P. 1
Testare de Ipoteze Statistice

Testare de Ipoteze Statistice

|Views: 0|Likes:
Published by Mihai Stoichici

More info:

Published by: Mihai Stoichici on Jun 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

Econometrie, anul II, 2011-2012

Facultatea de Marketing

Probleme testari ipoteze statistice

1. O firmă doreşte să se aprovizioneze cu un tip de componente electronice de la un
producător care afirmă că acestea au o durată de viaţă de 100 de ore. Managerul firmei
crede, însă, că în realitate durata de viaţă este mai mică şi, pentru a verifica această
ipoteză se organizează o cercetare pe un eşantion selectat aleator, de 36 de componente
pentru care se înregistrează durata de viaţă. În urma prelucrării datelor reiese că în medie,
o astfel de componentă funcţionează 96 de ore, cu o deviaţie standard de 8 ore. Dacă se
ştie că durata de viaţă este o variabilă normal distribuită, există suficiente dovezi pentru a
afirma că managerul firmei are dreptate? (nivelul de semnificaţie este de 1%).

2. Un analist financiar presupune că valoarea medie a facturilor emise de firma la care
lucrează este de peste 10 milioane lei/factură. Pentru a verifica această ipoteză, el
selectează aleator 48 de facturi emise în ultima lună şi înregistrează valorile acestora. În
urma prelucrării datelor, se obţine:
¿
= 490
i
x ; 5165
2
=
¿ i
x , unde x
i
este valoarea
facturii i. Are analistul dreptate? (nivelul de încredere este de 99%).

3. Un consilier local pretinde că pompierii ajung la locul unui incendiu într-un timp
mediu de 12 minute, însă un reporter suspectează că în realitate timpul de răspuns al
pompierilor ar fi mai mare. Pentru examinarea acestei ipoteze, este aplicat un test pe un
eşantion de 64 de situaţii de urgenţă, ce reclamau intervenţia pompierilor, înregistrându-
se timpii de răspuns (de reacţie). La ce concluzie se ajunge dacă, pe baza datelor din
eşantion, a reieşit că timpul mediu de răspuns al pompierilor este de 13,1 minute, cu o
dispersie de 36? (nivel de semnificaţie de 2%).

6. Un reprezentant al Camerei de Comerţ locale pretinde că nivelul mediu al preţurilor de
vânzare al caselor din acea zonă este de 90.000 $. Pentru a verifica această afirmaţie, un
agent imobiliar înregistrează preţul de vânzare practicat în cazul a opt tranzacţii
imobiliare recent efectuate: 75000$; 102000 $; 80000 $; 85000 $; 79000 $; 95000 $;
98000 $; 62000 $. Există dovezi în sprijinul acceptării afirmaţiei reprezentantului
Camerei de Comerţ pentru un nivel de semnificaţie de 5%? Dar pentru un nivel de
semnificaţie de 10%?

7. În urma tratamentelor clasice aplicate pacienţilor operaţi chirurgical în vederea
recuperării lor, se ştie că aceştia petrec în medie 2 ore în salonul de recuperare. Un medic
susţine, însă, că aplicarea unui nou tratament va conduce la micşorarea timpului de
recuperare. Pentru a verifica această ipoteză, este efectuat un studiu pe 17 pacienţi operaţi
chirurgical, pentru care se măsoară timpul petrecut în salonul de recuperare, în urma
aplicării noului tratament postoperator (x
i
). S-au obţinut următoarele rezultate:
¿
= 7 , 35
i
x ; ( ) 096 , 0
2
= ÷
¿
x x
i
.
Există suficiente dovezi pentru a susţine afirmaţia medicului, la un nivel de încredere de
90%?

8. Un articol dintr-o revistă susţine că adolescenţii se uită în medie 2 ore pe zi la
televizor. Un sociolog crede însă că cifra reală este mai mare şi intervievează 18
adolscenţi, înregistrând răspunsul la întrebarea: „Câte ore priviţi în medie pe zi la
televizor?” S-au obţinut rezultatele:
¿
= 4 , 50
i
x ; 8 , 163
2
=
¿ i
x . Cine are dreptate, la un
nivel de semnificaţie de 1%?

9. O companie producătoare de avioane trebuie să se aprovizioneze cu foi (folii) de
aluminiu de 0,05 inch grosime. Foliile mai subţiri nu au duritatea necesară, iar cele mai
groase de 0,05 inch au o greutate prea mare. O firmă producătoare de folii de aluminiu
susţine că foliile fabricate de el întrunesc condiţia de grosime cerută. Pentru a verifica
această ipoteză, compania de avioane face un studiu pe 100 de folii de aluminiu selectate
aleator şi găseşte o grosime medie de 0,048 inch, cu o deviaţie standard a grosimii de
0,01 inch. Ar trebui compania de avioane să se aprovizioneze cu folii de aluminiu de la
acel producător? (nivel de semnificaţie de 5%).

10. Un producător susţine că un nou tip de aparat de aer condiţionat consumă doar 6,5
KW pe zi. Reprezentantul unei agenţii de consum crede că valoarea reală a consumului
zilnic este mai mare şi efectuează un studiu pe un eşantion de 50 de aparate. Dacă pe baza
datelor din eşantion a reieşit că un aparat de aer condiţionat consumă în medie 7 KW pe
zi, cu o deviaţie standard de 1,4 KW, există suficiente dovezi că ar trebui să respingem
afirmaţia producătorului pentru un nivel de semnificaţie de 5%? Dar de 1%?

11. O companie farmaceutică susţine că un medicament va produce efectul dorit după un
timp mediu de 58,4 minute. Un cercetător efectuează un test de verificare a acestei
ipoteze, pe un eşantion de 250 de pacienţi cărora li s-a administrat medicamentul
respectiv şi înregistrează timpul după care el şi-a făcut efectul. Se cunosc rezultatele
preliminare:
¿
=14875
i
x ; ( ) 17155
2
= ÷
¿
x x
i
. Există suficiente dovezi pentru
respingerea ipotezei companiei farmaceutice pentru un nivel de semnificaţie de 10%? Dar
de 2%?

12. Patronul unei firme de prestări servicii doreşte să fluidizeze servirea clienţilor şi, până
în prezent, el presupunea că timpul de servire a clienţilor este normal distribuit, de medie
130 de minute şi abatere medie pătratică 15 minute. El este de acord cu abaterea medie
pătratică, dar se îndoieşte de faptul că durata medie de servire a unui client este 130
minute. Pentru a studia această problemă, înregistrează timpii de servire pentru 100 de
clienţi. Timpul mediu obţinut în eşantion este 120 minute. Poate patronul să
concluzioneze, la o probabilitate de 99%, că timpul mediu este diferit de 130 minute.

13. Într-o cercetare prin sondaj aleator privitoare la transportul în comun, au fost selectate
100 de persoane pentru care s-a calculat valoarea medie a biletelor cumpărate într-o lună
pentru transport în comun urban de 110 u.m, cu o abatere medie pătratică de 60 u.m.
a) Testaţi ipoteza nulă, aceea conform căreia valoarea medie a biletelor cumpărate într-o
lună, în colectivitatea generală, este 100
0
= = µ µ u.m, cu ipoteza alternativă 100
0
= > µ µ
u.m, utilizând un nivel de încredere 1-o = 0,95 (probabilitatea (1-o)·100 = 95%).
b) Testaţi ipoteza nulă 100
0
= = µ µ u.m, cu ipoteza alternativă 100
0
= = µ µ u.m, cu
aceeaşi probabilitate. Interpretaţi rezultatele.

14. Un analist financiar presupune că valoarea facturilor emise de firma la care lucrează
este, în medie, mai mare 10 mii lei/factură. Pentru a susţine această ipoteză, el selectează
aleator 58 de facturi emise în ultima lună, pentru care înregistrează valorile (mii lei),
prelucrează datele si obtine:
Mean 11,15517
Standard Error 0,384832
Median 10
Mode 9
Standard Deviation 2,930791
Sample Variance 8,589534
Kurtosis -0,39551
Skewness 0,803254
Range 11
Minimum 7
Maximum 18
Sum 647
Count 58
Confidence Level(95,0%) 0,770612
Să se testeze ipoteza analistului pentru o probabilitate de garantare a rezultatelor de 99%.

15. Un producător de imprimante pentru calculatoare personale doreşte să estimeze media
numărului de caractere tipărite până când se consumă cerneala. Costul crescut al unei
astfel de anchete impune utilizarea unui eşantion de volum redus. Presupunem că au fost
testate n = 15 imprimante şi s-au calculat: 13 , 1 = x milioane caractere, s
x
= 0,27 milioane
caractere. În ipoteza distribuţiei normale a numărului de caractere în colectivitatea
generală:
a) Să se determine, pentru o probabilitate de 90%, intervalul de încredere pentru
numărul mediu de caractere.
b) Să se testeze ipoteza nulă 00 , 1 = µ milioane, cu ipoteza alternativă 00 , 1 > µ
milioane caractere, utilizând o probabilitate de 90%.

16. Valoarea medie a unei locuinţe aflate în imediata apropiere a unui colegiu este de
58950 unitati monetare. Se presupune ca valoarea locuinţelor creşte cu cât ele sunt situate
mai aproape de acest colegiu. Pentru a testa această ipoteză, au fost selectate aleatoriu 12
locuinţe din zona colegiului; în urma evaluării acestora, a rezultat o valoare medie de
62460 unităţi monetare, cu o abatere medie patratică de 5200 unităţi monetare. Testaţi
această ipoteză, pentru un nivel de semnificaţie de 5%, stiind ca pretul locuintelor
urmeaza o distributie normala.

17. Gradul de poluare a aerului se poate determina prin măsurarea mai multor elemente,
printre care şi nivelul monoxidului de carbon existent în atmosferă. Un ecologist vrea să
arate că oraşul X are un grad ridicat de poluare a aerului, ilustrat printr-un nivel mediu al
monoxidului de carbon mai mare de 3,2. Pentru a verifica această afirmaţie, au fost
înregistrate nivelurile monoxidului de carbon din 12 zile consecutive, valorile găsite fiind
următoarele:
Ziua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CO 3,5 3,9 2,8 3,1 3,1 3,4 4,8 3,2 2,5 3,5 4,4 3,1
a) calculaţi media şi abaterea standard a nivelului de CO din aer, pentru cele 12 zile;
b) există suficiente dovezi pentru a respinge ipoteza ecologistului?

18. Managerul unei firme ce oferă servicii de curierat rapid susţine că timpul său mediu
de expediere, într-un anumit perimetru, este mai mic de 6 ore. Pentru verificarea acestei
afirmaţii, a fost considerat un eşantion aleator de 10 expedieri ale unor pachete, pentru
care s-au înregistrat timpii necesari pentru expedierea acestora la destinatie (ore): 7; 3; 4;
6; 10; 5; 6; 4; 3; 8. Exista suficiente dovezi pentru a susţine afirmaţia managerului, pentru
un nivel de semnificaţie de 5% (t
critic
= 1,833)?

19. Pentru 7 magazine situate în cartierul A al unui oraş si 5 magazine situate in cartierul
B al aceluiasi oras, se cunosc valorile vânzărilor (mil. lei). In urma aplicarii metodei de
analiza dispersionala ANOVA si a prelucrarii datelor cu Excel, s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups ………. 1 ………. 17,96283 0,001721 4,964603
Within Groups ………. ……. 7,891429
Total ……….. ……
Se cere să se determine datele lipsa si sa se interpreteze rezultatele prelucrarii.
Influenteaza cartierul in care sunt amplasate magazinele variatia vanzarilor in mod
semnificativ?

20. Un cercetător face un studiu asupra unor firme, privind şansele pe care acestea le
oferă tinerilor angajaţi de a promova repede şi de a avansa în carieră. Pentru aceasta el a
cuprins în studiu un număr de 20 de companii producătoare de tehnologie de vârf şi a
înregistrat timpul scurs de la angajarea iniţială a unui salariat în firmă până la prima
promovare a acestuia. Firmele au fost grupate după mărime (mici, medii si mari), iar in
urma aplicarii testului F de analiză dispersională rezultatele sunt:
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 384,3 ........ .............. ........... 0,001922 3,591531
Within Groups .......... ......... .............
Total 737,8 ..........
Completati spatiile libere si testati ipoteza conform careia variaţia timpului scurs până la
prima promovare este influenţată semnificativ de mărimea firmei (probabilitate de 95%)?

21. În vederea fundamentării deciziei de înlocuire a unor utilaje din dotarea unei fabrici,
managerul acesteia solicită o analiză a vechimii utilajelor şi a costului de întreţinere anual
al acestora. Astfel, pentru cele 20 utilaje din dotarea fabricii – care sunt grupate după
vechime (ani) in 3 grupe: vechime mica (<5 ani), vechime medie (5-10 ani) si vechime
mare (>10 ani). – s-a inregistrat costul de intretinere al acestora (u.m.). In urma aplicarii
metodei ANOVA de analiza dispersionala, si a prelucrarii datelor cu Excel, s-au obtinut
urmatoarele rezultate:
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 135 .....… ……….. ………… 0,001264 3,591531
Within Groups ……… …..… 6,658824
Total 248,2 ..........
Se cere să se determine datele lipsa si sa se interpreteze rezultatele prelucrarii.

22. Managerul unui lanţ de supermarketuri doreşte să deschidă un nou magazin în unul
din cele 4 cartiere principale ale unui oras. Unul din factorii importanti luati in
considerare in luarea deciziei de amplasare este venitul mediu lunar al rezidentilor
fiecarui cartier. Se selectează astfel un eşantion de 80 gospodarii şi se înregistrează
veniturile (mii lei). În urma prelucrării datelor in Excel s-au obţinut rezultatele:
Groups Count Sum Average Variance
Cartierul A 19 44,2 2,33 0,24
Cartierul B 24 78,3 3,26 0,33
Cartierul C 16 33,6 2,10 0,17
Cartierul D 21 57,3 2,73 0,46
Testaţi, folosind testul Fisher, pentru o probabilitate de 95% (Fcritic = 2,73) dacă există
diferenţe semnificative între veniturile gospodariilor, diferenţe generate de cartierul de
rezidenţă.

23. Un cercetator doreste sa determine daca un nou produs software ajuta studentii sa
învete la matematica. Pentru aceasta el formeaza 3 grupe de studiu: studentii din Grupul 1
nu beneficiaza de pregatire suplimentara la matematica în afara orelor din programa
universitara, studentii din Grupul 2 beneficiaza de pregatire suplimentara în cadrul
consultatiilor, iar studentii din Grupul 3 se pregatesc pe baza programului tutorial pe
calculator. Dupa o luna de zile de pregatire la matematica, studentii primesc un test,
punctajele obtinute la test fiind prezentate in tabelul urmator:
Grupul 1 - Fara pregatire suplimentara Grupul 2 - Consultatii Grupul 3 – Program tutorial
23 30 32
22 27 30
22 22 24
23 23 22
17 19 21
18 19 20
15 21 19
Sa se stabileasca daca modul de pregatire la matematica a influentat rezultatele obtinute
la test de catre studenti (nivel de semnificatie 5%).
Rezolvati problema cu programul Excel si interpretati toate rezultatele afisate.

24. O fabrica de produse de patiserie produce un tip de fursecuri pe care îl
comercializeaza într-un supermarket. În vederea stimularii vânzarilor, managerul
supermarketului hotaraste sa schimbe locatia de amplasare a produsului timp de 15
saptamâni. Astfel, produsul este mutat saptamânal în 3 locatii: la raionul de patiserie, la
raionul de lactate si lânga casa de marcat, înregistrându-se vânzarile saptamânale
obtinute. În urma prelucrarii datelor s-au obtinut urmatoarele rezultate preliminare:
SUMMARY
Group Count Average Variance
Raionul de lactate 5 35,0 63,5
Casa de marcat 5 49,0 140,5
Raionul de patiserie 5 23,4 31,8
Exista suficiente dovezi pentru a afirma ca locatia de expunere a produsului a influentat
variatia vanzarilor? (nivel de semnificatie 5%) Completati si interpretati tabelul ANOVA:
ANOVA
Source of variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups ............. .................. .................. ................. 0,002352
Within Groups ............ ................. ....................

Total .................. .................

25. Managerul unui lant de supermarketuri doreste sa deschida un nou magazin în una din
cele 4 zone diferite ale unui oras mare. Unul din factorii importanti în luarea acestei
decizii îl constituie venitul mediu anual al gospodariilor rezidentilor din fiecare zona.
Într-un studiu preliminar, diferiti rezidenti ai celor 4 zone sunt întrebati care este venitul
mediu anual al gospodariilor din care fac parte (Y). In urma prelucrarii datelor s-au
obtinut urmatoarele rezultate:
Zona (X) Numar gospodarii
¿
i
i
y
¿
i
i
y
2

A 6 159 4345
B 9 294 10464
C 7 182 5550
D 5 138 4134
Exista suficiente dovezi care sa permita managerului sa concluzioneze ca exista diferente
semnificative ale venitului mediu anual al gospodariilor din cele 4 zone? (nivel de
semnificatie 1%). Completati si interpretati tabelele:
SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance

ANOVA
Source of variation SS df MS F F crit
Between Groups ............. .................. .................. .................
Within Groups ............ ................. ....................
Total .................. .................

27. O agentie de ocupare a fortei de munca este interesata sa studieze care din cele 3
tipuri de anunt publicitar, publicat la rubrica de "Cereri si oferte de angajare" dintr-un ziar
local este cel mai eficient. Cele 3 tipuri de anunturi (cel tiparit cu caractere mari, cel
tiparit cu caractere obisnuite si cele tiparit cu caractere bold) sunt alternate aleator timp
de 18 saptamâni si este inregistrat numarul persoanelor care au raspuns la anunt in fiecare
saptamâna. Rezultatele preliminare ale prelucrarii datelor sunt:
Groups Count Average
Caractere mari 7 33,43
Caractere obisnuite 5 23,60
Caractere bold 6 34,00
Stiind ca numarul respondentilor inregistreaza - pe total esantion - un coeficient de
variatie de 27,2%, aratati daca informatiile prezentate ofera suficiente dovezi in sprijinul
ideii ca tipul de anunt influenteaza eficacitatea acestuia (masurata prin numarul mediu de
respondenti), pentru un nivel de semnificatie de 1%? Completati si interpretati tabelul
ANOVA.

28. În marketingul produselor destinate copiilor este deosebit de importanta realizarea
unor spoturi publicitare televizate, care sa capteze atentia copiilor. În timpul vizionarii
lor, o firma de cercetari in marketing vrea sa stabileasca in ce mod reclamele la diferite
produse genereaza diferente in ceea ce priveste durata atentiei copiilor. Pentru aceasta 20
de copii cu vârste sub 10 ani sunt rugati sa vizioneze câte un clip publicitar de 60 de
secunde, la unul din cele 3 tipuri de produse (jocuri, dulciuri si articole de imbracaminte),
apoi se masoara timpul in care fiecare dintre ei urmareste atent reclama (in secunde). Din
cei 20 de copii, 7 copii urmaresc o reclama la jocuri, 5 - la dulciuri si restul la
imbracaminte. Rezultatele prelucrarii datelor in Excel sunt:
ANOVA
Source of variation SS df MS F P value F crit
Between Groups ............. .................. 694,125 ................. 0,00023
Within Groups ............ ................. ....................

Total 1588,95 .................
Completati tabelul si aratati daca exista suficiente dovezi pentru a concluziona ca tipul
produsului la care se refera spoturile publicitare determina diferente semnificative in
duratele atentiei cu care copiii urmaresc aceste reclame (nivel de semnificatie 5%).

29. Pentru compararea puterii de frânare a 4 tipuri de anvelope auto a fost inregistrata
distanta de frânare a unui vehicol pe carosabil umed. Este testata câte o anvelopa din
fiecare tip pe acelasi autovehicol. Se dau urmatoarele rezultate preliminare:
Groups Count Variance
Tip A 6 4,00
Tip B 5 4,00
Tip C 4 4,67
Tip D 7 1,67
Stiind ca dispersia distantei de frânare, la nivelul esantionului este de 3,636 exista
suficiente dovezi pentru a afirma ca exista diferente semnificative intre distantele medii
de frânare pentru cele 4 tipuri de anvelope, la un nivel de incredere de 95%?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->