1.Termenul de integrare economică. Ideea unei “Europe Unite”. Integrarea economică are mai multe definiţii (Pelkmans, W.

Wallace) Pelkmans – integrarea drept un proces de eliminare graduală a frontierelor de orice tip între 2 sau mai multe state independente menit să permită statelor respective să funcţioneză ca o unică entitate. Wallace – integrarea presupune crearea şi menţinerea unor modele intense şi divesificate de interacţiune între unităţi anterior autonome. E. Dobrescu pune accent pe cele mai rezonabile definiţii: * Proces în cadrul căreia actorii politici din diferite str-ri naţionale sunt convinşi să-şi transf. loialitatea, speranţele şi activităţile politice spre un nou centru al cărei instituţii posedă sau pretind jurisdicţia asupra statelor naţionale preexistente (Ernest, B. Haos) * Punerea la un loc a mai multor operaţii efectuate de aceeaşi firmă (ingegrarea verticală) sau de firme diferite încorporate în aceeaşi unitate economică (integrarea orizontală) (Fr. Peroux). * Procesul prin care pînă atunci noţiuni doritoare şi capabile să-şi conducă intependent politica internă şi externă încearcă să ia împreună nişte decizii sau să delege procesul luării deciziilor unor organe centrale, * Proces prin care actorii politici din mai multe state diferite sunt convinşi să-şi modifice speranţele şi activităţile politice către un nou centru de putere (Lindberg). Integrarea economică – reprezintă un înalt nivel al schimburilor economici. Integrarea socială – proces de unificare la nivelul maselor, a grupurilor specifice, a elitelor. Integrarea politică – o multitudine de fenomene, inclusiv decizii la nivel internaţional, atitudini similare la nivelul statelor membre. INTEGRAREA ECONOMICĂ: presupune eliminarea băncilor economice dintre 2 sau mai multe state, bariere care la rîndul său pot fi definite ca reprez. Orice tip de obstacole cere distorsionează mobilitatea factorilor de producţie. Experienţa europeană demonstrează că eforturile de eliminare a barierelor economice nu elimină automat toate distorsiunile care se manifestă la nivelul pieţelor unice. Distors. sunt determinate de diferenţele în calitatea infrastructurii, a nivelului de dezvoltare sau de existenţa aglomerărilor indurstriale care continuă să se manifeste şi după eliminarea barierelor economice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful