www.referat.

ro

PROIECT
CONTABILITATEA SI ANALIZA CHELTUIELILOR SI A REZULTATULUI

I.PREZENTAREA ACTIVITATII FINANCIAR – CONTABILE EVIDENTA SI ORGANIZAREA CONTABILA 1. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala cat si in valuta. 2. Contabilitatea se organizeaza si se conduce intr-un compartiment distinct de catre contabilul sef ce poseda studii superioare. 3. Persoanele din cadrul compartimentului contabil sunt obligate legal sa tina contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale. 4. Documentele produse de catre departamentul contabil, in care se prezinta situatiile financiar contabile, trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. 5. In atributiile compartimentului contabil intra si urmatoarele: • • • • • • intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale ; organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii ; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si valorificarea rezultatelor acesteia ; respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, publicarea si depunerea la termen a acestora la organele de drept ; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare ; organizarea contabilitatii de gestiune, adaptata la specificul societatii. categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridical. 7. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor are urmatoarea structura: • • contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz ; contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor ;

6. Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe

contabilitatea veniturilor bugetare, a fondurilor speciale si a veniturilor extrabugetare se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.

II.CONTABILITATEA FINANCIARA A CHELTUIELILOR

Cheltuielile sunt reprezentate de totalitatea operatiilor economice care afecteaza patrimoniul intreprinderii prin diminuarea activului, cum ar fi consumul de materiale, sau prin marirea pasivului, ca de exemplu, inregistrarea obligatiei de plata pentru utilitati prestate de terti (apa, gaze, curent electric). Organizarea contabilitatii cheltuielilor are la baza conceptia dualistica specifica tarilor cu economie de piata dezvoltata si anume: • contabilitate financiara, care cuprinde in obiectul sau evaluarea si inregistrarea cheltuielilor grupate in functie de natura activitatilor (de exploatare, financiara, exceptionala) si de natura resurselor utilizate (cheltuieli cu materii prime, materiale, de personal, servicii primite, amortizari). • contabilitatea de gestiune, care cuprinde in obiectul sau contabilizarea cheltuielilor grupate dupa destinatia si functia lor pe feluri de produse, lucrari si servicii. La organizarea contabilitatii financiare a cheltuielilor se tine seama de unele din principiile de organizare a contabilitatii, si anume:  potrivit principiului independentei exercitiului, toate operatiile care determina cheltuieli sunt inregistrate in contabilitate in momentul producerii lor, fara a se tine seama de data platii lor. Reflectarea cheltuielilor in faza de angajare si consum face din contabilitatea financiara o contabilitate de angajamente;  principiul prudentei impune inregistrarea cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele, indiferent de existenta unor rezultate financiare favorabile;  principiul noncompensarii interzice efectuarea de compensari intre cheltuieli si venituri, inregistrate la conturi de rezultate diferite.

fara a angaja o plata. asigurarile si protectia sociala. contributia unitatii la asigurarile sociale si pentru ajutorul de somaj. cheltuieli cu impozitele. studii si cercetari. cheltuieli cu personalul ca: salariile si alte drepturi de personal. seminte si materiale de plantat. redevente. costul de achizitie al materialelor nestocate . cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea . inclusiv sumele platite pentru contractele de cercetare. alte impozite. costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate. transportul de bunuri si persoane. furaje si alte materiale consumabile. CHELTUIELILE DE EXPLOATARE cuprind: cheltuieli privind consumurile de materii prime. publicitate. cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori. costul de achizitie al energiei si apei consumate. taxa asupra mijloacelor de transport si altele). b) Cheltuieli angajate cu plata ulterioara. piese de schimb. posta si taxe de telecomunicatii. reclama. materiale auxiliare. taxele si varsamintele asimilate suportate de unitatea patrimoniala ca: impozitul pe cladiri. care se inregistreaza in corespondenta cu conturile de trezorerie. locatii de gestiune si chirii. deplasari. servicii bancare si altele). costul de achizitie al animalelor si pasarilor si costul marfurilor vandute.Cheltuielile reflectate in contabilitatea financiara pot fi grupate in functie de momentul angajarii lor astfel: a) Cheltuieli constatate in momentul platii lor. detasari si transferari. combustibili. cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti: intretinere si reparatii. comisioane . motiv pentru care se inregistreaza in corespondenta cu conturile de terti. trecute direct asupra cheltuielilor. taxe si varsaminte asimilate (taxa pentru folosirea terenurilor. c) Cheltuieli contabile calculate pentru a estima deprecierile definitive sau latente. cheltuieli de protocol. ambalaje. onorarii. reprezentate de amortizari si provizioane.

Cheltuieli cu materii prime sunt formate din: pretul de inregistrare al materiilor prime date in consum . Contabilitatea sintetica a cheltuielilor cu materii prime se realizeaza cu ajutorul contului 601 “Cheltuieli cu materii prime” care: • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. diferentele de pret aferente materiilor prime date in consum sau constatate lipsa la inventariere. primare care privesc activitatea de exploatare a unitatii. materiale si marfuri Din categoria cheltuielilor cu materiile prime. materiale si marfuri”. . alte cheltuieli de exploatare. 1. I Contabilitatea cheltuielior cu materiile prime.1 Cheltuieli cu materii prime Se considera materii prime acele sortimente destinate consumului productiv care constituie substanta produselor finite. taxele si varsamintele asimilate” 64 “Cheltuieli cu personalul” 65 “Alte cheltuieli de exploatare” cap.profesionala si alte cheltuieli cu personalul suportate de unitatea patrimoniala. cum ar fi pierderile din creante si alte cheltuieli de exploatare. materiale si marfuri” 61 “Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti” 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti” 63 “Cheltuieli cu impozitele. materiale si marfuri fac parte mai multe elemente de cheltuieli materiale. 60 “Cheltuieli cu materii prime. Ele se cuprind la conturile din grupa 60 “Cheltuieli cu materii prime. pretul de inregistrare al materiilor prime constatate lipsa la inventariere.

nu se regasesc in substanta produsului finit. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor cu materiale consumabile se realizeaza cu ajutorul contului 602 “Cheltuieli cu materiale consumabile” Unitatile mari folosesc conturile de grad II formate din detalierea contului 602 “Cheltuieli cu materiale consumabile”. se debiteaza cu materiile prime date in consum sau constatate lipsa la inventariere. Sunt formate din aceleasi componente mentionate la cheltuieli cu materii prime. nu prezinta sold la finele perioadei.2 Cheltuieli cu materiale consumabile Se considera materiale consumabile acele materiale care se folosesc in procesul de productie alaturi de materiile prime si care. si anume: 6021 “Cheltuieli cu materiale auxiliare” . Operatiile pivitoare la contul 601 “Cheltuieli cu materii prime” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 601 = 301 suma => Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime date in consum 601 = 301 suma => Valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime constatate lipsa la inventariere 601 = 308 suma => Diferentele de pret aferente materiilor prime date in consum sau constatate lipsa la inventariere 121 = 601 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. 1. de regula. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului.• • • • dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ.

Operatiile pivitoare la conturile 6021-6028 pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 6021-6028 = 3021-3028 suma => Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile date in consum 6021-6028 = 3021-3028 suma => Valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile constatate lipsa la inventariere 6021-6028 = 308 suma => Diferentele de pret aferente materialelor consumabile date in consum sau constatate lipsa la inventariere . dupa functia contabila sunt asimilate conturilor de activ. nu prezinta sold la finele perioadei.6022 “Cheltuieli cu combustibilii” 6023 “Cheltuieli privind materialele pentru ambalat” 6024 “Cheltuieli privind piesele de schimb” 6025 “Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat” 6026 “Cheltuieli privind furajele” 6028 “Cheltuieli privind alte materiale consumabile” Conturile 6021-6028 pot fi caracterizate astfel: • • • • • dupa continutul economic sunt conturi de cheltuieli de exploatare. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. se debiteaza cu materialele consumabile date in consum sau constatate lipsa la inventariere.

care nu trec printr-un cont de gestiune (de stocuri) si care se inregistreaza pe masura aprovizionarii lor asupra cheltuielilor de exploatare (de exemplu imprimatele).4 Cheltuieli privind materialele nestocate Materialele nestocate sunt acele materiale consumabile. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. 1. nestocate de unitatea economica. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ.121 = 6021-6028 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. nu prezinta sold la finele perioadei. Obiectele de inventar se dau in consum pe baza de bon de consum. se debiteaza cu valoarea pretului de achizitie a obiectului de inventar. fiind evaluate la cost de achizitie.3 Cheltuieli privind obiectele de inventar Obiectele de inventar (de mica valoare sau scurta durata) fac parte din categoria stocurilor cumparate. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor privind materialele nestocate se realizeaza cu ajutorul contului 604 “Cheltuieli privind materialele nestocate” care: . 1. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor privind obiectele de inventar se realizeaza cu ajutorul contului 603 “Cheltuieli privind obiectele de inventar” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. Operatiile pivitoare la contul 603 “Cheltuieli privind obiectele de inventar” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 603 = 303 suma suma => Darea in consum a obiectelor de inventar 121 = 603 => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.

indiferent de destinatia lor. Operatiile pivitoare la contul 604 “Cheltuieli privind materialele nestocate” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 604 = 401 suma => Valoarea materialelor nestocate aprovizionate. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. .• • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. se debiteaza cu valoarea consumului de energie si apa.5 Cheltuieli privind energia si apa Consumurile de energie si apa. nu prezinta sold la finele perioadei. 1. de la furnizori. in cazul cand acestea au fost considerate anterior cheltuieli anticipate 121 = 604 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. cu facturi de la furnizori 604 = 408 suma => Valoarea materialelor nestocate aprovizionate. se debiteaza cu materialele nestocabile aprovizionate de la furnizori. cu facturi. fara facturi de la furnizori 604 = 471 suma => Valoarea materialelor nestocate aprovizionate. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. pe masura livrarii acestora de catre furnizori se inregistreaza ca o cheltuiala de exploatare. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor privind energia si apa se realizeaza cu ajutorul contului 605 “Cheltuieli privind energia si apa” care: • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare.

. De asemenea. dupa sacrificare. nu prezinta sold la finele perioadei. rezultate. nu se trec asupra cheltuielilor.• • se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. de regula. inregistrate anterior la cheltuieli anticipate. se trec mai intai asupra contului de marfuri si apoi se vand ca atare. 1.6 Cheltuieli cu animale si pasari Sunt considerate cheltuieli cu animalele si pasari valoarea animalelor si pasarilor achizitionate din afara unitatii. Operatiile pivitoare la contul 605 “Cheltuieli privind energia si apa” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 605 = 401 suma => Valoarea consumurilor de energie si apa facturate de furnizori 605 = 408 suma => Valoarea consumurilor de energie si apa pentru care nu s-a primit factura furnizorilor 605 = 471 suma => Valoarea consumurilor de energie si apa facturate de furnizori. vandute sau constatate lipsa la inventariere. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor cu animalele si pasarile se realizeaza cu ajutorul contului 606 “Cheltuieli animalele si pasarile” care: • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. care provin din productia proprie. Animalele si pasarile vandute. ce apartin perioadei curente 121 = 605 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. animalele si pasarile care se vand ca marfuri. ele diminuand veniturile din productia stocata.

Sunt formate din pretul de cumparare al marfurilor vandute sau constatate lipsa la inventariere. nu prezinta sold la finele perioadei. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. . 1. provenite din afara unitatii.• • • • dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. constatate lipsa la inventariere 606 = 368 suma => Diferentele de pret aferente animalelor si pasarilor provenite din afara unitatii. vandute 606 = 361 suma => Valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor privind marfurile se realizeaza cu ajutorul contului 607 “Cheltuieli privind marfurile” care: • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. se debiteaza cu valoarea animalelor si pasarilor vandute sau constatate lipsa la inventariere . vandute sau constatate lipsa la inventariere 121 = 606 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.7 Cheltuieli privind marfurile Asemenea cheltuieli apar numai la unitatile care vand marfuri cu ridicata sau cu amanuntul. provenite din afara unitatii. Operatiile pivitoare la contul 606 “Cheltuieli cu animale si pasari” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 606 = 361 suma => Valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor.

nu prezinta sold la finele perioadei. . se debiteaza cu valoarea marfurilor vandute sau constatate lipsa la inventariere .8 Cheltuieli privind ambalajele Fac parte din cheltuieli privind ambalajele: ambalaje care circula in sistemul de vanzare-cumparare ce se vand ori apar ca lipsuri la inventariere. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. ambalaje care circula in sistem de restituire ce nu se pot restitui furnizorilor. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor privind ambalajele se realizeaza cu ajutorul contului 608 “Cheltuieli privind ambalajele” care: • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. Operatiile pivitoare la contul 607 “Cheltuieli privind marfurile” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 607 = 371 suma 607 = 371 suma => Valoarea la cost de achizitie a marfurilor vandute => Valoarea la cost de achizitie a marfurilor constatate lipsa la inventariere 121 = 607 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. se debiteaza cu ambalajele care circula in sistem de vanzare-cumparare. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. ce se vand ori se constatate lipsa la inventariere precum si cu ambalajele care circula in sistem de restituire ce nu sunt restituite furnizorilor.• • • • dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. 1.

prime de asigurare. cap. locatii de gestiune.• • se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. Operatiile pivitoare la contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 608 = 381 suma => Valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor care circula in sistem de vanzare-cumparare. nerestituite furnizorilor. studii si cercetari. 2. vandute sau constatate lipsa la inventariere. vandute sau constatate lipsa la inventariere. 608 = 409 suma => Valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. redevente. nu prezinta sold la finele perioadei. chirii. Asemenea cheltuieli sunt reflectate in conturi sintetice de gradul I ce fac parte din grupa 61 “Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti”. 608 = 388 suma => Diferentele de pret aferente ambalajelor care circula in sistem de vanzare-cumparare. 121 = 608 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.1 Cheltuieli de intretinere si reparatii . II Contabilitatea cheltuielilor cu lucrarile si serviciile executate de terti In structura serviciilor generale prestate de terti se cuprind acele lucrari si servicii care sunt nemijlocit ocazionate de desfasurarea activitatii de ansamblu a unui agent economic cum sunt: intretineri si reparatii.

facturate.Intretinerile si reparatiile efectuate de terti fac obiectul unei categorii aparte de cheltuieli a carei contabilitate sintetica se realizeaza cu ajutorul contului: 611 “Cheltuieli de intretinere si reparatii” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. nu prezinta sold la finele perioadei. facturate 611 = 408 suma => Valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. Operatiile pivitoare la contul 611 “Cheltuieli de intretinere si reparatii” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 611 = 401 suma => Valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. considerate anterior cheltuieli anticipate si trecute asupra cheltuielilor perioadei 121 = 611 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. se debiteaza cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. 2. locatiile de gestiune si chiriile Redeventele reprezinta obligatii de plata datorate de o unitate economica care a preluat in concesiune imobilizari pentru a le exploata in scopuri productive. pe baza de contracte de locatie. nefacturate 611 = 471 suma => Valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. Locatiile de gestiune reprezinta o modalitate de preluare pentru exploatare de spatii productive pe o perioada limitata de timp. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. Unitatea .2 Cheltuieli cu redeventele.

nu prezinta sold la finele perioadei. locatiile de gestiune si chiriile datorate. se debiteaza cu cheltuielile cu redeventele. achitate prin banca 612 = 5311 suma => Cheltuieli cu redeventele. locatiile de gestiune si . locatiile de gestiune si chiriile datorate. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite. taxe lunare care se vor considera cheltuieli de exploatare. pentru care nu s-au intocmit facturi 612 = 471 suma => Cheltuieli cu redeventele. Contabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 612 “Cheltuieli redeventele. locatiile de gestiune si chiriile datorate. locatiile de gestiune si chiriile” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. Operatiile pivitoare la contul 612 “Cheltuieli redeventele. facturate. Chiriile reprezinta obligatii de plata datorate de o unitate economica pentru folosirea unor imobilizari ce sunt proprietatea altora si care sunt inchiriate pe timp determinat pentru a putea fi exploatate in diferite scopuri. locatiile de gestiune si chiriile” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 612 = 401 suma => Cheltuieli cu redeventele.care a preluat spatii productive in locatii de gestiune. inregistrate anterior ca si cheltuieli inregistrate in avans 612 = 5121 suma => Cheltuieli cu redeventele. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. datoreaza unitatii care a predat activele respective sub aceasta forma. facturate 612 = 408 suma => Cheltuieli cu redeventele. locatiile de gestiune si chiriile datorate. numita locatar.

se debiteaza cu valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate confom contractelor de asigurare. Contabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare.3 Cheltuieli cu primele de asigurare Primele de asigurare se datoreaza diferitelor societati de asigurare pentru asigurarea unor bunuri ale unitatii economice pe baza de contracte de asigurare. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. nu prezinta sold la finele perioadei. datorate. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. datorate. 2.achitate prin banca 613 = 5311 suma => Valoarea primelor de asigurare. pentru care nu s-au intocmit facturi 613 = 471 suma => Valoarea primelor de asigurare. datorate.chiriile datorate. considerate anterior cheltuieli anticipate 613 = 5121 suma => Valoarea primelor de asigurare. achitate prin casierie 121 = 612 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. Operatiile pivitoare la contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 613 = 401 suma 613 = 408 suma => Valoarea primelor de asigurare. facturate => Valoarea primelor de asigurare. datorate. achitate in numerar . facturate. datorate.

facturate. se debiteaza cu valoarea studiilor si cercetarilor de interes general executate de terti.4 Cheltuieli cu studiile si cercetarile Se considera cheltuieli cu studiile si cercetarile acele actiuni care se fac pentru interesul general al productiei si marketingului productiei fabricate si comercializate.121 = 613 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. facturate 614 = 408 suma => Valoarea studiilor si cercetarilor executate de terti. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. nu prezinta sold la finele perioadei. la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. de catre terti. De mentionat ca acele cheltuieli ce se refera la cercetari aplicative se considera necorporale si se inregistreza in contabilitate ca atare. 2. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor cu studiile si cercetarile se realizeaza cu ajutorul contului 614 “Cheltuieli cu studiile si cercetarile” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. considerate anterior cheltuieli anticipate 121 = 614 suma => Transferul cheltuielilor colectate. pentru care nu s-au intocmit facturi 614 = 471 suma => Valoarea studiilor si cercetarilor executate de terti. Operatiile pivitoare la contul 614 “Cheltuieli cu studiile si cercetarile” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 614 = 401 suma => Valoarea studiilor si cercetarilor executate de terti. .

Cheltuielile generate de asemenea lucrari si servicii sunt reflectate in conturile din grupa 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”. sume trecute anterior in . care se inregistreaza ca o retinere din sumele brute calculate.cap.1 Cheltuieli cu colaboratorii Cheltuielile cu colaboratorii sunt reprezentate de sumele datorate colaboratorilor externi pentru prestarile efectuate unitatii economice. se debiteaza cu sumele datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor cu colaboratorii externi se realizeaza cu ajutorul contului 621 “Cheltuieli cu colaboratorii” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. Operatiile pivitoare la contul 621 “Cheltuieli cu colaboratorii” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 621 = 401 suma => Sumele datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate 621 = 471 suma => Sumele datorate colaboratorilor externi pentru prestatiile efectuate. III Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti In structura altor servicii prestate de terti se cuprind acele lucrari si servicii care sunt indirect legate de desfasurarea activitatii de ansamblu a unui agent economic. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. Din remuneratiile datorate se retine impozitul cuvenit calculat ca impozit pe salarii. 3. nu prezinta sold la finele perioadei. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului.

3. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. facturate. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor privind comisioanele si onorariile se realizeaza cu ajutorul contului 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. nu prezinta sold la finele perioadei. pentru care nu s-au intocmit facturi 622 = 471 suma => Sumele datorate privind comisioanele si onorariile. la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. Operatiile pivitoare la contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 622 = 401 suma => Sumele datorate privind comisioanele si onorariile. facturate 622 = 408 suma => Sumele datorate privind comisioanele si onorariile.2 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile In categoria cheltuielilor cu comisioanele si onorariile se cuprind: comisioane datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de valoare imobilizate. trecute anterior in categoria cheltuielilor anticipate . comisioane datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de plasament. comisioane de intermediere. se debiteaza cu sumele datorate privind comisioanele si onorariile. expertize de specialitate si alte cheltuieli similare.categoria cheltuielilor anticipate 121 = 621 suma => Transferul cheltuielilor colectate. onorarii de conciliere. onorarii de contencios.

reclama si publicitate” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 623 = 401 suma => Valoarea sumelor datorate tertilor pentru actiuni de protocol. reclama si publicitate. reclama si publicitate. deci supuse impozitului pe profit. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ.121 = 622 suma => Transferul cheltuielilor colectate. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. Operatiile pivitoare la contul 623 “Cheltuieli de protocol.3 Cheltuieli de protocol. 3. reclama si publicitate” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. se debiteaza cu cheltuielile datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol. reclama si publicitate. reclama si publicitate se realizeaza cu ajutorul contului 623 “Cheltuieli de protocol. facturate 623 = 408 suma => Valoarea sumelor datorate tertilor pentru actiuni de protocol. reclama si publicitate se considera deductibile sub aspect fiscal intr-un anumit procent din profitul brut al agentilor economici. prevazut anual in Legea de aprobare a bugetului. reclama si publicitate Cheltuieli de protocol. la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor de protocol. reclama si publicitate. Peste acest procent cheltuielile in cauza sunt considerate nedeductibile sub aspect fiscal.achitate direct prin . nu prezinta sold la finele perioadei. pentru care nu s-au intocmit inca facturi 623 = 5121 suma => Valoarea sumelor datorate tertilor pentru actiuni de protocol.

pentru a nu denatura rezultatul financiar al perioadei. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. transportul marfurilor vandute. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. achitate prin caserie 121 = 623 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.4 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal In categoria cheltuielilor cu transportul de bunuri si personal se cuprind acele prestatii efectuate de terti pentru transportul produselor fabricate.banca 623 = 5311 suma => Valoarea sumelor datorate tertilor pentru actiuni de protocol. In cazul in care cheltuielile cu transportul marfurilor aprovizionate se cuprind aici. se debiteaza cu cheltuielile aferente transportului de bunuri precum si pentru transportul colectiv de personal. trebuie ca la sfarsitul lunii in cauza aferente stocului de marfuri sa fie trecute temporar asupra marfurilor in stoc. reclama si publicitate. . transportul altor bunuri si transporturi colective de persoane la si de la locul de munca. 3. Nu se cuprind in aceasta categorie cheltuieli privind cumpararea de materii prime si materiale. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor cu transportul de bunuri si de personal se realizeaza cu ajutorul contului 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal” care: • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. care fac parte din costul lor de achizitie si se inregistreaza la conturile corespunzatoare de stocuri.

facturate de catre terti 624 = 408 suma => Valoarea transporturilor de bunuri si de personal. cazare. Operatiile pivitoare la contul 624 “Cheltuieli cu primele de asigurare” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 624 = 401 suma => Valoarea transporturilor de bunuri si de personal. detasari si transferari Fac parte din aceasta categorie urmatoarele cheltuieli: deplasari in interes de serviciu: diurna. cazare. achitate din avansuri de trezorerie 121 = 624 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. transport. achitate prin caserie 624 = 542 suma => Valoarea transporturilor de bunuri si de personal. . pentru care nu s-au intocmit facturi 624 = 471 suma => Valoarea transporturilor de bunuri si de personal. detasari pe perioade limitate de timp in interes de serviciu pentru care se platesc diurne.• nu prezinta sold la finele perioadei. trecute anterior asupra cheltuielilor anticipate 624 = 5121 suma => Valoarea transporturilor de bunuri si de personal. achitate direct prin banca 624 = 5311 suma => Valoarea transporturilor de bunuri si de personal. transport. 3. drepturile cuvenite angajatilor si familiilor acestora transferati sau mutati impreuna cu unitatea in alta localitate.5 Cheltuieli cu deplasari. facturate de catre terti.

suma => Sumele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari. nu prezinta sold la finele perioadei. se debiteaza cu sumele datorate sau achitate. care au fost trecute anterior asupra cheltuielilor anticipate 625 = 5121 suma => Sumele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari. Operatiile pivitoare la contul 625 “Cheltuieli cu deplasari. detasari si transferari. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. detasari si transferari (inclusiv transportul) facturate 625 = 408 suma => Sumele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. detasari si transferari” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. detasari si transferari” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 625 = 401 suma => Sumele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari. detasari si transferari se realizeaza cu ajutorul contului 625 “Cheltuieli cu deplasari. reprezentand cheltuieli cu deplasari. 5314 detasari si transferari (inclusiv transportul) facturate .Contabilitatea sintetica a cheltuielilor cu deplasari. detasari si transferari (inclusiv transportul) achitate direct prin banca 625 = 5311. detasari si transferari (inclusiv transportul) facturate. detasari si transferari (inclusiv transportul) pentru care nu s-au intocmit facturi 625 = 471 suma => Sumele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari.

radio. facturate 626 = 408 suma => Valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate pentru care nu s-au intocmit inca facturi . detasari si transferari (inclusiv transportul) decontate din avansuri de trezorerie 121 = 625 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.achitate prin caserie 625 = 542 suma => Sumele datorate reprezentand cheltuieli cu deplasari. telegraf. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. 3. interfon. televizor etc care se fac in interesul general al unitatii. se debiteaza cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate sau achitate. Contabilitatea sintetica a cheltuielilor postale si de telecomunicatii se realizeaza cu ajutorul contului 626 “Cheltuieli postale si de telecomunicatii” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. nu prezinta sold la finele perioadei.6 Cheltiueli postale si taxe de telecomunicatii Sunt considerate cheltuieli postale si de telecomunicatii acele cheltuieli de posta. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. Operatiile pivitoare la contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telcomunicatii” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 626 = 401 suma => Valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate.

7 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Se considera servicii bancare acele servicii prestate de banci care nu au un caracter de cheltuieli financiare si care se concretizeaza in : comisioane bancare pentru efectuarea operatiilor de decontare din conturile bancare. 3. cheltuieli pe efecte de comert.626 = 471 suma => Valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate. achitate direct prin banca 626 = 5311 suma => Valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate. considerate anterior cheltuielilor anticipate 626 = 5121 suma => Valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate. achitate prin caserie 626 = 542 suma => Valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate. se debiteaza cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. . Aceste cheltuieli fac obiectul contului: 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” care: • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. comisioane si cheltuieli pentru emisiuni de imprumuturi. achitate din avansuri de trezorerie 121 = 626 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. alte cheltuieli si comisioane pentru prestari de servicii. cheltuieli pentru procurarea de titluri prin intermediul bancilor. facturate.

5314 121 = 627 achitate prin casieria unitatii suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. decontate 5124 direct prin banca 627 = 5311. se considera alte cheltuieli cu serviciile executate de terti si se inregistreaza in contul: 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. suma => Valoarea serviciilor bancare si asimilate. Operatiile pivitoare la contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: . se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului.• • se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului.8 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Acele servicii de terti care sunt indirect legate de desfasurarea activitatii unitatii ce nu pot fi delimitate pe conturile 621-627. nu prezinta sold la finele perioadei. nu prezinta sold la finele perioadei. Operatiile pivitoare la contul 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 627 = 471 suma => Valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. 3. suma => Valoarea serviciilor bancare si asimilate. trecute anterior asupra cheltuielilor anticipate 627 = 5121. se debiteaza cu sumele datorate sau achitate pentru alte servicii executate de terti.

5124 achitate direct din conturile bancare 628 = 5311. Deoarece drepturile brute pentru salarii se inregistreaza ca atare in conturi de cheltuieli distinct. 4. dar nefacturate inca de terti 628 = 471 suma => Sumele datorate pentru alte servicii executate si facturate de terti. taxele si varsamintele asimilate Contabilitatea acestor cheltuieli este structurata pe feluri de impozite. IV Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele.1 Cheltuielile cu impozitul pe salarii In legislatia financiara a Romaniei impozitul pe salarii achitat de agentii economici poate fi grupat astfel: Impozit pe salariile cuvenite personalului si colaboratorilor externi care se retine si se deconteaza cu bugetul statului din drepturile brute cuvenite acestora. taxele si varsamintele asimilate”. taxe si varsaminte asimilate si se realizeaza cu ajutorul conturilor ce fac obiectul grupei de conturi 63 “Cheltuieli cu impozitele. considerate anterior cheltuieli anticipate 628 = 5121. suma => Sumele datorate pentru alte servicii executate. cap.628 = 401 suma => Sumele datorate pentru alte servicii executate si facturate de terti 628 = 408 suma => Sumele datorate pentru alte servicii executate. suma => Sumele datorate pentru alte servicii executate. retinerile de impozit pe salarii nu se mai inregistreaza ca si cheltuieli. . 5314 121 = 628 suma achitate prin casieria unitatii => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere.

ci se suporta de unitatea economica ca o cheltuiala. taxe si varsaminte asimilate Sunt considerate cheltuieli urmatoarele impozite. datorate bugetului statului ca: diferente de pret la gaze si titei obtinute din productia interna. Se calculeaza ca diferenta intre TVA deductibila inregistrata in contabilitate pentru cumpararile de marfuri. Se refera la suportarea pe cheltuieli a TVA deductibila aferenta produselor. 4. taxe si varsaminte asimilate ” care: . aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit.- Impozitul suplimentar datorat statului ce nu se retine din drepturile salariale. c) Impozite. cea aferenta lipsurilor peste normele legale. d) Datorii si varsaminte de efectuat. deci contul 631 “Cheltuieli cu impozitul pe salarii” prevazut in planul de conturi a ramas fara obiect. b) Taxa pe valoare adaugata colectata. taxe si varsaminte asimilate.2 Cheltuieli cu alte impozite. fondul de asigurari sociale a taranimii etc. catre alte organisme publice cum ar fi: contributia la constituirea fondului special pentru cercetare-dezvoltare. taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat etc. lucrarilor si serviciilor scutite de impozitare. O asemenea diferenta se suporta de unitate ca o cheltuiala. impozitul pe terenuri. impozitul pe cladiri. taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice: a) Prorata din taxa pe valoare adaugata deductibila devenita nedeductibila. conform prevederilor legale. In prezent un asemenea impozit nu se mai practica la nivelul agentilor economici. Contabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 635 “Cheltuieli cu alte impozite. precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatiilor sub forma avantajelor in natura. fondul special pentru ajutorarea persoanelor handicapate. bunuri si servicii si TVA ce se deduce efectiv. tinand seama de operatiile scutite de TVA.

cea aferenta lipsurilor peste normele legale precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura 635 = 446 suma => Decontari cu bugetul statului privind impozite. Ele se negociaza si se prevad in contractele de munca . devenita nedeductibila => TVA colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit. nu prezinta sold la finele perioadei. cap. taxe si varsaminte asimilate 635 = 447 suma => Datoriile si varsamintele de efectuat. unitatile economice datoreaza acestuia salarii. Operatiile pivitoare la contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite. taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice. se debiteaza cu alte impozite.• • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. taxe si varsaminte asimilate ” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 635 = 4426 suma 635 = 4427 suma => Prorata din TVA deductibila. V Contabilitatea cheltuielilor cu personalul Pentru munca prestata de catre personalul angajat. catre alte organisme publice 121 = 635 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. conform prevederilor legale. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului.

se debiteaza cu remuneratiile si alte drepturi cuvenite personalului. Cheltuielile cu personalul fac obiectul grupei de conturi 64 “Cheltuieli cu personalul”. In cadrul acesteia functioneaza conturi cu ajutorul carora se inregistreaza salarii personalului sau cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala. Toate datoriile catre personal se stabilesc lunar si reprezinta pentru unitatile economice cheltuieli de personal ale exercitiului financiar in curs. Pe langa salarii. cu ajutorul contului: 641 “Cheltuieli cu remuneratiile personalului” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. Pe langa salariile cuvenite se mai platesc salariatilor prime sau sporuri de diferite feluri. unitatile economice calculeaza si datoreaza statului si altor organisme sociale diferite impozite si taxe. la nivelul drepturilor salariala brute. Operatiile pivitoare la contul 641 “Cheltuieli cu remuneratiile personalului” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 641 = 421 suma => Valoarea remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite personalului 641 = 4281 suma => Drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata. pe baza statelor de plata. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. care pot fi considerate cheltuieli patronale asupra salariilor.incheiate cu salariatii. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. Ele se inregistreaza in contabilitate lunar. aferente exercitiului incheiat .1 Cheltuieli cu remuneratiile personalului Cheltuielile cu remuneratiile personalului sunt formate din salarii si alte drepturi cuvenite personalului pentru munca prestata. nu prezinta sold la finele perioadei. 5.

6452. Ele fac obiectul contului: 645 “Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala” care se desfasoara pe urmatoarele conturi de gradul II: 6451 “Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale” 6452 “Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj” 6453 “ Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate” 6458 “Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala” Conturile 6451. nu prezinta sold la finele perioadei. 6453 si 6458 pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 6451(-2. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului.-3. pe care unitatile economice le calculeaza si le datoreaza statului sau altor organisme sociale.121 = 641 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. se debiteaza cu cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala datorate. pentru protectia sociala.-8) = 4311 suma => Contributia unitatii la asigurarile sociale. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. 6453 si 6458 pot fi caracterizate astfel: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. 6452. altele decat cele suportate din CAS(6458) 6451(-2. Operatiile privitoare la conturile 6451. calculata in procente la salariile brute .-3. 5.-8) = 423 suma => Sumele acordate personalului. potrivit legii.2 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Cheltuielie privind asigurarile si protectia sociala fac parte din cheltuieli patronale.

-8) suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. VI Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare In randul altor cheltuieli de exploatare sunt cuprinse pierderile din creante suportate de unitate si alte cheltuieli de exploatare. Ele se colecteza la grupa de conturi 65 “Alte cheltuieli de exploatare”. se debiteaza cu pierderile din creante suportate de unitatea economica. nu prezinta sold la finele perioadei.-3. rau platnici. cap.-8) = 4313 suma => Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate (6453) 6451(-2.-8) = 4371 suma => Contributia de 3% a unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (6452) 121 = 6451(-2.-3. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului.1 Cheltuieli privind pierderile din creante Aceste creante concretizate in clienti proveniti din operatii comerciale care devin incerti.-3. dubiosi sau aflati in litigiu fac obiectul contului: 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. 6. .acordate personalului incadrat cu contracte de munca (6451) 6451(-2.

Operatiile privitoare la contul 658 “Alte cheltuieli de exploatare” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 658 = 411-418. se crediteaza la sfarsitul perioadei prin trecerea cheltuielilor asupra rezultatului exercitiului. nu prezinta sold la finele perioadei. dupa functia contabila este asimilat conturilor de activ. diferente din lichidarea unor datorii. dupa cum urmeaza: diferente din lichidarea unor creante.2 Alte cheltuieli de exploatare Activitatea de exploatare presupune si alte cheltuieli de exploatare ce nu pot fi individualizate pe conturile de cheltuieli de exploatare amintite. 4282. considerate cheltuieli anticipate in exercitiul financiar precedent. se debiteaza cu alte cheltuieli de exploatare efectuate. valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii. 425. .Operatiile privitoare la contul 654 “Pierderi din creante” pot fi reflectate in contabilitatea sintetica astfel: 654 = 416 suma => Sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu 121 = 654 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. Contabilitatea sintetica a acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul contului 658 “Alte cheltuieli de exploatare ” care: • • • • • dupa continutul economic este un cont de cheltuieli de exploatare. 6. alte cheltuieli de exploatare. 4311. repartizate asupra cheltuielilor curente in perioadele urmatoare conform scadentarului.

nr. • 5. Monitorul Oficial al Romaniei. 4511. VI. 458. Ordonanta de Urgenta nr.123/2004.1092/24 noiembrie 2004. privind Codul Fiscal. 401-408.571/2003. . nr. Ordonanta de Urgenta nr. 431-4381. 409. BIBLIOGRAFIE • • 1. 409 suma => Diferente din lichidarea creantelor 658 = 167. 4424. 462 suma => Diferente din lichidarea datoriilor 658 = 471 suma => Valoarea reparatiilor capitale efectuate cu forte proprii repartizate in perioadele urmatoare conform scadentarului 121 = 658 suma => Transferul cheltuielilor colectate la sfarsitul perioadei asupra contului de profit si pierdere. pentru modificarea si completarea Legii nr. 83/2004.927/23 decembrie 2003. pentru modificarea si completarea Legii nr.123/2004.571/2003.4382. 441.571/2003.571/2003. 456. nr.325/18 aprilie 2005.1281/30 decembrie 2004. privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.571/2003. pentru modificarea si completarea Legii nr. 461. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. pentru modificarea si completarea Legii nr. privind Codul Fiscal. modificata de : 3. 421-4281. 494/2004. 451-458. 445. Legea nr. • 6. privind Codul Fiscal. Legea nr. 441-4481. privind Codul Fiscal. Legea nr. nr. 4518.138/2004. Monitorul Oficial al Romaniei.96/2005. privind Codul Fiscal. Monitorul Oficial al Romaniei nr.1154/07 decembrie 2004. • 4. Monitorul Oficial al Romaniei. 4482.

466/01.23/07. 2004. Legea nr. Powered by http://www. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.138/2004. pentru modificarea si completarea Legii nr.163/2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.referat. 9. • • 8. Monitorul Oficial al Romaniei. Editura Imprimeria Nationala.ianuarie 2005. privind Codul Fiscal.ro/ cel mai tare site cu referate .1850/2004. privind registrele si formularele financiar – contabile.571/2003.aprilie 2005. Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiara si contabila. Bucuresti. nr. nr.• 7. Ordinul nr.