USAMV Iaşi Facultatea: Agricultură Master I: EFPA

Proiect Principiile procesării produselor agroalimentare
Rusu Constantin-Bogdan Grupa: II Profesor îndrumător: Conf. Dr. Mogârzan Aglaia

0

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI FACULTATEA DE AGRICULTURĂ TEHNOLOGIA PRODUSELOR PASTEURIZATE ŞI TERMOSTERILIZATE (APERTIZATE) Profesor îndrumător. Mogârzan Aglaia Masterand. Conf. Constantin-Bogdan Rusu 2013 . Dr.

Metode. Segal.. Efectele tratamentului termic (după Marinescu. Tehnologia conservelor de legume………………………………………….... 6. 12 . I... 5. Schema tehnologică generală şi principalele grupe de produse horticole apertizate………………………………………………………………………. Bibliografie…………………………………………………………………. Regimul termic de tratare şi factorii săi de influenţă………………………… 2. 3. procedee şi tehnologii de tratament termic…………………………. B.)……... şi colab. Tehnologia conservelor de fructe…………………………………………….. 4.Cuprins Introducere…………………………………………………………………… 1. 1 1 2 4 6 6 9 7..