You are on page 1of 45

ILS

ILS Instrument Landing System


Het Instrument Landing System (ILS) is een radionavigatiesysteem waarmee een precisienadering van een landingsbaan kan worden uitgevoerd. Het is een instrumenten-naderingssysteem dat de piloot een nauwkeurig beeld geeft van de positie van het vliegtuig ten opzichte van de ideale koerslijn en daalhoek naar een landingsbaan. (wikipedia)

ILS - Componenten
ILS bestaat uit baanverlichting en twee bakens op de grond: Localizer (koerslijnbaken) Glide slope (glijpadbaken)

Localizer antenne

Localizer antenne

Localizer antenne

Localizer antenne

Glideslope antenne

ILS - Componenten
Naast de koerslijn en het glijpad kunnen ook aanwezig zijn: Outer Marker (buitenmerkbaken) Middle Marker (middenmerkbaken) Inner Marker (binnenmerkbaken) De marker beacons worden steeds vaker vervangen door DME.

http://www.hoppie.nl/beacons/

Outer marker EHAM 36R

ILS - Frequentieband
Localizer VHF 108 112 MHz
Op oneven tienden en oneven tienden + 5

40 kanalen Glide slope UHF 328 335 MHz 40 kanalen Outer Marker VHF 75 MHz Middle Marker VHF 75 MHz Inner Marker VHF 75 MHz. De glideslope en localizer zijn frequency paired.

Werking - Localizer
De localizer bestaat uit twee radiobundels met speciale modulatie.

Werking - Localizer
Een signaal van 150 Hz links over de centerline en een van 90 HZ rechts over de centerline....

Werking - Localizer
150 Hz wordt blauw genoemd 90 HZ wordt geel genoemd.

Werking - Localizer
De MODULATIEDIEPTE van ieder signaal is maximaal in de hartlijn van zijn bundel.
100 %

100 %

Werking - Localizer
OP DE CENTERLINE zijn beide modulatiedieptes 20%.
100 % 20%

100 %

Werking - Localizer
Het verschil in modulatiediepte is dus 0%. Difference in Depth of Modulation, DDM = 0%
100 % 20%

100 %

Stralingsdiagram localizer

Werking - Glijpad
Het glijpad werkt het zelde als de localizer. Onderste bundel 150 HZ blauw Bovenste bundel 90 Hz geel.

Pas op voor vals glijpad!!!


Het stralingsdiagram van de glijpadantenne onthult de mogelijkheid voor valse glijpaden!

Valse gijpaden

Vals glijpad voorkomen door crosscheck

ILS categorien
CAT I
DH 200 ft RVR 600 m RVR 400 m DH <100 ft DH <100 ft DH 0 RVR 300 m RVR 50 m RVR 0

CAT II
DH 100 ft

CAT III
CAT IIIA CAT IIIB CAT IIIC

Fouten van een ILS systeem


Beam bends
Langzame bochten die door het vliegtuig gevolgd kunnen worden.

Scalloping
Snelle kortstondige fluctuaties die niet door het vliegtuig gevolgd kunnen worden maar wel zichtbaar zijn.

Beam noise
Ruis op de zender die zo wel meetbaar is maar niet in het vlliegtuig zichtbaar zijn.

Fouten van een ILS systeem


Deze fouten kunnen worden voorkomen door een ILS PROTECTION AREA in werking te stellen. Dit is vooral nodig tijdens CAT II en CAT III approaches.

Bereik van ILS


Localizer
Tot 17 NM uit: 35 L/R Van 17 25 NM uit: 10 L/R In een cirkel met een straal van 10 NM.

Glideslope
Onderkant: 0,75 x GPA Bovenkant: 1,75 x GPA Horizontaal: 8 L/R GPA = Glide Path Angle

Marker Beacons

Marker Beacons

Marker Beacons 75 MHz


OM
Blauw 400 Hz AM _________

MM
Amber 1300 Hz AM ._._._._._._._._._

IM
Wit 3000 Hz AM .............

Nauwkeurigheid aanwijzer
Localizer: Full Scale Deflection (FSD) = 2,5 graden. Meeste indicators zijn 5 dots Dus 0,5 graden per dot. Glideslope: FSD = 0,7 graden. Max halve schaal deflectie anders go around.

Integriteit
het ILS signaal wordt continue gemeten door grondstations. In geval van buitensporige fouten gaat de localizer of het hele systeem uit de lucht. Je krijgt dan een NAV vlag op de incator.