Standarde minimale de redactare a lucrarilor stiintifice

pentru absolventii Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - incepand cu sesiunea de vara 2013 A. LUCRAREA DE LICENTA - are drept scop esential acela de a-i permite
studentului/absolventului sa faca dovada unor COMPETENTE dobandite in timpul facultatii, si anume:  sa caute/identifice informatia RELEVANTA in raport cu titlul temei de licenta;  sa evalueze, sa selecteze, sa SINTETIZEZE, si sa ierarhizeze principalele aspecte tematice si teorii relevante, intr-o maniera coerenta si sistematica, cu trimiteri complete la surse, inclusiv baze de date sau pagini web;  sa TRANSFERE informatiile teorice a) intr-un design de cercetare corect elaborat sau b) intr-un set de aplicatii practice relevante prin raportare la tema aleasa  sa prezinte in fata membrilor comisiei continutul final al lucrarii, intr-un mod clar, coerent, convingator. Lucrarea de licenta va avea urmatoarea structura orientativa:
1. Cuprinsul lucrarii (pe capitole, subcapitole, sectiuni, subsectiuni). 2. Introducere sau motivatia alegerii temei. 3. Prezentarea continutului teoretic pe capitole distincte (o descriere analitica proprie a

principalelor concepte continute in titlul lucrarii). La finalul fiecarui capitol se vor formula succint concluziile referitoare la continutul acestuia si eventualele conexiuni cu continutul celorlalte capitole (maxim 1-2 pagini). Partea teoretica nu va depasi 2-3 capitole! 4. Partea aplicativa – care, in functie de domeniul de studii/specializare poate include: a. Proiectul unui design de cercetare si organizarea cercetarii (fara obligativitatea derularii propriu-zise a cercetarii); Se vor preciza: i. scopul cercetarii; ii. ipotezele cercetarii si fundamentarea lor teoretica; iii. metodologia si organizarea cercetarii: - metodele si instrumentele de cercetare folosite (descrierea si argumentarea alegerii lor); - lotul de subiecti (scurta descriere)/baza de cercetare si/sau documentare; - modul de culegere si inregistrare a datelor; - modalitatea de prelucrare a datelor; - modul cum vor putea fi valorificate si interpretate rezultatelor obtinute. b. Aplicatii practice (studii de caz, proiecte de interventie, studii comparative, instrumente de evaluare etc.) care au rolul de a demonstra capacitatea studentului de a transfera cunostintele/informatiile teoretice in practica specifica domeniului sau specializarii. 5. Concluzii finale 6. Bibliografia generala (inventarierea tuturor titlurior folosite in redactarea lucrarii, in ordinea alfabetica a autorilor; la finalul bibliografiei vor fi trecute si bazele de date sau paginile web accesate) – vor fi consultate și prezentate minim 20 de titluri (articole, carti, reviste, studii), inclusiv in limbi de circulație internaționala. 7. Anexe (daca este necesar).

Nota:
Numarul optim de pagini al lucrarii de licenta: 40-45 de pagini, fara anexe!!

metodologia si organizarea cercetarii: i. metodele si instrumentele de cercetare folosite (descrierea si argumentarea alegerii lor). cu trimiteri complete la surse. Prezentarea design-ului si organizarea cercetarii: a. structurare si prezentare a unei lucrari stiintifice (comparativ cu nivelul atins dupa parcurgerea ciclului de licenta). 2. Nota: Numarul optim de pagini al lucrarii de dizertatie: 60-65 de pagini. ipotezele cercetarii si fundamentarea lor teoretica. LUCRAREA DE DIZERTATIE . ii. Concluzii finale 6. coerent. studii). 5.B. d. sectiuni. 7.solicita studentului/absolventului unui program de masterat sa faca dovada unor COMPETENTE de cercetare minimale si evidentierea unui salt calitativ privind modul de organzare. sa SINTETIZEZE. cu referire la studii sau cercetari din domeniu. subsectiuni). respectiv:  sa caute/identifice informatia RELEVANTA in raport cu tema de dizertatie. lotul de subiecti (scurta descriere)/baza de cercetare si/sau documentare (cand nu se folosesc subiecti).  sa TRANSFERE informatiile teorice a) intr-un design de cercetare corect elaborat sau b) intr-un set de aplicatii practice relevante prin raportare la tema aleasa. 3. Anexe (daca este necesar). e. subcapitole. modalitatea de prelucrare a datelor. interpretarea calitativa a rezultatelor obtinute.vor fi consultate și prezentate minim 30 de titluri (articole. sa selecteze.  sa prezinte in fata membrilor comisiei continutul final al lucrarii. Partea teoretica nu va depasi 2-4 capitole! 4. carti.  sa prelucreze si sa interpreteze cantitativ si calitativ rezultatele unei cercetari realizate in conditii reale. Cuprinsul lucrarii (pe capitole. Prezentarea continutului teoretic pe capitole distincte (o descriere analitica a principalelor concepte continute in titlul lucrarii). c. inclusiv baze de date sau pagini web. iii. convingator. in ordinea alfabetica a autorilor. fara anexe!! . la finalul bibliografiei vor fi trecute si bazele de date sau paginile web accesate) . scopul cercetarii. La finalul fiecarui capitol se vor formula succint concluziile referitoare la continutul acestuia si eventualele conexiuni cu continutul celorlalte capitole (maxim 1-2 pagini). Introducere sau motivatia alegerii temei.  sa evalueze. intr-o maniera coerenta si sistematica. intr-un mod clar. Lucrarea de dizertatie va avea urmatoarea structura orientativa: 1. b. inclusiv in limbi de circulație internaționala. reviste. invocate in partea teoretica a lucrarii. Bibliografia generala (inventarierea tuturor titlurior folosite in redactarea lucrarii. sa ierarhizeze si sa aplice principalele aspecte tematice si teorii relevante. modul de culegere si inregistrare a datelor.

org. Titlurile din bibliografie sa fie cunoscute de studenti. Acest set de standarde este unul minimal.Observatii: 1. Trimiterile din text la sursele bibliografice si prezentarea bibliografiei finale se vor face in conformitate cu criteriile APA de redactare a lucrarilor stiintifice . 3. dizertatie). 2.apastyle.  Speciaizarea (pt. Aspecte de ordin tehnic: 1. in functie de tipul temei. . fiecare student fiind liber sa aleaga nivelul de complexitate al lucrarii. 2. Detalii asupra modalitatilor de abordare a continutului teoretic si a partii aplicative sau de cercetare vor fi discutate cu coordonatorul. licenta) sau denumirea programului de masterat (pt.www. prenumele si gradul didactic al conducatorului stiintific.  Denumirea facultatii.  Anul sustinerii lucrarii.  Titlul si subtitlul lucrarii/tezei. Prima pagina a lucrarii va contine urmatoarele elemente:  Denumirea universitatii. resursele metodologice ale candidatului si categoria de absolventi (ciclul de licenta sau de masterat).  Numele. inclusiv din bibliografia prezentata in lucrare.  Numele si prenumele autorului. comisia avand libertatea sa adresese intrebari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful