You are on page 1of 2

Competenţele specifice

Competenţele specifice

ale educaţiei lingvistice şi literar-artistice în

clasele primare indică asupra unui sistem de competenţe (cunoştinţe, capacităţi, atitudini) de formare lingvistică şi literar-artistică a elevilor la această vîrstă organizate pe trei fundamente ale disciplinei:

limba cu funcţie denotativă şi pragmatic-socială (practica raţională şi funcţională a limbii);

limba cu funcţie conotativă (reprezentări culturale şi formarea unui univers afectiv şi atitudinal);

limba cu

funcţie instrumentală (însuşirea instrumentarului necesar

muncii intelectuale afective şi psihomotorii).

Secvenţele de conţinut
Secvenţele de conţinut semnificative pentru domeniul integrează unităţile de învăţare şi sunt

competenţei specifice şi permit subordonarea în

evoluţie (ierarhie şi algoritm) a subcompetenţelor, ceea ce validează principiul diviziunii dificultăţilor.

Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor. morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative.COMPETENȚE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare. . Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură. Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare. fonetice.