1.

Израчунај:
5+7=
11 – 9 =
65 + 3=
39 – 8 =
6+9=
15 – 7 =
6 + 40 =
48 – 8 =
8+4=
17 – 8 =
42 + 8 =
50 – 4 =
7+6=
12 – 6 =
9 + 81 =
67 – 5 =
2. Умањилац је број 6 , а умањеник 46. Израчунај разлику.
3. Други сабирак је 54, а први сабирак је 6. Израчунај збир.
4. Стеван има 35 играчака, а Петар 2 играчке више. Колико играчака има Петар?
5. Једна сликовница има 38 страна, а друга 4 стране мање. Колико страна има
друга сликовница?

1. Израчунај :
(80 – 50 ) + 9 =
(89 – 9 ) – 50 =
(45 + 3) – 8 =
6 + (43 – 3) =
2 + (70 + 4)=
(75 + 1) – 5=
90 – 8 + 4 =
67 + 3 – 5 =
9 + 51 – 4 =
2. Умањеник је једнак збиру бројева 34 и 5, а умањилац је 7. Израчунај разлику.
3. Други сабирак је број 6, а први сабирак је разлика бројева 57 и 7. Израчунај
збир.
4. Који број је за 43 већи од разлике бројева 16 и 9?
5. Војин има 26 дискова са игрицама, а Матија за 6 дискова мање од њега. Колико
дискова имају заједно?
Војин:_____ Матија:_______________
Заједно:____________________

1. У аутобусу је 19 путника. На првој станици је изашло 13 путника, а ушло 7
путника. Колико је сада путника у аутобусу?
2. Кројачица је набавила најпре 34, а затим још 4 дугмета. За једно одело је
употребила 6 дугмади. Колико јој је дугмади остало?
3. Павле је у књижари купио комплет лењира за 45 динара и зарезач за 5 динара.
Колико му је динара вратио продавац, ако је Павле платио новчаницом од 100
динара.
4. Највећи непаран број друге десетице умањи за разлику најмањег парног броја
друге десетице и највећег једноцифреног броја. Који си број добио?
5. Састави задатак према датом изразу: 50 – ( 23 + 7).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful