Idee ajutătoare pentru păstrarea ordinii la grupă.

Printaţi şi decupaţi imaginea lui Nelu, lipiţi-o pe un carton sau laminaţio pentru a fi mai rezistentă, tăiaţi în dreptul gurii (pe linia punctată) şi ataşaţi partea de jos a gurii astfel încât să pară că Nelu are un zâmbet larg. Spuneţi copiilor că zâmbetul lui Nelu va fi măsura cuminţeniei lor. De câte ori va fi gălăgie în clasă, micşoraţi zâmbetul trăgând din spate partea mobilă a gurii. Dacă, la sfârşitul programului, zâmbetul lui Nelu este încă larg, copiii ar putea primi o răsplată pentru ,,cuminţenia” lor. Sugestii: • Puteţi printa “doi Nelu”, atunci când jucaţi în echipe – câte unul pentru fiecare echipă. Echipa care s-a comportat cel mai frumos poate primi la sfârşitul concursului puncte în plus. • Folosiţi-l pe Nelu pentru implementarea unor reguli; Exemplu: “Când cineva vorbeşte, ceilalţi ascultă!”, “Respectaţi-vă unii pe alţii!”, “Când ne rugăm, închidem ochii!” etc.