You are on page 1of 36

SOMMERSTED

Maj · Juni · Juli

AKTIV

43. årgang 2013
· August

Nr. 2

Foto: Håndbold-(sprit)holdet lige efter oprykningskampen. Læs side 13

Kirkebladet – se midtersiderne

2

7 QN JOREDOW KDQGO ORNDOW
Jeg går i min have og filosoferer. Denne gang drejer det sig om folk der kører forbi på vejen - med ladet fyldt med indkøbsvarer. Mange har været på indkøb i Tyskland - eller i vores by Sommersted - eller???
........................................................

med sukker, og søm, med sæbe og sul. De handler til påske og pinse og jul. Se det giver af sig! og efter en tid, butikkernes drift den er blevet solid. Se! huller i vejene findes ej mer' for folkenes biler i garagen mest er. - byens butikker lever' hele pakken. Jo! de skal vide at knejse med nakken! Og ret som hun tænkte - gjorde hun det. En anhænger mer' med tyske varer hun ser! Med den, den hele lyksalighed faldt og det var i grunden slet ikke så galt. Morale: Hvad sku' vi stakkels folk dog gøre? hvis vi altid sku' langvejs køre Vore nærbutikker skal vi nu værne om og håbe de aldrig går neden om!
.............................................................

Der var en butik på landet. Den solgte mel, kartofler, brød og øl blandt andet. Nu, at handle med varer er butikkernes fag, og denne solgte til folk hver eneste dag. Der var nok et par snese, da de blev talt. Se! det fandt butikken ikke så galt. Nu! Konen (hende fra før) hun tænkte! Hvis nu fru Sørensen, Hansen Nielsen og Jensen, der kører langt for at handle i nord og ved grænsen - i stedet de købte deres varer på tanken, i Spar og ved bager - Se! det gir penge i banken. Nu tænkte hun over og regned' efter, hvor godt de fik handlen i byen betalt, og det var jo heller ikke så galt. "Ja vist!" således hun går og taler, "for disse får vore butikker adskillige rigsdaler. For dem kan de udvide til flere ting og folk kunne spare at køre i ring. Og flere af byens mænd og koner De købte varer for millioner til gavn for alle i Sommersted by. Butikkerne trivedes og fik det ry, som sagde at her var der rart at komme, når man sku'l fylde i poser og lomme. Og byens butikker de blomstrer og gror. - til sidst er sortimentet blevet så stort. Nye folk må der til, til at sætte på hylder, og dem fra byen deres poser fylder,

Vi bør alle lægge noget mere af vores indkøb lokalt - ellers kan vi ikke tillade os at klage den dag vi ikke har denne mulighed mere. Hvad er konsekvenserne så??? Prøv at vende "bøtten" engang. Start med at handle alt hvad der er muligt i Sommersted. Resten må du købe udenbys. Ikke omvendt!!!! for det kan vore forretninger ikke leve af.

Tænk på det - dig selv, din boligs værdi og din by før du handler!
Stinne Prinds Carstensen NB! Dele af ovenstående digt er "tyvstjålet" fra Elise Monrads lykønskning til Linda & Kirsten i Spar v. overdragelsen af forretningen i 1982.

3

4

5

6

7

1\W IUD J\PQDVWLNXGYDOJHW
I slutningen af marts afholdt gymnastikudvalget den årlige forårsopvisning. Det blev en rigtig flot dag, med over 300 besøgende. Tusind tak til alle jer der mødte op og var med til at give vores gymnaster en fantastisk oplevelse. For mange af børnene er det jo første gang de står over for et stort publikum, og det var en stor oplevelse for dem. Vi fik også set en flot opvisning fra Skibelund efterskole. Tusind tak til skolens lærerteam for et flot show. Deres opvisning bød desværre også på en gymnast der kom til skade. Jeg var dog i kontakt med skolen dagen efter opvisning, og kan fortælle at han havde det godt   ingen skader, men lidt forslået. Lige nu er gymnastikudvalget gået i sommer-hi. Trænerne får en fortjent pause, men det betyder ikke at vi har helt lukket ned. Der er i år et enkelt hold sommergymnastik for piger 1-3 klasse, da Sarah og Frederikke har meldt sig som trænere. Samtidig er vi i gang med at planlægge næste sæson. Vi håber at få mulighed for at kunne tilbyde træning i hallen for nogle hold næste år, da vi er ved at vokse ud af gymnastiksalen. Det kræver dog at flere ting falder i hak. For det første skal der være ledige haltider, dernæst skal vi også finde ud af hvordan vi fordeler gymnastik-redskaberne mellem hallen og salen. Det kommer måske til at koste lidt ekstra indkøb. Der er også andre praktiske ting der skal falde på plads, så vi vil ikke love at der bliver gymnastiktræning i hallen allerede fra kommende sæson, men vi arbejder på sagen. Vi har altid brug for trænere. Er du lige kommet hjem fra efterskole her i sommer - og har energi og lyst til at være gymnastiktræner - eller kender du nogen der kunne være interesseret - så giv os endelig et praj, så vi kan tage en snak. Det er sjovt at være træner, og man står aldrig alene med ansvaret der er altid nogen at trække på, hvis man er forhindret i at møde til en træning.
Rigtig god sommer til jer alle Anne Lise Silberbauer

8

Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE OP TIL 70 PERSONER GOD MAD KROSTUE HVOR HYGGELIGE FOLK MØDES DINNER TRANSPORTABLE

v/Annalise Ringgade 16 Maugstrup, 6500 Vojens Telefon 74 50 62 99

Åben: Tirs-ons 11-17.30

Mariannas Salon Marianna Witt Jensen Storegade 73 6560 Sommersted

9

Køb * salg * bytte Import * Eksport

Special- og engros’ biler

Sørens Bilhandel Aps
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
Tlf. +45 7454 2850 Mobil +45 40461193 Fax +45 7454 2856 E-mail: sas@pc.dk

Storegade 105 6560 Sommersted Tlf. 73 54 11 04 www.sommersted-hotel.dk

... når det gælder om at sætte sort på hvidt
S VA N E M Æ R K E D E T RY K S A G E R LY N T RY K · I N T E R N E T

HADERSLEV S T I F T S B O G T RY K K E R I
Storegade 52-54 · Haderslev · Tlf. 74 522 522 www.stiftsbogtrykkeriet.dk

Allan Hansen
Tovskovvej 26 – Mølby 6560 Sommersted Tovskovvej 26 – Mølby v/Jens Hannesbo Pedersen 6560 Sommersted v/Jens Hannesbo Pedersen Al kundekontakt gennem Flemming Tlf. 2033 Georgsen 7742 Tlf. 2033 7742 7450 4245 2311eller 2742

10

HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00 jp@hc-sport.dk
MIDT PÅ GÅGADEN

Bispegade 15-17 - Haderslev - Tlf. 74 52 04 00

WEEDFALD
BOGFØRING & REGNSKAB
”Når kun det bedste er godt nok” Jette W. Guldager Sølvgade 13 6560 Sommersted Tlf.: 2334 8909 weedfald@bbsyd.dk WWW:weedfaldbogfoering.dk

Elmegården
Forsamlingshus Gårdbutik - Besøgsgård
V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97 www.elmegaarden.dk

Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17 eller efter nærmere aftale

Gårdmejeri

Når det gælder KØREKORT

Murermester så ring til

KØRESKOLEN Grønnevang 11
Finn Thomasen
www.styrekort.dk

Peter Lund
6560 Sommersted 74 50 61 05 Tlf. 25 72 74 90

Rådhuscentret 25 · 6500 Vojens info@holmberg-vojens.dk · www.mr-holmberg.dk

11

Alt i svejse- og skæreudstyr Professionel rådgivning
TORBEN RAFN & CO. A/S
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED

TornboSvejs
Lindholmvej 26 DK-6710 Esbjerg V TornboSvejs | Lindholmvej 18B | DK-6710 Esbjerg V | Tlf. 7515 8440 Tlf. 7515 8440
Professionelt skære- og svejseudstyr

www.tornbosvejs.dk

Tlf. 74 50 44 48

www.tornbosvejs.dk

SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen Storegade 105 · 6560 Sommersted

• Eget værksted • Alt i antennearbejde • Paraboler • Højttaleranlæg Annoncer • Forhandler alle kendte fabrikater

Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER
Vestergade 8 · 6500 Vojens · 7454 1211

TØMRERMESTER

Industrivej 6 • 6560 Sommersted Tlf. 74 50 45 69

ALT I TRÆ
12

Grønnevang 27 6500 Sommersted

+nQGEROG

VHQLRUHU

Det er lang tid siden at vi sidst har fået skrevet til Aktiv Sommersted, så hermed lidt nyt fra vores side. Sæsonen 2012/13 startede fantastisk og ved julepausen havde vi indtaget puljens 1. plads. Dette betød at holdet efter jul skulle spille om oprykning til serie 2, men da der ikke var flertal på holdet om at vi  ¡¢££¤ ¥¦¡¡¤ §¨©   ¥¤ ¥¤ £ nogle gode kampe mod forventede bedre hold end os selv. Men succesen fra før jul fortsatte og mod slutningen af sæsonen stod ¤ ¡£¥  ¡¢ ¤ ¥ ¡¤¥¤ ¥¦¡¡¤ §¨©  §¨¨¤ puljen lå tæt med Nustrup & Seest. Vores succes gennem hele sæsonen havde imidlertid også ændret på målsætningen for spillerne og i de sidste par runder var målet for flertallet at vi ville rykke op i serie 2. Sæsonens sidste kamp var på udebane mod Nustrup og efter en sejr tidligere i sæsonen på hjemmebane med kun 1 mål - som blev sikret med 3 sekunder igen ! forventede vi en tæt kamp. Sejr eller uafgjort ville sende os i serie 2, mens et nederlag ville bringe Nustrup, Seest og os på samme pointantal, og en større udregning skulle i brug, da vi hver især var bedre end hinanden indbyrdes. Der blev dog aldrig brug for disse udregninger da vi udspillede Nustrup i denne sidste kamp og vandt med 15 overskydende mål. Oprykningen til serie 2 var dermed en realitet. Til denne sidste kamp havde vi alle inviteret vores koner/ kærester og børn med til kampen i Nustrup. Samme aften fejrede vi oprykningen med en afslutningsfest hos Nadia & Gert. Vi var cirka 24 denne aften og som altid - med dette hold havde vi en fantastisk aften, som sammen med en fantastisk sæson lover godt for den kommende sæson i serie 2.

Vi ses til efteråret!
Mvh. "#$$#%#&'($ )012$'34(56#37 Gert Madsen
På fotoet ses Hans Henrik Christensen, Rene Tarp, Henrik Henningsen, Christensen og Keld Holm fejre sejren umiddelbart efter kampen.

13

14

15

16

stiger priserne på de våde varer til baren, for ikke at tale om honorarer til musikerne. For nogen år siden var Banehuset i stand til at præsentere et program med både Kim Larsen, Tørfisk, Pretty Maids, Steffen Brandt osv osv, men også mindre kendte bands fik lov til at prøve deres musik af på et publikum. Det gjorde ikke noget, hvis der ikke var udsolgt, men sådan er det bestemt ikke længere! Vi er ekstremt afhængige af omsætning og publikumstal, og derfor har vi på det sidste set os nødsagede til at  ¡¢£¤ ¥¤ ¦§¨©¤¦ £¤¤¤    ¨  ¤¥ ¥¤ ©¤ ¢© vi har simpelthen ikke råd til at satse længere. Inden der nu går for meget klagesang i den, så skal der siges, at vi har fået sponsorater fra forskellige kanter, og til dem skal der lyde en kæmpe tak, og også stor tak til alle der møder op til arrangementerne uden jer ville Banehuset ikke have eksisteret længere! Vi kunne dog stadig godt bruge flere sponsorater, så hvis du/I er interesseret i at støtte os økonomisk, så tag endelig fat i en fra bestyrelsen. Som privat person kan du også gå ind på vores hjemmeside og støtte ved at oprette et medlemskab. Vi er også meget åbne for forslag til nye aktiviteter eller noget spændende til vores musikprogram. Vil man have fat i os, så kan man enten maile til formand Roland Nielsen på rolandhetfield@hotmail.com eller til næstformand Claus Friis på clfr@jmm-group.com Men til det, som det hele handler om nemlig musikken: 24. maj Dirty Money 30. august Highway Jam 14. september Hvide Løgne 12. oktober Kings of Rock 15. november Heart Rock 25. december Julerock

Billetbestilling finder som sædvanligt sted på www.banehuset.dk og det er også her, samt i dagspressen og plakatopslag, du skal holde øje med kommende arrangementer. Har du for resten husket at tilmelde dig vores gruppe på facebook og nyhedsbrev på vores hjemmeside?

Vi ses i Banehuset!
På bestyrelsens vegne Malene Reinhardt

17

I skrivende stund er lockouten netop lige ophørt. Jeg vil her, gerne fortælle om, hvordan vi klarede hverdagen på Fællesskolen. Vi forsøgte at få hverdagen til at hænge sammen trods lockouten. ¡ Nogle elever modtog det meste af deres undervisning, da den kunne varetages af tjenestemænd eller ledelsen - mens en anden stor del af børnene blev tilbudt tilsyn, hvilket betød, at der ikke foregik reelt undervisning. Dagen gik med leg, spil og film. På begge matrikler foregik tilsynet for alle elever fra 0. til 3. kl. ¡ Der var på begge matrikler 2 personer til at deles om opgaven og forældrene skulle tilmelde sig senest torsdag i ugen før, hvis man havde behov for pasning på skolen. Denne ordning kunne fungere, fordi der var rigtig mange forældre, der selv påtog sig ansvaret for pasningen af deres børn under lockouten. Det gav os større mulighed for at vi kunne tilbyde pasning for dem, der reelt ikke havde andre muligheder. Det var en rigtig uheldig situation for alle ¡ og ikke mindst vore dygtige lærere, som skulle lægge ører til rigtig megen negativ omtale i diverse medier, hvilket jeg bestemt ikke synes de fortjente. Ulla Nissen Skoleleder

Lockouten   April 2013 .

Vi spurgte nogle elever:

! ! ! !

¢£¤¥¦§¨© ¦ § ¨ ¤¦ ¥ ©¦ §¦ ¦ ¥¥¢ "#$% $& '()% 0123%4 52&)( 3( %(% $& ( ! "#$% $& 0123$&$ @% 3F&$ GH skolen i tilsyn, end at være 6789@0%(A0@'$9"B )$&E1$88$" "#$% $& C9)$&'(6t og jeg savner @''$ 8(9$ 3$99$&" ! "IC 0A@' 3( 8H0A$ %(' @% E@3$ ekstratimer, fordi vi ikke får "#$% $& A$)$'(6%B D$6 0@39$& C9)$&3(09(96 '(6$ 9C" E3$&)@6$9 26 5@6$9$" "#$% $& %@&3$'(6%B D$6 3(' E$''$&$ ! "D$6 6@) 62)%4 @% )$% E$'$ 3@& E$'% @'8(9)$'(6%" ( 0A2'$"

18

1\W IUD 1DWXUGDJSOHMHQ .UXGWXJOHQ
I marts måned stod påsken for døren. Vi farvede æg med løg og lavede mønstre med vintergækker og erantis. Vi sendte gækkebreve og gik på jagt efter påskeharens æg, påskeharer med grønt hår og -kyllinger. Dagplejen var festlig pyntet da forældrene kom for at fejre påsken med en skøn påskefrokost. I april måned lavede vi hver dag en vejrudsigt og i løbet af måneden fik vi dekoreret vores vejr-træ. Vi oplevede og sansede alt slags vejr, og snakkede om de forskellige vejr typer. Igen i år deltog vi i Naturfredningsforeningens landsdækkende affaldsindsamling. Vi samlede affald i Revsø skov sammen med bedsteforældrene. Heldigvis blev det kun til 1,5kg. Dejligt at opdage at ikke alle steder svømmer i affald. Men selv en lille mængde affald i naturen er for meget. Vi har lavet skralde-art, sorteret husholdningsaffald og spillet et udendørs affaldsspil. Dagplejen havde også fødselsdag i april. Der er allerede gået 3 år siden jeg gjorde min drøm til virkelighed. Jeg vil i den forbindelse gerne takke gamle, nuværende og kommende forældre i dagplejen. Uden jer var drømmen ikke blevet til virkelighed. Af hjertet tak! Jeg glæder mig til at fejre mange flere fødselsdage. . . . . Altid FOKUS på faglighed. I marts startede jeg mit lærerige forår med at deltage i et Lørdags Seminar om Sensitive Børn v/ Lars Lolk. Også et aftenkursus i anerkendende pædagogik ved min pædagogiske konsulent Lena Vind. I april måned startede jeg på et 37 timers kursus i "Leg med sprog" som også ligger i min fritid. Dejligt at jeg ikke skal undvære mine krudtugler. Lidt at tænke over Udebørn er sunde børn. Naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og det lille barn har stor gavn af de stimuli naturen kan give. Intet indendørs redskab kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser naturen byder på. Læs mere på www.dagplejenkrudtuglen.dk eller ring på 28514869 og få en snak.
De bedste forårs hilsner Mette Møldrup Hansen

 ¡¢ £¤ ¥¦§¤¨¨©©¥ §©© ¥¤¥ ¥ !©¥

19

6RPPHUVWHG VRJQV ORNDOKLVWRULVNH IRUHQLQJ
Lokalhistorisk Forening holdt sin årlige generalforsamling den 11.marts i Sommerstedhallens mødelokale. Der var et rigtig godt fremmøde og Uffe (formanden) bød velkommen og fremførte sin beretning om, hvad foreningen havde bedrevet det sidste år. Det var bl.a. vores sønderjyske kaffebord sammen med Borgerforeningen, som alt for få desværre støttede op om, samt vores årsskrift, som handler om de første 20 år af Sommersted Sportsorientering - det der i dag hedder Aktiv Sommersted. Regnskabet blev fremlagt og godkendt med en kassebeholdning på knap 2.500kr. Hans Jensen berettede om, hvad der foregår i arkivet. Hans overtog jobbet som arkivleder efter sin kone Ulla, som er under uddannelse. Hans sørger for at alt, hvad der er i arkivet, bliver registreret i Arkibas, og det er altså meget. Derfor vil han da gerne have hjælp fra nogle lokale folk til registreringsarbejdet. Valgt til bestyrelsen blev Marie Mosegård og Jørgen Skovrup (genvalg). I bestyrelsen er også Uffe Monrad (formand), Anders Mølbak Jensen (næstformand) og Anette Schultz (kasserer). Ulla Jensen blev valgt som suppleant. Peter Henningsen og Bodil Nehlsen blev valgt som bilagskontrollant/bilagskontrol-antsuppleant. Efter generalforsamlingen fortalte Uffe Monrad om Sommersted fra meget gammel tid - og om de 5 banegårde, der var i Sommersted i begyndelsen af 1900-tallet. I forbindelse med denne fortælling var vi i arkivet og lede efter årstal m.m., og der er altså meget at gå igennem. De forhenværende bestyrelser har gjort et stort stykke arbejde med at sortere og arkivere, så det var egentlig bare at finde den rette mappe eller flere. Vi fandt et hæfte om Sommer ¡¢£¤  ¥¦ §¥¨ © ¢§¢ ¢ ¢¢¡ foræret til nye tilflyttere(?). I dette hæfte blev der nævnt en kilde. Den havde vi læst om før, men hvor? Det var noget med kirkegården, så vi fandt mappen ¦¢£ ¥¦¦¢ ¡¢£ ¨©¨¢¤ ¥ £¢ var gevinst: Et sagn fra gamle dage, som vi vil dele med jer (mange kender nok historien): I gamle dage blev den kristne kirke ofte bygget på en hedensk kulturplads og til en sådan hørte også en offerkilde, der senere blev til en helligkilde. I skellet mellem den gamle og den nye del af Sommersted kirkegård findes en brønd, der mentes at have

20

6RPPHUVWHG 6RJQV /RNDOKLVWRULVNH )RUHQLQJ
helbredende vand. I svenskekrigens af en skurvet hest, som en bonde tid (1659) boede der i Sommersted ¤¥ £¤¥© ¨¥ ¢ ¤¥¦  en Laurits Nielsen, som menes at Brønden findes endnu! være stamfader til familien Skau. I mappen var også denne regning En dag fik han bud fra hovedkvarteret for de svenske tropper på fra en Malermester Oluf Lassen Revsø om, at han skulle aflevere fra Skrave, som var udstedt til halvdelen af sine køer. Han adlød, Skrave Kirke: men kort efter forlangte svensker-ne de sidste køer. Det ville han ikke og sendte køerne væk, gravede sine kostbarheder ned i laden og flygtede til Haderslev, hvor der var fred, da byen havde betalt brandskat for at slippe for plyndring. Efter en tid listede han sig hjem en nat for at se til sin gård. Byen var fuld af svenskere, og der var kun en pige tilbage på gården, men alt stod endnu vel til. En tid efter var han igen hjemme. Da havde pigen holdt til med soldaterne, og kisten med hans kostbarheder var fundet og opbrudt og kostbarhederne var væk. Under sin natlige færden i sin gård, blev Laurits Nielsen opdaget af en svensk soldat. Han flygtede med soldaten i hælene på sig. De løb op på kirkegården, sprang op på kirkegårdsdiget lige ovenfor brønden, der var dækket af et gammelt skrøbeligt bræt - og Laurits Nielsen, som vidste, hvor brønden var, sprang langt ud over den, men soldaten, som ikke kendte den, dumpede ned på brøndlåget, der brast itu, og solda-ten druknede!
 ¡¢£¤¥¦ §¢¨©¥¤¥ ¨¢¦ ¥£¥¤¥¦¤¥

)RUDQGUHW GH WR EXG VDPW IHUQLVHUHW GH WL EXG 2SSXGVHW 3RQWLXV 3LODWXV VDW Q\W SHOVY UN Sn KDQV NUDYH IHUQLVHUHW KDP IRUIUD RJ EDJIUD *MRUW HQ Q\ Q VH Sn U¡YHUHQ VDPW XGVWUDNW KDQV ILQJHU 6DW Q\H YLQJHU Sn HQJHOHQ *DEULHO RJ RSSXGVHW VDPPH 
!" #$ "%$& ' $ ($))'0$ 1$"&2 3

PXQG VDPW RYHUVWU¡JHW KDQV IMHU 8GYLGHW KLPOHQ RJ WLOVDW DGVNLOOLJH Q\H VWMHUQHU IRUEHGUHW KHOYHGHV LOG RJ JLYHW GM YHOHQV DQVLJW HW EHGUH XGVHHQGH )RUEHGUHW GHQ KHOOLJH 0DJGDOHQH VRP YDU DOGHOHV IRUG UYHW

(IWHUVHW GH NORJH MRPIUXHU VDPW RYHU VWU¡JHW GHP KHU RJ GHU 6DW Q\W KnU Sn GHQ N\VNH 6XVDQQH VDPW VNR Sn ($ "$ 9@ A)'! 3 750 50 )'0$)$$ Q UPHUH EHWHJQHW YHMHQ WLO KLPOHQ ,QGVDW PHUH NORJVNDE L -RVHIV DQVLJW VDPW IHUQLVHUHW 3RWLIDUV KXVWUX *MRUW YHUGHQV HQGH HW VW\NNH O QJHUH GD GHQ YDU DOGHOHV IRU NRUW 5HQVHW 'HW U¡GH +DY IRU IOXHVNDUQ , DOW %HWDOW GHQ

45& 6)7$" 82! 3 9$0$

2OXI /DVVHQ

kraft, da den var blevet vanhelliget

21

22

6RPPHUVWHG )HVWLYDO
Siden sidst har vi afholdt generalforsamling på Elmegård, hvor der var nogle som forlod bestyrelsen og derfor vil vi gerne takke dem for det arbejde de har gjort i Festival bestyrelsen. Vi vil gerne byde de nye i bestyrelsen velkommen, håber og tror på et godt samarbejde Den nye bestyrelse i Festivalen: Formand, Betina Tarp Pedersen Næstformand, Ivan Andersen Kasserer, Hans S. Jensen Bestyrelsesmedlemmer, Henrik Sommerlund og Tanja Tarp Suppleant, Gitte Haarhr Petersen Bilagskontrollant, Michael Schmidt Bilagskontrollant suppl, Anette Schultz.

rup og Tommy Michaelsen Suppleant, Karina Schmidt Suppleant, Flemming Lorenzen Bilagskontrollant, Michael Schmidt Bilagskontrollant suppl. Annette Schultz.

Nu nærmere tiden sig til årets Festival, og i den forbindelse håber vi at de erhvervsdrivende vil tage godt imod de personer, der er rundt for at sælge annoncer til vores festivals blad. Vi har bestilt godt vejr, så det håber vi også vil blive leveret. Igen i år har I chancen for at få billetter til gamle pris, det vil sige 100kr. excl. gebyr, men så skal de købes via billetnet senest den 28.juli 2013.

http://www.billetnet.dk/event/som mersted-festival-2013Den nye bestyrelse i Støttefore- Billetter/359815 ningen: Formand, Karsten Søegaard Vel mødt til Næstformand, Pernille Andersen Danmarks hurtigste festival Kasserer, Ulla S. Jensen Sommersted festival den Bestyrelsesmedlemmer, Martin 10.august kl.12-24 Jochimsen og Alise Falk - ProgramPå bestyrelsens vegne bladsansvarlig, Ulla S. Jensen Ulla S Jensen Bestyrelsesmedlemmer, Kim Skov-

7ZR 6WHS L WHOWHW .DQGLV 2OH *DV PHG EDQG 3ODLQ 1LFH OLWWOH 3HQJXLQV 7KH %RVV
23

24

Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos

»Bolander, Din Tøjmand« i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge. Det eneste, du skal i butikken, er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker idræt i Sommersted IF, så sponsorerer »Bolander, Din tøjmand« et beløb svarende til 5% af det, du køber for, til Sommersted IF. Husk det! Det kan det blive rigtig mange penge til foreningen.

Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62

Bankskifte? Det er let. Spørg mig, jeg ordner det hele for dig.
6SVSKX @YVV]^ON^ !  "

25

26

”Brød der smager kommer fra din bager”

Sommersted Dyrehospital Gram Dyreklinik Sommersted-Jels DyrlægerRødding ApS Dyrehospital
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03

Sommersted Dyrehospital A/S Storegade 6, 6560 Sommersted og Nils Hansen.
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen , Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat

Konsultation efter aftale mandag – fredag kl. kl 8 8-17 17.

Konsultation efter aftale mand. – fredag 8 - 17 Tlf.: 74 25 25 25 www.sydvet.dk

SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl Selskærvej 7, 6560 Sommersted Tlf. 74 50 48 09 www.selskaer.dk

27

Hans Christian Carstensen Afdelingsleder Storegade 52 V / L I N DA N E H L S E N 6560 Sommersted Tlf. 74 50 47 60 E-mail: hc@danskkabeltv.dk Web: http://www.danskkabeltv.dk

MOBIL: 26824697

Din GraĮske Totalleverandør
- til tiden

Gardiner – Tæpper – Maling - Tapet Vestergade 21 6500 Vojens Tlf. 74-541201

www.vingrotten.dk

28

$NXWELOHQV YHQQHU
Et nyt år er begyndt for Akutbilens Venner, og det er tid til nyhedsbrev. Året der gik gav byen en ny akutbil. Bilen blev købt af brandværnet for midler efter arven fra Jes Peter Riis   indretning og udsmykning kunne Akutbilens venner bevilge. Bilen er nu i drift og fungerer fantastisk godt. Nu venter recertificeringen af vore nødbehandlere. Det ser ud til, at det skal betales lokalt, ergo at Akutbilens venner financierer uddannelsen. Der mangler også et nyt GPS-system til bilen, men da det på landsplan endnu ikke er bestemt hvilket system der skal bruges, er der selvfølgelig ikke anskaffet noget endnu. Der er til stadighed behov for penge, både til drift men også til forskellige nyanskaffelser. Derfor er den lokale støtte stadig meget vigtig. Vore medlemmer har i denne måned modtaget nyhedsbrev og påmindelse vedr. betaling af kontingent for 2013. Er du ikke medlem - eller har du ikke modtaget brev fra os, kan vi kun opfordre til, at du blir' det ved at indbetale til nedenstående bankkonto: Kontingentet for 2013 er fastsat på generalforsamlingen og er kr. 250,00 for en husstand, 500 kr. for erhvervsdrivende og 150 kr. for enkeltpersoner. Husk at skrive navn og adresse på indbetalingen. Vores bankoplysninger i Danske Bank er: Registreringsnr. 3443 ¡ konto 3443136274. ¢£¤£¥¦§¨£¥¤£ ©¦© ¥ også klippes af, og betales mellem kl. 06.30 og 17.00 på BlomsterTanken/Nærkøb i Sommersted, eller ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. På Akutbilens Venners Vegne Anders Kjær/formand anders@akutbilensvenner.dk - tlf. 23375737.

$NXWELOHQV YHQQHU

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kontingent 2013 kr. 250,00 betalt på Blomstertanken/Nærkøb: Navn Adresse Telefon:
_____________________________________________
Indbetalt / 2013 på Blomstertanken

29

1\W IUD 6RPPHUVWHG ,)
Årets træner/leder: På generalforsamlingen i februar kårede vi årets træner/leder 2012 i Sommersted IF. Valget faldt i år på Zumba-Lone, Lone Skov Jørgensen, vores instruktør til   ja! Zumba. Så medens Lone var i gang med at instruerer i Zumba, overraskede deltagerne i generalforsamlingen hende i hallen og kunne overrække hende en buket og en gave fra Sommersted IF.

125 års frivilligt arbejde hædret: I april måned havde Haderslev kommune inviteret til hædring af frivillige ledere som igennem en længere årrække har ydet et stykke frivilligt arbejde i foreningslivet. I 2012 havde Sommersted ikke mindre end 5 jubilarer som alle var inviteret til hædringen som blev afholdt i Simmersted multihus.

Erik Tarp og Randi Dall Nielsen blev begge hædret for 30 års Lone er det vi vil kalde helt super frivillig arbejde i Sommersted IF. til Zumba. Hun er en engageret og initiativrig instruktør for Zumba holdene. Efter en lang vintersæson er der nu en velfortjent sommerpause, men til efterår vender Lone stærkt tilbage igen.

>> Tillykke til Lone med den velfortjente hæder <<

Foto: Erik Tarp lykønskes af Ken Glumsø, th. ses Randi Nielsen.

(der var i alt 4 personer indstillet til 30 års jubilæum fra foreninger i hele Haderslev kommune, så det er flot at vi fra Sommersted kunne stille med de to jubilarer). Hanne Holm blev hædret for 25 år i Sommersted IF.

Søren Nehlsen og Peter Henningsen havde begge 20 års som frivillige i Foto: SIF's formand - Hanne Holm jubilæum overrasker Lone Skov Jørgensen i Sommersted IF. en Zumbatime Så på den måde var det i alt 125 års frivillig arbejde i Sommersted

30

IF der blev hædret den aften i En kort orientering om hvad der er Simmersted. problemet følger her. Stort til lykke til jubilarerne! Bestyrelsens sammensætning: På generalforsamlingen i februar måned valgte Mona Christensen at stoppe som formand for støtteudvalget. Tak til Mona for indsatsen i foreningen. Nyvalgt som formand for støtteudvalget blev Malene Møller. Alle øvrige valg var genvalg. Så bestyrelsen i Sommersted IF består af følgende: Håndbold: Benita Jensen Fodbold: Randi D.Nielsen Gymnastik: Anne L. Silberbauer Tennis + badminton: Sonja Kjær Chr. Støtteudv: Malene Møller Kasserer: Jacob Bruhn Næstform: Peter Henningsen Formand: Hanne Holm Problemer i hallen: Der har i de seneste måneder været en del problemer i hallen. Det drejer sig om døre der er låst, folk der bliver låst ude, folk der bliver låst inde, alarmen der bimler og bamler af og til, børn der panikker over at alarmen går igang, bander der er låst inde, net der er låst inde og så videre og så videre. Vi vil gerne beklage de ulemper det har givet for jer der bruger hallen. Problemerne startede da pedel Ole blev langtids sygemeldt. Det skete næsten samtidig med at  ¡¢£¤¥ ¦§¨©¤ ¤ £¤ § ¨¢¤  pedel Ole skulle sendes til Nustrup og vi så skulle have pedel Henning fra Nustrup til Sommersted. Siden da har det knebet med at få tingene til at køre. Mange gange har Hanne Holm eller undertegnede har været i hallen for at låse op, slå fejlalarmer fra eller løse problemer. Vi er i dialog med skolen og kommunen om alt det her og vi arbejder hårdt på at få det til at køre så problemfrit som muligt fremover. Skolen har valgt at skære ned på pedeltiden i hallen. Det medfører så bare, at der bliver mindre service og på en måde mere arbejde til de frivillige i foreningen. Vi synes at servicen efterhånden er for lille. Derfor har vi bedt Fritid og Kultur i Haderslev Kommune gå ind i sagen. De betaler nemlig Sommersted Skole penge for at levere pedelydelser til hallen. De må så være med til at sige, hvilke opgaver der er foreningens og hvilke opgaver der er skolens.

31

Arrangementer: Ellers er sommeren snart over os. Så mange faktorer gør at tingene i Vi håber at se jer til Sommersjov hallen har været anderledes. den 14. og 15. juni - og den 23.juni Vi tror på at det fremadrettet til Sankt Hans aften ved mosen på kommer til at fungere bedre. Damager. Sommersted IF Peter Henningsen

Vi tror på at der kommer nogle klare linjer inden efterårssæsonen i hallen starter igen. Vi kræver på ingen måde luksus, men blot ordnede forhold at drive vores forening under.

Det er dog vigtigt her at fortælle, at disse problemer ikke skyldes sløseri eller et forsøg på at genere vores medlemmer, men et sammenfald af mange faktorer.

Forsidefotoet!
Bladets forside prydes denne gang af vores stolte håndboldherrer der rykkede op i serie 2. På billedet ses øverst fra v.: Jacob Fuchs, Keld Holm, Claus Holm, Hans Henrik Christensen, Rene Tarp, Søren Nehlsen og Jimmy Klünder. Nederst: Gert Madsen, Uwe Jensen, Poul Erik Christensen, Henrik Henningsen, Michael Trans og Lars Chr. Lass. Thomas Bo Jørgensen og Ryon Thomsen var desværre skadede og ikke med på fotoet.

På ovenstående foto ses 5 friske piger varme op til fodboldtræning. Desværre er navnene på pigerne ikke redaktionen bekendt, men mon ikke alligevel de er genkendt? NB! Vi modtager gerne fotos - men husk altid at skrive fotografens navn og navnene på dem der er på fotoet.

Sn 6RPPHUVWHG LGU WVIRUHQLQJV KMHPPHVLGH
ILQGHU GX RSO\VQLQJHU RP IRUHQLQJHQV DNWLYLWHWHU NOLN LQG Sn

ZZ Z VRPPHUVWHG LI GN

32

33

$NWLYLWHWVNDOHQGHU IRU 2NVHQYDG
DATO 1/6 KL. 9-15 FORENING Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter Oksenvad sogn AKTIVITET Arbejdsdag Tilmelding til K. Holm tlf. 20234048/K. Amdi tlf. 25674887 Udflugt for sognets Pensionister mf. Turen går til Alrø læs mere i kirkebladet Udflugt Vamdrup Kongeåmuseum Spis & Skrid Tilmelding senest 15/6 til B. Boesen, tlf. 50825098 Fire Fede Feriedage 10 års jubilæum   alt kan ske! Spis & Skrid Tilmelding senest 15/9 til B. Boesen, tlf. 50825098 Udflugt Pilgrimsruten Vi går ad pilgrimsruten, besøger Cafe Ellegaard og går gennem Genossenschaft- og Præsteskoven STED OSA (se mere på www) Fra kirken. Opsamling i Mølby og Ørsted. P-pladsen OSA Gymsalen OSA Skolen Oksenvad Gymsalen OSA P-pladsen OSA

6/6

8.30 ? 18:30 18:30

17/6 19/6

Oksenvad Lokalhistorie Landsbyforeningen

1/7-4/7 19/9

8:3015 18:30

Fire Fede Feriedage Landsbyforeningen

28/9

14

Lokalhistorisk Forening Oksenvad

OSA=Oksenvad Sogns Aktivitetscenter, Øster Lindetvej 5.
Det kan nogen gange være svært, at få en masse information skrevet ind i kalenderen om hver enkelt ting, så gå ind på www.oksenvad.dk og læs meget mere om aktiviteterne.

34 

V/ TOM GILDHOFF REVSØGÅRDVEJ 13 t 6560 SOMMERSTED TLF. 4059 0499

Vojens Afdeling g Afdeling ng Østergade 1 gade 5b 5b[ad:postnr] Jels6500 Afdeling Afdeling Vojen s [ad:postnr] JelsTlf. Søndergade 5b 5b[ad:postnr] 45 12 04 70 ing [ad:by] Rødding 6630 Telefon 45121780 45121780 21780 21780

Sommersted
Kirsten & Linda 74 50 42 00
HUSK VI HAR ÅBENT HVER DAG KL. 7.30 - 19.00 – OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG

Blomstertanken
v/ Marianne og Søren Storegade 25 6560 Sommersted Bestilling modtages på

tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk