You are on page 1of 20

MURID & ALAM BELAJAR

Perbezaan Individu

i) Kecerdasan ii) Gaya Pembelajaran iii) Implikasi Perbezaan Individu terhadap P&P

Perbezaan Individu

Mengikut Woodcock (2000), perbezaan individu terbahagi kepada 2 iaitu interindividu dan intraindividu.

Perbezaan interindividu – perbezaan dalam individu yang disebabkan oleh masa, tempat dan keadaan.
Perbezaan intraindividu – perbezaan yang terdapat antara seorang individu dengan individu lain. Interindividu menunjuk sifat yang berlainan mengikut faktor-faktor tertentu. Sifat mereka kadangkala sukar diramal dan untuk memahami mereka, sifat mereka perlu diteliti. Intraindividu pula memberi kesan dalam setiap tindak balas dalam kehidupan harian. Faktor utama intraindividu ialah persekitaran dan baka yang memperngaruhi rupa dan fizikal.

d) muzik – hayati. Terdapat 8 domain dalam kecerdasan pelbagai Gardner iaitu : a) linguistik . Menurut Aristotle.memperincikan sesuatu yg dilihat dan mengubahnya dalam objek visual. melodi dan tone. mencipta dan peka pada muzik.Kecerdasan            Menurut Woodfolk (1998). kecerdasan amat dipengaruhi oleh keturunan dan persekitaran seseorang individu. Gardner (1983) pula mengetengahkan teori kecerdasan pelbagai. kecerdasan bergantung kepada daya imaginasi. corak dan pola semula jadi. dan kecerdasan pantas. c) visual . .apa yang diketahui. belajar dan melahirkan apa. persepsi. Teori ini merujuk kepada keupayaan untuk tahu. e) kinestetik – guna anggota tubuh dan kawal objek f) interpersonal – memahami diri orang lain g) intrapersonal – mengenal diri sendiri h) naturalist – kenal pasti bentuk.keupayaan guna bahasa dengan berkesan b) matematik – keupayaan letak alasan secara logik terutama dalam sains dan matematik.

Coleman membahagikan kecerdasan emosi dalam 2 bentuk iaitu kompetensi personal dan sosial.Kecerdasan Emosi Coleman  Menurut Daniel Coleman ( 1995) .  . memotivasikan diri sendiri.  Kecerdasan emosi ialah keupayaan untuk mengenal pasti perasaan sendiri dan orang lain. menguruskan emosi dengan baik dalam diri sendiri dan dalam perhubungan dengan orang lain. kecerdasan emosi ialah tuntutan asas dalam penggunaan akal intelek.

bersedia dan gigih. dan intuisi.    . b) pengurusan kendiri – mengurus dalaman. keadaan dalaman.Kompetensi Personal  Terbahagi kepada 3 iaitu: a) kesedaran kendiri – penuhi bisikan hati. keinginan potensi diri. c) motivasi kendiri – berusaha.

kehendak dan keutamaan orang lain.Kompetensi Sosial Terbahagi kepada 2 iaitu:  a) kesedaran sosial – kesedaran terhadap perasaan. b) pengurusan sosial – sesuaikan diri supaya menarik minat pihak lain. Mendorong untuk faham orang lain dan bersikap empati.   .

Guru perlu melaksanakan kepelbagaian bahan dan peralatan mengajar. Guru akan lebih peka akan keupayaan murid dan akan lebih banyak melakukan pemerhatian dan penentuan hasil pembelajaran. Guru juga perlu memperbaiki kaedah penyampaian supaya ia lebih berkesan kerana murid-murid mempunyai kadar kecerdasan dan keupayaan yang berbeza.Implikasi Perbezaan Individu dalam P&P      Guru perlu mengenalpasti perbezaan individu dalam setiap murid mereka. Melaksanakan kepelbagaian strategi P&P untuk sesuaikan dengan keupayaan murid. .

Gaya Pembelajaran .

sosial.fisiologi & psikologi) utk berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran pembelajaran (learning style inventory development and research) .Definisi 1) 2) Peterson ( 1971) – pendekatan yang digemari pelajar Dunn & Dunn ( 1978) – cara seseorang individu menumpukan perhatian untuk faham & ingat suatu kemahiran baru ( teaching students trough their individual learning styles) 3) Dunn & Dunn ( 1982) – unsur 5 ransangan (persekitaran.emosi.

gaya pembelajaran berbeza 7) Kamus Dewan ( Edisi ke 2) – stail atau cara belajar individu dengan persekitaran untuk proses. tafsir dan peroleh maklumat. personaliti berbeza.4) Gregorc ( 1979) – tingkah laku seseorang menggunakan minda untuk berinteraksi dengan persekitaran 5) Garger ( 1985) – warisan baka & persekitaran pengaruhi gaya pembelajaran individu 6) Slavin ( 1994) – individu berbeza. ilmu pengalaman atau sesuatu kemahiran .

Faktor GP .

susunan meja kerusi dalam bilik darjah .a) Ransangan persekitaran -> kadar terang cahaya . keselesaan -> suhu -> tempat belajar .tidak panas dan tidak sejuk.ada yang suka belajar dengar muzik. ada yang xsuka bising .belajar bawah lampu -> jenis bunyi .

tanggungjawab & struktur -> motivasi terbahagi 2 a) ekstrinsik .b) Ransangan Emosi -> emosi berkaitan dengan perasaan & keinginan -> unsur emosi merangkumi motivasi.belajar ikut artahan guru b) intrinsik .belajar dengan inisiatif sendiri -> azam dan tanggungjawab – murid yang mempunyai nilai ini akan belajar bersungguh-sungguh . azam.

kerjasama dalam pelajaran & meningkatkan semangat serta keyakinan terhadap pembelajaran ( contohnya ibu bapa) . sumbangsaran.c) Ransangan Sosial -> unsur.unsur ransangan sosial a) perseorangan – suka belajar sendiri b) berpasangan – belajar berdua ( interaksi 2 hala) c) berkumpulan – wujud perbincangan.

belajar ikut waktu tertentu / selesa d) mobiliti .d) Ransangan Fisiologi -> terdapat 4 unsur dalam ransangan fisiologi a) persepsi .kinestetic ( suka belajar dengan deria menyentuh / gaya pembelajran yg aktif ) b) pemakanan .suka makan & minum semasa belajar c) waktu tertentu .suka berjalan-jalan & tukar tempat duduk .visual .auditori (suka belajar dengan alat bantu mengajar) (suka belajar dengar muzik) .

belajar dengan cara berfikir.mereka bentuk dan aktiviti yang kreatif .muzik. sains. analisi dan buat kesimpulan e) otak kiri .bahasa. penulisan.e) Ransangan Psikologi -> ransangan psikologi merangkumi unsur-unsur berikut : a) analitik .belajat secara menyeluruh / holistik c) gerak hati . seni. matematik.belajar dengan teliti / mengnalisis b) global . buat kajian.gaya belajar ikut mood atau angin d) reflektif . tafsir . logik f) otak kanan .

kerja praktikal .perasaan ingin tahu yg tinggi. reflektif.Jenis. kaedah projek. motivasi intrinsik tinggi .jenis GP  Munford & Honey ( 1986) 4 jenis gaya pembelajaran iaitu aktivis.Strategi pengajaran melalui kaedah penemuan.GP yang agresif . teoris. gerak pantas. pragmatis a) Aktivis .

GP suke memerhati. buat kesimpulan . bertukar pendapat. fikiran rasional dan logikal.b) Reflektif . mimikir. kaedah penyelidikan d) Pragmatis .Menggunakan bahan konkrit.Gunakan prinsip & teori buat kesimpulan . kerja sistematik .Bersifat praktikal . perbincangan c) Teoris . kaedah pemusatan bahan .Sikap yg disiplin.Kem. kerja praktikal. lebih percaya perkara yang nyata . Fikir yg kreatif. inkuiri-penemuan.membuat hipotesis dan kesimpulan kaedah induksi&diduksi. suka mentafsir & menilai.Mementingkan bukti dan hakikat.Kaedah penyelesaian masalah. suka buat perbandingan.

Kaedah uji kaji.GP Independent & Dependent Slavin( 1994) GP terbahagi 2: a) - - Dependent utamakan bidang kognitif GP ektrinsik Strategi pengajaran seperti demonstrasi. penyelesaian masalah .Mementingkan analisis dan teliti . kaedah kumpulan b) Indipendent . inkuiri penemuan.GP bersifat intrinsik .

Implikasi GP dalam P&P  Guru harus sedar setiap murid mempunyai berbeza karektor dan GP  Strategi pengajaran harus bercorak pelbagai jenis -> strategi pemusatan murid -> strategi berpusatkan bahan -> pembelajaran masteri .