You are on page 1of 3

KREATIVNA NASTAVA – Crna Gora

Uputstvo za otvaranje Webmail account-a na Hotmail-u
Sve osnovne i srednje škole u Crnoj Gori su kroz live@edu servise dobili svoj poddomen 1 . Administraciju poddomena vrše ICT koordinatori u školama, koji treba da otvore live@edu naloge za sve nastavnike i stručne saradnike u školi. Ukoliko nemate otvoren nalog, možete ga kreirati prema uputstvu koje slijedi. Kreiranje novog naloga (Webmail account) počinje otvaranjem adrese www.hotmail.com i odabirom dugmeta Sign Up, kao što je prikazano na slici ispod.

Slika 1

Otvoriće se prozor u koji treba unijeti lične podatke kao što su: ime, prezime, lozinka, država, grad, godina rođenja i ostalo što je prikazano na slici 2. U dijelu Hotmail address treba unijeti adresu naloga koji otvarate, na primer ime i prezime (u primjeru napisano laralabudovic). Provjeru postojanja istoimene adrese koja je ranije unijeta vršite klikom na dugme Check Availabilty, koje pokazuje da možete nastaviti dalje ako je zeleno i piše da je unesena adresa available, kao na slici. U dva naredna polja upisujete svoju lozinku koja mora imati najmanje šest karaktera. U dijelu Question birate pitanje na koje ćete odgovoriti ukoliko zaboravite na gore formiranu lozinku, a odgovor upisujete u dio Secret answer (ova dva koraka nijesu obavezna). Ime i prezime unosite u dio First name i Last name. Državu i grad odabirate od ponuđenih na listi. Zatim upisujete pol (Male – muškarac, Female – žena) i na kraju prepisujete riječi koje su prikazane na dnu (u primjeru je upisano Papers yorring i te riječi su uvijek različite).
1

http://pilprozor.spaces.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0&sa=419981219

Darko Kovačević

1

kliknite dugme I accept (Slažem se). kao na slici 3.KREATIVNA NASTAVA – Crna Gora Slika 2 Kada popunite sva polja. Otvoriće se prozor u kojem vam Hotmail želi dobrodošlicu. Darko Kovačević 2 .

Ukoliko imate otvoren Live nalog. nije potrebno da otvarate novi. Darko Kovačević 3 .KREATIVNA NASTAVA – Crna Gora Slika 3 Sada je live nalog otvoren i možete preći na prijavljivanje na portal Kreativna nastava ili koristiti niz servisa koje vam omogućava otvaranje ovog naloga.