You are on page 1of 6

MODULATIE

Paul Bruikman www.rentapilot.nl

Some pictures used from unknown internet sources. If you object please contact me by mail

Wat is het?
Modulatie is het aanbrengen van informatie op een zendsignaal. Modulatie kan op een aantal manieren. De belangrijkste drie volgen nu:

Pulsmodulatie

Ongemoduleerd

Pulsmodulatie

Amplitude Modulatie

Frequentie Modulatie