You are on page 1of 10

VDF VHF Direction Finding

Principe
De antenne bestaat uit minimaal twee paar dipolen die tegenover elkaar staan opgesteld. De radiogolven van de te peilen zender vallen evenwijdig in het vlak van de antennes. Het radiosignaal komt nooit precies tegelijk in alle antennes aan, hierdoor bestaat er een faseverschil tussen de signalen uit de verschillende antennes. Uit dit faseverschil is de richting van het radiosignaal af te leiden.

Principe
Hoe meer dipolen hoe beter de richtingsinformatie. Tegenwoordig wordt het fasesignaal gedigitaliseerd voor simpele verwerking.

Voordelen
Goedkoop. Zeker in vergelijking met RADAR. Een grondstation is het enige wat nodig is. Geen speciale vliegtuigapparatuur. De VHF com zender van het vliegtuig wordt gepeild. Verkeersleiding kan snel zien wie aan het zenden is indien de VDF peiling over de radar heen ligt. Bij slecht zicht kan het grondstation een koers naar het vliegveld geven. Bij een noodoproep ziet het grondstation de richting waaruit de oproep komt.

Nadelen
Geschiktheid voor approaches is zeer beperkt omdat er geen hoogte- of positieinformatie in zit en het grondstation niet naar het vliegtuig kan zenden terwijl het gepeild wordt. Reflecties kunnen foute richting geven. Onder bijzondere atmosferische omstandigheden kunnen zonder het te weten vliegtuigen van zeer ver weg worden gepeild. Deze omstandigheid is Ducting of Super Refraction.

Frequentiegebied
VHF com band. 118-137 MHz. In het bijzonder de noodfrequentie 121.500 MHz

Bereik (Range)
Line of sight. Radio horizon. Bereik = 1,23 TX + 1,23 RX

Nauwkeurigheid
* Klasse Klasse Klasse Klasse A +- 2 B +- 5 C +- 10 D slechter dan Klasse C.

Terminologie
Afkortingen in verband met VDF: QTE True bearing from station. QDR Magnetic bearing from station. QUJ True bearing to station. QDM Magnetic bearing to station. QGH VDF controlled approach QTH Your fix as found with multiple VDF bearings. ~