You are on page 1of 17

PROPAGATIE

Paul Bruikman www.rentapilot.nl

Some pictures used from unknown internet sources. If you object please contact me by mail

Radio propagatie
Is de manier waarop radio golven zich door de atmosfeer voortplanten. Korte radiogolven gaan altijd rechtuit. Lange radiogolven kunnen ook achter de zichtbare horizon komen. Radiogolven kunnen afketsen op voorwerpen. Radiogolven kunnen afketsen op de atmosfeer. Voor het afketsen is de golflengte van belang.

Grondgolven
Grondgolven volgen de grond en dus ook de vorm van de aarde. grondgolven hebben een lange golflengte. Hoe langer de golflengte hoe beter de golf de aarde volgt. Een lange golflengte heeft een lage frequentie.

Luchtgolven
Luchtgolven gaan door de lucht. Luchtgolven gaan gewoon rechtdoor. Luchtgolven met hele korte golflengte gaan door de atmosfeer de ruimte in Heel korte golflengtes kunnen ook afketsen op regendruppels en vliegtuigen Sommige luchtgolven kunnen op de atmosfeer afketsen terug naar de aarde. De golflengte en de opbouw van de atmosfeer zijn hierin de variabelen.

Grondgolven

Luchtgolven
Luchtgolven zijn er in twee soorten Direct wave Sky wave

Sky waves

Direct waves

Theoretisch bereik = 1,23 (TX+ RX)

Direct waves

Sky waves

Grote afstanden zijn mogelijk

Sky waves

Sky waves

Zeer grote afstanden zijn mogelijk

Ionosfeerlagen

Dag/nacht ritme

Uitdemping
Uitdemping = Attenuation. Het kleiner worden van de amplitude van de radiogolf. Wordt veroorzaakt door: Afstand. Obstakels. Slecht geleidende ondergrond.

reflectie en fading