FISA DE LUCRU – PARTI DE VORBIRE

1.Subliază substantivele:

a),, Întâi a înflorit salcia de lângă poartă. Pe urmă au înflorit duzii, salcâmii, corcoduşii.”
b),,Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea (…) limpede ca cristalul, în care se
oglindeşte Cetatea Neamţului de atâtea veacuri.”
2. Din şirul de cuvinte date, scrie în table doar substantivele şi analizează-le, după model.
pădure, munţi , Florica, roşu, prietenie,şapte, frumos, tu, aleargă, Carpaţi,recreaţii, iese.
substantiv
copil

numărare
un copil-doi copii

felul
comun
propriu
X

numărul
singular plural
X

3.Subliniază adjectivele:

,,Ghiţă răsturnă şi el , pe o năframă albă,o mare şi firbinte mămăligă.”
4. Realizează acordul dintre adjective şi substantivele pe care le determină.

Pădurile ( mare), ( întunecaţi ), îl adăposteau pe (bătrâna) Costea sub bolţile ( umbroasă).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Subliniază verbele.

,, Gheorghiţă a spus încetişor:
- Aici este cuibul!
Eu am privit cu emoţie. Nu am văzut niciodată un cuib.Acolo existau patru ouă
mici şi albastre.Nu peste mult vor ieşi puii. Ei vor zbura departe. ”
6. Alcătuieşte câte o propoziţie în care verbul să fie :

a) la persoana I, numărul singular;
_____________________________________________________________________

b) la persoana a III-a numărul singular;
______________________________________________________________________
c) la persoana a II-a numărul plural;
______________________________________________________________________
7.Subliniază pronumele personale şi pronumele personale de politeţe:

Tu pleci în excursie. Dumneaei cântă la vioară. Pe ea o cunosc de la concurs.
Ei vor pleca cu noi la plimbare. Eu şi voi vom viziona un film cu ele.
Dumneata vei călători împreună cu dumnealor .
8.Analizează în tabel pronumele din propoziţiile scrise cursiv de la exerciţiul anterior.

pronumele

felul

persoana

numărul

9. Înlocuieşte substantivele scrise cursiv cu pronume personale potrivite.Transcrie propoziţiile.

Codrin l-a strigat pe Vlad. ______________________________________________
Îl ascultăm pe profesor.__________________________________________________
Voi plecaţi cu Dora şi Raluca la cumpărături.
_____________________________________________________________________
Adriana îi va felicita pe Maria şi George.
____________________________________________________________________
10.Alcătuieşte câte o propoziţie în care:

a) cuvântul nouă să fie:
pronume__________________________________________________________________________
numeral________________________________________________________________

b)cuvântul roşie să fie:
substantiv__________________________________________________________________________
adjectiv____________________________________________________________________________

c) cuvântul noi să fie :
pronume________________________________________________________________
adjectiv_________________________________________________________________

Punctaj
I1. 10 subst. 10x 1 punct= 10 puncte
I2.

6 substantive
identificare 6x 1 punct= 6 puncte
analiză 6 x 1 punct= 6 puncte
total 12 puncte
I3. 3 adjective 3 x 1 punct= 3 puncte
I4. 4 situaţii 4 x 1 punct = 4 puncte
1 puncte ortografie şi punctuaţie
Total : 5 puncte
I5. identificare 7 verbe
7 x 1 punct = 7 puncte
I6. 3 situaţii în care foloseşte corect verbul 3 x 2 punct = 6 puncte
Ortografie şi punctuaţie = 3 x 1 punct= 3 puncte
Total: 9 puncte
I7.10 pronume
I8. 5 situaţii

10 x 1= 10 puncte
5 x 1 punct = 5 puncte

I9. 5 situaţii
5 pronume 5 x 1 punct = 5 puncte
5 propoziţii – ortografie şi punctuaţie corectă 5 x 1 punct = 5 puncte
Total : 10 puncte
I10. 6 situaţii
2 x 2 puncte = 12 puncte
Scrierea corectă a propoziţiilor 6 x 1 puncte= 6 puncte
Total 18 puncte
1 punct pentru acurateţe
10 puncte din oficiu total 100 puncte