UNIVERSITATEA BUCURESTI FACULTAETA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CATEDRA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Anul I, sem.

II

ASISTENŢA SOCIALĂ FAMILIEI
Conf.dr. GHEORGHIŢA NISTOR

ASISTENŢA SOCIALĂ
(E.Zamfir, 1995,2002)

Definiţie: ansamblu de instituţii,legi, programe, măsuri, activităţi profesionalizate de protejare a unor persoane, grupuri, comunităţi vulnerabile, aflate în dificultate datorită unor motive de ordin economic-social, biologic, psihologic etc (E.Zamfir, 1995, p 100). este un drept universal al omului componentă a sistemului de protecţie socială pune în aplicare programele de asistenţă socială

sociale– învăţământ. ajutoare sociale. servicii sociale: trei categorii de s.a. subvenţii preţuri medicamente. sănătate şi asistenţă socială  .PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI SERVICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALE  Protecţia socială îşi propune să susţină acele persoane.rezolvă un deficit economic. asistenţă socială )  .  Protecţia Socială. normală din diferite motive. o lipsă de resurse financiare  2. se află în dificultate. trec printr-o perioadă de criză ş. beneficii financiare (contributorii – asigurările sociale şi non-contributorii – burse..se realizează prin două mari categorii de mijloace:  1.. . alocaţii copii... capacităţile persoanelor sau colectivităţilor de a duce o viaţă independentă. grupuri sau comunităţi care nu pot avea o viaţă decentă.suplinesc posibilităţile.care afectează echilibrul normalităţii.

SERVICIILE SOCIALE     ROLURI: 1. sănătate – se dobândesc capacităţi fizice.prin educaţie se dobândesc capacităţi profesionale. starea de sănătate fizică şi psihică. se perfecţionează aptitudinile. de grup pentru o funcţionalitate normală a vieţii personale şi sociale. asistenţă socială – dezvoltă capacităţi individuale. 2. învăţământ. 3. . tehnice.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ . Servicii de asistenţă socială  Exemplu: sărăcia. mediul de rezidenţă etc).se poate datora unor incapacităţi personale (lipsă educaţie.oferă suport social persoanelor şi grupurilor în dificultate prin: A. lipsă proprietăţi etc) sau colective (zonă geografică.  Asistenţă socială reprezintă o formă de TERAPIE SOCIALĂ  . stări patologice. Resurese economice B.

Principiile asistenţei sociale 1. de dificultate 2. Oferă suport pentru evitarea marginalizării/excluziunii sociale 4. Oferă suport pentru indivizii şi grupurile aflate într-un ciclu de dezvoltare . Dezvoltă mecanisme de refacere a capacităţilor proprii de reintegrare. grupurilor pentru perioadele de criză. Oferă suport persoanelor. recuperare a celor în dificultate 3.

în bani sau în natură Sistemul de servicii în asistenţă socială Instituţii de asistenţă socială la nivel naţional/judeţean.SISTEMUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Cuprinde: Prestaţiile /beneficiile financiare de asistenţă socială. local: publice şi private Reglementări juridice referitoare la asistenţa socială Sistemul de priorităţi (dacă există formal constituit) al politicii de asistenţă socială .

Zamfir. p 103). cei în dificultate pot obţine condiţii minime necesare unei vieţi decente şi pot să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru o integrare normală în comunitate (W.W. 1958. . Cu ajutorul serviciilor de as socială.Metode de identificare a necesităţilor şi tipurilor specifice de disfuncţionalităţi a persoanelor cu probleme.Boehm. apud E. 1995.

) H.Gibert. 1995. H. p 103.Spencht. H. .Unii analişti compară finalitatea umană a serviciilor de as. 1995. proces ce se realizează în cadrul unei relaţii directe dintre client şi asistentul social. 1980.Goldstein. 1973 (apud E.Zamfir.) apreciază că obiectivul oricărui serviciu social este cunoaşterea.Zamfir.Miler. apud E. socială cu “arta de a ajuta individul să folosească mediul lui de viaţă în satisfacerea propriilor necesităţi ” (N. învăţarea socială. p 103.

– cu caracter general – oferind o prima formă de intervenţie.Zamfir. comunităţii. repectiv o abordare holistică a persoanei. – După instituţiile care le acordă avem servicii oferite de: 1. 120-121): I.). de prevenire a abandonului maternal.pentru o practică. 2. • . 2002.. . consiliere familială ş. nonguvernamentale sau voluntare II. intervenţie eficientă se recomandă combinarea celor două tipuri.SISTEMUL SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ (E. p.Cuprinde servicii: 1.a. -de organizaţiile private. instituţiile de stat dar şi 2. s. în Pop L.cu caracter specializat (consilierea şomerilor. grupului. .

copiii-străzii.. calamităţi naturale şa. drog şa. abuz asupra copiilor. IV.. prevenire abandon maternal. lipsa familiei. În funcţie de gradul de formalitate avem: 1.pentru situaţiile de urgenţă: violenţă domestică. la şcoală.servicii sociale oferite persoanelor în mediul lor de viaţă: în familie..pentru situaţii de dificultate cronică: sărăcie. .s. la locul de muncă şa. boală. dependenţa de alcool. În funcţie de momentul de acordare avem două tipuri de servicii sociale : 1. 2.III. 2. s. unităţi medicale– s. soc. oferite în instituţii specializate: centre rezidenţiale pentru copil. vârstnic.socio-medicale etc..

a. maritale etc) consiliere şi suport pentru persoanele vârstnice consiliere (profesională) şi suport pentru şomeri. grup. . persoanele adulte fără adăpost ş.a.Tipuri de servicii sociale-exemple suport social şi psihologic sprijin terapeutic pentru cuplurile maritale şi familiile cu mulţi copii plasamentul familial. comunitate în dificultate ş. adopţia pentru copii sprijinirea tinerelor mame singure în situaţii dificile case (apartamente) sociale pentru familiile sărace în nevoie sau tinerii care ies din sistemul rezidenţial diferite tipuri de consultaţii (educaţionale. consiliere şi sprijin pentru orice persoană.

1. 1999.familie şi comunitate. drepturile sociale etc. Sociale întărirea mediilor naturale de viaţă ale persoanelor.Zamfir. comunitar) mai suportiv 2. Facilitarea absorbţiei suportului social: persoanele. socială (E. Dezvoltarea capacităţilor proprii de soluţionare prin . Autosuficienţa – obiectiv ultim al as.Funcţiile serviciilor de as. Suport profesional pentru persoanele în dificultate: prin cunoştinţele şi metodele profesionale de rezolvare a problemelor.. p 246-247) efort propriu a problemelor pentru indivizi/familii /comunităţi. având ca finalitate: dezvoltarea capacităţilor individuale de funcţionare şi o mai bună integrare socială realizarea unui mediu social (familial. grupurile nu cunosc sistemul instituţional de as. 3.soc.

.4.Apărarea intereselor şi drepturilor celor în dificultate: mai ales pentru acele categorii de persoane care nu pot acţiona singure sau sunt victimele incălcării drepturior de către persoane sau instituţii. 5.Focalizarea şi eficientizarea suportului social: în funcţie de problema socială se identifică cele mai adecvate metode de intervenţie (suport financiar şi servicii de consiliere).

Copiii şi femeile abuzate. . cu venituri foarte mici/ lipsite de locuinţă sau care au condiţii proaste de locuit sau probleme legate de deplasarea la şcoală ( la sate-distanţe mari).Grupuri sociale cu risc crescut Familiile cu copii mulţi. copiii abandonaţi în stradă. folosiţi pentru cerşit. victime ale violenţei în familiile lor. chiar alungaţi din locuinţe. neparticipare şcolară sau abandon în ciclul obligatoriu. În mod special familiile monoparentale sunt lipsite de suport.

. pe anasamblu. Şomerii de lung termen. Copiii străzii. mai ales în zone defavorizate economic. Populaţia de rromi care în marea ei majoritate se confruntă cu probleme extrem de grave Vârstnicii cu resurse financiare şi personale sever insuficiente. situaţia copiilor străzii este în proces de înrăutăţire. În ciuda unor încercări notabile. Victimele unor catastrofe naturale.Tinerii care părăsesc casele de copii. Persoanele fără locuinţă.

creşterea numărului fam.Factorii de risc pentru familie în perioada actuală Deteriorarea severă a standardului de viaţă a familiilor cu copii Disfuncţionalităţi grave în viaţa familiilor. monoparentale Dificultăţi în constituirea şi menţinerea familiei Probleme legate de respectarea valorilor familiei Dificultăţi în coeziunea şi menţinerea familiei Creşterea numărului de naşteri în afara căsătoriei Creşterea numărului de copii abandonaţi Îmbătrânirea populaţiei şi creşterea numărului persoanelor vârstnice singure .

de ex. aptitudini. 4) AS are un carcter profesional: cunoştinţe teoretice şi practice.soc. grup. nu doar sărăcie. orice problemă care conduce la dificultate. Abandonul şcolar şi starea de sănătate a părinţilor sau sărăcia familiei. 3) AS este un drept universal al omului: “şi bogaţii plâng”.Zamfir. 5) Opţiune fundamental umanistă: omul reprezintă o vaoarea supremă. comunitate: problemele unei persoane sunt interdependente. 1999. abilităţi. 6) Comunitatea locală: trebuie să reprezinte baza organizării serviciilor de as. . de ex.PRINCIPII DE ORGANIZARE A SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ (E. p 247-248) 1)Îmbinarea asistenţei sociale generale cu cea specializată 2) AS realizează o abordare globală problemelor unui individ.

CONFIGURAŢIA SISTEMULUI DE SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Depinde de: profilul organizării socialeconomice opţiunile politice/politici sociale modelele culturale prezente în comunitate .

Florica.). Editura Polirom. Ed. DuBois Brenda.). “Politici sociale în România”. Expert Zamfir. România în context european”. Expert Zamfir. “Diagnoza problemelor sociale comunitare. Elena şi Preda. “Strategii anti-sărăcie şi dezvoltare comunitară”. Elena (coord. Expert Zamfir. Epureanu. nr. Cătălin. All.BIBLIOGRAFIE         Krogsrud Miley Karla. Elena. Luana (coord. Ed. Bucureşti. 2006. 1996. 1/2003 . Bucureşti. “O nouă filozofie a sistemului serviciilor de asistenţă socială” în Revista de Asistenţă Socială. O”Melia Michel. Alternative Zamfir. Ed. 2000. Studii de caz”. 1999. Ed. Bucureşti Pop. Ed. Elena şi Zamfir. 2000. Ed. Bucureşti. “Dicţionar de politici sociale”. 2002. “Politici sociale. Viorica. Expert Zamfir. 1995.). “Practica asistenţei sociale”. “Asistenţa socială în România”. Marian (coordonatori). Bucureşti. Bucureşti. Cătălin (coord. Iaşi Mănoiu.

Care sunt principiile de organizare ale serviciilor de asistenţă socială? . Care sunt principiile de acţiune ale asistenţei sociale? Care sunt componentele sistemului naţional de asistenţă socială? Serviciile de asistenţă socială: definiţii şi tipuri Analizaţi funcţiile serviciilor de as. Enumeraţi factorii de risc pentru familie în perioada actuală. Precizaţi prin ce mijloace se realizează protecţia socială. socială.ÎNTREBĂRI         Definiţi conceptele de asistenţă socială şi cel de protecţie socială.