A  Roma  Filmiskoláról    

Írta:  Forgács  Ádám   (2012-­‐12-­‐03)    

 

      Egy   történetet   szeretnék   elmondani,   amely   sokban   fog   hasonlítani   azon   gondolatokhoz   és   kétségekhez,   melyek   a   Roma   Filmiskola   irányában   vannak.   2008-­‐ ban   úgy   alakult   a   sorsom,   életem,   hogy   kimentem   Afrikába   közösségfejlesztő   munkára,   s   munkakörömbe   tartozott,   hogy   tanárokat   kellett   tanítanom,   iskolákat   létesítenem,  fejlesztenem.  Ezen  év  alatt  volt  alkalmam  arra,  hogy  Európából  érkezett   könyvekre   tudtunk   a   szervezettel   szert   tenni,   s   hamarosan   belevágtunk   egy   projectbe,  mely  által  könyveket  tudtunk  biztosítani  az  iskoláknak,  s  így  könyvtárakat   hoztunk   létre.   Nagy   várakozásaink   voltak,   mivel   hittük,   hogy   a   tudás   a   kulcsfontosságú   eszköz,   amelyekkel   változásokat   lehet   létrehozni,   a   tudás,   hogy   hálót   adunk   nekik,   s   nem   halat,   s   ezáltal   egy   jobb   életet   tudunk   nekik   adni.   A   könyvekből   tengernyi   volt,   a   könyvtárakből   leselejtezett   könyvek,   amelyeket   az   idő   vasfoga   már   elrágott,   megrongált   könyvek,   vagy   letűnt   korokat   és   időket   dícsérő   (rengeteg  szocialista-­‐kommunista)  mű,  de  volt  ott  a  lovagregényektől  kezdve  szinte   minden.         Nagy   várakozásainkkal   ellentétben   azt   vettük   észre,   hogy   kezdetben   lelkesedtek   az   emberek   érte,   jöttek,   nézegették,   elvitték,   de   később   már   csak   azt   tapasztaltuk,   hogy   a   lapokat   kitépkedték,   s   tűzgyújtáshoz   mint   segédeszközt   alkalmazták   őket.   A   könyveket   vastag   por   lepte   be.   Meg   kell   valljam,   kudarcot   vallottunk   és   egy   jó   ideig   nem   értettem,   hogy   miért,   míg   utána   nem   jártam   a   dolgoknak.         Az   első   tény,   amit   megállapítottam,   hogy   a   malawii   lakosok   nem   értik   azt   a   világot,   amely   a   könyvekben   leíródik.   Autók   mennek,   sietnek,   időre   mennek,   cselekednek,  sőt,  furcsa,  de  itt  a  lányoknak  a  fiúk  kinyitják  az  ajtót,  és  előre  engedik   őket.  Itt  többnyire  el  is  vesztek  az  olvasók,  ezen  résznél,  hiszen,  az  ő  kulturájukban,   ezen   tényezők   nem   optimálisak.   Miféle   üzenetet   akar   a   könyv   mondani?   Esélyegyenlőséget?  Hogy  hogy  viselkedik  egy  úriember?  Talán,  de  sajnos  azt  kellett   tapasztalnom,   hogy   hiába   jó   a   könyv   üzenete,   egyszerűen   nem   alkalmazható   Malawiban.   Az   emberek   nem   tudnak   azonosulni   a   fehér   emberek   problémáival,   sem   a  könyveikkel.         Ez,   szerintem   kulcsfontosságú   egy   mondanivaló   közlésekor:   az   azonosulás.   Itt   máris   egy   kritikus   elemhez   érkeztünk,   amely   minden   embernek   a   szubjektív  

Kicsit  úgy  látom  a  Roma  Filmiskolát,  mintha  az  „Eredet”  című  filmben  lennénk:  el   akarok  a  közönségben  hinteni  egy  alapgondolatot,  egy  olyan  értékes  mondatot,   amely  megváltoztatja  az  életüket.  

véleményétől,   életvitelétől,   korosztályától,   gondolatrendszerétől   függ.   A   társadalmak,   a   korosztályok:   eltérőek,   s   ahogy   ezek   fejlődnek,   úgy   változnak   a   gondolatmenetek,  trendek,  irányzatok  is.         Úgy   gondolom,   hogy   az   azonosulás   kifejeződhet   szimpátiaként,   egy   filmbeli   élmény   által,   amelyhez   viszonyulva   a   néző,   magáévá   tud   tenni   egy   eseményt,   egy   gondolatmenetet,   amely   számára   hasznos,   s   mondanivalót   tartalmaz   az   ő   életéhez   kapcsoltan.   Ez   egy   kulcsfontosságú   elem.   Amely   nem   tud   nekünk   új   információval   szolgálni,   vagy   érdeklődésünk   tárgyát   nem   képezi,   ott   ásítani   fogunk,   s   máson   kezdünk   gondolkodni,   vacilálni,   mert   nem   köti   le   az   embert   a   témakör.   Egy   film   persze   lehet   jó,   mondanivalótól   mentesen,   lehet   élvezetes,   szorakoztató,   de   eme   dokumentum  tárgyát  az  foglalkoztatja  inkább,  hogy  mely  és  milyen  filmek  lehetnek   azok,  amelyek  ténylegesen  megváltoztatják  az  ember  életét.         Egy  szociológiai  felmérés  kapcsán  össze  kell  először  is  gyűjteni,  hogy  melyek   azok   a   problémák,   amelyek   nagyobb   százalékban   megfordulnak   ezeken   a   roma   településeken.  Ha  a  többségi  probléma  a  szegénység,  a  kitaszítottság,  a  depresszió,  a   megvetés,  akkor  olyan  filmeket  kell  találni,  amely  ezen  problémákból  való  kijutásra   ad-­‐próbál   megoldást   nyújtani.   Mindazonáltal,   egy   nagyon   fontos   megjegyzést   kell   itt   tennem:   talán   pont   ellenkezőleg,   az   őket   kitaszító   embereknek   kellene   oktatást   és   olyan   információkat   adni,   amely   elősegítené   ezeknek   a   rétegeknek   a   társadalmi   integrációját,   mert   sokszor,   ha   teszem   azt,   munkakultúrát   akarunk   tanítani   cigányoknak,   ahhoz   hozzátartozik   az   is,   hogy   rengeteg   esetben   már   rassz   jegyek   alapján  társadalmi  elítélésnek  vagyunk  tanúi,  hiszen  a  T-­‐Mobile  pultja  mögött,  vagy   már   csak   a   Westend   takarító   személyzetében   sem   lehet     találni   kisebbségieket.   Miért?   Mert   egy   profitorientált   vállalkozás   az   ügyfelekkel   való   kapcsolatokat   tartja   szem   előtt,   és   nem   akarja,   hogy   olyan   osztályok   álljanak   a   pultoknál,   akiknél   az   a   társadalmi   beidegződés,   hogy   lopnak   vagy   csalnak,   mert   cigányok.   A   társadalom   sajnos   azt   kell   hogy   mondjam   egy   nagy   része   előítéletes,   és   egy   vállalkozással   nem   akarják  ezt  az  előítéletet  párosítani  –  A  T-­‐Mobile-­‐ban  cigányok  dolgoznak.  A  cigányok   lopnak.  A  T-­‐Mobile  lop.         Egy   társadalmi   kutatás   is   ezt   igazolta,   amelyben   azt   vizsgálták,   hogy   az   Obi   újságból,   amelyben   fehérbőrű   emberek   tolják   a   fűnyírót   a   főoldalon   a   családi   ház   kertjében,   ahol   szőke   nők   kék   szemmel   reklámozzák   a   festéket   –   kicserélték   ezen   képeket  roma  származású  emberekre,  s  ezt  adták  ki.  Megfigyelhető  volt,  hogy  hiába   adták   szinte   ingyen   a   termékeket,   a   társadalmi   ellentét   sokkal   nagyobb   volt   annál,   mintsem   hogy   érdekelte   volna   az   embereket   a   termék   –   az   érdekelte   a   többséget,   hogy  miért  van  cigány  a  címlapon,  már  a  szituáció  is  elképzelhetetlen  számukra,  hogy   egy  családi  házban  boldogan  füvet  nyír.         Arra   akarok   kilyukadni,   hogy   a   társadalmi   problémák   orvoslásához     talán   sokkal  inkább  az  integrációs  politikával  kell  foglalkozni,  s  a  rasszizmus  eltörlését  kell   szem  előtt  tartani,  de  eme  probléma  magját  nem  a  romák  képezik.  Ők  az  elszenvedői   a   problémáknak.   Nálam   prioritási   szinten   ez   a   probléma   az,   amely   ellehetetleníti   a   romák   munkakultúráját,   ezáltal   talán   a   filmiskolát   inkább   az   őket   kitaszító   rétegeknek  kell  levetíteni.  

    Pszichológiailag  úgy  gondolom,  hogy  rossz  tapasztalataik  vannak  a  munkával   kapcsolatban,  ha  nem  kapnak  munkát,  sétegetik  őket,  lenézik  őket,  akkor  előbb  vagy   utóbb   egy   olyan   tudatállapotba   kerülnek,   amely   már   a   társadalmi   munka   ellen   fog   irányulni,   s   inkább   olyan   dolgokat   fognak   csinálni,   amely   biztos:   lomizni,   vasat   gyűjteni.   Azon   mesterségek,   amiket   ők   csináltak   régén,   mint   a   lókupeckedés,   muzsikálás,   már   nem   kell   senkinek.   Észrevehető,   hogy   az   egyetemen   sincsenek   romák.   Miért?   Érdemes   ezen   elgondolkozni.   Nem   azért,   mert   nincsenek   közöttük   olyan   tehetséges   emberek,   mert   vannak.   Az   apa   ezáltal   azt   mondja   a   fiának,   az   iskolában  kiközösítenek,  nem  figyelnek  rád  oda,  csak  az  orvos  lányát  kérdezi  mindig  a   tanár,  akkor  minek  ez  az  egész?  Sőt,  ha  végigjárod,  nem  lesz  belőled  sem  bolti  eladó,   sem  ügyfélszolgálatos.         Mindent  félretéve,  térjünk  vissza  az  eredeti  gondolathoz,  hogy  mely  filmekkel   lehet   hatást   kiváltani.   Vizsgálva   azt,   hogy   amivel   azonosulni   tudunk,   azt   ami   a   problémáinkra   gyógyír   lehet,   mindenképpen   megtaláljuk   olyan   filmekben,   amelyeknek   társadalmi   fejlődési   vonatkozásaik   vannak.   A   fejlődés   is   egy   olyan   kulcsfontosságú   szó,   amelyet   szerintem   mindenképpen   közvetíteni   kell.   Szerintem   fontos  üzenet  az,  hogy  a  jobbra  való  törekvés  és  nem  a  rosszból  fakadó  példaértékű   elutasítandó   kell   hogy   legyen   az   üzenet.   Én   azt   tapasztalom,   hogy   egy   példaértékű   jóval,   fejlődéssel   sokkal   inkább   tudnak   azonosulni   az   emberek,   mint   egy   depresszív   gondokkal   teli   filmmel.   Példának   okáért   Lars   von   Trier   Antikrisztusának   már   a   bemutatója   is   annyi   borzalmat   tarmazott   a   számomra,   olyan   nyomasztó   volt,   amelyet  nem  akarok  beengedni  az  életembe,  mert  van  így  is  elég  bajom.         Vizsgáljuk   meg,   hogy   mit   ad   ez   a   pozitív   üzenet   a   filmből   a   nézők   számára:   reményt,   azt,   hogy   más   is   járt   ebben   a   cipőben   mint   én,   s   ki   tudok   kerülni   ebből,   mint   a   főhős.   Egy   kulcsot   kap,   egy   mondatot,   egy   olyan   válaszreakciót   a   filmből,   amelyet  magáévá  tud  tenni.         Még   mindig   emlékeznünk   kell   arra   a   fontos   tényezőre,   hogy   a   néző   azonosulni   tudjon   a   filmmel.   A   kapott   értékekből   dolgozva   az   derül   ki,   hogy   borzasztó   nagy   a   lemorzsolódási   arány,   így   megkérdőjelezhető   a   módszer   hatékonysági   rátája,   hogy   mennyire   tudják   a   filmeket   a   nézők   magukévá   tenni,   s   azonosulni  velük.         Mi   kell,   mi   az   az   extra   esszencia,   amitől   mindez   nem   csak   egy   csalfa   vak   remény  lesz,  s  megmozdul  a  nézőben  egy  belső  hang,  indíttatás  amely  cselekvéshez   fogja  vezetni  a  nézőt?  Az,  aki  ezt  megmutatta:  egy  mentor,  egy  guide,  aki  utat  mutat,   s  rávezeti  a  filmnézőket  arra,  hogy  mi  van  a  sorok  mögött  leírva.         Ez  a  közvetítő  közeg  roppant  fontos  azáltal,  hogy  hogyan  világít  rá  a  filmbeli   események   tényleges   mivoltára,   ugyanis   a   mentor   egy   saját   objektív   véleménnyel   van  a  film  felé,  s  mint  azt  a  hatalom  általában  képviseli,  az  az  abszolút  igazság:  amely   elnyomhatja  az  egyén  véleményét  a  filmről.  Ez  ezért  fontos,  mert  egy-­‐egy  eternális   nevelésbeli   problémához   ütközünk:   a   vita   és   a   harmónia   általi   nevelés   problémájához.    

    Kérdés,  hogy  mennyi  szabadságot  adunk  az  egyénnek  a  felemelkedéshez,  és   az,  hogy  mennyire  akarunk  abban  szerepet  játszani:  hogy  mi  birtokuljuk  az  abszolút   igazságot   a   filmről.   A   nézők   más   és   más   dolgot   fedeznek   fel,   tartanak   fontosnak   a   filmekben,   és   szokszor   előfordul   az   is,   hogy   olyan   dolgokat   nem   fedeznek   fel,   nem   tartanak   fontosnak,   mint   mások.   Vajon   fontos   e,   hogy   ezeket   elmagyarázzuk,   kiegészítsük,   és   a   mi   képünkkel   láttassuk   a   jelenetet   a   nézővel?   Vagy   hagyni   kell,   hogy  az  összképet  ő  elemezze,  és  ő  vonja  le,  számára  mely  események  miatt  volt  jó  a   film.         Bizonyos   társadalmakban,   mint   például   Keleten,   kerülik   a   vitát.   Sokszor   a     vallásból   kifolyólag,   de   törekednek   arra,   hogy   vita   mentesen,   harmóniában   éljenek   a   többi   emberrel,   és   gondolkodóval,   anélkül,   hogy   megbántanák   az   ő   nézeteit.   Ezzel   szemben   a   nyugati   társadalmakban   szorgalmazzák   a   vitát,   ugyanis   csak   vita   által   juthatunk   el   egy   közös   álláspontra,   s   ezt   fontosnak   is   tartjuk,   hogy   a   másikat   meggyőzzük   a   saját   igazunkról.   Itt   a   nevelési   kérdés   az   az,   hogy   én   meg   akarom-­‐e   győzni   a   nézőket,   hogy   a   film   üzenete   ez   és   ez   volt,   vagy   bízom   abban,   hogy   ők   le   fogják  szűrni  a  kellő  információkat  a  filmről.         Négy   évet   töltöttem   Dániában,   egy   kisegítő   iskolában   dolgoztam   olyan   gyerekekkel,   akik   elvesztették   a   szüleiket   vagy   elszöktek,   vagy   drogos-­‐alkoholista   addikciókkal   küzdenek.   A   dán   rendszerben,   azt   szorgalmazzák,   hogy   az   emberek   vitázzanak  egymással,  mert  csak  úgy  juthatunk  el  a  tökéletes  igazsághoz,    szerintük  a   harmónia  az  egy  rossz  állapot,  mert  nincs  benne  fejlődés.  A  legrosszabb  dolog,  az  a   harmónia.  A  probléma  szerintük  az  emberekkel  van,  mert  a  vitákat  nem  egy  fejlődési   szakaszként  fogják  fel,  hanem  egy  olyan  eseménynek  titulálják,  amikor  valaki  be  akar   törni   az   egyén   énjébe,   s   azt   megtámadni   valamiféle   alantas   ideológiával.   Amíg   ott   éltem,   teljesen   átértékelődött   a   vita   számomra.   Ha   valaki   azt   mondja   az   egyénnek,   hogy   ’te   rosszul   látod,   tévesen   észleled,   szerintem   meg   kéne   vizsgálnod   a   dolgot   ebből   és   ebből   a   szempontból   mielőtt   ítélkezel’,   az   emberek   általában   ezt   offenzívaként  élik  meg,  és  sokszor  inkább  kerülik  a  beszélgetést  ezzel  az  egyénnel.  Az   embereket   meg   kell   tanítani   a   vitára,   arra,   hogy   pozítvian   értékeljék   a   kritikát,   az   ellenvéleményeket,   egy   olyan   részeként,   amellyel   az   embereket   csak   fejleszteni   akarják.   Szerintem   ennek   Magyarországon   még   nagyon   gyerekcipőben   jár   a   kultúrája.         Miért  nem  értenek  egyet  a  világon  élő  emberek?  Emberi  természet,  önzőség,   különböző   ideológiák,   különböző   kultúrák,   a   saját   boldogság   keresése,   a   csoportok   különbözőség,  materializmus,  politika,  tanultság,  és  még  sorolhatnám.         Az   utóbbiakat   figyelembe   véve   tehát   nagyon   fontos   az,   hogy   hogyan   beszéljük  meg  a  filmet  a  vetítések  után,  és  az,  hogy  hogyan  tudjuk  bennük  tudasítani   a  film  üzenetét,  hogy  teljes  mértékben  átmenjen.  A  változás  végbemenetéhez  tehát   nagyon  nagyon  fontos  a  mentor.      

  Itt  azonban  egy  problémát  vélek  felfedezni,  hogy  a  mentor  ekkor  talán  talán,   túl  fog  tenni  az  általa  teljesítendő  szerepen,  s  fontosabb  lesz,  mint  a  film  maga.  Ha   olyan  hatást  szeretnénk  a  film  által  kiváltani,  akkor  a  filmet  magát,  mint  alap  magot   kell   elültetni   az   emberekben,   s   az   embernek   a   saját   értelmének   fényétől   fogva   kell   a   filmet   megoldani,   nem   pedig   a   mentor   által.   Amint   a   megvilágosodáshoz   a   mentor   lesz   a   kulcs,   ezáltal   feltehetően   a   mentor   lesz   az,   aki   a   jelentős   hatást   kiváltja.   Említettük,   hogy   ezen   falvakban   sokszor   szükség   van   egy   mintára,   valakire,   aki   apa   meg  anya  lesz.  A  mentor  eme  példaképkeresésben  segíthet,  mint  a  tudás  birtoklója,   ámbár   ha   ezt   a   metódust   követjük,   amely   által   egy   csapat   kimegy   a   faluba,   levetít   filmeket,   s   utána   eljön,   ezáltal   megszűnik   ez   a   kapcsolat,   s   az   ember   hajlamos   visszazuhanni   ha   nem   fogják   a   kezét.   Mégegyszer:   az   idő   kulcsfontosságú   elem,   és   egy   komoly   változtatásokat   megemelő   gondolati   mag   elültetéséhez   tekintélyes   mennyiségű  időre  van  szükség.         Fontos   kérdés,   hogy   milyen   kompetenciákat   várunk   el   a   mentortól,   mindeképpen   megért   egy   bekezdést   az,   hogy   elgondolkodjunk   azon,   hogy   milyen   kihívásokkal   kell   megküzdenie   annak   a   tanárnak,   aki   lemegy   egy   ilyen   faluba.   Tanárnak  lenni  és  tanítani  sokféleképpen  lehet,  de  fontos,  hogy  aki  lemegy  egy  roma   faluba,  akkor  maximálisan  igyekezzen  odaadni  magát  annak  a  célnak,  amiért  lemegy:   hogy   minél   nagyobb   mértékben   változtasson   emberi   sorsokon,   a   lehető   legtöbb   emberen   s   a   leghatékonyabb   módszerrel.   Elkötelezettség   és   elszántság.   A   bizalom   megszületése   viszont   egy   roppant   érdekes   kérdést   vet,   amely   meghatározása   más   más  embereknél  más  más  időtartamokat  vesz  igénybe.       A   bizalom   elnyerésében   ennek   a   pár   hét-­‐hónap   leforgása   alatt   kulcsfontosságú   szerepe   kell   hogy   legyen.   Egy   jó   barát   /   apa   /   anya   funkció   kialakításához   szükség   van   arra,   hogy   kulturális   antropológushoz   méltan   a   lehető   legtöbb   időt   töltsük   el   a   faluban.   A   sportra,   közös   programokra   közös   vacsorára,   kultúrák   és   stílusok   cseréjére   nagy   szükség   van,   a   bizalom   minél   előbb   való   megszerzéséhez.         Egy   nemrégiben   napvilágot   látott   kutatás   szerint   a   rohamosan   gyorsuló   világban,   a   filmiparban   is   megjelentek   olyan   tényezők,   amely   a   társadalom   változásával   együtt   szükségszerűvé   váltak.   A   rajzfilmekben   is   egyre   gyorsabbak   a   vágások,   és   az   információtartalmuk   is   sokkal   sűrűbb   lett,   mint   a   klasszikusoké.   Egy   napjainkban  élő  gyermek,  sokszor  unalmasnak  tartja  azokat  a  klasszikus  rajzfilmeket   (pl.:  Hófehérke  és  a  hét  törpe  /  Bambi  –  Walt  Wisney),  és  igénylik  a  sokkal  aktívabb,   több   információtartalmat   hordozó,   sűrűbb   képeket.   A   tanulmány   kimutatta,   hogy   unalmassá   váltak   a   felgyorsult   világunkban   a   modern   társadalom   számára   azok   a   filmek,  amelyekre  jellemző  a  lassúság.  Lényegében  az  információ  hatékonysága  miatt   lett  a  film  a  könyv  megölésének  is  az  elsődleges  eszköze.  Eme  kutatás  fontosságára   még   visszatérek   később,   hiszen   nagyon   fontos   azoknak   a   filmeknek   a   kiválasztása,   amellyekkel  a  változtatást  véghez  akarjuk  vinni.       Az   eddigieket   összefoglalva:   beszéltünk   az   azonosulás   fontosságáról,   a   filmkiválasztás   fontosságáról,   a   tanítási   módszer   fontosságáról,   a   mentor   szerepköréről  s  attitűdje  fontosságáról,  a  bizalom  fontosságáról.  

      Mi  lehet  az  az  alapvető  gondolat,  amely  megváltoztatja  az  ember  életét?  Mi   lehetne   a   film   mondanivalója,   amely   általánosságban   effektíve   sok   emberre   tud   hatni?     -­‐  a  többre  való  vágyódás,   -­‐  a  jobbra  való  törekvés,   -­‐  a  tudásra  való  éhezés  igénye,   -­‐  a  saját  akarat  és  ambíciók  megerősítése,   -­‐  az  álmok  követése,   -­‐  a  beteljesülés  szüksége,   -­‐  a  komfort  zónából  történő  kilépés  szüksége,   -­‐  az  igazságért  való  harc,       Sok   jó   örökérvényű   üzenet   van   amelyeket   a   filmbeli   történés   át   tud   adni,   ezeket   akár   szakszóval   úgy   is   mondják,   hogy   empowerment,   azazhogy   az   egyén   felerősítése.         Egyik   tapasztalatom   az   az,   hogy   az   emberek   a   saját   hibájukból   kifolyólag   sokkal   jobban   tanulnak,   mint   mások   hibájából,   ezért   azon   cél,   hogy   filmekkel   tanítsunk,  nem  lesz  oly  mértékben  erőteljes,  mintha  az  egyénnel  történne  meg  egy   élmény.   Mit   értek   ezalatt?   A   film   az   egy   passzív   kommunikációs   eszköz.   Az   ember   nézi,  értékeli,  értelmezi,  de  nem  rakhat  fel  kérdéseket,  nem  tarthat  szünetet,  hanem   a   90   perc   elteltével   az   összeképet   értékeli   –   s   akkor   teszi   fel   a   kérdéseket   –   amelyekre  emlékszik  a  megannyi  kérdésből.  Egy  teljes  90  perccel  kell  azonosulnia.         A   fiúk   zöme   például   rajong   a   hősökért,   a   hősképekért,   a   különleges   képességekért,   s   még   gyerekként   rengeteget   álmodoznak   róla,   játszák,   hogy   ők   a   Jedik,   a   Pókember,   és   a   többi.   Érdekes,   de   ezekben   a   filmekben   a   rossz   elnyeri   a   méltó   büntetését,   és   a   kissrácok   szeretnek   azonosulni   ezekkel   a   hősökkel,   és   nem   csak   a   hős   képességeivel,   hanem   azok   attitűdjével   is.   Persze   rejtetten,   nem   olyan   nyíltan   s   egyszerűen   van   a   film   megkomponálva,   hogy   Pókember   olyan   rendes,   hogy   mindig   átvezeti   a   vak   nénit   a   zebrán,   de   önmagában   a   jóra   való   hajlam   és   az   igazságért   történő   vívódás   és   keresési   út   benne   van.   A   gyerekek   fejében   csak   a   jó   védelme   szokott   megmaradni.   ’Pókember   a   szupererejével   legyőzi   a   bűnözőket’.   Érdekes  példája  az  azonosulásnak.         Milyen  filmek  hatnak  és  szerintem  miért?       Számkivetett   –   Szerintem   nagyon   jó   példája   annak,   hogy   az   ember   hogyan   tud   boldogulni   egy   szigeten,   egyedül,   társ   nélkül,   magányosan.   A   filmből   kiderül,   hogy   miért   marad   életben,   miben   hisz,   és   ez   egyfajta   támpontot   ad   az   embernek,   hogy  mindig  van  remény,  sohasem  szabad  feladni,  bármilyen  nehéz  is  a  feladat.       Forrest  Gump  –  Egy  régebbi  csoda,  szintén  Tom  Hanks  egyik  remek  játékával.   A   filmes   összhang   sokat   számít,   hogy   mennyire   lopja   be   magát   a   szívünkbe:   ez   pedig  

függ  a  vágásoktól,  színektől,  és  a  filmbeli  zenéktől  –  ez  a  film  mindent  megtesz,  hogy   a  néző  teljes  mértékben  azonosulni  tudjon  a  jelenetekkel  s  az  érzésekkel.           Gettómilliomos  –  Nem  kedvenc  filmem,  de  példaértékű  tanuságot  tartalmaz.:   vannak  csodák,  ha  teszünk  értük,  kellőképp  küzdünk  értük.  Úgy  gondolom  hogy  van   helye  egy  Roma  Filmiskolában.         Oroszlánkirály   –   Ki   ne   emlékezne   arra   a   jelenetre,   amikor   Simbát   megmenti   az   apja   a   szurdokban?   Sokunk   számára   felejthetetlen   könnyfacsaró   a   jelenet.   Mit   tanulhat   belőle   az   ember   fia?   Bemutat   egy   idillt,   amit   a   rossz   megdönt,   ebbe   a   fiú   beletörődik,  de  nem  lehet  lustaságból  vagy  félelemből  beletörődni  a  rosszba,  azt  kell   követnünk  amire  vágyunk,  amire  teremtődtünk.  Vissza  kell  menni  és  megküzdeni.       Good  Will  Hunting  –  Követni  kell  az  álmokat,  nem  szabad  félni,  nem  szabad   lustának  lenni,  törekedni  kell  arra,  hogy  elérjük  azt,  amire  szívünk  mélyén  vágyunk.       Esetleg:   Amores   Perros   (Korcs   szerelmek),   21   Grams,   Felhőatlasz,   Boy   in   striped  pajamas,  Requiem  for  a  dream,  V  for  Vendetta.       Az   ötlet,   hogy   filmet   csináljunk   a   helybéliekkel:   tetszik.   Amikor   a   roma   gyerekek   rendezik   a   saját   filmjüket,   akkor   alkotnak,   s   az   alkotás   gondolkodással   és     tervezéssel  jár.  A  megvalósításhoz  szükség  van  felelősségteljes  csapatmunkára  is.  A   rendezés  során  vizualizálhatják  vágyaikat,  s  egy  új  formában  próbálhatják  ki  vezetői   kompetenciáikat.   Ámbár   számomra   nehéz   elképzelni,   hogy   hogyan   fogják   tudni   ezt   az   élményt   elhelyezni   az   életükben,   úgy   mint   egy   olyat,   ami   teljesen   kihat   az   alapvető  gondolkodásmódjukra.         Én  a  Roma  Filmiskola  jövőjét  úgy  tudom  elképzelni,  hogyha  intézményesül,  és   egy   állandó   helyen   –   egy   bázisa   van,   ahol   ez   embereket   tudja   fogadni.   Ezáltal   mindenki   egyénre   szabottan,   egyéni   érdeklődéséhez   és   életképéhez   mérten   veheti   igénybe   az   iskola   szolgáltatásait.   Ha   ez   megvalósulna,   az   idő   mint   bonyolultsági   tényező  gyakorlatilag  megszűnne,  s  maximálisan  lehetne  koncentrálni  az  oktatásra,  s   az   individuumokra   egyaránt.   Mi   az   eredményesség   kulcsa?   Én   úgy   látom,   hogy   az   időnek   kulcsfontosságú   szerepe   van,   mert   rossz   beidegződéseket,   hagyományokat,   morált   újraértelmezni   és   újrateremteni   nehéz   –   idő   kell,   és   kevésnek   tartom   azt,   hogy  pár  hét  alatt  jelentős  változás  menjen  végbe,  mint  az  a  korábbi  fejtegetésemből   kiderült:  a  bizalom  nem  két  napos  történet,  s  jó  munkához  idő  kell.       Finanszírozás   gyanánt   persze   több   út   is   lehetséges,   az   iskola   fenntartására   van   lehetőség   Európai   Uniós   pályázatok   útján,   illetve   ha   kellő   támogatottságot   kap   akár  államilag  támogatott  intézmény  is  lehetne.         Én  úgy  gondolom,  hogy  a  Roma  Filmiskola  ötlete  jó,  és  sohasem  kár  akár  csak   egy   embernek   is   a   sorsát   megváltoztatni,   ám   úgy   érzem   kissé,   hogy   hatékonysági   szempontok   tekintetében   sok   kérdést   felvet   ez   a   project   –   ezért   is   támogatom   azt,   hogy   intézményesüljön.   Kicsit   szkeptikus   vagyok   atéren,   hogy   alkoholizmust,  

nyomort,   erőszak   családon   belül-­‐kívül,   egy   csapásra   egy   filmmel   megoldjunk,   de   hiszem  azt,  hogy  élményekkel,  beszélgetéssel  és  persze  tengernyi  idővel  lehet  ezen   változtatni.    

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful