You are on page 1of 13

Mga Likas na Yaman/ Pinagkukunang-Yaman at Hanapbuhay ng mga Unang Pilipino

Mga Likas na Yaman/ Pinagkukunang-Yaman at Hanapbuhay ng mga Unang Pilipino

1. Sa mga ilog at Dagat

Sa mga ilog at Dagat

2. Sa mga Bundok at Gubat

Banau Rice Terraces

Paggawa ng ibat-ibang uri ng bangka

3. Sa mga Kapatagan

paghahabi