Arhitectură_An II / 2012-2013

CONSTRUCŢII DIN ZIDĂRIE ŞI BETON ARMAT, 2C/1L, 3 ECTS APLICAŢII PRACTICE

A. Precizări generale

Lucrările practice îndrumate se desfăşoară în săptămânile 1, 3, 5, 7, 9 şi 11, având tematica prezentată mai jos. Ultimul seminar (din săptămâna 13) este dedicat testării competenţelor privind detalierea de arhitectură, dobândite cu ajutorul exerciţiilor îndrumate din seminariile anterioare. Lucrările practice îndrumate se pot elabora în colective de 2 studenţi. Piesele desenate elaborate şi discutate în cadrul seminarului vor fi vizate de îndrumători la sfârşitul programului, putând fi apoi îmbunătăţite în cadrul studiului individual. N.B: Realizarea în bune condiţii a aplicaţiilor practice (şi obţinerea unor note în consecinţă!), presupune un timp de studiu individual1 alocat lor, aşa încât activitatea îndrumată să poată fi dedicată cu precădere unor discuţii (corecturi) cu suport concret. Discuţiile colective permit acoperirea unei cazuistici mai largi şi deci o mai bună pregătire pentru testul grafic.

• •

• • • • • •

Lucrările se elaborează în atelier şi - dacă este cazul - se completează în timpul de studiu individual. Lucrările predate care nu includ piesele desenate cu viza îndrumătorului prin care se confirmă lucrul în atelier, nu vor fi luate în considerare la notare. Toate lucrările practice se elaborează ca piese desenate pentru execuţie aferente proiectului de arhitectură - incluzând cote, indicaţii de materiale şi indicaţii de corelare între diversele piese desenate la diverse scări. Redactarea pieselor desenate va fi clară, ordonată şi concisă. Se vor respecta regulile privind gradul de detaliere specific scării, convenţiile de reprezentare a materialelor, grosimile diferite de linii (diferenţiind elementele secţionate de cele în vedere). Lucrările practice se redactează în creion, de mână, cu instrumente de desen (nu la calculator!). Lucrările se redactează pe formate A4 (max. A3 pliat la format A4) din hârtie obişnuită de scris (tip Xerox) şi se predau sub formă de mape (corespunzătoare capitolelor). Lucrările care nu respectă această condiţie nu vor fi acceptate. Criterii de evaluare a studenţilor în cadrul aplicaţiilor practice îndrumate: ─ ─ ─ activitatea desfăşurată la seminarii (pregătirea pentru seminar, piesele desenate elaborate în atelier, participarea la discuţii etc); calitatea lucrărilor predate (respectarea cerinţelor de temă; corectitudinea rezolvărilor constructive, corectitudinea reprezentării pentru execuţie); respectarea programului şi a termenelor fixate.

1 Timpul de lucru al studentului corespunzător celor 3 credite alocate disciplinei reprezintă (conform normelor ECTS) 75-90 de ore, din care doar 42 sunt „ore-contact” (curs+seminarii); restul orelor (33-48 ore) înseamnă „studiu individual” (min. 5 ore de pregătire pentru fiecare din cele 7 seminarii)

1

elevaţie şi secţiune (v. sub formă de fotografii + schiţe de mână + texte succinte. Tematica aplicaţiilor practice Seminar 1 (săptămâna 1) AP1_Proiectarea pentru execuţie a unei construcţii din zidărie portantă (1) Pentru partiul dat al unei construcţii P+1 fără subsol din zidărie confinată. Pentru zidării se vor propune produse şi alcătuiri cu performanţe superioare din punct de vedere al izolării termice.1/50 o secţiune caracteristică. studenţii vor analiza o construcţie în curs de execuţie având structură din zidărie portantă. se vor reprezenta: ─ ─ ─ planul etajului – sc. până la cota de fundare – sc. 3. completate prin studiu individual unde este cazul. 1/ 50 o elevaţie caracteristică „la roşu” – sc.B. Seminar 3 (săptămâna 5) 1. 2. AP3_Execuţia construcţiilor din zidărie şi beton armat – temă de studiu individual In cadrul studiului individual. beton armat sau mixtă. studenţii vor prezenta fotografii ale construcţiei în execuţie alese. La seminarul 3. Poziţiile detaliilor se vor marca pe plan. Seminar 2 (săptămâna 3) AP2_Proiectarea pentru execuţie a unei construcţii din zidărie portantă (2) Pentru construcţia definită în cadrul AP1. în vederea validării de către îndrumători. AP1). precum şi elementele de zidărie. Predare AP1+AP2 (zidărie) – mapă conţinând piesele desenate elaborate pe parcurs (la seminariile 1 şi 2). (secţiune verticală locală) în zonă de plin al faţadei în dreptul unui gol din faţadă ─ ─ relaţia perete exterior – perete interior portant (secţiune orizontală locală) relaţia perete exterior – teren – fundaţie (secţiune verticală locală) In detalii se vor indica axele elemenelor portante verticale la care se referă. Discuţie privind lucrările elaborate de studenţi la AP1 şi AP2. Studenţii vor prezenta la seminar documentaţia utilizată (print-uri).a. referitoare la: ─ ─ relaţia perete interior portant – planşeu curent din b. vizate de îndrumători. 1/50 – pe care se vor figura centurile şi stâlpişorii din b. 2 . buiandrugii de peste goluri. 1/10. (secţiune verticală locală) relaţia perete exterior – planşeu curent din b.a. Observaţiile făcute in situ se vor consemna sintetic în „fişe” format A4. Lansare temă AP3. şi închideri din zidărie. In plan şi în secţiune se vor indica schematic poziţiile protecţiilor termice şi hidrofuge. alese pe baza investigării ofertei pieţei construcţiilor. se vor reprezenta detaliile de execuţie („nodurile”) caracteristice sc..a.

1/50 secţiune caracteristică. 1/ 50 o elevaţie caracteristică „la roşu” – sc. Se vor reprezenta: ─ ─ ─ planul etajului – sc. se va proiecta DETALIUL DE TRAVEE caracteristic pentru rezolvarea arhitectural-constructivă a faţadei. şi închideri din zidărie (2). 1/50 elaborate la AP4 şi în legătură directă cu alcătuirile constructive alese (detaliile schiţate). 3 . orizontale şi verticale).1/20. pe baza investigării ofertei pieţei construcţiilor. şi închideri din zidărie (1) Acelaşi partiu de locuinţă P+1 de la AP1-AP2 se va reproiecta în ipoteza unei structuri în cadre de beton armat cu închideri din zidărie. se încurajează includerea unor detalii particulare şi comentarii personale privind rezolvările arhitectural-constructive.a. AP4_Proiectarea pentru execuţie a unei construcţii cu structură din b. se va evidenţia relaţia peretelui de închidere cu structura şi cu terenul (coborând cca 1 m sub cota terenului) – sc. 1/50 – pe care se vor figura stâlpii şi grinzile din b. cuprinzând: ─ ─ elevaţia (întreruptă) a unei travei de faţadă (cu „amorse” stânga-dreapta) – sc.a.a. (eventual punctat). Alcătuirea planşeelor şi a închiderilor se vor propune de către studenţi. cu acordul îndrumătorilor. In directă legătură cu redactarea pieselor la sc. secţiunea verticală (întreruptă) prin zona de faţadă considerată (secţionând numai închiderea + cca 50 cm în adâncimea construcţiei). In plan şi în secţiune se vor indica schematic poziţiile protecţiilor termice şi hidrofuge.1/50.In principal se vor indica următoarele: ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ amplasamentul construcţiei (adresa) funcţiunea clădirii stadiul de execuţie tipul structurii portante şi materialele tipul închiderilor şi materialele relaţii între diversele componente structurale (noduri) relaţii între componente structurale şi nestructurale (noduri) relaţia infrastructură-teren (unde este cazul) In afara informaţiilor de mai sus. discuţie în colectiv pe marginea fişelor predate. de această dată se va lua în considerare existenţa unui subsol general. Detaliul de travee sc.1/20. la seminar studenţii vor prezenta documentaţia selectată (print-uri). se vor schiţa (la mâna liberă) alcătuirile de principiu ale pereţilor de închidere propuşi în relaţie cu structura şi cu terenul (secţiuni locale. Seminar 4 (săptămâna 7) Predare AP3 (şantier). 1/20 Pentru construcţia descrisă de piesele la sc. precum şi elementele de zidărie. Seminar 5 (săptămâna 9) AP5_Proiectarea pentru execuţie a unei construcţii cu structură din b. acestea se vor discuta în cadrul seminarului. până la cota de fundare – sc.

1/20.ro (Banca de Informaţii în Construcţii.laterizitorres.edilportale. Seminar 7 (săptămâna 13) TEST GRAFIC Aplicaţie practică neîndrumată cu o tematică dintre cele abordate la seminariile anterioare. monolit şi prefabricat): Documentaţie selectivă. www. AP5). Bâtir. Hidroizolaţii. completate prin studiu individual unde este cazul. Lausanne. 1996. www. www. broşuri etc) Titular disciplină: prof. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. www. Construcţii-1A (Construcţii cu pereţi portanţi. Constructing Architecture. Detaliul de travee sc.com. Rodica. dr. BIBLIOGRAFIE ŞI WEBOGRAFIE CRIŞAN..org. Editura universitară Ion Mincu. 2012. vizate de îndrumători. 1/50 („trimiteri” la detalii pe piesele 1/50).com. documentaţii de firme (cataloage. arh. Manuel de la construction.monomurbiobric. VITTONE. alte baze de date şi website-uri de producători. Seminar 6 (săptămâna 11) 1. 2003. Construcţii din zidărie şi beton armat. www.infobuild. Şarpante): Documentaţie selectivă.bicau.wienerberger.terreal.com. Predare AP4+AP5 (beton armat) – mapă conţinând piesele desenate elaborate pe parcurs (la seminariile 4 şi 5).ro. Birkhauser.. 2003.1/20 se va pune în relaţie cu piesele desenate la sc. www. Pe elevaţie şi pe secţiunea orizontală se vor indica axele elementelor portante care definesc traveea. Rodica Crişan 18 februarie 2013 4 . Andrea. Se vor preciza toate cotele necesare execuţiei şi materialele propuse. Cărţi şi breviare din Biblioteca UAUIM SMIGELSCHI.com.─ secţiunea orizontală curentă a faţadei pe traveea considerată (cu „amorse” stânga-dreapta şi secţionând numai închiderea + cca 50 cm în adâncimea construcţiei) – sc. 2. Discuţie recapitulativă privind lucrările elaborate pe parcursul semestrului (AP1.a. Basel. www. DEPLAZES. Surse documentare on-line privind produse pentru construcţii www.monomur3b. Marius şi colectiv. www.com. 2005.archi-students. Renée. Arhitectură şi Urbanism).it. Construcţii-1B (Construcţii cu structuri din b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times