You are on page 1of 6

Jaarplanning Luchtvaartexamens 2012

Inhoudsopgave 1. Inleiding..............................................................................................................................3 2. Beroepsvliegers..................................................................................................................4 2.1 Examenweken en sluitingsdata .....................................................................................4 2.2 Examenlocaties.............................................................................................................4 2.3 Examenrooster voor de brevetsoorten ATPL, CPL, IR (A/H) .........................................5 3. Priv-vliegers en ballonvaarders ........................................................................................6 3.1 Examendagen en sluitingsdata......................................................................................6 3.2 Examenlocaties.............................................................................................................6 3.3 Examenrooster voor de brevetsoorten PPL (A/H), CPL (FB) .........................................6

23112011/LEX/v5

Jaarplanning 2012 CBR, divisie CCV, afdeling Luchtvaartexamens

Pagina 2 van 6

1. Inleiding De Jaarplanning theorie-examens 2012 geeft een overzicht van examendata, -tijden en locaties1. Tevens is per examenronde de sluitingsdatum aangegeven. Aanvullende informatie m.b.t. de reserveringsprocedure is opgenomen in het CBR Huishoudelijk reglement. De meest recente versie kunt u raadplegen op de website www.luchtvaartexamens.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met CBR, divisie CCV, afdeling Luchtvaartexamens. Uw reserveringsverzoeken kunt u mailen naar ccv.planning.luchtvaart@ccvexamenhuis.nl

Onder voorbehoud van wijzigingen. Jaarplanning 2012 CBR, divisie CCV, afdeling Luchtvaartexamens Pagina 3 van 6

23112011/LEX/v5

2. Beroepsvliegers 2.1 Examenweken en sluitingsdata Examens voor beroepsvliegers worden, tenzij anders aangegeven, gehouden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Brevetsoorten ATPL, CPL, IR (A/H) Examenweek Sluitingsdatum Week 04 16-01-2012 Week 08 Week 12 Week 17 Week 21 Week 25 Week 30 Week 34 Week 39 Week 43 Week 47 Week 51 13-02-2012 12-03-2012 16-04-2012 14-05-2012 11-06-2012 16-07-2012 13-08-2012 17-09-2012 15-10-2012 12-11-2012 10-12-2012

2.2 Examenlocaties Afhankelijk van het kandidatenaanbod wordt per examenronde bepaald welke locaties worden ingezet. Regio Haren Regio Utrecht Regio Eindhoven

23112011/LEX/v5

Jaarplanning 2012 CBR, divisie CCV, afdeling Luchtvaartexamens

Pagina 4 van 6

2.3 Examenrooster voor de brevetsoorten ATPL, CPL, IR (A/H) Examendag 1 Examentijd 09.00 uur 11.10 uur 13.00 uur 13.50 uur 14.40 uur Examenvak Air Law Performance VFR Communications IFR Communications Operational Procedures Brevetsoort A/H ATPL ATPL ATPL ATPL ATPL CPL CPL NS CPL CPL IR IR

Examendag 2 Examentijd 09.30 uur 13.00 uur 14.20 uur Examenvak Brevetsoort A/H CPL CPL CPL IR IR

Meteorology ATPL Human Performance & Limitations ATPL Radio Navigation / Navigation ATPL

Examendag 3 Examentijd 09.00 uur 11.50 uur 13.50 uur Examenvak Airframe/ Systems/ Power Plant Aircraft General Knowledge Mass and Balance General Navigation / Navigation Brevetsoort A/H ATPL ATPL ATPL CPL NS CPL OS CPL NS CPL NS IR OS IR

Examendag 4 Examentijd 09.00 uur 12.50 uur 14.40 uur Examenvak Flight Planning and Monitoring Flight Performance and Planning Instruments and Electronics Principles of Flight Brevetsoort A/H ATPL ATPL ATPL CPL NS CPL OS CPL NS CPL IR NS IR OS IR NS

De toevoeging OS staat voor examens Oude stijl LOs prior to NPA25). Deze worden tot en met september 2012 aangeboden. De toevoeging NS staat voor examens Nieuwe stijl (LOs conform NPA25). De brevetsoorten waar geen toevoeging achter staat geeft de planning aan voor zowel oude als nieuwe stijl vakken. Tot de introductie van helikopter specifieke vakken geldt voor bovenstaande brevetsoorten-H: het aanvullende examenvak Hefschroefvliegtuigen wordt uitsluitend op aanvraag van- en in overleg met de opleidingsinstelling gepland.

23112011/LEX/v5

Jaarplanning 2012 CBR, divisie CCV, afdeling Luchtvaartexamens

Pagina 5 van 6

3. Priv-vliegers en ballonvaarders

3.1 Examendagen en sluitingsdata Brevetsoorten PPL (A/H) en CPL (FB) Examendag Sluitingsdatum 14-02-2012 07-02-2012 17-04-2012 12-06-2012 18-09-2012 13-11-2012 10-04-2012 05-06-2012 11-09-2012 06-11-2012

Het theorie-examen voor de bevoegdverklaring radiotelefonie Communications wordt gexamineerd op bovenstaande examendagen. 3.2 Examenlocaties Afhankelijk van het kandidatenaanbod wordt per examenronde bepaald welke locaties worden ingezet. Utrecht Eindhoven Haren 3.3 Examenrooster voor de brevetsoorten PPL (A/H), CPL (FB) Examentijd 09.00 uur 10.25 uur 11.35 uur 13.20 uur 14.30 uur 15.25 uur 16.05 uur Examenvak Air Law Air Law / Operational procedures Navigation Flight Performance and Planning Aircraft General Knowledge / Principles of Flight Materialen en Ballonvaren Meteorology Human Performance and Limitations Communications* Brevetsoort CPL (FB) PPL (A/H) PPL (A/H), CPL (FB) PPL (A/H) PPL (A/H) CPL (FB) PPL (A/H), CPL (FB) PPL (A/H), CPL (FB) PPL (A/H), CPL (FB)

* Theorie-examen voor de bevoegdverklaring Radiotelefonie.

23112011/LEX/v5

Jaarplanning 2012 CBR, divisie CCV, afdeling Luchtvaartexamens

Pagina 6 van 6