Támadj fel kőszívemben

V4 M G G G G G G G G M G G G G G G G A4 G
em C Refr. Tá - madj fel am
7

Szerző: Szabó András

kő - szí - vem - ben, hm

á - rassz el

Szent - lel - ked - del!

V M G G G G A G GGGGG VG G G GG I G G GT G A G
D A 1. Sza -ba - dí - tá - sod D ha - tal - má A sza -va - id gaz - dag C Zú - dul - jon sod - ró

M G G GG G G G G T
lán - gol - jon for - ró C tűz - zel!

víz - zel, E

- val,

meny -nye - i E

G G GG GG GGG F
tró - nod C hm di - cső - sé - ged am D fé nyé -

e - re - jé - vel,

V A G G G G G G G G G G G GI G G GT
á - ra - da - tá - val, hm E CODA E am C Tá - madj fel én ben - nem, vá - gyik rád A a

GT G HG G
E C

vel!

V T G G G GT I G G G GT G GI G G V G G G G A G VG G G G G VG
lel - kem, Té - ged zeng hm E

V I A GT G G G G G G G G F G M T G G G G G F G M
D 1. C hm 2 C már szí - vem, fél - tőn sze -re - tő Is ten! fél - tőn sze -re - tő Is ten!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful