Soalan objektif : 1. Penyoalan 2. Aras 2 soalan Taksonomi Bloom 3. Banding beza Aras Taksonomi Bloom 4. BBB- Fungsi 5.

Bidang kajian Bloom- Kajian Sktrutural 6. Teori Struktural – Kajian Bloom-kajian ciri2 bahasa 7. Teori Tranformasi Generatif 8. Teori Mentalis - ciri2 aktiviti PdP yang sesuai. 9. PKJR-umum 10. PSA murid-umum 11. TMK-umum Soalan subjektif 1. Pembelajaran berasaskan projek-kelebihan/kelemahan 2. Kaedah Terus 3. Kaedah Nahu Terjemahan 4. Kelebihan Teknik Drama dlm kelas cth: Drama arca (sajak) Esei 1. Pendekatan Komunikatif 2. Kemahiran Belajar 3. Kemahiran Bernilai Tambah 4. RPH ( lebih kurang sama dgn assgt )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful