You are on page 1of 6

Examens nieuwe stijl - conform JAR-FCL NPA 25 ATPLA Toelatingseisen Altijd toegestaan (tenzij anders vermeld): navigatierekenschijf , gradenboog,

liniaal, passer, rekenmachine (wordt verstrekt door het CBR). Examenvak Air Law (010) Airframes & systems, Electrics, Powerplant, Emergency equipment (021) Instrumentation (022) Mass & Balance (031) Performance (032) Flight planning & monitoring (033) Aantal vragen 44 80 60 25 35 43 Tijdsduur Toelatingseisen (aanvullend) (minuten) 60 120 90 60 60 120

Toegestaan: Jeppesen manual; Loading manual CAP 696 / Flight Planning manual CAP 697 / Performance manual CAP 698 Verplicht: navigatierekenschijf

Human performance & limitations (040) Meteorology (050) General navigation (061) Radio navigation (062) Operational procedures (071) Principles of flight (081) VFR Communications (091) IFR Communications (092)

48 84 60 66 45 44 24 24

60 120 120 90 75 60 30 30

Verplicht: navigatierekenschijf; gradenboog; liniaal Verplicht: navigatierekenschijf; gradenboog; liniaal

Het theorie-examen voor ATPLA bestaat uit 14 examenvakken. De slaagnorm voor deze examens is 75% van het totale aantal te behalen punten. Geldigheidsduur toelatingsbewijs en examenuitslag - De kandidaat moet een voldoende halen voor alle examenvakken binnen een termijn van 18 maanden.* - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat deelnemen aan maximaal 6 examenperioden. - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat maximaal 4 pogingen doen voor ieder examenvak.
* de termijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst is deelgenomen aan een examenronde.

2012_03_09

Examens nieuwe stijl - conform JAR-FCL NPA 25 CPLA Toelatingseisen Altijd toegestaan (tenzij anders vermeld): navigatierekenschijf , gradenboog, liniaal, passer, rekenmachine (wordt verstrekt door het CBR). Examenvak Air Law (010) Airframes & systems, Electrics, Powerplant, Emergency equipment (021) Instrumentation (022) Mass & Balance (031) Performance (032) Flight planning & monitoring (033) Aantal vragen 33 60 40 25 25 33 Tijdsduur Toelatingseisen (aanvullend) (minuten) 45 90 60 60 45 90

Toegestaan: Jeppesen manual; Loading manual CAP 696 / Flight Planning manual CAP 697 / Performance manual CAP 698 Verplicht: navigatierekenschijf

Human performance & limitations (040) Meteorology (050) General navigation (061) Radio navigation (062) Operational procedures (071) Principles of flight (081) VFR Communications (091)

36 63 45 22 30 33 24

45 90 90 30 45 45 30

Verplicht: navigatierekenschijf; gradenboog; liniaal Verplicht: navigatierekenschijf; gradenboog; liniaal

Het theorie-examen voor CPLA bestaat uit 13 examenvakken. De slaagnorm voor deze examens is 75% van het totale aantal te behalen punten. Geldigheidsduur toelatingsbewijs en examenuitslag De kandidaat moet een voldoende halen voor alle examenvakken binnen een termijn van 18 maanden.* - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat deelnemen aan maximaal 6 examenperioden. - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat maximaal 4 pogingen doen voor ieder examenvak.
* de termijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst is deelgenomen aan een examenronde.

2012_03_09

Examens nieuwe stijl - conform JAR-FCL NPA 25 ATPLH /IR Toelatingseisen Altijd toegestaan (tenzij anders vermeld): navigatierekenschijf , gradenboog, liniaal, passer, rekenmachine (wordt verstrekt door het CBR). Examenvak Air Law (010) Airframes & systems, Electrics, Powerplant, Emergency equipment (021) Instrumentation (022) Mass & Balance (031) Flight planning & monitoring (033) Aantal vragen 44 80 60 25 43 Tijdsduur Toelatingseisen (aanvullend) (minuten) 60 120 90 60 120

Toegestaan: Jeppesen manual; Loading manual CAP 696 / Flight Planning manual CAP 697 / Performance manual CAP 698 Verplicht: navigatierekenschijf

Performance (034) Human performance & limitations (040) Meteorology (050) General navigation (061) Radio navigation (062) Operational procedures (071) Principles of flight (082) VFR Communications (091) IFR Communications (092)

35 48 84 60 66 38 44 24 24

60 60 120 120 90 60 60 30 30

Verplicht: navigatierekenschijf; gradenboog; liniaal Verplicht: navigatierekenschijf; gradenboog; liniaal

Het theorie-examen voor ATPL(H) / IR bestaat uit 14 examenvakken. De slaagnorm voor deze examens is 75% van het totale aantal te behalen punten.

Geldigheidsduur toelatingsbewijs en examenuitslag De kandidaat moet een voldoende halen voor alle examenvakken binnen een termijn van 18 maanden.* - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat deelnemen aan maximaal 6 examenperioden. - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat maximaal 4 pogingen doen voor ieder examenvak.
* de termijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst is deelgenomen aan een examenronde.

2012_03_09

Examens nieuwe stijl - conform JAR-FCL NPA 25 ATPLH Toelatingseisen Altijd toegestaan (tenzij anders vermeld): navigatierekenschijf , gradenboog, liniaal, passer, rekenmachine (wordt verstrekt door het CBR). Examenvak Air Law (010) Airframes & systems, Electrics, Powerplant, Emergency equipment (021) Instrumentation (022) Mass & Balance (031) Flight planning & monitoring (033) Aantal vragen 33 80 60 25 33 Tijdsduur Toelatingseisen (aanvullend) (minuten) 45 120 90 60 90

Toegestaan: Jeppesen manual; Loading manual CAP 696 / Flight Planning manual CAP 697 / Performance manual CAP 698 Verplicht: navigatierekenschijf

Performance (034) Human performance & limitations (040) Meteorology (050) General navigation (061) Radio navigation (062) Operational procedures (071) Principles of flight (082) VFR Communications (091)

35 48 84 60 44 38 44 24

60 60 120 120 60 60 60 30

Verplicht: navigatierekenschijf; gradenboog; liniaal Verplicht: navigatierekenschijf; gradenboog; liniaal

Het theorie-examen voor ATPLH (exclusief Instrument Rating) bestaat uit 13 examenvakken. De slaagnorm voor deze examens is 75% van het totale aantal te behalen punten.

Geldigheidsduur toelatingsbewijs en examenuitslag - De kandidaat moet een voldoende halen voor alle examenvakken binnen een termijn van 18 maanden.* - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat deelnemen aan maximaal 6 examenperioden. - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat maximaal 4 pogingen doen voor ieder examenvak. termijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst is deelgenomen aan een examenronde.
* de

2012_03_09

Examens nieuwe stijl - conform JAR-FCL NPA 25 CPLH Toelatingseisen Altijd toegestaan (tenzij anders vermeld): navigatierekenschijf , gradenboog, liniaal, passer, rekenmachine (wordt verstrekt door het CBR). Examenvak Air Law (010) Airframes & systems, Electrics, Powerplant, Emergency equipment (021) Instrumentation (022) Mass & Balance (031) Flight planning & monitoring (033) Aantal vragen 33 60 40 25 33 Tijdsduur Toelatingseisen (aanvullend) (minuten) 45 90 60 60 90

Toegestaan: Jeppesen manual; Loading manual CAP 696 / Flight Planning manual CAP 697 / Performance manual CAP 698 Verplicht: navigatierekenschijf

Performance (034) Human performance & limitations (040) Meteorology (050) General navigation (061) Radio navigation (062) Operational procedures (071) Principles of flight (082) VFR Communications (091)

20 36 63 45 22 30 44 24

45 45 90 90 30 45 60 30

Verplicht: navigatierekenschijf; gradenboog; liniaal Verplicht: navigatierekenschijf; gradenboog; liniaal

Het theorie-examen voor CPLH bestaat uit 13 examenvakken. De slaagnorm voor deze examens is 75% van het totale aantal te behalen punten.

Geldigheidsduur toelatingsbewijs en examenuitslag De kandidaat moet een voldoende halen voor alle examenvakken binnen een termijn van 18 maanden.* - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat deelnemen aan maximaal 6 examenperioden. - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat maximaal 4 pogingen doen voor ieder examenvak. termijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst is deelgenomen aan een examenronde.
* de

2012_03_09

Examens nieuwe stijl - conform JAR-FCL NPA 25

IR Toelatingseisen Altijd toegestaan (tenzij anders vermeld): navigatierekenschijf , gradenboog, liniaal, passer, rekenmachine (wordt verstrekt door het CBR). Examenvak Air Law (010) Instrumentation (022) Flight planning & monitoring (033) Aantal vragen 33 20 33 Tijdsduur Toelatingseisen (aanvullend) (minuten) 45 30 90 Toegestaan: Jeppesen manual; Loading manual CAP 696 / Flight Planning manual CAP 697 / Performance manual CAP 698 Verplicht: navigatierekenschijf 45 90 60 Verplicht: navigatierekenschijf; gradenboog; liniaal 30

Human performance & limitations (040) Meteorology (050) Radio navigation (062) IFR Communications (092)

36 63 44 24

Het theorie-examen voor IRA bestaat uit 7 examenvakken. De slaagnorm voor deze examens is 75% van het totale aantal te behalen punten.

Geldigheidsduur toelatingsbewijs en examenuitslag - De kandidaat moet een voldoende halen voor alle examenvakken binnen een termijn van 18 maanden.* - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat deelnemen aan maximaal 6 examenperiode. - Binnen de termijn van 18 maanden* mag de kandidaat maximaal 4 pogingen doen voor ieder examenvak. termijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst is deelgenomen aan een examenronde.
* de

2012_03_09