Educació Física

2008-2009

FEM UN PETIT RECORDATORI !!
 

Alçada de la xarxa a ………………. Servei creuat.

Recuperació de servei.

Jugem a 15 ó 11 punts ?

Punts parells treiem de la dreta Punts imparells treiem de l’esquerra

1er servei treiem de la DRETA. El servei s’ha de fer SEMPRE DE BAIX !!

- Material:
Salvador Torrente Martínez

Educació Física

2008-2009

o o o

Volant Raqueta Xarxa

Salvador Torrente Martínez