You are on page 1of 40

ESCOLA DR.

JOAQUIM SALARICH TERCER DE PRIMRIA

EL 9S

ALARICH

Vic, 9 dabril de 2013

EL SALARICH JA T COMPOSTADOR
Els i les alumnes de 3r ja han posat en funcionament el compostador.

Qu ha fet canviar laspecte de la matria del compostador?

notcia

Recull dOBSERVACIONS

MASSA RESULTATS = DUBTES

Observaci i investigaci

Qu passa amb el color?

COLOR

INTERPRETEM RESULTATS...

Hem vist que al llarg del temps el color de la matria sha anat enfosquint i unificant.

RESPOSTA...

El color sha anat enfosquint perqu grcies a la humitat, la temperatura i els insectes la matria sha descompost.

Qu passa amb el volum?

V O L U M

INTERPRETEM RESULTATS...

Hem vist que al llarg del temps el volum de la matria ha anat disminuint i fent-se ms pasts.

RESPOSTA...

Ha disminut el volum perqu ha anat perdent humitat: sha assecat i compactat.

Qu passa amb la quantitat dinsectes?

Q U A N T I T A T

I N S E C T E S

INTERPRETEM RESULTATS...

Hem vist que quan el compost est calent els insectes treballen molt i nhi ha ms. Quan es refreda hi ha pocs insectes.

RESPOSTA...

Hem arribat a la conclusi que els insectes hi sn perqu busquen laliment i sn molt importants per lelaboraci del compost.

Qu passa amb la temperatura?

T E M P E R A T U R A

INTERPRETEM RESULTATS...

Hem vist que quan la temperatura del compostador s ms alta que la temperatura exterior, el compostador funciona.

RESPOSTA...

Hem arribat a la conclusi que la temperatura del compostador ha de ser ms alta que la de lexterior perqu el compostador funcioni.

VALORACI GENERAL... Les hiptesis eren molt diverses i ens hem adonat que lobservaci i investigaci era necessria per saber la funci del compostador.

Qu ha fet canviar laspecte de la matria del compostador?

Equilibri Matria humida i Matria seca

Aire

INSECTES

ENS AVALUEM:

Revisi
Lmits de la investigaci

Escola Dr. Joaquim Salarich

Curs 2012- 2013