Raport de Transparență

KPMG Audit SRL

kpmg.ro

entități de interes public .Cuprins Introducere 1 Structura juridică și guvernanța Rețeaua KPMG Conducerea societății 2 2 3 3 10 12 13 13 14 15 Sistemul de control al calității Declarație cu privire la politica de independență a societății Declarație cu privire la politica societății pentru dezvoltarea profesională continuă a auditorilor statutari Informații financiare Informații privind baza pentru remunerarea partenerilor Anexa 1 – Valorile KPMG Anexa 2 – Lista clienților KPMG.

La KPMG Audit. precum și să demonstrăm modul în care menținem calitatea serviciilor pe care le oferim. menținem un sistem de control al calității care este proiectat nu numai pentru a reflecta fermitatea și angajamentul nostru de a formula recomandări și opinii independente și imparțiale. robustă și independentă. structura. Calitatea și integritatea angajaților noștri și a serviciilor pe care le oferim sunt esențiale pentru tot ceea ce facem la KPMG. Vă invităm să continuați să citiți … Aura Giurcaneanu Partner. Cele șapte elemente din acest cadru ne oferă un limbaj comun pentru a descrie ceea ce noi considerăm un audit de calitate. derivată din Directiva a VIII-a a Uniunii Europene privind Auditului Statutar și modul în care noi înțelegem calitatea unui audit. și chiar și mai important. trebuie să fim în măsură să argumentam clar și în mod consecvent ce reprezintă pentru noi calitatea unui audit. Vă deschidem ușa pentru a ne vedea și a ne înțelege la un nivel mai profund. dar și pentru a respecta cerințele legislației române și standardele profesionale. Acest Raport privind transparența oferă o imagine clară a modului în care ne desfășurăm activitatea. cultura noastră de integritate. KPMG Audit S. Considerăm că este important să subliniem și să reconfirmăm valorile noastre și principiile pe care le susținem: conducem prin exemplul personal. Calitatea serviciilor de audit este parte integrantă a activității noastre și este responsabilitatea fiecărui partener și angajat. modul nostru de aplicare a prevederilor Ordonanței privind Auditul Statutar. Serban Toader Senior Partner. lucrăm împreună.Raport de Transparență | 1 KPMG Audit SRL Raport de Transparență 2012 Introducere Criza financiară a accentuat rolul și valoarea auditului. Mai mult decât oricând. am dezvoltat la nivel global un Cadru General de Calitate în Audit.R. abordarea noastră și sistemele de control al calității. analizăm cu obiectivitate și oferim informații veridice și suntem devotați față de comunitățile noastre.R.L. pentru a evidenția modul în care fiecare partener și angajat al KPMG contribuie la furnizarea unor servicii de audit de calitate.L. respectăm individul. Vă vom prezenta modul nostru de guvernare. . Pentru a ne asigura că fiecare partener și angajat se concentrează pe abilitățile și conduita necesare pentru a emite o opinie de audit corespunzătoare. Head of Audit and Assurance KPMG Audit S.

România. Conform acordurilor cu KPMG International. să aibă capacitatea de a oferi anumite servicii de baza și de a dirija spre alte firme membre efectuarea anumitor activități. Firmele membre trebuie. KPMG Audit SRL este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (“CAFR”) din anul 2001.R. București-Ploiești nr 69-71. KPMG CEE Holding Ltd este societatea mamă a KPMG Audit SRL. printre altele. și reprezintă denumirea comună sub care sunt cunoscute firmele membre. Structura juridică și guvernanța KPMG Audit S. sector 1. Victoria Business Park. o entitate juridică constituită conform legilor elvețiene. asistență fiscală și consultanță în afaceri. Adresa actuală a KPMG Audit SRL este DN 1. Structura rețelei este concepută astfel încât să susțină furnizarea consecventa a unor servicii de înaltă calitate și aderarea la valorile agreate. București. inclusiv standardele de calitate care guvernează modul în care acestea operează și oferă servicii clienților. acestea au peste 152. . Împreună. KPMG International operează ca o rețea de firme membre care oferă servicii de audit. acolo unde este cazul (de exemplu. dacă angajamentul presupune operațiuni în jurisdicția altei firme membre și firma membră respectivă are calitățile necesare și experiența pentru a efectua acele operațiuni).2 | Raport de Transparență 1. (“Societatea”) este o societate cu răspundere limitata de drept român. Fiecare firmă membra își asuma responsabilitatea pentru calitatea serviciilor oferite. Șos. aceasta nu a respectat politicile și regulamentele stabilite de KPMG International sau oricare alte obligații față de KPMG International. firmele membre trebuie să respecte politicile și regulamentele KPMG International. Statutul unei societăți de firmă membră KPMG și participarea sa în rețeaua KPMG pot înceta dacă.L. Firmele membre KPMG operează în peste 156 de țări. 2. Drepturile firmelor membre de a folosi denumirea și mărcile KPMG sunt prevăzute în acordurile cu KPMG International. de asemenea. indiferent de locul în care firmele membre își desfășoară activitatea. Rețeaua KPMG KPMG este marcă înregistrată a KPMG International. membră a rețelei KPMG de firme independente afiliate KPMG International Cooperative (“KPMG International”). o entitate elvețiană.000 de angajați și acoperă un spectru larg de discipline.

de Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC). inclusiv pe Standardul Internațional de Control al Calității 1.R. Aceasta înseamnă. ci și modul profesionist in care se ajunge la opinia respectivă. de autoritățile locale de reglementare și alte reglementări aplicabile. Calitatea serviciilor de audit în KPMG Audit S. mai multe). a respecta cerințele legale și profesionale și a oferi informații și recomandări imparțiale clienților noștri. . KPMG Audit S.R.Raport de Transparență | 3 KPMG International are o rețea de Lideri Regionali pentru Managementul Calității & Riscului. care se bazează pe standardele profesionale emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili („IESBA”). 3. Pentru KPMG calitatea auditului nu înseamnă doar a ajunge la o opinie corectă.L este asigurată de aplicarea consecventă a metodologiei noastre de audit și a Cadrului General de Calitate în Audit. Liderii Regionali sunt membri ai Comitetului de Conducere pentru Managementul Calității și Riscului și fiecărui lider regional i se alocă o zonă care acoperă una sau mai multe firme (în general. relevante pentru societățile care efectuează auditul statutar și alte angajamente de assurance și servicii conexe. raționamentul și integritatea care stau la baza raportului de audit. Rolul lor este de a îmbunătăți capacitatea rețelei KPMG de a monitoriza în mod proactiv managementul calității și riscului în cadrul firmelor membre.Șerban Toader .L este condusă de Partenerul Senior al firmei . elaborată de Centrul pentru Servicii Globale (GSC). se bazează pe cerințele Standardelor Internaționale de Audit (ISA). Metodologia noastră globala de audit. de Comisiile de Supraveghere a Contabilității Societăților Publice (PCAOB). Sistemul de control al calității Societatea noastră aplică politicile și procedurile KPMG International. care sunt proiectate să respecte regulile și standardele emise de Camera Auditorilor Financiari din România („CAFR”). Acestea au în plus la bază sisteme suplimentare de control al calității. 4. KPMG consideră că rezultatul unui audit de calitate constă în formularea unei opinii de audit adecvate și independente. Conducerea Societății KPMG Audit S. în conformitate cu standardele de audit.care este susținut de alți parteneri din audit.L consideră că managementul riscului și controlul calității reprezintă responsabilitatea fiecărui partener și angajat al societății. Metodologia de audit pe care o folosim permite emiterea unei opinii adecvate și independente.R. mai presus de orice. care raportează către Vice-președintele Global pentru Managementul Calității și Riscului. a fi independent. Este vorba despre procesele.

4 | Raport de Transparență În plus. 4. Acesta evidențiază în mod deosebit acei factori care. de asemenea. Am stabilit. Integritatea este o caracteristică esențială la care părțile interesate se așteaptă și pe care acestea se bazează. decizia de a accepta sau de a continua relația cu un client este documentată și aprobată de persoanele responsabile cu managementul calității și riscului si/sau de către alte persoane din conducerea KPMG Audit S. valori și cod de conduită – declarate și demonstrate prin modul în care lucrăm Strategie focalizată și clar formulată – încorporând calitatea la toate nivelele Standarde stabilite de conducere O structură de guvernanță și linii clare de responsabilitate pentru persoane calificate și cu experiență. Totodată.1 Mesajul transmis de conducere Conducerea noastră demonstrează și comunică clar angajamentul nostru pentru calitate.2 Acceptarea și continuarea relațiilor cu clienții și a angajamentelor Am elaborat politici și proceduri pentru a decide dacă acceptăm sau continuăm relația cu un client și dacă efectuăm sau nu un angajament specific pentru un client existent sau potențial. noi consideram. aflate în pozițiile corespunzătoare pentru a influența factorii de calitate. a urmări și a îmbunătăți calitatea auditului în beneficiul tuturor părților interesate. Mesajul transmis de conducere constituie elementul central care stă la baza celor 7 factori determinanți ai Cadrului General de Calitate în Audit și asigură adoptarea unei conduite corespunzătoare în întreaga noastră rețea. Avem un Cod de Conduita care stabilește valorile noastre de bază și care se aplică atât angajamentelor pe care ni le asumam cât și responsabilităților personalului nostru la toate nivelele din Societatea noastră. că îmbunătățesc calitatea auditului și modul în care abordăm acești factori. 4. Cadrul General de Calitate în Audit identifică 7 factori determinanți ai calității în audit. Mai jos sunt prezentați în detaliu pilonii pe care se bazează sistemul nostru de control al calității. Mesajul transmis de conducerea KPMG demonstrează importanța pe care o acordă calității prin: • • • • Cultură. etică și integritate. politici și proceduri pentru a ne asigura că activitatea desfășurata de personal pentru fiecare angajament respectă standardele profesionale aplicabile. folosim Cadrul General de Calitate în Audit pentru a descrie.L. reglementările aplicabile și cerințele de calitate ale societății. În toate cazurile.R. acționăm cu integritate. . este valoarea de bază a KPMG – Mai presus de orice.

Acesta include. Metodologia noastră încurajează echipele de audit să exercite scepticism profesional în toate aspectele legate de planificare și efectuare a unui audit. care să ne ofere o asigurare rezonabilă că acestea respectă cerințele profesionale. de reglementare relevante. Fiecare angajat este evaluat în funcție de realizarea obiectivelor anuale stabilite inițial. și procese robuste de management al capacităților și resurselor. noii membri ai personalului trebuie să participe la un program cuprinzător de inițiere. testarea abilităților. elaborată de Centrul pentru Servicii Globale (GSC). Recrutare Toți candidații care solicită o poziție profesională trebuie să depună o cerere și sunt angajați după mai multe procese de selecție. precum și cerințele KPMG. Manualul de Audit KPMG (KAM) stabilește implementarea unor proceduri de control al calității în cadrul angajamentelor. care include cursuri în domenii precum etica și independența. verificări ale nivelului de calificare și ale recomandărilor. inclusiv partenerii. legale sau reglementări suplimentare. interviuri de competență.4 Recrutarea. legale. dezvoltarea. trec printr-un proces de stabilire a unor obiective anuale și evaluare a performanțelor. dezvoltarea și alocarea personalului cu competențe și abilități adecvate angajamentelor specifice de audit Unul dintre factorii determinanți ai calității constă în alocarea profesioniștilor cu calificarea și experiența adecvată unui anumit client.Raport de Transparență | 5 4.3 Standarde clare și instrumente de audit robuste Alocăm resurse semnificative pentru ca standardele si instrumentele noastre de audit să fie actualizate și integrale. care pot include verificarea cererii de angajare. care sunt în poziția să evalueze performanțele personalului. După ce sunt angajați. Aceasta presupune recrutarea. Evaluarea performanțelor Întreg personalul. adăuga cerințe locale și/sau recomandări în Manualul de Audit KPMG pentru a respecta cerințe profesionale. Metodologia noastră de audit la nivel global. se bazează pe cerințele impuse de Standardele Internaționale de Audit. de asemenea. Metodologia încurajează utilizarea specialiștilor atunci când este necesar și de asemenea prevede utilizarea anumitor specialiști în cadrul echipei de bază atunci când sunt îndeplinite anumite criterii. Metodologia este prevăzută în Manualul de Audit KPMG (“KAM”) care include cerințe suplimentare față de Standardele Internaționale de Audit în situațiile în care KPMG consideră că acestea sporesc calitatea serviciilor noastre de audit. soluționarea oricăror probleme legate de independență sau conflict de interese înainte de angajarea sau începerea unei colaborări cu persoana respectivă. 4. și respectarea valorilor KPMG. de asemenea. demonstrarea abilitaților și a comportamentului cerut de KPMG pentru nivelul fiecăruia. Aceste evaluări sunt realizate de către managerii de performanță și parteneri. promovarea și menținerea profesioniștilor. Firmele membre KPMG pot. .

Avem cerințe de acreditare care asigură că numai parteneri și angajați cu un nivel adecvat de pregătire și experiență sunt alocați clienților și că au certificările corespunzătoare acolo unde este necesar. Comitetele de Conducere pentru Studiu și Dezvoltare în Audit la nivel global. folosim politicile de acreditare și certificare în audit pentru a solicita personalului nostru să dețină cunoștințele și experiența necesare pentru angajamentele în care sunt desemnați a lucra. relevantă pentru atingerea performanțelor și oferită în timp util. . astfel încât să se asigure o pregătire profesională de cea mai înaltă calitate. inclusiv CAFR. Aprobarea de către partenerul responsabil pentru angajament precum și a responsabilului pentru controlul calității angajamentului de audit se face în baza unui proces stabilit de către partenerul responsabil de Managementul Riscului. contabilitate și domenii specifice precum și experiență în cadrul general de raportare financiară predominant la nivel local. 4. Membrii echipelor de Studiu și Dezvoltare în Audit lucrează cu specialiști și lideri din Centrul pentru Servicii Globale. fie pentru a asigura resursele necesare unei echipe de angajament.5 Angajament față de excelența tehnică și furnizarea serviciilor de calitate Noi asigurăm tuturor angajaților cursurile de pregătire tehnică și suportul de care au nevoie. Societatea noastră cere tuturor profesioniștilor în Audit să își păstreze acreditările în cadrul organismelor lor profesionale și să îndeplinească cerințele de Dezvoltare Profesională Continuă ale acestor organisme. fie pentru servicii de consultanță. regional și local identifică anual prioritățile de pregătire tehnică pentru dezvoltare și modalitatea de pregătire. În același timp. e-learning sau cursuri virtuale.6 | Raport de Transparență Alocarea personalului Societatea desemnează o persoană pentru un anumit angajament pe baza evaluării abilitaților sale. inclusiv acces la rețele de specialiști și la departamente de practică profesională („DPP”). Acreditarea și certificarea Societatea noastră este responsabilă să asigure că profesioniștii în audit implicați în angajamente pentru clienți dețin cunoștințe adecvate de audit. Pregătirea profesională Politicile noastre cer tuturor profesioniștilor să își mențină competențele tehnice și să respecte reglementările aplicabile și cerințele de dezvoltare profesională. Grupul pentru Standarde Internaționale (ISG) și Departamentul de Practici Profesionale. a experienței profesionale relevante și celei specifice unui anumit domeniu și pe baza tipului de angajament sau misiune. folosind o combinație de cursuri în sistem clasic. Structura noastră permite membrilor echipelor de audit să aplice înțelegerea afacerii și cunoștințele din domeniul de activitate în care operează clientul pentru a oferi acestuia informații de valoare și pentru a menține calitatea auditului. Politicile și procedurile noastre sunt concepute astfel încât să asigure că personalul care necesită acreditare pentru a-și desfășura activitatea este acreditat corespunzător.

. formarea. Cadrul nostru General de Calitate în Audit subliniază importanța menținerii unei atitudini de scepticism profesional pe întreg parcursul misiunii de audit. Evaluarea critică a probelor de audit cu accent pe scepticism profesional Scepticismul profesional implică o gândire investigativă și vigilentă în fața unor probe contradictorii. în raportare și management al riscului.Raport de Transparență | 7 Consultarea Consultarea internă este un factor fundamental ce contribuie la creșterea calității. Ne așteptam ca angajații noștri să demonstreze un anumit comportament în realizarea unui audit eficient și eficace. Factorii determinanți pentru calitatea auditului sporesc calitatea performanțelor echipelor de audit pe parcursul desfășurării fiecărui angajament de audit. riscuri semnificative și alte domenii pe care acesta le consideră importante. Scepticismul profesional este menționat în mod repetat în toate standardele de audit și este urmărit cu o atenție deosebită de autoritățile de reglementare. Noi susținem o cultură de instruire în KPMG care face parte din procesul de dezvoltare deplină a potențialului personalului. 4. al cărui factor esențial îl reprezintă scepticismul și care recunoaște necesitatea de a lua în considerare alternative precum și de a analiza atât probele care contrazic. și îi ajută pe membrii echipei de audit să obțină maximum de beneficii din experiența și calificările partenerului. Îndrumarea. supervizarea și revizuirea continuă Înțelegem că aptitudinile se dobândesc în timp și prin expunerea la diferite experiențe. suportul tehnic al societății noastre include Grupul pentru Standarde Internaționale (ISG). cât și probele care confirmă o anumită situație. folosim un mediu de învățare continuă.6 Realizarea unui audit eficient și eficace Înțelegem că modul în care se desfășoară procesul de audit este la fel de important ca și rezultatul final. Implicarea la termen a partenerului responsabil cu angajamentul și în alte etape ale procesului îi permite acestuia să identifice și să abordeze în mod corespunzător aspecte importante pentru angajament. este utilizată în circumstanțe specifice și întotdeauna încurajată. Am dezvoltat un proces de raționament profesional care asigură profesioniștilor în audit o abordare structurată pentru emiterea unor raționamente. inclusiv arii critice de raționament profesional. Acest comportament include următoarele componente: Implicarea la timp a partenerului Implicarea partenerului responsabil cu angajamentul și preluarea coordonării de către acesta de la începutul procesului de audit contribuie la stabilirea corespunzătoare a obiectivelor și a abordării auditului. Societatea noastră oferă suport corespunzător în acest sens prin resurse profesionale care includ un Departament de Practici Profesionale (“DPP”) care este format din specialiști seniori cu o vasta experiența în audit. Pentru a investi în dobândirea de aptitudini și abilitați profesionale de către profesioniștii noștri fără a face compromisuri față de calitate. De asemenea.

. consultați. în conformitate cu politicile locale privind implicarea responsabililor pentru controlului calității angajamentelor de audit. Responsabilii pentru Controlul Calității angajamentelor de audit trebuie numiți pentru fiecare angajament de audit al societăților listate și pentru alte angajamente identificate ca având un profil public ridicat sau un risc sporit. Toate opiniile de audit asupra situațiilor financiare ale entităților de interes public trebuie agreate cu partenerul desemnat a fi responsabil pentru controlul calității angajamentului. Aceștia sunt profesioniști cu experiență în audit. Coordonatorul departamentului de audit și/sau Partenerul responsabil pentru managementul riscului pot fi. care sunt independenți de echipa de audit. 4. Ei efectuează o revizuire obiectivă a elementelor de audit mai critice și care implică mai mult raționament profesional. cât și pentru toate celelalte angajamente. de asemenea. a răspunde la sugestii și a înțelege oportunitățile de îmbunătățire. Politicile noastre cer ca revizuirea documentației să fie efectuată de membrii echipei de audit cu mai multă experiență.8 | Raport de Transparență Concluzii susținute și documentate corespunzător Documentația de audit consemnează pentru fiecare angajament de audit procedurile de audit efectuate. Este necesar ca echipele de audit să se consulte cu departamentul de practici profesionale în situațiile în care se are în vedere emiterea unei opinii de audit cu rezerve. Raportarea Standardele de audit și legislația româneasca impun în mare măsură formatul și conținutul raportului de audit. Auditorii experimentați își formează opinia de audit după implicarea și revizuirea muncii efectuate de echipa de audit. probele obținute și concluziile la care s-a ajuns cu privire la aspectele semnificative. Importanța actului de a verifica că toate incertitudinile au fost clarificate înaintea semnării raportului de audit este subliniată la cursurile de formare profesională. Implicarea corespunzătoare a Responsabililor pentru Controlul Calității angajamentelor de audit Persoanele responsabile pentru Controlul Calității angajamentelor de audit au experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a efectua o revizuire obiectivă a deciziilor și raționamentelor asumate de echipa de audit. Societatea noastră are o politica oficială de păstrare a documentației de audit în conformitate cu reglementările locale care guvernează perioada de păstrare a documentației de audit și alte documente referitoare la clienți. Pentru atingerea acestui obiectiv folosim o gamă amplă de mecanisme pentru a monitoriza performanțele.7 Angajamentul pentru perfecționarea continuă Dorim să ne asigurăm că munca noastră continuă să răspundă nevoilor participanților pe piețele de capital.

Raport de Transparență | 9 Monitorizare internă KPMG International are un program integrat de monitorizare în care sunt incluse toate firmele membre și care este menit să evalueze relevanța. prezentate în acest raport. Ultima Revizuire Globala de Conformitate la care a fost supusă KPMG în Romania a fost efectuata în noiembrie 2011.. cât și procedurilor și politicilor KPMG International. . sistemul de control al calității nu încearcă să ofere o asigurare absolută că ar putea fi prevenite și detectate toate potențialele neconformități cu legislația și reglementările în vigoare. constatările în urma diferitelor programe de conformitate efectuate de către firma noastră și constatările în urma inspecțiilor externe și. Declarație privind eficacitatea sistemului de control al calității Măsurile și procedurile care stau la baza sistemului de control al calității pentru KPMG Audit S. Monitorizarea externă În România. Datorită limitărilor sale inerente. confirmăm cu un grad rezonbil de asigurare că sistemul de control al calității din societatea noastră a funcționat eficient în anul încheiat la 31 decembrie 2012. efectuată de specialiști din cadrul Grupului Global de Conformitate. politicile și procedurile firmelor membre. Considerând toate aceste dovezi luate împreună. toate firmele membre sunt supuse pe o perioada de trei ani unei Revizuiri Globale de Conformitate. La niciunul dintre controalele externe nu s-au identificat probleme în legătura cu efectuarea auditului statutar. Procedurile noastre de monitorizare implică analiza continuă a relevanței și gradului de adecvare a politicilor și procedurilor KPMG.L. urmăresc să ofere un grad rezonabil de asigurare că serviciile de audit statutar efectuate de societatea noastră respectă legislația și reglementările în vigoare. a eficienței cursurilor și altor activități de dezvoltare profesionala și a conformității cu legislația și reglementările aplicabile și cu standardele. gradul de adecvare și operarea eficientă a politicilor și procedurilor esențiale de control al calității. acțiunile de urmărire și/sau remediere. care nu fac parte din firmele membre. Aceste programe sunt create de către KPMG International și participarea la acestea este o condiție pentru menținerea statutului de membru în cadrul rețelei KPMG. Folosim două programe oficiale de inspecție interna efectuate anual pentru funcția de Audit: Programul de Revizuire a Calității modului de realizare a angajamentelor („QPR”) și Programul de Management al Riscurilor („RCP”).R. Noi am luat în considerare proiectarea și funcționarea sistemului de control al calității așa cum este descris în acest raport. ulterior. Această monitorizare se aplică atât materialelor livrabile care rezultă în urma unui angajament de audit. Camera Auditorilor Financiari din România a efectuat activitatea de control independent pe parcursul mai multor ani. a relevanței și gradului de adecvare a materialelor de îndrumare ale KPMG. Ultima inspecție efectuata de către Camera Auditorilor Financiari din Romania s-a desfășurat în ianuarie 2011. În plus.

independența personală. dar nu sunt limitate la. următoarele: Politici referitoare la independența personală Profesioniștii KPMG Audit S. aceștia trebuie să semneze anual o confirmare că au continuat să respecte politicile aplicabile de etică și independență pe parcursul perioadei respective. și furnizează tuturor noilor angajați cursuri relevante atunci când aceștia se angajează. Orice angajat care prestează servicii de audit unui client trebuie de asemenea să notifice Partenerul responsabil cu Etica și Independența în cazul în care intenționează să intre în negocieri pentru ocuparea unui loc de muncă la un client de audit. Declarație privind politicile de independență ale firmei Noi am adoptat Politicile Globale de independență ale KPMG care derivă din Codul Etic IESBA. pentru a identifica dacă sunt în măsura să facă acest lucru. Această declarație este folosita pentru a dovedi conformitatea individuală și înțelegerea politicilor de independență ale firmei. KPMG Audit S. De asemenea. Ulterior. . și aprobarea serviciilor de audit și non-audit. care includ. a pus în aplicare anumite politici cu privire la independență. Politicile și procedurile KPMG cu privire la independență îndeplinesc cerințele Directivei a VIII-a privind Auditul Statutar.R. Toți angajații trebuie să semneze o declarație de confirmare a independenței în momentul angajării. care conține o bază de date cu toate produsele de investiții disponibile public. rotația partenerilor. Aceste politici sunt completate cu alte procese pentru a asigura conformitatea cu standardele emise de Camera Auditorilor Financiari din România.10 | Raport de Transparență 5. Aceasta se realizează cu ajutorul unei sistem virtual (web-based) de urmărire și monitorizare a independenței. ei trebuie să păstreze în sistem o evidență a tuturor investițiilor lor și sunt notificați în mod automat în cazul în care investițiile lor devin ulterior restricționate. 90/2008.L. trebuie să își analizeze regulat interesele financiare și alte relații pentru a verifica dacă îndeplinesc cerințele de independență aplicabile. care corespund nivelului și funcției lor. Aceste politici și procese acoperă domenii cum ar fi independența firmei (de exemplu funcțiile de trezorerie și achiziții). relațiile cu foștii angajați. cursuri anuale de independență. Politici referitoare la cursuri de independență și confirmarea independenței Societatea noastră oferă întregului personal (inclusiv tuturor partenerilor și angajaților care prestează servicii clienților).R.L. astfel cum se reflectă în Ordonanța Guvernului nr. Partenerii și managerii care lucrează direct cu clienții trebuie să utilizeze acest sistem înainte de a face vreo investiție.

de asemenea. În conformitate cu regulile de independență în vigoare. . Politici cu privire la serviciile non-audit Societatea noastră are politici cu privire la serviciile ce pot fi oferite clienților de audit. De asemenea. acest lucru va fi adus și la cunoștința celor însărcinați cu guvernanța clientului de audit. În plus. Monitorizarea rotației este supusă unor teste de conformitate ca parte a proceselor naționale de revizuire a calității. nici unul dintre partenerii noștri de audit nu este recompensat pentru vânzarea cu succes a serviciilor non-audit către clienții lor de audit. Avem.L. de asemenea. ceea ce îi ajută să furnizeze servicii de calitate clienților. KPMG Audit S.R.Raport de Transparență | 11 Politici privind cerințele de rotație a partenerilor de audit KPMG Audit S. pentru o perioadă de cel puțin un an după ultima implicare în misiunea de audit. oferindu-le de asemenea suport în dezvoltarea planurilor de tranziție. a implementat politici și proceduri cu privire la revizuirea și aprobarea de către partenerul responsabil cu angajamentul de audit a serviciilor care urmează a fi furnizate clienților. cu o pauză de cel puțin doi ani înainte de a reveni la același angajament de audit. atunci un partener senior de la o altă firmă membră urmează a fi numit pentru a revizui controlul calității angajamentului. Societatea noastră monitorizează rotația partenerilor. Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2012. societăți listate public și care sunt supuse unor restricții în privința prestării de servicii și/sau unor cerințe de aprobare prealabilă de către comitetul de audit. o interdicție explicită privind angajarea partenerilor de audit într-o funcție executivă la clienții listați pentru care au prestat servicii de audit. aplică regulile privind rotația partenerilor prevăzute în Ordonanța Uniunii Europene privind Auditul Statutar. În consecință.L. care respectă atât principiile IESBA. cât și principiile Camerei Auditorilor Financiari din România.R. Politici cu privire la dependența de onorariu Aceste politici cer ca în cazul în care totalul onorariilor primite de la un client de audit care este o entitate de interes public și de la părțile afiliate ale acestuia ar reprezenta mai mult de 10% din totalul onorariilor primite de o anumita firmă membră pe o perioadă de doi ani consecutivi. Există. onorariile primite de la nici unul dintre clienți de audit nu a reprezentat mai mult de 10% din totalul onorariilor primite de societatea noastră. o cerință de a notifica partenerul responsabil cu angajamentul de audit cu privire la angajamentele pentru care nu este necesară o aprobare preliminară. politicile KPMG cer ca partenerul responsabil cu angajamentul de audit să ia în considere amenințările ce decurg din prestarea serviciilor non-audit și măsurile de protecție disponibile pentru a aborda aceste amenințări. partenerii de audit care prestează servicii Entităților de Interes Public trebuie să se rotească cel puțin o data la șapte ani.

12 | Raport de Transparență Politici cu privire la relațiile de afaceri/furnizori Societatea noastră a implementat politici și proceduri care sunt concepute pentru a se asigura că relațiile de afaceri sunt menținute în conformitate cu cerințele Codului Etic al IESBA. regional sau local și să ia parte la seminarii online în timp real. Respectarea acestor politici și proceduri este revizuită periodic. Declarație cu privire la politicile firmei pentru dezvoltarea profesională a auditorilor statutari Politicile noastre cer profesioniștilor noștri să își mențină competențele tehnice și să respecte cerințele profesionale în conformitate cu reglementările aplicabile.R. Politici cu privire la conflictele de interese KPMG Audit S.R. care permit angajaților să participe la cursuri de învățare independenta. precum și personalului din alte firme membre. anumiți angajați care nu interacționează cu clienții. a implementat proceduri care cer ca personalul să fie atent la conflictele de interes reale și potențiale. Politici pentru prevenirea mitei și corupției Societatea noastră oferă cursuri cu privire la prevenirea mitei și corupției tuturor partenerilor și angajaților care interacționează cu clienții. Programele societății de formare și dezvoltare profesională includ condiții obligatorii pentru cursuri și teste de competență. În plus. metode variate de predare a cursurilor și sesiuni interactive online. gestioneze sau să evite conflictul respectiv. oferim oportunități pentru a-i ajuta pe angajații noștri să respecte cerințele de dezvoltare profesionala continuă. cât și prin consultarea unor buletine și publicații periodice. organizate la nivel intern și extern. trebuie să participe la cursul cu privire la prevenirea mitei și corupției. Pe plan local. precum și să își atingă propriile obiective de dezvoltare profesională.L. KPMG Audit S. care evaluează potențialele conflicte de interese care ar putea-o împiedica să accepte clientul sau angajamentul de audit. 6. au fost efectuate proceduri pentru a se evalua independența în ceea ce privește relația de afaceri cu clienții de audit. și să rezolve. achiziții. Societatea noastră monitorizează respectarea cerințelor de independență de către profesioniști și management prin efectuarea periodică a unui audit de conformitate pe bază de eșantion. astfel încât să le identifice cât mai devreme posibil. cursuri organizate în sistem clasic la nivel național. la conferințe. De asemenea. În ceea ce privește învățarea continuă. îi încurajăm pe angajații noștri să fie la curent cu toate noutățile tehnice prin participarea la programe de training specifice unor domenii de activitate. vânzări sau marketing și care au poziție de manager sau mai mult. dispune de proceduri pentru procesul de evaluare a clientului sau a angajamentului de audit. cei care lucrează în departamentul financiar. Calitatea auditului este .L.

Fiecare partener este evaluat pe baza realizării obiectivelor agreate. firmele membre KPMG din afara UE nu sunt obligate să publice rapoarte privind transparența. simple și legate de procesul de evaluare a performanței. care este versiunea oficială și obligatorie. pentru anul încheiat la 31 7. Aceste politici de compensare nu permit partenerilor de audit să fie remunerați pentru vânzarea serviciilor non-audit către clienții lor de audit. inclusiv partenerii. Firmele membre KPMG din statele membre UE au obligația să publice rapoarte proprii privind transparența în conformitate cu legislația locală. 90/2008 “Ordonanța privind Auditul Statutar” – privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supraveghrea în interes public a profesiei contabile.L.488 mii RON (2011: 38. Informații privind remunerarea partenerilor Toți angajații. Toate drepturile rezervate. A se face referire la versiunea originală în limba engleză. KPMG International a publicat de asemenea Raportul său privind transparența pentru anul 2012. o societate cu răspundere limitata de drept român și firma membră a rețelei KPMG de firme independente afiliate KPMG International Cooperative (“KPMG International”). În general. stabilite pentru fiecare partener. “KPMG” (“noi” și “nostru”) se refera la KPMG Audit SRL.Raport de Transparență | 13 subliniată permanent angajaților noștri în cadrul cursurilor de training și prin comunicarea aspectelor legate de contabilitate. audit și raportare. Acest raport respectă cerințele Articolului 40 din Directiva Uniunii Europene privind Auditul Statutar adoptată prin Ordonanța nr. Informații financiare decembrie 2012 sunt în valoare de 42. . În acest document. sunt supuși unui proces anual de stabilire a obiec- tivelor și evaluare a performanțelor. Traducere liberă. Societatea noastră are politici de compensare a partenerilor care sunt clare. 8. care este întocmit în conformitate cu standardele prevăzute în articolul 40 al Directivei Uniunii Europene privind Auditul Statutar. în funcție de mai multe criterii relevante pentru rolul fiecăruia.057 mii RON). Toți auditorii statutari înregistrați respectă cerințele de dezvoltare profesională continuă ale Camerei Auditorilor Financiari din România Veniturile totale înregistrate de KPMG Audit S. o entitate elvețiană.R.

informațiile. a oferi recomandări documentate și a ne menține cu strictețe independența. calificările și experiența fiecăruia. Suntem devotați față de comunitățile noastre Acționăm ca niște cetățeni corporativi responsabili și ne dezvoltăm calificările. Analizăm cu obiectivitate și oferim informații veridice Analizăm critic ipotezele. în mod frecvent și constructiv. . urmărim faptele și ne consolidam reputația de consultanți obiectivi și de încredere. cunoștințele și recomandările și gestionăm situațiile dificile cu fermitate și sinceritate. ne îmbogățim experiența și perspectivele prin munca pe care o depunem în folosul comunității. Respectăm individul Respectăm oamenii pentru ceea ce sunt și pentru cunoștințele.14 | Raport de Transparență Anexa 1 – Valorile KPMG Valorile noastre definesc principiile pe care le susținem și modul în care lucrăm în cadrul rețelei de firme membre KPMG. cât și ca membru al echipei. Suntem deschiși și onești în comunicarea noastră Ne comunicam reciproc. Lucrăm împreună Contribuim cu ce este mai bun în fiecare dintre noi și construim relații de colaborare puternice și benefice. atât ca individ. Valorile noastre ne aduc mai aproape unii de alții ca organizație globală. Aceste valori ne creează un sentiment de identitate comună și ne ajută să lucrăm împreună în cel mai eficient și satisfăcător mod. Conducem prin exemplu Acționăm la toate nivelele astfel încât să fim un exemplu pentru ceea ce așteptăm de la fiecare dintre noi și de la clienții firmei noastre membre. acționăm cu integritate Depunem permanent eforturi pentru a menține cele mai înalte standarde profesionale. Mai presus de toate. Valorile noastre se află la baza Codului de Conduită Globală. care definește standardele de conduită etică ce trebuie respectate de toți oamenii din firmele membre KPMG din întreaga lume.

R. EOS Finance IFN S. ERGO Asigurari De Viata S. Banca Nationala a Romaniei 14. 17 . Euler Hermes Kreditversicherungs AG Hamburg Sucursala Bucuresti 46. Electrica Distributie Transilvania Nord S. Compania de Factoring IFN S. Euler Hermes Credit Insurance Belgium S. presteaza servicii de audit în scopuri statutare la 31 decembrie 2012 este prezentată mai jos: 1.A.A. BT Medical Leasing IFN S.A. Bucur S.A. Fondul de Pensii Facultative BCR Plus 51. Fondul de Pensii Administrat Privat Vital 50. ANI Leasing IFN S.A.A.A. Societate de Asigurare Reasigurare 23. Bucuresti 20. Banca Transilvania S. Certasig S. 5. Allianz Tiriac Asigurari S. 32.A.A. Calipso S. 15. Electrica Distributie Transilvania Sud S.A.A. 18.A. Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar 47 . 41. Fondul de Pensii Facultative ING Activ 48. FNGCIMM Bucuresti IFN . entități de interes public Lista entităților de interes public.Raport de Transparență | 15 Anexa 2 – Lista clienților KPMG.A. asa cum sunt definite in Legea Contabilitatii nr 82/1991pentru care KPMG Audit S. Agrana Romania S. Conpet S.L. 34.A.A. Asito Kapital S.A.A. 7 . 33.A. Credit Europe Bank Romania S. CFR Calatori S. BT Finop Leasing S.A. 30. Electrica Serv S.A.R. CFR Marfa S. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom S. 13. 29. 4.A. Apavil SA Valcea 8. Debo Leasing IFN S.A. 9. Credit Europe Leasing IFN S. AZT Viitorul Tau Fond de Pensii Administrat Privat 11. Bank Leumi Romania S. Banca Millennium S. Alpha Bank Romania S. 28. 38.A. FNGCIMM Bucuresti IFN 52. 2. 42. 3. ATE Bank Romania SA 10. Electrica Furnizare S.A.A.A. 35.A 22. Fondul Local de Garantare Craiova S.A. 21. 43. 40. Allianz-Tiriac Pensii Private Societate De Administrare A Fondurilor De Pensii Private S.A.A. 19.. Electrica S.A. 24.A.A.A. Electrica Ditributie Muntenia Nord S. 6. 36. 39. Deutsche Leasing Romania IFN S. 44.A. Coface Austria Kreditversicherung AG Sucursala Romania 26. CNTEE Transelectrica S.A. Fondul Local de Garantare Focsani S. Balneoclimaterica S. Sovata 12. 31. Credit Europe Ipotecar IFN S. Alpha Leasing Romania IFN S. Credit Europe Asigurari S.A. 16. Energonuclear S. 27 . 37 . BT Leasing Transilvania IFN S. Bruxelles Sucursala Bucuresti 45.A.A. Fondul de Pensii Facultative ING Optim 49.L.A. 25.

A. 83. 72. 87 . IFN Extrafinance S.16 | Raport de Transparență 53.A. 77 .A. 92. Unicredit Leasing Corporation IFN S. 76. 79. 90. 81. Titan S. SCT S.A.A.A.A. 80. 58. Romatsa S. Mercedes-Benz Leasing IFN S. Fondul National Garantare Credite pentru IMM S. Uniqa Asigurari S. Opportunity Microcredit Romania IFN S.A. Uniqa Asigurari De Viata S. Transchim S. Vulcan S.A. 95.A.A. Societatea de Finantare Rurala FAER IFN S.A.A. Platinum Asigurari Reasigurari S. 63. 82. 62. 68. Raiffeisen Banca Pentru Locuinte S. 88. 61. Prodvinalco S.A.C. Onix Asigurari S.A.A.A.A.A. 60. Unisem S. SIF Banat-Crisana S. 64. FNGCIMM IFN 54. SSIF Alpha Finance Romania S. Societatea Nationala a Sarii S.A.A. 93.A 85. Vitas Institutie Financiara Nebancara S.A.A 65. Porsche Bank Romania S.A. SIF Muntenia S. 78.A. Unicredit Tiriac Bank S. 69. 55. 96. Natura Quattuor Energia Holdings S.A.A. 86. 74. SN Nuclearelectrica S. 59. SAI Muntenia Invest S. SSIF Intercapital Invest S.Ciech Chemical Group S. Unicredit Consumer Financing IFN S. Verida Credit IFN S. 91. Prospectiuni S. 66. IFN Next Capital Finance S. 84. Intesa Sanpaolo Romania Bank S. Intesa Sanpaolo Leasing IFN S.A.A. Uzinele Sodice Govora .A. 56.A.A. Omniasig Vienna Insurance Group S. Regia Autonoma Monetaria Statului 73. 94. Fondul Local de Garantare Sf Gheorghe S. S. 57 . Unicredit Ca IB Securities Romania S.A. Romanian International Bank S.A.A. Procredit Bank S. Porsche Leasing Romania IFN S.A.A. 71.A.A. 67 . . 89.A. Fondul Roman De Contragarantare S.A. 70. 75.A.

Office A209 Iasi 700521. © 2013 KPMG Audit S. Romania Tel: +40 756 070 048 Fax: +40 752 710 048 Timisoara 30 B-dul. Mihai Viteazu Timis. membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”). Toate drepturile rezervate. No. Romania Tel: +40 (0) 756 070 044 Fax: +40 (0) 752 710 044 Iasi Ideo Business Center Sos. logoul KPMG si “cutting through complexity” sunt mărci înregistrate ale KPMG International Cooperative (“KPMG International”). Nu trebuie sa se acţioneze pe baza acestor informaţii fără o asistenţă profesională competentă în urma unei analize atente a circumstanţelor specifice unei anumite situaţii de fapt. 2nd floor Constanta. 900540. 2nd Floor.Contact Serban Toader Senior Partner T: +40 (741) 800 800 E: stoader@kpmg. 69 71 Sector 1.L.ro Web: www. Romania Tel: +40 740 333 344 Fax: +40 753 333 800 Constanta 208 B-dul Mamaia. no. 300222.ro Cluj Power Business Centre 18-20 Calea Dorobantilor Cluj.R. o entitate elveţiană. o societate cu răspundere limitată de drept român. Sos Bucuresti Ploiesti. KPMG. Romania Tel: +40 (256) 22 13 65 Fax: +40 (256) 49 93 61 Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt destinate a se adresa condiţiilor specifice unei anumite persoane fizice sau juridice. 400117 . o entitate elveţiană.kpmg. Bucuresti 013685 Tel: +40 (0) 741 800 800 Fax: +40 (0) 741 800 700 E-mail: kpmgro@kpmg.. nu există nici o garanţie că aceste informaţii vor fi corecte la data la care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte în viitor. 138. .com KPMG in Romania București Victoria Business Park DN1. Pacurari. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de actualitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful