You are on page 1of 2

VRTUSPE

Eesmrk on petatada phivrtusi ppeained on vahendid eesmrgi saavutamiseks Tuseb oluliselt pimotivatsioon petaja kasutades praeguste ppeainete sisu motiveerib ja petab phivrtusi hindama ja omandama.

VRTUSPE

Koolituse kigus petaja selgitab vlja enda phivrtused elus ja ka selle, kui suure osa tema pingute mahust sisaldas tema elus seda, mis on talle kige thtsam, mille poole prgib. petada saab vaid neid vrtusi, mida petaja/lapsevanem ise vrtustab. Koolituse teises osas koostatakse rhmatdena mitme ainepetajavaheline vrtusphine projekt arvestades kehtiva ppekava nudeid.