6/7/2013

Pilih perkataan yang betul berpandukan gambar
Soalan 1
Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Soalan 6 Soalan 7
6/7/2013

Soalan 9 Soalan 10 Soalan 11 Soalan 12

Soalan 18 Soalan 19 Soalan 20 Soalan 21

Soalan 13
Soalan 14 Soalan 15 Soalan 16 Soalan 17

Soalan 22
Soalan 23 Soalan 24 Soalan 25 Soalan 26

Soalan 8

SOALAN 11

mop jem
6/7/2013

jam ros

SOALAN 19 tin zip 6/7/2013 cat kek .

SOALAN 1 pen jam pin kot 6/7/2013 .

SOALAN 3 kek bas van pin 6/7/2013 .

SOALAN 11 mop jem 6/7/2013 kek ros .

SOALAN 11 mop jem 6/7/2013 kad ros .

SOALAN 2 jam bas van pin 6/7/2013 .

SOALAN 4 kek bas van bot 6/7/2013 .

SOALAN 5 bot bas van jet 6/7/2013 .

SOALAN 6 bas van jip jet 6/7/2013 .

SOALAN 7 mop cat sup kot 6/7/2013 .

SOALAN 8 jam jag 6/7/2013 hos cat .

SOALAN 9 jam zip 6/7/2013 ran bom .

SOALAN 10 jag tin 6/7/2013 kek sup .

SOALAN 12 mop pen 6/7/2013 pam pin .

SOALAN 13 bom nat 6/7/2013 pam pin .

SOALAN 14 pen nat 6/7/2013 tin pam .

SOALAN 15 vas kek 6/7/2013 tin pic .

SOALAN 16 ran pin 6/7/2013 dam jem .

SOALAN 17 vas tin dam jag 6/7/2013 .

SOALAN 18 pam bom 6/7/2013 cat jag .

SOALAN 20 pin ros 6/7/2013 jem dam .

SOALAN 21 tin ran 6/7/2013 jag mop .

SOALAN 22 hos ran 6/7/2013 ros zip .

SOALAN 23 van bas 6/7/2013 kot ros .

SOALAN 24 pam pin 6/7/2013 pen bot .

SOALAN 25 pen tin vas jag 6/7/2013 .

SOALAN 26 kek tin pin jem 6/7/2013 .

6/7/2013 .

SILA CUBA LAGI !!! 6/7/2013 .MAAF!!. JAWAPAN ANDA SALAH.

6/7/2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful