi amănunte despre fantastica lui călătorie. după aproape 25 de ani de absenţă. Marco Polo a fost asaltat de nobilii şi marii negustori ai oraşului. Şi pentru că Marco Polo vorbea mereu despre milioanele de monezi în aur ale lui Kubilai-han şi despre milioane de întâmplări. Genova. Timp de 17 ani. cât a rămas Marco Polo la curtea lui Kubilai-han. către Bagdad. Marco Polo se întoarce la Veneţia unde rămâne până la sfârşitul vieţii. în anul 1295. la vremea aceea un asemenea drum! Isteţimea şi buna purtare se răsplătesc pe măsură Kubilai-han i-a primit cu cea mai mare cinste pe călători. Copleşiţi de bogăţii şi onoruri. care au vârfurile de peste 8000 m. fiica marelui han. în scurt timp "Il Milione" . ei şi -au recăpătat. s-a ivit prilejul s-o însoţească pe Cagatra. el îi povesteşte unui prieten. şi pe care mongolii nu le cunoşteau. cunoscând relieful ţării şi obiceiurile oamenilor. Având darul deosebit al povestirii. Rusticiano din Pisa. .de pasageri. scriitor cunoscut. se face azi în 12-14 ore de zbor! Avionul trebuie să survoleze Munţii Himalaya. oraşul Veneţia intră în luptă cu oraşul rival. şi vă închipuiţi că asta nu-i deloc joacă. a fost poreclit. Îi învaţă pe ostaşii hanului să construiască aruncătoare de pietre (catapulte) folosite în Europa. pe Marea Mediterană şi cea Adriatică. un sfert de drum. unde rămâne aproape 2 ani. prin Marea Chinei. Dar faptul că la un moment dat. aproape în linie dreaptă. întâmplările nemaipomenite prin care trecuse. pe care apoi le-a descris în "Cartea minunilor lumii". Şi totuşi. i-a putut aduce pe cei trei. Oceanul Indian şi Marea Arabiei. Un milionar la închisoare! Ajunşi la Veneţia. cei trei călători au căpătat cu greu încuviinţarea marelui han de a se întoarce în Europa. fără ocolişuri de sol. Marco Polo îl uimeşte pa marele han cu priceperea sa şi mai ales cu uşurinţa de a învăţa multe limbi ale popoarelor stăpânite de acesta. iar apoi. şi acesta le aşterne pe hârtie. şi "Il Milione" este făcut prizonier! În închisoare. a străbătut în lung şi în lat China. la Veneţia. drepturile.Milionarul! Ghinion însă! După un an de la sosire. nu fără dificultăţi. care urma să se căsătorească în Persia. temerarii noştri călători au învins. Tânărul veneţian începuse să îndeplinească tot mai mult funcţii încredinţate de han. Aşa ia naştere "Cartea minunilor lumii"! După încheierea păcii dintre cele două oraşe. din nou.